کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/08/14]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌ودوم)  

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1321

زبان ها و گویش های ایرانی ج، 4

محمود جعفری دهقی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

920000

1322

زبان ها و گویش های ایرانی ج، 4

محمود جعفری دهقی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

0

1323

گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ

میترا حسنی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

950000

1324

گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ

میترا حسنی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

0

1325

جغرافیای تاریخی رودبار کرج

منوچهر ستوده

دایره المعارف بزرگ اسلامی

780000

1326

بارکاوی مولفه های هویت ملی در شاهنامه فردوسی

د. منوچهردانش پژوهان

اطلاعات

280000

1327

گلچینی از مقالات فرهنگی

پروفسور فضل اله رضا

اطلاعات

850000

1328

ایران و کریم خان

د. غلامعلی رجائی

اطلاعات

600000

1329

ایران و کریم خان

د. غلامعلی رجائی

اطلاعات

0

1330

فهم نادرست اینترنت

د. حسین افخمی

اطلاعات

280000

1331

ایران و ژئوپلیتیک منطقه پیداها و نا پیداها

محمد مسجد جامعی

اطلاعات

1360000

1332

ایران و ژئوپلیتیک منطقه پیداها و نا پیداها

محمد مسجد جامعی

اطلاعات

0

1333

خطی برشن

هما کریمی

اطلاعات

620000

1334

محبوبیت زنان از نگاه عرفانی

منصوره اعتمادی

اطلاعات

180000

1335

نقطه و جلوه های آن و مثلث ثلث

محمد علی سلطانی

اطلاعات

90000

1336

دوران دانشکده تاریخ شفاهی

محمد حسین دانایی

اطلاعات

850000

1337

تاریخ سیاسی ایران ازانقلاب تا جنگ هاشمی و انقلاب 

سید مسعودرضوی

اطلاعات

320000

1338

کارنامه مصدق

ارسلان پوریا

قفنوس

1250000

1339

کارنامه مصدق

ارسلان پوریا

قفنوس

0

1340

نماهایی از ایران از یادداشت های مسافری در شرق

شهلا طهماسبی

قفنوس

288000

1341

نگاهی به ایران

شهلا طهماسبی

قفنوس

450000

1342

نگاهی به ایران

شهلا طهماسبی

قفنوس

0

1343

جهان بینی ها

احسان سنایی اردکانی

قفنوس

585000

1344

تاریخ یونان باستان درپنجاه زندگی نامه

شهربانو صارمی

قفنوس

315000

1345

رساله ای درباره طبیعت آدمی

جلال پیکانی

قفنوس

432000

1346

روش شناسی پژوهش های فلسفی

علی اصغر جعفری 

قفنوس

189000

1347

مروری بر روانشناسی فرهنگی - تاریحی

د. سعید شجاع شفتی

قفنوس

288000

1348

بذرهای نابودی

قاسم دلبری

قفنوس

378000

1349

ماموریت به ایران

شهلا طهماسبی

قفنوس

504000

1350

ماموریت به ایران

شهلا طهماسبی

قفنوس

0

1351

ایران در جنگ

شهربانو صارمی

قفنوس

1710000

1352

ایران در جنگ

شهربانو صارمی

قفنوس

0

1353

ایرن در جنگ جهانی دوم

شیدا صارمی

قفنوس

144000

1354

رواداری فرهنگی در عصر مغولات

نسیم خلیلی

قفنوس

135000

1355

پایان دو قرن سکوت

امیر حسین حاتمی

قفنوس

135000

1356

شاه اسماعیل صفوی و تغییر مذهب

بهرام کریمی

قفنوس

125000

1357

سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران

محمد شمس الدین عبداللهی نژاد

قفنوس

315000

1358

تاریخ اجتماعی مردن

قاسم دلبری

قفنوس

378000

1359

فلسفه دین افلاطونی

طیبه حجت زاده

قفنوس

189000

1360

پس از هگل

سید مسعود آذرفام

قفنوس

315000

1361

ویلهم واسموس

جواد سید اشرف

قفنوس

405000

1362

نیای غرب

بهمن رستاخیز

قفنوس

4450000

1363

جاده ابریشم

___

وزارت امور خارجه

510000

1364

جاده ابریشم

___

وزارت امور خارجه

0

1365

جستارهایی درباره واقعه گلستان

سید مهدی حسینی تقی آبادی

وزارت امور خارجه

510000

1366

جستارهایی درباره واقعه گلستان

سید مهدی حسینی تقی آبادی

وزارت امور خارجه

0

1367

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره مشروطه ج، 2

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

561000

1368

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره مشروطه ج، 2

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1369

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره مشروطه ج،1

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

595000

1370

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره مشروطه ج، 1

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1371

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره قاجار ج،1

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

680000

1372

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره قاجار ج،1

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1373

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره قاجار ج،2

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

595000

1374

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره قاجار ج،2

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1375

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره افشاریه و زندیه

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

442000

1376

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره افشاریه و زندیه

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1377

مجموعه تاریخ شفاهی  در گذر ایام خاطرات دکتر عبدالرحیم گواه

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

986000

1378

مجموعه تاریخ شفاهی  در گذر ایام خاطرات دکتر عبدالرحیم گواه

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1379

مجموعه تاریخ شفاهی  گفتگوی تمدن 

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

816000

1380

مجموعه تاریخ شفاهی  گفتگوی تمدن 

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1381

روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

765000

1382

روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1383

پنج سال در کاخ شیشه ای

پطرس پطرس غالی

وزارت امور خارجه

935000

1384

پنج سال در کاخ شیشه ای

پطرس پطرس غالی

وزارت امور خارجه

0

1385

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

425000

1386

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1387

نقش آفرینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

محمد جعفر چمنکار

وزارت امور خارجه

850000

1388

نقش آفرینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

محمد جعفر چمنکار

وزارت امور خارجه

0

1389

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران خلیج فارس

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

340000

1390

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران خلیج فارس

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1391

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره پهلوی

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

646000

1392

مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران دوره پهلوی

مطالعات اسناد

وزارت امور خارجه

0

1393

دیپلماسی اقصادی جمهوری اسلامی ایران

مرتضی دامن پاک

وزارت امور خارجه

1530000

1394

دیپلماسی اقصادی جمهوری اسلامی ایران

مرتضی دامن پاک

وزارت امور خارجه

0

1395

دیباچه نظریه سیاسی

عبدالرحمن عالم

وزارت امور خارجه

637500

1396

کتابنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی ج، 1

د. حسین نوروزی

وزارت امور خارجه

807500

1397

کتابنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی ج، 2

د. حسین نوروزی

وزارت امور خارجه

722500

1398

راهبرد جاده ابریشم چین

پریسا شاه محمدی

وزارت امور خارجه

187000

1399

فهرست اسناد و مدارک آرشیوی مرتبط با آسیای مرکزی موجود در کتابخانه و مراکز آرشیوایران

سید علی موجانی

وزارت امور خارجه

595000

1400

پژوهش های موضوعی در روابط بین الملل

اصغر دستمالچی

وزارت امور خارجه

408000

 
    بازدید:653
    یادداشت ها
    Parameter:305031!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار