صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره اول مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏1
[1396/04/24]

جلسه: 227 مذاکرات روز سه شنبه غره محرم‌الحرام 1326 دارالشوراى ملى‏  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏1

جلسه: 227

مذاکرات روز سه شنبه غره محرم‌الحرام 1326 دارالشوراى ملى‏

قبل از انعقاد مجلس رسمى جمعى از صاحب‌منصبان توپخانه که دیروز به واسطه ضیق وقت ممکن نشده بود قسم یاد نمایند امروز حاضر شده به طور مقرر قسم یاد کردند مجلس رسمى بدون حضور نظار منعقد و در ترتیب انتخاب باقى مانده وکلاى طهران مذاکره شده و هر یک از وکلاى محترم رأى خود را در باب اشخاصى که در مد نظر داشتند نوشتند در این موقع مجلس علنى شده پس از اخذ آراء اسامى اشخاصى که به سمت وکالت به اکثریت آراء انتخاب شده بودند قرائت شد از قرار ذیل:

آقاى مستوفى‌الممالک‏90

آقاى مؤتمن‌الملک77‏

آقاى شیخ حسین یزدى‏62

آقاى حکیم‌الملک‏58

قرار شد که از طرف مجلس بایشان مرقوم شود حاضر شوند در باب سه نفر باقى مانده با یک نفر وکیل طبقه جلیله شاهزادگان را قرار دادند که روز شنبه انتخاب شوند و در باب مجلسى که در هفته یک روز مخصوص مذاکره خود وکلاء باشد اظهار شد روز یکشنبه را قرار دادند و آقا شیخ حسین چنین اظهار داشت حالا که وکلاى محترم در تکمیل نواقص مجلس اقدامات مجدانه دارند خوب است به موجب آن ماده قانون اساسى در باب نظارت پنج تن از علماء اعلام هم شرحى حضور آقایان حجج اسلام نجف اشرف نوشته شود که بیست نفر با آن صفات مقرره معین و به مجلس معرفى فرمایند تا مجلس به اکثریت آراء پنج نفر را از بیست نفر انتخاب نماید یادداشت شد که شرح مزبور نوشته شود و به عموم وکلاء اطلاع داده شد که فردا چهار ساعت به غروب مانده در مسجد سپه سالار حضور بهم رسانند که بعضى از ادارات براى قسم یاد کردن حاضر خواهند شد.

(مجلس ختم شد).

+++

یادداشت ها
Parameter:291758!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)