کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/03]

جلسه: 23 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه 1310 (2 ذى‌الحجه 1349)  

فهرست مذاکرات‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

3. معرفى معاون از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

4. مذاکره راجع به طرح لایحه خالصه‌جات انتقالى‏

5. مذاکره و تصویب اجازه واگذارى دوشانتپه به مؤسسه شیر و خورشید سرخ‏

6. شور و تصویب لایحه مخارج راهآهن در سال جارى‏

7. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت طرق‏

8. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

9. شور دوم لایحه طرز انتزاع املاک اتباع خارجه‏

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 23

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه 31 فروردین ماه 1310 (2 ذىالحجه 1349)

فهرست مذاکرات‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

3. معرفى معاون از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

4. مذاکره راجع به طرح لایحه خالصه‌جات انتقالى‏

5. مذاکره و تصویب اجازه واگذارى دوشانتپه به مؤسسه شیر و خورشید سرخ‏

6. شور و تصویب لایحه مخارج راهآهن در سال جارى‏

7. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت طرق‏

8. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

9. شور دوم لایحه طرز انتزاع املاک اتباع خارجه‏

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس سهشنبه بیست و چهارم فروردین ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامى غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه: آقایان آشتیانى - ارباب کیخسرو - دکتر سنگ - حیدرى

غایبین بى‌اجازه: آقایان تیمورتاش - دبستانى - حاج میرزا حبیبالله امین - حاج محمدرضا بهبهانى - مرتضى قلى خان بیات - طالش خان - اعظم زنگنه - آقا رضا مهدوى - همراز - مسعود ثابتى - معتضدى

دیرآمدگان بى‌اجازه: آقایان حاج حسین آقا مهدوى - بوشهرى - اسدى - مسعودى - شریعتزاده)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب یک فقره اعتبارنامه‏

رئیس - آقاى دکتر احتشام

(احضار براى قرائت راپورت نمایندگى آقاى میرزا رضا خان حکمت از آباده)

خبر شعبه چهارم‏:

جریان انتخابات آباده به ترتیبى است که به عرض می‌رسد.

در 29 بهمن 1309 انجمن نظار مطابق قانون تشکیل و شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده در 28 اسفند خاتمه یافته در نتیجه آقاى میرزا رضا خان حکمت به اکثریت‏

+++

9572 رأى از 10749 به نمایندگى هشتمین دوره تقنینیه انتخاب شده و چون شکایتى به انجمن و مجلس نرسیده بود شعبه چهار به اتفاق آرا نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم می‌نماید.

رئیس - موافقین با صحت نمایندگى آقاى میرزا رضا خان حکمت قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3. معرفى معاون از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

رئیس - آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه - آقاى حسنعلى خان غفارى را به مجلس شوراى ملى به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفى می‌نمایم

نمایندگان - صحیح است مبارک است

4. مذاکره راجع به طرح لایحه خالصه‌جات انتقالى

رئیس - آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه - بنده تمنا دارم لایحه خالصه‌جات انتقالى که خبرش حاضر است امروز مطرح شود اگر اجازه بفرمایید.

افسر - بنده مخالفم‏

رئیس - مخالفید؟

افسر - بلى‏

رئیس - بفرمایید

افسر - بر حسب مقرراتى که همیشه داشتیم قرار بود لوایح اولاً در یک موقعى قبل از مجلس شوراى ملى در فراکسیون بیاورند که اگر یک نظریاتى داریم که در مقتضى نیست وقت گرفته شود در آنجا صحبت کنیم و انصافاً بنده عرایضى که در اینجا دارم یک نظرهایی هست که مقتضى نمی‌دانم عرض کنم در فراکسیون هم که نیاوردند و به این فوریت بالاخره ما نمی‌توانیم قبول کنیم ما باید نظریات خودمان را در یک جایی بگوییم باید یک جایى باشد و الا وکیل مقاصد خودش را در کجا بگوید جایش را معین کنید (دشتى - همین جا بگویید آقا) این جا نمی‌تواند بگوید. برخلاف مقررات قانون می‌نویسند بنده بیاورم اینجا بخوانم؟ که خوب نیست باید آنجا بگویم که آقاى وزیر مالیه بنده را قانع کنند.

وزیر مالیه - این لایحه نوشته شده است که به فوریت ولى مقصود دو فوریت که نبوده است اگر مطلبى به دو فورریت به مجلس بیاورند البته بهتر است که در یک جایی دیگر نشسته شود و گفته شود و مذاکرات خصوصى به عمل آید تا مطلب روشن شود این به ترتیب خودش به کمیسیون رفته است و تمام ملاحظات و استدلالاتى که به نظر آقایان اعضای کمیسیون آمده است تمام ترتیب داده شده است و مفتح شده است و آمده است در مجلس و سایر آقایان هم غیر از اعضاى کمیسیون آقایانى دیگر هم البته ملاحظاتى خواهند داشت ولى نمیدانم چه مانعى دارد که در مجلس ذکر شود براى این که خودش یک قانون جدیدى است میفرمایید که شاید با بعضى از قوانین گذشته منافات داشته باشد (افسر - بنده همچون عرضى نکردم) بنده همچون فهمیدم در این صورت گمان نمی‌کنم که مانعى داشته باشد خصوصاً این طورى که در کمیسیون ملاحظه شده و یک مدت مهلتى برایش قائل شده‌اند و هر چه این قانون تأخیر بشود چون از اول خرداد این مهلت قرار داده شده است آن وقت مهلت مردم در پرداخت اقساط خودشان کم می‌شود و اگر هم صلاح نمی‌دانند بنده عرضى ندارم‏.

رئیس - آقاى افسر قانع شدید؟

افسر - بنده که قانع نشدم رأى بگیرید البته اکثریت خواهد بود و من خواستم این صحبت را بکنم که اگر اینجا نظریات خودم را عرض کردم بد نباشد.

رئیس - بنده یک راهحلى به نظرم رسید براى این که تخالفى بین نظر آقا و این نظر نباشد و آن این است که لایحه دو شورى است یک شورش را صحبت می‌کنیم بعد در خلالش در کمیسیون نظریات را اظهار می‌کنند تا بالاخره جمع بین دو نظر بشود.

وزیر مالیه - فوریت تقاضا شده است.

افسر - خیلى خوب لایحه‌اش را می‌آورند. بنده عرضی ندارم.

وزیر مالیه - اگر میل دارند بیشتر ملاحظه بشود مخالفتى ندارم

+++

رئیس - می‌گذاریم براى جلسه بعد

5. مذاکره و تصویب و اجازه واگذارى دوشانتپه به مؤسسه شیر و خورشید سرخ‏

رئیس - خبر به کمیسیون بودجه راجع به انتقال باغ و قنات دولتى دوشانتپه به شیر و خورشید سرخ قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 49517 دولت راجع به واگذارى باغ و قنات دوشانتپه به مؤسسه شیر و خورشید سرخ مطرح و با حضور نماینده دولت مورد مطالعه قرار داده نظر به این که مؤسسه مزبور خود تقاضا نموده بود باغ مزبور به مؤسسه براى امور خیریه واگذار شود کمیسیون با پیشنهاد دولت موافقت و با اصلاحى اینک راپورت آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود باغ و قنات دولتى دوشانتپه را به ملکیت مؤسسه شیر و خورشید سرخ واگذار نماید.

رئیس - مذاکره در ماده واحده است. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده از موقع استفاده کردم که نظریات خودم را در کلیات این لایحه به عرض آقایان برسانم. اولاً باید حقیقتاً قدردانى کرد از وجود آقاى امیر اعلم که حقیقتاً یک خدمات برجسته به صحیه این مملکت در ظرف چند سال است به عمل آوردند (نمایندگان - صحیح است) اولاً آقایانى که دارالشفاى خراسان را قبل از تشریف بردن ایشان به مشهد دیده بودند و بعد از تشریف بردن ایشان به مشهد و خدماتى که در دارالشفا کرده‌اند و آن را به طور جدید ساخته و تختخواب‌های خیلى منظم و امور بیمرتب آنجا را منظم و مرتب و به صورت یک مریضخانه خیلى صحیحى آنجا را درست کرده‌اند که عکس‌های آنها را بنده در خاطر دارم که در تهران منتشر شد و ثانیاً آنچه که باز به خاطر دارم در دوره سوم آقایان نمایندگان آن دوره بعضى تشریف دارند که مریضخانه که فعلاً به اسم مریضخانه سپه در خیابان سپه هست و به زحمات و خدمات ایشان تأسیس شده است بعد مریضخانه نسوان بود که به زحمات ایشان در تهران تشکیل شده و بعد خدماتى که در مؤسسه شیر و خورشید سرخ انجام داده‌اند که امروز در مجمع بینالمللى دنیا یک مقام بزرگى را احراز کرده قابل تشکر و تقدیر است و مخصوصاً شخص آقاى امیر اعلم گذشته از خدمات عمومى همه دیده‌ایم که در تهران که خودشان را حقیقتاً وقف کرده‌اند بر امورات خیریه مثلاً وقتى که در آذربایجان زلزله واقع شد ایشان فوراً با ائرپلان حرکت کردند و خدمات خیلى بزرگى در آنجا انجام دادند و همچنین در موقع زلزله خراسان این است که واقعاً امیر اعلم آدم نوعى شده است و کوچکترین خدمتى که ما می‌توانیم عجالتاً به مؤسسه شیر و خورشید سرخ بکنیم این است که این عمارت دولتى را تفویض کنیم به مؤسسه شیر و خورشید سرخ (ایلخان - پس شما موافق هستید آقا) و به عقیده بنده این کوچکترین پاداش است که ما براى مؤسسه شیر و خورشید سرخ انجام می‌دهیم و امیدوار هستیم که مجلس شوراى ملى و دولت خدمات ایشان را در نظر گرفته پاداش‌های بزرگ‌تری بدهند. این است که بنده به نوبه خود لازم دانستم از موقع استفاده کرده و تشکرات خود را از ایشان تقدیم کنم.

رئیس - آقاى عدل‏

عدل - بنده عرضى ندارم باید مخالف حرف بزند بعد ایشان که موافق بودند.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - بنده موافق هستم فقط خواستم سؤال کنم که مؤسسه شیر و خورشید این محل دوشانتپه و قنات و باغ آن را براى چه مصرفى لازم دارند آن را توضیح بدهند.

امیر اعلم - بنده اولاً فوقالعاده متشکرم از نماینده محترم که اینجا خدمات ناقابل بنده را ذکر فرمودند و تمجید فرمودند از خدمات ناقابل بنده که هیچ لایق اظهار و ابراز نیست براى این که وظیفه خودم را ادا کرده‌ام. اگر این اداى وظیفه بنده با این همه تشکرات تلقى شود آن خدمات بنده از بین می‌رود و حقیقتاً پیش خودم و وجدم خجلم. معذلک فوقالعاده متشکرم از نماینده

+++

محترم وامیدواریم بیش از پیش بتوانیم که به وطن خدمت بکنیم. اما راجع به توضیحاتى که آقاى دیبا خواستند ناچارم عرایضى بکنم که معلوم شود جمعیت شیر و خورشید سرخ این محل را براى چه خواسته‌اند. آقایان نمایندگان محترم میدانند که متأسفانه تلفات اطفال در مملکت ما نسبتاً زیاد است و یک قدم‌های جدى براى جلوگیرى از این تلفات تاکنون برداشته نشده است. جمعیت شیر و خورشید سرخ که براى خدمات نوعى تأسیس شده است یکى از مواد مرام خودش را جلوگیرى از تلفات اطفال نوشته است دو سال پیش هم یک بیانیه هم نوشته شد و انتشار داد البته حفظ اطفال براى آتیه این مملکت لازم به توضیح نیست که تا چه اندازه مفید است هر قدر نفوس یک مملکتی زیادتر باشد قدرت و عظمت آن مملکت بیشتر است براى این که براى حفظ مملکت بازوهای توانا لازم است و هر قدر عده آنها زیادتر باشد البته بهتر خواهد بود. مؤسسه شیر و خورشید سرخ شروع و این اقدام را از وظایف خود دانست و به طورى که عرض کردم یک بیانیه از طرف خود انتشار داد و اینجا باید با کمال افتخار عرض کنم از طرف خانواده سلطنتى که همیشه خدمات نوعپرورانه این جمعیت را متوجه بوده‌اند اقداماتى به عمل آمد که کمک بشود با جمعیت در این فکر شاهانه در اولین فکر این طور شد که اول یک مطب مجانى براى اطفال شیرخوار تأسیس کنیم و بعد از آن یک محلى را هم براى نگاهدارى نوزادگان مثل مؤسسه نوزادگان ایجاد کنیم که در آنجا علاوه بر این که اطفال شیرخوار را نگهدارى کنند یک مریضخانه هم تأسیس شود در همانجا براى اطفال که مخصوصاً هر وقت ناخوش شدند در همانجا آنها را معالجه بکنند به علاوه اطباى ما یعنى شاگردان طب ما بتوانند امراض اطفال را در آن مریضخانه ببینند و تخصص پیدا کنند در امراض اطفال نظر به این که مریضخانه‌های مخصوص اطفال به قدر کافى ما نداریم اغلب می‌بینیم که همقطارهاى بنده یعنى اطباى محترم که در ولایات کار می‌کنند یک قدرى از آن امراض اطفال دور می‌شوند و حالا علاوه بر فوایدى که تأسیس این مؤسسه براى اطفال دارد یک فواید مهمى هم براى شاگردان مدرسه طب خودمان خواهد داشت که آنها هم می‌توانند استفاده کنند و می‌خواهم عرض کنم که یک طب مخصوصى است براى این که بچه نمی‌تواند بگوید کجایش درد می‌کند یک تحصیلات عملى مخصوصى لازم دارد طبیب در آن امراض و در تشخیص و معالجه مهارت پیدا می‌کند. ما آن مطب را که تأسیس می‌کنیم در میدان مشق خواهد بود و آن مؤسسه نوزادگان را در باغ دوشانتپه خواهیم ساخت و در تحت نظر طبیبههاى متخصصه در فن تربیت اطفال از زن‌ها و دختران تحصیلکرده در تحت نظر همان طبیبهها عملاً و نظراً تحصیلاتى خواهند کرد و متخصصه خواهند شد و بعد جمعیت شیر و خورشید سرخ در نظر دارد که یک عده کافى پرستارهاى عالمه را تهیه کرده و با مخارج خودش به آنها مأموریت بدهد که بروند در شهرها و بعد در دهات و در منازل فقرا و بالاخره وقتى که راپورت به آنها می‌رسد یا خبرى به آنها می‌رسد خانواده‌های فقیرى که وضع حمل می‌کنند چون اینها پرستار هستند می‌توانند وارد شوند در منازل آنها و دستور تربیت طفل را به مادران بدهند و اگر فقیر است کمک مالى به آنها بشود و اگر فرضاً مادر آنها شیر ندارد همان بچهها را بفرستند در همان مؤسسه شیر و خورشید سرخ که آنها را پرستارى کنند که تلف نشوند کم کم این مؤسسه وقتى که نضجى گرفت شعباتش در ولایات دائر خواهد شد و بعد از چند سال امیدواریم از تلفات اطفال کاملاً جلوگیرى شود و این اطفالی را هم که حالا نسبتاً زیاد تلف میشوند جلوگیری شود و نفوس ایران در آتیه انشاءالله زیاد شود یکى از رفقاى محترم پارلمانى دیروز از بنده سؤال می‌کردند که بسیار خوب است این خیالى که شما دارید ولى یک مخارج زیادى لازم دارد ولى جمعیت ملى شیر و خورشید سرخ متکى است به توجهات اعلیحضرت همایونى و

مساعدت دولت و متکى به جوانمردى و فتوت افراد ملت نظر به این که این جمعیت ملى است و افراد ملت هم مساعدت می‌فرمایند جمعیت شیر و خورشید سرخ

+++

هم مدلل می‌دارد که افراد ملت حسن جریان امور شیر و خورشید سرخ را فهمیده و به محسنات او پى برده‌اند وقتى که یک ملتى به محسنات یک امرى پى برد می‌توان امیدوار شد که پول هم پیدا خواهد شد و ما این خیالاتى را که داریم به موقع اجرا می‌توانیم بگذاریم چنانچه در ظرف همین چند سال چندین مریضخانه و سایر مؤسسات دیگر همین طور تأسیس شده بدون این که یک دینار هم سرمایه داشته باشند با توجه اعلیحضرت همایونى و همت افراد ملت چنانچه آقایان و مخصوصاً آقاى دیبا میدانند که شعبه مؤسسات خیریه ما در آذربایجان چقدر مهم شده (دیبا - صحیح است) و همین طور در خراسان و سایر نقاط ایران و بالاخره همین طور که آنها را ساختیم اینها را هم می‌سازیم و البته افراد جوانمرد ملت ایران هم جمعیت فعلى خود را محتاج نخواهند گذاشت در خاتمه هم امیدوارم این لایحه را تصویب فرمایند.

رئیس - آقاى دیبا

عبدالحسین خان دیبا - عرض می‌کنم در این لایحه یک چیزى از قلم افتاده است مطابق اطلاعى که بنده دارم قنات فرحآباد و دوشانتپه مشترک است و در اینجا اسمى از آن قنات برده نشده و بنده عقیده‌ام این است که اگر آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند یا اسمى از فرحآباد برده شود یا آن طورى که بنده پیشنهاد کردم موافقت بفرمایند.

رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به نحو ذیل اصلاح شود:

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که باغ و قنات دولتى سهمى دوشانتپه را به ملکیت مؤسسه شیر و خورشید سرخ واگذار نمایند.

وزیر مالیه - فعلاً جواب کافى در این خصوص نمی‌توانم عرض کنم چون بنده هم میدانم که باغ دوشانتپه قنات دارد حالا یک سهم از قنات دارد یا بیشتر یا از جاهاى دیگر هم دارد درست بنده نمی‌دانم ولى منظور این است حالت حالیهاش به شیر و خورشید واگذار شود اگر همه قنات است همان را و اگر یک سهم است همان یک سهم و غیر از این منظورى نیست اگر پیشنهادى شود که همین منظور حاصل شود بهتر است.

رئیس - عقیده آقاى مخبر چیست؟

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون) - در پیشنهاد آقاى دیبا همین طور که آقاى وزیر فرمودند و قبول کردند مقصود این است که آنچه از این قنات متعلق به باغ په و اراضی‌اش است واگذار می‌شود.

رئیس - پیشنهادى از آقاى دکتر ملکزاده رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق ذیل تنظیم شود:

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود باغ و اراضى اطراف آن و قنات دولتى دوشانتپه را به جمعیت شیر و خورشید سرخ واگذار نماید.

ملکزاده - اگر اشخاص نوعخواه موفق شدند که از جنگ‌ها و حوادث وارده جلوگیرى کنند سعى کردند و سعى می‌کنند که حتىالامکان از جنایات جنگ و صدماتى که حوادث وارد می‌آورد جلوگیرى بکنند و فکرى براى آن بدبخت‌ها بکنند به عقیده بنده بهترین مؤسسه که از براى این منظور تا به حال موفقیت حاصل کرده است همین مؤسسه است که در ممالک مسیحى و اروپا او را صلیب احمر می‌نامند و در مملکت ما خوشبختانه این مؤسسه (شیر خورشید سرخ) نامیده شده است البته خدماتی که در مواقع جنگ مؤسسه صلیب احمر و شیر و خورشید سرخ ما موفق شده است نسبت به بدبخت‌ها و مجروحین انجام داده است به قدرى دامنه‌اش زیاد و وسیع است که باید کتاب‌ها در این موضوع نوشته شود و چیزى که فوقالعاده قابل تمجید و تحسین است این است که این مؤسسه در موقعى که دو دسته براى کشتن همدیگر آماده هستند و مشغول جنگ و جدال شدند بدون رعایت مذهب و نژاد به بدبخت‌ها و مجروحین و گرفتارها کمک می‌کند آن هم از صمیم قلب و با کمال جدیت و کوشش به عقیده بنده این مؤسسه بزرگترین مؤسسه ملى است که ترحم و شفقت بشر را نشان می‌دهد و بالاخره این مؤسسه خودش یکى از بزرگترین دلیل بر عاطفه نوعدوستى و بالاخره تمدن یک جامعهای است و با نداشتن وسائل خوشبخانه این مؤسسه موفق شده است که در این مدت یک خدمات

+++

زیادى بکند و حتى یک کمک‌هایی براى مجاور و مللى که گرفتار حوادث شده است همیشه می‌کند و این نکته را هم بنده باید عرض کنم که احتیاجات صحى به قدرى زیاد است حتى در ممالک دیگر مخصوصاً در مملکت ما که هر قدر صحیهها بزرگ باشد نمی‌تواند رفع این احتیاجات صحى عمومى را تأمین کند و البته باید مؤسسات صحى ملى به صحت عمومى کمک بکنند و این تصمیمى که حقیقتاً دولت گرفته است که کمکى بکند به شیر و خورشید سرخ البته خیلى بجا و به مورد است مخصوصاً در این موقع که می‌خواهند یک مریضخانه از براى اطفال تهیه کنند زیرا امراض اطفال در ایران خیلى زیاد است و البته طریق معالجه طفل هم خیلى مشکل است چون طفل وقتى که مریض شد اگر معالجه نشود و بزرگ شود خیلى مشکل است معالجه‌اش به هر حال بنده در اینجا می‌خواستم توضیح بدهم چون این باغ واگذار شده است به مؤسسه شیر و خورشید سرخ و در آنجا می‌خواهند یک بنایی بگذارند براى مریضخانه خوب است اراضى اطراف آن باغ هم به مؤسسه واگذار شود که مؤسسه بتواند بعضى احتیاجات خودش را از قبیل سبزىکارى و اینها تأمین نماید مقصود بنده این است و امیدوارم آقاى وزیر مالیه هم با این مقصود موافقت فرمایند و جمعیت را تبدیل به مؤسسه کنند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - یک قسمت از فرمایشات آقاى دکتر را که همه معتقدیم و مزایاى این مؤسسه را هم همه میدانند و هیچکس منکر نیست نظرى که بنده داشتم که مخالفت با این پیشنهاد کردم این است چون دیدم در پیشنهاد تخصیص داده‌اند به جمعیت شیر و خورشید سرخ و حال آن که باید به مؤسسه شیرو خورشید سرخ واگذار شود و قبلاً هم دولت همین طور آورده بود در کمیسیون و نوشته بودند جمعیت شیر و خورشید سرخ و ما اصلاح کردیم (ملکزاده - این قسمت را گفتم که جمعیت تبدیل به مؤسسه شود) و جمعیت را مؤسسه کردیم و ملکیت را هم اضافه کردیم که اگر مؤسسه شیر و خورشید سرخ محتاج شد که اینجا را تبدیل به احسن کند و بخواهد در آن تغییراتى بدهد بتواند.

رئیس - نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر - اصل نظر آقاى ملکزاده در ا ین بود که اراضى هم اضافه شود منتها این است که پیشنهادشان به اسم جمعیت بود که آقاى اعتبار اشکال کردند و خود آقاى دکتر ملک‌زاده هم معتقد بودند با این که مؤسسه باشد اما این که اراضى هم اضافه واگذار شود کمیسیون بودجه مخالفتى ندارد و اگر آقاى وزیر مالیه هم موافق باشند مانعى ندارد.

وزیر مالیه - اولاً این که این مسئله به ملکیت واگذار شود این مسئله در میان مؤسسات ملى و مؤسسات دولتى در ضمن عمل فرقى نمی‌کند هیچ دلیلى هم ندارد که به ملکیت واگذار شود مگر وقتى که بخواهند بفروشند و منظور دولت هم این نیست مقصود این است که این مؤسسه از آن استفاده بکند براى همان امورى که شیر و خورشید سرخ در نظر دارد و براى آنها تأسیس شده است دولت این باغ را واگذار می‌کند یعنى از براى مرضا و امورخیریه (کازرونى - نه براى این که بفروشند) ولى براى این کار نمی‌گذارد که مثلاً اگر لازم شد آن را بفروشند و چند باب دکان یا مستغلات بخرند که عایداتش به مؤسسه شیر و خورشید سرخ برسد به این ترتیب البته راضى نیستند و میخواستند که همین طورى باشد در باب اراضى هم پیشنهاد فرمودید این یک چیزى است که دامنه‌اش وسعت پیدا می‌کند عجالتاً موافقتى که حاصل شده این است که آنچه که آقایان و دولت در نظر داشتهاند همان باغ است ولى به این ترتیب خیلى چیز به آن می‌شود علاوه کرد ولى در موقعش اگر لازم باشد علاوه می‌شود ولى بنده تمنا می‌کنم چون که این مسئله محتاج به مطالعه جدیدى می‌شود و باید دوباره تحت مطالعه و مداقه درآید این را اصرار نفرمایید بعد اگر لازم شد البته دو مرتبه ممکن است یک لایحه دیگرى بیاید و علاوه شود چون این لایحه از آن جمله

+++

لوایحى است که همیشه شوراى ملى حاضر است به آن رأى بدهد (صحیح است) اما راجع به اصل لایحه و سهم قنات باغ بنده اینجا توضیح دادم اول هم عرض کردم که نوشته شود باغ دوشانتپه و همچنین قنات دولتى آنجا به ترتیبى که الآن هست یعنى ترتیب فعلى که فعلاً استفاده یعنى تا حدى که فعلاً استفاده می‌شود.

رئیس - پیشنهاد دیگر آقاى دیبا

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

بنده ماده واحده را این طور اصلاح می‌کنم:

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود باغ و قنات دولتى دوشانتپه را با حفظ حقالشرب فعلى فرحآباد به ملکیت مؤسسه شیر و خورشید سرخ واگذار نماید.

دیبا (عبدالحسین خان) - اصلاً این قنات معلوم نیست که مال دوشانتپه است یا فرحآباد یک قناتى بوده است که احداث شده است و دو باغ در زیر سایه این قنات آباد شده است یکى فرحآباد است دیگرى هم دوشانتپه مالک قنات و مالک هر دو باغ هم یک نفر بوده است و به ترتیبى که خود وزارت مالیه یا دربار صلاح می‌دانسته است این دو باغ را مشروب می‌کرده است امروز یک قسمت از این دو باغ که باغ دوشانتپه باشد واگذار می‌شود به ملکیت مؤسسه شیر و خورشید سرخ و به یک مؤسسه مستقلى اختصاص می‌دهند ممکن است که فردا مؤسسه شیر و خورشید سرخ قائل بشود که اصلاً باغ فرحآباد داراى حقابه نیست و حال آن که الآن معمول است فرحآباد هفته‌ای چهار روز می‌برد و بقیه را دوشانتپه می‌برد ولى اگر این طور این لایحه باقى بماند باغ فرحآباد که یک باغ دولتى است و باغ بسیار آبادى است به کلى خشک خواهد شد که بنده تذکر می‌دهم که در واگذارى سلطنتآباد هم سابقاً یک حق آیهاى براى فرحآباد و دوشانتپه از آنجا حفظ شده است این است که بنده اینجا پیشنهاد کردم و از آقاى وزیر مالیه استدعا کردم که این را به همین ترتیبى که بنده پیشنهاد کردم قبول بفرمایند که بعد از این اسباب اشکال نشود.

وزیر مالیه - بنده در آن جواب اول هم عرض کردم ممکن است این طور باشد. خودم علم قطعى ندارم ممکن است این طور باشد بلکه بیش از این عرض می‌کنم و میگویم باور هم می‌کنم که همین طور هست ولى اظهار یکى از آقایان که بفرمایند همچون اطلاعى دارند یا تصور می‌کنند که دو سهم اینجا دارد و چهار سهم آنجا یکى دیگر از آقایان شاید بفرمایند سه سهم اینجا دارد و سه سهم آنجا یا چهار سهم آنجا دیگرى طور دیگرى بگوید این اسباب زحمت و اشکال می‌شود ولى بنده این را قبول دارم که گفته شود باغ دوشانتپه بعد مطابق آن چیزى که نوشتم و تقدیم کردم به آقاى رئیس گمان می‌کنم اگر اصلاح شود مقصود سرکار تأمین خواهد شد.

دیبا - پیشنهاد بنده دوباره قرائت شود.

رئیس - پیشنهاد جنابعالى دوباره قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى دیبا مجدداً قرائت شد)

رئیس - مادهای را که اصلاح شد یک بار دیگر می‌خوانیم که هر کس اشکالى دارد اظهار کند:

(به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود باغ دوشانتپه و قنات دولتى تا حدى که ...

وزیر مالیه - و قنات دولتى را

و قنات دولتى را تا حدى که فعلاً براى باغ مزبور از آنجا استفاده می‌شود به ملکیت مؤسسه شیرو خورشید سرخ واگذار نماید)

رئیس - رأى می‌گیریم موافقین با ماده واحده به وضعی که اصلاح و قرائت شد ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ آرا به عمل آمده نود و یک ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر صد به اکثریت نود و یک رأى تصویب شد.

(اسامى رأىدهندگان آقایان: ملکآرایی - دربانى – سهراب خان ساکینیان - ثقةالاسلامى - دکتر طاهرى - سید مرتضى وثوق - حاج علىاکبر امین - بوشهرى - فتوحى - میرزا اسدالله فقیه - حسنعلى میرزا دولتشاهى - مسعودى خراسانى - حاج حسین آقا مهدوى - امیر دولتشاهى - حبیبى - میرزا یانس - افخمى - بنکدار - طالش خان - عبدالحسین خان دیبا - هزار جریبى - رهمنا - حسین قلى خان نواب - میر سید محمد محیط - قراگوزلو - دادور - دکتر شیخ - امیرحسین خان بختیار - اعتبار - محمدتقى خان اسعد - موقر - فتحعلى خان بختیار - ابوالحسن خان پیر نیا - یاسایی - امیر ابراهیمى - ملک‌زاده آملى - آصف - عراقى - میرزا محمد خان وکیل - طباطبایی وکیلى - آدینه جان یار على - مقدم - دبیر سهرابى - مجد ضیایی - تهرانچى - فاطمى - دکتر عطاءالله خان سمیعى - شریفى - معتصم سنگ - اسکندرى - فرشى - محمدعلى میرزا دولتشاهى - اسدى - دکتر امیر اعلم - میرزا صادق خان اکبر - میرزا محمدعلى خان تربیت - محمدناصر قشقایی - مفتى - لاریجانى - رهبرى - حکمت - فهیمى - ایزدى - میرزا محمدتقى طباطبایی - میرزا على چایچى - لیقوانى - حاج میرزا حسین خان فاطمى - اقبال - دکتر ملک‌زاده - مژده‌ای - خواجوى - میرزا محمدحسین نواب - دکتر احتشام - صفارى - امیر عامرى - دکتر لقمان - علوى سبزوارى - سید کاظم یزدى - مؤید احمدى - کازرونى - مولوى - میرزا حسین خان افشار - احتشام‌زاده - عدل - مخبر فرهمند - میرزا محمدتقى طباطبایی - مصدق جهانشاهى - میرزا سید احمد بهبهانى - فزونى - دکتر ضیایی )

6. شور و تصویب لایحه مخارج راهآهن در سال 1310

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارى که از محل عایدات قند و شکر براى ساختمان راهآهن خواسته‌اند قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 1290 دولت راجع به تقاضاى مبلغى اعتبار از محل عایدات قند و شکر براى مخارج راهآهن با حضور آقاى کاظمى کفیل وزارت طرق و شوارع در کمیسیون بودجه مطرح نظر به توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد کمیسیون با لایحه مزبور موافقت نموده و اینک ماده واحده ذیل براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید:

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در سال 1310 مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بابت مخارج تکمیل راهآهن جنوب و مصارف مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهرهبردارى راهآهن شمال و مخارج تکمیل نقشهبردارى راهآهن مزبور از علىآباد به طرف تهران و مخارج کشتى شنکشى و مصارف کارخانه سمنتسازى و ساختمان راه بین دامغان و بندر جز براى تهیه ذغالسنگ راهآهن شمال و مخارج ادارى و حقوق پرسنلى اداره مرکزى راهآهن از عایدات انحصار قند و شکر و چاى به وزارت طرق و شوارع پرداخت نماید - تعیین میزان قطعى اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

رئیس - ماده واحده مطرح است. آقاى یاسایی‏

یاسایی - عرض می‌شود به طوری که این راپورت تنظیم شده است می‌رساند که هیئت وزرا تصویبنامه‌هایی صادر می‌کنند و مبالغى که از براى مخارجى که در این ماده واحده معین شده است تعیین می‌کنند. اولاً نوع خرج‌ها با هم فرق دارد و خرج‌ها خیلى مختلف است و این طور ماده گذراندن از مجلس به نظر بنده کمتر اتفاق افتاده است و کمتر سابقه دارد خرج کارخانه سمنتسازى با نقشهبردارى راهآهن هیچ به هم مربوط نیست و این یک سابقهای است که از حالا ایجاد و شروع می‌شود ولى بالاخره چون مبلغ کل را تعیین می‌کنند به نظر بنده چندان اشکالى ندارد ولى عرض می‌شود که نظر اکثریت اگر این سابقه را تصویب و تأیید کرد این موضوع بسط پیدا می‌کند. ولى چیزى که بیشتر مورد توجه و نظر بنده است راجع به ساختن راه شوسه بین بندر جز و دامغان است بنده می‌خواستم سؤال کنم که آیا برآوردى شده است که این راه شوسه کردنش چقدر خرج دارد و چه مبلغى در نظر دولت و نیت وزارت طرق هست که به این کار تخصیص بدهند یا خیر؟

کفیل وزارت طرق و شوارع (آقاى کاظمى) - در قسمت راه بین دامغان و بندر جز نظر خود وزارت طرق بر این بود که پنجاه الى شصت هزار تومان کافى است ولى بعد که از مطلعین محلى تحقیق شد معلوم شد که این مبلغ کافى نیست و صد هزار تومان حد اکثر برآورد.

+++

شده است و در این اعتبار منظور شده است که اگر این مبلغ لازم شد محلى براى خرجش باشد.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - عرضى ندارم‏

رئیس - موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده و 68 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر 99 به اکثریت شصت و هشت رأى تصویب شد.

(اسامى رأىدهندگان: آقایان اعتبار - دکتر شیخ - فزونى - دکتر ملک‌زاده - دکتر احتشام - اسدى - دکتر ضیایی - خواجوى - میرزا حسین خان افشار - احتشام‌زاده - مؤید احمدى - سید کاظم یزدى - امیر ابراهیمى - فهیمى - موقر - اقبال - میرزا محمدحسین نواب - ساکنیان - صفارى - محمدناصر قشقایی - میرزا محمدعلی خان تربیت - حکمت - میرزا على چایچى - مصدق چهانشاهى - دکتر عطاءالله خان سمیعى - مجد ضیایی - دبیر سهرابى - مژده‌ای - بیات ماکو - تهرانچى - مخبر فرهمند - مسعودى خراسانى - لاریجانى - ناصرى - دادور - رهبری - افسر - حسنعلى میرزا دولتشاهى - محمدعلى میرزا دولتشاهى - ابوالحسن خان پیرنیا - طالش خان - کازرونى - وهاب‌زاده - معتصم سنگ - مولوى - عدل - دکتر لقمان - ملکآرایى - یاسایی - دهستانى - دکتر طاهرى - محمدتقى خان اسعد - لیقوانى - میرزا سید احمد بهبهانى - فتوحى - علوى سبزوارى دربانى - میرزا یانس - ثقه الاسلامى - ملک‌زاده آملى - امیر دولتشاهى - حبیبى - طباطبایی دیبا - مفتى - هزار جریبى - آدینه جان یار على - مقدم - فتحعلى خان بختیار)

7. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت طرق‏

رئیس - آقاى کفیل وزارت طرق‏

کفیل وزارت طرق و شوارع - به موجب قانون بیست و چهارم مهر اجازه داده شده بود که مهندسین و اعضاى فنى براى راهآهن جنوب تا آخر اسفند هزار و سیصد و نه استخدام شود یک عدهای که لازم بود استخدام شده‌اند و چون موعد آن اختیار منقضى شده است و باز احتیاج است که یک عده دیگر استخدام شوند لایحه در این موضوع تهیه شده و تقدیم می‌شود.

8. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس - آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه - یک لایحه‌ای است براى ارجاع کمیسیون عدلیه تقدیم می‌شود ضمناً استدعا می‌کنم لایحه راجع به املاک مزروعى اتباع خارجه جزو دستور...

عدهای از نمایندگان - قدرى بلندتر. نمی‌شنویم‏

وزیر عدلیه - آقایان عادت و سابقه دارند به این که اگر لازم باشد گوش آقایان را زحمت بدهم به یک مطلبى که ضرورت داشته باشد همه آقایان توجه به آن بفرمایند آن را بلند میگویم و با صداى رسا عرض می‌کنم اما چون گفتن یک لایحه که باید به کمیسیون برود ضرورت نداشت بلند عرض کنم به علاوه آقایان هم مشغول صحبت بودند (خنده نمایندگان) از این جهت بلند عرض نکردم‏.

9. شور دوم لایحه انتزاع املاک اتباع خارجه‏

رئیس - لایحه راجع به انتزاع اموال غیر منقول از اتباع خارجه شور دوم از ماده اول مطرح است‏.

ماده اول - هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این قانون صورت املاک مزروعى خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتى که مال غیر منقول و حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومى کتباً معرفى نماید.

تبصره - توابع و متعلقات املاک مزروعى از قبیل قنوات چشمهسارها باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعى است.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - بنده موافقم ولى نظرم این است که بعد از جمله املاک مزروعى خود یک متصرفى هم نوشته شود چون ممکن است یک نفر بیاید و یک قباله کهنه بیاورد و تقدیم دفتر بدایت کند و آن وقت مشغول اقداماتى موافق این قانون بشود در صورتى که ملک مال او نیست در تصرف او هم نیست‏.

وزیر عدلیه - بنده تصور می‌کنم که بدون اضافه کردن ملک تصرفى ما می‌توانیم همین مقصود را تأمین‏

+++

کنیم. معلوم کنیم که ما صحبت از ملکى می‌کنیم که مزروعى باشد و متعلق به آن شخص باشد از حیث ملکیت نمی‌خواهم به طور قطع عرض کنم که براى این که البته یک قدرى مورد اشکال است...

کازرونى - البته البته اشکال دارد. باید خیلى احتیاط کرد.

طباطبایی دیبا - نظر بنده هم همین است که احتیاط شود

وزیر عدلیه - ولى بالاخره امروز در دست او است و معاملاتى که شده است به اسم او است بنابراین در اینجا ذکر کردن یا نکردن به عقیده بنده ضرورت ندارد براى این که مسلم گفتگوى آن ملکهایی است که این شخص خودش را داراى آنها می‌داند و ما این تکلیف را از براى او قائل می‌شویم حالا عرض می‌کنم اجازه بفرمایید با این که آقا خودشان ریاست کمیسیون قوانین عدلیه را دارند و مسائل قانونى هم حق می‌دهند به بنده که به سرعت قبول نکنم یک چیزى را بدون مطالعه.

الآن بنده فکر می‌کنم که ما اینجا یک تکلیفى براى اتباع خارجه معین کردیم به آنها میگوییم شما باید صورت املاکتان را بدهید اگر فرض بفرمایید یک ملکى باشد که مال یکى از اتباع خارجه بوده است و یک کسى هم تصرف عدوانى کرده است و غصب کرده است اگر شما اینجا نوشتید متصرفى خود این تکلیف دیگر براى اتباع خارجه نمی‌شود در صورتى که ما می‌خواهیم او مکلف باشد که صورت را بدهد اگر دعوایى دارند باید بعد معلوم بشود و الا این قطعى است که امروز یک خارجى که داراى ملکى است و نخواهد به تکلیف خودش تکلیفى که این قانون معین کرده است عمل کند و لو این که بگذارد ظاهراً ملکش را یک کسى دیگر تصرف عدوانى کند...

کازرونى که به این قانون عمل نکند.

وزیر عدلیه - بله دیگر اگر گذاشت یک کسى آمد ظاهراً تصرف عدوانى کرد و بعد شما در آن مدتى را که معین کردید که او بیاید صورت ملک خودش را بدهد دیدید نیامد و مدت هم گذشت شما به او میگویید که آقاى تبعه خارجه چرا نیامدید و صورت ندادند از املاک خودتان می‌گوید املاک در تصرف من نبود و آن وقت شما نتیجه نمی‌برید از پیشنهادتان (صحیح است) یعنى نتیجهای که شما از پیشنهادتان می‌خواهید ببرید به عقیده بنده درست در بعضى موارد وارونه مقصود ما است پس همان قدر در لایحه ذکر شده است کافى است که آن را مال خودش بداند و ما هم بر او جز یک اعتراض اعتراض دیگرى نداشته باشم یعنى آن اعتراض که حق نداشته است آن مال غیر منقول را داشته باشد همان اعتراض کافى است ولى این پشنهاد شما ممکن است یک راه فرارى از براى بعضى بگذارد که قطع دارم آقا آن نظر را ندارند. (صحیح است)

رئیس - پیشنهادى از آقاى دشتى رسیده است قرات می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه اجرا در جمله از تاریخ اجراى این قانون تبدیل شود به کلمه تصویب.

دشتى - بنده توضیح زیادى ندارم ولى تصور می‌کنم این که اینجا نوشته شده است اجرا اشتباه شده است براى این که اجرا قانونى ندارد اجراى آن عمل همین شخصى است که صورت املاک خودش را بدهد از این جهت تاریخ اجرا معنى ندارد باید نوشته شود از تاریخ تصویب تا سه ماه مکلف باشند این کار را بکنند.

وزیر عدلیه - بنده تصور می‌کنم نماینده محترم در وقتى که این پیشنهاد را کردند توجه به سایر قوانینى که بسیارى از آن قوانین را خودشان مخبر آن بوده‌اند نفرمودند براى این که همیشه در آخر قوانین نوشته‌ایم این قانون از فلان تاریخ به موقع اجرا گذارده می‌شود یعنى از آن تاریخ به بعد آن مقرراتى را که قانون معین است باید عمل شود قانون بعد از آن که تصویب شد و به اصطلاح آن تربیت رسمى به عمل آمد باید از تاریخ تا یک ماه دیگر مهلتى باشد براى اجراییى در صورتى که تاریخ معین باشد آن تاریخ اجرا است واگر ماده آخر را ملاحظه بفرمایید نوشته‌ایم این قانون یک ماه پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد براى آن که مردم مطلع بشوند بدانند و دولت هم فرصتى داشته باشد براى تهیه وسایل اجراى آن وآن وقت شروع به اجراى آن بکند.

رئیس - پیشنهاد دیگرى از آقاى کازرونى

+++

رسیده است‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى مزروعى خود را نوشته شود املاک مزروعى که دارد.

رئیس آقاى کازرونى‏

کازرونى - عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که املاکى را که این مردم در دست دارند حق تصرف هم نداشته‌اند و ملک آنها نیست نهایت این است نظر به این که دولت در نظر دارد که یک تسهیلات و یک ارفاقى مبذول بدارد این قانون را آورده است که تا اندازهای حق می‌دهد به آنها که از این تصرفات نامشروع خودشان هم یک بهره‌هایی بردارند اما این عبارت که اینجا می‌گوید املاک مزروعى خود را اضافه املاک مزروعى به آنها مالکیت آنها را تثبیت می‌کند یک چیزى که نبوده ما قانون می‌آوریم و اثباتش می‌کنیم بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود املاک مزروعى که در تصرف دارند این تصرف اعم است از این که تصرف مشروع و قانونى باشد یا تصرف غیر قانونى به خلاف این عبارت اگر حالا چنانچه آقاى وزیر محترم میدانند که عرض بنده درست مطابقه می‌کند با نظرى که ایشان دارند خیلى خوب و الا ممکن است بنده استرداد کنم‏.

وزیر عدلیه - بنده تصور می‌کنم که خوب بالاخره یک املاکى در دست اشخاصى بوده است و آنها هم اقدامات و تصرفات مالکانه هم در آن می‌کردهاند و می‌کنند دولت ایران از یک نقطهنظر بر این مالکیت اعتراض دارد و مالکیت آنها را هم صحیح نمی‌داند یعنى می‌گوید آقا حالا کارى تا امروز انجام شده است ولى ما آمده‌ایم صورت صحیحى بدهیم با این که حق نداشتى و نمی‌توانی مالکیت داشته باشى معذالک طریق حلى براى شما پیدا می‌کنیم که ارفاقى شده باشد در این صورت آن وقت این قدر در عباراتش موشکافى کردن و صحبت کردن و بنویسیم متصرفى اولاً بنده از نقطهنظر اصولى و اساسى موافق نیستم و ضرورتى ندارد که یک چیزى که از نقطهنظر عمل تفاوتى نخواهد کرد انسان بیاید یک چیزهایى را از نقطهنظر عبارات بگذارد که یک صحبت‌هایی پیش بیاید که وقت تلف بشود و مخصوصاً من این را مضر میدانم و مخالف با قانون است خوب اگر بنا باشد یک تبعه خارجه امروز یک ملکى را غصباً تصرف کرده بود آن وقت باید امروز می‌آمد آن ملک را که مال آن هم نیست جزء صورت بیاورد و بدهد و محکمه آن را قبول بکند تقویم بکند و اعلان بکند و مال دیگرى را بفروشد؟ پس بنابراین بنده با یک توضیحاتى که در شور اول دادم مقصود این است که ما املاکى را می‌خواهیم اینجا تکلیفش را معلوم کنیم که مالکیتش به اصطلاح جمع است فقط یک عیب یا یک نقص دارد که این ملک بنا بر مقررات چون تبعه خارج امروز او را دارد نمی‌تواند به ملکیت در بیاورد و اگر این تبعیت خارجیاش نبود چه می‌کرد. این مقصود را بنده اینجا گفتم آقا میدانند با توصیحاتى که در مجلس داده می‌شود مخصوصاً توضیحاتى که از طرف نماینده دولت و مخبر کمیسون داده می‌شود اینها در موقع اجراى قانون ملحوظ خواهد شد.

کازرونى - عرض کنم چون با این توضیحات محقق شد که مالک قطعى نیستند بنده استرداد می‌کنم.

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده (1) مقومى را که از طرف اداره مالیه محل براى تقویم املاک به محکمه معرفى می‌شود مأمور خواهد کرد با مقومى که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نماید.

رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین به تراضى یک نفر سر مقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضى رئیس محکمه و مدعىالعموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد - تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود

+++

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم - هر ملک مزروعى که دارنده آن در مدت مقرر به تکالیف مذکوره درماده عمل ننمود به وسیله مقومى که از طرف رئیس محکمه و مدعىالعموم معین می‌شود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراضى بر تقویمى که به عمل آمده نخواهد داشت‏.

رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم قرائت مشود:

ماده پنجم - پس از آن که قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید ملک به مزایده به ترتیبی که در اصول محاکمات حقوقى براى مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده پنج قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - چند نفر از آقایان پیشنهاد ختم جلسه را کردهاند (صحیح است) بنابراین اگر مانعى ندارد جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده یکشنبه پنجم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه قانون تابعیت‏.

مجلس مقارن ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اجازه واگذارى باغ و قنات دوشانتپه به ملکیت مؤسسه شیر و خورشید سرخ

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود باغ دوشانتپه و قنات دولتى را تا حدى که فعلاً براى باغ مزبور از آنجا استفاده می‌شود به ملکیت مؤسسه شیر و خورشید سرخ واگذار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصدو ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون‏

پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راهآهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به راهآهن شمال در سال 1310

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در سال 1310 مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بابت مخارج تکمیل راهآهن جنوب و مصارف مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهرهبردارى راهآهن شمال و مخارج تکمیل نقشهبردارى راهآهن مزبور از علىآباد به طرف تهران و مخارج کشتى شنکش و مصارف کارخانه سمنتسازى و ساختمان راه بین دامغان و بندر جز براى تهیه ذغالسنگ راهآهن شمال و مخارج ادارى و حقوق پرسنلى اداره مرکزى راهآهن از عایدات انحصار قند و شکر و چاى به وزارت طرق و شوارع پرداخت نماید.

تعیین میزان قطعى اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق به موجب تصویب هیئت وزا خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شواى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293256!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)