کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 46 صورت مشروح مجلس روز شنبه 15 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت آقای کیخسرو شاهرخ- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 46

صورت مشروح مجلس روز شنبه 15 تیر ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت آقای کیخسرو شاهرخ- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 9 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: مستشار- حیدری- معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- بوداغیان- مرات اسفندیاری- ثقةالاسلامی- معدل- ناصری- مهذب- کامل ماکو- ذوالقدر- نواب یزدی- اعظم رنگنه

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات- دکتر جوان- نیک‌پور- پناهی)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت آقاى کیخسرو شاهرخ- ختم جلسه‏)

رئیس- ضایعه بزرگى که براى مجلس اتفاق افتاد بنده و به طورى که می‌دانم همه همکاران محترم بنده را قرین کمال تأسف و اندوه نمود.

می‌گویند قدر هر کس بعد از مردنش معلوم مى شود ولى بنده عرض می‌کنم که قدر کیخسرو شاهرخ در زنده بودنش هم معلوم بود براى این که این آدم از روزى که براى خدمت ملى انتخاب شد و وارد مجلس شد و از روزى که به کارپردازى مجلس نامزد شد طورى کمر خود را براى خدمت به مجلس و مراقبت و انجام کارهاى مجلس و علاقه به مجلس بست که واقعاً بهتر از آن نمی‌توان تصور کرد (صحیح است) چنانچه همه آقایان می‌دانند و مى‌بینید که در هر گوشه و کنار و در هر در و دیوار و هر اطاق و تالار هر اثاثیه و مؤسسه که براى مجلس تهیه شده است آقاى کیخسرو شاهرخ اسباب تذکر همه هست. (صحیح است) و از زحمات او واقعاً تمام مجلس همیشه راضى و خوشوقت بوده است. (صحیح است) این شخص بعد از این که داخل مجلس شد همه می‌دانید که علاوه بر این که در مواقع دایر بودن مجلس وظایف خودش را در کمال خوبى و مراقبت انجام می‌داد در غیبت مجلس و در موقع فترت هم که منحصراً خود او مراقب بود بدون اجر و مزد در انجام وظایف خود اهتمام می‌کرد و اداره مجلس و اثاثیه مجلس را در موقع دایر نبودن مجلس متحمل می‌شد.(صحیح است)

+++

و خود این عمل در این مدت از جمله خدمات بزرگى است که کرده است.

در این اواخر به طورى که خاطرتان مسبوق است چندى مبتلا به کسالت مزاجى و قلبى بود و با وجود این از وظایف خود هیچ فرو گذاشت نمی‌کرد. (صحیح است) بنده از طبیب معالجش شنیدم که روزهاى گرم بعد از ظهر پیاده به مجلس می‌آمد و به او می‌گفتم که این کار براى تو مضر است می‌گفت باید خدمت را انجام داد و نمی‌شود غفلت کرد و واقعاً هم این طور بود که در حال ناخوشى و در حال سلامتى و در هر حال وظیفه خدمت را بر همه چیز مقدم می‌داشت (صحیح است) متأسفانه در این اواخر یک سوانحى براى او پیش آمد که با همه زحماتى که در این مدت کشیده بود و با همه این خدماتى که کرده بود از طرق مختلفه که در تجارت داشت یک لطمات و صدماتى به او وارد آمد که بالاخره با یک آبرومندى و شرافتى هر چه داشت حتى خانه ملکى خودش را فروخت و تصفیه کارهاى خود و حساب‌هاى خودش را کرد و عجالتاً از براى او اولاد بزرگى هست پسر و دختر که مشغول کار خود هستند ولى چهار اولاد کوچک دارد. (دو پسر و دو دختر) و همچنین یک عیال که اینها در خانه هستند و هیچ وسایل معاش ندارند و فقط یک خانه دارند که این خانه را با قرض از بانک که عیالش کرده به اعتبار زمینى که داشته ساخته‌اند که خود این خانه با آن که ساخته شده است وفاى به این قرض هم نمی‌کند.

آقاى کیخسرو شاهرخ به طوری که همه می‌دانند علاوه بر این که در خدمت مجلس با یک صمیمیتى مشغول بود در شاه پرستى و وطن دوستى و ایرانیت و خدمت به کشور یک علاقه مخصوصى داشت که بیشتر از آن ممکن نبود. (صحیح است) همچنین در کارهاى معارفى یک اقداماتى کرد و خدمات شایانى نمود که ملاحظه می‌فرمایید چند دبیرستان و دبستان با زحمات و اقدامات او تشکیل شد که در کمال خوبى اداره می‌شود. (صحیح است) بنده از طرف خودم و از طرف رفقاى محترم خودم امیدوارم که خداوند اجر این حسن نیت و حسن خدمت و اخلاق خوبى که این آدم داشت و واقعاً نسبت به هر کس خدمت می‌کرد و همراهى مینمود و نسبت باعضاء مجلس و نسبت بهر کس که بود از همراهى فرو گذاشت نمیکرد (صحیح است) با این اخلاق خوبى که داشت امیدوارم که خداوند جزاى نیکویی‌هاى او را بدهد (انشاءالله) و بازماندگان او را هم انشاءالله در تحت تکفل و تفضلات خود رعایت فرماید من یقین دارم که دولت شاهنشاهى هم قدر یک همچو خدمتگذارى را که با نهایت صمیمت خدمت کرده و کار خودش را در این مدت به خوبى به انجام رسانده منظور فرموده به بازماندگان او باالخصوص عیال و چهار اولاد کوچک او که فعلاً بدون وسیله زندگانى می‌باشند بذل عنایت خواهند فرمود. (صحیح است) که مخصوصاً در سایه دولت شاهنشاهى همان طور که پدرشان مفتخر بود و راحت می‌گذرانیدند انشاءالله به راحت بگذارانند. (صحیح است) بنده از طرف عموم آقایان نمایندگان محترم تعزیت و تسلیت به خانواده فقید می‌گویم و صبر و آسایش بازماندگانش را از خداوند می‌خواهم. اگر اجازه می‌فرمایید به احترام این فقید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه فردا سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293774!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)