کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

اسناد  

 

 1. اسناد روحانیت و مجلس (ج 1)/ تدوین عبدالحسین حائری، ۱۳۷۴.
 2. اسناد روحانیت و مجلس (ج 2)/ منصوره تدین پور، 1375.
 3. اسناد روحانیت و مجلس (ج 3)/ منصوره تدین پور، 1376.
 4. اسناد روحانیت و مجلس (ج 4)/ منصوره تدین پور، 1379.
 5. چند امتیازنامه عصر قاجار/ به کوشش میرهاشم محدث؛ با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 6. گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاه/ [از آرشیو اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی]؛ به کوشش رضا آذری شهرضایی، ۱۳۸۵.
 7. فهرست اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و.) / تألیف عمادالدین شیخ‌الحکمایی، ۱۳۸۷.
 8.  اسناد دوره اول مجلس شورای ملی / به کوشش مسعود کوهستانی نژاد‫، ۱۳۸۸.
 9. اسناد تجاری ادوار اول تا پنجم مجلس شورای ملی (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش.) / به کوشش راضیه یوسفی نیا، ۱۳۸۸.
 10. اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)/ به کوشش فاطمه ترکچی، علی ططری، ‫۱۳۹۰.
 11. اسناد خرم‌آباد: عریضه‌ها، انتخابات، گوناگون/ تدوین فرید قاسمی، ۱۳۹۰.
 12. فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی، مجلد سوم (اسناد انتخابات مجلس شورای ملّی ادوار دوم تا پنجم)/ به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین پور، 1389.
 13. فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (اسناد دوره دوم مجلس شورای اسلامی، جلّد اول)/ به کوشش مریم نیل‌قاز، ‫۱۳۸۸.
 14. اسناد مازندران در دوره رضاشاه (مجلس ششم تا دوازدهم شورای ملی) / به کوشش مصطفی نوری، ۱۳۸۸.
 15. اسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی/ به کوشش منصور نصیری طیبی، ‫۱۳۸۹.
 16. گزیده اسناد آموزش و مجلس شورای ملی (دوره سوم تا پنجم)/ به کوشش سهیلا ترابی فارسانی، ‫۱۳۸۹.
 17. فهرست اسناد عرایض کتابخانة مجلس شورای اسلامی (مجلّد دوم)/ به کوشش مریم نیل قاز، 1389.
 18. اسنادی از پیامدهای ملی شدن صنعت نفت ایران/ به کوشش محمود طاهر احمدی، ‫۱۳۹۰.
 19. کلیمیان و ارامنه در اسناد مجلس شورای ملّی (دوره‌های دوم تا پنجم)/ به کوشش منیر قادری، حبیب‌اله اسماعیلی، ۱۳۹۰.
 20. گزیده اسناد انجمن‌های ایالتی و ولایتی/ به کوشش مسعود کوهستانی نژاد، ‫۱۳۹۰.
 21. تحولات غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای ملی دوره‌های سوم تا پنجم / به کوشش علی ططری، رحیم نیکبخت، ۱۳۹۰.
 22. نامه‌های مشروطه (دفتر اول)/ به کوشش ابراهیم ذوالفقاری، ‫۱۳۹۰.
 23. نامه‌های مشروطه (دفتر دوم)/ به کوشش ابراهیم ذوالفقاری، ‫۱۳۹2.
 24. فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد چهارم: (اسناد عرایض دوره چهارم مجلس شورای ملی)/ به کوشش مریم نیل قاز، ‫۱۳۹۰.
 25. اسناد برده‌فروشی و منع آن در عصر قاجار‫/ به کوشش نرگس علیپور، ‫۱۳۹۰.
 26. اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان: (در بیست‌ و چهار دوره مجلس شورای ملی)/ به کوشش اردشیر کشاورز و علی ططری، ۱۳۹۰.
 27.  فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد 5- اسناد انتخابات مجلس شورای ملی ادوار ششم تا سیزدهم (دفتر دوم)/ به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین پور، 1390.
 28. اسناد اراک (عراق ـ سلطان‌آباد) در دوره‌های دوم تا سوم مجلس شورای ملی (۱۳۰۴-۱۲۸۸ خورشیدی)/ به کوشش اسدالله عبدلی آشتیانی، ۱۳۹۱.
 29. اسناد پراکنده حکام ولایات ایران (مربوط به دوره قاجاریه)/ به کوشش منوچهر ستوده و علی امیری، 1391.
 30. اسناد یزد در دوره مشروطیت/ به کوشش احمد مظفرمقام، ‫۱۳۹۰.
 31. اسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت/ به کوشش مصطفی نوری، اشرف سرایلو، ‫۱۳۹۰.
 32. اسناد روحانیت (دوره هفتم تا نهم مجلس شورای ملی)/ به کوشش فریناز متشرعی، ندا شهماری، ‫۱۳۹۱.
 33. اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)/ به کوشش جمشید مظفری،‫۱۳۹۲.
 34. گزیده‌ای از اسناد کردستان (مجلس اول تا پنجم شورای ملی)/ به کوشش اسماعیل شمس، ۱۳۹۲.
 35. اسناد تاریخی بیت‌المقدس/ به سعی و اهتمام سید علی موجانی؛ با همکاری علی ارغون چینار، امیر عقیقی بخشایشی،‫ ۱۳۹۱.
 36. اسناد قم در دوره پهلوی اول (مجلس ششم تا دوازدهم ملی) ‫/ به کوشش سید محمدحسین محمدی، ۱۳۹۲.
 37. اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)/ به کوشش جمشید مظفری‫۱۳۹۲.
 38. جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد/ به کوشش الهام ملک‌زاده، زهرا حامدی، زهرا علیزاده بیرجندی، ۱۳۹۲.
 39. یادداشت‌ها و مکاتبات انجمن ایالتی آذربایجان در سال‌های 1328 و 1329 قمری/ به کوشش راضیه یوسفی‌نیا، 1394.
 40. نایب حسین کاشی در خور بیابانک/ تألیف و تدوین: سید علی آل داوود، ۱۳۹۴.
 41. اسناد فرقۀ دموکرات آذربایجان به روایت دیگر/ تحقیق دکتر هادی هاشمیان، 1394.
  بازدید:647
  یادداشت ها
  Parameter:303962!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار