کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تازه‌های نشریات
[1399/11/21]

بخش هفتم تازه های نشریات کتابخانه مجلس  

 

 • نمایش، شماره۲۵۵، آذر ۱۳۹۹ (ماهنامه تخصصی تئاتر).
 • موج، شماره ۹۰ پائیز ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی تخصصی خبری معاونت توسعه و فناوری رسانه).
 • کیهان بچه‌ها، شماره ۳۰۵۰ ، ۲۳ دیماه ۱۳۹۹ (قدیمی ترین نشریه کودکان و نوجوانان).
 • اطلاعات هفتگی، شماره ۳۹۱۶ ، ۸ بهمن ۱۳۹۹ (هفته‌نامه اطلاعات عمومی موسسه اطلاعات).
 • بایرام، شماره ۸۳، پائیز ۱۳۹۹ (فصلنامه ترکی آذربایجانی - استانبولی).
 • کانون، شماره ۱۷۱-۱۷۲، پائیز ۱۳۹۹ (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران).
 • بخارا، شماره ۱۴۱، بهمن و اسفند ۱۳۹۹ (دوماهنامه علمی ادبی).
 • دانشمند، شماره ۶۸۸ ، بهمن ۱۳۹۹ (دوهفته نامه دانش و فناوری).
 • وزن دنیا، شماره ۱۰، آبان ۱۳۹۹ (ماهنامه شعر ایران).
 • حکمت اسلامی، شماره ۲۶ پائیز ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی).
 • تئاتر، شماره ۷۹، زمستان ۱۳۹۸ (فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر).
 • کیهان ورزشی، شماره ۳۳۱۱، ۲۹دیماه ۱۳۹۹ (هفته‌نامه ورزشی موسسه کیهان).
 • زن روز، شماره ۲۷۱۸، ۲۷دیماه ۱۳۹۹ (هفته نامه ویژه زنان موسسه کیهان).
 • دانش یوگا، شماره ۱۴۵، دی ۱۳۹۹ (ماهنامه سلامت تن و روان).
 • تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره ۴۷، پائیز ۱۳۹۹ (فصلنامه تخصصی دانشگاه الزهرا).
 • منظر، شماره ۵۳، زمستان ۱۳۹۹ (نشریه علمی پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی).

 

گالری تصاویر نشریات فوق‌الذکر

 

  بازدید:648
  یادداشت ها
  Parameter:306172!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار