کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى نخست وزیر و ابراز رأى اعتماد به کابینه آقاى ساعد

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى و تصویب یک فوریت آن‏

4 - سؤال آقاى دکتر شفق از آقاى وزیر کشور و تقدیم یک فقره طرح قانونى و پاسخ آقاى وزیر کشور

5 - تصویب استوارنامه آقایان دهقان و اسکندرى و تجدد

6 - قرائت گزارش شعبه راجع به ابطال انتخابات ورامین و موکول شدن به جلسه آتیه‏

7 - تصویب استوارنامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعى‏

8 - قرائت گزارش شعبه راجع به انتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه آتیه به علت مخالفت با آن‏

9 - تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع به استمهال 15 روز جهت رسیدگى به اتهام منتسبه به آقاى تدین‏

10 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن

11 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى نخست وزیر و ابراز رأى اعتماد به کابینه آقاى ساعد

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى و تصویب یک فوریت آن‏

4 - سؤال آقاى دکتر شفق از آقاى وزیر کشور و تقدیم یک فقره طرح قانونى و پاسخ آقاى وزیر کشور

5 - تصویب استوارنامه آقایان دهقان و اسکندرى و تجدد

6 - قرائت گزارش شعبه راجع به ابطال انتخابات ورامین و موکول شدن به جلسه آتیه‏

7 - تصویب استوارنامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعى‏

8 - قرائت گزارش شعبه راجع به انتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه آتیه به علت مخالفت با آن‏

9 - تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع به استمهال 15 روز جهت رسیدگى به اتهام منتسبه به آقاى تدین‏

10 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن

11 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد صادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه­شنبه 26 اردیبهشت ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه- آقایان : خلیل دشتی - صفوی- ملک­مدنی - نقابت - کفایی - عامری - آصف - تولیت - سلطانی - سید ضیاءالدین - فداکار - جواد مسعودی - تهرانچی - تهرانی - معدل

دیر آمدگان بی­اجازه – آقایان : بیات - اکبر)

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت جلسه اعتراضى نیست؟ آقاى یمین اسفندیارى.

یمین اسفندیارى- آقاى تهرانى چندین روز است که مریض هستند و قادر بر حرکت نیستند استدعا می­شود که ایشان را جزء غائبین با اجازه بنویسید .

رئیس- باید بنویسند و استجازه کنند.

یمین اسفندیارى- نوشته­اند

رئیس- آقاى جواد عامرى‏

جواد عامرى- بنده را هم بى­اجازه خواندند و تقاضا هم توسط آقاى طوسى عرض کرده بودم.‏

رئیس- آقاى طوسى

+++

طوسى- یک مرتبه دیگر هم عرض کردم باز مجدداً خاطر آقایان را متذکر می­شوم علت این که غیبت­ها گاهى بى­اجازه خوانده می­شود این است که غیبت­ها باید برود کمیسیون و تا کمیسیون خبر او را ندهد و به محاسبات نرود بى­اجازه نوشته می­شود البته این قسمت و آن قسمت اصلاح خواهد شد .

رئیس- صورت مجلس تصویب شد. دستور مجلس بقیه استیضاح است ولى چند نفر از آقایان نمایندگان اجازه قبل از دستور خواسته­اند.

2- بیانات آقاى نخست وزیر و ابراز رأى اعتماد به کابینه آقاى ساعد

بعضى از نمایندگان- دستور- دستور

رئیس- آقاى سید محمد طباطبایی‏

سید محمد طباطبایی- اجازه بفرمایید اگر صبحتى هست بشود بعد رأى بگیرید .

رئیس- مجلس می­فرماید دستور اگر لازم است رأى هم گرفته شود (جمعى از نمایندگان- خیر دستور) استیضاح مطرح است.‏

سید محمد طباطبایی- اگر استیضاح مطرح است اجازه بفرمایید صحبت شود .

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتید؟

نخست وزیر- موضوع استیضاح در مجلس شوراى ملى مطرح و مورد بحث موافق و مخالف گردید چون دولت با حسن نیت کامل به رعایت و اجراى قوانین علاقه­مندى خاص دارد البته در صورتیکه دولت من طرف اعتماد مجلس شوراى ملى واقع گردد در موضوع مورد استیضاح به نظر هیئت عمومى دیوان کشور مراجعه بر طبق موازین قانونى رفتار خواهد کرد با توضیحاتى که به عرض مجلس رسید تقاضاى رأى اعتماد از مجلس شوراى ملى می­نمایم.

رئیس- پیشنهاد رأى منفى نشده است پیشنهاد رأى مثبت شده است با ورقه رأى گرفته می­شود .

محمد طباطبایی- با قیام وقعود هم می­شود رأى گرفت‏

عده اى از نمایندگان- خیر با ورقه باید رأى گرفته شود .

(اخذ رأى به عمل آمده و توسط آقایان هاشمى و طوسى شماره شد ورقه سفید 73 ورقه کبود 8 سفید بى­اسم 1

رئیس- عده رأى دهندگان در موقعی که رأى شروع شد 90 تا بود بعداً 92 تا شد موافقین 73 مخالف 8 ممتنع یک نفر که ورقه به اسم امتناع داده بود و ده نفر هم که رأى نداده بودند پس با اکثریت 73 رأى رأى اعتماد به کابینه داده شده است آقاى نخست وزیر.

(اسامی موافقین - آقایان : امیرتیمور- مؤید ثابتی - محمدعلی منصف - مهدی نمازی- عباس مسعودی - امیر ابراهیمی -حیدرعلی امامی- علی اقبال - فرهودی - سید احمد بهبهانی - فولادوند - دکتر آقایان - تیموری - لطفعلی رفیعی - محمد گرگانی - حاج سید رضا فیروزآبادی - ظفری -کاظم جلیلی- عماد تربتی- فرمانفرماییان – صدرقاضی- افخمی - موسی فتوحی - نصرت­اللٌه اسکندری - دکتر معاون - عمادالسلطنه فاطمی - محمد بهادری - رضا حکمت - فرور - اسکندر مقدم - شیخ­السلام ملایری - ابوالقاسم امینی - حسنعلی فرمند - مرآت اسفندیاری - شجاع - نبوی - سیدمهدی فرخ - دکترطاهری - مجدضیایی - یمین اسفندیاری - ذوالفقاری - عامری - اردلان - ابوالحسن صادقی - مهدی عدل - محسن افشار- صادقی - سنندجی - نجومی - احمد اخوان - صادق بوشهری - دکتر رضازاده شفق - محمد صادق طباطبایی - شریعت­زاده - محمدعلی امامی جمعه - عبدالکریم صدریه - ابراهیم آشتیانی - ارباب گیو - عزت­اللٌه بیات - دهستانی - مصطفی کاظمی - دولت آبادی - رضا رفیع - حسین خاکباز - ذوالقدر - عطاءاللٌه روحی - رضا تجدد - منوچهر تیمورتاش - مخبر فرهمند - داود طوسی - مؤید قوامی - مهندس اصغر پناهی - هاشمی - سیف­پورفاطمی

اسامی مخالفین - آقایان : دکتر کشاورز – رحمان­قلی خلعتبری – دکتر رادمنش – ایرج اسکندری – پروین گنابادی – شهاب فردوسی – ساسان- خواجه نصیری – میرصالح مظفرزاده

ورقه بی­اسم یکی)

نخست وزیر- از اظهار اعتماد مجلس مقدس شوراى ملى تشکر می­کنم شعار دولت من همکارى کامل با مجلس است (صحیح است) تمام نظریاتی که اینجا گفته می­شود دولت همیشه منظور داشته و آنها را محترم و مقدس شمرده است و امیدوارم به طور دلخواه و طبق وضعیاتى که هست به آن عمل خواهد شد و قانون را همیشه محترم می­داریم و هیچ وقت دولت من

+++

نظر ندارد نسبت به قوانینى که هست و قانونى که وضع شده راجع به آنها یک نظریات مخصوصى اعمال نماید بلکه آنها را در موقع لزوم در نظر می­گیرد دوباره متشکرم از رأى اعتماد مجلس شوراى ملى و امیدوارم بلکه انشاءالله بتوانم کارهاى مملکت را اداره و امنیت مملکت را برقرار کنیم (انشاءالله)

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی و تصویب یک فوریت آن

رئیس- آقاى وزیر دارایی .

وزیر دارایی (آقاى فروهر)- البته آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند که چند سال قبل به واسطه نبودن ارز و ترقى قیمت طلا و نقره ایران با این سرحدات طولانى که ما داریم و با این که وسایل مؤثرى به کار برده می­شد باز طلا از ایران خارج می­شد بنابراین دولت­هاى وقت در نظر گرفتند که کلیه طلاهایى که در کشور است جمع آورى کنند و در بانک ملى بسپارند که اولاً طلا خارج نشود و به علاوه اندوخته اسکناس هم زیادتر بشود و پشتوانه اسکناس وقتى که زیاد شد البته اطمینان مردم هم به اسکناس زیادتر می­شود با وجود آن که طلا در آن موقع 70 ریال ارزش داشته است ولى در بازار آزاد زیادتر بوده باز دولت­هاى وقت تصمیم گرفته بودند طلا را در 70 ریال بخرند و 40 ریال هم جایزه به کسى که طلا را تسلیم می­کند بپردازند با این ترتیب بانک ملى از طرف دولت مأمور می­شود که به این وسیله طلاها را جمع آورى کنند یکى از فروشندگان طلا آستان قدس رضوى خودش را معرفى می­کند به بانک ملى و یک مقدار طلا هم به بانک ملى تسلیم مى­کند که بانک بخرد و جزء پشتوانه منظور شود تقریباً طلاهاى آستانه رضوى وقتى که می­آید اینجا در حدود 52 الى 53 کیلو بیشتر نبوده است .

نراقى- 53 من .

وزیر دارایی- و این قسمت طلاهایى که به بانک ملى داده می­شود و فروخته می­شود طلاهایى بوده است که از دور ضریح برداشته می­شود و یک کتیبه­هایى بوده است که به خط علیرضاى عباسى بوده است و اینها یک چیزهاى نفیسى است و از نقطه­نظر طلا براى بانک ارزش ندارد ولى از نقطه­نظر صنعتى فوق­العاده مهم است دولت در نظر گرفته است پس از اجازه در مقابل قیمت واگذار کند به آستان قدس و آنها را در محل خودش نصب کنند (صحیح است) و چون در پشتوانه اسکناس است و نمی­توانیم بدون قانون مخصوص پشتوانه اسکناس را تغییر و تبدیلى بدهیم اسن است که بنده یک لایحه­اى تقدیم می­کنم که مجلس شورای ملى اجازه بفرمایند که هیئت نظارت اسکناس بتواند در مقابل طلایى که به همان عیار و میزان تحویل خواهد گرفت از آستان قدس این اشیا نفیسه را به آنجا مسترد دارند که در محل خودش نصب کنند (صحیح است).

چند نفر از نمایندگان- تقاضاى فوریت بکنید .

یک نفر از نمایندگان- دو فوریت بکنید .

یک نفر دیگر از نمایندگان- دو فوریت نمی­شود یک فوریت تقاضا بکنید .

لایحه تقدیمى به شرح زیر قرائت شد :

مجلس شوراى ملى‏

موضوع: استرداد کتیبه­هاى طلاى خط علیرضاى عباسى چند سال قبل کتیبه­هاى طلاى خط علیرضاى عباسى متعلق به آستان قدس رضوى به بانک ملى فروخته شده و جزء پشتوانه اسکناس قرار گرفته و چون به موجب قانون مصوب 13 اسفند 1322 هر گونه نقل و انتقال و تبدیل و تعویض و فروش پشتوانه اسکناس بدون اجازه مجلس شوراى ملى ممنوع است و از طرف دیگر شایسته نیست این آثار نفیس قیمتى که معرف صنعت و ذوق صنعتگران معروف تاریخى ایران می­باشد صرفاً به واسطه مقدارى مختصر طلا از منظر و مرآى مردم خارج گردیده و در خزانه بانک به عنوان پشتوانه اسکناس ضبط گردد و به نام حفظ شعائر ملى لازم است به آستانه قدس رضوى عودت داده شود. لذا ماده واحده زیر تقدیم و با قید یک فوریت تصویب آن را تقاضا دارد .

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می­دهد کتیبه­هاى خط علیرضا عباسى متعلق به آستان قدس رضوى را که جزء پشتوانه اسکناس منظور شده

+++

در قبال دریافت آن طلا به آستانه رضوى منتقل نماید .

نخست وزیر وزیر دارایی‏

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- اگر لایحه مالى تلقى شود یک فوریت تقاضا می­شود و الا خیر تقاضاى دو فوریت می­شود .

رئیس- مذاکرات در فوریت لایحه است. آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- بنده عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- بنده لازم می­دانم موضوع را خوب تشریح کنم که صحبت زیاد در اطرافش نشود در موقعی که طلا در مملکت خیلى مرغوب بود اعلیحضرت شاه سابق هر کجا طلا به دست می­آورد امر می­کرد که به بانک ملى براى پشتوانه تحویل شود طلاهاى آستانه قدس رضوى را که در حدود 53 من بوده است به همین مناسبت جمع‌آورى کردند و به عنوان پشتوانه به بانک ملى دادند یک مقدارى از این طلاها را که صورت نذورات و سکه­ها داشت آنها را ذوب کردند و به صورت شمش در آوردند و بقیه را که در حدود 22 کیلوگرم وزن داشتند و داراى خطوط و نقوشى است خط علیرضاى عباسى است که دور ضریح است اینها را هیئت نظارت مخفى از شاه و بدون اطلاع شاه آب نکردند و خوب حفظ کردند، الان در خزانه بانک حفظ است هم به خط نستعلیق است هم به خط قرآنى خط نسخ است و اینها صد برابر قیمت خودش قیمت تاریخى و صنعتى دارد ارباب اطلاع که آمده­اند دیده­اند می­گویند اینها مثقالى هزار تومان قیمت صنعتى دارد در موقع کندن هم خیلى بى­احتیاطى کرده­اند و این اوراق را پاره کرده­اند ولى ما به هر وضعیتى بود این را حفظش کرده­ایم ولى به موجب قانونى که در سال پیش گذشت می­گوید نقل و انتقال و فروش پشتوانه ممنوع است اینها عجالتاً جزء طلاى پشتوانه محسوب می­شود آستانه اصرار دارد که اینها را برگرداند اعلیحضرت شاه فعلى هم امر کرده­اند که اینها را برگردانند ولى آن قانون اجازه نمی­دهد که اینها را ما برگردانیم به آستانه بنابراین ما باید به جاى اینها طلا تهیه کنیم و به جایش بگذاریم. چون در قانون صریح است که تبدیل و تعویض پشتوانه ممنوع است این است که این لایحه را هیئت نظارت پیشنهاد کرده است که به هیئت نظارت اجازه داده شود که به جاى اینها شمش طلا قبول کند و اینها را برگرداند به آستانه که در محل خودش نصب شود چون در بانک به عنوان پشتوانه ما طلا مى­خواهیم و نظر صنعتى نداریم و اشیا صنعتى و ملى باید در مقام خودش نصب شود اینها بیست و دو کیلوگرم است (اقبال- قیمتش در چه حدود است) دو جور طلا قیمت دارد طلایى را که بانک داد و ستد می­کند مثقالى شانزده تومان و خرده است اما قیمت بازار آزاد مثقالى سى و پنج تومان است اینها را هم آن وقت هیئت نظارت مثقالى یازده تومان خریده است و حالا باید آستانه شمش تهیه کند و معادل همان طلا بدهد و اینها را بگیرد حالا ممکن است گفته شود به همان یازده تومان که بانک خریده به همان قیمت محسوب شود این صحیح نیست و آن وقت این ضررش را کى جبران می­کند مثلاً آستانه در آن وقت گندم می­فروخت خروارى پانزده تومان ولى حالا خروارى صد تومان می­فروشد بنابراین بایستى طلا تهیه کند یا به نرخ امروز اعتبار بدهد به هیئت نظارت بانک که طلا بخرد و به جاى این بگذارند و نباید گفت که به قیمت آن روز پول بدهند بنابراین باید طلا بخرند و به ما تحویل بدهند که به جاى اینها بگذاریم و اوراق را پس بدهیم و این را هم به حضور آقایان عرض می­کنم که در آن موقع بیست و دو کیلوگرم طلا در مملکت ما اهمیت داشت ولى حالا این طور نیست و پشتوانه ما صاحب سیصد و بیست خروار طلا است و این طلاها معادل یک شمش و نیم است یعنى هر شمش که از امریکا و افریقا براى ما می­آورند پانزده کیلو وزن دارد که یک شمش و نیم معادل مى­شود با همه این اوراق در صورتی که اتفاق مى­افتد که هر ماهى هفتاد تا هشتاد وارد می­شود همین ماه گذشته اتفاق افتاد که صد و چهل شمش پانزده کیلویى از افریقاى جنوبى براى ما آوردند و حالا دیگر طلا آن اندازه­ها مرغوب نیست و این را هم حضور آقایان عرض می­کنم که این قبیل طلاها که پشتوانه است در جزء آنها آثار تاریخى ایران هم هست

+++

مثلاً در کاوش­هایى هم که در مازندران شده یا در موقع ساختمان راه آهن از زیر زمین کشف شده یک نوع پیاله بیرون آمده است که جنبه تاریخى دارد و مسیو گدار تشخیص داده است که مال چهار هزار سال قبل است یک چنین ظرفى بیرون آمده است اینها را شاه سابق امر کرده بودند که آورده بودند و جزء پشتوانه اسکناس حفظ کرده بودند اینها را هم مجلس شوراى ملى اجازه بدهد واگذار کنیم به موزه ایران باستان و به جایش شمش طلا بخریم بسیار خوب است وزنش هم خیلى کم است و یک کیلو بیشتر نیست .

رئیس- آقاى امینى با فوریت مخالفید بفرمایید.

امینى- بنده با فوریت لایحه مخالفم و عقیده­ام این است که لایحه برود به کمیسیون و دو شور بشود زیرا به عقیده بنده اگر این کتیبه­ها در بانک ملى باشد جایش محفوظ­تر است و شاید صلاح هم نباشد که با این قیمت گزاف طلا مجبور باشند که از بازار طلا بخرند و به جاى اینها بگذارند (بعضى از نمایندگان- آقا آستانه می­خرد) و به نظر من جایش در خزانه بانک ملى محفوظ­تر است و قسمتى را که بنده از آقایان اجازه می­خواهم عرض کنم گر چه قدرى خارج از موضوع است راجع به فرار سرمایه است بنده راجع به فرار سرمایه با آقاى دکتر میلسپو صحبت کردم و حالا چون موضوع مهم است خواستم راجع به این قست عرض کرده باشم در سال 1315 که کنترل دوم ارز در ایران مجرى شد و کمیسیون ارز که آقاى اردلان شاید وارد باشند خوب رعایت می­کردند و از ایران ارز خارج نمى­شد و خیلى سخت بود بنابراین روى این عمل ارز در ایران فراوان بود و از نظر این که نمی­شد از مملکت خارج کرد به صرف کارهاى عام­المنفعه از قبیل شرکت­هاى تجارتى و بنگاه­هاى تجارتى می­رسید و یک هیئت فوق­العاده داشت در وقایع شهریور که وضعیت عوض شد و کمتر اعتمادى بود که بتوانند سرمایه را نگاه دارند آمدند و کنترل ارز و کمیسیون ارز را منحل کردند براى این که آقاى دکتر میلسپو فکر کرد که یک سرمایه آزادى به دست مردم افتاده است و این سرمایه مشغول شیطنت است و این سرمایه را مردم به مصرف خرید و فروش زمین و مستغلات می­رسانند و وجود این سرمایه غیر معلوم به بالا بردن هزینه زندگى کمک می­کند آقاى دکتر میلسپو این طور استدلال کرد که بنده مثل می­زنم فرض بفرمایید یک مرد فعالى را بیکار کردید این مرد فعال چون نمی­تواند بیکار بماند همیشه فعالیت خودش را به هوچى­گرى صرف می­کند ولى وقتى که مشغول کارى شد سرجایش خودش مى­نشیند قبل از آقاى دکتر میلسپو نظر این بود به وسیله اسناد خزانه و به وسیله پرداخت فرع زیاد این سرمایه را از دست مردم در بیاورند و به دست دولت بدهند که به مصرف سدسازى و یا مصرف ساختمان کوى کارگران برسد ایشان فقط راهى که پیدا کرد این بود که مرز را براى این سرمایه باز بگذارد و این سرمایه برود آن طرف اقیانوس گرچه مثل قطره در دریا بود معهذا عمل غلطى بود بنده در سه ماه قبل که سؤال کردم شاید در حدود چهار میلیارد ریال از سرمایه مملکت تا به حال رفته و این فوق­العاده چیز خطرناکى است به نظر بنده باید کنترل عرض برقرار بشود بنده عرض می­کنم طورى بشود که تورم ارزى ایجاد نشود و طورى عمل بکند و کنترل ارز در مملکت دایر بشود و آن اداره کنترل در صادرات ارز داشته باشد و نبض این کار را داشته باشد به طورى که وقتى ارز زیاد شد اجازه بدهند خارج کنند وقتی که کم می­شود آن را اجازه ندهند خارج کنند وقتی که کم می­شود آن را اجازه ندهند خارج شود و جلویش را بگیرند که قادر نباشد براى این کار مخصوصاً این موضوع را بنده از شما آقاى وزیر دارایی خواهش دارم پریروز هم به آقاى ابتهاج عرض کردم و او هم موافقت کرد و گویا یک شرحى به میلسپو در این خصوص نوشته است این را خواستم از آقاى وزیر دارایی خواهش کرده باشم. اگر از موضوع خارج شده­ام معذرت می­خواهم .

رئیس- آقاى رفیع .

رفیع- عرض کنم خیلى خوشوقتم دولت شروع کرده است امانات مردم را که به جبر گرفته­اند پس بدهند چه راجع به اشخاص و چه راجع به اوقاف این لایحه­ای است که کاملاً مورد

+++

موافقت همه آقایان است و حقیقتاً اسباب تشکر آقایان نمایندگان می­باشد فقط آقا در لایحه نوشته­اند براى این کار آثار قدیم است و باید برود به محل خودش و ننوشته­اند چون برخلاف صحت این عمل شده بود و اگر او را علاوه می­کردند و اقرار می­کردند که این کار برخلاف قانون بوده است. واقف وقف می­کند مثل یک مالکى که در زمان حیات خودش که مالک مال خودش است هر کارى را که می­خواهد بکند آن واقف هم هر چه را که وقف کرد باید آن نظر محترم شمرده شود حالا هم که این لایحه را آورده­اند حرف بسیار حسابى است و بنده می­خواستم استدعا بکنم که با یک فوریت اگر موافقند مطرح شود .

رئیس- آقاى بهبهانى .

بهبهانى- بنده موافقم ‌

رئیس- اگر مجلس مذاکرات را کافى می­داند رأى بگیریم (یکى از نمایندگان- آقاى وزیر دارایی فرمایشى دارند)

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- عرض کنم آقایان نسبت به دو فوریت لایحه یک اظهاراتى فرمودند خواستم خدمت آقایان عرض کنم که همان طور که این طلاها در خزانه بانک ملى امانت است و حفظ می­شود اگر منتقل بکنیم به آستانه قدس رضوى خوب حفظ خواهد شد و البته آقایان هم متقاعد می­شوند که علت این که ماده به قید دو فوریت طرح بشود این طور نباشد بلکه اگر بخواهند که در اطراف این موضوع یک قدرى دقت شود دولت هم اگر بداند که در آنجا در امان نخواهد بود موافقت نمی­کند براى این که اگر در اطراف این موضوع پیشنهادات مفیدترى باشد ما هم موافقت می­کنیم فعلاً تقاضاى یک فوریت می­شود که در کمیسیون توضیحات بیشترى داده شود موضوعى را که آقاى نراقى فرمودند راجع به اشیایى که در مازندران کشف شده است البته همان طورى که ایشان پیشنهاد کردند ارزش طلاى شمش خیلى کم است نسبت به ارزش حقیقى آن اشیا و جاى آنها هم در بانک نیست و قطعاً باید برود در موزه باستانى ایران و دولت هم اگر پیشنهادى آقایان در این زمینه بکنند در مجلس با آن پیشنهاد موافقت دارد و قسمت دیگر که آقاى امینى فرمودند چون این موضوع بخشش خارج از این قانون هست اجازه می­خواهم که جواب آن را عرض کنم .

رئیس- آقاى شریعت­زاده یک اخطار نظامنامه دارند.

شریعت‌زاده- به نظر بنده این قسمت مشمول ماده 59 است یعنى شق 3 از ماده 59 نظامنامه است که می­گوید ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در مواد ذیل مجرى نخواهد بود اولاً بودجه دخل و خرج مملکتى- ثانیاً قوانینى که راجع به تقاضاى وجوهى براى مخارج مخصوص است ثالثاً- قوانین راجع به منافع محلى- در این سه فقره یک شور کافى است و مباحثات آن به ترتیب موارد فورى است چنان که ذکر خواهد شد ولى در هر صورت اصلاحات یا مواد الحاقیه که در ضمن شور پیشنهاد می­شود باید موافق ماده 63 به عمل آید. بالاخره این اشیا که جزء صنایع مستظرفه مملکت است در یک محلى و اختصاص به آستانه ندارد و راجع به یک شهرى است و مقصود از منافع محلى یک مقصود عامى است و به نظر بنده یک شورى است .

رئیس- بعضى از آقایان اجازه خواسته­اند و بعضى از آقایان معتقدند که اگر ما به یک فوریتش رأى بگیریم چون مالى است فى المجلس باید مطرح شود (نمایندگان- مالى نیست آقا) . . .

مهندس فریور- یک شورى قید فرمایند یعنى برود به کمیسیون .

رئیس- آقایانی که موافقند . . . (طباطبایی- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم) اجازه بفرمایید آقایانی که موافقند با یک فوریت قیام کنند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد البته به کمیسیون دارایی می­رود. آقاى هاشمى .

هاشمى- همیشه معمول مجلس این بوده است که یک فوریت نسبت به امور مالى و مشابه آن پیشنهاد می­شده است و وقتى که یک فوریت آن تصویب شده است فى المجلس همان روز هم رأى داده می­شود (بعضى از نمایندگان- مالى نیست

+++

مال یعنى خرج ) .

رئیس- بالاخره باید وارد شویم ببینیم مالى هست یا نیست. اگر مالى هست چون یک فوریتش در مجلس تصویب شد باید فى‌المجلس تصویب شود و اگر مجلس تشخیص بدهد که مالى نیست باید برود به کمیسیون .

جمعى از نمایندگان- غیر مالى نیست یک فوریت که تصویب شد می­رود به کمیسیون و یک شور می­شود .

4- سؤال آقاى دکتر شفق از آقاى وزیر کشور و جواب آن

رئیس- آقاى تربتى هم پیشنهادى کرده­اند و چند فقره اعتبارنامه هست اجازه بفرمایید که آنها را زود بگذرانیم و آقاى دکتر شفق هم سؤالى کرده­اند از وزارت کشور گویا آقاى وزیر کشور حاضر باشند براى جواب آقاى دکتر شفق .

دکتر شفق- بنده خیال می­کنم که مطمح نظر تمام آقایان نمایندگان این باشد که اداره امور مستند به دو اصل می­باشد یکى تشویق خدمتگذاران و یکى مجازات اشخاصى که در خدمت­شان قصور می­ورزند و مورد استیضاح دولت مربوط به شق دوم بود و آنهایى که در خدمت قصور دارند باید مؤاخذه بشوند و از این حیث وحدت نظر بین همه آقایان نمایندگان موجود بود و بنده یقین دارم در نتیجه یک عمر فکر و مطالعه خودم مجازات تنها براى اصلاح امور کشور کافى نیست بلکه تشویق هم لازم است و بنده در انگلستان وقتى سر درس بودم که آن درس به نام درس سگ بود مربى سگ به صاحبان سگ گفت که اگر می­خواهید سگتان آدم شود دو اصل را رعایت کنید یکى این که سگ­ها را بدون جزیى گناهى مجازات نکنید ولو پرخاش باشد یکى این که سگ را در مقابل هر خدمت جزیى پاداش بدهید و نوازش کنید بنده این اواخر در نتیجه تحقیق شنیدم و شهدالله ایشان را به جز دوبار ندیدم ولى شنیدم که رئیس شهربانى مستعفى سابق آقاى جهانبانى نقشه­هاى خوبى براى اصلاح شهربانى در نظر داشتند و سابقه بدى هم نداشتند و با کمال جدیت هم می­خواستند کارهاى سودمندى بکنند. و بنده معتقدم که باید از ایشان تشویق بشود و شخصاً آقاى وزیر کشور فرمودند که آقاى جهانبانى نقشه­هاى سودمندى حاضر داشت و بنده شخصاً و به گواهى یک عده دیگر دریافتم که در این مدت کمى که ایشان سر کار بوده است یک اصلاحات خوبى عملى شده است خواستم از ایشان بپرسم که علت استعفاى ایشان چه بوده است. از این فرصت بنده استفاده می­کنم و البته نمی­خواهم سوء استفاده کنم و می­دانم فرصت دیگرى در مجلس نیست و باز مذاکرات راجع به اعتبارنامه­ها و نظیر آن که آقاى اسفندیارى افسوس آن روز مطرح فرمودند شروع خواهد شد و چندین ساعت وقت مجلس را خواهد گرفت و براى مسائل جدى فرصتى نخواهد بود این است که حالا عرض می‌کنم ده روز است یک طرحى تهیه کرده­ام و به امضاى سى و چهل نفر ازآقایان هم رسیده است مربوط به روابط اجتماعى و اقتصادى و سیاسى ما با متفقین و تحکیم مبانى دوستى با آنها که به نظر بنده فوق­العاده اهمیت و فوریت دارد با این حال بنده تقاضاى فوریت نمی­کنم و تقدیم مقام ریاست می­کنم .

وزیر کشور (آقاى هژیر)- بنده قطع دارم فرمایشاتى که آقاى دکتر فرمودند از قبیل امورى که احتمال مداخله قوه مقننه در وظایف محوله به قوه مجریه باشد نبوده است (محمد طباطبایی- چرا یک قدرى بود) و صرفاً خواستند نظر بنده را در خصوص آقاى جهانبانى بدانند (محمد طباطبایی- نظر شخص خودتان یا نظر وزارت کشور را؟) نظر بنده را و علت این که وقت آقایان را می­گیرم این است که بنده خواستم در اینجا استفاده کنم چون در موقع طرح برنامه دولت آقایان مذاکراتى فرمودند و خاطر آقایان متوجه بود که هر چه زودتر اصلاحاتى در امور شهربانى بشود بنده خواستم به این مناسبت توضیحاتى عرض کنم. آقاى جهانبانى آن طورى که بنده ایشان را شناختم مرد فعال و جدى و تند کار هستند به طوری که شاید بشود گفت در بعضى از موارد از حدود عادى که ممکن است طرز کارشان تجاوز کند. بر این اساس در ظرف مدت مختصرى که ایشان به وظایف

+++

محوله ریاست کل شهربانى مشغول بودند آنچه بنده دیدم شهدالله تمام اوقات خودشان را صرف دو منظور کرده بودند یکى انجام وظایف روزانه یکى هم کمک به دولت در اجراى منویات مقدس نمایندگان محترم راجع به ریختن شالوده یک شهربانى منظم و مسلط به اوضاع البته اشکالاتى که براى این کار است یکى نبودن بودجه کافى است که بودجه کافى لازم است براى این که بشود افراد لایق براى شهربانى استخدام کرد و یکى هم اصولى که وضع فعلى شهربانى را از صورت نامطلوبى که دارد بیرون بیاورد وضع نامطلوبى که عرض کردم این است که امروز وسایل کار کافى در دسترس مأمورین نیست و باید مملکت وسایل کار کافى در دسترس مأمورین لایق بگذارد و از طرف دیگر نتیجه از آنها بخواهد وسایل لازمه هم یکى بودجه کافى است و یکى داشتن اختیارات لازم است که امیدوارم با معیت و مساعدت مجلس شوراى ملى بتوانند از عهده این دو مقصود برآیند تا نتیجه مطلوب و مستحسنى را که از شهربانى احتیاج دارند انجام شود. راجع به آقاى جهانبانى همان طور که اشاره فرمودند حضوراً هم مذاکره کردیم آن وقت هم تصدیق کردم حالا هم تصدیق می­کنم که ایشان زحمات زیادى براى یک چنین طرحى کشیدند و جلسات مفصل و متوالى هم در وزارت کشور براى مطالعه آن نظریاتى که در اداره شهربانى تهیه شده بود ما تخصیص دادیم طرح­هایى که تهیه شده بود یک قسمتش مبنى بود بر اطلاعاتى که خود ایشان شخصاً داشتند و یک قسمتش مبنى بود بر اطلاعاتى که در اثر مرور زمان در اداره کل شهربانى ذخیره شده بود و امیدوارم در آتیه هم براى انجام آن منظورى که عرض کردم دوام پیدا کند و استعفاى ایشان تأثیرى در این موضوع نداشته باشد و بنده تصور می­کنم ایشان از لحاظ همان عجله و شتابى که در کارها دارند تصور کردند که مشکل­شان باشد صبر کنند که تمام این شالوده­ها ریخته شود و مطالعه شود و به صورت لایحه در بیاید و به مجلس شوراى ملى تقدیم شود و تصویب شود و بعد به دست ایشان داده شود براى اجرا و مشکلاتى که براى کار خودشان می­دیدند که اگر آن وسایل نباشد نمی­توانند کار بکنند و چون طول داشت که این وسایل در دسترس ایشان گذارده شود یکى دوبار استدعاى خستگى کردند و در همان دفعه اول دولت وعده همه گونه مساعدت داد و نظر ایشان را تقویت کرد ولى در مرحله سوم منتظر این امر نشدند و استعفا دادند و استعفای­شان قبول شد .

رئیس- آقاى دکتر شفق مطلب دیگرى راجع به سؤال­تان ندارید (دکتر شفق- خیر )

5 - تصویب استوارنامه آقایان دهقان و اسکندرى و تجدد

رئیس- شروع می­شود به طرح اعتبارنامه­ها. اعتبارنامه­ها آقاى دهقان مطرح است. آقاى طباطبایی

طباطبایی- عرض کنم بنده جهات مخالفتم را در جلسه قبل عرض کردم و خیال می­کنم تجدید مطلع لازم نیست و حالا که فرصتى پیش آمد خواستم از مقام ریاست خواهش کنم که نظر مجلس را یک قدرى جدى­تر و بیشتر رعایت کنند (رئیس- به شرطى که جنابعالى بگذارید) و اگر این طور نشد (البته به مقام حضرتعالى جسارت نمی­شود) اگر این ترتیب ادامه پیدا کند تصور می­کنم آقایان موافقت بفرمایند که در هیئت رئیسه مجلس تجدید نظرى حتماً بشود .

رئیس- آقاى طباطبایی و سایر آقایان اگر خودشان رعایت نظامنامه را بکنند مجلس خود به خود منظم خواهد شد بهتر این است که هر کدام خودمان را منظم کنیم تا همه کارها مرتب و منظم شود. آقاى اردلان راجع به اعتبارنامه آقاى دهقان فرمایشى دارید.

اردلان- عرض کنم انتخابات شیراز انتخابات جمعى بوده است و چون مجلس نسبت به چهار نفر دیگر نمایندگان شیراز اظهار موافقت کرد و رأى داد تصور می­کنم نسبت به یک نفر دیگر هم اشکالى نباشد. و حالا لازم است که یک نفر دیگر هم تصویب شود.

رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- بنده هم فعلاً عرضى ندارم براى این که چهارنفر نماینده دیگر فارس اعتبار نام­شان تصویب شد و بنده هم به احترام رأى اکثریت مجلس مخالفتى ندارم و تسلیم می­شوم .

+++

رئیس- رأى می­گیریم به اعتبارنامه آقاى دهقان از شیراز موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به انتخابات سارى و نمایندگى آقاى ایرج اسکندرى را به شرح ذیل خواندند)

مجلس شوراى ملى- انتخابات حوزه سارى در 17 مرداد ماه 1322 با دعوت انجمن نظار شروع شده است پس از تشکیل انجمن و تهیه مقدمات ماه رمضان پیش مى­آید و جریان کار تعطیل می­شود- در پنجم آذرماه شروع به دادن تعرفه و گرفتن رأى می­کنند در 17 آذرماه دستور توقیف انتخابات می­رسد در پنجم بهمن رفع توقیف شده و بقیه آرا گرفته می­شود. از مجموع هشت صندوق که در حوزه­هاى فرعى وجود داشته صندوق چهاردانگه هزار جریب را انجمن اصلى باطل دانسته و می­گوید (صندوق این محل مدتى به دستور استاندارى از دسترس انجمن خارج بوده و بعداً به وسیله یک پاسبان و دو نفر شهمیرزادى به سارى آورده­اند- شهربانى بهشهر تصدیق کرده است که موقع تحویل صندوق به اداره مزبور محل انداختن رأى در آن باز بوده و بر طبق اطلاعاتى که به انجمن رسیده اضافه بر هزار رأى قبل از تعیین هیئت نظار در آن صندوق ریخته شده است گذشته از این که انجمن فرعى را بدون حضور بخشدار یا نماینده فرماندارى و بدون رعایت تشریفات قانونى تشکیل داده و بدون نشر آگهى بلافاصله پس از تعیین انجمن غیرقانونى در همان روز شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى نموده­اند لذا عمل واقع در آن حوزه را نمی­توان انتخابات قانونى تلقى کرد) بنابراین به استثنا آراء آن صندوق حائزین اکثریت را اعلان کرده­اند در ظرف مهلت قانونى و همچنین قبل از آن شکایات زیاد و متناقصى از اشخاص به انجمن رسیده است که انجمن پس از رسیدگى آنها را غیر وارد تشخیص داده و اعتبارنامه به نام آقاى ایرج اسکندرى که با 15134 رأى در درجه اول حائز اکثریت بوده­اند صادر می­کند. شکایاتى از جریان انتخابات سارى به شعبه اول نیز رسیده بود که مورد مطالعه قرار گرفت چون پاره از آنها متناقض و باقى بدون دلیل و غیر موجه تشخیص شد شعبه اول صحت انتخابات حوزه سارى و صحت انتخاب آقاى ایرج اسکندرى را تصدیق و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند

رئیس- رأى می­گیریم به اعتبارنامه آقاى ایرج اسکندرى موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. (آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به انتخاب آقاى رضا تجدد را از سارى به شرح ذیل قرائت نمودند) جریان انتخابات حوزه سارى به شرحى است که به عرض مجلس شوارى ملى رسیده است. چون آقاى رضا تجدد با 14039 رأى حائز اکثریت بوده­اند انجمن نظار به نام ایشان براى نمایندگى در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده است و چون شکایات وارده به جریان انتخابات از طرف انجمن و شعبه غیرموجه تشخیص شده است و نسبت به شخص ایشان نیز شکایت موجهى وجود ندارد شعبه اول صحت انتخاب آقاى رضا تجدد را تصدیق کرده براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند .

رئیس- مخالفى نیست. رأى می­گیریم به اعتبارنامه آقاى تجدد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد .

6- قرائت گزارش شعبه راجع به ابطال انتخابات ایوانکى و موکول شدن به جلسه بعد

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به انتخابات ایوانکى و ابطال انتخابات آن محل را این طور خواندند)

مجلس شوراى ملى‏

خلاصه جریان انتخابات حوزه ورامین و گرمسار این است در تاریخ 22/ 5/ 1322 انجمن انتخابات تشکیل گردیده براى گرفتن رأى در گرمسار و ایوانکى شش روز و براى ورامین 12 روز تعیین می­نمایند- در گرمسار و ایوانکى اخذ آرا در مدت مقرر تمام شده و آنها را بلافاصله استخراج و قرائت می­کنند- دو دستگى و اختلافات و عدم بی­طرفى اعضا انجمن و مأمورین دولت به علت معلوم شدن زمینه موفقیت نامزدهاى انتخاب تشدید می­گردد .

در ورامین کشمکش شدید شده شکایات به وزارت کشور می­رسد و وزارت کشور بازرس می­فرستند- بازرس گزارش می­دهد و انتخابات ورامین را توقیف می­کند- وزارت کشور در نامه

+++

شماره 2521 مورخ 21/ 6/ 22 خطاب به بخشدار ورامین چنین مى­نویسد «بازگشت به نامه شماره865- 19 / 6 / 22 موضوع بازرسى آقاى قهارى و توقیف جریان انتخابات صندوق آراء حوزه فرعى ورامین اشعار می­دارد مطابق گزارشى که آقاى قهارى داده است در موقع توزیع تعرفه در خاوه بى­ترتیبى­هایى به شرح زیر وجود داشته است .

1- هیئت نظار رعایت بی­طرفى را نکرده تظاهراتى نسبت به طرفداران کاندیداى معین نموده­اند .

2 – بر اثر بى­تربیتى کار نماینده انجمن مرکزى به واسطه توهینى که از طرف اعضاء انجمن به او شده بود ناظر جریان نبوده است .

3 - آقایان موسى تقى­زاده و لاریجانى اعضا انجمن که اولى شناسنامه­هاى اشخاص را ملاحظه و مهر می­کرده و دومى تعرفه­ها را امضاء می­نموده رعایت مقررات را نکرده و به طور بى مبالاتى انجام وظیفه می­نموده­اند .

4 - چند برگ تعرفه به شرح زیر به دست آمد که هر یک سه امضا اعضا انجمن نظارت را دارد .

یکم- تعرفه شماره 48 به نام على پسر ­رضا

دوم- تعرفه شماره 36 به نام سید هاشم پسر سیدعلى

سوم- تعرفه شماره 269 به نام على اکبر پسرحسن

چهارم- تعرفه شماره 366 به نام على اکبر پسر محمدعلى

5 - تعرفه به نام امرالله پسر قربانعلى به شماره 348 صادر شده که شناسنامه او که مهر انجمن به او زده شده از شدت پارگى اسم صاحب آن معلوم نیست .

6- عده­اى شکایت کتبى نموده­اند که به آنها پول و رأى نوشته شده داده شده است .

چون مدت کمى از توزیع تعرفه در خاوه باقى مانده است لازم است انجمن فرعى ورامین را به عدم انضباط و مسامحه در اداره نمودن امر متوجه و آقایان تقى­زاده و لاریجانى را از هر گونه مداخله در امر انتخابات ممنوع داشته مراتب را به انجمن مرکزى اعلام دارید که در موقع رسیدگى به شکایات به این موارد نیز رسیدگى نمایند فعلاً با رفع توقیف جریان انتخابات را به پایان رسانیده با احتیاطات لازم در حدود مقررات ماده 20 آیین نامه شروع به استخراج آرا نمایند.» از این نامه اتخاذ سند می­شود براى گرفتن رأى در یک روز آخر در ورامین نظر انجمن فرعى منقسم می­گردد چهار نفر می­خواهند در جیتو صورت بگیرد- پنج نفر می­گویند در محمد آباد باشد خود این اکثریت ضعیف هم در نتیجه این که در ظرف دو روز از این دسته به آن دسته ملحق می­شوند حاصل می­گردد- بالاخره وزارت کشور هم محمدآباد را تصویب می­کند- ولى بخشدار مدعى است که اکثریت قانونى وجود نداشته.

در اثناى این مذاکرات کشمکش­هایى هم ایجاد شده و جمعى موجب اغتشاش می­گردند- انجمن اصلى گرمسار به استناد ماده 36 و 37 قانون انتخابات یعنى به علت این که انجمن ورامین در موعد کار خود را تمام نکرده است حق رأى ورامین را ساقط می‌داند و آقاى جعفر اخوان را حائز اکثریت تشخیص داده در تاریخ 20 مهرماه به او اعتبارنامه می­دهد .

وزارت کشور بازرس دیگرى که آقاى وداد باشد به ورامین می­فرستد- بازرس به بازرسى اکتفا نکرده مصمم به گرفتن رأى می­شود و دو نفر از اعضا انجمن را که می­گویند انجمن فرعى دیگر صلاحیت ندارد وادار به استعفا نموده به جاى آنها از اعضا على­البدل انتخاب می­کند بالاخره یک روز باقى مانده در محمد آباد اخذ رأى می­شود- بخشدار مدعى است که به مردم براى اخذ رأى در محمد آباد اعلان قبلى نشده است- دلیلى هم بر رد این مدعا مشاهده نمی­شود .

پس از قرائت آراء ورامین آقاى وداد براى این که صورت قانونى را درست کند درصدد به دست آوردن تصویب انجمن اصلى برمی­آیند چون آنها حاضر نمی­شوند شش نفر از اعضا على­البدل را دعوت کرده مجدداً انجمن اصلى تشکیل می­دهند و این انجمن آقاى ابراهیم آشتیانى را حائز اکثریت شمرده به ایشان اعتبارنامه می­دهد .

بدیهى است در این انجمن­ها که طرفدارى صریح از نامزدهاى انتخابات کرده­اند شکایات مورد توجه نگردیده

+++

و حال آن که از تهدید و تطمیع و طرفدارى مأمورین دولت و استفاده علنى آنها از وسایل نقلیه بعضى نامزدهاى انتخابات و مداخله مأمورین خالصه و غیره شکایات زیاد است .

آنچه به طور قطع مسلم است این است که جریان انتخابات گرمسار و ورامین به طور طبیعى نبوده علناً مداخله از طرف مأمورین به نفع نامزدهاى انتخابى می­شده است تهدید و تطمیع در جریان امر بى اثر نبوده- اعضاء انجمن از ابتداى کار بى­طرفى را کنار گذارده و به نفع نامزدهاى انتخابى مداخله و یا لااقل مسامحه و بى­مبالاتى می­کرده­اند توقیف انتخابات اساساً امر خطایى است بخصوص به عنوان مبهمى که ممکن است موجب اغتشاش شود- دولت باید با قواى خود انتظامات را مراقبت کرده تماشاچى مبارزه انتخابات باشد- بازرس نمی­تواند حق قانونى بخشدار یا فرماندار را به خود اختصاص دهد- باید از نفوذ پول و زور حتماً جلوگیرى شود تا مردم آزادانه رأى دهند و این عمل در گرمسار و ورامین صورت وقوع نداشته و بر فرض که نامزد انتخابات حسن شهرت و معروفیت محلى داشته باشد همین که جریان انتخابات صحیح نبود نمی­توان به صحت انتخاب او معتقد شد- بنابراین اصول است که شعبه اول مجلس شوراى ملى انتخابات گرمسار و ورامین را باطل می­داند .

رئیس- چون شعبه با اعتبارنامه مخالفت کرده به جلسه بعد موکول می­شود. آقاى مهندس فریور .

مهندس فریور- استدعا می­کنم بفرمایید اجازه هم به ترتیب ثبت شود که در جلسه آتیه رعایت نوبت بشود .

رئیس- رعایت می­شود. آقاى دکتر رادمنش .

7 - تصویب استوار نامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعى

(آقاى دکتر رادمنش گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى محمدعلى مجد را به قرار ذیل قرائت نمودند)

انتخابات دوره چهاردهم تقنینیه شهرستان قزوین از تاریخ 21 مرداد 1322 شروع و در تاریخ 21/ 1/ 1323 خاتمه یافت در هنگام قرائت آراء شش نفر از اعضا انجمن مرکزى انتخابات بر طبق شکایت عده از اهالى صندوق خرقان را قابل قرائت ندانسته و سه نفر دیگر به عکس قائل به قرائت آراء صندوق خرقان بودند چون اکثریت انجمن آراء صندوق خرقان را باطل دانسته و بازرسان اعزامى وزارت کشور نیز به شرح گزارش مفصلى که در پرونده موجود است نظریه اکثریت را دایر به مخدوش بودن جعبه آرا خرقان تأیید نمودند و وزارت کشور اخذ تصمیم نسبت به انتخابات خرقان را به عهده انجمن محول نموده بود انجمن مرکزى در پنجاه و هشتمین جلسه خود با اکثریت آراء رأى به تجدید انتخابات خرقان داد از این رو انتخابات خرقان در تاریخ 25/ 12/ 1322 مجدداً آغاز و در تاریخ 29 اسفند 22 خاتمه یافت. شعبه شش با در نظر گرفتن محتویات پرونده نظر انجمن را راجع به مخدوش بودن صندوق خرقان موجه دانسته و نظر به این که در هر حال مجوزى براى تجدید انتخابات حوزه خرقان نبوده است بنابراین با عدم احتساب آرا صندوق خرقان صحت نمایندگى آقاى محمدعلى مجد را با اکثریت 12583 رأى تصویب می­نماید .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى مجد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى دکتر رادمنش .

(آقاى دکتر رادمنش گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگى آقاى کام­بخش را از قزوین قرائت نمودند)

جریان انتخابات شهرستان قزوین نحوى است که در گزارش انتخابات نمایندگى آقاى محمدعلى مجد به عرض رسید بنابراین شعبه 6 با عدم احتساب آراء صندوق خرقان صحت نمایندگى آقاى عبدالصمد کام بخش را با اکثریت 5582 رأى تصویب می­نماید .

رئیس- مخالفى نیست؟ گفته شد- خیر) رأى گرفته می­شود به اعتبارنامه آقاى کام بخش آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى (آقاى فاطمى گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات بم و نمایندگى آقاى رفیعى را به شرح آتى خواندند)

+++

انتخابات بم در تاریخ 15 اسفند/ 22 شروع پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزى و حوزه­هاى فرعى 4823 رأى اخذ و در نتیجه آقاى لطفعلى رفیعى با اکثریت 4218 رأى حائز اکثریت شده­اند شکایاتى که به انجمن رسیده به طوری که در صورت مجلس نوشته شده غیرقانونى و وارد نبوده به مجلس شوراى ملى و شعبه هم هیچ گونه شکایتى نرسیده بنابراین شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى لطفعلى رفیعى را از حوزه بم تصدیق می­نماید .

رئیس- رأى می­گیریم به انتخاب آقاى رفیعى از بم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد .

8 - قرائت گزارش شعبه راجع به انتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه دیگر

(آقاى فاطمى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع به انتخابات شاهرود و نمایندگى آقاى صدریه را به شرح ذیل خواندند)

انتخابات شاهرود در تاریخ 27/ 4/ 22 بر طبق دستور وزارت کشور شروع می­شود ولى قبل از این که انجمن تشکیل شود از طرف فرماندار محل به نفع یک نفر از کاندیدها اعمال نظر خصوصى می­شود که وزارت کشور بازرس مخصوص روانه و چون موضوع حقیقت داشته لهذا فرماندار منفصل و منتظر خدمت می­شود و فرماندار دیگرى به محل می­رود و انجمن نظارت را در تاریخ 16/ 6/ 22 تشکیل می­دهد ولى پس از چند روز کلیه اعضا انجمن استعفا می­دهند سپس در تاریخ 20/ 10/ 22 مجدداً از طبقات لازمه دعوت و انجمن تشکیل و شروع به کار می­نماید و در نتیجه از کلیه آراء که 10170 رأى بوده آقاى سید عبدالکریم صدریه به اکثریت 5623 رأى حائز اکثریت می­شوند و در ضمن جریان انتخابات چون کاندیدها زیاد بوده­اند شکایات مخالف و موافقى می­رسد که انجمن هر یک را به شرحى که در صورت مجلس نوشته شده قانوناً وارد ندانسته و رد کرده­اند شعبه پنجم هم با مطالعه کامل در پرونده امر چون شکایات واصله غالباً ارتباطى با آقاى صدریه نداشته و مربوط به کاندیدهاى دیگر بوده و در اساس جریان هم تأثیرى نداشته لهذا صحت نمایندگى آقاى سید عبدالکریم صدریه را از شاهرود تصدیق می­­نماید .

رئیس- آقاى مخبر فرهمند .

مخبر فرهمند- مخالفم .

رئیس- آقاى نبوى .

نبوى- بنده هم مخالفم .

رئیس- موکول به جلسه بعد می­شود .

9 - تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع به استمهال 15 روزه جهت رسیدگى به اتهام منتسبه به آقاى تدین‏

رئیس- گزارشى از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می­شود:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

در موضوع پرونده ارسالى وزارت دادگسترى موضوع اتهاماتى که به آقاى تدین وزیر پیشین خواربار نسبت داده شده چون محتویات آن بیش از سیصد برگ می­باشد و موضوع قابل دقت و رسیدگى کامل است کمیسیون تقاضاى پانزده روز مهلت می­نماید. مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى- دولت آبادى‏

رئیس- آقایانی که با این گزارش که دایر به تقاضاى مهلت کمیسیون عرایض است موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد .

10 -تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن‏

رئیس- بعضى کارها است که مدتى مانده است و بعضى طرح­ها هم قبلاً تقدیم شده و تکلیف آن باید معلوم شود آقاى فریور هم طرحى تقدیم کرده­اند و تقاضاى فوریت کرده­اند قرائت می­شود.

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است به موجب قانون متمم بودجه 1321 دولت مکلف بود که تا اسفند همان سال قانون استخدام مهندسین را تدوین و به مجلس تقدیم نمایند ولى به تأخیر افتاد و چون یکى دو روز قبل از اختتام دوره سیزدهم به مجلس تقدیم شد مورد شور واقع نگردید. بنا به مراتب فوق امضا کنندگان زیر ماه واحده ذیل را پیشنهاد و به قید یک فوریت تقاضاى تصویب آن را می­نماید.

+++

ماده واحده- دولت مکلف است منتهى تا یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون طرح قانونى استخدام مهندسین را تهیه و براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید.

به امضاى 18 نفر

رئیس- آقاى فریور .

مهندس فریور- این یک فوریت که تقاضا شده است براى این ماده واحده است که دولت را مکلف می­کند تا یک ماه طرح قانون استخدام مهندسین را به مجلس تقدیم نماید این هم چیز تازه نیست همان مطلبى است که دو سال پیش در قانون متمم بودجه مجلس تصویب کرده است و به جهاتى که عرض شد تأخیر شد و در اواخر مجلس سیزدهم که آمد بلاتکلیف ماند این است که مجدداً تقاضا شده است دولت طرح قانونى استخدام مهندسین را به مجلس تقدیم نماید .

رئیس- آقاى فرخ‏

فرخ- عرضى ندارم .

رئیس- رأى گرفته می­شود به یک فوریت طرح پیشنهادى آقاى فریور موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. به کمیسیون مبتکرات رجوع می­شود .

‏11- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است (صحیح است) آقایان اعضا کمیسیون قوانین دارایی هم تقاضا کرده­اند که چون روز یکشنبه کار واجبى دارند و باید کمیسیون تشکیل شود جلسه دوشنبه باشد و بعضى از آقایان هم پیشنهاد کرده­اند جلسه سه­شنبه باشد (جمعى از نمایندگان همان سه­شنبه) بنابراین جلسه ختم می­شود و جلسه آینده روز سه­شنبه دوم خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

مجلس نیم­ساعت بعدازظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد صادق طباطبایی

+++

یادداشت ها
Parameter:294128!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)