کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 57 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1327  

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم سوگند

3- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به منع کشت خشخاش و تصویب یک فوریت آن

4- قرائت گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله آقای نراقی

5- طرح یک فقره اعتبارنامه

6- طرح و تصویب لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین‌المللی پول

7-تقدیم بودجه سال 1327 کشور از طرف آقای وزیر دارایی

8- تقدیم لایحه قرارداد دفع آفات نباتی بین ایران و عراق و تصویب فوریت آن

9- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به استقرار پاسگاه‌ها در بحرین

10- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اخذ عوارض از مواد الکلی برای تأمین بهداشت شهرستان‌ها

11- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح آئین‌نامه داخلی

12- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 57

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم سوگند

3- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به منع کشت خشخاش و تصویب یک فوریت آن

4- قرائت گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله آقای نراقی

5- طرح یک فقره اعتبارنامه

6- طرح و تصویب لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین‌المللی پول

7-تقدیم بودجه سال 1327 کشور از طرف آقای وزیر دارایی

8- تقدیم لایحه قرارداد دفع آفات نباتی بین ایران و عراق و تصویب فوریت آن

9- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به استقرار پاسگاه‌ها در بحرین

10- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اخذ عوارض از مواد الکلی برای تأمین بهداشت شهرستان‌ها

11- طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح آئین‌نامه داخلی

12- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- تصویب صورت مجلس‏]

صورت مجلس روز یکشنبه 22 فروردین ماه را آقاى فولادوند (منشى)

به شرح زیر قرائت نمودند

ساعت شش و ربع بعد از ظهر روز یکشنبه 22 فروردین مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه- آقایان: جواد عامرى- ابوالقاسم امینى- غلامرضا فولادوند- عزیز اعظم زنگنه- دکتر جواد آشتیانى- جواد گنجه- دکتر على امینى- منوچهر گلبادى- حسن مکرم.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: معتمد دماوندى- ابوالفضل تولیت- سلطان‌على سلطانى- ابوالقاسم بهبهانى- عبدالرحمن فرامرزى- محمد‌على مسعودى- حسین وکیل- محمد‌تقى بهار- على‌اکبر سالار بهزادى- محمد عباسى- عباس‌قلى عرب شیبانى- بهاء‌الدین کهبد.

دیر‌آمدگان با اجازه- آقایان: مهندس سید احمد رضوى- علی‌محمد غضنفرى- دکتر عبدالحسین راجى- دکتر عبدالحسین طبا- على اقبال- محمد‌ابراهیم امیر‌تیمور- فرج الله آصف- عباس مسعودى- دکتر مصباح‌زاده- سید ابوالحسین حائرى‌زاده- على‌اکبر امامى اهرى.

دیر آمدگان بى‌اجازه- آقایان: دکتر عبدالحسین اعتبار- عبدالحسین نیک‌پور- على وکیلى- سلمان اسدى- دکتر ابوالحسن ملکى- غلامحسین صاحب‌دیوانى.

بنا به پیشنهاد آقایان دکتر بقائى و دکتر طبا و مهندس رضوى و مکى و ضیاء ابراهیمى و معین‌زاده نسبت به تغییر اوقات جلسات از عصر به صبح با ورقه اخذ رأى به عمل آمد از 95 نفر عده حاضر تصویب آن به اکثریت 73 رأى اعلام گردید.

آقاى اردلان پیشنهاد نمودند لایحه معافیت ماشین‌های کشاورزى جزء دستور شود.

+++

آقاى وزیر بهدارى تبصره‌ای به قید یک فوریت براى اصلاح قانون خدمتگزارى پزشکان تقدیم داشتند و قرائت گردید.

آقاى مهندس رضوى با فوریت لایحه مخالف بوده توجه وزارت بهدارى را نخست به وضع رفتار پزشکان نسبت به مراجعه کنندگان جلب نمودند و معتقد بودند دولت در اجراى این قبیل اصلاحات محتاج قانون نیست.

آقاى دکتر معظمى موافقت داشته اظهار نظر نمودند که چون ماما و پزشک دندان باید به شهرستان‌ها اعزام شود و بعضى از قبول خدمت شهرستان‌ها امتناع دارند وزارت بهدارى محتاج به تصویب این قانون است و به فوریت لایحه اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى وکیلى پیشنهاد نمودند در ماده یک لایحه معافیت کشاورزى کلمه (تراکتور) اضافه و به جاى تلمبه‌های آبیارى تلمبه‌های آب قید شود و اظهار داشتند هر چه آب زیاد شود به همان نسبت آبادى زیاد می‌شود.

مخبر کمیسیون دارایى قسمت تراکتور را قبول نمودند و به قسمت دوم پیشنهاد مذکور نیز اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى قبادیان پیشنهاد نمودند دارالتجزیه خریدارى شده به وسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ کرمانشاهان از پرداخت عوارض گمرکى معاف شود.

آقاى وزیر کشاورزى لایحه استخدام رئیس مؤسسه حصارک را تقدیم داشتند.

آقاى وزیر فرهنگ لایحه اختیارات شوراى عالى فرهنگ را به قید یک فوریت تقدیم نمودند قرائت شد.

آقاى رفیع نسبت به فوریت لایحه مخالف بوده اظهار داشتند که در این لایحه نسبت به عقاید و ایمان و اخلاق محصلین توجهى نشده نیز شوراى عالى فرهنگ باید مستقل باشد.

آقاى دکتر معظمى موافق بوده بیان نمودند در این لایحه اختیاراتى از وزیر سلب و به شورای عالى فرهنگ داده شده و موجبات تأمین منظور آقاى رفیع با تصویب این قانون فراهم خواهد شد و فوریت لایحه تصویب نگردید.

آقاى وزیر دادگسترى لوایحى راجع به حضور متهمین در دادگاه جنایى و حذف محاکمه غیابى در بعضى مواقع و معاملات شرطى دفاتر رسمى و گزارشى از دادستانى دیوان کیفر تقدیم داشتند که گزارش قرائت و به کمیسیون عرایض ارجاع گردید

آقاى مکى پیشنهاد نمودند لایحه محدودیت بازرگانان خارجى که مدتیست در کمیسیون مانده زودتر مطرح شود و توضیحى نسبت به پیشنهاد خود دادند.

آقاى نخست وزیر اظهار نمودند که دولت براى پاسخ استیضاح آقایان نمایندگان حاضر است و روز یکشنبه آینده تعیین وقت شد.

طرح قانونى از طرف جمعى از نمایندگان راجع به منع کشت خشخاش تقدیم و قرائت گردید.

در این موقع ساعت 8 بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز سه‌شنبه هشت و نیم صبح محول و دستور نخست مراسم سوگند و سپس طرح قانونى منع کشت خشخاش مقرر گردید.

روز سه‌شنبه 24 فروردین 1327 هفتاد و نه نفر از آقایان نمایندگان در جلسه حاضر شده ولى به واسطه عدم حصول اکثریت جلسه تشکیل نیافت حسب‌الامر مقام منیع ریاست عظمى نام غائبین ثبت می‌شود.

غائبین با اجازه- آقایان: امیر‌حسین ظفر بختیارى- فرج‌الله آصف- حسین وکیل- سید على بهبهانى- دکتر مصباح‌زاده- تقى برزین- دکتر على امینى- حائرى‌زاده- حسن مکرم.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: محمد‌حسین صولت قشقایى- حسن اکبر- جواد عامرى- عسکر صاحب‌جمع- عزیز اعظم زنگنه- معتمد‌دماوندى- دکتر راجى- تولیت- سلطانى- رستم گیو- رحیمیان- آقا خان بختیار- منصف- ناصر ذوالفقارى- ابوالقاسم بهبهانى- عبدالرحمن فرامرزى- محمد‌على مسعودى- مهندس خسرو هدایت- امیر‌تیمور- دکتر عبده- محمد‌تقى بهار- شریعت‌زاده- صادقى- مسعود تابتى- مامقانى- شهاب خسروانى- مشایخى- قهرمان- گلبادى- امامى اهرى- سالار بهزادى- خوئیلر- اسدى- عباسى- فاضلى- هراتى- صاحب‌دیوانى- حبیب‌الله امین- بهاء‌الدین کهبد.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست‏

مسعود ثابتى- بنده عرضى دارم دو قسمت برگشتن لایحه کشاورزى به کمیسیون در صورت مجلس نوشته نشده است که پیشنهاد آقاى وکیلى را بنده قبول می‌کردم و آن قسمت دوم را هم البته بنده قبول کردم زیرا موردى نداشت که بنده قبول نکنم و آقاى وزیر کشاورزى قبول نکردند براى این که در لایحه وقتى که گفته شده است آب از زمین خارج بشود و به مصرف کشاورزى برسد بنده تصور نمی‌کنم هیچ نوع آبى باشد که از زمین خارج بشود و حداکثر به مصرف کشاورزى نرسد خواه در اطراف شهر باشد و خواه در خود شهر یا خارج شهر براى این که دلواپسى نباشد که یک نفر شاید قبول نکند عرض می‌کنم موردى نداشت که مخالفت کنم و بنده قبول کردم ولى از طرف سایر آقایان قبول نشده بنده خواستم این در صورت مجلس نوشته شود

رئیس- این جا نوشته نشده است که مخبر قبول نکرده این جا نوشته شده است که وزیر قبول نکرد و بنابراین به کمیسیون رفته است‌، آقاى مهندس رضوى نسبت به صورت جلسه اعتراضى دارید؟

مهندس رضوى- راجع به پزشکان و دارو‌‌سازان مرکز بنده یک تذکرى دارم می‌خواستم عرض کنم عرض نکردم که بعضى از آ‌نها و این قسمت را علاقمند بودم که تذکر داده بشود در صورت مجلس زیرا هستند پزشکان و دارو سازانی که نه تنها اجحاف نمی‌کنند بلکه منت‌های مساعدت را هم می‌کنند. بنابراین عده اخیر استثنا می‌شوند.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقاى دکتر ملکى‏

دکتر ملکى- راجع به طرح منع کشت تریاک آن روز موقع که مطرح شد یک عده از آقایان نمایندگان محترم از جلسه خارج شدند بنده خواستم تذکر بدهم و تقاضا کنم از آقایان موافقت بفرمایند .....

رئیس- نسبت به صورت مجلس اگر نظرى دارید بفرمایید. این طرح است الان مطرح می‌شود آقایان هم حاضرند دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد مراسم سوگند به عمل می‌آید بعد هم طرح پیشنهادى آقاى دکتر ملکى راجع به منع کشت خشخاش مطرح می‌شود.

کشاورز صدر- آقاى وزیر دارایى باید حاضر باشند.

رئیس- اصلاح داده شده است که وزیر دارایى حاضر بشوند.

اردلان- انتخاب کمیسیون‌ها باید به عمل آید.

[2- اجراى مراسم سوگند]

 (در این موقع کلام‌الله مجید را به مجلس وارد کردند و حضار به احترام آن قیام نمودند)

 (آقایان ذیل صورت قسم‌نامه را به شرح زیر قرائت و امضا نمودند)

من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن به اکمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مقخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: عرب‌شیبانى- باتمانقلیج- صاحب‌دیوان- احمد فرامرزى- شکرالله صفوى.

رئیس- یک عده از نمایندگان غائب بودند بقیه موکول می‌شود به روز سه‌شنبه آینده روز یکشنبه استیضاح است،، لایحه منع کشت تریاک در دستور است خبر داده شد وزیر دارایى و وزیر بهدارى تشریف بیاورند آقاى وزیر دارایى آمدند.

اردلان- اخطار دارم به موجب ماده 15 نظامنامه زیرا ماده 15 نظامنامه می‌گوید که پس از انتخاب هیئت رئیسه کمیسون‌ها باید انتخاب بشوند.

رئیس- کمیسیون‌ها هنوز معین نشده است حالا گفتند که نوشته نشده و حاضر نیست و براى جلسه آینده است.

حاذقى- از نظر حضور آقاى رئیس حاضر است پاکت‌ها را هم نوشته‌اند منتهى دقت نشده مثلاً آقاى دکتر شفق در کمیسیون خارجه بوده‌اند حذفش کرده‌اند (بعضى از نمایندگان- حاضر نیست) حاضر است من خودم نظارت کردم 117 پاکت حاضر بود.

[3- طرح پیشنهادى جمعى از آقایان نمایندگان راجع به منع کشت تریاک و تصویب یک فوریت آن‏]

رئیس- طرح قانونى از طرف عده از آقایان نمایندگان قرائت می‌شود.

 (طرح قانونى به شرح زیر قرائت شد)

+++

طرح قانونى‏

نمایندگان میهن‌پرست مجلس شوراى ملى تشخیص می‌دهند که تریاک بلاى بزرگ اجتماعى در کشور ما گردیده است و ملت ایران را طورى به نیستى و بیکارى تهدید می‌نماید که یاد آن دل‌های ایرانیان میهن‌پرست را به لرزه می‌آورد پرواضح است که امروزه ملتى توانایى مقاومت و برابرى در مقابل ستیز زندگانى را خواهد داشت که داراى قوت جسمانى و روحانى بزرگى بوده باشد امروزه به تحقیق ثابت شده است که.

یک میلیون و نیم طبقه فعال کشور گرفتار استعمال این سم مهلک اجتماعى و انفرادى می‌باشند سالیانه یکصد هزار نفر در اثر اعتیاد به تریاک تلف می‌شوند سالیانه 50 هزار نفر باتریاک دود می‌شود شبانه روز پانصد هزار ساعت وقت جامعه تلف می‌گردد. شبانه روز اقلاً ده میلیون ریال هدر می‌رود.

کرمان- سیستان- بلوچستان و بنادر در اثر تریاک به ویرانه مبدل و سکنه آنجا رو به زوال است خراسان مرکز تمدن گدشته خاورمیانه رو به انهدام است این درد خانمان‌سوز به آذربایجان سرایت نموده است مقدس‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس شوراى ملى حفظ حیات اجتماعى و قوه ملى ملت ایران است در اینجا لازم است که عملیات انجمن مبارزه با تریاک و الکل مورد تقدیر و تکریم قرار گیرد.

امروزه این سم مهلک اجتماعى هستى بدنى و روحى و مالى ملت ایران را در معرض تهدید قرار داده است اینک براى رهایى از این بلا بزرگ اجتماعى طرح زیر را در تحت یک ماده و 2 تبصره که به امضاء 40 نفر از آقایان نمایندگان محترم رسیده است تقدیم می‌دارد. دکتر ملکى‏

قانون منع استعمال و کشت تریاک‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى کشت خشخاش و استعمال مواد افیونى (تریاک و شیره و سوخته و مشتقات آن) و ورود مواد افیونى به کشور و استفاده از اماکن عمومى براى استعمال مواد افیونى و ساختن آلات و ادوات و خرید و فروش آنان به منظور استعمال مواد افیونى را مضر حیات ملت ایران تشخیص داده و اکیداً غدغن می‌نماید.

تبصره 1- دولت مکلف است طرحى براى مجازات و جریمه متخلفین از این قانون را منتها تا یک ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلس شوراى ملى براى تصویب تقدیم دارد.

تبصره 2- وزارت خانه‌های دارایى‌، دادگسترى‌، کشور و بهدارى و کشاورزى مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

دکتر ملکى- دکتر طبا- نصرت‌الملک ملکى- عبدالقدیر آزاد- تقى خوئیلر- دکتر مجتهدى- دکتر آشتیانى- بهادرى- دکتر اعتبار- ناصر ذوالفقارى- دکتر امینى- معتمد دماوندى- کفایى گرگانى- عباس اسکندرى- سزاوار- حائری‌زاده- مامقانى- پالیزى- محمد‌على دادور- مهدى باتمانقلیج- نورالدین امامى- محمد ذوالفقارى- آشتیانى زاده- بوداغیان- لیقوانى- ابوالقاسم بهبهانى- آقاخان بختیار- عباس نراقى- افشار- دکتر بقائى- جواد گنجه- دکتر راجى- احمد رضوى- غلامحسین رحیمیان- صفا امامى- ناصر قلى اردلان- ناصرالدین ناصرى- لایقرء- لایقرء

رئیس- به قید دو فوریت پیشنهاد شده است فوریت اول مطرح است آقاى اقبال با فوریت اول مخالفید؟

اقبال- موافقم‏

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- بنده در این موضوع عرضى نداشتم‏

رئیس- آقاى نراقى موافقید با فوریت یا مخالفید؟

نراقى- در این موضوع عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- بنده مخالف فوریت هستم و در هر قانونى به طور کلى ذکر کرده‌ام که اصلاً در هر موردى که نظامنامه براى لوایح پیش‌بینى کرده بدون این که مورد مطالعه و مداقه مخصوص قرار گیرد هیچ مبنا و معناى مطرح شدن ندارد مگر در موضوعات واضح و علنى که واقعاً فوریتش لازم باشد موضوع تریاک البته از نظر این که آقایان با قید میهن‌پرستان ذکر کرده‌اند و میهن‌پرستى را مثل بعضى از رفقاى دیگر مونوپل خودشان دانسته و منحصر کردند به کسانی که در ساعت اول با سلام و صلوات بلند شوند و بگویند آنچه را که مربوط به افیون است زیر پا بگذارید ولى آقا دیگران هم میهن پرست هستند یک قضیه که مدت‌ها است در مملکت سابقه دارد و الان هم باید از نظر تجارت از نظر کشاورزى از نظر استعمال از هر جهت مورد مطالعه و مداقه قرار بگیرد این را که با یک قیام و قعود برخاستن و ممنوع کردن به نظر بنده اصلاً مقتضى نیست. البته خود بنده و تصور می‌کنم هیچ فردى از افراد حاضر در مجلس نباشد مثل تمام اصلاح‌طلبان خارج که با استعمال تریاک مخالفتى نداشته باشد (صحیح است) و تصور می‌کنم که اگر قانون فقط مربوط به این قسمت بود حتى در فوریتش با این که بنده اساساً مخالف فوریتم مخالفت نمی‌کردم ولى منحصر به این موضوع نیست یک قسمت از رعایاى این مملکت سال‌ها است در این موضوع مشغول کار هستند شغلشان‌، فن‌شان‌، کشت تریاک بوده‌، نان خودردنشان از این راه بوده چیزى عوض بر ایشان تعیین نکرده‌، یک نواحى هست که بنده اطلاع ندارم ولى فارس واقعاً از روزى که دولت در این کار مداخله کرده است در حال بحران است و هنوز حالش سر جا نیامده است پیش از این که یک عملى جانشین این قضیه بشود بیخود مبلغ‌های هنگفت خسارت وارد کردن به مردم آخر معنى ندارد‌، از این جهت بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت کنند با قید فوریت نباشد که مورد مطالعه قرار گیرد‌، در مورد استعمال با فوریت پیشنهاد کنند و حتى مجازات را هم طور می‌خواهند قرار دهند از آقایان وزراى محترم هم تقاضا می‌شود که مأمورین تریاکى را قبل از همه از اداره بیرون کنند تا آن که مصداق عملى براى آن پیدا بشود ولى راجع به کشت آن بنده به هیچ‌وجه با فوریت موافق نیستم‏

رئیس- آقاى امیرتیمور

امیرتیمور- بنده با فوریت مخالفم‏

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- بنده موافقم‌، عرض کنم بنده از اشخاصى هستم که در منطقه ما تریاک کارى خیلى توسعه دارد در نهاوند و تویسرگان و ملایر شاید سالى چهار صد خروار تریاک کارى دارد ولى صلاح کشور همیشه مقدم بر همه چیز است (نمایندگان- صحیح است) این است که ما اگر زنده باشیم باید یک جامعه سالم و یک جامعه رشید و یک جامعه درست و صریح باشیم (صحیح است) تریاک از اشخاص صراحتشان را می‌گیرد. افکارشان را خراب می‌کند (صحیح است)

کشاورز صدر- کشت با استعمال فرق دارد

ملک‌مدنى- اجازه بفرمایید عرض می‌کنم بنده اعتقادم این است که ما اگر توفیق پیدا بکنیم که استعمال تریاک را در کشور کم بکنیم بزرگ‌ترین خدمت را به جامعه کرده‌ایم (صحیح است) محل تردید نیست که اشخاص تریاکى فاسدالاخلاق هستند (صحیح است) اینها اشخاصى هستند که راستگو نیستند نمی‌توانند در مسائل تصمیم بگیرند بنده می‌خواهم پیشنهاد بکنم یک نقصى در این قانون هست و آن این است که باید ما پیشنهاد بکنیم که اشخاصى که تریاک استعمال می‌کنند در ظرف سه ماه باید ترک کنند و اگر ترک نکردند از شئون اجتماعى باید محروم شوند و اصلاً نیایند در اجتماعات (احسنت- صحیح است) بنابراین اجازه بفرمایید این جا یک عیب دارد،، آقاى دکتر طبا گفتند که بعد از یک ماه یک قانونى بیاورند،، این آقا از آن حرف‌هایى است که خیلى در مجلس گفته شده است قانون را نمی‌گذرانند و تریاکى هم تریاک استعمال می‌کند همه جا هم دخالت می‌کنند در اجتماعات هم وارد می‌شوند (صحیح است) من از اشخاصى هستم که موافق هستم با این شرطى که ما این جا سانکسیون شدید قائل بشویم براى اشخاصى که تریاکى هستند تا سه ماه باید ترک کنند و اگر ترک نکردند باید شئون اجتماعى از آنها گرفته بشود (صحیح است)

دکتر ملکى- آقاى ملک‌مدنى به نام موافق مخالفت کردند

اقبال- بنده اخطار دارم عرض کنم که در این طور لوایح همان طور که ملاحظه فرمودید باید یک موافق و یک مخالف صحبت کند اسم بنده اول موافق بود و اگر مخالف صحبت کرد بنده می‌بایستی صحبت کنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت اول این طرح آقایانى که موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقاى دکتر شفق موافقید؟

دکتر شفق- مخالفم‏

رئیس- آقاى دکتر طبا

دکتر طبا- موافقم‏

کشاورز صدر- بنده پیشنهاد تجزیه در فوریت کردم‏

رئیس- فوریت تجزیه ندارد. آقاى دکتر شفق بفرمایید.

دکتر شفق- در اساس بنده با نظر آقاى رضوى که حرف حقیقتاً مهمى زدند موافق هستم که در هر قانون ولو یک نفر هم در آن قانون مخالفت

+++

نداشته باشد در مجلس حوصله و تأمل و بردبارى به کار رود در آن قانون امعان نظر گردد و تأخیر یک قانون براى مطالعه هرگز دلیل مخالفت با آن قانون نیست (صحیح است) جاى نگرانى هم نیست فوریت اول خوب بود که تصویب شد بنده هم رأى دادم در باب فوریت دوم چون این یک موضوع مهمى است (صحیح است) این طور که بنده اطلاع دارم و خودم عضو انجمن مبارزه با تریاک و الکل هستم و تحقیقات خیلى خوبى کرده‌ام و ارقامى تهیه کرده‌ام که جا دارد این تحقیقات براى اطلاع آقایانی که مخالفت می‌کنند با این موضوع‌، یک بار دیگر در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد (صحیح است) به تجربه ما دیدیم که وقتى یک قانونى می‌آید به مجلس و احساسات هم داخل آن قانون می‌شود رویهمرفته اسباب ندامت می‌شود آقاى دکتر ملکى همکار محترم بنده فرمودند که اشخاص متعمداً از جلسه خارج شدند بنده چنین چیزى در جلسه گذشته حس نکردم،، یک ورقه‌ای چاپ شده که با کمال تأسف امضایش انجمن مبارزه با تریاک است و بنده هم عضو این انجمن هستم و اعضاى این انجمن اشخاص محترمى هستند و بنده تصور نمی‌کنم که آن آقایان چنین ورقه‌ای چاپ و منتشر کرده باشند البته اشخاص می‌توانند ولو برخلاف در هر قانونى اظهار نظر بکنند ولى آنها را فوراً می‌گویند که مانع هستند‌، این راه نیست آقا،، وکیل باید مطلقاً آزاد باشد که نظریاتش را بگوید (صحیح است) این اوراق را دم در دادند به دست مردم حالا اشخاص مغرضند و چاپ می‌کنند بنده عرضى ندارم ولى باور نمی‌کنم و تصور نمی‌کنم که انجمن مبارزه با تریاک و الکل خودش اداى الکلی‌ها را در بیاورد و یک چیزى چاپ بکنند به طور الواط منشى‌، اینجا مجلس است ولو یک نفر مخالف باشد،، بنده یک عمر تمام و بقیه عمر را با این زهر خانمان‌سوز مخالفم و مخالفت خواهم کرد (صحیح است) و باید ریشه‌کن شود سال‌ها قبل اینجا آقاى تقى‌زاده در روزنامه کاوه امراض مسرى اجتماعى و فردى را که از این زهر خانمان‌کش ملت‌کش عاید می‌شود شرح وبسط دادند،، همه ملت ایران می‌دانند بزرگ‌ترین دشمن جانى و ملى ما این مرض است و این که در یک جلسه احساساتى راه بیندازیم و حکما بگوییم در همین یک جلسه باید تصویب بشود این خوب نیست موافقت بفرمایید یکى دو جلسه بگذرد شما اگر راست می‌گویید در آن کمیسیون حاضر باشید و دلایلتان را بفرمایید مورد بحث واقع بشود در جلسه دیگر همه رأى می‌دهند و تصویب می‌شود.

رئیس- آقاى صدرزاده‏

صدرزاده- نسبت به فرمایشاتی که آقاى دکتر شفق فرمودند اصولاً موافقت دارم ما باید در یک محیط آرامى همیشه قوانین را به تصویب برسانیم و هرکس در بیان عقیده خودش آزاد است و به هیچ‌وجه من‌الوجوه در تحث تأثیر هیچ‌گونه عواملى از قبیل هوا و جنجال نباید قرار بگیرد و همچنین نظریه‌ای که جناب آقاى رضوى فرمودند اصولاً آن را هم موافقم براى این که قوانینى که باید چندین سال مردم با او زندگى بکنند باید با مطالعه و دقت نظر انجام شود اما در این موضوع خاص یک خصوصیاتى موجود است که فوریت آن مضر نیست (صحیح است) زیرا که در حدود چهل‌، پنجاه سال است که تریاک در ایران متداول شده است و به همان تناسب که زراعت آن توسعه و ترقى پیدا کرده است تریاکى زیاد شده است به همان نسبت نفرت مردم زیاد شده است و امروز هم موضوع تریاک از نظر فسادى که دارد و مضراتى که براى جامعه دارد تقریباً یکى از مسائل پیش پا افتاده است (صحیح است) یعنى هرکس در این خصوص مطالعاتى دارد به خصوص که انجمن مبارزه با تریاک در این چند سال اخیر تبلیغات زیادى کرده و اطلاعات مردم در این خصوص کافى است و بنا‌بر‌این براى نمایندگان مجلس میسر است که بتوانند دراین خصوص عقیده خودشان را هرچه زود‌تر بیان کنند (صحیح است) اما نکته‌ای که بنده عرض می‌کنم براى فوریت این قانون لازم است که البته دو فکر نسبت به این قانون باید رعایت بشود و بنده پیشنهاد اصلاحى هم دارم‌، یکى هم این است که .........

رئیس- آقاى صدرزاده در فوریت بفرمایید.

صدرزاده- دلیلش را عرض می‌کنم و دیگر هم این است که دولت باید یک وسایلى را فراهم کند که جایگزین زراعت تریاک باشد (کشاورز صدر- احسنت) و اگر بنا باشد این قانون به صورت عادى بگذرد ممکن است تا مهر ماه به طول بیانجامد آن وقت هم براى مالکین و کشاورزان میسر نیست که در موقع زراعت پیش‌بینى لازمه را کرده باشند و هم براى دولت میسر نیست و باید هر چه زودتر و قبل از رسیدن موسم زراعت تریاک تکلیف این قانون را معین کنیم‌، از حیث قبول‌، بعد از این که مجلس شوراى ملى موافقت و این قانون را قبول کرد فرصتى در دست باشد هم براى دولت و هم براى مردم که پیش‌بینی‌های لازمه را در خصوص زراعتى که باید جایگزین آن بشود بنمایند و باز این نکته را هم اضافه می‌کنم که این طرحى که در این دوره تقدیم شده است سابقه دارد. بنابراین بنده با فوریت دوم آن هم موافقم.

بعضى از نمایندگان- رأى‏

دکتر طبا- اجازه بفرمایید باز هم صحبت بشود.

امیر‌تیمور- اجازه بفرمایید صحبت شود اجازه خواسته‌ایم.

نمایندگان- رأى- رأى‏

رئیس- اگر فوریت دوم تصویب نشد البته به کمیسیون می‌رود،، آقایانى که با فوریت دوم این طرح موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد با یک فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود. به کمیسیون بهدارى.

مهندس رضوى- با یک فوریت دفن شد

یک نفر از نمایندگان- به کمیسیون دادگسترى و کشاورزى هم می‌رود

رئیس- به هر سه کمیسیون می‌رود.

صفوى- چون طرح قانونى است می‌رود به کمیسیون مبتکرات.

[4- قرائت گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله آقاى نراقى‏]

رئیس- هیئت نظارت بانک ملى باید در اولین جلسه اردیبهشت ماه انتخاب بشود گزارش سالیانه را حالا آقاى نراقى به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانند و در جلسه بعد هم (جلسه روز سه‌شنبه) انتخاب به عمل می‌آید. آقاى نراقى بفرمایید.

نراقى- چون مدت مأموریت آقاى دکتر معظمى و این جانب به نمایندگی از طرف مجلس شوراى ملى ایران در هیئت نظارت اندوخته اسکناس در پایان فروردین ماه جارى به اتمام می‌رسد لازم می‌دانم گزارش مختصرى راجع به وضع اسکناس منتشره و پیشتوانه آن براى استحضار مجلس شوراى ملى و اطلاع عموم افراد ملت ایران به عرض برسانم.

میزان اسکناس منتشره تا این تاریخ بالغ بر 7 هزار و هشتصد میلیون ریال است که 3 هزار و پانصد میلیون ریال آن یعنى اسکناس منتشره تا 28 آبان 1321 طبق ماده 5 قانون مصوب 28 آبان 1321 داراى شصت درصد پشتوانه به شرح زیر.

طلا و نقره 17- 50 در صد‌، جواهرات سلطنتى 83- 9 درصد و بقیه چهار هزار و سیصد میلیون ریال داراى صد درصد پشتوانه به شرح زیر می‌باشد:

طلا 60 درصد‌، ارز 40 درصد‌، نتیجه وضع پشتوانه هفت هزار و هشتصد میلیون ریال به شرح زیر است:

طلا 3502 ر 655 ر 867 ر 112 گرم به ا‌رزش قانونى 10- 423- 573- 117- 4 ریال طلاى تحویلى به صندوق بین‌المللى پول با پست سهمیه ایران:

6108 ر 195 ر 554 ر 5 گرم خالص‏

15 ر 996 ر 624 ر 202 ریال سهام ایران در بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه طبق قانون دی‌ ماه 1324. 00/200/993/16 ریال

ارز 55/799/606/718/1 ریال،، جواهرات سلطنتى 20/581/201/344 ریال. تعهد دولت به وثیقه مازاد بهاى جواهرات 00/000/000/800/7 ریال جمع کل 780000000000 ریال با این ترتیب آقایان نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایند که پول ایران کاملاً اطمینان بخش بوده و بر پایه صحیح و استوارى مستقر می‌باشد و از محکم‌ترین پول‌های جهان محسوب است و اگر گاهگاهى اشخاصى به منظور مشوب کردن اذهان عمومى راجع به پول ایران و پشتوانه آن شایعاتى برخلاف حقیقت منتشر می‌نمایند ناشى از بى‌اطلاعى و یا حاکى از سوء‌نیت و اغراض خصوصى است به طورى که بنده اطلاع دارم در هیچ مملکتى شرایط نشر اسکناس تا این اندازه مشکل و سنگین نیست این نکته نیز قابل تذکر است که اصولاً از نظر مالى و اقتصادى به هیچ وجه اشکالى ندارد که پشتوانه اسکناس صددرصد نباشد و هیچ یک از ممالک دنیا پشتوانه صددرصد ندارند‌، چنانچه پشتوانه اسکناس در بلژیک در مقابل اسکناس منتشره و تعهدات چهل درصد طلا و ارز‌، در فرانسه در مقابل اسکناس‌های منتشره و بستانکارهاى حساب جارى 35 درصد‌، در نروژ در مقابل در هر 4 کورون کاغذ باید یک کورون طلا موجود باشد و در امریکاى شمالى که از ثروتمندترین ممالک دنیا است پشتوانه اسکناس 25 درصد می‌باشد مطلب دیگرى که باید مورد توجه آقایان نمایندگان قرار گیرد این است که شاید بعضى اشخاص تصور نمایند که از قانون مصوب

+++

 28 آبان 1321 راجع به تفویض اختیار اجازه نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس سوء‌استفاده می‌شده و هر موقع که بانک ملى ایران درخواست می‌کرده و به اسکناس احتیاج داشته است هیئت نظارت اندوخته اسکناس بدون در نظر گرفتن میزان پشتوانه و دریافت آن اسکناس در اختیار بانک می‌گذاشته در صورتی که این تصور کاملاً واهى و بى‌اساس است زیرا در ماده 4 قانون مذکور تصریح شده است که انتشار اسکناس از آن تاریخ به بعد در مقابل شصت در صد زر به بهاى این تاریخ در بازار بین‌المللى و یا لیره و دولارى که قابل تبدیل به زر باشد و همچنین 40 درصد لیره و د‌لارى که تنزل آن نیست به زر به بهاى روز تصویب قانون تضمین شده می‌باشد و هیئت نظارت اندوخته اسکناس با رعایت مقررات این ماده قانون و در نظر گرفتن احتیاجات پولى کشور با توجه دقیق به اوضاع مالى و اقتصادى مبادرت به انتشار اسکناس می‌نموده است کما اینکه در تاریخ 15 بهمن 1323 تا 24 دی ماه 1326 که قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت ملغى گردیده یعنى در ظرف سه سال فقط یک میلیون و نهصد بیست و چهار هزار و نهصد و چهل تومان اسکناس منتشر گردیده است. بنابرین طورى که عرض کدم روشن می‌شود که پول ایران از پولی‌های مستحکم دنیا بوده و از هر جهت مورد اطمینان سات و قانون 28 آقان 1321 به هیچ وجه لطمه و صدمه به اساس پول و پشتوانه آن وارد نساخته هیئت نظارت اندوخته اسکناس نیز در تمام مدتى که به موجب قانون داراى اختیار اجازه نشر اسکناس بوده با نهایت دقت و با رعایت کامل مقررات قانونی انجام وظیفه نموده است نکته‌ای که بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم و آقاى وزیر دارایى تشریف بردند این است که طبق قانون الغاى اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس مقرر است که دولت متعهد گردیده قانونى در ظرف سه‌ ماه به مجلس بیاورد براى تعیین میزان پشتوانه و میزان اسکناس منتشره و روز 24 فروردین این مدت منقضى شده است و آقاى وزیر دارایى به این مسئله مهم توجه نفرموده‌اند و الان سیاست مملکت از نظر سیاست پولى و مالى در یک حال بلاتکلیفى است براى این که در ظرف سه ماه متعهد بودند که لایحه قانونى آن را به مجلس بیاورند و امروز 26 فروردین است و در روز از موعد مقرر گذشته است‌، این بود که خواستم جلب نظر دولت و آقاى وزیر دارایى را به این نکته بکنم.

باتمانقلیج- آقاى نراقى با این حسابى که فرمودید د‌لار باید یک تومان باشد‌، د‌لار چرا هفت تومان است:

رئیس- پیشنهادى رسیده است که اعضاى دیوان محاسبات انتخاب شوند.

باتمانقیج- جناب آقاى رئیس بنده با این گزارش مخافم.

رئیس- این گزارش مطرح نمی‌شود فقط قرائت می‌شود.

حاذقى- پیشنهادى بنده دارم براى انتخاب اعضاء دیوان محاسبات.

رئیس- می‌گویند حاضر نیست توزیع نشده.

اردلان- اجازه بفرمایید پیشنهادى بنده داده بودم.

[5- طرح یک فقره اعتبارنامه‏]

رئیس- آقاى امینى بفرمایید. گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات کرمانشاه قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات سومین نماینده کرمانشاه را پس از فوت مرحوم دکتر معاون براى پانزدهمین دوره قانون‌گذارى مورد رسیدگى و مداقه قرار داده چون لازم بود کلیه اوراق پرونده مطالعه و دقت شود رسیدگى آن را به سو کمیسیونى ارجاع سو کمیسیون پس از چند جلسه رسیدگى و مداقه گزارش مفصلى حاکى از جریان کامل انتخابات و اوراق مربوط به صحت جریان انتخابات مجدد کرمانشاه و نمایندگى آقاى ابوالفتح دولتشاهى به شعبه تسلیم نموده شعبه چهارم پس از مطالعه گزارش سو کمیسیون که خلاصه آن به شرح زیر است صحت انتخابات و نمایندگى ایشان را به اکثریت مورد تصویب قرار داد در تاریخ 13 دى ماه 1326 بنا به دعوت فرماندار کرمانشاه از سى و شش نفر طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل و انتخاب رئیس انجمن مرکزى و تشکیل شعب فرعى شروع به انتخاب یک نفر به جاى مرحوم دکتر معاون شده و ده روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین گردید و ضمناً به جهاتی که در پرونده مضبوط است سه روز به مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى در شعب فرعى اضافه شده و کلیه صورت مجالس انتخابات شعب فرعى تا آخر روز 18 بهمن 1326 تنظیم و پس از قرائت آراء حوزه مرکزى نتیجه از این قرار اعلام گردیده است.

آراء مأخوذه قرائت شده 20649 رأى‌، آقاى ابوالفتح دولتشاهى 15580 رأى دارا بوده است در مدت قانونى شکایاتى به انجمن رسیده و مورد دقت قرار گرفته و مردود تشخیص داده شده و در تاریخ 28 بهمن 1326 اعتبار‌نامه به نام آقاى ابوالفتح دولتشاهى صادر می‌شود اینک جریان براى تأیید تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- آقاى رضوى مخالفید؟

رضوى- بلى مخالفم‏

اردلان- آقاى رئیس پیشنهاد بنده را قرائت بفرمایید.

[6- طرح لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین‌المللى پول‏]

رئیس- پیشنهاد آقاى اردلان قرائت می‌شود لایحه شرکت در بانک و صندوق بین‌المللى پولى که گزارش آن چندى قبل تقدیم شده است مطرح گردد.

اردلان- عرض کنم که نظر جناب آقاى وزیر دارایى هم همین بود که مجلس بعد از فروردین که افتتاح می‌شود این قانون مطرح شود. قانونى است که از گزارش آن هم از کمیسیون قوانین دارایى قبل از فروردین تقدیم شده است و آن شرکت در بانک و صندوق بین‌المللى پول است که به موجب قانون. دوره 14 قانونى به نام قرارداد بر تن و ودز باشد ما در بانک و صندوق بین‌المللى پول شرکت کردیم بعد برحسب تقاضاى دولت ایران آنها موافقت کردند که شرکتمان بیشتر باشد و سهمیه ما افزایش پیدا کند و این قانون بسیار مفیدى است و از آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید آقاى وزیر دارایى هم تشریف دارند این کار مفید عملى شود.

رئیس- آقاى وزیر دارایى هم نظر دارند که مطرح شود بنابراین گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

مکى- بنده با طرحش مخالفم‏

رئیس- بفرمایید.

مکى- آقایان محترم سابقه دارند که در دو سه ماه قبل یک طرحى از طرف یک عده از آقایان نمایندگان با قید یک فوریت به مقام ریاست تقدیم شد و مربوط به بحرین بود البته این طرحى را که آقاى اردلان می‌فرمایند یک طرحى است که ....

وزیر دارایى- طرح نیست،، لایحه‌ای است که دولت داده است چیز تازه‌ای هم نیست.

مکى- این قدر هم ا‌همیت ندارد به فرض این که تصویب شود یا تصویب نشود نه زمینى به آسمان می‌رود و نه آسمانى به زمین می‌آید ولى یک طرحى با قید یک فوریت تقدیم مقام ریاست شده و قاعده بایستى در همان روز که این طرح تقدیم شده مطرح بشو‌د الان سه ماه است که این طرح داده شده و 35 نفر از آقایان آن را امضاء کرده‌اند بنده تقاضا می‌کنم از آقایان قبل از این که این لایحه مطرح شود به فوریت آن طرح رأى بدهند و بعد برود به کمیسیون که یک قدمى هم برداشته شود (صحیح است)

رئیس- باید رأى گرفته شود عده کافى نیست. گزارش از کمیسیون قوانین دارایى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دارایى لایحه پیشنهادى دولت راجع به افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللى پول و سهمیه ایران در بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه را مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى در لزوم آن بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادى عیناً به شرح زیر موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى با توجه به بند 3 ماده واحده قانون مصوب ششم دى ماه 1324 به دولت اجازه می‌دهد که با ازدیاد سهمیه ایران در صندوق بین‌المللى پول از 25 میلیون د‌لار به 35 میلیون د‌لار و افزایش سهمیه ایران در بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه از 24 میلیون د‌لار به 33 میلیون و ششصد هزار د‌لار موافقت نماید.

پرداخت اضافه سهمیه‌های مزبور باید به ترتیب مقرر در قانون ششم دى ماه 1324 به عمل آید.

رئیس- چون باطرحش مخالفت شده محتاج به رأی است عده براى رأى کافى نیست.

حاذقى- بفرمایید آقایان بیایند.

رئیس- اطلاع داده شده است‏

دکتر طبا- پیشنهاد آقاى مکى را قرائت بفرمایید.

دهقان- آقاى مکى مخالفتشان را پس گرفتند.

مکى- بعد از این که این لایحه گذشت استدعا

+++

می‌کنم طرح را مطر‌ح بفرمایید.

رئیس- بنابراین ماده واحده مطرح است 20

عباس اسکندرى- بنده مخالفم.

بعضى از نمایندگان- مخبر ندارد کمیسیون‌ها هم هنوز تشکیل نشده است.

رئیس- بفرمایید.

عباس اسکندرى- بنده با این گزارش کمیسیون قوانین دارایى مخالف هستم و دلیل اول مخالفتم هم همین بیانى است که آقایان می‌فرمایند که ما کمیسیون نداریم که مخبر داشته باشیم و اگر مطالبى اینجا گفته شد بایستى هم وزیر دفاع کند و هم مخبر از طرف کمیسیون حرف بزند (اردلان- مخبر هست بنده مخبرم) نمی‌توانید در موقعى که موعدش گدشته دفاع کنید. من خیلى خوشنود می‌شوم که دفعه دیگر جنابعالى باز مخبر باشید ولى حالا نیستید و در قسمت دوم مخالفت بنده با اصل ماده پیشنهادى است و آن این است که این اقدامى که دولت کرده است مستلزم منفعتى براى ملت ایران نیست و یک مقدار پولى را که می‌گذارید در یک محلى و یک اقساطى پرداختید و یک اقساط دیگرى هم می‌خواهید بپردازید در صورتی که من این طور حس کردم که در این مجلس و مطابق میل عامه ملت ایران میل استفاده و استقراض از این مؤسسه و این بانک نیست ما پول را براى چه آنجا می‌گذاریم‌، پول را براى این آنجا می‌گذاریم که اگر یک روزى خواستیم یک مبلغى از آن پول استفاده کنیم ولى نظر به دلایلی که موجود است و من خیال می‌کنم اکثریت این مجلس هم با این نظر موافق است ملت ایران میل ندارد از این قبیل استفاده هاو استقراض از این طور مؤسساتى که بیشتر جنبه صرافى ندارد استفاده بکند و استقراض بکند و براى کارهاى خودش به کار ببرد فعلاً بنده خیال می‌کنم به واسطه نبودن مخبر مقتضى است که این گزارش گذاشته بشود از براى وقتى که کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود و مخبر کمیسیون که انشاء‌الله خود آقاى اردلان هستند جبران مذاکره در این جلسه را بکنند و بنده در آن موقع تکرار عرایض خودم را خواهم کرد.

رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- این جا آقاى عباس اسکندرى مطلبشان دو قسمت بود یکى این که یک پولى در یک جائى را که مانده این پولى که این جا می‌دهیم به موجب یک قانونى است که قبلا مجلس شوراى ملى تصویب کرده نمی‌توانیم یک چیزى را که تصویب شده و قانون دارد عمل نکنیم (اسکندرى از براى اضافه عرض کردم مخالفم) اما راجع به اضافه‌اش چون یک چیزى بوده است که مدت‌ها تعقیب کردیم. تمام ملل دنیا موسسین آن هستیم و از جمله دولى هستیم که در سازمان ملل متحد وارد شدیم و این پول هم از پشتوانه اسکناس است‌، پشتوانه اسکناس این جا هم راکد است‌، اگر میل دارید که پشتوانه اسکناس به جریان بیفتد آن هم به جریان خواهد افتاد این یک پولى نیست که ما بتوانیم ازش استفاده کنیم و حالا که در صندوق بین‌المللى است راکد می‌ماند و پشتوانه اسکناس ما است یک چیز جزیى است که در صندوق بین‌المللى و در بانک بین‌المللى داریم و اما این که فرمودید ملت ایران و مجلس شوراى ملى ایران قصد ندارد از این صندوق و از این بانک استفاده کند به نظر من خوب آقا این عقیده را دارید ولى تمام ملل دنیا که در این صندوق و در این بانک شرکت کردند براى این بوده است که از این بانک و از این صندوق استفاده بکنند (صحیح است) ولى البته استفاده واقعى یعنى این پولى که می‌گیرند از بانک بین‌المللى باید صرف عمران و آبادى بشود به مصرف کارهاى مفید مملکت برسد بنابراین البته دولت ایران هم مثل همه دولى که تاکنون استفاده کرده‌اند و بعدها هم می‌خواهند استفاده بکنند که در موقع مقتضى با تصویب مجلس شوراى ملى می‌خواهد از این مؤسسه استفاده بکند چنانچه بسیارى از ممالک دنیا هم استفاده کرده‌اند و بسیارى هم تقاضا داده‌اند که بعد از این استفاده بکنند و می‌خواستم عرض کنم که این کار یک موقعى داشت و موقعش این بود که در 31 مارس ما این کار را انجام بدهیم ما دچار زحمت شدیم در صورتى که این لایحه را خیلى بیشتر به مجلس شوراى ملى تقدیم کرده بودیم و بنده قبل از عید خیلى جهد کردم از جناب آقاى رئیس استدعا کردم. از آقایان اعضاى کمیسیون دارائى تقاضا کردم تا این که آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دارایى و همچنین کمیسیون بودجه نشستند و این را رسیدگى کردند تصویب کردند ولى متأسفانه بنده هر چه کوشش کردم به موعد مقرر نرسید ناچار یک تلگرافى کردیم به آنجا و گفتیم که چون مجلس شوراى ملى لوایح دیگرى داشت و کارش زیاد بود خواهش کردیم که با ما کمک کنند مساعدت کنند که اگر چند روزى به تأخیر افتاده با این تقاضایى که خود ما به اصرار قبولاندیم فسخ نشود و حالا هم استدعا داریم از مجلس شوراى ملى که این را تصویب بفرمایید و ما هم تلگراف می‌کنیم.

جمعى از نماینگان- راى‏

رئیس- عده براى رأى کافى نیست.

حاذقى- آقاى رئیس نوبت بنده است،، بنده به عنوان موافق می‌خواهم صحبت کنم‏

رئیس- این لایحه به کمیسیون بودجه رفته و گزارش کمیسیون بودجه هم رسیده نظر موافق داده است (صحیح است) ولى گزار‌ش کمیسیون خارجه هنوز نرسیده است.

اردلان- لازم نیست‏

رئیس- به نظر شما که نیست بفرمایید بنشینید باید به کمیسیون خارجه هم برود اظهار نظر بکند

اردلان- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم‏

رئیس- بفرمایید

اردلان- اصل قانون که قانون قرار‌داد بر تن و ودز بوده در کمیسیون خارجه تصویب شده بود یعنى اصل شرکت دولت ایران در بانک بین‌المللى در کمیسیون خارجه تصویب شده بود ما در کمیسیون دارایى مطرح کردیم بعد این یک مبلغ جزیى هم به آن سرمایه اضافه می‌شود بنابراین دیگر مانعى ندارد که به کمیسیون خارجه نرود و تأثیرى ندارد.

رئیس- آقاى حاذقى بفرمایید

حاذقى- اجازه‌ای که گرفتم براى موافقت با این لایحه مقصودم اعلام این تذکر بود که من به این نحوه عمل مجلس شوراى ملى کاملاً اعتراض دارم این طرزى که آقایان پیش گرفته‌اند براى حل و فصل لوایح و قوانینى که دولت می‌دهد یا طرح‌هایى که خود آقایان نمایندگان می‌دهند و این که مرتب مجلس را از اکثریت می‌اندازند موجب کمال تأسف و تأثر است (صحیح است) آقایان محترم با بذل مساعى و مجاهدت و با صرف پول و به اکمال فداکارى سعى کرده‌اند که به عنوان نمایندگى ملت ایران در این پارلمان حضور به هم رسانند ولى حالا هر موقع هر لایحه که مطرح می‌شود هر کار مثبتى که می‌خواهند بکنند عده براى مذاکره یا براى اخذ رأى کافى نیست این موضوع مورد نفرت فرد فرد افراد ملت ایران است و من به نام خودم و به نام تمام ملت ایران به این عمل آقایان اعتراض می‌کنم‌، آقایان چرا مرتباً مجلس را از اکثریت می‌اندازید و موجب اهانت و سرشکستگى ما را فراهم می‌کنید؟ (صحیح است) آقایان اگر مایل نیستید منت بر سر ملت ایران بگذارید استعفا بدهید (صحیح است) بروید دنبال کسبتان تجارتتان هر کار که دارید و پیش از این ما را دچار عذاب و شکنجه و جدایى قرار ندهید. این لایحه را من کار ندارم که تصویب بشود یا نشود ولى به طور کلى تمام لوایح این جا مطرح می‌شود (صحیح است) یا قبول می‌شود و تصویب می‌شود یا رد می‌شود و می‌رود کنار و لایحه دیگرى می‌آید هر لایحه‌ای هر موضوعى که می‌خواهیم مطرح کنیم آقایان می‌گویند اکثریت نیست و این اسباب تأسف است من خواهش می‌کنم نسبت به لوایحی که در دستور هست آقایان یکى بعد از دیگرى مذاکره کنند و وظیفه نمایندگی‌شان را انجام بدهند و ما را بیش از این نزد ملت ایران خجل نکنند.

[7- تقدیم بودجه سال 1327 کشور از طرف آقاى وزیر دارایى‏]

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایى- بنده می‌خواستم بودجه سال 1327 را تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم (احسنت) ولى قبل از تقدیم بودجه می‌خواستم از یک اعتراضى که بعد ممکن است بعضى از آقایان راجع به تأخیر تقدیم بودجه به بنده بکنند معذرت بخواهم و دلیلش را عرض کنم. بنده وقتى که در کابینه فعلى افتخار این مقام را پیدا کردم بودجه 1326 یعنى سه دوازدهم سال 1326 در مجلس شوراى ملى مطرح شده بود یعنى در کمیسیون بودجه مستحضر شدیم و بعد در موقع بحث در مجلس هم از نظر آقایان نمایندگان محترم راجع به بودجه راجع به در‌آمد‌، راجع به هزینه راجع به عدم تعادل بودجه راجع به این که یک قسمت مهم از درآمد مملکت به مصارف تولیدى و عمرانى برسد و راجع به این که یک قسمت از خرج‌هایى که لازم نیست ضرورى نیست صرفه‌جویى بشود یک تذکراتى دادند. بنده همه آنها را یادداشت کردم و همان طور که خاطر آقایان مستحضر است و شاید خیلى از مردم این مملکت هم که در آن قسمت از مخارج ذی‌نفع بودند اعتراض کردند بد گفتند و اسباب زحمت شدند ولى معهذا من سعى کردم همان نظر عمومى و

+++

 نظر قطعى مجلس شوراى ملى را اجرا بکنم (احسنت) و همان وقت هم از همکاران محترم خود در وزارتخانه‌ها خواهش کردم سعى بکنیم که بودجه 1327 را در همان موقع مقرر به مجلس شوراى ملى تقدیم کنیم ولى یک مشکل بزرک براى ما پیش آمد و آن این بود که از یک سالى که بودجه‌اش تعادل نداشته ما می‌خواهیم براى سال بعد یک بودجه‌ای تنظیم بکنیم که تعادل داشته باشد و می‌خواهیم در یک بودجه‌ای که بیشتر اعتبارات براى مصارف عادى و جارى گذاشته شده یک قسمت مهم از اعتبارات را بزنیم براى مخارج تولیدى و عمرانى و یکى هم از نظر آن قانونى که در آنجا تصویب فرمودند که صدى چهل از عایدات نفت جنوب مخصوصا براى مخارج عمرانى مصرف شود در آن موقع آقاى دکتر معظمى که آن پیشنهاد را کرده بودند به من اصرار داشتند که صدى صد این عایدات را بگذاریم بنده آن روز از ایشان استدعا کردم گفتم که صدى چهل این در آمد را بگذاریم ولى سعى می‌کنم که منظور شما هر چه بیشتر فراهم بشود و ایشان هم با من موافقت کردند بنابراین سعى من این بود که هر چقدر ممکن است از عایدات این مملکت عوض یک چیزهاى جارى و حقوق و مصارفی که به کلی پول از بین می‌رود و به هدر می‌رود و چیزى باقى نمی‌ماند از اینها با زحمت و با مرارت یک چیزى کسر بکنیم و در بودجه تولیدى بگذاریم: البته با این شرط که بودجه ما تعادل داشته باشد به جهت این که تعادل بودجه در همه چیز موثر است در اوضاع مالى مملکت و حتى در همه چیز مؤثر است (صحیح است) می‌خواستم عرض کنم که این یکى از علل تأخیر بود به جهت این که این کار آسانى نبود یک مدتى صرف وقت می‌خواست یک علت دیگر که هر دولتى و هر وزیر دارایى را در هر موقع متوجه آن می‌کند این است که تقدیم یک لایحه یا یک لایحه بودجه به تنهایى کافى نیست وقتى یک لایحه‌ای را می‌شود از آن نتیجه گرفت که به موقع هم تصویب شود یا از یک بودجه آن وقت نتیجه گرفته می‌شود که به موقع تصویب شود و به موقع اجرا بشود (صحیح است) حالا آقایان اینجا توجه می‌کنند یک اعتبارات زیادى براى مخارج عمرانى گذاشته شده براى سدبندى براى راه‌سازى براى آبیارى براى ساختمان دبستان براى ساختمان درمانگاه چون بنده با آن ساختمان‌های بزرک مخالفم جز ساختمان‌هایى که شروع کرده‌اند و باید تمام بکنیم اعتبار براى ساختمان‌های بزرگ ندادیم ولى براى چیزی‌های لازم اعتبار گذاشته شده حالا می‌خواستم عرض کنم که اگر این بودجه را تصویب نفرمایید و باز یک دوازدهم تصویب بکنید هیچ کار عمرانى نخواهد شد آن وقت به دولت هر دولتى که باشد اعتراض خواهد شد که چکار کردى؟ راجع به آبیاری چه اقدامى کردید راجع به کشاورزی چه کردید این است که این فکر به نظر بنده رسید که خوب یک بودجه‌ای که بنا شد در کمیسیون بودجه یک سال بماند یا در مجلس بماند و باز شروع بشود به یک دوازدهم مثل سال 1326 چه تفاوت می‌کند که این بودجه رازود بدهیم یا دیر بدهیم ولى معهذا آنچه وظیفه قانونى ما بوده و آنچه نظر آقایان بوده که همه را من یادداشت کردم و آن صورت مذاکرات سه دوازدهم بودجه همیشه کنار میز من بوده‏ و همیشه نگاه می‌کردم که چه تذکرى دادند و چه چیزى به نفع مملکت گفتند که اجرا بشود حالا این بودجه را به مجلس تقدیم می‌کنم و براى اولین بار است که بودجه دو قسمت شده است یک قسمت بودجه عایدى جارى مملکت است که در مقابلش هم هزینه‌های عادى و جارى مملکت گذاشته شده است مثلاً فرض بفرمایید تشکیلات وزارت کشور و تشکیلات وزارت خارجه ادارات وزارت دارایى و غیره اما یک بودجه دیگر هم تهیه کردیم که آن هم در‌آمدى دارد مخصوص به خودش و آن تمام قسمت هزینه‌های عمرانى است که شروع بشود به راهسازى و آبیارى و سد سازى (گنجه راه‌آهن) اسفالت کردن راه‌ها کمک به بانک رهنى براى ساختن خانه‌های ساده و ارزان کمک به بانک کشاورزى و راه‌آهن. عرض کنم که اتمام این چیزها به نظر بنده رسیده یعنى به اندازه توانایى وسعی که ممکن بوده است بشود شده براى این که این کار آسانى نبوده بنده باید از تمام وزرا‌ خواهش بکنم التماس بکنم که از قسمت‌های جارى هر چه ممکن است کم بکنند. البته در قسمت وزارت فرهنگ هم به قدری که میسر بوده کمک شده است براى تعلیمات اجبارى البته به قسمت تعلیمات فنى هم آن اندازه که میسر بوده کمک شده ولى این را به آقایان عرض می‌کنم راجع به تعلیمات غیر فنى یک چیز تازه‌ای قائل شدیم که براى اشخاصى که مایلند داراى تعلیمات عالى غیر فنى شوند خرج تعلیماتشان را خودشان بدهند (صحیح است) حالا در این بودجه بنده استدعا کردم از آقایان یعنى یک استدعاى تازه‌ای است و سابقه ندارد حالا بسته به نظر خود آقایان است و اگر واقعاً نظر آقایان هم همین طور است که می‌خواهند یک کار تازه‌ای و یک اقدامات مفیدى براى این مملکت بشود این پیشنهادى که شده عرض می‌کنم و البته مورد توجه خواهد بود بنده استدعا کردم که این بودجه حالا که تعادل دارد و دیگر نگرانى از این که این بودجه کسر دارد و چه بکنیم که آن اضافات غیر لازم را کسر بکنیم براى اینکه بودجه تعادلش برقرار شود این نگرانى که فعلاً نیست و به علاوه مخارجى که براى عمران و آبادى نوشته‌ایم یک قسمت علیحده است و تصریح دارد ارقامش هم معلوم است این بودجه که انشاء‌الله به کمیسیون بودجه خواهد رفت کمیسیون بودجه مطالعات کافى دراین بودجه می‌کند و قسمت عمرانى را فوراً تصویب می‌کند براى تمام سال و ابلاغ می‌کند (صحیح است- احسنت) که دولت بتواند وسایلش را تهیه کند البته منظور عرضم این است که کمیسیون بودجه تصویب می‌کند و به مجلس می‌دهد و مجلس شوراى ملى تصویب می‌کند و قسمت عادى را هم که ملاحظه مى‌فرمایید تعادل دارد او را هم تصویب بفرمایید که داده بشود البته در این مقدمه گذاردیم که تمام وزارتخانه‌ها مکلفند که بودجه جزء ادارى عادى خودشان را فوراً در ظرف مدت معینى با موافقت وزارت دارایى به کمیسیون بودجه بدهند و کمیسیون بودجه رسیدگى می‌کند و هر وقت که یک مخارج زایدى در یک بودجه‌ای در یک وزارتخانه اى مثل ارقامى که در بودجه سابق دیدند ببینند حذف کنند مثلاً در بودجه سابق دیدند که بازرسى نخست وزیرى زاید است به ما ابلاغ کردند منحل کردیم حالا هم اگر گفتند فلان چیز زائد است به ما ابلاغ بکنند ما اقدام می‌کنیم مثل اتومبیل‌ها (فولادوند- عمل نشد قربان. ما براى جمع آورى اتومبیل‌ها به دولت رأى دادیم ولى عمل نشد) بنده یک نامه‌ای به مقام ریاست عرض کردم و به کمیسیون بودجه هم فرستاده شد در ظرف این دو ماهى که بنده در سال گذشته متصدى بودم 6 میلیون و نیم تومان صرفه‌جویى کردم و دیگر بیش از این نمی‌شد. اما این بودجه همان طور که عرض کردم کاملاً مرتب است و این یک صورتى است که درآمد مملکت است یک صورت دیگر هم هست که بودجه هزینه عادى مملکت است براى هر قسمتى و هر وزارتخانه‌اى و یکى دیگر هم خواستیم که آقایان مستحضر بشوند از تناسب تقسیم درآمد مملکت بین وزارتخانه‌هاى مختلف و این را تقدیم کردیم. (احسنت) عرض کنم بنده از موقع استفاده می‌کنم و یک لایحه دیگر را هم تقدیم می‌کنم به نظر من یک لایحه مفید دیگرى هم هست که می‌خواهم تقدیم کنم و این لایحه راجع به برق گیلان است. دولت در سال 1321 هجرى قمرى یک امتیازى داده است 50 ساله راجع به برق گیلان که این امتیاز هر وقت‏ که منقضى شد یعنى بعد از 50 سال که در سال 1371 هجرى قمرى منقضى می‌شود تمام مؤسسات این برق متعلق به دولت می‌شود یعنى ساختمان‌ها و اموال منقول و غیرمنقول اخیراً شهرداری‌های گیلان با یکدیگر مذاکره کردند و با استانداری‌ها مذاکره کردند که این صاحب امتیاز چون نزدیک است که امتیازش تمام بشود هیچ کارى براى برق گیلان نمی‌کند (یک نفر از نمایندگان- مثل همه جا) و تقاضا کردند از دولت که دولت این حقى که به اموال منقول و غیر‌منقول آنجا دارد این حق را واگذار بکند به شهرداری‌ها که شهرداری‌ها خودشان یک شرکت‌هایی تشکیل بدهند در نقاط مختلفه گیلان که رشت است و لاهیجان و چند نقطه دیگر که وسایل رفع نواقص این برق را فراهم بکنند و چون مال خودشان می‌شود بعد از چهار سال دیگر یا سه سال دیگر که مال خودشان می‌شود بتوانند از حالا وسایل این کار را فراهم بکنند (صحیح است)

رئیس- آقایان چرا ساکت نمی‌نشینند که آدم کار مجلس را بکند؟ بودجه 1327 به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود و جدا از آقایان اعضاء کمیسیون تقاضا دارم که مرتب جلسات را تشکیل بدهند که هر چه زودتر گزارش بودجه را به مجلس تقدیم بکنند.

دهقان- رأى نسبت به آن لایحه بگیرید.

وزیر کشاورزى- اجازه مى‌فرمایید

رئیس- تمنى می‌کنم آقاى وزیر کشاورزى اجازه بدهید که من رأى بگیرم نسبت به این لایحه چون در رأى هستیم و با ورقه هم باید رأى گرفته بشود یکدفعه دیگر قرائت بفرمایید این ماده را که آقایان توجه بفرمایند. (ماده واحده به شرح سابق قرائت شد) به ماده واحده با ورقه رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

دهقان- ورقه سفید با اسم چون سفید بى‌اسم ممتنع است‏

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار

+++

 زیرا از طرف مقام ریاست اعلام شد

رئیس- لایحه افزایش سهمیه دولت ایران در بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه از 95 نفر عده حاضر با 89 رأى تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: کشاورز صدر- امیر‌تیمور- ابوالحسن رضوى- موسوى- صفوى هراتى- احمد فرامرزى- عرب شیبانى- ملک‌پور- قوامى- دکتر شفق- امامى اهرى- فاضلى- مشایخى- کفائى- امین- صاحب‌دیوانى- بوداغیان- قبادیان- شریف‌زاده- وکیلى- مهدى ارباب- تقى‌زاده- ناصر ذوالفقارى- برزین حائرى‌زاده- آصف- حاذقى- باتمانقلیج- بهادرى- افشار- امامى- گنجه- ضیاء ابراهیمى- ساعد- شریعت‌زاده- دادور- گرگانى- بیات- صفا- امامى- دکتر راجى- امیر نصرت اسکندرى- معین‌زاده- خسرو هدایت- دکتر مجتهدى- عباس مسعودى- لاهوتى- هاشم وکیل- محمود- دکتر مصباح‌زاده- اسلامى- کامل ماکویى- صادقى- افخمى- لیقوانى- دکتر طبا- دکتر معظمى- مهندس رضوى- اردلان- محمد ذوالفقارى- ملک‌مدنى- دکتر فلسفى- ملکى- خوئیلر- مسعود ثابتى- دکتر بقائى- عدل اسفندیارى- قهرمان- نبوى- آشتیانى‌زاده- مامقانى- وثوق- نراقى- جواد عامرى- نیکپور- آزاد- خسروانى- سزاوار- دهقان- منصف- فولادوند- دکتر متین دفترى- شادلو- صدرزاده- ابوالقاسم امینى- ناصرى- گنابادى- اخوان- دکتر ملکى.

مخالف- آقاى عباس اسکندرى‏

ورقه سفید علامت امتناع: یک‏

[8- تقدیم لایحه قرار داد دفع آفات نباتى بین ایران و عراق‏]

رئیس- بفرمایید آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- این لایحه‌ای است که بین دولت ایران و دولت عراق راجع به دفع آفات تهیه شده است و محتوى 6 ماده است (جمعى از نمایندگان- بلندتر بفرمایید) این قراردادى است که بین ما و دولت عراق راجع به دفع آفات ملخ‌های مراکشى در 6 ماده بین ما و دولت عراق منعقد شده است که براى دفع آفات طرفین موظف هستند که با همدیگر تشریک مساعى بکنند (صحیح است) و این قرارداد را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

رئیس- به کمیسیون کشاورزى و خارجه ارجاع می‌شود حالا هم عده کافى نیست‏

اردلان- ده دقیقه تنفس بدهید.

صفوى- اجازه مى‌فرمایید

رئیس- در چه موضوعى؟

صفوى- راجع به لایحه محدودیت بازرگانى خارجى‏

رئیس- به کمیسیون رفته است و هنوز گزارشش نرسیده است‏

صفوى- اجازه بفرمایید مدتى قبل این لایحه در مجلس مطرح بود و با یک پیشنهاد این لایحه رفت به کمیسیون و متأسفانه مدت‌ها گذشت و کمیسیون نتیجه مذاکرات و مطالعات خودش را به مجلس گزارش نداد و آخر سال چون دوره کمیسیون تمام شده است بنده خواستم تذکر بدهم و تأکید بفرمایید که در کمیسیون آتیه بازرگانى زودتر این لایحه که مورد توجه همه آقایان است به مجلس بیاید و زودتر باید موضوع رأى داده شود (احسنت)

[9- طرح پیشنهادى جمعى از آقایان نمایندگان راجع به استقرار پاسگاه‌ها در بحرین و تصویب فوریت آن‏]

رئیس- دو طرح است که با قید فوریت تقدیم شده یکى راجع به مواد الکلى و یکى هم راجع بحرین است که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس مقدس شوراى ملى‏

نظر به شکایات متواترى که از طرف اهالى بحرین براى عدم توجه کامل اولیاى دولت مرکزى نسبت به مجمع الجزایر مزبور و اصل گردیده است و نظر به لزوم فورى استقرار پاسگاه‌ها و تهیه موجبات رفاه اهالى و بسط امنیت در آن سامان امضاء کنندگان زیر ماده واحده ذیل را پیشنهاد و به قید یک فوریت تقاضاى طرح و تصویب آن را داریم.

ماده واحده براى بسط حاکمیت و تکمیل سازمان ادارى در بحرین دولت موظف است فوراً اقدام و نتیجه را به استحضار مجلس شوراى ملى برساند: حسین مکى- آزاد- محمدعلى مسعودى- عباس نراقى- دهقان- آشتیانى‌زاده- معتمد دماوندى- مهندس رضوى- کشاورز صدر- حائرى‌زاده- کلبادى- اسلامى- دکتر طبا- رحیمیان- عباس- اسکندرى- شریف‌زاده- دادور- لاهوتى- موسوى- ابوالقاسم بهبهانى- دکتر راجى- عرب شیبانى- مسعود ثابتى- باتمانقلیج- ابوالقاسم امینى-

رئیس- فوریت این طرح است (رحیمیان- مخالفى نیست) چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند (کشاورز صدر- همه موافقند آقاى رئیس) بنابراین رأى گرفته می‌شود به فوریت این طرح آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود. آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- بنده می‌خواستم استدعا کنم که دو سه تا لایحه به مجلس تقدیم شده است که خود آقایان به آنها علاقمند بودند یعنى از آنهایى بودند که آقایان تذکر می‌دادند یکى دیوان محاسبات است که آقایان می‌فرمودید که باید اختیاراتش در کارها زیادتر باشد و یکى هم کارمندان دیوان محاسبات است که مدتش منقضى شده است و استدعا کرده بودم که از بین اشخاصی که پیشنهاد شده است انتخاب بفرمایند. یک لایحه دیگرى هم اینجا تقدیم کرده بودم راجع به تشکیلات داخلى یعنى راجع به معاون دائمى وزارت دارایى و آن هیئت مشاور معاون دائمى آن هم اینجا هست با قید فوریت به کمیسیون هم محتاج نبود برود با قید فوریت تقاضا کردم که تصویب بفرمایند بعد برود به کمیسیون استدعا می‌کنم که زودتر این لوایح مطرح بشود.

[10- طرح پیشنهادى جمعى از آقایان نمایندگان را جع با خذ عوارض از مواد الکلى براى تأمین بهداشت شهرستان‌ها]

رئیس- چون هنوز انتخاب اعضاء دیوان محاسبات حاضر نشده است در دستور جلسه آینده گذارده می‌شود. طرحى حاضر است قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوارى ملى- چون به تصدیق عموم نمایندگان محترم ‌کوچکترین قدم اصلاحى در بهداشت مردمان خارج از مرکز خصوصاً در دهستان‌ها و بخش‌ها برداشته نشده است و ضمن بیاناتی که در مجلس شده اشاره به بى‌توجهى نسبت به این مردم بى‌بضاعت گردیده و دولت نیز با تهیه‌ی این مقدمات و به عذر نداشتن بودجه و درآمد که بدبختانه هر چه هست به مصرف دستگاه استخدامى رسیده و می‌رسد در این زمینه قدمى برنداشته‌اند و از طفى براى حداقل اقدامى عملى در تأسیس بهداشت مردمان ده‌نشین محتاج به درآمد مخصوصى هستیم و از طرف دیگر بایستى این درآمد را به شکلى تأمین نمود که اولاً بارى بر دوش مردمان بدبخت افزوده نشود و ثانیاً این در‌آمد از محل مناسبی که تحمل آن شاق نباشد وصول شود بنابراین ماده واحده را با قید دو فوریت پیشنهاد می‌نمایم. کشاورز صدر. ماده واحده ‌از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است معادل مبلغى که به نام باندرل و سود تجارتى و عوارض شهردارى از مشروبات الکلى داخلى دریافت می‌دارد و معادل دو برابر حق انحصار نوشابه‌های خارجى که طبق تصویب‌نامه از مشروبات الکل خارجه می‌گیرد وصول نماید و عواید حاصله از این طریق را منحصراً به تأمین بهداشت دهستان‌ها و بخش‌های کشور برساند. کشاورز صدر. دکتر اعتبار. غضنفرى. ملک‌مدنى. آزاد. عباسى. اسلامى. موسوى. نراقى. ابوالقاسم امینى. اعزاز نیک‌پى. امامى اهرى. کفایى. بهادرى. ناصر ذوالفقارى. دکتر ملکى. لیقوانى. محمد‌حسین قشقایى. محمد‌على مسعودى. آشتیانى‌زاده. گرگانى. دکتر بقائى. باتمانقلیج. قهرمان. دادور. دکتر راجى. آقاخان بختیار. برزین.

رئیس- فوریت اول مطرح است آقاى حاذقى مخالفید؟

حاذقى- بنده با فوریتش مخالفم آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که ملت ایران رسماً مطابق قانون اساسى همان طور که به دنیا اعلام شده است مسلمان شناخته شده ما مسلمانیم و در مجلس شوراى ملى قوانینى که به تصویب می‌رسد به هیچ وجه نبایستى نه تصریحاً و نه تلویحاً یک عملی که صریحاً از طرف شارع مقدس اسلام ممنوع شده آن را جنبه‌ی قانونى بدهیم (صحیح است) و اساساً استعمال مشروبات الکلى طبق نص تصریح قرآن ممنوع است (صحیح است) مجلس شوراى ملى در هیچ دوره‌ای از ادوار مجلس قانونى مبنى بر رسمیت آن و این که دولت مباشر تهیه و فروش و باندرل آن باشد تصویب نکرده (صحیح است) سوابقى که هست در یک دوره فترت یک تصویب‌نامه‌ای گذرانده است در موقعى که دولت احتیاج به پول داشته است در دوره فترت مجلس تصویب‌نامه گذرانده است که از فروش مشروبات الکلى مالیاتى بگیرند که این به تدریج در ضمن بودجه گنجانده شده در عین حالی که مجلس شوراى ملى آن را اصلاً به صورت قانون به هیچ صورتى رسماً نشناخته است بنابراین من چون در کمیسیون عرایض هستم تقاضاهای زیادى از افراد مردم و دسته‌های مختلف و مخصوصاً آقایان علما و روحانیون رسیده و از مجلس

+++

شوراى ملى تقاضا کرده‌اند که اساساً این موضوع رسومات را لغو کند این موضوع را ما به وزارت دارایى نوشته‌ایم که مطالعه کند و یک مالیاتى جاى گزین مالیات رسومات بکند ملت ایرا با کمال شوق و رغبت حاضراست این مبلغ را از هر محل دیگر به عنوان مالیات بدهد که فروش و معامله و استعمال مشروبات الکلى به کلی ممنوع باشد بنابراین ما نمی‌توانیم رسماً به صورت قانون اینجا تصویب بکنم که از مشروباتى که تهیه می‌شود و وارد می‌شود مالیاتى گرفته شود اساساً این را لغو کنید که صحت ملت ایران تأمین بشود (صحیح است- احسنت)

رئیس- آقاى کشاورز صدر

کشاورز صدر- بنده تعجب می‌کنم که چرا حاذقى توجه به طرح نفرموده و یک مطالبى که هیچ مربوط به این موضوع نبود فرمودند و به نظر بنده این طور می‌آید که قبلاً خودشان را مهیا کرده بودند براى این که یک فرصتى به دست ایشان به یاد و این مطلب را به این شکل بیان کنند بنده گمان می‌کنم که آقاى حاذقى از مسلمان‌ترین افراداست و تمام نمایندگانى که اینجا هستند تمام مسلمان و متعصب هستند و هیچکسى هم نظرى غیر از این ندارد (صحیح- است) و اگر توجهى به این طرح می‌فرمودید این بود که بنده عرض می‌کنم الان یک عوارضى دارید از این مشروبات الکلى که مضر است به حال مردم می‌گیرید و از نقطه نظر قانون اساسى و جهات دیگر که کشور ما کشور اسلامى است بنده هم موافقم روزى کهتصمیم گرفته شد که به کلی این رامنع بکنند بنده هم صددرصد موافق هستم بنده که آمدم این طرح را پیشنهاد کردم از این نظر بود که ممکن است آقایان بگویند ایجاد این تضییق هم یک قدمى است که برداشته شده است بنده عرض می‌کنم که یک عوارضى که می‌گیرید به این مبلغ بگیرید و اگر ممکن است دو برابر این مقدارى که پیشنهاد شده و این تقریباً 15 میلیون تومان است اگر دو برابر بگیرید سى میلیون تومان در سال می‌شود به مصرف برسانید اگر واقعاً آقا توانستید و موافق بودید با این طرحى که پیشنهاد شده بنده هم با منع استعمال صد در صد موافق هستم و این پیشنهادى که بنده دادم از این جهت بود و فرمایش آقا اینطور بود که بنده خواستم این موضوع را به صورت قانونى در بیاورم (حاذقى- خیر این طور نیست) و بنده و آقایانی که امضاء کرده‌اند همچو مطلبى را مقصود نداشته‌اند و ما گفتیم که با این طرح یک تضیقى بکنیم مخصوصاً از مشروبات الکلى که از خارج وارد می‌شود بنده صورت گرفتم در سال مبالغ بسیار زیادى مشروب یعنى در حدود چهارده تن مشروب خارجى وارد این مملکت گدا و فقیر و بدبخت می‌شود این را اگر ما بتوانیم عوارض وضع بکنیم و یک عایدى از آن پیدا بکنیم که به مصرف بهداشت مردم برسد ظاهراً عیبى نخواهد داشت و بنده با نظر آقا موافقم که یک عوارض سنگینى وضع کنید و در قدم دوم هم مطلقاً ممنوعش کنید

حاذقى- قدم اول مطلقاً ممنوع است‏

اردلان- اجازه بفرمایید آقاى رئیس یک مرتبه دیگر قرائت شود (ماده واحده به شرح سابق قرائت شد)

وزیردارایى- بنده با فوریت مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

وزیردارایى- دراین جا قبلاً آقاى دکتر شفق یک مطلبى اظهار داشتند که بسیار منطقى و صریح بود لوایح بسیار خوب که دولت هم کاملاً با آن موافق باشد و مجلس شوراى ملى هم آن را به نفع مملکت بداند چنانچه همیشه هم این طور است باید این طرح‌ها و این لوایح برود به کمیسیون منتهى این که دولت هر روز در یک کمیسیونى بیاید و متخصصین کار بنشینند آن طرح را مرتب بکنند و به مجلس شوراى ملى بیاورند یک مرتبه نمی‌شود یک طرحى را این جا که راجع به یک امر کلى و مربوط به امور مالیاتى مملکت است و مربوط به این بودجه‌ای است که همین الان تقدیم شده مربوط به زندگی مردم است و البته نواقصى هم دارد که باید آن نواقص را رفع بکنیم و بنده استدعا دارم که قبول بفرمایید که با فوریت و دو فوریت این لوایح موافقت نشود.

کشاورز صدر- آقا با یک فوریت موافقت کنید

سزاوار- تذکرى بنده دارم‏

رئیس- به فوریت اول رأى گرفته می‌شود

تقى‌زاده- قبل از این که رأى بگیرید بنده یک کلمه عرض دارم عرض بنده این است خود فوریت که مطرح شده یک مخالف و یک موافق اقلاً باید صحبت کنند و اساساً از اول تا آخر مطالب آقایان راجع به فوریت نبود و یک کلمه در مخالفت با فوریت گفته نشد (صحیح است) گفتند مخالف با فوریت و ایشان هم تمام جوابشان را دادند اولا عرض بنده این است که در مسئله فوریت که خودش یک مسئله‌‌ای است هیچ لازم نیست که یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کنند و بنده با موضوع فوریت عرضى دارم که اگر اجازه بفرمایید عرض کنم و در غیر این صورت در فوریت دوم اجازه بفرمایید.

رئیس- بفرمایید

تقى‌زاده- بنده هر دفعه که لایحه‌ای اینجا طرح می‌شود و راجع به فوریتش غالباً اجازه خواستم ولى فوراً یک کسى قبل از بنده حرف زد به عنوان موافق و یک نفر هم به عنوان مخالف فورا هر رأى می‌گیرند فقط بنده می‌خواستم این را عرض کنم و حتى قبل از دستور می‌خواستم به عرض برسانم که این ترتیب به نظر من کار بسیار خوبى نیست که ما دائماً با دو فوریت لوایحى تقدیم مجلس کنیم (صحیح است) خود بنده شخصاً با فوریت کاملاً مخالفم حتى با یک فوریت و خیال می‌کنم که در یک سال یا پنج سال یک دفعه یک موقعى بیاید که یک موضوعى یک فوریت لازم داشته باشد این را قانون اساسى و سایر قوانى معلوم کرده است که هر چیزى دو شور لازم دارد و چه دلیلى دارد که یک فوریت داشته باشد آمدیم که یک فوریت هم در یک مسائلى لازم شد اما دو فوریت معنی‌اش این است که هیچ یک از آقایان اعضاء مجلس فرصتى پیدا نکنند که بفهمند که مطلب چیست و این را می‌خواهم عرض بکنم غالبا وقتى که استدلال به فوریت می‌شود با یک فوریت یا دو فوریت تمام استدلالات در متن مطلب می‌شود که این کار کار خوبى است چرا مانع می‌شوید از این قبیل چیزها و هر کسى که مخالفت می‌کند می‌گویند که آقا چرا مخالفت می‌کنید که تریاک منع شود یا چرا مخالف هستید که عوارض گرفته شود در صورتی که هیج ربطى ابداً و اصلاً به این کار ندارد یک لایحه‌ای که بنده صد در صد موافق باشم با فوریتش مخالفم و از این جهت تمنا می‌کنم که آقایان نه براى این دفعه بلکه براى آینده هم در باب فوریت قدرى رویه اعتدال پیش بگیرند.

رئیس- در فوریت یک موافق و یک مخالف بیشتر نمی‌تواند صحبت کنند و ماده 74 و 75 نظامنامه براى آقایان قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده هفتاد و چهارم- در موقعى که لایحه یا طرح قانونى پیشنهاد می‌شود و‌زرا‌ یا صاحب طرح یا یکى از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فورى بودن آن را تصدیق نماید

ماده هفتاد و پنجم- این چنین تقاضا با مقدمه که حاوى دلایل آن باشد اظهار می‌شود و پس از آن مجلس در فوریت و عدم فوریت آن رأى می‌دهد

 رئیس- دیگر مذاکرات زیادى ندارد مجلس باید رأى بدهد یا فوریت قبول می‌شود یا رد می‌شود بنابراین در فوریت این طرح قانونى رأى گرفته می‌شود.

سزاوار- این قابل طرح نیست این اشکال دارد از نظر قانون هم اشکال دارد

رئیس- وقتى که طرح شد بفرمایید رأى گرفته می‌شود به فوریت این طرح قانونى آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

[11- طرح پیشنهادى جمعى از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح آئین‌نامه داخلى‏]

رئیس- طرح پیشنهادى جمعى از آقایان قرائت می‌شود

ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به این که آئین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى داراى نواقصى است که با تجربیات چندین ساله که پس از تصویب آن به دست آمده لازم به اصلاحاتى است لذا امضاء‌کنندگان ذیل آئین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى را که مشتمل بر 260 ماده و در ایام فترت به وسیله ى کمیسیون مخصوصى تهیه شده است به عنوان طرح تقدیم و طبق ماده 21 از نظامنامه کنونى تقاضا مى‌‌نماییم براى رسیدگى به طرح مزبور کمیسیونى مخصوص مرکب از دوازده نفر از هر شعبه دو نفر تشکیل و در ظرف یک ماه کمیسیون مزبور مکلف باشد که گزارش خود را نسبت به آئین‌نامه‌ی مزبور به مجلس تقدیم نماید.

ابوالحسن رضوى و عده‌ی دیگر

رئیس- آقاى رضوى نیستند.

حاذقى- بنده هم امضاء کرده‌ام اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس- مخالفى نیست (گفته شد- خیر) بنابراین تقاضا می‌شود از هر شعبه دو نفر انتخاب شوند و این طرح فرستاده می‌شود به آن کمیسیونى که از

+++

شعب تشکیل می‌شود و بعد گزارش آن می‌آید به مجلس (حاذقى- یعنى در ظرف یکماه) اگر آقایان اجازه بدهند ده دقیقه تنفس داده می‌شود مشروط بر این که آقایان تشریف نبرند و مجدداً سر وقت به مجلس تشریف بیاورند.

 (در این موقع چهل دقیقه پیش از ظهر جلسه به عنوان تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

[12- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- یک عده‌ای از آقایان تقاضاى تنفس کرده بودند تنفس داده شد ولى متأسفانه الان اکثریت نیست بعد از این هم دیگر تنفس داده نمی‌شود صورت غائبین هم در صورت مجلس ذکر می‌شود و البته غایب محسوب خواهند شد جلسه را ختم می‌کنیم جلسه‌ی آینده روز یکشنبه ساعت هشت و نیم دستور انتخاب شعب چون دوره‌اش تمام شده بعد هم استیضاح.

 (جلسه در ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه ختم گردید.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

شماره 116- 1093 17- 1- 1327

آقاى غلامحسین فخارى‏

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه مهمویى حومه بیرجند براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 324- 1089 17- 1- 1327

آقاى محمد حسین درودیان سر دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق نقوسان تفرش‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج و طلاق تحت تعقیب دادگاه انتظامى سر‌دفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 423-573 11 - 1- 1327

آقاى سید مصطفى مطصفوى‌الحسینى دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمى شماره 53 تهران‏

به موجب این حکم به سمت سر دفترى اسناد رسمى درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 18257- 1085         17- 1- 1327

آقاى محمدعلى محى‌الدینى انارى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان کشکوئیه رفسنجان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد. وزیر دادگسترى‏

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294367!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)