کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تازه‌های نشریات
[1399/11/07]

بخش ششم تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس  

رضا زارعی قدیم مسئول بخش نشریات ادواری کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

اندیشه پویا، شماره ۷۱، بهمن ۱۳۹۹ (ماهنامه سیاسی فرهنگی با روش اطلاع‌رسانی تحلیلی و آموزشی)

 

 

 

زنده رود، شماره ۹۰-۹۱ ، پاییز ۹۸ و بهار ۱۳۹۹ (دوفصلنامه فرهنگ ادب و تاریخ)

 

درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره ۷۱۶ ، دیماه ۱۳۹۹ (ماهنامه موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق)

 

پویه، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه مطالعات ایرانی)

 

استارباد، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۹ (فصلنامه فرهنگی هنر ادبی و تاریخی استان گلستان)

 

نگاه نو، شماره ۱۲۷، پاییز ۱۳۹۹ (فصلنامه اجتماعی فرهنگی هنری و ادبی)

 

رازان، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۹ (فصلنامه فرهنگی هنری ویژه شعر و داستان)

 

تاریخ اندیش، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه اختصاصی تاریخ)

 

کیهان بچه‌ها، شماره ۳۰۴۹، ۹دی ۱۳۹۹ (قدیمی‌ترین نشریه کودکان و نوجوانان)

 

انشا و نویسندگی، شماره ۱۲۰، مهرماه ۱۳۹۹ (ماهنامه آموزشی پژوهشی خبری اطلاع‌رسانی و تحلیلی)

 

زن روز، شماره ۲۷۱۷، ۲۰دیماه ۱۳۹۹ (نشریه ویژه زنان موسسه کیهان)

 

کیهان ورزشی، شماره ۳۳۱۰، ۲۰دیماه ۱۳۹۹ (نشریه ویژه ورزش موسسه کیهان)

 

چشم انداز ایران، شماره ۱۲۴، آبان و آذر ۱۳۹۹ (دوماهنامه سیاسی راهبردی)

جهان کتاب، شماره ۳۷۹-۳۸۰، آ‌ذر و دی ۱۳۹۹ (ماهنامه خبری آموزشی و اطلاع‌رسانی ویژه نشر کتاب)

 

آزما، شماره ۱۵۲، آبان و آذر ۱۳۹۹ (ماهنامه فرهنگی و اجتماعی ویژه هنر و ادبیات)

 

آنگاه، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۹ (مجله فرهنگ و هنری)

 

 

    بازدید:656
    یادداشت ها
    Parameter:306139!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار