کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

ادبیات فارسی  

 

 1. گنجینه بهارستان، ادبیات فارسی ۱: مجموعه ۱۶ رساله در ادبیات فارسی/ به کوشش بهروز ایمانی، 1380.
 2. لسان‌الغیب فی تمییز الصحه عن الغیب / کمال‌الدین محمد کریم صابونی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی، شهاب‌الدین عباسی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱.
 3. دیوان شاپور تهرانی / شاپور تهرانی؛ تصحیح و تحقیق یحیی کاردگر،۱۳۸۲.
 4. گنجینه بهارستان، ادبیات فارسی 2: مجموعه ۱۱ رساله در ادبیات فارسی/شعر/ به کوشش بهروز ایمانی، 1384.
 5. کلیات زلالی خوانساری (سده یازدهم هجری قمری)/ تصحیح و تحقیق سعید شفیعیون، 1384.
 6. دیوان بدر چاچی/ تحقیق و تصحیح علی‌محمد گیتی‌فروز،‫۱۳۸۷.
 7. شرح مثنوی/ تألیف محمد نعیم؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ۱۳۸۷.
 8. دیوان سنجر کاشانی/ تصحیح و تحقیق حسن عاطفی، عباس بهنیا‫، ‫۱۳۸۷.
 9. فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع / تألیف ابن ظفر صقلی؛ ترجمه نعمت‌الله بن سید عبدالهادی شوشتری؛ تصحیح و تحقیق عبدالکریم علی جرادات، ۱۳۸۷.
 10. هفت‌بند هفتاد بند: (هفت‌بند حسن کاشی و مجموعه سیزده هفت‌بند و یک تخمیس و تضمین به اقتفای آن)/ به کوشش سعید هندی، ‫ ۱۳۸۸.
 11. دیوان حسن کاشی/ سروده کمال‌الدین حسن بن محمود کاشی؛ به کوشش سید عباس رستاخیز؛ با مقدمه حسن عاطفی، ۱۳۸۸.
 12. دیوان اشعار صفائی جندقی (۱۲۳۶ - ۱۳۱۴ ق.) ‫/ تصحیح و مقدمه علی آل داود، ۱۳۸۸.
 13. شرح الکنوز و بحرالرموز/ سروده پیرجمال اردستانی. ‫؛ تصحیح و تحقیق امید سروری، ۱۳۸۸.
 14. منشآت سلیمانی/ تألیف دبیران دبیرخانه شاه سلیمان صفوی؛ به کوشش رسول جعفریان،‫ ۱۳۸۸.
 15. سفینه خوشگو (دفتر دوم)/ تألیف بندر ابن داس خوشگو؛ تصحیح کمیل اصغر؛ نمایه‌سازی سید محمدحسین مرعشی؛ ویراستار علمی مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1388.
 16. دیوان عضد (سراینده ناشناخته سده ۸ ق)/ تصحیح و تحقیق علیرضا قوجه‌زاده، ۱۳۸۹.
 17. معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی (علم عروض، علم قوافی، علم بدایع‌الصنایع)/ تألیف شمس‌الدین محمد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی‫؛ تحقیق و تصحیح یحیی کاردگر، ۱۳۸۹.
 18. رباعیات فکری مشهدی/ سروده محمد جامه باف متخلص به «فکری» مشهور به «میر رباعی» به کوشش علی میرافضلی،۱۳۸۹.
 19. دیوان آذری اسفراینی/ سروده نورالدین حمزه بن علی ملک طوسی اسفراینی، تحقیق و تصحیح دکتر محسن کیانی و سیّد عباس رستاخیز، 1389.
 20. رسایل پیرجمال اردستانی (ج 1)/ تحقیق و تصحیح امید سروری، ۱۳۸۹.
 21. عرفات العاشقین و عرصات العارفین/ ‫تألیف تقی‌الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی؛ ‫تصحیح ذبیح‌الله صاحبکاری، آمنه فخراحمد؛ ‫با نظارت علمی محمد قهرمان، ‫با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۹.
 22. رسایل پیرجمال اردستانی (ج 2)/ تحقیق و تصحیح امید سروری، -۱۳۸۹ ۱۳۹۰.
 23. دیوان نظام استرآبادی/ مرضیه بیک‌وردی‌لو و شایسته ابراهیمی، 1391.
 24. مونس‌الاحباب: مجموعه رباعیات خواجه شهاب‌الدین عبدالله مروارید متخلص به «بیانی کرمانی»/ به کوشش سید علی میرافضلی، ‫۱۳۹۰.
 25.  تذکره کلمات‌الشعراء/ نگاشته محمدافضل سرخوش؛ تصحیح علیرضا قزوه،‫ ۱۳۸۹.
 26. دیوان ظهوری ترشیزی / سروده نورالدین محمد ظهوری ترشیزی؛ تحقیق و تصحیح اصغر باباسالار، ۱۳۹۰.
 27. دیوان سلیمی تونی سروده تاج‌الدین حسن بن سلیمان تونی‫/ به کوشش عباس رستاخیز‫؛ با مقدمه حسن عاطفی، ۱۳۹۰.
 28. منشآت تفرشی (مجموعه‌ای از نامه‌های اخوانی و دیوانی از دوران صفویه)/محمدحسین بن فضل‌الله حسینی تفرشی؛ پژوهش، تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد، ‫۱۳۹۰.
 29.  تذکره بی‌نظیر/ تألیف میر سید عبدالوهاب افتخار بخاری دولت‌آبادی؛ تحقیق و تصحیح امید سروری، ۱۳۹۰.
 30. تشیّع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جُنگ عبدالکریم مداح، مورخ ۸۴۹)/ به کوشش امینه محلاتی، ۱۳۹۰.
 31. دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان/ سروده عباس ناسخ ترک (سده ۱۱ ق.)؛ تحقیق و تصحیح صابر امامی، ۱۳۹۱.
 32. دیوان کمال غیاث شیرازی (سراینده سده ۸ -۹ ق)/ تحقیق و تصحیح محسن کیانی، احمد بهشتی شیرازی، ۱۳۹۰.
 33. دیوان دو سراینده از قرن نهم: قاضی عیسی ساوجی و شیخ نجم‌الدین مسعود/ گردآورده ادریس بن حسام‌الدین علی بدلیسی؛ به کوشش امینه محلاتی، ۱۳۹۰.
 34. تذکره مردم دیده/ تألیف عبدالحکیم حاکم لاهوری‫؛ تصحیح علیرضا قزوه، ۱۳۹۰.
 35. مذکرالاصحاب/ تألیف محمد بدیع بن محمد شریف سمرقندی، ملیحای سمرقندی؛ تحقیق و تصحیح محمد تقوی، ۱۳۹۰.
 36. ترجمه اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب از مترجمی ناشناخته/ شرف‌الدین شفروه؛ تحقیق و تصحیح عبدالحمید ربیع نیا، ولی علی منش، ۱۳۹۱.
 37. دیوان اثیر اومانی (سراینده سده ۶- ۷ ق.)/ تحقیق و تصحیح امید سروری، عباس بگ جانی، ۱۳۹۰..
 38. انیس الوحده و جلیس الخلوه/ تألیف محمود بن محمود بن علی الحسینی «گلستانه» (سده ۸ ق.)؛ تحقیق و تصحیح مجتبی مطهری، ۱۳۹۱.
 39. غزوات (خلافت امام علی (ع) و جنگ‌های ایشان تا زمان شهادت)/ تألیف میرزا ابوطالب میرفندرسکی؛ مصحّح علیرضا عبداللهی کچوسنگی، ‫۱۳۹۱.
 40. عشق‌نامه/ سروده عزالدین عطایی‫؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق سارا ساور سفلی، ۱۳۹۱.
 41. دیوان مدایح و مراثی میرفتاح (اشراق) مراغه‌ای (درگذشته ۱۱۷۵ ق.)/ تحقیق و تصحیح رحیم نیکبخت، حسن صفیاری، ۱۳۹۱.
 42. کلیات نظام قاری/ سروده محمود بن امیر احمد نظام قاری؛ تحقیق و تصحیح رحیم طاهر، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 43. دیوان جنید شیرازی/ تألیف معین‌الدین جنید بن محمود شیرازی؛ مصحّح امید سروری، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 44. اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی (سده ۵ - ۶ ق)/ پژوهش و ویراست بهروز ایمانی، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 45. دیوان اشرفی سمرقندی/ سروده شرف‌الدین حسن اشرفی سمرقندی؛ تحقیق و تصحیح عباس بگ جانی، امید سروری، با همکاری سفیر اردهال‫، ۱۳۹۱.
 46. فرهنگ نصیری: ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی/ تألیف محمدرضا و عبدالجمیل نصیری؛ به کوشش حسن جوادی، ویلیم فلور؛ با همکاری مصطفی کاچالین، با همکاری تبریز، نشر ‫آیدین، ‫۱۳۹۲ (چاپ 1393).
 47. دیوان وحید قزوینی، قصاید و غزلیات/ تصحیح رقیه صدرایی، ‌‫۱۳۹۴.
 48. تیغ و پرنیان (برگزیده دلیل الجنان)/ عباس ناسخ، به کوشش صابر امامی، ۱۳۹۴.
 49. تذکره خزانه عامره/ میرغلامعلی آزاد بلگرامی، تحقیق و تصحیح هومن یوسف دهی، 1393.
 50. کتیب معجزات (در فضایل و مناقب معصومین علیهم‌السلام)/ تقی‌الدین محمد حیرتی تونی، یوسف بیگ باباپور، ۱۳۹۴.
  بازدید:797
  یادداشت ها
  Parameter:303964!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار