کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/08/27]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وچهارم)  

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1481

کامل‌ترین مجموعه محشی تخصصی وکالت

محمد حسین کارخیران

آریا داد

1800000

1482

کامل‌ترین مجموعه محشی قانون اجرای احکام مدنی

محمد حسین کارخیران

آریا داد

1700000

1483

کامل‌ترین مجموعه محشی قانون تجارت ج1

محمد حسین کارخیران

آریا داد

3000000

1484

کامل‌ترین مجموعه محشی قانون تجارت ج2

محمد حسین کارخیران

آریا داد

0

1485

مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

غلامحسن دوانی

کیومرث

495000

1486

آیین دادرسی مالیاتی

احد غفارزاده

کیومرث

225000

1487

مجموعه قوانین و مقررات تجاری

غلامحسن دوانی

کیومرث

405000

1488

محشای قانون تجارت

د. احسان شمس

کیومرث

288000

1489

تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات)

د. احسان شمس

کیومرث

254000

1490

مجموعه قوانین مالیاتی 1397

عباس وفادار

کیومرث

380000

1491

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

غلامحسن دوانی

کیومرث

250000

1492

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

غلامحسن دوانی

کیومرث

95000

1493

تاب آوری اجتماعات محلی

د. عبدالرضا کن الدین افتخار

تربیت مدرس

570000

1494

روش‌های تحلیلی در برنامه ریزی شهر و منطقه ای

د. مجتبی رفیعیان

تربیت مدرس

350000

1495

مبانی جامعه شناسی زبان

دو رضا غفارثمر

تربیت مدرس

320000

1496

توانمند سازی روستایی

د. عبدالرضا کن الدین افتخار

تربیت مدرس

300000

1497

مدیریت عملکرد کسب و کار

آمیت بیتیتسی

تربیت مدرس

500000

1498

مهرنگاری تجلی معنوی زیبایی بصری

د. منصور مهر نگار

تربیت مدرس

320000

1499

طراحی شهری محیطی آب کنار

د. محمد رضا پور جعفر

تربیت مدرس

550000

1500

طراحی شهری محیطی آب کنار

د. حسنعلی پورمند

تربیت مدرس

350000

1501

تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

د. اسداله کرد نائیج

تربیت مدرس

650000

1502

بدیع نگاری

د. منصور مهر نگار

تربیت مدرس

250000

1503

معماری و شهرسازی دوره اسلامی در هندوستان

د. محمد رضا پور جعفر

تربیت مدرس

500000

1504

انواع شعر عربی و سیر تطور آن

د. خلیل پروینی

تربیت مدرس

350000

1505

نشانه معنا شناسی ادبیات نطریه و روش تحلیل گفتمان ادبی

حمید رضا شعیری

تربیت مدرس

280000

1506

جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت

د. محمود مهر محمدی

تربیت مدرس

350000

1507

طراحی شهری محیطی آب کنار

د. حسنعلی پورمند

تربیت مدرس

380000

1508

اصول و مبانی معاصر سازی

د. محمد جواد مهدی نژاد

تربیت مدرس

400000

1509

زبان مازندارانی (طبری) توصیف زبان شناختی

د. فردوس آقا گلزاده

تربیت مدرس

320000

1510

مقدمه ای بر سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری

د. سید سپهر قاضی نوری

تربیت مدرس

570000

1511

گفتمان نوین حقوق شهروندی

ولی آذروش

حقوق شهروندی

350000

1512

حقوق شهروندی و نقد مبانی آن

ولی آذروش

حقوق شهروندی

350000

1513

حقوق شهروندی شاکی خصوصی و شاهد

فرزانه سادات ابوالقاسمی

حقوق شهروندی

400000

1514

نقش و جایگاه دین در قوانین اساسی ایران، افغانستان، مالزی و مصر

محمد یوسف زاده

حقوق شهروندی

450000

1515

مبانی فقهی جرم انگاری خشونت میان زوجین

صدیقه عرفانی

حقوق شهروندی

450000

1516

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ثبت اسناد و املاک ایران

مهرداد همت زاده

حقوق شهروندی

400000

1517

نقش سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با حقوق شهروندی

مجید منجمی

حقوق شهروندی

300000

1518

تحول حمایتی حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

میترا دهفولی

حقوق شهروندی

450000

1519

فرهنگ سازمانی مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان وزارت ورزش و جوانان

رضا تقی پور اصل

حقوق شهروندی

450000

1520

بررسی منشور حقوق شهروندی بر مبنای کرامت انسان

فاطمه پیرامن

حقوق شهروندی

400000

1521

نقش سازمان‌های بین المللی غیر دولتی در حمایت از حقوق بشر

ریحانه اصلانی

حقوق شهروندی

500000

1522

کلیات حقوق شهروندی

د. فریدون جعفری

حقوق شهروندی

500000

1523

فرجام خواهی و آثار آن براساس قانون آئین دادرسی مدنی

بهنام رمضانی ذوالبین

حقوق شهروندی

450000

1524

نقش و جایگاه دین در قوانین اساسی ایران، افغانستان، مالزی و مصر

محمد یوسف زاده

حقوق شهروندی

450000

1525

حقوق شهروندی از نظر تا عمل

روح اله روح الهی

حقوق شهروندی

200000

1526

حقوق شهروندی متهم در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ژاله قبلی

حقوق شهروندی

400000

1527

تجلی حقوق شهروندی در بستر سبک زندگی اسلامی نهاد خانواده

کاظم منافی شرف آباد

حقوق شهروندی

300000

1528

تاثیر استفاده از رسانه‌ها بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر تهران

مهرداد توکلی

حقوق شهروندی

300000

1529

جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی

طالب ابراهیمی

حقوق شهروندی

400000

1530

تحلیل جرم شناختی اختلاس در ایران

فرخنده ابراهیمی

حقوق شهروندی

300000

1531

تملیک یکجانبه و فقه و حقوق ایران

عادل پرنیان جوی

حقوق شهروندی

400000

1532

نقش سازمان‌های بین المللی غیر دولتی در حمایت از حقوق بشر

ریحانه اصلانی

حقوق شهروندی

500000

1533

حقوق شهروندی در قانون آئین دادرسی کیفری ، تمهدات دسترسی به دادرسی منصفانه

مهناز سهرابی

حقوق شهروندی

150000

1534

حقوق شهروندی ابعاد نوین و چالش‌ها

ولی آذروش

حقوق شهروندی

350000

1535

حقوق شهروندی کودکان در نظام حقوقی ایران

سعد عباس آبادی

حقوق شهروندی

350000

1536

حقوق شهروندی متهم و شاکی در قانون آئین دادرسی کیفری

د. ابوذر صالحی

حقوق شهروندی

350000

1537

قرارداد لیسانس در قانون مدنی ایران و فقه امامیه

زهرا سیفی

حقوق شهروندی

400000

1538

اخلاق و سیاست در اندیشه مردم سالاری دینی و دموکراسی

اکبر رمزی

حقوق شهروندی

450000

1539

حکمرانی شایسته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اکرم حمید پور

حقوق شهروندی

450000

1540

مبانی فقهی حقوق شهروندی بارویکردی بر حقوق سیاسی و اجتماعی

د. احمد رضا خزائی

حقوق شهروندی

400000

1541

حقوق شهروندی در پرتو حقوق اداری

علی سلیمی

حقوق شهروندی

500000

1542

تکیه و تکه کاری در سیاه بازی

مریم نعمت طاوسی

گردشگری

120000

1543

فواره جاوید اساطیرزمین

مصطفی راستی دوست

گردشگری

100000

1544

گردشگری در جهان عرب

محمد فرید عبداله

گردشگری

200000

1545

کسب جمعیت از آن زلف پریشان

د. افسانه

گردشگری

600000

1546

نگاری زدارا

بهار موفق

گردشگری

800000

1547

نگاری زدارا

بهار موفق

گردشگری

0

1548

فرهنگ واژه‌ها و اصلاحات شیرازی

محمود سپاسدار

گردشگری

600000

1549

مسائل شهری

داریوش طالقانی

گردشگری

500000

1550

چکیده مقالات سومین همایش بین المللی معماری دست کند

مهناز اشرفی

گردشگری

400000

 
    بازدید:631
    یادداشت ها
    Parameter:305096!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار