صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏16
[1396/05/28]

جلسه: 3 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 1328  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

3-انتخاب رئیس مجلس‏

4-بیانات رئیس مجلس شوراى ملى‏

5-تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

6-انتخاب بقیه هیئت رئیسه‏

7-موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏16

 

 

جلسه: 3

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

3-انتخاب رئیس مجلس‏

4-بیانات رئیس مجلس شوراى ملى‏

5-تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

6-انتخاب بقیه هیئت رئیسه‏

7-موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست سنى آقاى مخبر فرهمند تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس‏

رئیس- نسبت به صورت مجلس جلسه اعتراضى نیست؟ (گفته شد، خیر) تصویب شد.

2-تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

رئیس- اگراجازه بفرمایید یک خبر از شعبه سوم رسیده قرائت مى‌شود (عده‌اى از نمایندگان - بفرما‌یید) بعد وارد انتخاب هیئت رئیسه بشویم.

آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم بفرمایید.

اعتبارنامه آقاى پیراسته‏

انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه در ساوه روز پنجم مهرماه 1328 شروع و کارمندان اصلى و على‌البدل انتخاب گردیده و پس از آگهى انتخابات مقرر شد از تاریخ 16 مهر 1328 تا آخر روز 19 مهر به توزیع تعرفه و اخذ آرا مبادرت شود در تاریخ 20 مهر‌ماه شروع به شماره و قرائت آرا مأخوذه گردید در نتیجه آقاى سید ‌مهدى پیراسته با اکثریت 12524 راى از مجموع 12993 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند در موعد قانونى براى وصول اعتراضات چند فقره اعتراض و شکایت به انجمن می‌رسد که انجمن آنها را غیروارد تشخیص و در تاریخ 3 آبان ‌ماه 1328 اعتبارنامه به‌نام آقاى پیراسته صادر مى‌شود شعبه سوم پس از ملاحظه و مدافه پرونده چون شکایات و تلگرافاتى هم در موعد مقرر به شعبه رسیده بود آنها را مورد دقت قرار داده و براى مطالعه بیش‌ترى پرونده را به سوکمیسیونى ارجاع مى‌نماید سوکمیسیون پس از رسیدگى گزارش خود را به شعبه مى‌دهد که قسمتى از شکایات ناشى از رقابتهاى انتخاباتى و قسمتى هم همان تکرار اعتراضات اولیه به انجمن نظارت مى‌باشد که انجمن آنها را غیر وارد تشخیص داده است لذا سوکمیسیون صحت انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان ساوه را تصدیق می‌کند شعبه سوم با توجه به محتویات پرونده و گزارش سوکمیسیون صحت انتخاب ساوه و نمایندگى آقاى سید ‌مهدى پیراسته را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید (مبارک است)

3-انتخاب رئیس مجلس‏

رئیس- تصویب شد. شروع می‌‌کنیم به انتخاب هیئت رئیسه اول انتخاب رئیس خواهد بود. مطابق ماده 157 آیین‌نامه سه نفر به قید قرعه براى نظارت در اخذ و استخراج آرا انتخاب می‌شوند و دو نفر هم از آقایان منشی‌ها به اتفاق آن سه نفر آرا را استخراج می‌کنند عده حاضر فعلاً 98 نفر

(اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

آقایان: غلام‌حسین ابتهاج- ناصرصدرى- دکتر غلامرضا کیان‏

رئیس- چون آقاى صدرى جزو آقایان منشیان هستند یک نفر دیگر انتخاب مى‌شود.

( اقتراع به عمل آمد و آقاى عبدالرحمن فرامرزى به قید قرعه انتخاب شد)

عبدالرحمن فرامرزى- براى نظارت یکى دیگر را انتخاب کنید چون من کسالت دارم.

رئیس- یک نفر دیگر انتخاب مى‌شود.

+++

‌‌(اقتراع به عمل آمد و آقاى شکرایى به قید قرعه انتخاب شدند)

شکرایى- بنده هم به علت کسالت چشم معذور هستم.

رئیس- یک نفر دیگر انتخاب می‌شود.

(آقاى حمیدیه به قید قرعه انتخاب شدند)

دو نفر از آقایان منشی‌ها آقاى محمدعلى مسعودى و آقاى دکتر نبوى در اخذ و استخراج آرا نظارت مى‌کنند.

رئیس شروع می‌شود به اخذ راى عده حضار 100 نفر

 (اسامى راى دهندگان به شرح ذیل قرائت و راى داده شده)

اسامى راى دهندگان آقایان صفوى، شوشترى، زنگنه، گنجه، ابریشم‌کار، صدرى، اردلان، عبدالحسین مجتهدى، سالار سعید سنندجى، کشاورز صدر، دکترهدایتى، نورالدین امامى، فرهودى، غلامرضا فولادوند، دکتر طبا، ابوالحسن حکیمى، اورنک، دهقان، رضوى، قهرمان، ابوالقاسم امینى، سرتیپ‌زاده، امامى اهرى، محمود محمودى، مرتضى حکمت، حسن اکبر، دکتر مصباح‌زاده، آشتیانى‌زاده، بزرگ‌نیا، شهاب خسروانى، حاذقى، عماد تربتى، بوداغیان، بهادرى، ارباب مهدى، گنابادى، نبوى، سلطان‌العلما، پیراسته، اکبرجلالى، اسلامى، گودرزى، سلطانى، ملک‌مدنى، فتح‌على افشار، دولتشاهى، پالیزى، دکترراجى، حبیب پناهى، دکتر سیدامامى، گرگانى، خاکباز، تولیت، ظفرى، دکتر کاسمى، صفایى، قبادیان، اقبال قرشى، فقیه‌زاده، صاحب‌جمع، آصف، عباسى موسوى، صدرزاده، افشارصادقى، مکرم، مهدوى‌طاهرى، سودآور، تیمورتاش، فرامرزى، فولادوند، دکتر معظمى، امیر‌نصرت اسکندرى، رفیع، شکرایى، کهبد، موقر، سالار‌بهزادى، دکتر طاهرى، دولت‌آبادى، برومند، امیرى غضنفرى، دکتر علوى، عرب‌شیبانى، سردار فاخر ثقة‌الاسلامی، کوراغلى، هراتى، خسرو قشقایى، ناظرزاده، مخبرفرهمند، محمدعلى مسعودى، دکتر نبوى، ابتهاج، دکتر کیان.

‌(پس از شماره و استخراج آرا 100 ورقه راى و صد مهره تفتیشیه شماره شد و نتیجه به طور ذیل اعلام گردید)

رئیس- نتیجه استخراج آرا از این قرار است آقاى دکتر طاهرى 30 راى آقاى رضا حکمت 29 راى آقاى رفیع 21 راى آقاى ملک‌مدنى 20 راى چون اکثریت حاصل نشده شروع می‌‌‌کنیم به تجدید انتخاب؟ این مرتبه انتخاب با اکثریت نسبى است‏

قبادیان- آقا قدرى تأمل بفرمایید در اعلام راى چون بعضى از آقایان مى‌خواهند صرف‌نظر کنند.

رئیس- اعلام راى شده نمى‌شود مگر آقایانى که کاندید هستند بخواهند صحبت کنند.

ملک‌مدنى- اجازه بفرمایید.

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى بنده اعتقادم این است براى این که تشتتى پیدا نشود خوب است توافقى بشود از صد راى اخذ شده هر یک از کاندیدها 30 راى، 20 راى داشته‌اند و البته بنده نظرم به آقاى قائم‌مقام‌الملک موافق است اگر ایشان توافق دارم که ما دو نفر به یکى از آقایان که سى راى دارند راى خودمان را واگذار کنیم (صحیح است) و چون بنده به نظر آقاى قائم‌مقام احترام مى‌گذارم و نمى‌دانم هم چه نظرى دارند در هر صورت هر نظرى دارند اظهار کنند بنده نظرى ندارم.

رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- در تمام ادوار گذشته هیچ‌وقت من کاندید ریاست نبودم براى این که به‌قدرى مشغولیات خودم دارم که باید به کارهاى خودم برسم (صحیح است) چند نفر از آقایان تشریف آوردند خودشان گفتند به یک جهانى ما از شما تقاضا مى‌کنیم که کاندید باشید (صحیح است) و قبول کنید از روى عقیده و ایمان آمدند و حالا که این طور است من هم با کمال میل به آقاى حکمت راى می‌دهم (احسنت).

ملک‌مدنى -اجازه بفرمایید.

رئیس- اعلام راى شده است.

( اسامى راى دهندگان به شرح ذیل قرائت و هرکدام راى خودشان را دادند)

اسامى راى دهندگان- آقایان: عزیز اعظم، زنگنه، شهاب خسروانى، ابریشم‌کار، صدرى، اردلان، عبدالحسین مجتهدى، دکتر مجتهدى، سنندجى، آشتیانى‌زاده، کشاورز‌صدر، دکتر هدایتى، فرهودى، فولادوند (غلامرضا)، دکتر طباء ابوالحسن حکیمى، صاحب‌جمع، صفوى، شوشترى، قهرمان، امینى، سرتیپ‌زاده، رضوى، پالیزى، امامى‌اهرى، گنجه، ثقة‌الاسلامی، دولتشاهى، فتح‌على افشار، فقیه‌زاده، ملک‌مدنى، سلطانى، دکتر جلالى، گودرزى، اسلامى، دهقان، سلطان‌العلماء، نبوى، گنابادى، پیراسته، مهدى ارباب، افشارصادقى، بوداغیان، عماد تربتى، حاذقى، بزرگ‌نیا، اکبر، اورنک، محمودى، سودآور، تیمورتاش، طاهرى، مهدوى، مکرم، نورالدین امامى، صدرزاده، موسوى، بهادرى، عباسى، آصف، فرامرزى، دکتر مصباح‌زاده، قرشى، اقبال، قبادیان، صفایى، دکتر کاسمى، ظفرى، تولیت، خاکباز، گرگانى، دکتر سیدامامى، حبیب پناهى، دکتر راجى، عرب‌شیبانى، غضنفرى، امیرى، برومند، دولت‌آبادى، دکتر طاهرى، سالار‌بهزادى، کهبد، موقر، شکرایى، رفیع، امیر‌نصرت اسکندرى، دکتر معظمى، فولادوند (امیرقاسم)، هراتى، کوراغلى، رضاحکمت، مرتضى حکمت، مخبرفرهمند، خسرو قشقایى، ناظرزاده، محمدعلى مسعودى، دکتر نبوى، دکترکیان، ابتهاج (صد ورقه راى و صد مهره تفتیشیه شماره شد و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید)

رئیس- نتیجه استخراج آرا به قرار زیر است: آقاى سردار فاخر حکمت 65 راى آقاى دکتر طاهرى 32 راى، آقاى ملک‌مدنى یک راى، آقاى سردار حکمت با اکثریت به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند چون بعضی از آقایان تقاضاى تنفس کرده‌اند اگر آقایان موافقت بفرمایند ده دقیقه تنفس داده مى‌شود.

( جلسه یک‌ ربع ساعت پیش از ظهر به عنوان تنفس تعطیل و مقارن ظهر مجدداً تشکیل گردید)

4- بیانات رئیس مجلس شوراى ملى‏

رئیس- از حسن ظن و اعتمادی که آقایان نمایندگان محترم بالأخص جناب آقاى حاج‌ آقا رضا رفیع قائم‌مقام و جناب آقاى ملک‌مدنى نسبت به بنده ابراز فرمودند صمیمانه تشکر و سپاسگزارى می‌کنم (احسنت) و ازدرگاه خداوند مسئلت می‌نمایم که همه ما را در اجراى سوگندى که براى حفظ حقوق مجلس و سلطنت مشروطه موافق اصل 11 قانون اساسى یاد کرده‌ایم توفیق عنایت فرماید (انشاء‌الله) شک نیست که کشور ما احتیاج به اصلاحات بسیاردارد و حقیقت مردم انتظار زیادى از نمایندگان دوره شانزدهم دارند که بالاتر از همه حفظ آزادى و حقوق و مصالح ملت ایران است (صحیح است) من یقین کامل دارم در این موقع مهم که دنیا دقایق سختى را می‌گذراند براى ترقى کشور و رفاه و سعادت ملت ایران و تامین امنیت قضایى و عدالت اجتماعى تمام آقایان نمایندگان محترم با حسن نیت و روح وحدت و احساسات وطن‌پرستى از بذل هرگونه فداکارى مضایقه نخواهند کرد (صحیح است) چون پیشرفت مقاصد هر جمعیت بسته به انتظام و انظباط داخلى است تمنا دارم همکاران عزیزم با بنده در رعایت و اجراى کامل نظامنامه مساعدت و کمک فرمایند (صحیح است) یک گزارشى است که آقاى دکتر کیان قرائت مى‌کنند بعد شروع می‌‌‌کنیم به انتخاب نواب رئیس‏

اعتبارنامه آقاى افشارصادقى‏

محتویات پرونده انتخاباتى رضائیه حاکى است که طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 1/ 7/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 23 مهر تا تاریخ 27 مهر (5 روز) اقدام به توزیع تعرفه و اخذ راى شده و پس از استخراج و قرائت آرا در نتیجه آقاى رضا افشار داراى 6836 راى و آقاى محسن افشار‌صادقى 6177 راى و آقاى دکتر نجف‌قلى صدیقى داراى 4884 راى متفرقه و باطله و سفید 140 راى بوده و درتاریخ 17 آبان 28 از طرف انجمن جهت رسیدگى به شکایات اعلام مى‌گردد در مدت مزبور شکایاتى مبنى بر سوء جریان انتخابات و همچنین اعتراضاتى نسبت به آقاى رضا افشار مبنى بر محکومیت جزائى ایشان به انجمن واصل توضیح آن که جریان تشکیل انجمن از آن تاریخ به بعد ضمن گزارش شعبه فرعى در پایان گزارش به اطلاع آقایان خواهد رسید انجمن پس از رسیدگى به شکایات و ارسال رونوشت حکم مبنى برمحکومیت جزائى آقاى رضا افشار از طرف وزارت دادگسترى به انجمن نظارت انتخابات شهرستان رضائیه انجمن به استناد بند 6 از ماده قانون انتخابات از صدور اعتبارنامه به نام آقاى رضا افشار خوددارى نموده و درتاریخ 28 آبان

+++

 1328 اعتبارنامه به نام آقاى محسن افشا‌ر‌صادقى نفر دوم که با اکثریت 6177 راى از مجموع 17637 زاى بوده صادر می‌نماید

پرونده مزبور در شعبه دوم مورد رسیدگى قرار گرفت شعبه از نظر تحقیق و تدقیق بیش‌تر پرونده را جهت رسیدگى به شعبه فرعى ارجاع شعبه فرعى پس از رسیدگى به پرونده گزارش خود را به شرح زیر تقدیم شعبه مى‌نماید:

شعبه سوم مجلس شوراى ملى راجع به پرونده رضائیه مربوط به انتخاب آقاى افشارصادقى و آقاى رضاافشار پس از مراجعه کامل به پرونده به شرح زیر گزارش آن را جهت اطلاع آقایان اعلام مى‌داریم. پرونده انتخاباتى رضائیه حاکی است که انتخابات جریان عادى داشته و در نتیجه آقاى رضا افشار حائز اکثریت گردیده و از طرف فرماندار و رئیس انجمن قبولى ایشان استفسار شده در این خلال 4 نفر از اعضاء انجمن ایراد به صلاحیت آقاى رضا افشار نموده گرچه پرونده انتخاباتى امر موجود نیست و جزئیات روشن نگردیده ولى معلوم می‌شود که از این تاریج به بعد جریان ناصحیحى ایجاد گردیده زیرا اکثریت انجمن که 5 نفر بوده‌اند استعفا داده و فرماندار 5 نفر اعضای على‌البدل را دعوت و دو نفر از این 5 نفر مستعفى شده‌اند و 7 نفر عده حاضر با اکثریت اعتبارنامه به آقاى محسن افشار صادقى داده‌اند. و علت محمل خود را که اعتبارنامه به آقاى رضا افشار نداده حکم شماره 2- 14- 3- 15 هیئت عمومى دیوانعالى کشور مبنى بر محکومیت آقاى افشار به شش‌ماه حبس تأدیبى و انفصال ابد از خدمات دولتى از جهت اخذ رشوه از کمپانى کوروس در زمانی که وزیر راه بوده قرار داده‌اند و به این جهت امانت مشارالیه را مخدوش دانسته‌اند براى روشنى اذهان اعضا شعبه ماده 57 و 58 قانون مجازات عمومى ذیلاً نقل می‌شود:

ماده 57- اگر کسى به مجازات تأدیبى محکوم شده باشد و در مدت پنچ سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزائى جدیدى نداشته باشد با اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از محل جزائى او محو خواهد شد.

ماده 58- همین طریق درباره اشخاصى هم که به مجازات جزائى محکوم شده‌اند مجرى خواهد بود مشروط بر این که در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزائى جدیدى نداشته باشد.

علیهذا قضاوت امر به نظر اعضا محترم شعبه خواهد بود- غلامرضا فولادوند- گودرزى- سرتیپ‌زاده- شعبه پس از رسیدگى مجدد به محتویات پرونده و توجه به گزارش فرعى و ملاحظه اوراق پرونده با راى مخفى با اکثریت آرا صحت انتخابات شهرستان رضائیه و عمل انجمن در مورد صدور اعتبارنامه یعنى تأیید نمایندگى آقاى محسن افشار‌صادقى را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید

رئیس-تصویب شد (نمایندگان مبارک است)

6-انتخاب بقیه هیئت رئیسه‏

باید شروع بشود به انتخاب باقى هیئت رئیسه و بیست دقیقه از ظهر گذشته است اگر آقایان موافق‌اند... (راى بگیرید- همهمه نمایندگان عده اى عصر جلسه تشکیل شود) ممکن است یک قسمتى از وقتى که تا آخر وقت داریم بگیریم بعد اگر چیزى ماند عصر جلسه تشکیل شود آقاى دکتر طبا.

دکتر طبا -راجع به نواب رئیس توافق کامل نشده (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب مهدوى- بنده استدعا مى‌کنم از همکاران محترم که طورى نکنیم که از اول از زیر کار در برویم (صحیح است) از این جهت خواهش مى‌کنم انتخابات هیئت رئیسه را انجام بدهیم و وارد کار بشویم.

رئیس- آقاى کشاورز

کشاورز‌‌صدر- بنده هم موافقم صددرصد و عموم آقایان هم مى‌گویند باید نظامنامه اجرا بشود و پى‌در‌پى مجلس کار بکند ولى یک نکته‌اى هست که بنده از آقایان خواهش مى‌کنم توجه بکنند حالا که انتخاب رئیس خوب شد و جناب آقاى سردار فاخر که مورد اعتماد همه هستند انتخاب شدند (صحیح است) اجازه بدهید درباره نواب رئیس هم یک توافقى بکنیم. خواهش مى‌کنم از جناب آقاى دکتر معظمى که قبول بکنند.

این را میتوانیم با ایشان حرف بزنیم و من اطمینان می‌دهم که دو ساعت در این قضیه اگر فرصت داده شود به نفع مملکت است.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند عرض کنم مطابق آیین‌نامه ما باید سه ساعت کار کنیم، ساعت ده مجلس تشکیل شده است والآن یک‌ربع بعدازظهر است اجازه بفرمایید که شروع کنیم انتخاب نواب رئیس و چون نسبى است تجدید هم نمى‌شود و هرکس اکثریت داشت انتخاب مى‌شود.

قبادیان- انتخاب جمعى است یا فردى؟

رئیس- جمعى است و دو نفر با هم انتخاب می‌شوند آقایان نظار تشریف بیاورند حالا هم اگر آقایان موافق باشند بهتر است که جلسه چهار بعدازظهر باشد و بقیه اعضا هیئت رئیسه بلااستثنا انتخاب شوند و اگر کسى مخالف است راى بگیریم (اردلان -مخالفم آقا) آقاى نبوى‏

نبوى- عرض کنم از وقت جلسه مقدارى باقى است. آیین‌نامه هم تصریح دارد که بایستى بلافاصله این کار انجام بشود و این انتخاب هم جمعى است و همه‌اش یک ‌ربع طول مى‌کشد و کار تمام می‌شود و کارهایى هم در پیش است که هر چه زودتر باید شروع شود. اکثریت هم نسبى است و هرکس بیش‌تر راى داشت تمام مى‌شود.

رئیس- آقاى دهقان‏

دهقان- بنده هم عقیده آقاى نبوى را تأیید می‌کنم ما باید زودتر وارد کار بشویم اگر منظور این است که روى آقاى دکتر معظمى توافق بشود شما به ایشان راى بدهید و بعد هم از ایشان خواهش کنید که قبول کنند.

رئیس- پس شروع مى‌کنیم به انتخاب نواب رئیس، دو نفر نایب رئیس به ترتیب جمعى‏

(اسامى آقایان براى اخذ راى به ترتیب ذیل قرائت شد)

اسامى راى دهندگان- آقایان: عزیز زنگنه، شهاب خسروانى، ابریشم‌کار، صدرى، اردلان، عبدالحسین مجتهدى، دکتر مجتهدى، سنندجى، آشتیانى‌زاده، کشاورز‌صدر، دکتر هدایتى، فرهودى، فولادوند، دکترطبا، حکیمى، صاحب‌جمع، صفوى، شوشترى، قهرمان، امینى، سرتیپ‌زاده، رضوى، پالیزى، امامى‌اهرى، گنجه‌ای، ثقة‌الاسلامی، دولتشاهى، افشار، فقیه‌زاده، ملک‌مدنى، سلطانى، دکتر جلالى، گودرزى، دهقان، سلطان‌العلماء، نبوى، گنابادى، پیراسته، ارباب، افشارصادقى، دکتر طاهرى، سالار‌بهزادى، کهبد، موقر، شکرایى، رفیع، امیر‌نصرت اسکندرى، دکترمعظمى، فولادوند، ابتهاج، هراتى، گوراوغلى، مرتضى حکمت، مخبرفرهمند، خسروقشقایى، ناظرزاده، مسعودى، دکترنبوى، دکترکیان، بوداغیان، عمادتربتى، حاذقى، حسن اکبر، اورنک، محمودى، سودآور، تیمورتاش، طاهرى، مهدوى، مکرم، نورالدین امامى، صدرزاده، موسوى، بهادرى، عباسى، آصف فرامرزى، دکترمصباح‌زاده، قرشى، اقبال، قبادیان، صفایى، دکترکاسمى، ظفرى، تولیت، خاکباز، گرگانى، دکترسیدامامى، حبیب پناهى، دکتر راجى، عرب‌شیبانى، غضنفرى، امیرى، برومند، دولت‌آبادى، دکترعلوى، بزرگ‌نیا، حمیدیه.

(استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام مى‌شود.

رئیس- تعداد راى دهندگان 99 نفر آقایان،گنجه‌اى و دکتر معظمى به نیابت ریاست انتخاب شدند مبارک است حالاشروع می‌‌‌کنیم به انتخاب شش نفر منشى با اکثریت جمعى- آقاى دکتر جلالى‏

دکتر جلالى- بعضى از آقایان نسبت به بنده اظهار لطف فرمودند مى‌خواستم عرض کنم که بنده را از این سمت معاف بفرمایند چون کاندید رفقاى ما آقاى دهقان آقاى قشقایى آقاى ناظرزاده آقاى اقبالى و آقاى دکتر سید امامى هستند.

اسامى به ترتیب ذیل براى اخذ راى قرائت شد اسامى راى دهندگان- آقایان: بهادرى، زنگنه، اورنک، امامى، افشار، پالیزى، دولتشاهى، شوشترى، رضوى، سلطانى، ابریشم‌کار، شهاب خسروانى، صدرى، اردلان، عبدالحسین مجتهدى، سنندجى، کشاورزصدر، دکتر هدایتى، فرهودى، غلامرضا فولادوند، تیمورتاش، حکیمى، امینى، صفوى، قهرمان رفیع، اکبر محمودى، آشتیانى‌زاده، گنجه، سرتیپ‌زاده، ثقة‌الاسلامی، امامى‌اهرى، بزرگ‌نیا، حاذقى، عماد تربتى، گنابادى، فرامرزى، بوداغیان، افشارصادقى، اقبال، نبوى، پیراسته، دهقان، دکتر طبا، دولت‌آبادى، اسلامى، ارباب گودرزى، دکترجلالى، سلطان‌العلماء، ملک‌مدنى، دکتر راجى، پناهى، دکترسیدامامى، خاکباز، تولیت، گرگانى، ظفرى، دکترکاسمى، صفایى، قبادیان، قرشى، فقیه‌زاده، صاحب‌جمع، آصف، عباسى، موسوى، صدرزاده، مکرم، دکتر مصباح‌زاده، مهدوى، طاهرى، سودآور، قاسم فولادوند، دکترمعظمى، امیرنصرت اسکندرى، شکرایى، کهبد، سالار ‌بهزادى، دکتر طاهرى، برومند، امیرى، غضنفرى، دکترعلوى، عرب شیبانى، کوراوغلى، هراتى، خسروقشقایى، ناظرزاده، مخبر فرهمند، محمدعلى مسعودى، دکتر نبوى، ابتهاج، دکتر کیان، (استخراج آرا به عمل آمد.و.نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد)

+++

‌رئیس - عده راى دهندگان نودوشش نفر است. آقایان قشقایى، مسعودى، دهقان، صدرزاده، اقبال، دکتر سید امامى، به منشی‌گرى انتخاب شدند. (مبارک است) حالاپیشنهادى آقاى فقیه‌زاده براى ختم جلسه کرده‌اند و اگر آقایان موافق‌اند گمان مى‌کنم بیرون اکثریت نباشد، قدرى تأمل کنید اگراکثریت باشد شروع کنیم و اگر نباشد باید ساعت چهارونیم بعدازظهر جلسه تشکیل دهیم که امروز کار هیئت رئیسه تمام بشود. بیرون هم کسى نیست 75 نفر براى راى لازم است و 65 نفر از آقایان هستند.

بنابراین جلسه را به عنوان تنفس تعطیل مى‌کنیم جلسه ساعت 5/ 4 بعدازظهر براى انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه‏

(یک ساعت و چهل دقیقه بعدازظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت پنج و سى و پنج دقیقه بعدازظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل شد)

رئیس- جلسه صبح به عنوان تنفس ختم شده و دیگر صورت مجلس ندارد شروع می‌‌کنیم به دنباله انتخابات هیئت رئیسه یعنى انتخاب 3 نفر کارپرداز به ریاست جمعى آقایان نظار و منشى‌ها تشریف بیاورند

ارباب- بنا به تقاضاى جمعى آقاى امینى براى کارپردازى کاندید هستند خواستم به عرض آقایان برسانم (صحیح است)

شوشترى عده‌اى از آقایان به بنده اظهار لظف فرمودند ولى چون آقایان دیگر خود را آماده کرده‌اند براى خدمتگزارى بنده انصراف دارم.

رئیس- اعلام راى شده آقایان تشریف بیاورند راى بدهند (اخذ آرا به عمل آمد) اسامى راى دهندگان - آقایان: ناصر صدرى، اردلان، عبدالحسین مجتهدى، امامى‌اهرى، پالیزى، نورالدین امامى، کشاورزصدر، دکترهدایتى، ابریشم‌کار، فرهودى، آشتیانى‌زاده، غلامرضا فولادوند، حکیمى، رضوى، صفوى، شوشترى، محمودى، اکبر، امینى، سرتیپ‌زاده، گنجه‌اى، شهاب خسروانى، دکترنبوى، بزرگ‌نیا، حاذقى، عمادتربتى، بوداغیان، افشارصادقى، ارباب، گنابادى، نبوى، ثقة‌الاسلامی، سنندجى، سلطان‌العلما، امیرقاسم فولادوند، پیراسته، گودرزى، دکترجلالى، اسلامى، فتح‌على افشار، محمد ذوالفقارى، دکتر راجى، گرگانى، خاکباز، تولیت، ظفرى، دکترکاسمى، صفایى، قبادیان، اقبال، قرشى، فقیه‌زاده، صاحب‌جمع، آصف، عباسى، موسوى، دکتر مجتهدى، تیمورتاش، مهدوى، طاهرى، سودآور، بهادرى، دکتر معظمى، اسکندرى، دکتر علوى، رفیع، شکرایى، کهبد، مخبر فرهمند، سالار بهزادى، دکتر طاهرى، دولت‌آبادى، برومند، امیرى، غضنفرى، عرب‌شیبانى، زنگنه، ناصرذوالفقارى، خسرو قشقایى، کوراوغلى، هراتى، ابتهاج، دهقان، مسعودى، حمیدیه، دکتر کیان، صدرزاده، ملک‌مدنى، دکتر سید امامى، مکرم (استخراج آرا به عمل آمد به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام گردید)

رئیس- آقاى امینى و آقاى پالیزى هر یک 34 راى دارند و منتخب شدند 4 نفرهم 22 راى دارند بلکه 5 نفرآقاى دولت‌آبادى- آقاى فولادوند- آقاى ابتهاج- آقاى سرتی‍پ‌زاده- آقاى کشاورز‌ صدر و باید بین این‌ها قرعه کشیده شود (اقتراع به عمل آمد آقاى ابتهاج به قید قرعه انتخاب شدند)

موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه‏

رئیس- یک نفر دیگر هم آقاى ابتهاج است حالا باید آمادگى مجلس به وسیله خطابه عرض اعلیحضرت همایونى برسد (صحیح است) و چنانچه موافقت بفرمایید در هیئت رئیسه تهیه بشود و به عرض برسد و به اطلاع آقایان نمایندگان هم در جلسه بعد خواهد رسید فعلاً تمنا دارم شب تشکیل شود و از هر شعبه‌اى دو نفر براى تعیین کمیسیون‌ها انتخاب بفرمایند خطابه هم در هیئت رئیسه حاضر مى‌شود و به عرض مى‌رسد و به اطلاع آقایان هم خواهد رسید مجلس روز شنبه ساعت 9 صبح (شش ساعت بعدازظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294521!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)