صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 76 صورت مشروح روز پنجشنبه 26 اسفند ماه 1310 (9 ذیقعده 1350)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2-تصویب لایحه اعتبار تهیه و تکمیل مهمات قشونی

3-تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات

4-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5-شور و تصویب لایحه استخدام رئیس کل صحیه

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 76

صورت مشروح روز پنجشنبه 26 اسفند ماه 1310 (9 ذیقعده 1350)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2-تصویب لایحه اعتبار تهیه و تکمیل مهمات قشونی

3-تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات

4-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5-شور و تصویب لایحه استخدام رئیس کل صحیه

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 22 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه­ قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : آشتیانی- مفتی- میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف ملک آرایی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - دبستانی - اورنگ- میرزا صادق خان اکبر - بهبهانی- بختیار - دیبا - امیر حسین خان ایلخان - مؤقر - امیر عامری - اقبال - حاج غلامحسین ملک .

دیر آمدگان بی‌اجازه -آقایان : دشتی - احتشام زاده - حکمت .

-1]تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- راجع به دستور عرض داشتم‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

(اظهار شد- خیر)

رئیس- صورت مجلس تصویب شد. آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده مى‌خواستم استدعا کنم لایحه راجع به استخدام رئیس کل صحیه مملکتى مطرح شود.

اعتبار- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- لوایح دیگرى در دستور است که به نظر بنده مهم‌تر و مقدم‌تر است آنها را خوب است تمام کنیم این هم البته به موقع خودش مطرح خواهد شد. (صحیح است.)

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى داشتید؟

وزیر مالیه- با منظور آقاى ملک‌زاده البته ما هم موافقیم ولى چیزی که هست لایحه دیگرى است که مربوط

+++

به وزارت جنگ است و فوریت دارد. (صحیح است) و براى آن لایحه که فرمودید تصور مى‌کنم وقت برسد با آقاى وزیر داخله هم مذاکره کردم این لایحه وزارت جنگ خیلى فوریت دارد و بعد هم شاید به اندازه دو سه دقیقه براى لایحه دخانیات وقت صرف شود بعد از آن لایحه رئیس صحیه مطرح خواهد شد. (صحیح است)

رئیس- براى رفع نگرانى آقاى ملک‌زاده (از این که خیال مى‌کنند کار لایحه استخدام رئیس صحیه به تأخیر بیفتد) خاطر ایشان را متوجه مى‌کنم طورى ترتیب داده شده که هیچ کارى قبل از سال جدید در مجلس شوراى ملى معوق و باقى نخواهد ماند.

-2]تصویب لایحه اعتبار تهیه و تکمیل مهمات قشون‏]

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به خریدارى اسلحه وزارت جنگ مطرح است:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 48749 دولت را تحت شور قرار داده و با آن موافقت نمود اینک عین آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نمایید.

رئیس- عین آن لایحه که مورد تصویب کمیسیون است قرائت مى‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از محل ذخیره مملکتى علاوه بر شش میلیون تومان مصوب در ذیل بودجه سال 1308 مملکتى براى تکمیل تهیه مهمات قشونى بپردازد و نیز تصویب مى‌شود که شش میلیون تومان مزبور معادل یک میلیون و دویست هزار لیره محسوب و به اسعار خارجى از محل ذخیره مملکتى اخذ و احتساب شده و مدت اعتبار آن محدود به سال مالى و دوره عمل 1308 نخواهد بود.

رئیس- مخالفى نیست؟

(نمایندگان- خیر)

رئیس- رأى مى‌گیریم. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

[اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نود و پنج ورقه سفید شماره شد]

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى با بنده 96 نفر با اکثریت 95 رأى تصویب شد. بنابراین تصویب لایحه به اتفاق آراء بوده است. (نمایندگان- صحیح است) اسامی رأی دهندگان - آقایان : بیات - محیط - اعتبار - ملک مدنی - لاریجانی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - امیر تیمور - دکتر ضیایی - مسعود ثابتی - معتضدی - دکتر طاهری - میرزا محمد حسین نواب - فهیمی - خواجوی - سید کاظم یزدی- فزونی - دکتر احتشام - دکتر ملک‌زاده - علو ی سبزواری - شریعت زاده - محمد ناصر خان قشقایی - دکتر لقمان - طباطبایی وکیلی - حکمت - صفاری - مهدوی - جهانشاهی - چایچی - باستانی - سمیعی - فرشی - بیات ماکو - اسکتدری - تربیت - میرز یانس - امیر اعلم - مجد ضیائی - شریفی - رهبری -ساکینیان - فاطمی - دادور - فتوحی - طالش خان - امیر ابراهیمی - مفتی - وثوق - مسعود ی- حیدری - آخوند یار علی - دهستانی - حبیبی - هزار جریبی - دکتر شیخ - عراقی - اسعد - اسدی - بختیاری - حسنعلی میرزا دولتشاهی- محمد علی میرزا دولتشاهی - دبیر سهرابی - حسینقلی خان نواب - مقدم - معتصم سنک - مولوی - طباطبائی دیبا - همراز - جمشیدی - دکتر سنک - ملک زاده آملی - میرزا محمد خان وکیل - بنکدار - میرزا اسدالله فقیه - یونس آقا وهاب‌زاده - دربانی - افسر - حاج محمد رضا بهبهانی- احتشام زاده - بهبهانی - لیقوانی - ایزدی - طهرانی - میرزا محمدتقی طباطبایی- حاج میرزا حسین خان فاطمی- ارکانی- طهرانچی - امیر حسین خان - بوشهری - افخمی- ثقة­الاسلامی - قراگوزلو - وهاب زاده - امیر دولتشاهی- علی خان اعظم زنگنه.

-3] تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات‏]

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصلاح قانون دخانیات مطرح است. قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را در ضمن شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات مطرح و به ترتیب ذیل با حضور آقاى وزیر مالیه اصلاح و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

ماده 1- حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجى خرید و فروش و تهیه و نگاهدارى و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتى دخانیات

+++

خواهد بود و همچنین حق نگاهدارى و به کار انداختن ادوات توتون برى و ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلز ریزى و ماشین‌هاى سیگارپیچى و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است. مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین‌هاى مذکوره در فوق که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن آنها را به کسى نداده و همچنین ماشین‌ها و ادوات آنها را که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آن را بپردازد.

خریدارى ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکى به تراضى تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک به حکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوى که از طرفین پیشنهاد مى‌شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشین‌هاى مذکور را تصاحب نماید.

ماده 5- هرگاه در سال 1311 کسانى اجناسى از قبیل کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشین‌آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صلاحیت‌دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریدارى کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننماید مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نماید تعیین مقوم مشترک به ترتیبى است که در ماده اول ذکر شده است.

رئیس- ماده اول مطرح است. آقاى اعتبار.

اعتبار- موافقم. مخالفى ندارد. (صحیح است).

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(عده‌اى قیام کردند)

رئیس- بفرمایید گویا عده کافى نبود.

(پس از چند دقیقه عده به حد نصاب (89) رسید)

رئیس- حالا رأى مى‌گیریم به ماده اول آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم مطرح است در این هم گویا اشکالى نیست (صحیح است) آقایانی که با ماده پنجم موافقند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفى نیست؟ آقاى فرهمند بفرمایید.

فرهمند- عرض کنم که قانون دخانیات محصوصاً با اصلاحى که اخیراً شده است رفع نگرانى کرده است و بالاخره یک قانون مفیدى است فقط چیزى را که بنده مى‌خواهم تذکر بدهم این است که نسبت به اشخاصى که متهم مى‌شوند و اداره انحصار از آنها مطابق قانون جرمى را مى‌گیرد و بعد که آنها را به عدلیه مراجعه مى‌کنند بعد از آن که مراجعه به عدلیه مى‌کنند یا محکوم مى‌شوند یا تبرئه مى‌شوند و غالباً دیده شده است که بعضى‌ها که مراجعه کرده‌اند و تبرئه شده‌اند در پرداخت آن جرمى که گرفته‌اند ازشان از طرف اداره مربوطه یا خوددارى شده است یا این که مسامحه شده است در صورتی که بنده عقیده‌ام این است که آن کسى که متهم است اول باید محاکمه شود بعد از او جریمه بگیرند ولى حالا اینها جرم را مى‌گیرند بعد محاکمه مى‌کنند بعد از آن که تبرئه شد همان پولى را که از او گرفته‌اند و یک زحمت و مشقتى برایش وارد کرده‌اند آنها را بدون تردید و تأمل بهش مسترد کنند که اسباب شکایت‌شان فراهم نشود.

(صحیح است)

وزیر مالیه- این قسمت را که فرمودید البته در نظر دارید که دو قسمت و دو جزء دارد آن قسمت آخرى که راجع به پس دادن پولش است به نظر بنده تا آن اندازه که اطلاع دارم هیچ وقت تأخیرى و تسامحى پیش نیامده است و آقایان نگران نباشند و اگر اطلاع پیدا شده است که تأخیر شده است شاید کارش قدرى

+++

به تعویق افتاده باشد و الا هیچ مسامحه و تأخیرى نمى‌شود. و بنده خودم از اول سال تا آخر سال به موجب قانون متمم بودجه پارسال که وجوه غیرقانونى را همیشه مى‌شود استرداد کرد دائماً درخواست امضا کرده‌ام از هر کسى که یک وجهى گرفته شده است چه غلط گرفته شده است چه مالیات چه جریمه پس داده‌اند و اگر گیرى باشد یا این که تأخیرى در کار شده باشد و مواردى باشد که معطل شده است هر کس اطلاع داشته باشد اطلاع بدهد فورى پس داده خواهد شد. اما راجع به وجوه جریمه که اول بگیرند و بعد از آن که به عدلیه رفت بگیرند آقایان مسبوقند که در این باب براى این که این کارها اصلاح شود و از ترتیب حالیه بهتر باشد و به اساس قانونى متکى باشد در لایحه تریاک موادى مندرج شد ولى در لایحه دخانیات به خیال این که لایحه تریاک قبلاً مى‌گذرد ذکرى نشد فقط یک ماده بود که طریقه وصول جریمه را مطابق همان ترتیب لایحه تریاک قرار دادند و به آن لایحه موکول شده بود ولى چون تأخیر یافت لایحه تریاک و این لایحه مطرح شد خواستیم همه آن را در اینجا منتقل کنیم آن هم دیدیم خیلى مفصل مى‌شد. لهذا اصلاً مسکوت گذاشتیم تا وقتى که لایحه تریاک مى‌گذرد یک ماده در یک جایش قید مى‌کنیم که این ترتیب جرایم شامل دخانیات هم خواهد شد البته آن وقت منظم‌تر و مرتب‌تر خواهد شد. اما راجع به پرداخت ما همیشه دستور داده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که مرتباً بپردازند و حالا هرکس اطلاع پیدا کند هرکس از آقایان از خارجى و از داخل اطلاع بدهد فوراً اقدام مى‌کنیم.

رئیس- اشکال دیگرى نیست. رأى مى‌گیریم موافقین با مجموع قانون ورقه سفید خواهند داد.

[اخذ و استخراج آراء به عمل آمد 79 ورقه سفید تعداد شد]

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 با اکثریت 79 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر طاهری - ارگانی - دکتر ضیایی - مسعود ثابتی - صفاری - باستانی - دکتر لقمان - سمیعی - ساکینیان - طالش خان - مهدوی - اعظم زنگنه - فرهمند - میرزا یانس - شریعت زاده - نواب - بیات - کفایی - حیدری - ناصری - دبیر سهرابی - مقدم - مسعودی - فاطمی - اسعد - ملک مدنی- چایچی - بختیاری - عراقی - لاریجانی- هزار جربیی - شریفی - امیر اعلم - دکتر شیخ - معتصم سنگ - مجد ضیایی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - طباطبایی دیبا - ملک‌زاده آملی - مفتی- حبیبی - امیر دولتشاهی - افخمی - مولوی - وهاب زاده - بوشهری - یونس آقا وهاب زاده - قراگوزلو - دادور - وثوق - دهستانی - دربانی - طهرانی - مؤید احمدی- لیقوانی - طهرانچی - احتشام زاده - افسر - ابراهیمی - دکتر ملک‌زاده - میرزا محمد حسین نواب - حکمت - خواجوی - محمدناصرخان قشقایی - سید کاظم یزدی - جهانشاهی - طباطبایی وکیلی - فرشی - فهیمی - تربیت - بیات ماکو - فتوحی - حاج محمد رضا بهبهانی- فزونی - معتضدی- اسدی - احتشام زاده .

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام رئیس کل صحیه مطرح است. آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید؟

-4]تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏]

وزیر مالیه- خیلى ببخشید بنده دو فقره لایحه دارم تقدیم مى‌کنم. یکى قانون متمم بودجه است که در واقع با خود بودجه بایستى سعى مى‌شد که تصویب شود و تمام شود و از اول سال مبتلا به مان است و مبناى عمل است مخصوصاً مى‌خواستم از همه آقایان تمنا کنم که خیلى متشکر خواهم بود که اگر بشود قبل از عید این را بگذرانند چندین ماده‌اش عین همان مواد سابق است یعنى یک ماده کردیم و نوشته‌ایم مواد فلان و فلان در سال فلان هم به حال خود باقى است. چند ماده دیگر هم هست که مخصوصاً خیلى ساده و سهل است و مخصوصاً چون آقایان خیلى علاقه‌مند هستند با رفاق عمومى راجع به این جریمه‌هاى ممیزى و غیره هم یک ارفاقى را متضمن است که خیلى باعث آسایش و راحتى مردم مى‌شود.

یک لایحه دیگر هم هست که البته تصور مى‌کنم قبل از عید خواهد گذشت راجع به چند تا از قرا خالصه اطراف کرج است براى چغندرکارى و اینها که تخصیص داده مى‌شود براى کارخانه قند آن را هم تقدیم مى‌کنم و امیدوارم لایحه متمم بودجه را که خیلى اشکال ندارد بتوانیم قبل از عید به لطف آقایان بگذرانیم. (صحیح است)

(هر دو لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)

+++

افسر- هر دویش باشد کار از این بهتر نیست. چغندر و متمم بودجه.

-5]شور و تصویب لایحه استخدام رئیس کل صحیه‏]

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصص صحیه مطرح است. قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت داخله لایحه پیشنهادى نمره 22735 دولت را مطرح و مورد مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى معاون دادند کمیسیون با استخدام متخصص صحیه موافقت و اینک با اصلاحى که شده است راپورت آن را تقدیم مجلس مقدس مى‌نماید:

ماده اول- وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون 23 عقرب 1301 یک نفر از اتباع فرانسه را براى ریاست صحیه کل با مبلغ سیزده هزار و یک صد و پنجاه و دو تومان حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پهلوى به نرخ عادله روز مجاز خواهد بود به مدت سه سال از روز ورود به طهران استخدام نماید.

ماده دویم- وزارت مالیه مجاز است براى کلیه مخارج آمدن متخصص مذکور از اروپا به طهران یک صد پهلوى بپردازد و چنانچه در انقضاى مدت مذکور در ماده اول استخدام مشارالیه تجدید نگردید یک صد پهلوى براى مخارج مراجعت به مشارالیه تأدیه نماید.

ماده سوم- حقوقى که در ظرف 1310 باید بر طبق قرارداد به او داده شود از صرفه‌جویى ده ماهه اول 1310 بودجه صحیه کل مقرر مى‌شود.

ماده چهارم- در هر موقع دولت مى‌تواند با تأدیه سه ماه حقوق و مخارج معاودات به کنترات مشارالیه خاتمه دهد ولى در صورتی که این تقاضا از طرف خود او بشود حقوق اضافى پرداخته نخواهد شد.

ماده پنجم- ماده چهارم قانون تمرکز صحى مورخه 13 بهمن ماه 1305 شامل مشارالیه نخواهد بود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى وزیر داخله فرمایشى داشتید؟

وزیر داخله- (آقاى منصور)- در ماده اول راجع به حقوق یک اشکالى به نظر آمد که در عمل تولید مى‌شود. به این جهت آن ماده را به یک صورت دیگرى اصلاح کردیم و این صورت را تقدیم مى‌کنیم که به جاى ماده اول مطرح شود.

(تقدیم نمودند)

دکتر طاهرى (مخبر)- صحیح است این ماده به جاى ماده اول مطرح مى‌شود.

رئیس- اگر چه مذاکره در کلیات است ولى مذاکره در کلیات باید ناظر به مواد باشد این را هم قبلاً مى‌خوانیم‏

نمایندگان- صحیح است:

ماده اول- وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون 23 عقرب 1301 یک نفر از اتباع فرانسه را براى ریاست کل صحیه با مبلغ یک صد و هشتاد هزار فرانک فرانسه حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پول ایران و نصف به اسعار خارجى خواهد بود به مدت سه سال از روز ورود به طهران استخدام نماید.

رئیس- راپورت کمیسیون امور خارجه هم قرائت مى‌شود.

(صحیح است)

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه در جلسه دوم اسفند 1310 لایحه نمره 22735 دولت و همچنین راپورت کمیسیون بودجه راجع به استخدام رئیس کل صحیه مورد مطالعه قرار داد چون با ملیت استخدام مزبور که از اتباع دولت فرانسه است مخالفتى نبود. ملیت شخص مزبور مورد تصویب کمیسیون امور خارجه واقع گردید.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى وثوق‏

وثوق (آقا سید مرتضى خان)- اگر چه اوضاع صحى مملکت نسبت به سابق خیلى فرق کرده است و هیچ قسم قابل مقایسه نیست البته با توجه دولت اعلیحضرت شاهنشاهى نسبت به امور صحى قطع دارم که بیشتر از این هم خواهد بود و انشاءالله به طوری که منظور نظر است نواقصى که هست تکمیل خواهد شد ولى چون لایحه استخدام رئیس کل صحیه مطرح است بنده ناچارم بعضى تذاکراتى را اینجا با حضور آقاى وزیر داخله عرض کنم و امیدوارم توجه و دقتى بفرمایند و اگر

+++

تذکرات بنده قابل توجه شد در رفع نواقصات آن یک اقدام جدى بفرمایند اوضاع صحى این مملکت همان طور که عرض کردم نسبت به سابق فرق کرده است و اطبا صحى در غالب نقاط مملکت هستند و ایفا وظیفه مى‌کند ولى آن طوری که باید و شاید وسایل صحى از براى تشخیص مرض در مملکت ما موجود نیست شاید در جواب بفرمایند که اعتبار مکفى در بودجه از براى تهیه این وسایل نبوده است بنده به عقیده خودم این موضوعى را که مى‌خواهم عرض کنم از اهم مسائل و اهم مطالب مى‌دانم امروز دولت لازم دانسته است که یک نفر متخصص عالی مقامى را از براى ریاست کل صحیه استخدام کند بنده هم موافق هستم ولى وسایل هم از براى تشخیص مرض در این مملکت باید موجود باشد. بالاخره طبیب هر قدر عالى مقام و متخصص و هر قدر عالم و فاضل و متبحر باشد وقتى که وسایل از براى او موجود نبود بالاخره هیچ فایده از وجود او نمى‌شود برد و بالاخره هیچ کارى در مملکت نمى‌تواند بکند. تمام اطباى صحى که در اطراف مملکت هستند چون وسایل تشخیص مرض از قبیل تجزیه و عکس‌بردارى و اینها که در سایر ممالک دیده هست به هیچ وجه نمى‌توانند کار کنند و اگر یک مرضى را در تحت معالجه خود قرار دادند فقط به وسیله تجربه عده اثر دواها نسبت به مریض تشخیص مى‌دهند که از عهده معالجه این مرض برمى‌آیند یا نه و الا هیچ وسیله دیگرى ندارند براى تشخیص مرض و به قدرى آن مریض را کنجکاوى مى‌کنند و نسخه مى‌دهند که بالاخره وقتى دیدند نمى‌توانند او را مداوى کنند و معالجه کنند او را مى‌فرستند به طهران و مى‌گویند برو به مرکز و از عهده ما خارج است او هم مى‌آید به طهران و این بیچاره باید تمام زندگانى‌اش را شاید یک مقدارش را خرج معالجه کرده است در ولایت خودش و مؤثر واقع نشده است حالا یک مقداریش را هم که باقى مانده است مى‌آید به طهران و اینجا خرج مى‌کند وقتى که وارد شد به طهران به یک طبیب عالى مقامى مراجعه مى‌کند بالاخره آن طبیب هم تجزیه مى‌دهد مى‌رود به دارالتجزیه یا مى‌رود براى عکس‌بردارى و بالاخره کنسولتاسیون و شور مى‌شود و تمام اطباى شهر جمع مى‌شوند و بالاخره همه که جمع شدند تازه معلوم مى‌شود که نه از این عکس چیزى فهمیده‌اند و نه از آن تجزیه و بالاخره کار این مریض بدبخت به جایى نمى‌رسد تا از بین برود از این جور چیزها خیلى هست بنده چندین مریض را دیده‌ام که حالا نمى‌خواهم اسم ببرم و مثال بزنم خیلى عذر مى‌خواهم از آقایان دکترها که در مجلس تشریف دارند. یکى از آنها که مى‌خواستم عرض کنم آقاى ملک آرایى همکار محترم خودمان است که بالاخره چندى قبل به اروپا عزیمت کرد و بعد از چندین ماه معالجه که وسایل معالجه براى او فراهم بود و استطاعت رفتن به اروپا را داشت بالاخره چون اینجا معالجه نشد رفت و بعد از آن که تمام اطباى درجه اول او را دیدند و همه جور خونش را تجزیه کردند و عکس برداشتند بالاخره نتوانستند تشخیص بدهند که این آدم چه مرضى دارد و رفت براى معالجه به اروپا و بالاخره من در این قبیل اشخاص و این کارها خیلى سراغ دارم که اینجا نمى‌خواهم اسم ببرم بالاخره هم اگر یک کسى مثل آقاى ملک آرایى استطاعت رفتن به اروپا را نداشته باشد باید در این مملکت بمیرد. براى این که وسایل تشخیص مرض در این مملکت نیست. بنده مخصوصاً توجه آقاى وزیر داخله را به این مسأله جلب مى‌کنم که این یک چیزى است حیاتى براى مملکت بالاخره یک مریضى که از اکناف مملکت مى‌آید به طهران باید وسایل تشخیص مرض در اینجا فراهم باشد تمام آن چیزهایى که در اینجا هست‏ و بالایش تابلو زده‌اند از براى تجزیه و عکس‌بردارى و اینها آقا تمام اینها ناقص است و ابداً به درد مریض نمى‌خورد بالاخره در نتیجه چندین کنسولناسیون و امتحاناتى که اطبا خودشان کردند و اطمینان پیدا نکردند به آن تجزیه‌ها و عکس‌ها بالاخره مریض را هدایت کردند به رفتن به اروپا پس فایده این تابلوها و رادیوها و تجزیه‌ها که بنده یا فلان آدم را گمراه مى‌کند بالاخره چیست؟ بیست تومان سى تومان پنجاه تومان صد تومان پول عکس مى‌گیرند و تابلو

+++

زده‌اند و هیچ هم به درد نمى‌خورد و نمى‌توانند تشخیص بدهند پس این فایده‌اش چه چیز است باید تابلوى اینها را آورد پایین چون نمى‌تواند تشخیص بدهد مى‌نویسد خون پاک است خون را تجزیه مى‌کند مى‌نویسد پاک است در صورتی که می‌دهند به دارالتجزیه دیگر مى‌گوید خون ناپاک است بالاخره این تابلوها باید بیاید پایین و اینها همه کار صحیه است از حالا که رئیس کل صحیه براى این مملکت مى‌آید باید چند چیز را در نظر بگیرد و کنترل بکند نسبت به این مؤسساتى که بى‌جهت تابلو زده‌اند و بى‌جهت به مردم خسارت وارد آورده‌اند جلوگیرى بشود قسمت دیگر راجع به قیمت دواجات و موضوع دواخانه‌ها است. قیمت دوا در این شهر به قدرى بالا رفته است که معلوم نیست روى چه مأخذى است این یکى از کارهاى لازم صحیه است اگر یک فقیرى دو نخود گنه گنه را صد دینار می‌خرید حالا باید پنج شاهى بخرد بالاخره تمام اهالى این شهر همه تماس دارند با دواخانه‌ها و بالاخره دوافروش‌هاى این مملکت هم به قدرى روى قیمت دوا کشیده‌اند که حد ندارد. چون هیچ کنترلى در کار نیست دوا که از اشیاء ممنوعه نیست بالاخره در مقابل تصدیق صدور هم اگر مى‌دهند دوا وارد مى‌کنند و از قرار تومانى دو قران یا سى شاهى این قدرها نیست که دو مساوى سه مساوى چهار مساوى به روى یک دوایى بکشند. اینها از جمله چیزهایى است که بنده نظر آقاى وزیر داخله را جلب مى‌کنم که در این موقع یک توجهى بفرمایند که این نواقص رفع شود.

دکتر طاهرى (مخبر)- تذکراتى که نماینده محترم دادند تا یک حدودى که من اطلاع داشتم خارج از صحبت نبود ولیکن یک قدرى هم مبالغه کردند نقص امور صحى ما اگر منظورتان این باشد که نسبت به ملل راقیه که سال‌ها است تمام وسایل برایشان فراهم بوده از این حیث است البته این موضوع جاى انکار نیست زیرا که صحیه ما یکى از مؤسساتى است که در همین سنوات اخیره به دست حضرت آقاى امیر اعلم تأسیس شد که ابتداى تولدش را مى‌شود گفت و حالا متدرجاً رو به ترقى باید برود و هنوز نمى‌شود گفت که یک اداره کاملى است آنچه که به نظر ما است این است که ابتدا آقاى امیر اعلم رئیس آن بوده‌اند و بعد در عصر اعلیحضرت همایونى احیاء‌السلطنه بعد براى تکمیلش هم آقاى دکتر لقمان حالا هم یک رئیس صحیه خارجى که شخص مجرب کارآزموده هست و سال‌ها است کار کرده است این شخص را براى رفع همان نواقص که آقاى وثوق تذکر دادند آورده‌اند ما اگر منظورمان این است که چرا صحیه‌مان از صحیه فرانسه انگلیس آمریکا عقب‌تر است این یک موضوع صحیحى نیست زیرا ما هنوز در قدم اول هستیم و به تدریج باید جلو برویم اگر منظور این است که نسبت به سابق عقب هست این بى‌انصافى است. زیرا که الان دکترهاى بسیار خوب هستند و همین طور که تذکر دادند اطباى صحى به قدرى که مقدور هست در تمام نقاط مملکت مجاناً به خدمت مردم مشغول هستند و تا حدى هم که استطاعت دارند دواى مجانى مى‌دهند این وسایلى که براى تشخیص امراض اظهار کردند تا حدى در مرکز تهیه شده است و این چون یک وسایل مفصلى هستند سال‌ها طول دارد که بشود در هر شهرى دایر کرد در مرکز نسبت به سابق وسایل هست مثلاً که فرمودند مؤسسه‌هاى متعددى هست الان براى رادیو که در مریضخانه‌هاى دولتى مجاناً معالجه مى‌کنند امراض معینى را اما خیر مى‌فرمایند که هیچ کدام نمى‌فهمند وقتى که فهمید شما مى‌فرمایید مریض معالجه مى‌شود. در اینجا مریضى را معاینه مى‌کنند رادیو مى‌گوید این سل دارد خوب برود به اروپا معالجه‌اش مى‌کنند؟ مگر در اروپا کسى نمى‌میرد با تمام وسایلى که هست بالاخره در آنجا هم معاینه مى‌کنند یا مى‌میرد یا می‌ماند معذالک این فرمایشاتی که فرمودند دولت نه این که از آنها غافل باشد سال به سال بودجه صحیه باید تکمیل شود و وسایل آن متدرجاً باید تکمیل شود تا این که به تدریج همان طورى که زیر سایه مبارک اعلیحضرت همایونى ملت ایران روز به روز وسایل ترقى براشان فراهم می‌آید (صحیح است) از حیث صحیه هم همین طور بشود اما البته اینها یک چیزهاى تدریجى است زیرا که محتاج به تربیت طبیب است و خیلى طول دارد تا وقتى که تحصیلش تمام شود در مسأله ترقى دوا که فرمودند البته اگرچه راجع به صحیه نیست

+++

موضوع گرانى دوا و کنترل آن مربوط به بلدیه است و بنده این قسمت را تردید نمى‌کنم که دوافروش‌ها اجحاف مى‌کنند اما از آن طرف اسعار خارجى هم خیلى ترقى کرده شرط صدور مشکل‌تر شده است از آن اندازه که آزاد بوده است که هر مقدار که مى‌خواستند بیاورند حالا آن جور آزاد نیست و محدود است ملاحظه بفرمایید پارچه که پنج تومان بوده است ده تومان شده است زیرا که اسعار خارجى ترقى کرده است و در عین حال عرض مى‌کنم این وظیفه بلدیه است که باید جلوگیرى کند و مراقبت کند کار فروش دوا و دواخانه‌ها منحصراً مربوط به صحیه نیست.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- البته اداره صحیه براى کل مملکت است یعنى مرکز صحیه کل مملکت است و حقیقتاً باید تشکر کرد از دولت که موافقت‌هایى که در این زمینه فرموده‌اند و این اداره تشکیل شده است این اداره سابقه نداشت و تقریباً چند سال است که در ایران اداره صحیه تشکیل شده و اداره صحیه به عقیده بنده وظیفه‌اش این است که وسایل صحى را فراهم کند نه طبابت را صحیه براى این است که فلان مرض مسرى که آمده است فورى آنجا برود و قرانطینه‌هایش را تنظیم کند که مرض سرایت نکند. و عجالتاً چیزى که بنده را وادار کرده است که در این موضوع عرایضى بکنم احصائیه‌ای است که از طرف بلدیه در ماه گذشته در مجله بلدیه منتشر شده که حقیقتاً وحشت آور است اگر عدد متوفیات طهران که در احصائیه بلدى نوشته است دقت بفرمایید که در یک ماه در طهران چند نفر مرده‌اند از چه امراضى واقعاً وحشت مى‌کنید که بنده حقیقتاً مى‌ترسم که اظهارش را بکنم زیرا اسباب وحشت مى‌شود و صحیه به عقیده بنده وظیفه‌اش این است که این کارها را اصلاح کند مثلاً نوشته بود که سیصد و چند نفر از مالاریا چند نفر از سل چند نفر سیاه زخم بالاخره امراض خیلى خطرناک در این شهر هست حالا باید صحیه چه کند باید وسایلى که موجب از بین رفتن این امراض است تهیه کند اطبا هم البته وظیفه‌شان معالجه است پس اداره صحیه باید وسایل رفع این امراض را فراهم کند به هر اندازه که مى‌تواند ما نمى‌خواهیم بگوییم به فرمایش آقاى دکتر که اینجا حفظ الصحه‌اش مثل پاریس باشد ولى تا اندازه که ممکن است باید جلوگیرى شود این احصائیه بلدیه را که بنده دیدم واقعاً مى‌بینم اگر این طور باشد دیگر کسى باقى نمى‌ماند که صحیه برایش درست کنند موضوع دیگر که مى‌خواستم عرض کنم باز آقاى وثوق مرکز را انتقاد مى‌کردند یک نظرى به ولایات هم بکنید که در ولایات صد یک این اطبا نیست و هنوز هم پیره‌زن‌ها معالجه مى‌کنند و آبله کوبى را دلاک‌ها مى‌کنند و هزار جور امراض مردم پیدا مى‌کنند باید از این امراض جلوگیرى کنند و از این اطبایى که دارند بفرستند به ولایات و جان مردم را حفظ کنند موضوع دیگرى را که مى‌خواهم به عرض آقایان برسانم راجع به استخدام رئیس صحیه است ما در این بیست و چهار سال که مشروطه هست براى همه ادارات مستشار از خارجه آورده‌ایم از اغلب دول هم آورده‌ایم حقیقتاً دو سه جور مردم بودند یک مقدارى در مالیه بودند که بنده خودم در مالیه بودم باهاشان کار مى‌کردم اینها داراى دو شق کار بودند و اختصاص به مستخدمین خارجى هم ندارد مستخدمین داخلى هم همین طور هستند یک قسم این طور هستند که فقط مى‌خواهد بیاید به اداره از صبح تا غروب و غروب هم برود و حقوقش را بگیرد و علاقه به این کار ندارد که از پیش برود فقط صبح توى دفترش حاضر مى‌شود و اجزاء دفترش را نگاه مى‌کند و کارهاى جاریش را امضاء مى‌کند و به جریان مى‌اندازد و بعد منتظر این است که زنگ صدا کند و برود بنده که نمى‌شناسم ولى شنیدم سابقاً یک نفر را براى صحیه آوردیم که همین طور بود و از وجود او هیچ انتفاعى نبردیم و یک قسم دیگر هستند که این طور نیستند و واقعاً علاقه‌مند هستند که یک کارهاى اساسى انجام بدهند و بنده امیدوارم که این رئیس صحیه که ما آورده‌ایم از این اشخاص باشد یعنى از شق دوم باشد که یک مطالعات عمیقه در این کارها بکند و جلوگیرى از امراض بکند و آن کارهایى که وظیفه صحیه است و به معناى خصوصى صحیه است انجام

+++

بکند که سال آتیه انشاءالله بتوانیم بگوییم که این رئیس صحیه این خدمات را کرده است: و الا اگر بنا باشد این مثل این مستشارى که سابق آوردیم براى رئیس صحیه که سه چهار سال اینجا بود و حقوق گرفت و رفت و هیچ کارى نکرد و حتى یک مذاکره یا یک پیشنهادى نکرد فقط یک پولى گرفت و رفت امیدواریم این رئیس که حالا براى صحیه آورده‌ایم از شق دوم نباشد و یک خدمات اساسى به صحیه مملکت بکند.

وزیر داخله- البته این تذکرات و مذاکرات راجع به امور صحیه قابل توجه است و یک رشته نواقصى در کارها بوده است و به تدریج کمتر شده و حالا هم مقداریش باقى است که آقایان تذکر دادند و بنده نمى‌خواهم تردیدى بکنم ولى اساساً تصدیق می‌فرمایند که این اقدامات براى رفع آن نواقص و تکمیل وسایل صحى است که کاملاً اهمیت دارد و همه آقایان هم متذکر هستند و باز همین طورى که فرمودند این که به تدریج پیش مى‌رویم براى این است که قهراً متناسب با وسایل کارها پیش مى‌رود. خیلى از کارها هم هست که در نظر هست و باید بشود ولى البته باید وسایلش فراهم شود و اقدام شود چیزى که اسباب امیدوارى است این است که دولت به مجلس و عموم متوجه هستند در موضوع وظایف صحیه که آقاى مؤید احمدى اظهار فرموده که کاملاً همین طور است اداره صحیه موظف است به پیش‌بینى و اتخاذ وسایلى که تأمین کند صحت عمومى را یعنى به عباره اخرى کمتر کسى مریض شود الان صحیه ما با این که مى‌فرمایند کوچک است در واقع با وسایل موجوده و محدود فعلى هر دو کار را مى‌کند تا آن اندازه که بتواند هم کارهاى پیش‌بینى و اتخاذ آن وسایل قبلى و هم کارهاى طبابتى و معالجه به همان دلیلی که فرمودند اطبا به عده کافی نیستند صحیحه مجبور است به تمام ولایات آن قدرى که بتواند طبیب بفرستد طبیب معالج بفرستد در صورتى که همان طور که فرمودند کار صحیه نیست و این یک وظیفه فوق‌العاده‌ای است که دارد انجام مى‌دهد براى این که اصولاً طبابت کار آزادى است البته ارتباط دارد با صحیه ولى کار صحیه نیست. الان به تمام ولایات اطبا به قدر ممکن اعزام شده‌اند بنده عرض نمى‌کنم که کافى است ولى به قدرى که طبیب بوده است و وسایل مالى اجازه مى‌داده است فرستاده شده است حتى همین آبله‌کوب‌ها حالا اگر در یک دهاتى یا یک نقاط خیلى کوچکى که طبیب نرسیده است به آنجاها و عده کافى نبوده است باز یک اشخاص محلى خودشان به امر طبابت مشغولند یعنى مردم به آنها مراجعه مى‌کنند این دیگر تقصیر صحیه نیست البته آن هم رفع مى‌شود تا این که عده اطبا ما زیاد شود و وسایل ما کافى شود و اساساً این با توسعه تأسیسات مدرسه طبى است و کلیه مؤسساتى که طبیب و جراح تهیه مى‌کند و صحیه هم از آنها استفاده نماید و مریضخانه‌ها هم در همه جا تأسیس شود. یک عده مریضخانه در ولایات داریم یک مقدارى به کمک و مساعدت شیر و خورشید سرخ دایر شده است یک مقدارش را خود صحیه اداره مى‌کند. یک مقدارش هم به کمک بلدیه‌ها است حالا اگر مى‌فرمایند اسباب تجزیه و عکس و اسباب رادیو هنوز به درجه کمال نیست البته باید یک قدرى صبر کرد. البته اینها به تدریج کامل مى‌شود یک دفعه البته نمى‌شود هم پول مى‌خواهد هم زمان. احصائیه متوفیات را هم که فرمودند البته این مورد تردید نیست که امراضى هست چنانچه همه جا هست و این که خیلى اظهار نگرانى کردند از این احصائیه مى‌خواهم عرض کنم دلیلش این است که سابقاً احصائیه متوفیات نبود حالا چون هست این اقلام را که مى‌بینند وحشت مى‌کنند. البته بنده عرض مى‌کنم که باید سعى کرد که حتى‌المقدور کمتر بشود مرضى و متوفیات ولى این قدر هم قابل نگرانى نیست این براى این است که سابق احصائیه منتشر نمى‌شد و اطلاعى نبود از این که عده متوفیات چقدر است و از چه نوع امراض است موضوع آب هم البته کمال اهمیت را دارد و محل حرف نیست و الان هم تحت مطالعه است و من امیدوار هستم که یک ترتیب اساسى هم در امر آب داده شود البته اداره صحیه هم در این باب موظف است که مطالعات بکند چون قضیه ارتباط دارد به صحیه راجع به اطبا ولایات هم عرض

+++

کردم آن قدرى که صحیه توانسته است و بودجه داشتند طبیب فرستاده است و نمى‌توانم عرض کنم که تمام آن اطبا هم درجه اول هستند ولى این البته (ما لایدرک کله لایترک کله) است البته بودن اطبا ولو این که متوسط هم باشند بهتر از نبودنشان است که کار بیفتد به دست همان اشخاصی که هیچ اطلاع ندارند و بى‌جهت مردم را معطل کنند. راجع به مستشار سابق صحیه و رئیس سابق صحیه هم که مذاکره کردند باید بنده عرض کنم که مستشار سابق صحیه به وظایف خودش عمل کرد وظایف او عبارت از مطالعات امور صحى بود. در صحیه البته به دست او نبود لوایح و پروژه‌ها و مطالعاتى که لازم بود به عمل آورده بود به علاوه این که در نظر داشتیم دولت در نظر داشت که او را رئیس بکند سر مریضخانه جدید‌التأسیس آن مریضخانه که طرحش ریخته شد و یک مقدارى از کارهاى مقدماتیش هم شد ولى تعقیب شد ساختمان مریضخانه به این جهت از یک مقدار انجام وظایفش بازماند و تقصیر خودش هم نبود و حالا تصمیم هم این طور است که آن مریضخانه ساختمانش تعقیب شود قسمت قسمت به تدریج و مورد استفاده عموم واقع شود رئیس صحیه فعلى وظیفه‌اش اداره صحیه است مستشار نیست مسئول اداره است و مستقیماً کار صحیه را اداره مى‌کند و امیدواریم به وظایف خودش موفق شود و تا او را درست به کار؟؟؟ صحیه هم بتواند کاملاً موقعیت پیدا بکند.

بعضى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول به وضعى که اصلاح شده است قرائت مى‌شود:

ماده اول- وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون 23 عقرب 1301 یک نفر از اتباع فرانسه را براى ریاست کل صحیه با مبلغ یک صد و هشتاد هزار فرانک حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پول ایران و نصف به اسعار خارجى خواهد بود به مدت سه سال از روز ورود به طهران استخدام نماید.

رئیس- آقاى مخبر نظر شما در این ماده موافق است.

مخبر- بلى‏

رئیس- آقاى دکتر امیر اعلم‏

دکتر امیر اعلم- موافقم.

رئیس- آقاى دیبا هم موافقند؟

طباطبایى دیبا- بنده یک تذکرى دارم.

رئیس- بفرمایید.

طباطبایى دیبا- عرض کنم لایحه که دولت تقدیم مجلس کرده است و کمیسیون تصویب کرده است سیزده هزار و یک صد و پنجاه و دو تومان است ولى اصلاحى که آقاى وزیر داخله کردند اینجا در این اصلاح یک صد و هشتاد هزار فرانک است بنده اینجا حساب کردم با حساب امروزى تقریباً این هفده هزار و پانصد تومان مى‌شود خواستم اینجا یک توضیحى آقاى وزیر داخله یا آقاى وزیر مالیه بدهند که این تفاوت از چه ناشى شده است.

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه)- این تفاوت ناشى از این است که استخدام او یعنى مذاکره که با او شده است با فرانک بوده است و موقعى که بلیره تسعیر کردند آن وقت فرانک قیمتش ارزان‌تر بوده است و چون هر روز تزلزل داشته است و بالا پایین می‌رفته است خواستند ثابت باشد. صد و هشتاد هزار فرانک که از اول با او مذاکره کرده بودند آن را تصریح کردند ممکن است از مبلغى که در لایحه اول نوشته شده بود کمتر باشد و ممکن است بیشتر باشد.

رئیس- آقاى دکتر سنگ.

دکتر سنگ- موافقم.

جمعى از نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر ملک‌زاده رسیده است راجع به ماده اول قرائت مى‌شود.

+++

پیشنهاد مى‌کنم قسمت اول ماده به ترتیب ذیل نوشته شود:

ماده اول- وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون 23 عقرب 1301 (ژنرال کلنیه) تبعه دولت فرانسه را و اختیارات لازمه فنى براى ریاست صحیه کل مملکتى الى آخر ماده‏

رئیس- بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- قبل از این که شروع به عرایضم بکنم خیلى گله‌گى مى‌کنم از آقایان اعضا کمیسیون بودجه که روزهاى مجلس کمیسیون را منعقد مى‌کنند و مانع تشکیل جلسه مى‌شوند نیم ساعت به ظهر مانده که مجلس منعقد مى‌شود و لایحه مى‌آید آن وقت هى قرقر مى‌کنند که نیم ساعت از ظهر گذشته روزهاى دیگر که آزاد هستند جلسات‌شان را منعقد کنند و راپورت‌شان را بدهند که روزهاى جلسه وقت دیگران را نگیرند. آقایان همه شاهد هستند که بنده از نقطه نظر تشخیص مسائل؟؟؟ موضوع صحیه را همیشه یکى از مسائل مهم مملکتى دانسته‌ام و سعى کرده‌ام ‌همیشه در هر مورد و موقع عقاید خودم را عرض کنم و کوشش بکنم در بهبودى اوضاع و علت حقیقى هم این است که از نقطه‌نظر مملکت‌دارى امروز در دنیا ثابت شده است که خوشبخت‌ترین ملل دنیا یک ملتى است که جمعیت از رو به ازدیاد مى‌رود و بدبخت‌ترین ملت دنیا آن ملتى است که جمعیت او رو به زوال و نیستى مى‌رود و جمعیت آن کمتر مى‌شود. آقایان همه مى‌دانند چیزى که در قرن اخیر علت شاخصیت و اهمیت دولت آلمان در اروپا شد و بالاخره با آن کشمکش‌ها و جنگ‌هاى بین‌المللى که شد این بود که دولت آلمان در مدت پنج سال موفق شد که بیست میلیون بر جمعیت آلمان اضافه کند و این اسباب وحشت سایر دول و شاخصیت او و آقایى او شد و الا نمى‌شود گفت که در سایر شعبات و در سایر علوم آلمان یک تقدم فوق‌العاده‌اى نسبت به دیگران داشت و این موفقیت فقط در اثر پیشرفت امور صحى مملکت بوده است زیرا که البته امور صحى است که مانع از مبتلا شدن اشخاص به امراض و بالاخره تلفات مى‌شود و حقاً بنده این موافقت و آرزوى مجلس شوراى ملى و دولت را راجع به پیشرفت امور صحیه کاملاً استنباط مى‌کنم و مى‌بینم که راجع به این لایحه که الان مطرح است در خارج اظهار علاقه و مذاکره و تبادل نظر شده است و در اینجا هم مى‌دانم بعضى از آقایان در حقیقت از نقطه‌نظر موافقت با امور صحى اظهار عقیده کردند و علاقه‌مندى دارند که به هرشکلى که هست امور صحیه مملکتى پیشرفت کند. بنده اینجا از نقطه‌نظر اطلاعات فنى خودم را مجبور مى‌دانم که در این موقع که یک شخص متخصص عالى مقامى که ریاست صحیه انتخاب شده است و کنتراتش در اینجا مورد بحث است احتیاجات صحى را به عرض برسانم و صراحتاً عرض کنم که در صورتی که این مسائل مورد توجه نشود موفقیت این شخص عالی مقام کاملاً تردیدآمیز است از براى این که موفقیت در امور صحى یعنى پیشرفت امور صحى مملکت به عقیده بنده چهار شرط مهم را مقتضى است که دولت باید مورد توجه قرار بدهد اولش همین است که در نظر گرفته‌اند یک شخص عالم مجربى در رأس صحیه مملکت قرار بگیرد در این قسمت به عقیده بنده خوشبختانه نتیجه حاصل شده است زیرا که این شخص ژنرال کلنیه که دولت استخدام کرده است یکى از صاحب منصب‌هاى عالی مقام دولت فرانسه است و خوشبختى در این است که سال‌هاى زیاد در کلنى‌ها و مخصوصاً در مشرق زمین بوده است و در تشکیلات صحى چندین مملکت شرکت داشته است و مخصوصاً داراى یک تخصص راجع به امراض مسریه و امراض وبایى است که از نقطه‌نظر صحى بین‌المللى کمال اهمیت را براى دولت فرانسه دارد یعنى شخص متخصصى است و از این حیث هیچ گونه نگرانى نیست ولى سه موضوع دیگر هست که موفقیت او به عقیده بنده موکول به این سه امر است. یکى از آن سه امر اختیارات فنى است که به عقیده بنده رئیس صحیه باید دارا باشد اگر چه شخصى که سابقاً اینجا بود همین طور که آقاى وزیر داخله فرمودند براى ریاست مریضخانه انتخاب شده بود و یک مطالعات عمیقى هم کرده بود ولى با وجود این شخص عالی مقامى

+++

بود و یک نفر پروفسوری بود و به عقیده بنده موفق نشد که آن چیزهایی را که از او انتظار داشتند به صحیه مملکتی بکند زیرا که آن وسایلی را که لازم داشت بهش داده نشد اولش خود مریضخانه که یک مریضخانه که ساخته نشده بود یک شخصی به ریاست آن مریضخانه انتخاب شده بود و البته چون موضوع منتفی بود نتوانست خدماتی بکند دومش مسأله بودجه است که مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در نظر بگیرد مسأله بودجه است الان در اینجا مذاکره و شکایت شد از احصائیه متوفیات طهران و امراض زیادی که هست و تلفاتی که متأسفانه امسال داشتیم هم در سرحدات از نقطه‌نظر برود و به او هم در شهرها از نقطه نظر بروز حصبه و موفقیت در این قسمت به علاوه اطلاعات فنی مربوط است به یک بودجه عریض و وسیعی الان اگر احصائیه تلفات مملکت را در نظر بگیریم می‌بینیم که چهار مرض است که عمده این تلفات به واسطه آنها است و خوشبختانه امروز علوم جدیده و وسایل می‌تواند تا یک حد مؤثری به ما کمک بکند که جلوگیری بکنیم و اگر یک بودجه کافی داشته باشیم به عقیده بنده در کمال خوبی می‌توانیم از پیشرفت و کثرت این امراض بکاهیم یکی از آن امراض که در اینجا مذاکره شد مسأله حصبه است دومش مسأله وبا است همین طور که آقایان مذاکره کردند متأسفانه این دو مرض به واسطه آب منتشر می‌شود و به واسطه آب سرایت می‌کند و اول چیزی که البته بنده مسبوقم و مخصوصاً رئیس صحیه هم با بنده مذاکره کرده است و همان طور که آقای وزیر داخله فرمودند مورد توجه صحیه واقع شده است و البته واقع خواهد شد مسأله لوله‌کشی است که آب خوراکی طهران و سایر شهرها با ترتیب و اصول حفظ‌ الصحه تأمین شود و حتی لوله‌کشی عمومی که مستلزم مخارج فوق‌العاده است در نظر گرفته شده است که همان طور که در بعضی شهرهای فرنگستان معمول است که لوله‌هایی از برای محله‌ها کشیده شود و شیرهایی مثل سقاخانه‌ها گذارده شود (Fontain) و مردم بتوانند آب خوراک‌شان را به این ترتیب به دست بیاورند و استفاده کنند یکی دیگر راجع به مالاریا است که تلفات عمده این مملکت از آن مرض است و چندین سال پیش برای خشک کردن باتلاق‌ها یک اعتباری گرفته شده و همه می‌دانند که خشک کردن این باطلاق‌ها یک بودجه کافی می‌خواهد که دولت موفق بشود که این باتلاق‌هایی که تولید پشه می‌کند خشک بکند به علاوه مقدار زیادی گنه‌گنه از برای مبتلایان باید تهیه شود یکی دیگر مسأله سل است که بنده مکرر اینجا اظهار تأسف کرده‌ام از شیوع این مرض و به عقیده بنده روز به روز زیادتر و خطرناک‌تر می‌شود و مخصوصاً باید استدعا کنم که تشکیل یک هاناتاریوم را آقای وزیر داخله و رئیس صحیه جدید در نظر بگیرند که تا یک حدی از شیوع این مرض جلوگیری شود یک موضوع دیگر که فوق‌العاده در امور صحی مؤثر است این است که گاهی یک مخارج حتمی از برای صحیه پیش می‌آید و اگر بخواهد اداره صحیه جریانات امور مالی را تعقیب بکند در عمل دیده‌ایم که فوق‌العاده دچار اشکالات می‌شود و گاهی هم اتفاق می‌افتد که یک نفع دیگری را برای یک فورمالیته کوچکی از دست می‌دهد این است که بنده در اینجا یادداشت کردم که مقتضی است آقای وزیر داخله یک اعتبار کافی همه ساله از برای صحیه مملکتی از دولت بگیرند که صحیه از این حیث دچار مضیقه و اشکالات نشود این بود عرایضی که بنده راجع به صحیه داشتم (جمعی از نمایندگان- کافی است)

رئیس- پیشنهاد است و کافی هم بود و چون بنده ناظر عمومی کارهای مجلس هستم در یک قسمت از بیانات آقای دکتر ملک‌زاده باید توضیح بدهم و دفاع کنم و صریحاً آگاهی می‌دهم که کمیسیون‌های عدلیه و بودجه به بهترین وضعی وظایف خود را انجام می‌کنند (صحیح است) منتهی علاوه بر مواقع عادی خود گاهی که کارهای ضروری و فوری از طرف دولت عرضه می‌شود به طور فوق‌العاده تشکیل می‌یابد.

وزیر داخله- راجع به بیاناتی که آقای دکتر ملک‌زاده فرمودند البته اصولاً مبتنی بود بر این که تأئید و تقویت شود در پیشرفت کارهای رئیس کل صحیه و البته دولت که آن را استخدام کرده است به این نظر بوده است که به او وسایل کار بدهد و کاملاً در این قسمت متوجه

+++

هست و مساعدت خواهد شد. اما راجع به پیشنهادى که فرموده‌اند در ماده اول چون لزوم ندارد که اسم ذکر شود و در سایر کنترات‌ها هم ما ذکر نمى‌کنیم و فرقى هم در قضیه نمى‌کند و چون بر طبق این لایحه قانونى با او کنترات امضاء مى‌کنیم در آن کنترات اسم او هست دیگر لزومى ندارد که در قانون اسمى از آن برده شود استدعا مى‌کنم مسترد بفرمایند

دکتر ملک‌زاده- بنده مسترد مى‌دارم.

رئیس- آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده دوم- وزارت مالیه مجاز است براى کلیه مخارج آمدن متخصص مذکور از اروپا به طهران یک صد پهلوى بپردازد و چنانچه در انقضاى مدت مذکور در ماده اول استخدام مشارالیه تجدید نگردید یک صد پهلوى براى مخارج مراجعت به مشارالیه تأدیه نماید.

رئیس- مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر)

آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت مى‌شود:

ماده سوم- حقوقى که در ظرف 1310 باید بر طبق قرارداد باو داده شود از صرفه جویى ده ماهه اول 1310 بودجه صحیه کل مقرر مى‌شود.

رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم- در هر موقع دولت مى‌تواند با تأدیه سه ماه حقوق و مخارج معاودت به کنترات مشارالیه خاتمه دهد ولى در صورتی که این تقاضا از طرف خود او بشود حقوق اضافى پرداخته نخواهد شد.

رئیس- آقایانى که با ماده چهار موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم- ماده چهارم قانون تمرکز صحى مورخه 13 بهمن ماه 1305 شامل مشارالیه نخواهد بود.

رئیس- اشکالى نیست؟ (گفته شد- خیر)

موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و هفتاد و نه ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضره در موقع اعلام رأى نود نفر با اکثریت 79 رأى تصویب شد.[1]

-6] موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز شنبه 28 اسفند (پس فردا) سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشورى و لایحه متمم بودجه

(مجلس سه ربع بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسره اعتبار تهیه مهمات قشونى‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از محل ذخیره مملکتى علاوه بر شش میلیون تومان مصوب در ذیل بودجه سال 1308 مملکتى براى تکمیل تهیه مهمات قشونى بپردازد و نیز تصویب مى‌شود که شش میلیون تومان مزبور معادل یک میلیون و دویست هزار لیره محسوب و به اسعار خارجى از محل ذخیره مملکتى اخذ و احتساب شده و مدت اعتبار آن محدود به سال مالى و دوره عمل 1308 نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح قانون انحصار دخانیات‏

ماده 1- حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجى خرید و فروش و تهیه و نگاهدارى و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتى دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگاهدارى و به کار انداختن ادوات توتون‌برى و ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلزریزى و ماشین‌هاى سیگارپیچى و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات است.

مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین‌هاى مذکوره در فوق که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن آنها را به کسى نداده و همچنین ماشین‌ها و ادوات آنها را که اجازه نگاهدارى و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آن را بپردازد.

خریدارى ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکى بتراضى تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک به حکم قرعه از میان شش نفر بعده مساوى که از طرفین پیشنهاد مى‌شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبوره را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشین‌هاى مذکور را تصاحب نماید.

ماده دوم- کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الى شش ماه برحسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاً به انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیک‌ترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود- مؤسسه انحصار در هر محل به اقتضاى موارد موعدى را براى ورود اجناس دخانیه به انبارهاى دولتى لازم مى‌داند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که لازم بداند به عمل خواهد آورد.

ماده سوم- در سال 1311 مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه با اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت با تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.

+++

الف- توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که براى مصرف در سیگار برده مى‌شود از قرار یک من 3 تومان‏

ب- توتون چپق نیم کوب از قرار یک من 18 قران‏

ج- توتون چپق اشنو- سلوانه- لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکرى) و توتون‌هاى مشابه آن 16 قران‏

د- توتون چپق سنندج- کرمانشاهان- ساوجبلاغ مکرى و توتون‌هاى مشابه آن 11 قران‏

ه- توتون چپق- سقز و بانه- همدان- دهخوارقان- نهاوند- تویسرکان اطراف طهران و توتونهاى مشابه آن 7 قران‏

و- کلیه اقسام تنباکو از قرار یکمن چهار قران و پانصد دینار

تبصره- تنباکوى چوب قلیانى در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.

ز- تنباکوى نسوارى یک من 15 قران و انفیه یک من 5 تومان‏

ح- انواع توتون و سیگارت و سیگارهاى خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلى آن مرتفع گردد صدى دویست از قیمتى که وارد مى‌شود.

ط- انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که وارد مى‌شود.

تبصره 1- قیمت ورودى عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکى و عوارض دیگرى که به توسط گمرک مأخوذ مى‌گردد.

تبصره 2- وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنها موانع قانونى دیگرى نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

ماده چهارم- از اول سال 1312 دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.

مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن مى‌باشد.

حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در 1312 میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.

نظامنامه مربوط به عملى نمودن انحصار دخانیات قبل از 1312 از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

ماده پنجم- هرگاه در سال 1311 کسانى اجناسى از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صلاحیت دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریدارى کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننماید مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نماید تعیین مقوم مشترک به ترتیبى است که در ماده اول ذکر شده است.

ماده ششم- کلیه اجناس دخانیه داخلى در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکى معاف خواهد بود و عوارض انحصارى مأخوذه از آنها مسترد مى‌شود.

+++

ماده هفتم- از تاریخ اجراى این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.

الف- هرکس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 خواهد بود.

ب- هرگاه ادوات توتون سایى و دمارکوبى و ماشین‌هاى سیگارپیچى در منازل اشخاص و غیر از تمرکز محل ماشین خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصى هاون یا ماشین توتون‌برى دستى یا موتور یا ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلزریزى و متفرعات آنها را براى به کار بردن در کار توتون برى و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاه داشته و یا براى این مقصود به کار مى‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم مى‌شوند.

ج- تخلف از ماده دویم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.

د- اختلاط چوب قلیانى کوبیده یا تنباکوى کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیم کوب یا اجناس غیردخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند ماه 1307 تعقیب خواهند شد.

ماده هشتم- وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من یازده قران تفاوت حقوق توتون نیم‌کوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده‌اند به صاحبان آنها مسترد دارد.

ماده نهم- براى هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌هاى صدور جواز دخانیات براى نقل و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفترى دریافت و در مقابل تمبرالصاق و باطل خواهد شد. حقوق انباردارى و سیم‌بندى عدل‌ها و مهر سربى و غیره مطابق نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین ملیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید گرفته مى‌شود.

تبصره- اجناسی که با جواز از نقطه‌اى به نقطه دیگر حمل مى‌نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منى ده شاهى جریمه از آن اخذ مى‌شود.

ماده دهم- اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر مى‌گردد و یا دادن جواز ورود براى اجناس و ادوات مربوط به دخانیات اجازه کتبى انحصار دخانیات را از صادر یا وارد کننده تقاضا نماید.

ماده یازدهم- براى سرمایه انتفاعى- مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملى و یا بانک‌هاى دیگر در ایران با تصویب اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتى از معاملات دخانیات بپردازد.

ماده دوازدهم- کلیه ماشین‌هاى توتون برى و گیلزریزى و ماشین سیگارپیچى و صحافى کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصار براى مصرف خود وارد نماید از حقوق گمرکى معاف خواهد بود.

ماده سیزدهم- قانون انحصار دولتى دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب سیزدهم آبان ماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون برى دستى در منازل خود نگاه مى‌دارند از تاریخ اجراى این قانون ملغى خواهد بود.

+++

ماده چهاردهم- تاریخ اجراى این قانون از اول فروردین 1311 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى آن خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه استخدام یک نفر از اتباع فرانسه براى ریاست صحیه کل مملکتى‏

ماده اول- وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون 23 عقرب 1301 یک نفر از اتباع فرانسه را براى ریاست صحیه کل با مبلغ یک صد و هشتاد هزار فرانک فرانسه حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پول ایران و نصف به اسعار خارجى خواهد بود به مدت سه سال از روز ورود به طهران استخدام نماید.

ماده دوم- وزارت مالیه مجاز است براى کلیه مخارج آمدن متخصص مذکور از اروپا به طهران یک صد پهلوى بپردازد و چنانچه در انقضاء مدت مذکور در ماده اول استخدام مشارالیه تجدید نگردد یک صد پهلوى براى مخارج مراجعت به مشارالیه تأدیه نماید.

ماده سوم- حقوقى که در ظرف 1310 باید بر طبق قرارداد به او داده شود از صرفه‌جویى ده ماهه اول سال 1310 بودجه صحیه کل مقرر مى‌شود.

ماده چهارم- در هر موقع دولت مى‌تواند با تأدیه سه ماه حقوق و مخارج معاودت به کنترات مشارالیه خاتمه دهد ولى و در صورتی که این تقاضا از طرف خود او بشود حقوق اضافى پرداخته نخواهد شد.

ماده پنجم- ماده چهارم قانون تمرکز صحى مورخه 13 بهمن ماه 1305 شامل مشارالیه نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++[1]اسامی رأی دهندگان – آقایان : چایچی – بیات – اسعد – اعظم زنگنه – معتضدی- یونس آقا وهاب‌زاده – فتوحی – کفایی – میرزا محمد خان وکیل – صفاری – وثوق – مفتی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – ملک‌زاده آملی – بختیاری – معتصم سنگ - دکتر سنگ – طباطبایی دیبا – امیر دولتشاهی – دهستانی – هزار جریبی – اعتبار – ابراهیمی – محیط – ملک مدنی – دکتر شیخ – آخوند یار علی – لاریجانی – امیر اعلم – ناصری – مسعودی – رهبری – خواجوی- دادور – اسدی – ارباب کیخسرو – مقدم – بیات ماکو – ساکینیان – شریفی – سمیعی – میرزا یانس – طالش خان – شریعت زاده – طباطبایی وکیلی – باستانی – دکتر ملک زاده – مجد ضیایی – تربیت – دکتر لقمان – حکمت – فرشی – میرزا محمد حسین نواب – اسکندری – افسر – فرهمند – دکتر ضیایی – دبیر سهرابی – دکتر طاهری – فزونی – دکتر احتشام – مسعود ثابتی- دربانی- مؤید احمدی – افشار – حیدری – احتشام زاده – لیقوانی – فهیمی- وهاب زاده – ارکانی- بوشهری – حبیبی – مولوی – حسینقلی خان نواب - ثقة­الاسلامی – افخمی – حاج محمد رضا بهبهانی- قراگوزلو .

یادداشت ها
Parameter:293309!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)