کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5
[1396/04/27]

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هفدهم میزان 1303 مطابق دهم ربیع‌الاول 1343  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هفدهم میزان 1303 مطابق دهم ربیع‌الاول 1343

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى مدرس نایب رئیس تشکیل گردید

نایب رئیس- آقاى آقا میرزا شهاب بنده گمان مى‌کنم که ما فى‌السابق باید عملاً تشریف بیاورید و صورت مجلس را بخوانید چون تا کسى به جاى منشى که صورت مجلس را مى‌خوانده انتخاب نشده است کسى که صورت مجلس را می‌خوانده باید بخواند تا این که از طرف مجلس به جایش معین شود

جمعى از نمایندگان- بر خلاف نظامنامه است.

آقا میرزا شهاب- من به‌ الکفایه انتخاب شده است و پس از آن که انتخاب شد لازم نیست کسى که دوره‌اش تمام شده است بخواند.

مدرس- عملاً که این طور بوده است.

(صورت مجلس یوم سه‌شنبه پانزدهم میزان را آقاى اقبال‌الممالک قرائت نمودند)

نایب رئیس- آقاى شریعتمدار راجع به صورت مجلس است؟

شریعتمدار دامغانى- خیر بنده بعد از صورت مجلس عرض دارم

نایب رئیس- در صورت مجلس اظهارى نیست؟ (گفته شد خیر)

نایب رئیس- صورت مجلس تصویب شد. دستور امروز بقیه انتخاب هیئت رئیسه است و بدواً شروع مى‌کنیم به انتخاب دو نفر منشى بعد هم 3 نفر براى اداره مباشرت بعد انتخاب کمیسیون‌ها حالا شروع مى‌کنیم به انتخاب دو نفر منشى به انتخاب جمعى.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 105 اوراق رأى 105

آقاى معظم‌السلطان 53 رأى‏

آقاى میرزا شهاب‌الدین 53 رأى‏

آقاى میرزا اسدالله خان 53 رأى‏

آقاى ضیاءالله طباء 44 رأى‏

آقاى یاسائى 2 رأى‏

آقاى ضیاءالادباء 1 رأى‏

ورقه سفید (علامت امتناع) 2

نایب رئیس- 3 نفر پنجاه و سه رأى دارند ...

بعضى از نمایندگان- صحیح است هر 3 نفر 53 رأى است

نایب رئیس- آقاى حاج میرزا اسدالله خان 53 رأى.

آقاى معظم‌السلطان 52 رأى

ولى آقاى آقا میرزا شهاب را آقا میرزا جواد خان می‌فرمایند 52 رأى بعضى از نمایندگان می‌فرمایند 53 رأى جمعى از نمایندگان اشتباه کرده‌اند 53 رأى است‏

نایب رئیس- (خطاب به آقایان مستخجرین بفرمایند دوباره آراء را بخوانند)

حاج عزالممالک- رأى را که بیرون برده‌اند بنده نمی‌خوانم‏

بعضى از نمایندگان- صحیح است.

نایب رئیس- آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائرى‌زاده- عرض مى‌کنم این اتفاقى است که هر سه نفر پنجاه و سه رأى دارند چون اتفاقى است بنابراین باید میان این سه نفر قرعه کشیده شود

نایب رئیس- دو نفر مسلمى است که پنجاه و سه رأى دارند یک نفر محل اتفاق است که آیا پنجاه و دو رأى است یا پنجاه و سه رأى بعضى از آقایان می‌فرمایند پنجاه و دو رأى و بعضى می‌فرمایند پنجاه و سه رأى حالا هر چه به نظر آقایان می‌رسد بفرمایند آقاى عمادالسلطنه‏

(اجازه)

عمادالسلطنه- اینجا غالب آقایان ثبت برداشته‌اند بنده که یادداشت نموده‌ام ولى در صورت غالب از آقایان آقا میرزا شهاب پنجاه و سه رأى دارند در این صورت به عقیده بنده قرعه باید کشیده شود

نایب رئیس- اشکال سر این است که آراء را برده‌اند بیرون اگر بیرون نبرده بودند ممکن بود مجدداً قرائت شود حالا آقایان موافقند که استقراع شود)

بعضى از نمایندگان (به طور همهمه) خیر رأى بگیرید.

حائرى‌زاده- بنده موافقم و پیشنهاد می‌کنم قرعه کشیده شود

نایب رئیس- عرض کردم اگر آراء را بیرون نبرده بودند دو مرتبه خوانده می‌شد چون راه حلش همین بود لیکن حالا که آراء رابیرون برده‌اند نمی‌شود بر جزم این حرف را زد که آقا میرزا شهاب داراى پنجاه و دو رأى است یا پنجاه و سه رأى حالا اگر اجازه می‌فرمایید استقراغ به عمل آید

آقا میرزا سید بهبهانى- مورد اختلاف است و مطابق نظامنامه باید تجدید شود قرعه اینجا مورد ندارد

نایب رئیس- چه می‌فرمائید؟

بهبهانى- عرض کردم مورد اختلاف است باید تجدید شود اجازه می‌فرمائید؟ نایب رئیس- بفرمائید

بهبهانى- عرض کنم چون این موقع یکى از مواقع اختلافیه است و اختلاف شده است در این که یکى از این سه نفر آیا پنجاه و دو رأى دارد یا پنجاه و سه رأى باید تجدید شود البته اگر آراء را بیرون نبرده بودند دو مرتبه قرائت شده و رفع اختلاف مى‌شد ولى چون آراء بیرون رفته و از اعتبار افتاده است بنابراین مورد از مواردى است که باید مطابق نظامنامه تجدید شود

نایب رئیس- کدام ماده نظامنامه را می‌فرمائید؟ بعضى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند قرعه کشیده شود آقایانى که موافقند ...

(همهمه بین نمایندگان)

نایب رئیس- اجازه بفرمائید. خیلى از آقایان اجازه خواسته‌اند دو سه فقره هم پیشنهاد شده است حالا اگر مى‌خواهید استقراع شود و الّا مذاکره به عمل آید آقاى طهرانى‏

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- بنده در موقع انتخاب نبودم لیکن آقاى حائرى‌زاده که تقریباً طرفدار اکثریت این انتخاب هستند و صورت برداشتند و عین صورتشان هم حاضراست آقاى آقا میرزا شهاب داراى پنجاه و چهار رأى هستند به این واسطه نمى‌شود قرعه کشید

نایب رئیس- آقاى مدبر‌الملک‏

(اجازه)

مدبرالملک- بنده صورت برداشته‌ام و گمان می‌کنم صحیح هم باشد چون با صورتى که آقاى آقا میرزا یدالله خان برداشته‌اند مساوى است و در این صورت آقاى آقا میرزا شهاب داراى پنجاه و سه رأى هستند بنابراین چون هرسه آقایان آرایشان مساوى است به عقیده بنده باید قرعه کشیده شود

نایب رئیس- آقایان تندنویس‌ها هم که صورت داده‌اند

آقاى آقا میرزا شهاب داراى پنجاه و سه رأى هستند آقاى نظام‌التولیه‏

(اجازه)

نظام‌التولیه- بنده عقیده‌ام این است که باید تجدید شود پیشنهادى هم در این زمینه تقدیم کرده‌ام جمعى از نمایندگان صحیح است.

نایب رئیس- آقاى شیروانى‏

(اجازه)

+++

شیروانى- بنده عقیده‌ام این است که تجدید شود

نایب رئیس- بر فرض هم که تجدید رأى شود نسبت به آن یکى که محل اختلاف است باید تجدید رأى شود نه نسبت به هر سه نجات چون انتخاب جمعى است باید همه تجدید شود

نایب رئیس- آقاى حاج عزالممالک‏

(اجازه)

حاج عزالممالک- نظر بنده در قسمت اخیر فرمایش حضرتعالى بود چون پنجاه و سه رأى اگر مسلم شد مساوى با دو نفر دیگر مى شود و نمی‌شود آن دو نفر را کنار گذاشت و براى یک نفر تجدید انتخاب به عمل آورد اگر هر دو نفر مسلماً انتخاب شده بودند که محتاج براى ثانوى نبودیم و یک منشى پنجمى هم لازم نداریم بنابراین یا باید حکم به قرعه بکنید یا حکم به تجدید رأى.

نایب رئیس- توجه بفرمائید چون ورقه‌ها را بیرون بردند نمی‌شود دوباره قرائت کرد ورقه‌ها اینجا بود مجدداً اسم آقا میرزا شهاب خوانده شده و رفع اختلاف مى‌شد که آیا در عرض آنها هست یا نه؟ حالا بسته براى مجلس

آقاى تدین‏

(اجازه)

تدین- بعضى از آقایان اظهار می‌کنند قرعه کشیده شود و به عقیده من صحیح نیست براى این که قرعه در مواقعى است که اختلاف نباشد اگر ما بین این سه نفر آقایان اختلافى از بحث رأى نمى‌شود به این معنى که عده آراء هر کدام پنجاه و سه نفر بود البته موقع قرعه بود ولى چون نسبت به دو نفر اول که پنجاه و سه رأى داشتند اتفاق است و نسبت به یکى دیگر اختلاف است و بعضى اظهار می‌کنند پنجاه و دو یا پنجاه و سه یا پنجاه و چهار رأى دارد و چون این اختلاف نسبت به یک نفر است بنابراین در عرض آن دو نفر نمی‌شود قرعه کشیده شود براى این که قرعه مورد ندارد لذا باید تجدید انتخاب بشود.

نایب رئیس- آقاى حائرى‌زاده‏

(اجازه)

حائرى‌زاده- نسبت به دو نفر که مسلم است حائز اکثریت هستند و هر کدام پنجاه و سه رأى دارند ولى نسبت به آقاى میرزا شهاب تردید است بین پنجاه و دو و پنجاه و سه و پنجاه و چهار رأى و من خیال می‌کنم در موضوع آقاى آقا میرزا شهاب بدواً باید مجلس تصمیم بگیرد و بعد قرعه بکشد.

(همهمه بین نمایندگان تجدید رأى بشود مذاکرات کافى است)

نایب رئیس- مذاکرات کافى است؟

جمعى از نمایندگان- بلى کافى است.

نایب رئیس- چند پیشنهاد است که قرائت مى‌شود پیشنهاد آقاى بهبهانى (به شرح ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد مى‌نمایم در این انتخاب تجدید شود.

جمعى از نمایندگان- صحیح است رأى بگیرید.

نایب رئیس- بگذارید پیشنهادهاى دیگر هم خوانده شود (پیشنهاد دیگر به شرح ذیل خوانده شد) پیشنهاد مى‌کنم انتخاب تجدید شود یک نفر از نمایندگان این پیشنهاد متعلق به کیست؟

تدین- یکى از امضاها مال من است.

(پیشنهاد آقاى داور نیز به شرح آتى قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم فیمابین سه نفر آقایان معظم‌السلطان و حاج میرزا اسدالله خان و آقا میرزا شهاب‌الدین قرعه کشیده شود.

نایب رئیس- در حقیقت دو پیشنهاد است. رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى تدین آقایانى که موافقند نسبت به این دو نفر. ..

بعضى از نمایندگان- به طور همهمه سه نفر

نایب رئیس- آقایانى که موافقند که تجدید انتخاب نسبت به این دو نفر بشود قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس- تصویب شد. تجدید رأى می‌شود: مجدداً اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 105 اوراق رأى 105

معظم‌السلطان 54 رأ ى‏

حاج میرزا اسدالله 54 رأى‏

آقا میرزا شهاب‌الدین 52 رأى‏

ضیاء‌الاطباء 45 رأى‏

نجات 1 رأى‏

ورقه سفید علامت امتناع 1

نایب رئیس- از صدو پنجاه نفر عده حاضر آقایان معظم‌السلطان و حاج میرزا اسدالله خان هر یک به اکثریت پنجاه و چهار رأى انتخاب شدند

جمعى از نمایندگان- تنفس داده شود

نایب رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید مباشرین هم انتخاب شوند.

(جمعى از نمایندگان اظهار کردند بعد از تنفس بعضى دیگر گفتند همین حالا انتخاب کنیم)

نایب رئیس- آقایان با تنفس موافقند؟

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم براى تنفس آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس- تنفس داده مى‌شود

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل مى‌گردید)

نایب رئیس- انتخاب سه نفر عضو براى اداره مباشرت قبلاً آقایان را تذکر مى‌دهم به این که آقاى ارباب به جهت کسالتى که امروز داشتند قبلاً از حضور در جلسه معذرت خواستند و یک کاغذ مفصلى هم نوشته‌اند در آن کاغذ بیان فرموده‌اند خدماتى را که در این مدت داد و از سابقه در اداره مجلس شوراى ملى کرده‌اند و ذیل گویا اظهار بى‌میلى از انتخاباتشان فرموده‌اند حالا اگر آقایانى اجازه می‌دهند آن کاغذ قرائت شود: بعد شروع به انتخاب شود. آقاى شریعتمدار.

(اجازه)

شریعتمدار دامغانى- بنده در این موضوع عرضى نداشتم و بعد از دستور عرض می‌کنم.

نایب رئیس- اگر راجع به این موضوع نیست بعد از انتخاب هیئت رئیسه بفرمایید. آقاى سردار فاخر.

(اجازه)

سردار فاخر- عرض بنده هم این است که کاغذ ایشان قرائت شود.

نایب رئیس- تقاضاى ارباب هم این است که کاغذ در مجلس قرائت شود. از این جهت بنده از مجلس اجازه خواستم که اگر آ‏قایان اجازه می‌فرمایند قرائت شود آقاى سردار فاخر.

(اجازه)

سردار فاخر- چون آقاى نائب رئیس اظهار فرمودند که آقاى ارباب در قسمت آخر کاغذ خود عدم تمایل خود را به انتخاب اظهار داشته‌اند خواستم عرض کنم شاید نظر خود ارباب این بوده ولى ماها براى حفظ انتظامات اداره مباشرت تصمیممان تغییر نکرده‏

(بعضى از نمایندگان صحیح است)

نائب رئیس- آقاى آقا میرزا سید احمد بهبهانى در این موضوع فرمایشى دارید؟

آقا سید احمد میرزا بهبهانى- بنده بعد از قرائت کاغذ عرضى دارم.

نایب رئیس- کاغذ آقاى ارباب قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

17 میزان 1303 سیچقان ئیل مقام منیع مجلس مقدس شوراى ملى شیدالله ارکانه از پانزده سال و اندى تاکنون متوالیاً افتخار خدمتگذارى ملت و عضویت اداره مباشرت مجلس مقدس را داشته‌ام بدیهى است مجلس‌هاى ادوار چهارگانه از دوره دوم تقنینیه الى حال که این شرف و افتخار را به بنده بهره فرموده‌اند با این بذل عنایت خاص نه نظر به شخص بوده بلکه مقصود عمده اثبات یک حقیقت مسلمى بوده است که مجلس شوراى ملى با داشتن مظهریت اداره عموم ملت ایران در مملکت اسلامى نسبت به هر جماعت و قومى که در تحت لواى شیرو خورشید در ایرانیت ثابت و در اصل سیاست نسبت به مملکت امین باشد نه فقط تساوى حقوق و شئون را کاملاً از هر اختلاف و اختلالى مصون می‌فرمایند بلکه بیشتر مشمول رأفت و رحمت می‌شوند به طوری که با این اصل مسلم حتى از سپردن تمام ودایع و مؤسسات نظیمه ملى و مملکتى به آنان مضایقه نمی‌شود تشکر این علامت و سیاست را حمایت زردشتى در ادوار تاریخى متعهد و مقروض و همواره به چنین توجهات عادلانه مستظهر است.

بنده نیز در سهم خود این افتخار و شرافت پانزده ساله را سرمایه حیات حقیقى خود خانواده و خانواده و جماعت خویش قرار داد و در مقابل چنین توجه و عنایت عظیمى پیوسته تصمیم و آرزو داشته‌ام به خدماتى در اداى وظیفه موفق شدم که در برابر آن رأفت و رحمت شرمسارى بنده باشم با این آرزو در ادوار موجودیت مجالس شوراى ملى یا فترت در حفظ تمام آنچه به عهده بنده سپرده بوده با هر گونه پیش‌آمدى در حد امکان مقاومت نموده و براى آبادانى و توسعه وضیعت ساختمانى و اثاثیه مجلس و قسمت‌هایی که با اداره مباشرت مجلس بوده و حفظ حدود و انتظامات اجزاء و مستخدمین اداره مباشرت و در ضمن رعایت آسایش آنان و تنظیم محاسبات و اسناد و خرید لوازم مطبعه و غیره و ساختمان‌هاى جدید با مساعدت سایر آقایان عظام به اندازه پیشرفت خوددارى ننموده و اگر موقعیتى بیشتر حاصل نکرده‌ام نتوانسته‌ام نه آن که نخواسته‌ام. اکنون که به تائیدات الهى و مساعدت‌هاى همیشگى مقام منیع ریاست مقدس و سایر آقایان نمایندگان عظام و موافقت مباشرین محترم هر دوره و معاضدت و زحمات اجراء و مستخدمین ادارى که هر یک بر طبق مقام و موفقیت خود از ابزار هرگونه دلسوزى و اداى وظیفه مسامحه نکرده و فوق‌العاده تحت زحمت نموده تا اندازه امور محوله به اداره مباشرت صورتى گرفته و از هیچ جهت موجب نگرانى نیست: عمارت مخروبه تعمیر گردیده و منظم است و عمارت جدید‌التأسیس نزدیک به انجام و لوازم آن تهیه شده اثاثیه به اندازه کافى

+++

موجود مطبعه دایر و عمده ماشین آلات جدید‌الابتیاع آن رسیده مشغول سوار کردنند دفاتر و اسناد محاسبات و راکد منظم بنیان کتابخانه گذاشته شده و یک عده اجزاء و مستخدمین زحمتکش به انجام وظایف ادارى آماده گردیده‌اند حاضرند و براى آتیه چندان امور موجد زحمتى موجود نیست. از مقام منیع مجلس مقدس شوراى ملى اجازه می‌خواهم استدعا نمایم در این موقع که تجدید انتخاب هیئت محترم رئیسه به عمل آمده و نوبت به انتخاب مباشرین رسیده صرف‌نظر از هیچ گونه استدلالى اگر از آقایان محترم باز نظر عنایتى به انتخاب بنده به عضویت اداره مباشرت باشد صرف‌نظر و بنده را از امتداد آن خدمت معاف فرمایند و به تضییع آراء مقدس و اوقات گرانبهاى خویش نپردازند.

بدیهى است خارج از سمت رسمى در هر موقع امرى باشد بتوانم انجام دهم اطاعت آن را فرض ذمه خود می‌دانم. ضمناً در این موقع که از خدمت برکنار می‌شوم باز اجازه می‌خواهم خاطر مبارک آقایان نمایندگان عظام را مستدعیانه به مراتب معروضه ذیل معطوف دارم ...

اولاً در خرید ماشین‌آلات و لوازم مجلس و شرکت تلفن ایران که نیز مؤسسه عام‌المنفعه براى مملکت است از طرف دولت فخیمه جمهورى شوروى روسیه غایت مساعدت به عمل آمد که اجازه دادند از هر نقطه از نقاط اروپا براى مجلس شوراى ملى و شرکت تلفن ایران هر رقم ماشین‌آلات و اجناس خریدارى و از هر یک ازطریق روسیه با ایران حمل شود نه فقط از تمام عوارض ترانزیتى و متفرقه روسیه معاف داشتند و اجازه ترانزیت آزاد دادند بلکه احکام اکیده براى حفاظت صادر نمودند و عملاً کاملاً به موقع اجرا گذارده شده در سهم خود تشکر دارم ثالثاً اجازه فرمائید در موقع فراغت صورتى از تاریخچه و خلاصه محاسبات تمام مدت گذشته)

کل اثاثیه موجوده از آغاز دوره دوم تقنینیه تهیه و به خرج بودجه مجلس طبع و خدمت آقایان نمایندگان عظام تقدیم گردد. رابعاً نظر به آن که تقدیم محاسبه سنه تنگوزئیل محض دیر رسیدن صورت خریدهاى از آلمان نسبت به معمول به تأخیر انجامید اجازه مرحمت شود در ظرف چند روز تهیه و تقدیم شود. بدیهى است محاسبات هذه‌السنه به موجب اسناد و دفاتر موجوده بر عهده دایره محاسبات است که از لحاظ محترم کمیسیون محاسبات و آقایان مباشرین عظام خواهد گذرانید و در موقع صورت تقدیم خواهند نمود.

خامساً نظر به این که لازم بود در ابتداى عمل کتابخانه مجلس قسمى از روى اساس صحیج دائر گردد که با زمینه مصلحت‌آمیز از این قسمت هم در آتیه کمکى بزرک به ملت و مملکت شده باشد.

از این جهت اداره مباشرت کمیسیونى از پنج نفر آقایان نمایندگان عظام تشگیل داد تا در اساس و تهیه نظامنامه آن بذل توجه فرمایند در آن کمیسیون تهیه نظامنامه بر عهده حضرت آقاى مصدق‌السلطنه نماینده محترم و عضو آن کمیسیون برگزار شد مشاور‌الیه نیز تحمل زحمت و تهیه فرموده‌اند و در مواد مشخصه موجود است ولى محض کسالت ایشان کمیسیون منعقد نگردیده امیدوارى است این قسمت نیز خوش انجام شود.

اساساً نظر به کسر بودجه مملکتى و تعدیل آن و صلاحیت از آن که مجلس شوراى ملى در قسمت خود مقدم واقع شده باشد. وقتى که در کمیسیون محترم بودجه با حضور دولت و ریاست کل مالیه در باب کلیات مذاکره بود بنده به مصلحت آن که از بعضى مخارج غیر فورى هذه‌السنه مجلس شوراى ملى خوددارى و در قسمتى از کسر بودجه مملکتى کمکى شده باشد پیشنهاد نمودم مبلغ چهل هزار تومان از بودجه هذه‌السنه مجلس شوراى ملى کمتر اخذ و خرج خواهد شد و عملاً هم تا آخر سنبله بیست و نه هزار و هشتصد و شصت و هفت تومان و هشت هزار و یکصد دینار کمتر از مأخذ اعتبار درخواست صادر شده است. در پایان معذرت می‌خواهم که اگر نتوانسته‌ام در قسمت‌هائى کاملاً رضایت خاطر جمعى را از خارج و داخل در گذشته فراهم کنم با همه میل و اشتیاق باطاعت از حد قدرت خود خارج دانسته و اینک با تجدید عرض تشکرات به جسارت خود خاتمه می‌دهیم.

نایب رئیس- خدمات آقاى ارباب محل انکار نیست. حالا شروع مى‌کنیم به انتخاب سه نفر عضو براى اداره مباشرت به انتخاب جمعى.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل گردید.

مهره تفیشیه 103. اوراق رأى 103.

آقاى ارباب کیخسرو 59

آقاى افشار 47

آقاى دیوان‌بیگى 45

آقاى شیروانى 44

آقاى سلطان العلماء 35

آقاى دستغیب 11

آقاى مقوم‌الملک 3

آقاى آقا میرزا شیخ‌الرئیس‏ 2

آقاى قائم مقام‌الملک 1

آقاى ناصر الاسلام 1

آقاى داور

1 آقاى وکیل‌الملک 1

آقاى هایم 1

آقاى تقى‌زاده 1

نایب رئیس- عده حاضرین صد و سه و آقاى ارباب به اکثریت پنجاه و نه رأى انتخاب شدند لیکن آن دو عضو دیگر اکثریت ندارند.

افشار چهل و هفت. دیوان بیگى چهل و پنج. سلطان‌العلماء چهل و پنج. روحى چهل. بنان‌السلطان چهل و پنج. لهذا دو عضو دیگر را باید مجدداً انتخاب کرد. آقاى تدین.

(اجازه)

تدین- چون انتخاب هیئت رئیسه تمام شده و فقط دو نفر مباشر باقى مانده است خوب است همین امروز انتخاب شود و لازم نیست به روز دیگر بیفتد وداعى ندارد که ما یک جلسه دیگر صرف کنیم تا به حال نشسته‌ایم خوب است بنشینیم دو نفر دیگر را هم انتخاب کنیم.

نایب رئیس- صحیح می‌فرمایند ولیکن اکثریت برخلاف این است رأى می‌گیریم به این که جلسه را ختم کنیم و بقیه انتخاب بماند براى جلسه بعد آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه دیگر روز یکشنبه بیستم سه و نیم بعد از ظهر ماده. دستور انتخاب دو نفر عضو براى مباشرت و انتخاب کمیسیون به طریق معمول سابق و بعد هم چهار فقره خبر از کمیسیون بودجه است.

(مجلس بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس- مجلس شوراى ملى مدرس‏

منشى- على اقبال‌الملک‏

منشى- معظم‌السلطان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292488!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)