کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » ریاست » روابط عمومی
1.0 (1)
مشاهیر ایران
[1399/04/14]

ارباب کیخسرو شاهرخ از فرهنگ تا سیاست/یاسر کنعانی  

 

در این پژوهش در نظر است بعد از هشتاد  سال از پایان زندگی ارباب کیخسرو شاهرخ، بخش دیگری از ابعاد دوران حیات سیاسی و اجتماعی وی مورد توجه قرار گیرد. ارباب کیخسرو شاهرخ از نمایندگان دوره دوم تا دوره دوازدهم مجلس شورای ملی و  نماینده اقلیت زرتشتی( ١٩٠٧-١٩٤٠م .) بود که در دوران جنبش مشروطه به حامیان آن پیوست و در تحولات سیاسی - اجتماعی آن دوره و در برهه تغییر سلطنت قاجار به جمهوری رضا خانی، نقش بارزی ایفا کرد که از مهمترین دستاورد فرهنگی وی «تاسیس کتابخانه و مطبعه مجلس شورای ملی» می باشد.

ارباب کیخسرو از همان آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی که کارپردازی و ریاست امور اداری مجلس را عهده دار شد و  تأسیس کتابخانه را آغاز کرد.

دراین مقاله تحقیقی سیر زندگی ارباب کیخسرو در ادوار مختلف و  اهم فعالیت‌های آیینی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وی  در مناصب مهم تقنینی و اجرایی که بعنوان شخصیتی تاثیرگذار در میان رجال سیاسی دوران ناصری و پهلوی و دارای اعتبار ملیون و مذهبیون، دارای اعتبار و نفوذ  بوده  مورد بررسی قرار می گیرد.

ارباب کیخسرو شاهرخ بدلیل برخورداری از اختیارت وسیع در انجام طرح ها و پروژه‌های  مختلف و ارتباط با رضا شاه و دربار در اواخر عمر خود  مورد مورد ظن  قرار گرفت  و پرونده زندگی وی با «قتل مشکوک» بصورت مرموز  به در 11 تیرماه 1319 شمسی  پایان رسید.

امید است این مقاله که همزمان با هشتادمین سالگرد مرگ ارباب کیخسرو به سرانجام رسید، باعث شکل‌گیری تحقیقات جدید و مطالعاتی از ابعاد زندگی و عملکرد  سایر وکلا و رجال تاثیرگذار در پهنه سیاست و فرهنگ ایران منجر گردد.

 

 

نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی

 

ارباب کیخسرو شاهرخ رئیس مباشرت و اعضا و اجزای مباشرت در مجلس موسسان

 

اصل مقاله را در فایل پی‌دی‌اف زیر بخوانید:

بازدید:505
یادداشت ها
Parameter:305815!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار