کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/24]

جلسه: 4 مذاکرات روز دوشنبه هشتم شهر ذى‌القعده‌الحرام 1327  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 4

مذاکرات روز دوشنبه هشتم شهر ذى‌القعده‌الحرام 1327

 

مجلس دو ساعت به غروب مانده به ریاست جناب آقاى مستشار‌الدوله منعقد خلاصه مذاکرات روز شنبه را معاضد‌الملک قرائت کرد.

رئیس- خیلى تشکر و امتنان دارم از حسن ظن وکلا نسبت به این بنده و این که در این دوره ریاست مجلس مقدس شوراى ملى که وظیفه مهمه و بزرگترین تکلیفى از تکالیف مجلس است به اکثریت به این بنده محول گردیده و امیدوارم که به حول و قوه الهى به اندازه وسع و قوه خود در انجام وظایف مرجوعه به خود و رعایت حقوق ملت و دولت با یک عزمى راسخ به اتفاق آراء صائبه آقایان وکلاى مجلس مقدس به قدر مقدور کوتاهى نشود و در دوره سابقه این که کاهى اختلالى در امور مجلس مشاهده مى‌شد نه به واسطه تسامح یا انحراف رئیس از وظایف خود بوده و چنانچه حالا هم آقاى صنیع‌الدوله و آقاى ممتاز‌الدوله که حضور ندارند اگر خودشان حاضر بودند از براى قبول کردن ریاست خودشان انتخاب مى‌شدند و در آن دوره مجلس به خوبى کار می‌کرد لکن موانع زیادى در پیش بود که از زحمات مجلس نتیجه منتظره حاصل نمى‌شد قدرى هم مراعات حفظ نظم مجلس به طوری که لازم بود در آن دوره به عمل نمى‌آمد و جزئیات مطالب را به طوری که باید مرتب نمى‌کردند و در مذاکرات وکلا هم مراعات ترتیب نمى‌شد انشاء الله تعالى در این دوره این نواقص به طوری که شایسته است تکمیل و تمام جزئیات مراعات خواهد شد که اوقات مجلس تضییع نشود و امروز از حسن نیت همه امیدواریم که به اتحاد کاملى حاضر شویم براى تصحیح کارها و امروز بر حسب یک ماده قانون اساسى خواستیم مراعات و عمل نماییم از این جهت از حضرتین حجتین آیتین و سایر آقایان که پیشوایان دینند دعوت کردیم تا در حضور ایشان نمایندگان محترم قسم یاد نموده این تکلیف اولى خود را ادا نمایند و چنانچه در خلاصه قرائت شد انتخاب 5 نفر از نمایندگان محل ملاحظه است به این جهت از کمیسیون‌هاى شش گانه از هر کمیسیونى یک نفر انتخاب براى رسیدگى به انتخاب آنها و اینک راپرت آن کمیسیون قرائت مى‌شود.

راپورت کمیسیون درباره نمایندگانى که انتخاب آنها قانونى و یا این که درباره آنها از ولایات شکایت به مجلس رسیده بود قرائت شد اولا حاجى شیخ‌

+++

الرئیس چون اعتبار‌نامه ندارند قبول نمى شوند و ثانیاً شیخ غلامحسین انتخاب ایشان به قرعه شده و شعبه سیم تصدیق صحت انتخاب ایشان را نمى‌نماید، ثالثاً آقاى شیخ ابراهیم زنجانى چون اعتبارنامه ندارند وحید میرزا نیز اعتبارنامه ندارد و فاتح‌الملک و میرزا مرتضى قلی‌خان و فهیم‌الملک و میرزا احمد خان شیبانى، فخر‌الممالک غفارى که فقط شکایات از ایشان رسیده چون محل اعتنا نیست کمیسیون صحت انتخاب ایشان را تصدیق مى‌نماید و لازم مى‌داند درباره آنها از مجلس اخذ راى نموده تا در جلسات حاضر شده در امورى که مطرح مى‌شود آراء خودشان را اظهار دارند.

وثوق‌الدوله اسامى آنها را بخوانید.

رئیس- راپورت را ثانیا بخوانید (ذکاء‌الملک راپورت را ثانیا قرائت کرد.)

رئیس- اسامى آقایانى که در راپورت ذکر شده و کمیسیون راى مجلس را لازم دانسته خوانده مى‌شود تا راى مجلس معلوم شود (در این وقت راى دستى درباره آقا میرزا مرتضى قلی‌خان و غفارى و شیبانى و فهیم‌الملک گرفته شد.)

رئیس- درباره غفارى و شیبانى اکثریت نمى‌بینم.

وثوق‌الدوله- درباره غفارى و شیبانى آراء متساوی است.

ادیب‌التجار- در خصوص غفارى گفتند سن ایشان قابل نیست (گفته شد در راپورت که اسمى از سن ایشان برده نشده است.)

حسنعلى خان- خیلى باید تشکر کنیم که در اول مجلس مى‌خواهیم خودمان را قانونى کنیم و نکات قانونى را در نظر بگیریم و بنده خیلى خوشوقت مى‌شوم که حکم عمومى باشد و بدون ملاحظه آن نکات قانونى را در نظر گرفته معمول و مجرى داریم آن اشخاصى که اعتبارنامه ندارند تکلیفشان معلوم است اما آن اشخاصى که اعتبارنامه در دست دارند و به واسطه شکایات از آنها در وکالتشان تشکیک شده است مجلس آنها را به وکالت مى‌پذیرد همان طور که مرقوم شده بود خیلى صحیح است بنده عرض مى‌کنم هنوز در مملکت ما آن اخلاقى را که باید پیدا کنیم یعنى معنى مشروطیت واقعى را بفهمیم نفهمیده‌ایم افراد مردم هنوز ملتفت نشده‌اند به این معنى در همه جاى دنیا چون عادت کرده‌اند و سال‌ها است امتحانات کرده‌اند مى‌دانند واجرا داشته‌اند لذا مى‌دانند که همیشه اقلیت تابع اکثریت است ولى در مملکت ما ممکن نیست ششصد نفر درباره یک نفر راى بدهند و صد نفر درباره دیگرى راى بدهد آن صد نفر براى خودشان حق تصور مى‌کنند و مى‌خواهند راى آن 600 نفر را متزلزل بنمایند واین را مى دانم که در همه جاى دنیا این حق ساقط است و هیچوقت اشخاصى که درباره کسى راى نمى دهند راضى نیستند با آن که اقلیت دارند و ممکن است که از طرف این اشخاص همیشه شکایت بیاید پس شکایت آنها را ما نمى‌توانیم مأخذ قرار دهیم و اما در باب سن سایر جاها سن را ثبت دارند چرا که احصائیه دارند و تمامى نفوس را می‌دانند و اسامى را در دفاتر حکومتى ثبت کرده‌اند و می‌دانند فلان کس چند سال دارد و اشخاصى که (30) سال دارند کى ها هستند ولى در مملکت ما چطور مى‌توانیم بگوییم فلان کس (30) سال دارد یا فلان کس (30) سال ندارد در حالتی که اداره احصائیه نداریم و اسامى و تعیین سن در دفاتر دولتى ضبط نشده در این صورت به عقیده بنده هنوز نمى‌توانیم در این موضوع هیچ مذاکره کنیم و راى بدهیم.

حاجى محمد اسماعیل- کاشف در صورتى که باید منتظر شکایت قانونى شد فوراً مجلس نمى‌تواند در رد یا قبول آنها راى بدهد.

متین‌السلطنه- آن کمیسیون مخصوص در این باب تحقیق کرده‌اند اگر رد شده است بنده مانع نمى‌شوم اگر رد نشده است آن تکلیف دیگرى خواهد بود.

سید حسین اردبیلى- اگر معلوم بشود که یکى از شرایط را فاقد بوده‌اند خود قانون رد مى‌کند.

وکیل‌الرعایا- عرض مى‌کنم هر قسمى که قانون حکم کرد همان قسم درباره این وکلا رفتار بفرمایید گویا نزدیکتر است به صلاح و سکوت آن اشخاصى که شاکى هستند درباره این دو نفر راجع است به این که گویا یک نوع نفوذى داشته‌اند در کاشان و از محل باید تحقیق بشود آن وقت هر کس به حق خودش خواهد رسید.

وزیرزاده- بنده عرض مى‌کنم ما متأسفانه هیچ چیز نداریم دفتر و اداره احصائیه هم نداریم و اشخاصى که مدعى مى‌شوند سن این اشخاص از (30) سال کمتر است نمى‌دانم به چه دلیل این ادعا را مى‌کنند اگر فقط مطمئن به آن عریضه هستند که آمده است آن عریضه را کمیسیون مخصوص رسیدگى اعتبارنامه که تشکیل شده بود رسیدگى کردند راپورت آن در کمیسیون هم خوانده شد حالا در این باب اگر چیز دیگر مزید بر رد آن دو نفر دیگر مى‌شود بیان کنند و در آخر عرض خود هم جداً این را مى‌گویم وکلاى ملت خوبست قائمه مسلکشان بر روى طرفدارى و نوع خواهى باشد.

حاجى سید نصر الله- مطلب دو تا است یکى این که ما مکلف هستیم موافقت با نظامنامه را آحاد وکلا ادراک کنند این مسئله ممکن نیست دیگر این که وصول شکایتى نشده باشد و بروز مخالفت هم با نظامنامه نشده باشد یعنى صحت وکالتشان مسلم باشد آنهایی که شکایت از آنها نرسیده بود کنار گذارده و آنهایی که اعتبارنامه شان با نظامنامه موافقت نداشت راجع به کمیسیون نمودیم و آن کمیسیون نتیجه تحقیقات خود را راپورت کرده و به مجلس فرستاده است و در مجلس قرائت شد بعد چون در مجلس قرار شد مجدداً تحت رسیدگى برود کمیسیونى منتخب نمودیم از کمیسیون‌هاى شش گانه از هر کمیسیون یک نفر که آن شش نفر رسیدگى نموده و راى خود را بدهند این که این راپورت که نوشته شده براى آن شش نفر است حالا رأیی که مجلس مى‌دهد در واقع راجف به اطمینان خودش به آن کمیسیون است و نتیجه است در باب رأى آنها نه درباره آن وکلا و‌الّا غرض از راى این نیست که وکیل را براى غیر وکیل یا غیر وکیل را وکیل بنماییم.

ابوالقاسم میرزا- آنچه شکایت بود گفته در خصوص قلت سن جواب گفتند تاریخ من روى مهر من کنده شده و از آن رو سن من کافى است این را نتوانستیم بپذیریم و در خصوص شکایاتى که از ولایات می‌رسد گفتیم تا یک ماه دیگر به مجلس اظهار نمایند بعد از اظهار شکایات از روى آنها تکلیف معلوم مى‌شود در صورتی که در ظرف یک ماه شکایات نرسید مجلس آنها را به وکالت مى‌شناسد.

وکیل‌التجار- این مسئله قابل این همه مذاکره نیست براى این که کمیسیون تکلیف ما را معین کرده است.

صنیع‌الدوله- این که نظامنامه نوشته مى‌شود براى این است که تکلیف ما معین شود و در مواقع رفع محظورات و اشکالات را بنماید در نظامنامه مى‌نویسد پس از انتخاب وکیل در آن محل تا یک هفته ممکن است اشخاصى که از آن منتخب شکایت دارند شکایت خود را بنمایند و حالا هم که بدو افتتاح مجلس است و یک ماه وقت از براى وصول شکایت هست پس حالا لازم است این قدر در این باب مذاکره نشود و به همین جا مذاکره را ختم کنیم.

‌(عموم تصدیق کردند و مطلب در اینجا ختم شد)

رئیس- چون پاره تلگرافات از ولایات رسیده لازم است از براى اطلاع آقایان قرائت شود ( (ذکاء الملک تلگرافات را مشعر بر تبریک از افتتاح به امضاى ذیل قرائت کرد (از یزد سردار جنگ) (از اصفهان عبدالحسین) (از ساوه حکومت) (از رشت سردار معتمد) (از بندر جز عطا الله) (از شیراز پیشکار مالیه وکیل الملک) (از سارى ابراهیم ابن عبدالله نورى) (از مازندران مجد الملک) (از تبریز ستارخان) (از کاشان انجمن ولایتى) (از اصفهان آقاى نجفى و ثقه الاسلام) (از نهاوند محمد حسن خان) (از رشت انجمن بلدى) رقعه از اداره غرب وزارت جنگ رسیده بود که تلگراف معزالسلطان سردار محیى را لف کرده و فرستاده بودند قرائت شد.))

رئیس- براى آقاى معزز‌الملک مصیبتى روى داده این است که این مختصر را نوشته‌اند (لایحه معزز‌الملک قرائت شد)

رئیس- درباره حرکت ایشان چه مى‌فرمایید.

وزیر‌زاده- اگر چه وجود ایشان خیلى در مجلس براى ما لازم است لیکن پس از وقوع این مصیبت معلوم است ایشان هم مجبورند یک رسیدگى به امورات خود بنمایند و قانوناً مرخصى تا یک هفته با رئیس است و در مرخصى یک ماهه البته هم قطاران محترم به ایشان اجازه خواهند داد.

در این موقع (قرآن) بزرگ را براى قسم خوردن وکلا به اطاق آوردند یک مرتبه تمام حضار مجلس برخاستند با نهایت توقیر و احترام قرآن را زیارت کرده در بالاى میزى که مقابل حجج اسلام گذارده شده بود گذاشتند بدواً جناب رئیس حرکت نموده به الفاظ جلاله سوگند یاد کردند و سایر وکلا به ترتیب یک نفر از چپ یک نفر از راست برخاسته به ترتیب رئیس قسم یاد کردند.

عده حاضر از وکلا (56) نفر علمائى که به جهت قسم دادن تشریف آورده بودند (آقاى آقاسید عبدالله) (آقاى آقامیرزا سیدمحمد) (آقاى سید ریحان الله) (آقا سیدعلى آقا یزدى) (صدرالعلماء) (حاجى شیخ مرتضى) (حاجى شیخ عبدالحسین و غیره) مجلس مقارن غروب ختم گردید.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:291813!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)