کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 80 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 23 فروردین ماه 1311 (5 ذیحجه 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

3) تقدیم راپورت عملیات شش ماهه کمیسیون قوانین مالیه

4) معرفی وزیر پست و تلگراف

5) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

7) اعلام نتیجه استخراج آرا کمیسیون‌ها

8) شور و تصویب بودجه 1311 مجلس شورای ملی

9) اقتراع برای شرفیابی در روز عید اضحی

10) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 80

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه 23 فروردین ماه 1311 (5 ذیحجه 1350)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

3) تقدیم راپورت عملیات شش ماهه کمیسیون قوانین مالیه

4) معرفی وزیر پست و تلگراف

5) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

7) اعلام نتیجه استخراج آرا کمیسیون‌ها

8) شور و تصویب بودجه 1311 مجلس شورای ملی

9) اقتراع برای شرفیابی در روز عید اضحی

10) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید

صورت مجلس هیجدهم فروردین ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:‌

غایبین بااجازه- آقایان: آشتیانی- طالش‌خان- ملک‌آرایی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تیمورتاش- میرزا سید مهدی خان فاطمی- دشتی- ناصری- حاج محمدرضا بهبهانی- ثقهالاسلامی- آصف- اعتبار- عبدالحسین‌خان دیبا- آقا رضا مهدوی- مژدهی- آقازاده سبزواری.

دیرآمده بی‌اجازه- آقای یارملی.

-1]تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى رهنما در صورت مجلس نظرى دارید؟

رهنما- خیر قبل از دستور عرض دارم.

رئیس- آقاى حاج غلامحسین ملک.

حاج غلامحسین ملک- آقاى حاج محمدرضا بهبهانى را در صورت مجلس جزء غایبین بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان ناخوش بودند عریضه هم عرض کردند.

رئیس- اصلاح مى‌کنیم. آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى آصف.

آصف- در جلسه قبل بنده به واسطه کسالت از مقام ریاست استجازه کرده بودم و حالا اینجا بى‌اجازه نوشته شده.

رئیس- خاطر آقا مطلع است که کمیسیون عرایض و مرخصى از شعب انتخاب مى‌شود و امروز این کار انجام شده است.

+++

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر امور خارجه.

-2]تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏]

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى)- خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است که از دیرگاهى در خاک ایران چند رشته سیم‌هاى انگلیسى کشیده شده بود و از خاک ایران عبور مى‌کرد تلگراف‌هاى بى‌سیم هم در اینجا دایر بود و این سیم‌ها را به کار مى‌بردند در این باب مابین دولت ایران و دولت انگلستان بعضى قراردادها هم بسته شده بود و در این اواخر نسبت به این قراردادها بعضى گفت و گوها هم پیش آمده بود و اختلافاتى که مستلزم این شد که مابین اولیاى امور دولتین مذاکراتى در این باب به عمل آمد و بالاخره مابین دولتین اتفاق حاصل شد بر این که دولت انگلستان آن سیم‌ها و تلگرافخانه‌هایى که در ایران داشتند به دولت ایران تسلیم کردند، فقط یک رشته سیم تحت‌البحرى است که در خلیج فارس کار می‌کند به ملاحظه احتیاجات بین‌المللى روابط بین‌المللى تا یک مدتى قرار شد که بر قرار باشد راجع به این مسأله مابین دولتین یک قراردادى منعقد شد و این قرارداد البته باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد این قرارداد را تقدیم مى‌کنم و تمناى تصویب آن را دارم یک قرارداد بین‌المللى هم هست که چندى قبل در تحت توجه جامعه ملل منعقد شده است براى جلوگیرى از استعمال بى‌قاعده ادویه مخدره از قبیل مرفین، کوکائین و غیره و دولت ایران هم که البته کمال موافقت را دارد با جلوگیرى از هر امرى و هر عادتى که از براى صحت عمومى یا اخلاق عمومى مضر باشد، بنابراین در عقد این قرارداد دولت ایران هم شرکت کرده است و به نماینده ایران اجازه داده است که امضا کند ولیکن چون یک قرارداد بین‌المللى است بایستى به تصویب مجلس شوراى ملى برسد لایحه آن را هم تقدیم مى‌کنم و تمناى تصویب دارم.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

-3]تقدیم راپورت عملیات شش ماهه کمیسیون عدلیه‏]

دیبا (رئیس کمیسیون عدلیه)- خبرى است راجع به عملیات شش ماهه کمیسیون قوانین عدلیه از مهرماه تا فروردین ماه تقدیم مى‌نمایم و تقاضا مى‌نمایم طبع و توزیع شود.

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا

4] - معرفى وزیر پست و تلگراف و تلفن‏]

رئیس‌الوزرا (آقاى حاج مهدى قلى خان هدایت)- آقاى بهرامى را معرفى مى‌کنم به ورازت پست و تلگراف و تلفن (نمایندگان- صحیح است، مبارک است) از بعضى بى‌ترتیبى آنجا خاطر مبارک شاهنشاهى راضى نبود.

در صورتی که از خود صور اظهار رضایت مى‌فرمودند که آدم خوبى است ولى تلگرافخانه و پستخانه لازم است که یک آدم سخت دیسیپلینه داشته باشد که بعضى نواقصى که هست در آنجا رفع شود.

- 5]تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت داخله‏]

معاون وزارت داخله (آقاى محمدتقى خان اسفندیارى)- لایحه تجدید کنترات راننده کشتى صحى ابن سینا است که براى تصویب تقدیم مى‌کنیم.

رئیس- آقاى وزیر مالیه.

- 6 ]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏]

وزیر مالیه (آقاى تقى زاده)- بنده یک لایحه قانونى دارم تقدیم مجلس مى‌کنم در تعقیب قانون متمم ممیزى که آقایان مسبوق هستند در آنجا یک ماده داشتیم بعضى از آقایان هم در آن موقع شاید متوجه بودند و تذکر دادند ولى در آزمایش معلوم نشده بود که این اندازه لازم است این مطلب نوشته شده است که هرگاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه معلوم شود که مؤدى عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقى قلمداد کرده است معادل پنج برابر تفاوت را ازش مى‌گیرند، این در عمل معلوم شد که خیلى سنگین است تحمیل زیادى است و عملى نمى‌شود لهذا یک اصلاحى براى این آورده‌ایم که معادل پنج برابر مالیات مابه التفاوت گرفته

+++

شود (کلالى- این هم زیاد است) و چندین برابر سبک‌تر مى‌شود یقین دارم که آقایان لطف خواهند فرمود که زود رأى بدهند.

-7]اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونها]

رئیس- قبل از این که وارد دستور شویم خاطر آقایان را متذکر مى‌کنم که در روز اعلان منشى‌ها که منشى‌ها را اعلام کردیم براى این که سرعت شده بود در قرائت آراء شماره‌ها مرتب نبود بعد شماره کردیم عدد صحیح این است که باید در صورت مجلس هم تصحیح شود آقایان مؤید احمدى و فرهمند هر یک 78 رأى، آقاى فزونى 70 رأى، آقاى دبیر سهرابى 68 رأى، باز به استحضار مجلس مى‌رسانم نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها به قرارى است که قرائت مى‌شود:

مقام منیع ریاست محترم مجلس شوراى ملى دامت شوکته.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه هیجدهم فروردین هزار و سیصد و یازده راجع به دوازده نفر اعضا کمیسیون قوانین عدلیه به قرارى است که ذیلاً به عرض مى‌رسد.

عده آراء متخذه 93

حائزین اکثریت

1- آقاى همراز 82 رأى.

2- آقاى جمشیدى 80 رأى.

3- آقاى مؤید احمدى 78 رأى.

4- آقاى مفتى 77 رأى.

5- آقاى افسر 75 رأى.

6- آقاى شریعتزاده 74 رأى.

7- آقاى احتشام‌زاده 74 رأى.

8- آقاى لاریجانى 72 رأى.

9- آقاى وثوق 70 رأى.

10- آقاى طباطبایى دیبا 67 رأى.

11- آقاى لیقوانى 67 رأى.

12- آقاى کفایى 58 رأى.

کمیسیون قوانین مالیه. عده آراء مأخوذه 93

1- آقاى فهیمى 88 رأى.

2- آقاى معتضدى 88 رأى.

3- آقاى معتصم سنک 88 رأى.

4- آقاى فاطمى 87 رأى.

5- آقاى هزار جریبى 85 رأى.

6- آقاى بیات 85 رأى.

7- آقاى مشکوه دولتشاهى 85 رأى.

8- آقاى شریفى 85 رأى.

9- آقاى ناصر خان قشقائى 83 رأى.

10- آقاى دبیر سهرابى 80 رأى.

11- آقاى باستانى 76 رأى.

12- آقاى کازرونى 74 رأى.

کمیسیون معارف. عده آراء مأخوذه 93

1- آقاى تربیت 88 رأى.

2- آقاى دکتر سنگ 88 رأى.

3- آقاى وثوق 87 رأى.

4- آقاى نواب یزدى 87 رأى.

5- آقاى مژدهى 87 رأى.

6- آقاى دکتر احتشام 87 رأى.

7- آقاى دکتر سمیعى 86 رأى.

8- آقاى دکتر ملک زاده 85 رأى.

9- آقاى مجد ضیائى 84 رأى.

10- آقاى میرزا سید احمد بهبهانى 81 رأى.

11- آقاى دکتر طاهرى 79 رأى.

12- آقاى ساگینیان 59 رأى.

کمیسیون امور خارجه. عده آراء مأخوذه 94

1- آقاى دکتر شیخ 88 رأى.

2- آقاى حسینقلى خان نواب 87 رأى.

3- آقاى اسفندیارى 86 رأى.

4- آقاى طباطبایى وکیلى 86 رأى.

5- آقاى رهنما 86 رأى.

6- آقاى صادق خان اکبر 86 رأى.

7- آقاى افخمى 85 رأى.

8- آقاى دشتى 85 رأى.

9- آقاى ثقه الاسلامى 83 رأى.

10- آقاى اسعد 82 رأى.

11- آقاى قراگوزلو 86 رأى.

12- آقاى بختیار 73 رأى.

کمیسیون داخله- عده آراء متخذه 93 رأى‏

1- آقاى مسعودى خراسانى 88 رأى.

2- آقاى احتشام زاده 88 رأى.

3- آقاى فتوحى 87 رأى.

4- آقاى امین تربتى 87 رأى.

5- آقاى صفارى 87 رأى.

6- آقاى ملک زاده آملى 86 رأى.

7- آقاى اسکندرى 85 رأى.

8- آقاى حیدرى 83 رأى.

9- آقاى مقدم 81 رأى.

10- آقاى فزونى 79 رأى.

11- آقاى نواب یزدى 81 رأى.

12- آقاى دکتر لقمان 51 رأى.

کمیسیون طرق و شوارع- عده آراء مأخوذه 93

حائزین اکثریت:

1- آقاى امیر ابراهیمى 89 رأى.

2- آقاى بوشهرى 89 رأى.

3- آقاى دهستانى 89 رأى.

4- آقاى خواجوى 89 رأى.

5- آقاى موقر 88 رأى.

6- آقاى محیط 88 رأى.

7- آقاى حاج غلامحسین ملک 88 رأى.

8- آقاى ایلخان 87 رأى.

9- آقاى ناصرى 87 رأى.

10- آقاى دهستانى 87 رأى.

11- آقاى بنکدار 86 رأى.

12- آقاى روحى 83 رأى.

کمیسیون اقتصاد ملى- عده آراء مأخوذه 93

حائزین اکثریت:

+++

آقای فهیمی 89 رأی

2- آقای بوشهری 86 رأی،

3- آقای حاج‌امین اصفهانی 86 رأی

4- آقای طهرانچی 84 رأی

5- آقای فرشی 81 رأی

6- آقای یونس آقا 81 رأی

7- آقای اعتبار 81 رأی

8- آقای افشار 78 رأی

9- آقای چایچی 77 رأی

10- آقای لاریجانی 75 رأی

11- آقای مخبر فرهمند 73 رأی

12- آقای کازرونی 72 رأی

کمیسیون نظام:

1- آقای قوام 88 رأی

2- آقای بختیار 88 رأی

3- آقای علی‌خان زنگنه 88 رأی

4- آقای حبیبی 88 رأی

5- آقای آصف 85 رأی

6- آقای اسمعیل‌خان قشقایی 67 رأی.

کمیسیون پست و تلگراف:

1- آقای ساکنیان 89 رأی

2- امیر دولتشاهی 88 رأی

3- آقای دربانی 88 رأی

4- آقای ایزدی 87 رأی

5- آقای محمدعلی‌خان وکیلی 87 رأی

6- آقای امیر عامری 84 رأی.

[8- شور و تصویب بودجه 1311 مجلس شورای ملی]

رئیس- بودجه مجلس شورای مطرح است مذاکرات در کلیات است اشکالی نیست؟ (بعضی از نمایندگان- خیر) رأی می‌گیریم به ورود در موارد موافقین با ورود در مواد قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول مطرح است. آقای ارباب کیخسرو.

ارباب کیخسرو- اینجا در ماده اول یک اصلاحی به نظر بنده رسیده است که صورت آن را تقدیم می‌کنم استدعا می‌کنم اصلاح بفرمایید و نظریه کمیسیون محاسبات هم در این باب اتخاذ شده است.

رئیس- آقای وثوقی

وثوق- بودجه1311 مجلس شورای ملی به طور کلی در حدود شش میلیون و صد و سی هزار ریال تنظیم شده است بنده با مبلغ کسریش یا اضافه‌اش عرضی ندارم چون در آن ورقه خارج هم در کلیاتش مخالف نوشته بودم و در مجلس غفلت کردم صحبت کنمحالا در ماده اول می‌خواهم عرایض خودم را عرض کنم. چندین مطلب است در این بودجه که آن طور که به عقیده بنده باید تنظیم شود تنظیم نشده است یعنی در طرز تنظیم بودجه یکی در قسمت اول است که شنیدم اصلاح فرمودند پیشنهاد اصلاحیش را دادند که بنده عرضی ندارم لازم داشت در قسمت‌های بعد یکی موضوع کتابخانه است که در سنه قبل در اول سال که بودجه تصویب می‌شد آقای روحی یک تذکری دادند و مورد توجه و عمل واقع نشده کتابخانه مجلس مانند یک جواهری است که در توی یک کهنه پیچیده شده باشد که به هیچ وجه من‌الوجوه قابل استفاده از برای مردم نیست و اگر این را از آن محل فعلیش تغییر بدهند و در جلوی مجلس یک محلی از برای کتابخانه درست کنند و کتاب‌ها را در دسترس مردم بگذارند و مردم بتوانند از همین اندازه کتب ما نمی‌گوییم کتابخانه مجلس امروز مستغنی است و همه جور کتب در او هست خیر هر اندازه که هست خیلی مهم است همین اندازه مردم بتوانند ازش استفاده کنند بالاخره خود آقایان می‌آیند و می‌روند بلیط می‌گیرند. بروند در کتابخانه مجلس شورای ملی می‌خواهند استفاده کنند این کتابخانه نیست که محل استفاده عموم باشد خرجی هم ندارد زحمتی هم ندارند مانعی هم ندارد و این را از مقام ریاست و از مباشرت مخصوصاً آقای ارباب تقاضا می‌کنم که یک فکری برای این کار بکنند که مردم بتوانند از این کتابخانه استفاده کنند (احتشام‌زاده- یعنی مردم را بیاورند!) بعد هم به تدریج کتاب خواستند بیاورند موضوع دیگر موضوع مطبعه و ماشین‌آلات مطبعه است در این بودجه اصلاح شده است بعد از وضع آن مبلغی که باید به خزانه دولت عاید شود مابقی صرف خود نواقص مطیعه بشود اینجا از قراری که بعضی از آقایان مطلعین مذاکره می‌کردند یک ماشینی برای حروف‌ریزی اگر وارد بفرمایند شاید چندان مخارجی نداشته باشد شاید با یک مبلغ جزئی ماشین وارد شود شما از این که خرواری هفتصد هشتصد تومان پول می‌دهید و با یک مبالغ گزافی حروف می‌خرید از آن مستغنی می‌شوید به این جهت بنده تقاضا می‌کنم در همین ماده قبول بفرمایند یک ماده

+++

اصلاحی بنده پیشنهاد می‌کنم یک ماشینی از برای حروف‌ریزی در درجه اول از آن عواید ابتیاع شود که از این حیث مطبعه مستغنی شود مطالب دیگر در اقلام مخارج در قسمت دوم و در قلم دوم قسمت دوم است در اینجا یک مبلغی به عنوان فوق‌العاده اعاشه و امتیاز جبران کسر فقرات دو و سه ماده اول منظور شده است چون بنده می‌خواستم پیشنهاد تجزیه بدهم قلم به قلم رأی گرفته شود تا اینجا بنده مخالفت خودم را عرض کنم که طول نکشد و وقت مجلس تلف نشود بنده هر چه فکر می‌کنم این موضوع را نمی‌فهمم که به این عنوانی که در این بودجه شما این را تنظیم کرده‌اید چه می‌خواهید بکنید مثلاً اشخاصی که در مجلس هشتاد و پنج تومان حقوق دارند این را با چه رتبه شما می‌خواهید تطبیق کنید رتبه پنج است یا رتبه چهار است اگر اینها مستحق ترفیعند مستحق اضافه حقوقند چهار سال یا پنج سال است به اینها اضافه حقوق داده نشده است (کازرونی- شش سال) آنچه بنده اطلاع دارم چهار سال است و بالاخره تمام مستخدمین دولت بنده اینجا یادم می‌آید در ماده 47 قانون استخدام راجع به مستخدمین یک عرضی کردم آقای وزیر عدلیه آمدند اینجا یک اظهاراتی کردند که این ارفاق و همراهی برای آقایان هست و باید از برای مملکت هم یک قدری همراهی کرد بنده عرض می‌کنم که بنده اینجا تقاضا نمی‌کنم از برای مستخدمین مجلس یک اضافه حقوقی داده شود از حدود این اعتباری که در اینجا است زیادتر باشد خیر آقا بودجه اعتباری ما شش میلیون و صد و سی هزار ریال است بنده عرض نمی‌کنم یک رباطم بهش اضافه شود ولی ممکن بود همین مبلغی که در اینجا ذکر کردید همین مبلغ به حقوق اینها داده شود بالاخره همین کمیسیون که در تمام وزارت‌خانه‌ها برای این مستخدمین معین کرده‌اند اشخاصی که بنا بود به آنها اضافه حقوق یا حداکثر حقوق یا ترفیع داده شود همان کمیسیون را هم خود اداره مباشرت همین کار را می‌کرد آقایانی که از اعضای مجلس مستحق ترفیع بوده‌اند از همین محل به آنها ترفیع می‌دادند یا به آنها اضافه حقوق می‌دادند بالاخره این لفظ کمک اعاشه این برای شئون مجلس خوب نیست که ما بیاییم یک مبلغی را در بودجه منظور کنیم و بگوییم به تو که هشتاد و پنج تومان حقوق می‌گیری پنجتومان ده تومان هم به عنوان کمک اعاشه به تو می‌دهیم برای این که اگر بالاخره این مستحق است حقوق این را بهش بدهید اگر مستحق ترفعی است ترفیعش را بدهید. مستحق نیست حداکثر حقوق را بدهید کمک اعاشه بنده عقیده ندارم به این عنوان نوشته شود و اگر آقای مخبر کمیسیون و حضرت آقای ارباب قبول می‌فرمایند بنده یک پیشنهادی در این باب تقدیم می‌کنم که خود اداره مباشرت در این باب بنشیند و اشخاصی که از اجزاء مجلس مستحق اضافه یا ترفیع هستند از این مبلغ در حدود همین قلم که یک ریال هم اضافه نشود به آنها به این عنوان اضافه بدهند شما که می‌دهید بالاخره حق قانونی خودشان را بهشان بدهید این است عقیده بنده.

رئیس- آقای ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- سه فقره بود که آقای وثوق اینجا تذکر دادند یکی راجع به کتابخانه است البته در نظر آقایان هست که مباشرت مجلس از چند سال قبل از این در نظر داشت که محل کتابخانه را تغییر بدهد چون تغییر محل کتابخانه مستلزم خرج بود و در این چند سنه هم محض تعادل بودجه سعی می‌شود که خرج اضافی پیشنهاد نشود از این جهت آن منظور معوق مانند نه این که صرف نظر شده باشد البته همین که موقع به دست بیایند متصدیان وقت این منظور را رعایت خواهند کرد و تصدیق هم می‌شود که محل کتابخانه باید نزدیک و به دسترس مردم باشد (صحیح است) خود کتابخانه که الان در حدود یازده هزار جلد کتاب دارد از برای استفاده مردم است عجالتاً در صورت حاضر هم هیچ مضایقه نشده و نمی‌شود اگر کسانی که مایل باشند استفاده کنند از آنجا تقاضا می‌کنند در تحت نظم مخصوصی که آن نظم رعایت شده باشد بروند استفاده کنند مثل این که الان در حدود چهارصد نمره بلیط ورودیه داده‌ایم و البته

+++

اگر اشخاص خودشان باز خواستار باشند و معرف داشته باشند همین قدر اطمینان حاصل باشد که از ورود آن اشخاص به کتابخانه همه انتظاماتش محفوظ می‌ماند هیچ مضایقه نمی‌شود تا انشاءالله آن نظری را هم که آقای وثوق فرمودند راجع به ساختمانش رعایت شده باشد قسمت دیگر در باب مطبعه فرمودند در چندی قبل هم آقای رهنما عین نظر ایشان را تذکر دادند منظور خود مباشرت مجلس هم البته از ورود ماشین‌آلاتی است که به طور کلی رفع نواقص بکند اگر در اینجا به اقلام اشاره نشده است نه این که منظور حضرتعالی در نظر نباشد وقتی که در اینجا ذکر شده است برای رفع نواقص و برای تکمیل لوازم خود مطبعه البته تمام اینها رعایت شده است در آن قسمت اخیر هم که اظهار فرمودند البته تصدیق می‌شود که چند سال است به طور کلی یعنی امسال سال سوم است هیچ گونه اضافه حقوق به هیچ یک از اعضاء و مستخدمین کل و جزء مجلس داده نشده است و نه این که منظور این بوده است که داده نشود یا رعایت قانون نشود ولی البته اگر در این سنوات گذشته نشده است همان محظورات بودجه بوده است که خواسته‌ایم همه اشخاص در سهم خودشان فداکاری کرده باشند برای تعادل بودجه که خدمتی در قسمت خودشان در این باب همگی به بودجه مملکت کرده باشند حالا هیچ نظری نبوده است که حقوق قانونی اشخاص رعایت نشود البته یک نظریاتی بوده است (در هیئت رئیسه و در کمیسیون محاسبات و در مباشرت مجلس مذاکره شده است) که در تحت این عنوان عجالتاً آمده است اینجا و برای مراعات قانونی امر هم بوده البته در موقع خودش رعایت اصول قانونی کاملاً خواهد شد که انشاءالله منظور آقا در موقع خودش رعایت شده باشد.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

دکتر طاهری- بنده عرضی داشتم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- آقای طباطبایی دیبا یک تذکری دارند بفرمایید.

طباطبایی دیبا- بنده در خارج اجازه خواسته بودم و در کلیات یک تذکری داشتم متأسفانه وقت نشد بنده عقیده‌ام این است که بودجه مجلس حقیقتاً نمونه بودجه‌های سایر وزارت‌خانه‌ها باید باشد اساساً تنظیم بودجه به این طور بنده تصور می‌کنم خوب نیست در سال گذشته هم همین طور بود اینجا ابداً در رتب مستخدمین اشاره نشده است مثلاً نوشته می‌شود تندنویس اول چند نفر به تفاوت رتب مستخدمین مجلس ابداً تعیین نشده است مستخدمین مجلس اگر کنتراتی بودند یک همچو چیزی مانعی نداشت می‌نوشتند تندنویس چهار نفر پنج نفر فلان مبلغ ولی در صورتی که مستخدمین مجلس حتی مستخدمین جزء مجلس هم مشمول قانون هستند بنده عقیده‌ام این است که در بودجه باید رتب آنها معلوم شود و این ترتیب به عقیده بنده صحیح نیست.

مخبر (آقای لاریجانی)- علت این که رتب مستخدمین در این بودجه ذکر نشده این موضوع در کمیسیون محاسبات هم مطرح شد که بایستی رتب اعضا و مستخدمین در این بودجه ذکر شود و به همان علت که در حدود چهار سال سه سال است که ترفیع و اضافه حقوق درباره اینها منظور نشده از این جهت خودداری شد و البته در سال آتیه در موقع تنظیم بودجه این قسمت رعایت می‌شود.

رئیس- چون این اشکال اداری است اجازه بفرمایید بنده جواب عرض کنم رتبه یک امر اختیاری نیست رتبه یک امری است که مطابق قواعد و اصولی منضبط و معقود می‌شود خواه اسم ببریم یا نبریم (نمایندگان- صحیح است) منشی که رتبه سه اداری دارد یا فلان منشی که رتبه چهار اداری دارد این رتبه با یک مقدمات و تشریفاتی انجام شده است در هر مورد از او یاد بکنیم آن قاعده محفوظ است (صحیح است)

حذف هم بکنیم آن قاعده محفوظ است استغناء موجب شده است که اداره مباشرت از این تذکر خودداری کرده است. آقای طاهری.

دکتر طاهری- بنده می‌خواستم یک توضیحی بدهم در ماده اول قسمت دوم از فقره 3 آنجا که اعتبار جبران کسر فقرات 2 و 3 از ماده اول را به مبلغ 115600

+++

ریال تذکر داده‌اند برای جبران کسر فقرات 2 و 3 ماده اول در سال گذشته در تمام بودجه‌ها این طور توافق شد که ذیل یک رقم مخصوص آن اعتباری که بایست برای جبران حقوق مستخدمین باشد منظور شود تا بعد بر طبق قانون و نظاماتی که معمول است هر کدام از مستخدمین که حق دارند از این رقم استفاده کنند اینجا هم این رقم منظور شده است و خیلی هم به موقع است ولی طرزی که عبارت نوشته شده است آن منظوری که هست ایفا نمی‌کند و یک منظور دیگری را به نظر بنده می‌رساند اینجا می‌نویسد که فوق‌العاده اعاشه و اعتبار جبران کسر فقرات 2 و 3 فقرات 2 و 3 عبارت از اداره تقنینیه و مباشرت است ظاهر عبارت این است که اگر در عده اعضا کسری باشد از این اعتبار می‌شود که استخدام جدید کرد در صورتی که مقصود کمیسیون محاسبات و منظور مجلس تصور نمی‌کنم این باشد بلکه مقصود این است که حقوق اعضا اعضاء تقنینیه و مباشرت چنانچه کسر داشته باشد و بر طبق قانون احتیاج به اضافه و ترفیع داشته باشند اجازه داده شود از این اعتبار بهشان داده شود (صحیح است) و این عبارت آن مفهوم را نمی‌رساند می‌خواستم توضیحی در این باب داده شود.

رئیس- لازم است سابقه دهم که این تعبیر شما در نتیجه‌ انس و عادتی است که به اصطلاحات جاریه در کمیسیون بودجه پیدا کرده‌اید در صورتی که نظر ما این نیست عده اعضاء مجلس شورای ملی کافی است و در سال جاری اعضاء جدیدی به وسیله این مبلغ استخدام نمی‌کنیم بلکه منظور ما این است که چون مستخدمین مجلس شورای ملی غالباً استحقاق ترفیع و اضافه حقوق دارند (صحیح است- صحیح است) و سال‌ها هم هست که از این حق خودشان استفاده نکرده‌اند (صحیح است) و در عین حال می‌خواهیم که با رویه و اسلوب عمومی مساوی و متحد حرکت کرده باشیم این است که فعلاً به هیچ یک از اعضاء نه ترفیع و نه اضافه داده‌ایم این مبلغ را ذخیره نگاه می‌داریم و مترصد هستیم که اگر بنیه و تمکن مالی ما تجویز نمود حقوق قانونی اعضاء را تأمین و الا صرفه‌جویی کنیم. آقای فهیمی.

فهیمی- بنده این موضوع را به اداره مباشرت تذکر داده بودم ولی چون اینجا اشاره نشده است عرض می‌کنم که برای سهمیه که به اتحاد بین‌المجالس باید داده شود بعد از این که مجلس ایران عضویت آن را قبول کردند و همه ساله می‌فرستند و در سه سال اول چون در موقع تصویب بودجه گذشته بود توزیع کردند و به یک ترتیبی دادند ولی این سالیانه را به هیچ وجه نمی‌شود نداد و مبلغ آن هم شاید به هزار تومان نمی‌رسد بنده خواهش کرده بودم و تذکر داده بودم که آقایان این را در ضمن بودجه بیاورند حالا هم به طوری که عرض کردم ممکن است در ضمن اعتبار مخارج پیش‌بینی نشده که در فقره 4 ذکر شده است ممکن است از این محل داد چون ذکری نشده است و ممکن است وزارت مالیه در موقع پرداخت اشکال کند این است که خواهش می‌کنم در ضمن همین ماده در فقره 4 این مطلب را ذکر بکنند یا این که توضیح داده شود که این مصارف سالیانه را از این محل خواهند پرداخت که در موقع پرداخت محتاج به یک اقدامات دیگری که اسباب زحمت آقایان باشد نشده باشیم.

رئیس- آقای ارباب.

ارباب کیخسرو- به طوری که ملاحظه فرمودند دو هزار تومان اعتبار برای مخارج پیش‌بینی نشده است و البته این موضوع هم یکی از آن قسمت‌ها است که نمی‌توانستیم یک مبلغی برایش معین کنیم در ضمن همان است و چون وجهش هم زیاد نیست ممکن است از همان محل تأمین کرد و از این جهت لزومی ندارد که در اینجا ذکر شود.

رئیس- اصلاحی است که از طرف آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد شده است در ماده اول قرائت می‌شود:‌

مقام منبع ریاست معظم مجلس مقدس دامت شوکته

احتراماً اصلاح ذیل را در بودجه مجلس پیشنهاد می‌کنم.

+++

1- در صفحه 4 سطر 4 جمله (برای ده ماه و ده روز) حذف شود.

2- در ستون ملاحظات عبارت ذیل را مزید فرمایند اعتباری که در متن برای مقرری آقایان نمایندگان محترم معین شده است در هر ماه در حدود اعتبار نامه‌های مصوبه مجلس مقدس اعم از این که از 122 نفر کمتر یا زیادتر باشد منظور خواهد شد.

ارباب کیخسرو- اینجا بدون این که ضرورت داشته باشد متأسفانه این مدت ذکر شده بود و در این بودجه تقدیمی که متوجه شدیم حذف آن تقدیم شد از نقطه‌نظر این که البته در ظرف سال 1311 دوره مجلس در 25 دی منتهی خواهد شد و تجدید انتخاب هم زودتر می‌شود و امیدواری هست که فترتی در بین نباشد مثل این که منظور نظر مقامات عالیه همیشه همین بوده و همین قسم هم شده است از این جهت هیچ ضرورت نداشته است که ما مدت را معین کنیم و آن توضیحی که در ملاحظات ذکر شده است از نقطه نظر این است که ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که حتماً 122 نفر عده اعضا آقایان نمایندگان در موقع حضور خواهند داشت یا بیشتر یا کمتر البته در حدود آنچه که حضور داشته باشند درخواست‌نامه صادر می‌شود و اخذ می‌شود و این برای تسهیل است که مورد اشکالی در موقع اخذ وجه نشود بنابراین مدت هیچ ضرورت ندارد و فقط تشخیص بعده ایست که در هر موقع حاضر باشند.

رئیس- نظر آقای مخبر؟

مخبر- بنده هم قبول نمی‌کنم.

رئیس- پیشنهادی از آقای جمشیدی شده است قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره 3 در ماده اول راجع به مسئول ممیزی کلمه مسئول تبدیل به مدیر شود.

جمشیدی مازندرانی- بنده مقصودم اصلاح عبارتی بوده است با آقای مخبر هم مذاکره کرده‌ام این برخلاف ترتیب است زیرا نود و دو تومان حقوق کسی است که مدیر شعبه است این را نوشته‌اند مسئول ولی راجع به بلیط و لوایح که حقوقش هفتاد و سه تومان است نوشته است مدیر این مدیر نمی‌شود و منشی اول است به این جهت بنده این اصلاح عبارتی را پیشنهاد کردم و یکی دیگر می‌خواستم از آقای ارباب سؤال کنم که این معاون تفتیش که در اینجا نوشته‌اند چیست یا این که مقصود این است که ما مستخدم جدیدی وارد نکنیم ما در بودجه 310 معاون تفتیش نداشتیم این را توضیح بدهند چیست.

رئیس- آقای ارباب

ارباب کیخسرو- عرض می‌شود در آن قسمت اگر مسئول نوشته شده است از نقطه نظر این است که یک اداره مخصوصی ندارد که مدیر مخصوصی داشته باشد در واقع یک عده اعضا خارجی هستند که جزء اعضا دفتری هم محسوب می‌شوند ولی جزء یک اداره مخصوصی نیستند اما راجع به عضو جدید که فرمودند ما عضو جدیدی برای تفتیش نیاورده‌ایم این عضو در سر کار دیگری بوده است و ضرورت ایجاب کرده است که ما آن عضو را که سر کار دیگری بوده است برای این کار بگذاریم و همان حقوقی که در جای دیگر می‌گرفته است یا همان حقوق او را اینجا آورده‌ایم و ضرورت این را ایجاب می‌کند (صحیح است)

رئیس- (خطاب به آقای ارباب کیخسرو) در باب مدیر عقیده‌تان چه بود؟‌

جمشیدی- صاحب رتبه است باید مدیر باشد.

ارباب کیخسرو- بنده عرض کردم مخالفتی ندارم ولی اگر در اینجا ذکر نکرده‌ام عرض کردم از نقطه‌نظر تشخیص کارشان بوده است معهذا بسته است به نظر مجلس شورای ملی.

جمشیدی- آقای مخبر قبول کردند آقا.

رئیس- قدری تأمل بفرمایید.

مخبر- بنده با توضیحات اقای ارباب موافقم چون اداره معینی نیست و کلمه مدیر را به همین جهت ننوشته‌اند حالا هم برای این که نظر آقای جمشیدی تأمین شود ممکن

+++

است در بین‌الهلالین کلمه مدیر در مقابل مسئول گذاشته شود.

کازرونی- مدیر نیست آقا مدیر اداره می‌خواهد.

مخبر- مقصود مقامش بوده است پیشنهاد ایشان دایر به حفظ مقام و رتبه پنج او بوده است ضرری هم گمان نمی‌کنم داشته باشد.

رئیس- برای خاطر این که کار بودجه مجلس است بنده هم مقتضی است عرض کنم که وقتی ایشان کلمه بین‌الهلالین را قبول کردند مسئول را حذف می‌کنیم و همان مدیر می‌گذاریم برای این که نتیجه هم مساوی است (صحیح است) رأی می‌گیریم به ماده اول با پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو دائر به حذف مدت و طرز خرج و تأدیه حقوق نمایندگان و اصلاح آقای جمشیدی که آقای مخبر اجابت کردند. ماده را می‌گویند یک بار دیگر قرائت می‌کنیم با اصلاحاتی که شده صحیح است قرائت می‌شود:‌

ماده اول- برای مخارج 12 ماهه سال هزار و سیصد و یازده مجلس شورای ملی مبلغ (5580140) ریال موافق فقرات 1 الی 4 ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

تبصره- مباشرت مجلس مجاز است تمام اعتبار مذکوره فوق را از وزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت حقوق و مصارف مشخصه آنچه اضافه آید معادل مبلغ اضافی را به مصرف خرید و تفاوت مبادله فرش و اثاثیه مجلس برساند.

رئیس- اصلاح پیشنهادی دو قسمت اول ماده اول است:‌

در صفحه چهار سطر چهار جمله برای ده ماه و ده روز حذف شود.

در ستون ملاحظات عبارت ذیل را مزید فرمایند: اعتباری که در متن برای مقرری آقایان نمایندگان محترم معین شده است در هر ماه در حدود اعتبارنامه‌های مصوبه به مجلس مقدس اعم از این که از 122 نفر کمتر یا زیادتر باشد منظور خواهد شد.

رئیس- اصلاح مدیر هم به وضعی که آقای جمشیدی پیشنهاد کردند (صحیح است) موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- برای حقوق و مخارج 12 ماهه مطیعه مجلس 549860 ریال موافق فقرات 1 و 2- ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهار نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:‌

ماده سوم- مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

تبصره- از کلیه عواید حاصله از سال 1310 تا آخر سال 1314 فقط در حدود کلیه حقوق و مصارف سنوات مربوطه مطبعه مأخوذه از وزارت مالیه باید پس از جمع‌آوری توسط مباشرت مجلس عاید خزانه مملکت شود و مازاد عوائد سالانه از هر جهت از سال 1310 تا آخر سال 1314 پنج ساله توسط مباشرت مجلس به مصرف تکمیل خود مطبعه مجلس برسد و ماده چهار قانون بودجه سال 1310 به مجلس شورای ملی مصوب 21 اسفند ماه 1309 ملغی است.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی دیبا- بنده راجع به این تبصره می‌خواستم آقای ارباب یا آقای مخبر توضیح بدهند در اول تبصره نوشته می‌شود عواید باید به خزانه دولت عاید شود بعد مازاد عوائد هم برای مطبعه مصرف شود مقصود از این چه چیز است خوب است توضیح بدهند.

مخبر- مقصود این بود که در سال قبل یک قانونی گذشت که عواید مطبعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس به مالیه داده شود و مخارج آنها را هم مطابق بودجه مصوبه از مالیه دریافت دارند نظر به این که یک

+++

نواقصی در مطبعه مشاهده شد و خواستند از محل خودش تکمیل نواقصی شده باشد این بود که این تبصره را نوشته و به طور کلی هم مفهوم خارجی این تبصره که پیشنهاد شده این است که مازاد عوائد مطبعه پس از وضع مخارج آنجا به مصرف تکمیل نواقص آنجا برسد و برای این که آن ماده قانونی هم که از مجلس گذشته بود این تبصره پیشنهاد شد که آن ماده قانون نسبت به این تبصره مبلغی و لغو شود (صحیح است)

رئیس- پیشنهادی از آقای دکتر طاهری رسیده است. قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌شود تبصره ماده 3 قانون بودجه 1311 مجلس شورای ملی تبدیل به ماده 4 شود.

دکتر طاهری- چون قانون بودجه یک ساله است و در هر سال تغییر می‌کند. ماده سوم هم یک ماده‌ای است که همه ساله بوده است و حالا می‌گویند عوائد مطبعه به حساب خود مجلس بیاید این صحیح اما تبصره پیشنهادی برای 5 سال است و یک تکالیف دیگری غیر از ماده سوم دارد این است که به عقیده بنده این تبصره الحاقش به ماده سوم فرع زائد بر اصل است و مطلبش هم علیحده است این بود که پیشنهاد کردم ماده جداگانه شود (صحیح است) و ماده چهارم می‌شود.

رئیس- عقیده آقای مخبر چیست؟‌

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم چون فرقی نمی‌کند.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم با حذف تبصره که بعد ماده چهارم می‌شود (صحیح است) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام کردند)

رئیس- تصویب شد حالا تبصره صورت ماده چهارم را می‌گیرد. پیشنهادی از آقای رهنما رسیده است راجع ه ماده چهارم قرائت می‌شود:

تبصره- ماده سوم را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم: (مؤید احمدی- ماده چهارم باید نوشته شود به جای تبصره (صحیح است))

تبصره (مؤید احمدی- اینجا هم ماده چهارم می‌شود) کلیه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس در مدت 5 سال از اول سال 1310 تا سال 1314 پس از وضع مخارج آنها مطابق بودجه‌های تصویبی که از وزارت مالیه دریافت و مسترد می‌شود توسط مباشرت مجلس به مصرف تکمیل نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید. ماده چهار قانون بودجه سال 1310 مجلس شورای ملی مصوب 21 اسفندماه 1309 ملغی خواهد بود.

رهنما- بنده توضیح زیادی ندارم فقط این یک اصلاح عبارتی است که مطلب را روشن‌تر و بهتر می‌کند و به عقیده بنده این ماده چهارم که از طرف کمیسیون محاسبات پیشنهاد شده است باز یک قدم خوبی است که از طرف مباشرت مجلس برداشته شده است (صحیح است) برای این که ما به تجربه دیده‌ایم وجوهی که در اختیار مجلس می‌ماند همیشه یک آثار خیلی بزرگ و نافع و روشنی برای مملکت باقی می‌گذارد (صحیح است) و این احتیاطی که شده است و نگهداری که شده است برای حفظ مؤسسات مجلس و تکمیل نواقص آن بسیار خوب است.

رئیس- نظر آقای مخبر چیست.

مخبر- بنده هم چون پیشنهاد ایشان با پیشنهاد کمیسیون فرقی ندارد و یکی است قبول می‌کنم.

رئیس- یک کلمه هم از طرف آقای فرهمند پیشنهاد شده است به طور اصلاح قرائت می‌شود: کلمه تکمیل نواقص مبدل به رفع نواقص شود (صحیح است)

مخبر- این را هم قبول می‌کنم.

رئیس- آقای مخبر در این مسأله یک تأملی بفرمایید به مصرف رفع نواقص برسد این اشکال بودجه برایتان فراهم می‌کند.

مخبر- عرض کنم چون رفع نواقص را که ما قبول کنیم مثل این است که ما اعتراف می‌کنیم که مطبعه فعلی‌مان دارای یک نواقصی است. نواقص ندارد ولی

+++

تکمیل باید بشود و نواقص آنجا رفع شود و البته ماشین‌آلاتی برای تکمیل این مؤسسه لازم دارند بیاورند.

رئیس- باید توضیح بدهم. منظور بنده این است که ما دو نوع ناقص داریم یکی نقیصه است که باید رفع کرد یکی هم هست که باید جبرانش کرد این از آن مواردی که باید رفعش کرد نیست (صحیح است) آقای ارباب بفرمایید.

ارباب کیخسرو- در اصل زمینه که تهیه شده بود نوشته بودیم در تکمیل و رفع نواقص (صحیح است) کلمه و رفع در اینجا افتاده است (صحیح است) اگر اضافه بشود مطلب درست می‌شود (صحیح است).

رئیس- آقای فرهمند هم پیشنهادشان را این طور اصلاح می‌کنند؟

فرهمند- بلی

عده از نمایندگان- مخالفی نیست

رئیس- بسیار خوب حالا رأی می‌گیریم به ماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده زیادی برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست؟ (گفتند- خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 86 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی 92 نفر به اکثریت هشتاد و شش رأی بودجه مجلس شورای ملی تصویب شد. (صحیح است)

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: افشار- امیر ابراهیمی- دربانی- پیرنیا- اتبال- طهرانی- دکتر احتشام- رهنما- ارگانی- لیقوانی- وثوق- نقه‌الاسلامی- میرسید احمد بهبهانی- طباطبایی دیبا- بنکدار- میرزا اسدالله فقیه- امیر حسین‌خان بختیاری- صفاری- افخمی- حبیبی- امیر دولتشاهی- معتضدی- دکتر امیر اعلم- یونس آقا- قزاگوزلو- مفتی- میرزااحمدخان وکیل- ملک‌زاده آملی- جمشیدی- مصدق جهانشاهی- هزار جریبی- ملک‌مدی- فتحعلی‌خان بختیار- دکتر سنگ- محمدتقی‌خان اسعد- دکتر طاهری- محیط- مخبر فرهمند- اسدی- دبیر سهرابی- فزونی- مؤید احمدی- دبستانی- میرزا یانس- افسر- دکتر ضیائی- مجد ضیائی- دکتر ملک‌زاده- میرزا محمدحسین نواب- دکتر لقمان- سیدکاظم یزدی- اسفندیاری- دکتر شیخ- حاج محمدرضا بهبهانی- فهیمی- موقر- حاج غلامحسین ملک- شریعت‌زاده- اسکندری- مقدم- اورنگ- بیات ماکو- فتوحی- تربیت- باستانی- محمدناصرخان قشقایی- خواجوی- حاج میرزا حسین‌خان فاطمی- چایچی- ساکنیان- مژدهی- کیخسرو شاهرخ- عطاءالله‌خان سمیعی- رهبری- محمدعلی میرزا دولتشاهی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- مسعودی خراسانی- داور- لاریجانی- بیات- یارعلی- روحی- حیدری- عراقی- میرزا صادق‌خان اکبر.

[9- اقتراع برای شرفیابی در روز عید اضحی]

رئیس- روز یکشنبه مصادف با عید اضحی است و برای شرفیابی حضور همایونی بایستی اقتراع به عمل آید (صحیح است) (آقای مؤید احمدی اقتراع نمودند و نتیجه این طور حاصل شد)

آقایان: اسمعیل‌خان قشقایی- میرزا سید احمد بهبهانی- حکمت- دکتر احتشام- دکتر لقمان- محمدناصرخان قشقایی- رضاقلی‌خان باستانی- آقا سیدکاظم یزدی- حاج محمدرضا بهبهانی- بیات- سهراب‌خان ساگینیان- رهنما.

[10- موقع جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- الان بیش از دقیقه از ظهر نمی‌گذرد و ممکن است جلسه را ختم کنیم و در این مدتی که آقایان بیرون تشریف می‌برند هسئت رئیسه کمیسیون‌ها را انتخاب بفرمایند برای خاطر این که ما بتوانیم برای جلسه آینده در دستورمان کار داشته باشیم و کمیسیون‌هایی هم که کار دارند و قوانینی هم که در دست‌شان هست تعیین جلسه کنند و برای جلسه آتیه که تعیین خواهیم کرد کار تهیه کنند مثلاً از کمیسیون‌هایی که کار دارند کمیسیون امور خارجه است که قانون تذکره و چند فقره عهدنامه دارد یکی کمیسیون قوانین مالیه لایحه راجع به تریاک را دارد و لوایح دولت هم هست که اینها را آماده باید بکنند که تا جلسه بعد مهیا باشد جلسه آینده سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

+++

قانون

بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و یازده شمسی مجلس شورای ملی

ماده اول- برای مخارج دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و یازده مجلس شورای ملی مبلغ پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار و یکصد و چهل ریال موافق فقرات (1) الی (4) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

تبصره- مباشرت مجلس مجاز است تمام اعتبار مذکوره فوق را از وزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت حقوق و مصارف مشخصه آنچه اضافه آید معادل مبلغ اضافی را به مصرف خرید و تفاوت مبادله فرض و اثاثیه مجلس برساند.

ماده دوم- برای حقوق و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ریال موافق فقره (1) و (2) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم- مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم- کلیه عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس در مدت پنج سال از اول سال 1310 تا سال 1314 پس از وضع مخارج آنها مطابق بودجه‌های تصویبی که از وزارت مالیه دریافت و مسترد می‌شود توسط مباشرت مجلس به مصرف تکمیل و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید ماده 4 قانون بودجه سال 1310 مجلس شورای ملی مصوب 21 اسفندماه 1309 ملغی خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

+++

صورت جزء قانون بودجه سال 1311 شمسی مجلس شورای ملی

شرح

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه ریال

میزان ماهانه هر طبقه ریال

میزان سالیانه ریال

جمع کل ریال

ملاحظات

تفصیل ماده (1)

           

فقره (1)

           

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست مجلس

122

3000

369000

3813000

3813000

اعتباری که در متن برای مقرری آقایان نمایندگان محترم معین شده است در هر ماه در حدود و اعتبارنامه‌های مصوبه مجلس مقدس اعم از این که از 122 نفر کمتر یا زیادتر باشد منظور خواهد شد

فقره (2)

تقنینیه

معاونت

           

معاون اداری ریاست

1

2120

2120

25440

   

منشی اطاق معاونت

2

به تفاوت

1520

18240

   

کابینه

           

رئیس

1

1640

1640

19680

   

تندنویسی و صورت مجلس

           

مدیر

1

1440

1440

17280

   

معاون

1

920

920

11040

   

تندنویس اول و مقطع

4

به تفاوت

3340

40080

   

تندنویس دوم و خلاصه‌نویس

4

به تفاوت

2560

30720

   

تندنویس دوم و پاکنویس

4

به تفاوت

2560

30720

   

تندنویس سوم و عضو تصحیح

3

به تفاوت

1420

17040

   

دارالانشاء

           

مدیر

1

1240

1240

14880

   

منشی مینوت‌نویس

2

920

1840

22080

   

منشی‌ پاک‌نویس

4

به تفاوت

2560

30720

   

منشی اداری کمیسیون عرایض و مرخصی

1

420

420

5040

   

قوانین و مطبوعات

           

مدیر

1

1440

1440

17280

   

معاون

1

920

920

11040

   

رابط کمیسیون‌ها و شعب پارلمانی

1

920

920

11040

   

327600

3813000

+++

شرح

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه ریال

میزان ماهانه هر طبقه ریال

میزان سالیانه ریال

جمع کل ریال

ملاحظات

منقول

     

327600

3813000

 

منشی قانون‌نویس و پاکنویس کننده

2

به تفاوت

1580

18960

   

منشی اداری کمیسیون بودجه

1

790

790

9480

   

سوادنویس و مصحح

2

420

840

10080

   

ماشینیست

1

320

320

3840

   

ثبات

1

320

320

3840

   

ضبط جاری

           

مدیر

1

1440

1440

17280

   

معاون

1

920

920

11040

   

ضابط

2

به تفاوت

1150

13800

   

پرسنل و تفتیش

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

عضو

2

به تفاوت

1100

13200

   

ثبت

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

ارسال مراسلات

           

مدیر

1

920

920

11040

   

کتاب‌نویس و کمک ارسال مراسلات

1

420

420

5040

470880

 

فقره (3)

قسمت اول

           

مباشرت

1

2120

2120

25440

   

معاون اداری

           

محاسبات کل

           

رئیس

1

2120

2120

25440

   

معاون

1

920

920

11040

   

محاسب و منشی

2

به تفاوت

1720

20640

   

مدیر پرسنل و ضبط محاسبات

1

920

920

11040

   

93600

4283880

+++

شرح

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه ریال

میزان ماهانه هر طبقه ریال

میزان سالیانه ریال

جمع کل ریال

ملاحظات

منقول

     

93600

4283880

 

صندوق

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

عضو

1

320

320

3840

   

ملزومات

           

مدیر

1

920

920

11040

   

عضو

1

320

320

3840

   

ناظر

1

520

520

6240

   

توزیع صورت مشروح مذاکرات مجلس

           

مسئول (کنتراتی)

1

1000

1000

12000

   

عضو

1

420

420

5040

   

انشاء

           

مدیر

1

920

920

11040

   

متصدی ضبط و ارسال مراسلات

1

520

520

6240

   

بلیط و لوایح

           

مدیر

1

720

720

8760

   

عضو

1

520

520

6240

   

تفتیش

           

مدیر

1

1440

1440

17280

   

معاون تفتیش

1

680

680

8160

   

عضو

3

به تفاوت

890

10680

   

ممیزی و توزیع

           

مدیر

1

920

920

11040

   

ممیز بلیط

1

680

680

8160

   

کتابخانه

           

مدیر

1

1640

1640

19680

   

255730

4283880

+++

شرح

تعداد

از قرار نفری

میزان ماهانه

میزان

جمع کل

ملاحظات

منقول

     

255720

4283880

 

معاون

1

920

920

11040

   

عضو

3

به تفاوت

1430

17160

   

ضبط راکد

           

متصدی

1

730

730

8760

   

عضو

1

350

350

4200

   

مستخدمین جزء

           

سرایدار باشی

1

650

650

7800

   

سرایدار

19

به تفاوت

4610

55320

   

پیشخدمت باشی

1

590

590

7080

   

پیشخدمت

25

به تفاوت

6990

83880

   

تلفونچی و مکانیک

2

به تفاوت

680

8160

   

آبدار باشی

1

610

610

7320

   

آبدار و سقا

6

به تفاوت

1660

19920

   

حاجب

5

به تفاوت

1700

20400

   

فراش باشی

1

610

610

7320

   

باغبان باشی

1

310

310

3720

 

دو نفر موزعین صورت مشروح مذاکرات مجلس می‌باشد

باغبان و گل‌کار

8

به تفاوت

1860

22320

573120

 

قسمت دویم

           

فوق‌العاده مأمورین کشیک تلگراف و پست و یک نفر فراش پست مجلس

3

به تفاوت

460

5580

   

فوق‌العاده اعاشه و اعتبار جبران کسر فقرات (2) و (3) ماده اول

     

115600

   

شهریه ورثه مرحومان نعمت‌الله‌خان پیشخدمت و میرزا عبدالله فراش

2

به تفاوت

210

2520

   

مؤذن

1

120

120

1440

125140

 

فقره 4

مصارف

           

سوخت چراغ برق ساعت و بادزن برقی (روشنایی)

     

20000

   

20000

4982140

+++

شرح

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه ریال

میزان ماهانه هر طبقه ریال

میزان سالیانه ریال

جمع کل ریال

ملاحظات

منقول

     

20000

4982140

 

مصارف آبدارخانه

     

30000

   

مصارف تنظیف

     

12000

   

ملزومات دفتری

     

32000

   

مصارف طبع لوایح

     

20000

   

مصارف طبع صورت مشروح مذاکرات مجلس

     

35000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و جراید

     

42000

   

مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف و تلفن

     

10000

   

فوق‌العاده مستحفظین مجلس

     

18000

   

ملبوس مستخدمین جزء سالی دو دست نفری

90

   

27000

   

سوخت زمستانی (زغال سنگ و چوب سفید)

     

15000

   

مخارج جشن‌ها

     

17000

   

اعتبار مخارج پیش‌بینی نشده

     

20000

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

     

205000

   

حق بیمه

     

10000

   

عیدی نوروز کارکنان مجلس

     

85000

598000

 

جمع کل ماده اول بودجه مجلس

     

-

5580140

 

تفصیل ماده 2

(فقره 1)

مطبعه مجلس

           

مدیر

1

1440

1440

17280

   

معاون

1

920

920

11040

   

مسئول محاسبات مطیعه

1

740

740

8880

   

محاسب

2

به تفاوت

670

8040

   

مسئول انبار و صندوق نقود

1

680

680

8160

   

مفتش

1

470

470

5640

   

مصحح

1

520

520

6240

   

65280

5580140

+++

شرح

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه ریال

میزان ماهانه هر طبقه ریال

میزان سالیانه ریال

جمع کل ریال

ملاحظات

منقول

     

65280

5580140

 

منشی اندیکاتورنویس و مسئول ضبط

1

320

320

3840

   

تحصیلدار

1

310

310

3720

   

فراش

6

به تفاوت

1140

13680

   

قسمت گراورسازی

           

مسئول

1

790

790

9480

   

معاون

1

680

680

8160

   

نقاش و رتوشه‌گر

1

320

320

3840

   

عضو کراورسازی

6

به تفاوت

1320

15840

   

قسمت الکتریک

           

مسئول

1

730

730

8760

   

عضو

2

به تفاوت

350

4200

   

قسمت ماشینخانه

           

مسئول

1

590

590

7080

   

معاون

1

220

220

2640

   

کاغذ بده

12

به تفاوت

2010

24120

   

کاغذبگیر و چرخ گردان و پادو

           

قسمت اشتروتیپی و گالوانو پلاستیک

           

مسئول

1

240

240

2880

   

عضو

4

به تفاوت

330

3960

   

قسمت حروفچینی

           

مسئول

1

480

480

5760

   

حروفچین

19

به تفاوت

2950

35400

   

قسمت فرم‌بندی

           

مسئول فارسی و لاتین

1

340

340

4080

   

معاون

1

260

260

3120

   

فرم‌بند

14

به تفاوت

3320

27840

   

267120

5580140

+++

شرح

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه ریال

میزان ماهانه هر طبقه ریال

میزان سالیانه ریال

جمع کل ریال

ملاحظات

منقول

     

267120

5580140

 

قسمت صحافی

           

مسئول صحافی معمولی و اوراق بهادار

2

به تفاوت

550

6600

   

صحاف و نمره زن

17

به تفاوت

2390

28680

   

اجرت کارگران کنتراتی برای اوراق بهادار و غیره

     

36000

   

قسمت افست

           

مسئول

1

420

420

5040

   

کاغذ بده و کاغذ بگیر و عضو

6

به تفاوت

790

9480

   

اعتبار برای اضافه‌کاری کلیه قسمت‌های فنی مطبعه

     

30000

   

فوق‌العاده اعاشه و اعتبار جبران کسر فقره (1) از ماده 2

     

27960

410880

 

فقره 2

           

مرکب و روغن و ژلاتین و نفت و غیره

     

100000

   

سوخت زمستانی

     

6000

   

اعتبار فوق‌العاده

     

14000

   

عیدی نوروز کارکنان مطبعه

     

18980

138980

 

جمع ماده دوم

       

549860

 

جمع کل ماده اول و دوم بودجه مجلس

       

6130000

 

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه یک ساله 1311 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293313!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)