صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

1.0 (1)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 92 شنبه سوم تیر ماه 1334  

 

فهرست مطالب‌:

1) تصویب صورت مجلس

2) بیانات آقای رئیس راجع به جشن سالانه سازمان ملل متحد

3) بیانات قبل از دستور آقای ظهیرالاسلام

4) تقدیم لایحه منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به وسیله آقای وزیر بهداری.

5) تصویب لایحه اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها ارسالی مجلس شورای ملی

6) تصویب لایحه راجع به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات

7) تصویب لایحه راجع به انتقال وجوه اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی‌.

8) قرائت گزارش کمیسیون همکاری مجلسین

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 92

شنبه سوم تیر ماه 1334

( دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب‌:

1) تصویب صورت مجلس

2) بیانات آقای رئیس راجع به جشن سالانه سازمان ملل متحد

3) بیانات قبل از دستور آقای ظهیرالاسلام

4) تقدیم لایحه منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به وسیله آقای وزیر بهداری.

5) تصویب لایحه اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها ارسالی مجلس شورای ملی

6) تصویب لایحه راجع به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات

7) تصویب لایحه راجع به انتقال وجوه اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی‌.

8) قرائت گزارش کمیسیون همکاری مجلسین

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت جلسات 24 و 27 خرداد ماه قبلاً توزیع شده یعنی دو روز پیش یا سه روز پیش اگر نظری هست آقایان خواهند فرمود ( اظهاری نشد) چون نظری نیست تصویب می‌شود الّا این که آقای امیر‌سلیمانی اظهار داشته بودند که کسالت داشته‌اند.

سرلشگر فیروز-  بله به بنده فرموده بودند که عرض کنم و بنده فراموش کردم.

رئیس- اسامی غائبین و دیرآمدگان قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه-آقایان: سزاوار طباطبایی- لسانی- ممقانی- مسعودی- سیف‌افشار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان : بوشهری عبدالمهدی طباطبایی-دکتر قاسم‌زاده

2- بیانات آقای رئیس راجع به جشن سالانه سازمان ملل متحد

رئیس- برای نطق قبل از دستور کسی اسم ننوشته ولی آقای ظهیرالاسلام خواستند فرمایشی بفرمایند اما قبل از این که فرمایشتان را بفرمایید اجازه بفرمایید بنده چند کلمه عرض دارم

چون فردا که عید بزرگی است ما جلسه نداریم لذا می‌خواهم امروز که شب عید توانش خواند چند کلمه در باب جشن سالیانه سازمان ملل متحد که فردا سر سال دهم آن است بیان کنم و از بنیادگذاری آن کاخ بلند معدلت یادی نماییم.

این جشن متعلق به تمام ملل عالم است و اگر مرام سازمان ملل متحد کاملاً یا حتی تا حدی در آینده حاصل گردد این روز اعظم اعیاد بشر خواهد بود و به تذ‌کار آن تمام نفوس روی زمین شاد و خرم شده و به بانیان و مؤسسین آن دعا خواهند کرد و رحمت خواهند خواند.

ما امروز از این مقام عالی این مملکت و مرکز قوه مقننه ایران که نماینده یک ملت صلح دوست است از آن مؤسسه عالیقدر یاد می‌کنیم و کامیابی و استحکام و استقرار و مزید قدرت آن بنیاد بزرگ را که مایه امید جهان و جهانیان است از صمیم قلب مسئلت می‌نماییم‌.

اشخاص کوته‌بین بسپارند که نسبت به هر موجودی و هر مؤسسه‌ای که در اندک زمان ثمر کامل نداد و آمال مردم به وسیله آن به حد کمال مطلوب برآورده نشده زبان به طعن و عیبجویی می‌گشایند و گویند که هنوز نتیجه نهایی مطلوب حاصل نداده و به چیزی تیر زد و وجود و عدمش مساوی است و حتی گاهی افراطیون به عادت خود مضرش نیز می‌شمارند لکن اگر با وسعت نظر و دوربینی سیر تاریخ و تحولات امور را بسنجیم خواهیم دریافت که قول قدیم عقلاً که وجود ناقص به از عدم است غالباً در صحت و قوت خود باقی است و حصول کامل مقاصد و آمال عظیمه نه به سال‌ها بلکه گاهی به قرنی محتاج است. گذشته از تشبثاتی که در چند قرن اخیر از طرف بعضی رجال سیاست ممالک مختلفه برای تقلیل تصادمات بین دول و ملل به عمل آمده از نظر او روز اولین قدم در راه سعی در صلح بین‌المللی یا به هر حال تخفیف شدت کشمکش‌ها و زد و خوردها انجمن بین‌المللی لاهه در سنه 1899 مسیحی بود که به ابتکار و تقاضای امپراطور اخیر روس با شرکت نمایندگان 26 مملکت انعقاد یافت و در نتیجه آن مقاوله‌ای مبنی بر سه اعلامیه مربوط به منع یا تحدید استعمال بعضی انواع اسلحه در جنگ امضاء شد یقین است که طالبان کمال مطلق آن را در حکم عدم شمردند. قدم دوم انجمن دوم صلح لاهه بود که 44 دولت در آن شرکت کردند و در سنه 1907 مسیحی انعقاد یافت و در آنجا تعهدات جدیدی برای احتراز از جنگ به قدر مقدور و تحدید اقدامات جنگ در ضمن مقاوله‌ای به وجود آمد و منتهی به تشکیل محکمه دائمی بین‌المللی حکمیت گردید.

جامعه ملل که پس از جنگ اول دنیایی در سنه 1919 مسیحی تأسیس شد اگر از نقائص آن در مدت قریب 20 سال که دائر بود صرف‌نظر نموده و به نتایج مطلوبه و فواید آن نظر کنیم یعنی تنها جنبه‌های مثبت و نه جنبه‌های منفی و ناقص آن را به خاطر بیاوریم آن مؤسسه به حقیقت قدمی قابل قدردانی در طریق تناوب ملل و ایجاد صفا و آشتی بین آنها بود و به وسیله آن گامی بزرگتر از انجمن‌های صلح لاهه برداشته شد که سومین قدم بود.

قدم چهارم که اعظم خطوات است همین سازمان ملل متحد است که حادثه وحشتناکی که در حکم بلای آسمانی تواند یود آن را عقیم نگذارد و موجب سقط این جنین که آمال بشر به آن بستگی دارد و زندگی ملل و دوام تمدن عالم متوقف به نشو و نما و کامیابی آن است نگردد و این طفل

+++

نوزاد رشد کند قسمت عظیمی از آرزوهای نوع انسان در سعادت معاش و آسایش بین‌المللی تحقق خواهد پذیرفت و به همین جهت روز اساس‌گذاری آن بزرگترین عید جهان می‌شود و هم‌اکنون ما به امید برومندی آینده بی‌سانحه آن و برخورداری نفوس دنیا و از آن جمله ایرانیان از ثمرات وجود آن این روز مسعود را به نام جشن دنیایی به همه بنی‌آدم که اعضای یکدیگرند تهنیت می‌گوییم.

اگر آقای ظهیرالاسلام فرمایشی دارند بفرمایند بعد برویم سر مطلب

3- بیانات قبل از دستور آقای ظهیرالاسلام

ظهیر‌الاسلام- با این فرمایشاتی که جناب آقای رئیس در باره این عید جهانی و انجمن بین‌المللی فرمودند خیلی مناسب است این عرضی را که می‌خواهم بکنم خدمت آقایان عظام. دیروز مجله تهران مصور در مقاله‌اش نوشته بود که پادشاه بزرگ ایران در یکی از کاخ‌هایش به خداوند بزرگ پناه برده بودند برای سه چیز، دشمن‌، خشکسالی، دروغ بعد از دیدن آن بر خودم لازم دانستم که چند کلمه‌ای برای تذکر ( که محققاً مفید است همانطوری که خداوند متعال فرمودند) بیان کنم که ریشه مفاسد و بدترین اخلاق سوء گفتن دروغ است و بزرگان دنیا و انبیاء به قدری در این خلق مذموم مذمت کرده‌اند که اغلب اوصاف و اخلاق ذمیمه را مادون او قرار داده‌اند حق هم این است که در اینجا بگویم هادی و رهبر بشر در 1300 سال قبل که چهارصد میلیون مسلمان یا بیشتر که امروز معتقد به او هستند در یک خبر بسیار صحیح متقن در کتاب محترم کافی که بعد از قرآن مستند تمام است یکی از بزرگان صحابه سؤال می‌فرمایند از ایشان در یک چیز حرامی که آیا مؤمنین به خدا و به تو مرتکب می‌شود می‌فرمایند بله.

بعد عرض می‌کنند که آیا مؤمنین به تو دروغ می‌گویند بعد می‌گویند ممکن نیست مؤمنین به خداوند و به من دروغ بگویند می‌فرمایند: « الکذاب لیس من امتی» متأسفانه در یک ملت‌هایی که مکتب دیانت را به کلی فراموش کرده‌اند و یک تمدن جدیدی که امروز تعبیر از او به هر چیز می‌کنند در اروپا محققاً کمتر است و کمتر هم دروغ می‌گویند هنوز در این ملت‌ها وجود ندارد امروز تعلق یکی از بچه‌های دروغ است یا تملق اصل دروغ است یعنی تملق چیزی است که در شخص نباشد به یک آدم بدگل بگویند خیلی خوشگلی و البته هم چون بشر خوشش می‌آید به او تملق بگویند و یا به آدم جاهل بگویند عالمی، این مقدمه را برای این عرض کردم که بعضی از آقایان وزرا‌ تشریف دارند و در سر لوحه پروگرام خودشان نوشته‌اند مبارزه با فساد و اخلاق ذمیمه این کیفیت دروغ است و سرچشمه کارها یعنی مربی بعد از شخص اعلیحضرت که بر همه کس نیت او معلوم و عمل او بر همه معلوم است مثل نیت او هیئت محترم دولت می‌باید در مرحله اول از شخص جناب آقای نخست‌وزیر که به صحت و درستی مسلم هستند و همچنین وزرای او این درس راستگویی و درستی تبلیغ بشود تا طبقات پست عادت کنند و این کدام است؟ صراحت لهجه است که در هر امری از امور دولتی به مجامله به امروز و فردا واگذار نشود اگر مخالف قانون است می‌فرمایند نشود اما به شرطی که مخالف قانون استثناء برداشت معلوم می‌شود قانون نیست این است که این لایحه که از قبل آقای فروزان نسبت به مالیات‌ها اشاعه پیدا کرده نبود به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین نیامده البته آنچه صلاح مملکت باشد خواهم در او مداخله کرد و صحبت کرد و به تصویب هم مجلس شورای ملی و مجلس سنا آنچه که صلاح مملکت باشد خواهد رسید اما دو چیز اینجا لازم است عرض کنم یکی این است که یک عده اشخاصی که همیشه می‌خواهند بازار را آشفته بکنند و تولید تشنج و عصبانیت در مردم بکنند در اطراف این لایحه یک حرف‌هایی می‌زنند که به کلی اسباب تشنج و در خود بازار و در سرمایه‌دارها پیش آمده که خدای نکرده هیئت دولت خیالاتی دارد که هیچ متناسب با مصالح مملکت امروز نیست در صورتی که این نیست اما هیئت دولت باید توجه بفرمایند و یقین هم دارم که توجه می‌کند هیچ عرضی ندارم که چه شده، در ممالک متمدنه بایستی بیایند مالیات خودشان را بدهند و در ایران غیر از یک عده‌ای مثل جانی بالفطره هستند و می‌خواهند حقوق دولت را بدهند چرا نمی‌دهند؟ برای این که شما می‌بینید گرفتن پول یعنی گرفتن مالیات یعنی خرج کردن برای مردم اگر آقایان وزرا‌ از این ایام نتوانستند مطابق پروگرامی که دارند و فرمایشاتی که می‌کند عمل کنند اقلاً یک قدری در برابر این منافع زیادی که شهرداری می‌گیرد در مقابل چشمشان در فرهنگ در توی دهات بدهند و خرج کنند قطعاً خود مردم اطمینان پیدا می‌کند به دادن اگر توانستند هیئت دولت عملاً ذره‌ای در مردم تولید اطمینان کنید و این پولی را که می‌گیرد مثل یک وکیل خرج است که برای خودش نمی‌خواهد بگیرد برای منافع و عواید شما می‌گیرد خرج بکند قطعاً بدانند در مدت چند سالی خود مردم به طیب نفس مالیات خودشان را می‌دهند نتیجه از عرضم بگیرم که در این کیفیت لایحه‌ای که از قبل آقای وزیر دارایی تقدیم شد یک مقداری کاملاً پیچیده است و روشن نیست که اسباب تشنج شده و یک عده مغرض که همیشه در این ایام اسباب تشنج افکار عمومی را فراهم می‌کنند امیدوارم که دولت توجه بکند با کمیسیون مشترک دارایی مجلسین آنچه که به صلاح مملکت است این لایحه پیشنهاد مالیاتی تصویب شود.

رئیس- آقای جمال امامی بفرمایید.

جمال امامی- بنده عرضی ندارم

4- تقدیم لایحه منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به وسیله آقای وزیر بهداری

رئیس-‌ آقای وزیر بهداری

وزیر بهداری‌( آقای دکتر صالح)- خواستم خاطر محترم آقایان سناتورها را معطوف به یک لایحه‌ای که در 1329 از طرف وزارت بهداری تقدیم مجلس محترم سنا شده است بدارم و عرض کنم که این لایحه مورد توجه و تأیید دولت فعلی است در دولت این لایحه را که در تاریخ 14-2- 34 یعنی 14 اردیبهشت ماه امسال از طرف دولت تأیید شده و رونوشت آن تأیید هم در دست بنده هست تقدیم مقام ریاست می‌کنم این لایحه مربوط به قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک است به طوری که آقایان محترم اطلاع دارند برحسب ارشادی که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی کردند یکی از وظایف اصلی وزارت بهداری در مبارزه با فساد جلوگیری از استعمال تریاک است و همانطوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است اخیراً تصمیمی در هیئت دولت گرفته شده است مبنی بر این که اشخاص معتاد را در مریضخانه‌ها و در مدرسه‌هایی که تعطیل است با وسایل مختلف جمع کند و با متد جدید معالجه بکنند که ترک تریاک بدهند یعنی خواستم خدمت آقایان محترم عرض کنم که ترک تریاک و معالجه معتادین به این ترتیب عملی نمی‌شود.

مگر این که توأم بشود با دو چیز دیگر مخصوصاً آقایان سناتورهای محترم که در رشته پزشکی تشریف دارید تصدیق شاید خواهند فرمود که ما اگر بخواهیم با استعمال تریاک مبارزه کنیم راه اولش این است که ما کشت خشخاش را منع بکنیم زیرا معتاد را معالجه کردن البته کار صحیحی است ولی مترادف باید باشد با یک قانونی که موجودیت تریاک را از بین ببرد، باید دید که چه مقتضیاتی باعث می‌شود که یک شخص تریاکی می‌شود؟ اگر ما یک شخص تریاکی را معالجه کردیم و به منزل خودش برگرداندیم ولی همان مقتضیات و همان وسایل باز در اطراف او موجود بود به استناد این که بشر ضعیف هم ممکن است باشد بخصوص کسی که معتاد است دوباره ممکن است که تریاکی بشود و بنابراین پولی که ما خرج کرده‌ایم به هدر رفته است. بنده لازم نیست که این نکته را حضور آقایان نمایندگان محترم عرض کرده باشم ولی این نکته واضح است که مترادف با معالجه و با منع کشت خشخاش قانونی هم باید باشد برای جلوگیری از قاچاق تریاک و تمام این نکات عرض می‌کنم در این لایحه در نظر گرفته شده است و بنده خواستم در خاتمه عرض بکنم که حاجت به توضیح نیست که این تریاک بلای عظیمی برای کشور ما است و تصور می‌کنم که ضعف اراده و ضعف نفس و کلیه انتحارهایی که در این مملکت دیده می‌شود مطابق آمارهایی که در بیمارستان‌ها هست یک کاری داریم ما که هر شب مسمومین و اشخاصی که انتحار می‌کنند شاید هفتاد هشتاد درصد به واسطه خوردن تریاک است ( دشتی- اما تریاکی انتحار نمی‌کند) یک عده‌ای تریاک را استعمال می‌کنند آنان می‌میرند و یک عده‌ای هم مرگ تدریجی را به وسیله استعمال تریاک برای خودشان فراهم می‌کنند در هر صورت هر دو انتحار است یکی انتحار آنی و یکی انتحار تدریجی بیش از این عرضی ندارم و امیدوارم که این لایحه مورد توجه آقایان محترم واقع بشود.

5- تصویب لایحه اجازه استخدام معلمین خارجی برای دانشکده‌های شهرستان‌ها

رئیس- لایحه مربوطه به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مطرح است گزارش کمیسیون‌های شماره 1، 4، 7 قرائت می‌شود این همان است که در جلسه سابق مطرح بود و راجع به کلیات آن به قدر کافی گویا بحث شده است و قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون شماره 1 به مجلس سنا

لایحه شماره 58198-11-9-33 دولت راجع به استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها ارسالی از مجلس شورای ملی در کمیسیون شماره 1 با حضور آقای وزیر فرهنگ مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از شور و بحث کافی لایحه مزبور به نحوی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود عیناً به تصویب رسید اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره 1 دکتر اقبال گزارش از کمیسیون شماره 4 به مجلس سنا

لایحه شماره 58198- 11- 9- 33 دولت راجع به استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها ارسالی از مجلس شورای ملی در کمیسیون شماره 4 مجلس سنا با حضور آقای معاون وزارت دارایی مطرح و مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث کافی و تأیید گزارش شماره 41 مورخ 25- 12- 1333 کمیسیون شماره 1 لایحه مزبور عیناً به تصویب رسید

+++

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 4-محمد‌علی مجد

گزارش از کمیسیون شماره 7 به مجلس سنا

لایحه شماره 58198- 11-9- 1333 موضوع اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها ارسالی از مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 30-3- 1334 کمیسیون فرهنگ مجلس سنا با حضور جناب آقای دکتر مهران وزیر فرهنگ مطرح و پس از مذاکرات و اصلاحات لازمه به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 7-دکتر بیانی

لایحه قانونی مربوط به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها

ماده واحده- قوانین اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب 28- 2-1328 و پنجم تیر ماه 1330 تا اول مرداد ماه 1338 تمدید می‌گردد به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود برای تدریس در دانشکده‌های شهرستان‌ها که فعلاً دایر است و یا بعداً تأسیس خواهد شد بیست نفر استاد متخصص که صلاحیت آنان از هر جهت محرز باشد از کشورهای اتریش- آلمان- فرانسه- سویس- بلژیک- امریکا و انگلیس استخدام نماید.

تبصره 1- حقوق معلمین خارجی کلیه دانشکده‌های شهرستان‌ها نباید از ماهی سی ‌هزار ریال که نصف آن با ارز قابل پرداخت است تجاوز نماید و به علاوه ممکن است به هر یک از معلمین مبلغی که در ماه از ده هزار ریال تجاوز نخواهد نمود به عنوان کرایه خانه تأدیه شود. هزینۀ سفر هر یک از معلمین و زن و فرزندان او از طرف وزارت فرهنگ پرداخت می‌شود.

تبصره 2- وزارت فرهنگ مجاز است معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها را در مقابل حوادث و امراض ناشیۀ از اشتغال تدریس بیمه نماید و حق بیمه را از اعتبارات دانشکده‌های شهرستان‌ها پرداخت کند.

تبصره 3- وزارت فرهنگ می‌تواند قرار مخصوصی با دانشگاه‌ها و یا انجمن‌ها و بنگاه‌های علمی و فرهنگی و بهداشتی کشورهای فوق یا مؤسسات بین‌المللی برای تأمین دروس مورد احتیاج دانشکده‌های شهرستان‌ها منعقد نماید. در این صورت وزارت فرهنگ مجاز است با استادان که از طرف دانشگاه‌ها یا مؤسسات فوق مأمور تدریس می‌شوند علاوه بر هزینۀ رفت و آمد در مدت تدریس حق‌الزحمه که حداکثر به میزان مقرر در تبصرۀ 1 خواهد بود پرداخت نماید در صورتی که قرار مزبور با دانشگاه تهران منعقد گردد به استادانی که از طرف دانشگاه تهران مأموریت حاصل می‌نمایند علاوه بر هزینۀ مسافرت فوق‌العاده‌ی در مدت اشتغال تدریس به آنان داده می‌شود. فوق‌العادۀ مزبور تا میزانی خواهد بود که با حقوق و مزایای دریافتی از دانشگاه تهران جمعاً از سی‌ هزار ریال تجاوز ننماید.

تبصره 4- دانشیاران آموزشگاه‌های بهداری شهرستان‌ها می‌توانند با همان رتبه دانشیاری که دارند به دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها منتقل شده و همان دروسی را که به عهده دارند تدریس نمایند همچنین وزارت فرهنگ می‌تواند تا مدت یک سال از تصویب این قانون از میان اطباء متخصص ایرانی مقیم داخله یا خارجه که لااقل مدت پنج سال در رشته‌های تخصصی مورد احتیاج در بیمارستان‌ها و مؤسسات علمی مهم خارجه کار کرده باشند عده‌ای را برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها استخدام نماید. وزارت فرهنگ برای این اشخاص با توجه به مقام علمی و تخصصی آنان با تصویب شورای دانشکده پزشکی تهران و شورای دانشگاه تهران رتبۀ دانشیاری که حداکثر آن از پایۀ شش تجاوز نخواهد نمود تعیین می‌نماید دانشیاران و استادان دانشکده‌های شهرستان‌ها علاوه بر حقوق ثابت و مزایای قانونی معادل حقوق و کمک رتبه‌های خود را به عنوان فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهند نمود.

تبصره 5- تا زمانی که دانشکده‌های شهرستان‌ها به عدۀ کافی استاد ندارد وزارت فرهنگ می‌تواند از کارمندان دولت یا بازنشستگان یا اشخاص دیگری از اتباع داخله و یا اتباع کشورهای مذکور در مادۀ فوق که واجد صلاحیت لازم باشند برای تدریس بعضی دروس بطور موقت مجاناً یا در مقابل پرداخت حق‌التدریس طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد استفاده نماید. نسبت به معلمین موقت فعلی و یا معلمینی که در گذشته به طور موقت در دانشکده‌های شهرستان‌ها تدریس نموده‌اند طبق همین تبصره اقدام بشود.

تبصرۀ 6- دانشگاه تهران مجاز است اضافه از تعداد فوق که برای شهرستان‌ها استخدام می‌شود از استادان عالی مقام و مشهور کشورهای اروپا و امریکا برای تدریس در دانشگاه تهران نیز استخدام نماید حداکثر حقوقی که به آنان داده می‌شود در ماه پنجاه هزار ریال می‌باشد که نصف آن به ارز پرداخت می‌شود.

تبصرۀ 7- از اول سال تحصیلی 1335‌، 1336 دانشکده‌های دندان‌پزشکی و داروسازی تهران از دانشکدۀ پزشکی منتزع و هر یک به صورت واحد مستقلی با رعایت مقررات دانشکدۀ پزشکی انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصرۀ 8- از آغاز سال تحصیلی 34-35 دانشسرای عالی باید از دانشکدۀ علوم و ادبیات مجزا و به صورت واحد مستقل درآید دانشگاه مجاز است به استادان دانشکده‌ها که علاوه بر دروس اصلی ساعاتی را در دانشسرای عالی تدریس می‌نمایند مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید حق‌التدریس بپردازد.

رئیس- آقای دکتر صدیق تقاضای فوریت کرده‌اند ( صحیح است ) پس ابتدا رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه که یک شوری می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا کلیات لایحه مطرح است اگر نظری هست خواهند فرمود ( مخالفی نیست) آقای دکتر صدیق اسم نوشته‌اند ( مخالفی نیست آقا همه موافقند) آقای دکتر صدیق بفرمایید.

دکتر صدیق اعلم- بنده می‌خواستم توضیح بدهم که چرا معوق مانده است این مدت چون در مجلس شورای ملی اعتراضی به این قضیه کرده‌اند بنده می‌خواستم توضیح عرض کنم.

دشتی- توضیح نمی‌خواهد آقا رأی بگیرند.

رئیس- پس در کلیات ظاهراً نظری نیست ( اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحدی رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا خود ماده واحده با هشت تبصره آن مطرح است ممکن است دوباره بخوانند متن ماده واحده خوانده می‌شود.

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- نظری نیست؟

مجد- یک « و » افتاده « و به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود»

رئیس- آقای خواجه‌نوری

خواجه‌نوری- البته بنده هم مثل همه آقایان با این لایحه موافقم ولی یک سؤال داشتم که می‌خواستم آقای وزیر فرهنگ جواب بدهند علت این که محدود کرده‌اند به این کشورها چیست؟ چون ممکن است از سویس هم یک پروفسوری باشد که استخدام بشود.

دکتر بیانی- سویس هست

خواجه نوری- مثال عرض کردم شاید در جاهای دیگر باشند که لایق باشند چرا محدود کرده‌اند به این کشورها خواهش می‌کنم جواب این سؤال را بدهند.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ- ( دکتر مهران) نظر این بوده است که از کشورهایی باشد که یا فرانسوی زبان باشند یا انگلیسی زبان برای این که بیشتر محصلین تحصیلاتشان در این دو رشته است ناچار بایستی این امر را رعایت بکنیم و به علاوه کشورهایی که بیشتر محصلین ما به آنجا می‌روند برای تخصص اغلب آنهایی است که فرانسوی زبان یا انگلیسی زبان هستند.

رئیس- آقا دیگر نظری نیست؟

دکتر صدیق اعلم- بنده آقا یک اصلاحی می‌خواهم پیشنهاد کنم این تاریخی که نوشته‌اند این تاریخ قانون گذشته است قانون اولی تاریخش 27 اردیبهشت است این 28 است اشتباه شده باید اصلاح بشود

رئیس- حالا رأی می‌گیریم به همین ماده واحده به خود متن ماده واحده که نظری نیست آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد حالا تبصره اول قرائت می‌شود.

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی‌.

مهندس شریف‌امامی- که این اساتیدی که شما می‌خواهید استخدام کنید به عقیده بنده باید هم ارز دلاری یا پوندی حقوقشان را به ارز تعیین بکنید و بعد بگویید نصفش را و نصفش را به ریال بپردازیم و الّا با وضع متغیری ارزی که ما داریم یک روز دلار 35 ریال حساب بشود یک روز 85 ریال می‌ترسم به اشکال بربخورد بهتر است نوشته بشود که ماهیانه فلان مقدار دلار به آنها داده می‌شود که نصفش با ارز و نصفش به ریال باشد.

رئیس- آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ- این پیش‌بینی که شده فعلاً با مأخذ پول امروز است البته اگر در عمل دچار اشکال بشویم ممکن است بعدها به نحو دیگری تکمیل بکنیم البته مصلحت در این است که استخدام بکنیم با پول مملکت خودمان و بعد اگر اشکالی فراهم شد تجدیدنظر می‌کنیم.

رئیس- آقای خواجه‌نوری

خواجه‌نوری- بنده با پیشنهاد آقای مهندس شریف‌امامی کاملاً موافقم استاد دانشگاه یک مال‌التجاره‌ای نیست که آدم سعی بکند ارزانترش را به دست بیاورد وسایل رفاه و آسایش آنها را باید فراهم کرد که در مضیقه نباشد تصور می‌کنم اگر که ارز دچار تشنجات بشود اشخاصی که دانشمند درجه اول به این جهت نمی‌آیند اینجا و ما مجبور می‌شویم یک اشخاصی بنجلی را بیاوریم اینجا که نتیجه نخواهد داد بنده پیشنهاد آقای مهندس شریف‌امامی را کاملاً تأیید می‌کنم.

رئیس- آقایانی که با این تبصره موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

تبصره 2 قرائت می‌شود

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- نسبت به تبصره دوم اگر نظری هست خواهند فرمود ( اظهاری نشد) گویا نظری نیست. آقایانی که با تبصره

+++

دوم موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

تبصره سوم قرائت می‌شود

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- تبصره 3 مطرح است اگر نظری هست بفرمایند

دکتر بیانی- یک اصلاح عبارتی است که « به استادانی که از طرف « نه « با استادانی که ... »

رئیس- آقایانی که با این اصلاح عبارتی و این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره 4 قرائت می‌شود.

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ- یک « در » زائد است باید حذف شود.

رئیس- آقایانی که با اصلاح عبارتی و تبصره موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد

رئیس- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق اعلم- یکی از تبصره‌های مفید این لایحه همین تبصره‌ای است که الان قرائت شد در مسافرتی که بنده اخیراً کرده بودم به امریکا و بعد به ارو‌پا عده‌ای از ایرانیان را ملاقات کردم آنها مدت‌ها است تحصیلاتشان را تمام کرده‌اند و به درجات عالی علوم و صنایع رسیده‌اند و در مؤسسات خارجی و دانشگاه‌ها مشغول تدریس هستند من به آنها تکلیف کردم که به ایران مراجعت بکنند آنها گفتند که چندین سال است مثلاً در دانشگاه کلمبیا که یکی از بزرگترین دانشگاه‌های دنیا است یا در مؤسسه « ام، آی، تی» که بزرگترین دانشگاه فنی دنیا هست مشغول تدریس هستیم و اگر به ایران مراجعت کنیم حالا که سنمان به چهل رسیده است باید با رتبه 1 دانشیاری مشغول کار شویم و این غیرممکن است این بود که بنده این را در نظر گرفتم در کمیسیونی که در دربار تشکیل می‌شود عرض کردم و حالا خوشبختانه موقع پیدا شد که این موضوع در قانون گنجانیده بشود این است که حالا به هموطنان خودم در اروپا و در امریکا خطاب می‌کنم که حالا موقع مراجعت به ایران هست و حالا موقع خدمت کردن به مملکت است با این پیش‌بینی که در این لایحه شده است به ایران مراجعت کنند به مملکت خودشان خدمت کنند و با این مقرراتی که پیش‌بینی شده است در این لایحه حقوق آنها را رعایت کردند و تا رتبۀ 6 ممکن است آنها را دفعه واحده ارتقاء بدهند و بنابراین منظور آنها تأمین شده است و حیثیت و شئون آنها هم در اینجا محفوظ خواهد ماند.

رئیس- آقایانی که با تبصره 4 موافقند قیام فرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد.

تبصره قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نسبت به تبصره 5 نظری نیست‌؟ ( اظهاری نشد) آقایانی که با تبصره 5 موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

تبصره 6 قرائت می‌شود

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- نظری نیست آقا ( اظهاری نشد) آقایانی که با این تبصره موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

تبصره 7 قرائت می‌شود

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی‌.

مهندس شریف‌امامی- یک توضیحی بدهند که چرا این کار را می‌کنند؟ خواهش می‌کنم یک توضیحی بدهند که چرا این کار را می‌کنند.

دکتر اقبال- اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض می‌کنم

دکتر اقبال- این پیشنهاد بنده بود در کمیسیون فرهنگ و علتش هم واضح است سابقاً دانشکده دندانپزشکی و داروسازی یک مؤسسات خیلی کوچکی بود که ضمیمه دانشکده پزشکی تهران بود ولی پیشرفت‌هایی که حاصل شد در این قسمت‌ها این‌طور تشخیص داده شد که هر یک از این دانشکده‌ها به طور واحد مستقلی مشغول انجام وظیفه شوند از این لحاظ بنده پیشنهاد کردم که این کار انجام شود و برای این که با یک ترتیب حسابی انجام شود یک سال هم فرجه خواستم یعنی برای سال 35-36  در مهر ماه سال 35 این تفکیک انجام شود و هریک از دانشکده‌ها به طور واحد مستقلی انجام وظیفه بکنند.

رئیس- آقایانی که با تبصره 7 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد، تبصره 8 قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

دکتر بیانی- از دانشکده‌های علوم و ادبیات باید نوشته شود.

رئیس- آقایانی که با این تبصره موافقند...

دکتر بیانی-با اصلاح عبارتی از دانشکده‌های علوم و ادبیات

رئیس- بله قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا باز شور در کلیات است اگر نظری هست بفرمایند ( گفته شد نظری نیست) حالا به کلیه لایحه با 8 تبصره رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد.

آقای وزیر فرهنگ گویا فرمایشی دارند، بفرمایید.

وزیر فرهنگ- بنده از توجهی که آقایان فرمودند و به این لایحه رأی دادند تشکر می‌کنم و امیدوار هستم که نقایصی که فعلاً دانشکده‌های شهرستان‌ها از حیث معلمین دارد تدریجاً مرتفع شود و این دانشکده‌ها روز به روز بر وسعت و ترقیاتشان افزوده شود و این دانشکده‌ها بتوانند احتیاجات مملکت را رفع کنند.

بعضی از نمایندگان-انشاءالله

6- تصویب لایحه راجع به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات

رئیس- لوایح مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مطرح است گزارش کمیسیون‌های مشترک مجلسین قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه شماره 25863- 8/9/33 و 25865- 8/9/33 و 25867- 8/9/33 موضوع بخشودگی جرایم مالیات مستغلات که به موجب تبصره قانون الغاء لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دارایی تقدیم مجلس شورای ملی شده در کمیسیون مشترک مجلسین با حضور جناب آقای دکتر امینی وزیر و آقای فرزد مدیر کل وزارت دارایی مطرح و پس از شور به شرح زیر به تصویب رسید.

البته گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 3-مهندس شریف‌امامی

لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات

ماده واحده- وزارت دارایی می‌تواند با تقسیم بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از 1331 موافقت نماید مشروط بر این که مؤدیان مالیات بر مستغلات بدهی مالیاتی 1331 خود را با زیان دیر‌کرد نقداً پرداخت و به موجب سند رسمی تعهد نمایند بقایای مالیاتی خود را نیز تا آخر سال 1331 به اقساط بپردازند در صورتی که مؤدیان بقایای مالیاتی خود را بدین ترتیب تسویه نمایند و اقساط هم معوق نماند جرائم مقرر از آنها مطالبه نخواهد شد.

رئیس- آقای نبیل‌سمیعی تقاضای فوریت کرده‌اند برای این لایحه چون از کمیسیون مشترک مجلسین آمده و پیشترها مرسوم بوده است که لوایحی که از کمیسیون مشترک مجلسین می‌آید بعضی آقایان تقاضای فوریت بنمایند.

فرخ- اکثریت نیست آقا

رئیس- عده کافی برای رأی شده است آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد آقا این سه ماده واحده مستقلی است که یکی یکی مطرح می‌شود این ماده واحده که قرائت شد اگر نظری هست خواهند فرمود

شمس ملک‌آرا‌- سه ماده نیست لایحه سابق را تجزیه کرده‌اند.

سپهبد امیر‌احمدی- بنده مخالفم

رئیس- بفرمایید

سپهبد امیر‌احمدی-  بنده نمی‌فهمم که واقعاً طرز کار وزارت دارایی چه صورتی دارد اگر مالیاتی مردم بدهکارند نداده‌اند و حقاً باید بدهند اگر نباید بدهند و توانایی ندارند چه بخشودگی است از یک طرف وضع قانون مالیات از یک طرف بخشودگی و صرف نظر کردن این معلوم نیست چیست؟ بنده مخالف این ماده هستم و این درست برخلاف آن چیزی است که می‌خواهند عمل کنند ( شمس ملک آرا-این جرائم مالیاتی است) همان جرائم مالیاتی به چه مناسبت بخشیده می‌گردد آن مرد اگر مالیات بدهکار بود چرا نداد؟

آن وقت شما آمدید یک قانونی می‌گذرانید اگر کسی مالیات نداد جریمه برای او قائل شدید آن جرائم را هم نداده حالا همه را می‌خواهید بهش ببخشید اگر ندارد چرا این بخشودگی را می‌خواهید به حساب بگذارید.

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مخبر- اصولاً این فرمایشی که تیمسار سپهبد فرمودند صحیح است ولی اگر توجه بفرمایند موضوع این لایحه مربوط به سال 1331 است و در موقعی بوده است که مقدار زیادی مطالبات دولت نزد اشخاصی مانده بوده است و به این وسیله خواسته‌اند تسهیل بیشتری بکنند که کمکی به خزانه دولت بشود و این عملی است انجام شده است و چون یک حقوقی برای اشخاص ایجاد شده است دیگر ما نمی‌توانیم تغییر بدهیم و به هرحال برای انجام تشریفات این باید‌ باید اینجا تأیید بشود ( سپهبد امیر‌احمدی-مالیات‌ها را بپردازند) مالیات نیست جرایمی است تعلق گرفته و جرایمش را فقط بخشیده‌اند برای این که بیاید مالیات بدهد و این کار هم شده و تمام شده است و حقوقی هم برای مردم ایجاد شده است ( دکتر سعید مالک- مطابق کدام قانون ایجاد شده است مطابق قانونی که هر روز اینجا تصویب می‌فرمایند ( سپهبد امیر‌احمدی- همین هم از آنهایی است که آورده‌اند) بنابراین تصور می‌کنم که سوء‌تفاهمی برای تیمسار ایجاد شده است و خیال کرده‌اند که اصل مالیات را بخشیده‌اند در صورتی که اصل مالیات باید پرداخته شود و فقط جرائم بخشیده می‌شود ( سپهبد امیر‌احمدی- مالیات نداده جرائم به او تعلق گرفته حالا جرائم ندهد مالیات را هم نمی‌دهد) و جرائم هم به این شرط بخشیده می‌شود که خود مالیات را بپردازد تا از جرائم معاف شود خوب حالا این یک نظری است که حضرتعالی اتخاذ می‌فرمایند ولی چون یک کاری است که شده است و یک حقی برای مردم ایجاد شده است دیگر موردی نخواهد داشت که ما برای مردم

+++

ایجاد زحمت بکنیم

رئیس- آقای شمس ملک‌آرا‌‌

شمس ملک‌آرا‌- فرمایشات آقای تیمسار بسیار صحیح است که مردم می‌باید مالیات خودشان را در موقع بدهند ولی ملاحظه بکنید در اکناف مملکت وسیع ما اشخاصی هستند و نمی‌دانند و از راه جهالت و از راه نفهمی مالیاتشان را تأخیر می‌کنند حالا می‌روند مالیات مطالبه می‌کنید مالیات را با جرایم مطالبه می‌کنند و این بار سنگین می‌شود برای این که تسهیل بکند وصول مالیات را و ارفاقی نسبت به مؤدیان مالیات بشود دولت یک همچو پیشنهادی کرده و بسیار هم خوب پیشنهادی است که از جرایم بگذرند و به آنهایی که غفلت کرده‌اند ببخشند مشروط بر این که بیایند مالیاتشان را بدهند و دیگر از این به بعد غفلت نکنند و خواهش می‌کنم آقایان هم موافقت داشته باشند.

رئیس- آقای سپهبد امیر‌احمدی

سپهبد امیر‌احمدی- بنده یک پیشنهادی دارم و آن این است که صورت آن اشخاص را آقای شهاب‌الدوله فرمودند بفرستند به کمیسیون دادگستری و ببینند آیا واقعاً اشخاص بی‌اطلاعی بوده‌اند و وارد نبوده‌اند و آنوقت در این صورت ببخشند و الّا اگر وارد بوده‌اند و اطلاع داشته‌اند و تعهد کردند و بعد نپرداخته ‌باید بپردازند.

بعضی از نمایندگان-رأی بگیرید

رئیس- تا اینجا شور در کلیات بوده که آقایان نظرشان را بیان کردند حالا رأی می‌گیریم به ورود در شور همین ماده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند.

( اکثر برخاستند) تصویب شد.

خوب خوب ماده مطرح است اگر ‌نسبت به مندرجات ماده نظری هست بفرمایند‌ ( گفته شد نظری نیست)

رئیس- پس رأی می‌گیریم به خود ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده دیگر قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد )

لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات

ماده واحده- ماده واحده مصوب اول دی ماه 1331 راجع به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات تا آخر تیر ماه 1332 تمدید و به وزارت دارایی اجازه می‌شود چنانچه مؤدیان مالیات مستغلات بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از 1332 خود را با زیان دیر کرد مقرره سال 1331 تا آخر تیر ماه 1332 پرداخت نموده و قسط اول مالیات مستغلات 32 خود را نیز نقداً پرداخت نمایند جرائم مقرره از آنها مطالبه نشود.

رئیس- در کلیات اگر نظری هست خواهند فرمود در کلیات نظری نیست؟ ( اظهاری نشد) حالا رأی می‌گیریم به ورود در شور خود ماده آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب اگر در مندرجات خود ماده نظری هست بفرمایند.

( گفته شد نظری نیست)

رئیس- آقایانی که با خود ماده واحده موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

یک ماده واحده دیگر هم که قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات

مالیات واحده- ماده واحده مصوب 29/1/32 راجع به بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات تا آخر آبان ماه 1342 تمدید و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه مؤدیان مالیات بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از سال 1332 به انضمام قسط اول سال 32 و زیان دیرکرد سال 31 خود را نقداً پرداخت نمایند جرایم مقرر از آنها مطالبه نشود.

تبصره- مؤدیانی که دارای مستغلات متعدد هستند در مورد مستغل که به نحو فوق حساب خود تسویه نمایند نسبت به همان مستغل از معافیت استفاده خواهند نمود.

شمس ملک‌آرا‌- مستغل با « غ» است در این ورقه چاپی با ق نوشته‌اند.

رئیس- خوب آقا در کلیات اگر نظری هست بفرمایند ( اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

در خود متن ماده اگر نظری هست بفرمایند

( گفته شد نظری نیست)

رئیس- پس رأی می‌گیریم به خود ماده با تبصره آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- تصویب لایحه انتقال وجوه اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی

رئیس- لایحه انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی مطرح است گزارش کمیسیون‌های مشترک مجلسین قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا.

لایحه شمارۀ 14208- 14/9/ 33 مربوط به انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی که به موجب تبصره قانون الغاء لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دارایی تقدیم مجلس شورای ملی شده در کمیسیون مشترک مجلسین با حضور جناب آقای عدل وزیر کشاورزی مطرح و پس از شور و اصلاح به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 3- مهندس شریف‌امامی

لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی

ماده 1- وزارت دارایی مکلف است از تاریخ تأسیس بانک ساختمانی منتهی تا یک ماه عملیات زیر را انجام دهد.

الف- کلیۀ وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد و آنچه از 5 % پرداختی صاحبان اراضی که تا این تاریخ مصرف نشده است و آنچه از سود متعلقه به معاملات اقساطی را که تاکنون وصول شده پس از وضع شش میلیون ریال بابت یوسف‌آباد نقداً و کلیۀ قبوض اقساطی بدهی صاحبان اراضی را که هنوز وصول نشده عیناً به بانک مزبور تحویل نماید.

ب- سهمی دولت از قنات یوسف‌آباد را بانک ساختمانی منتقل نماید.

ج- بقیۀ اراضی یوسف‌آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاری آن به نام کارمندان دولت صادر نشده است با کلیۀ سوابق و پرونده‌های مربوطه به بانک ساختمانی منتقل نماید.

تبصره- بانک ساختمانی قائم مقام قانونی وزارت دارایی است که نسبت به صدور قباله به نام صاحبان آن و رفع اشکال و اختلاف بین کارمندان دولت و وصول اقساط بدهی صاحبان اراضی اقدام نماید کلیه سوابق امور مربوطه به اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی تحویل خواهد شد.

ماده 2- کلیه وجوه دریافتی از وزارت دارایی طبق ماده یک این قانون و سود معاملات اقساط و حق‌الشرب وصولی و 5% پرداختی صاحبان اراضی و بهای حاصله از فروش بقیه اراضی که در اختیار بانک قرار می‌گیرد توسط بانک منحصراً به مصرف تأمین آب کافی برای کلیه قطعات یوسف‌آباد و نهرکشی یا لوله‌کشی و جدول‌سازی و تسطیح و آسفالت خیابان‌ها و تهیۀ برق و ساختمان اماکن عمومی از قبیل مسجد-دبستان- دبیرستان- پست-بهداری- بیمارستان و سایر عملیات عمرانی کوی مزبور خواهد رسید.

ماده 3-وزارت دارایی و وزارت کشاورزی ( بانک ساختمانی ) مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس- لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی مطرح است و حالا شور در کلیات است و آقای حق‌نویس اسم نوشته‌اند.

حق‌نویس- بنده موافقم‌، اگر کسی مخالفت کرد بنده صحبت می‌کنم.

مهندس شریف‌امامی- آقای شمس ملک‌آرا تقاضای فوریت کرده‌اند.

رئیس- بله آقای شمس ملک‌آرا تقاضای فوریت کرده‌اند بنابراین طبق پیشنهاد ایشان به فوریت لایحه رأی می‌گیریم آقایان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا شور در کلیات لایحه است نظری نیست؟

نمایندگان- مخالفی نیست

مهندس شریف‌امامی-کسی مخالف نیست

رئیس- حالا رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ماده به ماده قرائت می‌شود ماده اول قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- وزارت دارایی مکلف است از تاریخ تأسیس بانک ساختمانی منتهی تا یک ماه عملیات زیر را انجام دهد.

الف- کلیه وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد و آنچه از 5% پرداختی صاحبان اراضی که تا تاریخ مصرف نشده است و آنچه از سود متعلقه به معاملات اقساطی را که تاکنون وصول شده پس از وضع شش میلیون ریال بابت بهای یوسف‌آباد نقداً و کلیه قبوض اقساطی بدهی صاحبان اراضی را که هنوز وصول نشده عیناً به بانک مزبور تحویل نماید.

ب- سهمی دولت از قنات یوسف‌آباد را به بانک ساختمانی منتقل نماید.

ج- بقیه اراضی یوسف‌آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاری آن به نام کارمندان دولت صادر نشده است با کلیه سوابق و پرونده‌های مربوط به بانک ساختمانی منتقل نماید.

تبصره- بانک ساختمانی قائم مقام قانونی وزارت دارایی است که نسبت به صدور قباله به نام صاحبان آن و رفع و اشکال و اختلاف بین کارمندان دولت و وصول اقساطی بدهی صاحبان اراضی اقدام نماید کلیه سوابق امور مربوط به اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی تحویل خواهد شد.

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.

آموزگار- به نظر بنده دو اصلاح در این ماده لازم است بشود که شاید غفلت شده است.

اول این است که امروز تصویب می‌شود که از تاریخ تأسیس بانک ساختمانی تا یک ماه انجام می‌گیرد. تاریخ تأسیس بانک ساختمانی مدت‌ها است که شده و گذشته است و این که تا یک ماه این کار انجام بگیرد از تاریخ تأسیس این لغو است به جهت این که مدتی است که بانک ساختمانی تأسیس شده این نکته را باید اصلاح بکنند یعنی این کلمه یک ماده را باید حذف کرد. دوم این است که‌، در قسمت ج این ماده می‌نویسند « بقیه اراضی یوسف‌آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ماه» کدام بهمن این تاریخ ندارد باید معلوم بشود کدام بهمن با این دو نکته رفع اشکال می‌شود.

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مخبر- نکته‌ای که جناب آقای آموزگار

+++

فرمودند به جای خود، البته صحیح است ولی توجه بفرمایید این از لوایحی است که در کمیسیون‌های مشترک رسیدگی شده است و همچنین لایحه تأسیس بانک ساختمانی از تاریخ به تصویب کمیسیون‌های مشترک ابلاغ شده است به دولت برای اجرا و بانک ساختمانی برحسب تصویب کمیسیون مشترک شروع به کار کرده است، البته قبلاً تأسیس شده بود و کار هم می‌کرده است. ضمن تصویب کمیسیون‌های مشترک تأیید قانونی شده است ( آموزگار- این اصلاح عبارتی است بنده پیشنهاد کرده‌ام)

می‌خواستم عرض کنم که نوشته شده از تاریخ تأسیس بانک ساختمانی ایجاد ‌اشکال نکند ( آموزگار- تا یک ماه؟) اشکالی ندارد زیرا این کار شده، اصلاً تحویل و تحول صورت گرفته و انجام شده است و کمیسیون‌های مشترک هم لایحه تأسیس بانک ساختمانی را تصویب کرده است و برای اجرا ابلاغ کرده است به دولت که قبلاً تأسیس شده بود و این کار قبل از تصویب کمیسیون‌های مشترک اصلاً انجام شده است یعنی عمل گذشته را فقط تأیید می‌فرمایید از این نظر، از لحاظ تاریخ اشکالی نداشته و هیچ اثری ندارد که مجلسین به طور قطعی بفرمایند تا فلان تاریخ. چون کار تمام شده و این تحویل و تحول صورت گرفته است و تمام اسناد و مدارک هم به بانک ساختمانی تحویل شده است و اما راجع به ماه « بهمن » که فرمودید کاملاً صحیح است و باید بگذاریم بهمن 1331 که در سال گذشته کمیسیون تشکیل و با ذکر این نکته نظر حضرتعالی تأمین می‌شود.

رئیس- دیگر نظری نیست راجع به ماده و بندهای الف و ب و ج و تبصره‌اش

دکتر بیانی- بنده پیشنهادی دارم

رئیس- بفرمایید

دکتر بیانی- جای هیچ شکی نیست که بانک ساختمانی یکی از مؤسساتی است که به کارمندان دولت خیلی کمک و خدمت کرده است ولی بعضی نقایص کوچکی است که باید آنها را تذکر داد و اولیای بانک ساختمانی هم البته با کمال حسن نیت انتقادات را می‌پذیرند و با آنها صحبت شده است، نکته‌ای که در اینجا باید تذکر داد راجع به آب بعضی از این قطعات است که به کارمندان دولت داده شده است که آب ندارد و شاید رساندن آب هم به آنها مشکل باشد از این نظر بنده پیشنهاد کردم که در قسمت بند « ب» این نکته که در پیشنهادم منظور شده و عرض می‌کنم به آن اضافه شده، یعنی بانک را موظف کرده به قطعاتی که آب ندارد، آب بدهد.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر بیانی قرائت می‌شود

ریاست محترم مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بند ب ماده اول اضافه شود

« ... بانک ساختمانی موظف است به تمام اراضی که به کارمندان دولت فروخته است، به اندازه کافی آب بدهد

دکتر بیانی

آموزگار- به طور مجانی

مهندس شریف‌امامی- اجازه می‌فرمایید

رئیس-آقای مهندس شریف‌امامی

مخبر- جناب آقای دکتر بیانی خواهش می‌کنم توجه بفرمایید آنچه که جنابعالی در این مورد یادآور شده‌اید و بیان فرمودید، البته فی‌نفسه کاملاً صحیح است، اما توجه بفرمایید که این امر اساساً ارتباطی به لایحه مورد بحث ندارد، این لایحه مربوط است به انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی، این مطلب ارتباطی به آن قضیه ندارد و هر وقت که لایحه مربوط به بانک ساختمانی مطرح شد، این نکته را که حالا می‌فرمایید در آنجا پیشنهاد بکنید و عنقریب هم این لایحه مطرح می‌شود ولی در اینجا مورد ندارد که ما این نکته را در لایحه بگذاریم، چون ارتباطی به قضیه حاضر ندارد و از این نظر خواستم تقاضا کنم در آن موقع که لایحه مربوط به آن مطرح می‌شود پیشنهاد خودتان را بفرمایید. و پیشنهاد حضرتعالی را هم قبول می‌کنیم.

آموزگار- در ماده 2 نظر ایشان تأمین شده برای اینکه تأمین آب را برای قطعات زمین یوسف آباد پیش‌بینی کرده.

دکتر بیانی- بسیار خوب بنده از پیشنهادم صرف‌نظر می‌کنم.

رئیس- پس ظاهراً نظری نیست ؟

نمایندگان- نظری نیست

رئیس- حالا رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.

ماده 2- کلیه وجوه دریافتی از وزارت دارایی طبق ماده یک این قانون و سود معاملات اقساطی و حق‌الشرب وصولی و 50درصد پرداختی صاحبان اراضی و بهای حاصله از فروش بقیه اراضی که در اختیار بانک قرار می‌گیرد توسط بانک منحصراً به مصرف تأمین آب کافی برای کلیه قطعات یوسف‌آباد و نهرکشی و یا لوله‌کشی و جدول‌سازی و تسطیح و آسفالت خیابان‌ها و تهیه برق و ساختمان اماکن عمومی از قبیل مسجد-دبستان- دبیرستان- پست- بهداری- بیمارستان و سایر عملیات عمرانی کوی مزبور خواهد رسید.

رئیس- نظری نیست. آقایان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده 3 قرائت می‌شود.

ماده 3- وزارت دارایی و وزارت کشاورزی ( بانک ساختمانی) مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

آموزگار- چون مطابق قانون اساسی مسئولیت با وزرا‌ و وزارتخانه‌ها است لذا کلمه « بانک ساختمانی» در پرانتز زیادی است به جهت این که وقتی گفتند بانک ساختمانی، مثل این که مستقیماً مسئول است لذا این بانک ساختمانی را باید حذف کنیم.

مخبر- صحیح است قبول می‌کنم

رئیس- کاملاً صحیح است‌. بسیار خوب، حالا رأی می‌گیریم به این ماده با حذف کلمه « بانک ساختمانی» آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر اگر نظری هست آقایان خواهند فرمود.

نمایندگان- نظری نیست

رئیس- پس رأی می‌گیریم به کلیه لایحه مشتمل بر سه ماده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

8- قرائت گزارش کمیسیون همکاری مجلسین

رئیس- حالا گزارش کمیسیون همکاری مجلسین قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون همکاری مجلسین به مجلس سنا

اولین جلسه کمیسیون همکاری مجلسین روز دوشنبه بیستو نهم خرداد ماه 1334 تشکیل گردید و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود.

رئیس- جناب آقای صدر

نایب رئیس- جناب آقای امیر نصرت اسکندری

مخبر- جناب آقای آموزگار و جناب آقایان نورالدین امامی

منشی- جناب آقای مهندس شریف‌امامی و جناب آقای عماد تربتی

مخبر کمیسیون همکاری مجلسین حبیب‌اله آموزگار

رئیس- یک فقره در دستور ما باقی است که عبارت است از مطرح کردن تمدید مرخصی استعلاجی آقای سیف‌افشار، آقایان اگر موافقند آن را می‌گذاریم در جلسه بعد و آقای وزیر دادگستری هم راجع به لایحه مربوط به آئین دادرسی کیفری که در جلسه گذشته هر دو فوریت آن تصویب شد تقاضای جلسه فوق‌العاده کرده‌اند، پس روز چهارشنبه برحسب تقاضای آقای وزیر دادگستری برای شور در آن ماده جلسه خواهیم داشت، ضمناً مسئله تمدید مرخصی را هم مطرح می‌کنم و به علاوه چون ( جمال امامی- بنده تقاضایی کرده بودم)

9- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس- بعضی آقایان تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند و چون وقت هم کم است با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده روز چهارشنبه صبح ساعت 9 خواهد بود و دستور هم لایحه مربوط به آئین دادرسی کیفری است که آقای وزیر دادگستری برای آن تقاضای جلسه فوق‌العاده کرده‌اند

( جلسه ساعت یازده و ربع ختم شد)

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده

+++

 

یادداشت ها
Parameter:296921!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)