کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/09/19]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وپنجم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1551

گوشه ای از آثار هنر ایران در گنجینه های دنیا

مصطفی راستی دوست

گردشگری

200000

1552

عدل نامه یادنامه دکتر شهریار عدل

علیرضا انیسی

گردشگری

700000

1553

کتیبه های هیروگلیف اورارتویی از ایران

مریم دارا

گردشگری

150000

1554

کاخ بردک سیاه

اسماعیل یغمایی

گردشگری

900000

1555

شانزده همین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران سال1396

 

گردشگری

2000000

1556

شانزده همین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران سال1395

 

گردشگری

0

1557

آلبوم فتوگرافی ایالت قومس

سروش هاشمی

گردشگری

1600000

1558

دایره المعارف دستبافته عشایری و روستایی مناطق بافت، رابرو ارزوئیه ج،1

عقیل سیستانی

گردشگری

30000000

1559

دایره المعارف دستبافته عشایری و روستایی مناطق بافت، رابرو ارزوئیه ج،2

عقیل سیستانی

گردشگری

0

1560

تاریخ دانشگاه تهران ج، 1

غلامحسین زرگری نژاد

دانشگاه تهران

1000000

1561

تاریخ دانشگاه تهران ج، 2

غلامحسین زرگری نژاد

دانشگاه تهران

0

1562

قرن بیست و یکم قرن آسیا

د. بهادر زارعی

دانشگاه تهران

1071000

1563

قرن بیست و یکم قرن آسیا

د. بهادر زارعی

دانشگاه تهران

0

1564

مدیریت استراتژیک مفاهیم و ابزار

د. محمد علی شاه حسینی

دانشگاه تهران

510000

1565

سیاست گذاری توسعه کار آفرینی

د. علی داوری

دانشگاه تهران

240000

1566

منتوری

د. محمد عزیزی

دانشگاه تهران

221000

1567

ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی

د. سید عباس احمدی

دانشگاه تهران

170000

1568

اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

الهه کولایی

دانشگاه تهران

187000

1569

تحلیل زبان شناختی متون عربی

د. شهریار نیازی

دانشگاه تهران

229500

1570

حقوق بین الملل فضا کنوانسیون مسئولیت و موافقتنامه ماه

د. الهام امین زاده

دانشگاه تهران

136000

1571

حقوق بین الملل و ابعاد سیاسی و نظامی امنیت انرژی های فسیلی

د. الهام امین زاده

دانشگاه تهران

170000

1572

مبادی و مبانی باستان شناختی

حکمت اله ملاصالحی

دانشگاه تهران

195500

1573

رانتیریسم رستنگاه ناکارآمدی و فساد

د. سعید شیر کوند

دانشگاه تهران

374000

1574

رانتیریسم رستنگاه ناکارآمدی و فساد

د. سعید شیر کوند

دانشگاه تهران

0

1575

سه فیلسوف غرب

د. محسن جهانگیری

دانشگاه تهران

306000

1576

شکوه شعر شیعی

د. احمد احمدی

دانشگاه تهران

442000

1577

ادراک و تصمیم گیری در ورزش

مهدی شهبازی

دانشگاه تهران

297500

1578

بررسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی

د. محمد رحمانی

دانشگاه تهران

340000

1579

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

د. محمد رضا شرفی

دانشگاه تهران

493000

1580

اقتصاد دانش بنیان در اتحادیه اروپا

د. علی صباغیان

دانشگاه تهران

110500

1581

فرهنگ واژه های قریب المعنی در قرآن کریم

د. محمد محمد داوود

دانشگاه تهران

586500

1582

حافظ و شاعران روس

د.مرضیه یحیی پور

دانشگاه تهران

391000

1583

فقه ضمان قهری و حقوق خصوصی، جزایی وعمومی

د. سید علی محمد یثربی

دانشگاه تهران

425000

1584

استراتژی بازاریابی جهانی

د. محمد حقیقی

دانشگاه تهران

357000

1585

تراژدی نوسازی روسیه

د. جهانگیر کرمی

دانشگاه تهران

280500

1586

نقش و نقش گرایی در بلاغت عربی

د. علیرضا محمد رضایی

دانشگاه تهران

170000

1587

طراحی شهر روش و فنون

د. فرشاد نوریان

دانشگاه تهران

255000

1588

نمادهای هویتی شهر

د. سعید رضا عاملی

دانشگاه تهران

340000

1589

شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی

علی بهادری

دانشگاه تهران

595000

1590

تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد

نسرین مصفا

دانشگاه تهران

170000

1591

تاریخ آلبانیای های قفقاز

موسی داسخورانتسی

دانشگاه تهران

272000

1592

تاریخ سری مغولان

د. شیرین بیانی

دانشگاه تهران

212500

1593

نظریه پیچیدگی - آشوب جنگ در روابط بین الملل

د. فرهاد قاسمی

دانشگاه تهران

297500

1594

بهبود استثنایی اقتصاد آلمان

د. کیومرث سزدان پناه درو

دانشگاه تهران

170000

1595

افسانه رستا

فرشاد فرشته حکمت

دانشگاه تهران

637500

1596

در آمدی بر تحلیل ساختار و سازمان فضایی منطقه

د. امین فرجی

دانشگاه تهران

764600

1597

راهبردها و روش های قیمت گذاری

د. محسن نظری

دانشگاه تهران

467500

1598

تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن

د. ناهید پوررستمی

دانشگاه تهران

476000

1599

روش شناسی دانش اجتماعی مسلمین

د. یحیی یوذری نژاد

دانشگاه تهران

550000

1600

جایگاه شعر در آثار برشت

د. محمد حسین حدادی

دانشگاه تهران

170000

1601

اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم

حسن سبحانی

دانشگاه تهران

320000

1602

اندیشه های توسعه پایدار

د. هوشنگ ایروانی

دانشگاه تهران

870000

1603

رهبری منابع انسانی در شرکت های فناوری اطلاعات (قوانین کار در گوگل)

د. فرشید اردوانی

جهاد دانشکاهی

250000

1604

بررسی مقدماتی مبانی اجتماعی شورش ها بابیه

د. سینا فروزش

جهاد دانشکاهی

60000

1605

نمادهای پایدار

نرگس دهقان

جهاد دانشکاهی

330000

1606

حقوق اقتصادی

د. محمد سعید شفیعی

جهاد دانشکاهی

300000

1607

سایه نویسی و اخلاق اصالت

احسان شاه قاسمی

جهاد دانشکاهی

390000

1608

اطلاعات محیطی بازار جهان

د. ناصر آزاد

جهاد دانشکاهی

700000

1609

بهایابی (1)

د. محمد کاشانی پور

جهاد دانشکاهی

200000

1610

حقوق صنعت نفت و گاز

د. محمد سعید شفیعی

جهاد دانشکاهی

200000

1611

ابعاد شاخص ها و نشانگرهای عملکردی خرد در آموزش عالی

حمید رضا قمی

جهاد دانشکاهی

140000

1612

مکان و مکان سازی

د. محمد تقی زاده

جهاد دانشکاهی

290000

1613

تغییر سازمانی

مسلم پیر زمانه

جهاد دانشکاهی

200000

1614

آشنایی با فلسفه دین

حسین رهنمائی

جهاد دانشکاهی

240000

1615

شهر های کوچه و میانه

د. محمد علی فیروزی

جهاد دانشکاهی

390000

1616

رهبری آموزشی و سواد اخلاقی

ثریا قوره جبلی

جهاد دانشکاهی

445000

1617

به سوی دانشگاه فضیلتمند

امیر حسین خدا پرست

جهاد دانشکاهی

390000

1618

کار‌آفرینی در سازمان های یادگیرنده

د. منیژه حقیقی نسب

جهاد دانشکاهی

480000

1619

روش پژوهش در کسب و کار

د. ابوالقاسم عربیون

جهاد دانشکاهی

650000

1620

بنیان های حیات پایدار در معماری محله

د. صدیقه معین مهر

جهاد دانشکاهی

500000

1621

قدرت علم و پویایی جهان

د. مهدی کلاهی

جهاد دانشکاهی

180000

1622

قسامه

د. سعید منصوری

بیناد حقوقی میزان

306000

1623

قسامه

د. سعید منصوری

بیناد حقوقی میزان

0

1624

قانون داوری تجاری استرالیا 2013

د. علیرضا مشهدی زاده

بیناد حقوقی میزان

140000

1625

حقوق بشر نظریه و رویه

د. حسین شریفی طراز کوهی

بیناد حقوقی میزان

450000

1626

پیشگیری بزه دیده مدار

د. ابوالقاسم خدادی

بیناد حقوقی میزان

288000

1627

پیشگیری بزه دیده مدار

د. ابوالقاسم خدادی

بیناد حقوقی میزان

0

1628

تحلیل جرم در جرم شناسی فرهنگی

د. سارا آقائی

بیناد حقوقی میزان

243000

1629

رسانه حقوق بشر و شهروندی

د. امیر بی پروا

بیناد حقوقی میزان

189000

1630

بزهکاری نوجوانان و دادرسی آن ها

سوسن اردبیلی

بیناد حقوقی میزان

207000

1631

مالیه عمومی

د. خدیجه کریمی

بیناد حقوقی میزان

198000

1632

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

د. محمد صادق ثبانی مطلق

بیناد حقوقی میزان

1080000

1633

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

د. محمد صادق ثبانی مطلق

بیناد حقوقی میزان

0

1634

جرم شناسی صلح طلب

د. هانیه هژبر الساداتی

بیناد حقوقی میزان

135000

1635

جرم شناسی محکومان

فرهاد شاهیده

بیناد حقوقی میزان

162000

1636

فورفیتینگ تامین مالی از طریق واگذاری اسناد مطالبات تجاری

د. زهره افشار قوچانی

بیناد حقوقی میزان

405000

1637

عنصر روانی جرم ج،2

د. عباس محمدخانی

بیناد حقوقی میزان

396000

1638

عنصر روانی جرم ج،2

د. عباس محمدخانی

بیناد حقوقی میزان

0

1639

تاریخ فرهنگ و هنر ایران

محمد بهرامی

بیناد حقوقی میزان

711000

1640

مسئولیت کیفری ربات ها

فرهاد شاهیده

بیناد حقوقی میزان

810000

1641

مسئولیت کیفری ربات ها

فرهاد شاهیده

بیناد حقوقی میزان

0

1642

رویکردهای جرم شناختی به حقوق بین المللی کیفری

حمید رضا نیکوکار

بیناد حقوقی میزان

450000

1643

دانشنامه جرم شناسی آکسفورد ج، 5

د. حمید رضا ملک محمدی

بیناد حقوقی میزان

495000

1644

دانشنامه جرم شناسی آکسفورد ج، 4

د. حمید رضا ملک محمدی

بیناد حقوقی میزان

297000

1645

نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان

د. علی نجفی توانا

بیناد حقوقی میزان

468000

1646

نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان

د. علی نجفی توانا

بیناد حقوقی میزان

0

1647

آیین دادرسی کیفری اقتصادی

امیر حسن نیازپور

بیناد حقوقی میزان

270000

1648

اموال مالکیت

د. رضا ولویون

بیناد حقوقی میزان

315000

1649

کارگاه آموزش حقوق ج،1

د. صحبت اله سلطانیان

بیناد حقوقی میزان

540000

1650

کارگاه آموزش حقوق ج،2

د. صحبت اله سلطانیان

بیناد حقوقی میزان

540000

 
    بازدید:562
    یادداشت ها
    Parameter:305173!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار