کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/08/22]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وسوم)  

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1401

فهرست عمومی دستنویسی های فارسی مربوط به آسیای مرکزی موجود در کتابخانه های ایران

سید علی موجانی

وزارت امور خارجه

170000

1402

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران ج، 1

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

467500

1403

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران ج، 2

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

442000

1404

دیپلماسی شهری

د. محمد رضا دهشیری

وزارت امور خارجه

427500

1405

مدل آلمانی توسعه

وحید مقصودی

وزارت امور خارجه

408000

1406

پنج قرن تعامل

عباس نادری

وزارت امور خارجه

272000

1407

امور کنسولی و دیپلماسی

محمود ادیب

وزارت امور خارجه

357000

1408

فراز و فرود های توسعه در آمریکا لاتین

مهدی رضایی

وزارت امور خارجه

272000

1409

پاکسازی آسیب های زیستی ار اسناد قدیمی کاغذی با استفاده از روش نوین پلاسمای سرد

ملیحه ستوده

وزارت امور خارجه

170000

1410

سایبری دیپلماسی

سعید سید آقا بنی هاشم

وزارت امور خارجه

255000

1411

هویت و منافع روسیه در منطقه گرایی اوراسیایی

بهاره سازمند

وزارت امور خارجه

306000

1412

نظریه های غیر غربی روابط بین الملل

محمود جوادی

وزارت امور خارجه

255000

1413

سووشون آینه روزگار

فاطمه سرمشقی

علمی و فرهنگی

200000

1414

سفر برگدشتنی ج،1

محمد رضا توکلی صابری

علمی و فرهنگی

250000

1415

بلچلی پارک

فروزان صلواتیان

علمی و فرهنگی

250000

1416

سفر برگدشتنی ج،2

محمد رضا توکلی صابری

علمی و فرهنگی

360000

1417

نظریه روایت پسامدن

آرش پوراکبر

علمی و فرهنگی

133000

1418

ادبیات داستان در ایران

کامران پارسی نژاد

علمی و فرهنگی

126000

1419

تکیه دولت

علیرضا قاسم خان

علمی و فرهنگی

540000

1420

داستان طنز جدید در ایران

محمد علی علوی

علمی و فرهنگی

405000

1421

تالستوی فروید الیاس

مسعود قدیم فلاح

علمی و فرهنگی

100000

1422

تلویزیون های ماهواره ای و ارزش های اجتماعی

منصور سلاعی

علمی و فرهنگی

200000

1423

راهنمای پژوهش خوب

سجاد علیزاده

علمی و فرهنگی

200000

1424

از قهوه خانه تا کافه

هاله میرمیری

علمی و فرهنگی

250000

1425

سفر و گردشگری

فرحناز حسام

علمی و فرهنگی

350000

1426

بلبشو جستاری در یک وضعیت

سمیه خاقانی

علمی و فرهنگی

300000

1427

پیری

مهران حاجی محمدیان

علمی و فرهنگی

300000

1428

اندیشه ابن خالدون عصبیت و دولت

محمد عابد الجابری

علمی و فرهنگی

450000

1429

آلمان رو به فرسایش

احمد نادری

علمی و فرهنگی

300000

1430

قربانی ماهیت و کاربرد آن

لیلا اردبیلی

علمی و فرهنگی

170000

1431

مردم شناسی ادیان شرق

به یان رفیعی

علمی و فرهنگی

170000

1432

بندگان مشتقاق سرمایه

فولاد حبیبی

علمی و فرهنگی

200000

1433

مبانی فلسفه رادیکال

فواد جبیبی

علمی و فرهنگی

200000

1434

نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

مرضیه مهرابی

علمی و فرهنگی

135000

1435

مبانی نشانه شناسی

صادق رشیدی

علمی و فرهنگی

72000

1436

تفسیر و بیش تفسیر

فرزان سجودی

علمی و فرهنگی

180000

1437

به تو که هنوز زاییده نشده ای

اصغر عسگری خانقاه

علمی و فرهنگی

108000

1438

دانشنامه هزاره ج، 1

___

بنیاد نامه هزاره

1000000

1439

از دشت لیلی تا جزیره مجنون

محمد سروری رجایی

نشر معارف

270000

1440

کارنامه سیاسی فرهنگی محمد علی فروغی

د. سید بهرام موسوی

عرفان

1008000

1441

کارنامه سیاسی فرهنگی محمد علی فروغی

د. سید بهرام موسوی

عرفان

0

1442

مطالعات انتقادی حقوق اساسی و جزایی افغانستان در پرتو اصل قانونیت

محمد صدر توحید خانه

عرفان

650000

1443

آشنایی با بناهای تاریخی افغانستان

محمد عظیم عظیمی

عرفان

550000

1444

برنامه ریزی شهری و آینده ی شهرها در افغانستان

محمد عظیم عظیمی

عرفان

550000

1445

اصول مدیریت انتخابات

د. عباس بصیر

عرفان

700000

1446

مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری افغانستان

د. علی محمد میرزایی

عرفان

460000

1447

تاریخ شهر و شهرتشینی در افغانستان

محمد عظیم عظیمی

عرفان

450000

1448

درآمدی بر امنیت ملی افغانستان

محمد عظیم عظیمی

عرفان

500000

1449

مسئولیت مدنی غیر قراردادی در حقوق افغانستان

د. عبدالحسین رسولی

عرفان

460000

1450

اقتصاد افغانستان

محمد توسلی غرجستانی

عرفان

650000

1451

فلسفه سیاسی متعالیه

د. محمد قاسم الیاسی

عرفان

560000

1452

حقوق جزای عمومی افغانستان (2-1)

نعمت اله نبوی

عرفان

470000

1453

کوچه بازاری ها

خادم حسین کریمی

عرفان

130000

1454

شریعنی در دادگاه تاریخ

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

315000

1455

جوانان درباری و آرمانشهر

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

225000

1456

اسناد انقلاب اسلامی ج،1

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

2700000

1457

اسناد انقلاب اسلامی ج،2

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

0

1458

اسناد انقلاب اسلامی ج،3

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

0

1459

اسناد انقلاب اسلامی ج،4

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

0

1460

اسناد انقلاب اسلامی ج،5

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

0

1461

اسناد انقلاب اسلامی ج،6

سید حمید روحانی

دانشنامه انقلاب اسلامی

0

1462

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران ج،1

مرتضی شکیبا زیده

شهر دانش

9600000

1463

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران ج،2

مرتضی شکیبا زیده

شهر دانش

0

1464

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران ج،3

مرتضی شکیبا زیده

شهر دانش

0

1465

واژه شناسی در قوانین کیفری ایران ج،4

مرتضی شکیبا زیده

شهر دانش

0

1466

مطالعات حدیثی و زبان شناسی تاریخی

محمد حسن احمدی

دانشگاه قم

600000

1467

کتاب سال معماری معاصر ایران

____

پرهام نقش

4850000

1468

مجموعه قوانین دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط مالی شهرداری های ایران تا سال 1397

د. محسن تاجیک

پرهام نقش

400000

1469

مقدمه ای ابر جغرافیای اجتماعی شهری

محمود شورچه

پرهام نقش

620000

1470

روانشناسی محیط

د. محسن کاملی

پرهام نقش

595000

1471

مبانی محیط سرزنده از بنا تا شهر

شعله فیاضی

پرهام نقش

320000

1472

برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل

محمود شورچه

پرهام نقش

650000

1473

زمان های زمین

د. محمد منصور فلاکی

پرهام نقش

380000

1474

مکث و خیال

م. سمیرا کاظمی

پرهام نقش

330000

1475

کاملترین مجموعه محشی قانون امور حسبی و تصدیق انحصار وراثت

محمد حسین کارخیران

آریا داد

1200000

1476

کاملترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده

محمد حسین کارخیران

آریا داد

1000000

1477

کاملترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده

محمد حسین کارخیران

آریا داد

0

1478

کاملترین مجموعه محشی قانون روابط موجر و مستاجر

محمد حسین کارخیران

آریا داد

1700000

1479

کاملترین مجموعه محشی قوانین و مقررات خانواده ج، 1

محمد حسین کارخیران

آریا داد

2200000

1480

کاملترین مجموعه محشی قوانین و مقررات خانواده ج، 2

محمد حسین کارخیران

آریا داد

0

 

    بازدید:715
    یادداشت ها
    Parameter:305074!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار