کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

تاریخ، رجال و جغرافیا  

 

 1. محبوب‌القلوب: تاریخ حکمای پیش از اسلام/ تألیف قطب‌الدین اشکوری: ترجمه احمد اردکانی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 2. زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی (۱۲۹۳-۱۳۸۹)/ نگاشته محمدحسین حسینی جلالی؛ ترجمه محمدعلی احمدی ابهری، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‫، 1382.
 3. مجموعه مقالاتی پیرامون اسلام، جهانی‌شدن و پست‌مدرنیته / مترجم [گردآورنده] مرتضی بحرانی،۱۳۸۴.
 4. سفرنامه ایاز خان قشقایی (1340 ـ 1341 ق / 1301 ش)/ به کوشش پرویز شاکری، 1388.
 5. ذیل نفثة‌المصدور/ از نجم‌الدین ابوالرجاء قمی؛ رونویسی حسین مدرسی طباطبائی، ‫ [۱۳۸۹].
 6. الشقائق النعمانیه فی العلماءالدولة العثمانیه/ تألیف عصام‌الدین احمد طاشکپری زاده؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۱۴۳۱ ق. ‫= ۲۰۱۰ م. ‫= 1389.
 7. العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم (ذیل الشقائق النعمانیه فی العلماء الدولة العثمانیه)/ تألیف علی بن بالی الآیدینی؛ تصحیح محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۲۰۱۰ م. ‫= ۱۳۸۹.
 8. تاریخ اولاد الاطهار‫/ تألیف محمدرضا بن سید محمدصادق طباطبایی تبریزی‫؛ به کوشش محمد الوانساز خویی، ۱۳۸۹.
 9. رجال دینور/ تألیف محمد دینوری؛ تحقیق و تعلیق محمد الوانساز خویی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، 1389.
 10. تحولات منطقه‌ای افغانستان/ به کوشش حسین احمدی، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۷.
 11. میرداماد/علی اوجبی،‫ ۱۳۸۹.
 12. شرفنامه (مکاتبات دیوانی ایالت فارس و لارستان در دوره صفویه)/ تألیف روح‌الله لاری شیرازی، تصحیح و تحقیق محمدباقر وثوقی، با همکاری خدیجه عالمی، منوچهر ایزدنیا، ۱۳۸۹.
 13. سفرنامه مازندران/گزارش روزانه محمدجعفرخان؛ به اهتمام محمد گلبن، احمد شکیب آذر، ‫۱۳۸۹.
 14. مزارات خوی/ تألیف محمد الوانساز خوئی،‫۱۳۸۹.
 15. فرهنگ رجال معاصر عراق/ زیر نظر محمدصادق خرازی؛ به سعی و اهتمام علی موجانی [و دیگران]، ‫۱۳۹۰
 16. متون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی درباره تاریخ اسلام و تشیع)/ نگاشته محمدکاظم رحمتی، ۱۳۹۰.
 17. سفرنامه ناصری / ناصرالسلطنه میرزا نصرالله طباطبایی دیبا، تحقیق و تصحیح رسول جعفریان، ۱۳۹۰.
 18. کتاب‌ورز اطلاع‌رسان/ برگی از شناخت نامه ایرج افشار، به کوشش سید فرید قاسمی، ‫۱۳۹۰.
 19. نخستین قبله‌گاه‫ ـ اولی القبلتین‫/ تحقیق و پژوهش علی موجانی، ۱۳۹۰.
 20. سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ/ به کوشش محمد نادر نصیری مقدم، ‫۱۳۹۰.
 21. بررسی‌های تاریخی در حوزه اسلام و تشیع (مجموعه نود مقاله و یادداشت)/ نوشته حسن انصاری، ۱۳۹۰.
 22. اجازات الحدیث/ محمدباقر المجلسی الاصبهانی ۱۰۳۷ – ۱۱۱۰ ق. دونها و ترجم للاعلام المجازین السید احمد الحسینی، ۱۳۹۰.
 23. تلامذه العلامه المجلسی و المجازون منه/ جمع و تدوین سید احمد الحسینی، ۱۳۹۰.
 24. خاطرات میرزا احمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه (نماینده ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی) ‫/ به کوشش علی امیری، ۱۳۹۱.
 25. تاریخ اکراد: شرح واقعه حمله شیخ عبیدالله کرد به آذربایجان در سال ۱۲۹۷ ق./ نگاشته علی بن امیرلویه‌خان افشار ارومی؛ تصحیح و تحقیق یوسف بیگ باباپور، مسعود غلامیه،‫۱۳۹۳
 26. گلزار ابرار فی سیرالاخیار (در شرح احوال عرفا و مشایخ هند)/ نگاشته محمد بن حسن بن موسی غوثی شطاری ماندوی (درگذشته ۱۰۲۲ ق.)، تصحیح یوسف بیگ باباپور، با همکاری سفیر اردهال، ۱۳۹۱.
 27. ره‌آورد ستوده: (یادداشت‌های دکتر منوچهر ستوده)/ به کوشش مصطفی نوری، ۱۳۹۰.
 28. فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران/ سید علی موجانی با همکاری سید باقر سخائی، 1391.
 29. تکملة طبقات اعلام الشیعه ‫/ السید محمدعلی الروضاتی‫؛ اعداد محمد برکت، ۱۳۹۱.
 30. المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور‫/ تألیف ابوالحسن الفارسی‫؛ انتخاب ابراهیم بن محمد الازهر الصریفینی‫؛ حققه و علق علیه محمدکاظم المحمودی، ۱۴۳۳ ق. ‫= ۲۰۱۳ م. ‫= ۱۳۹۱.
 31. روایت یک سیّاح از شورش شیخ عبیدالله/ تحقیق و تصحیح محمدحسین سلیمانی، حسن علی فریدونی، ۱۳۹۲.
 32. خاتمه شاهد صادق (در ضبط اسماء جغرافیائی)/ تألیف میرزا محمدصادق صادقی اصفهانی؛ به تصحیح میرهاشم محدث، ۱۳۷۷.
 33. تاریخ کتابخانه‌های مساجد ایران / تألیف نادر کریمیان سردشتی،1378.
 34. دین و سیاست در دولت عثمانی / نویسنده داود دورسون؛ ترجمه منصوره حسینی، داود وفایی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱.
 35. تاریخ ذوالقرنین / تألیف میرزا فضل‌الله شیرازی متخلص به خاوری؛ تصحیح و تحقیق ناصر افشارفر، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 36. نزهت الاخبار: تاریخ و جغرافیای فارس / تألیف جعفرخان حقایق نگار خورموجی؛ تصحیح و تحقیق علی آل داوود، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 37. سفرنامه اصفهان/ تألیف غلامحسین افضل الملک؛ به کوشش ناصر افشارفر، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 38. فائق المقال فی الحدیث و الرجال، احمد بن عبدالرضا مهذب‌الدین بصری/ تصحیح محمود نظری، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1381.
 39. وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل / لکس تاکنبرگ؛ ترجمه محمد حبیبی مجنده، مصطفی فضائلی، با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۱.
 40. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف (۱۳۲۶- ۱۳۴۵ - ۱۹۶۶ -۱۹۴۷)/ به کوشش زابینه اشمیتکه؛ ترجمه ع. روح‌بخشان، با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۲.
 41. گنجینه بهارستان، تاریخ 1/ به کوشش سید سعید میر محمدصادق، 1384.
 42. گنجینه بهارستان، تاریخ ۲ (مجموعه ۹ رساله در تاریخ دوره قاجار)/ به کوشش سید سعید میر محمدصادق، ۱۳۸۷.
 43. گنجینه بهارستان، تاریخ 3 (تاریخ و جغرافیای شبه قاره هند)/ به کوشش جمشید کیانفر، 1388.
 44. ظفرنامه (ج 1 و 2) / تألیف شرف‌الدین علی یزدی؛ تصحیح و تحقیق سعید میر محمدصادق، عبدالحسین نوایی. ۱۳۸۷.
 45. رساله در پادشاهی صفوی/ تألیف محمد یوسف ناجی؛ به کوشش رسول جعفریان و فرشته کوشکی، 1387.
 46. منظرالاولیاء (در مزارات تبریز و حومه)/ تألیف محمدکاظم بن محمد تبریزی (اسرارعلی شاه)؛ تصحیح میرهاشم محدث، 1387.
 47. تحفة العالم/ سیّد ابوطالب موسوی فندرسکی، به کوشش رسول جعفریان،  1388.
 48. طبقات اعلام الشیعه: نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر/ آغا بزرگ الطهرانی؛ دونه و حققه محمد الطباطبایی البهبهانی (منصور)، با همکاری مجمع البحوث الاسلامیه مشهد‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 49. الامامة و السیاسة/ لأبی عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری؛ اشراف عبدالجبار ناجی، ‫۱۳۸۸.
 50. یادداشت‌های روزانه از محمدعلی فروغی (۲۶ شوال ۱۳۲۱- ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ قمری)/ به کوشش ایرج افشار، 1388.
 51. فرقه دمکرات در سراب/ به کوشش رحیم نیکبخت و اصغر حیدری، 1388.
 52. رجال دینور/ تألیف محمد دینوری؛ تحقیق و تعلیق محمد الوانساز خویی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ۱۳۸۹.
 53. تاریخ صاحبقرانی: حوادث تاریخی سلسله قاجار (۱۱۹۰ - ۱۲۴۸ ق)/ تألیف محمود میرزا قاجار؛ تصحیح نادره جلالی، ۱۳۸۹.
 54. خاطرات سیّد محمد فاطمی قمی (1294 ق ـ 1324 ش) (نویسندة قانون مدنی و مستشار دیوان تمیز)/ پژوهش، تصحیح و توضیحات حسن زندیه، مقدمة احمدرضا نائینی، 1389.
 55. در باب اوقاف صفوی: (مجموعه مقالات) ‫/ تألیف نزهت احمدی، ۱۳۹۰.
 56. تاریخ کردستان (۱۳۳۰-۱۳۴۴ ق)/ تألیف محمدرضا ابن صوفی سلیم؛ تصحیح دل‌آرا مردوخی، ۱۳۹۲
 57. فردوس التواریخ (تاریخ ارض اقدس رضوی)/ تألیف نوروزعلی بن محمدباقر فاضل بسطامی؛ تحقیق علیرضا اکرمی، ۱۳۹۰.
 58. نامه ارسباران/ تألیف سید رضا آل محمد؛ تحقیق و تعلیق محمد الوانسازخویی، ‫۱۳۹۰.
 59. الصلات الثقافیة بین العراق و ایران: ابحاث الموتمرالدولی المن بین جامعةالکوفة (عراق) و مکتبة و متحف مجلس الشوری الاسلامی (ایران) ‫/ اعداد نصیر الکعبی، ۱۴۳۳ ق./ ۲۰۱۲ م./ ۱۳۹۱ش.
 60. جنۀالاخبار(بخش زندیه و قاجار)/ تألیف محمدحسن بن محمدرحیم لنجانی اصفهانی به انضمام نخبة الاخبار تألیف عبدالوهاب بن علی‌اشرف بن اسماعیل شیرازی، تصحیح میرهاشم محدث، 1391.
 61. تذکرة التواریخ/ تألیف عبدالله کابلی متخلص به گناهی؛ تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه زاده، با همکاری سفیر اردهال، ‫۱۳۹۲.
 62. راهنمای سفرا/ تألیف امین‌الدوله، تصحیح و تحقیق فرهاد طاهری، 1391.
 63. تقویم البلدان/ نگاشته ابوالفداء ایوبی؛ ‫گزیده، ترجمه و افزوده از عبدالعلی بیرجندی؛ ‫به تصحیح میرهاشم محدث، یوسف بیگ باباپور، ‫با همکاری ‫سفیر اردهال، ‫۱۳۹۲.
 64. روایت یک سیّاح از شورش شیخ عبیدالله/ تحقیق و تصحیح محمدحسین سلیمانی، حسن علی فریدونی، ۱۳۹۲.
 65. نقد و بررسی متون تاریخی/ پرویز البرز، 1393.
  بازدید:576
  یادداشت ها
  Parameter:303961!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار