کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 فروردین ماه 1332  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس.

2- اجراى مراسم تحلیف از طرف سى و سه نفر آقایان نمایندگان.

3- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعب و اعضا کمیسیون تحقیق.

4- تصویب 89 فقره اعتبارنامه و ارجاع یک فقره به کمیسیون تحقیق.

5- اعلام رسمیت مجلس.

6- تقدیم یک فقره اعلام جرم علیه آقاى دکتر مصدق به وسیله آقاى عبدالصاحب صفایى و قرائت آن.

7- انتخاب رئیس.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 2

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 فروردین ماه 1332

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس.

2- اجراى مراسم تحلیف از طرف سى و سه نفر آقایان نمایندگان.

3- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعب و اعضا کمیسیون تحقیق.

4- تصویب 89 فقره اعتبارنامه و ارجاع یک فقره به کمیسیون تحقیق.

5- اعلام رسمیت مجلس.

6- تقدیم یک فقره اعلام جرم علیه آقاى دکتر مصدق به وسیله آقاى عبدالصاحب صفایى و قرائت آن.

7- انتخاب رئیس.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اورنگ تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس.

رئیس- در صورت مجلس اعتراضى هست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

شوشترى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

شوشترى- براى علاقه‌اى که عموم مردم کشور به مذاکرات مجلس دارند استدعا دارم بفرمایید مذاکرات مجلس متصل به رادیو بشود. براى این که مردم مملکت حرف‌هاى ما را بفهمند. (صحیح است).

رئیس- اقدام شده است باز هم تذکر می‌دهم.

 2- اجراى مراسم تحلیف از طرف سى و سه نفر آقایان نمایندگان

رئیس- چیز مهم و مقدم بر همه مسائل قسم خوردن آقایانى است که بعداً تشریف آورده‌اند. قرآن کریم را بیاورید. (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و در محل نطق قرار دادند و عموم حضار به احترام قیام نمودند).

رئیس- آقاى پورسرتیپ بفرمایید. (آقاى پورسرتیپ در محل نطق قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا نمودند). ما اشخاصى که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى رئیس احضار و در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند).

آقایان: معین‌زاده باقرى، ارسلان خلعتبرى، یارمحمد شادلو، روح‌الله کیکاووسى، بزرگ ابراهیمى (گفته شد- نیستند)، دکتر على‌اکبر بینا، دکتراحمد سیدامامى، رضا افشار، احمد بهادرى، دکتر غلامرضا عدل، موسى ثقه‌الاسلامى، نصرت‌الله اسکندرى، علاالدین فریداراکى، فضل‌على هدى، سیدجلال‌الدین شادمان، رضا ‌کى‌نژاد، دکتر محمدشاهکار، دکتر موسى عمید، فتح‌الله فرود، حسن کاشانیان، دکتر شمس‌الدین جزایرى، محمد درخشش، احمد اخوان، سید ابوالحسن حائرى‌زاده، مراد اریه (در مقابل کلام‌الله مجید به تورات قسم یاد نمود)، حبیب‌الله پناهى، عبدالحسین امیر احتشامى، عزیز اعظم زنگنه، بیوک اردبیلى، نادعلى کریمى، دکتر حسن افشار، محمدرضا خرازى (مجدداً به شرح سابق قسم‌نامه را قرائت و امضا نمودند). (قرآن کریم را با احترامات لازمه از تالار جلسه خارج نمودند).

 3- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعب و اعضا کمیسیون تحقیق

رئیس- گزارش قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد).

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى.

شعب شش گانه مجلس که طبق ماده 4 آیین‌نامه داخلى در تاریخ 27 اسفند ماه 13332 تعیین گردید به موجب همان ماده در تاریخ 16 فروردین 1333 تشکیل و هیئت رئیسه‌هاى خود را به ترتیب مقرر در ماده 19 انتخاب و به شرح زیر به عرض می‌رساند.

شعبه اول: رئیس: آقاى شوشترى، نایب رئیس: آقاى قوامى، مخبر: آقاى محمدعلى مسعودى، منشى: آقایان دکتر حمزوى، دکتر سعید حکمت.

شعبه دوم: رئیس: آقاى سیداحمد صفایى، نایب رئیس: آقاى افشار صادقى، مخبر: آقاى جلیلى، منشى: آقایان یارافشار، شاهرخ شاهی.

شعبه سوم: رئیس: آقاى امان‌الله اردلان، نایب رئیس: آقاى امید سالار، مخبر: آقاى مهدى مشایخى، منشى: آقایان قباد ظفر، صدقى.

شعبه چهارم: رئیس: آقاى عباس حشمتى، نایب رئیس: آقاى استخر، مخبر: آقاى صادق نراقى، منشى: آقایان باقر بوشهرى، مرآت اسفندیارى.

شعبه پنجم: رئیس: آقاى امیر نصرت اسکندرى، نایب رئیس: آقایان دکتر آهى و مهندس جفرودى، مخبر: عمیدى نورى، منشى: آقایان سید مصطفى کاشانى، جلیلوند.

شعبه ششم: رئیس: آقاى احمد فرامرزى، نایب رئیس: آقاى عاملى، مخبر: آقاى نقابت، منشى: آقایان فرید اراکى، محمود افشار.

ضمناً طبق ماده 21 آیین‌نامه از هر شعبه سه نفر براى عضویت کمیسیون تحقیق به قرار ذیل انتخاب شدند.

شعبه اول: آقایان: میراشرفى، صارمى، محمود رضایى.

شعبه دوم: آقایان: حمیدیه، سعید مهدوى، شمس الدین قنات آبادى.

شعبه سوم: آقایان: خاکباز، مشایخى، بوربور.

+++

شعبه چهارم: آقایان: تجدد، دکتر هاشم وکیل، محسن اکبر.

شعبه پنجم: آقایان: حسام دولت آبادى، حسن مکرم، قراگزلو.

شعبه ششم: آقایان: بزرگ‌نیا، صراف‌زاده، سالار بهزادى.

و نیز در تاریخ 24 فروردین ماه 133 کمیسیون تحقیق با حضور کلیه اعضا خود تشکیل و هیئت رئیسه آن از این قرار انتخاب گردید: آقاى حسام دولت آبادى رئیس، آقاى مصطفى تجدد نایب رئیس، آقاى مهدى مشایخى مخبر، آقایان: سالار بهزادى و دکتر هاشم وکیل منشى.

رئیس- آقاى محمدعلى مسعودى، آقاى عمیدى نورى، آقاى صادق نراقى، آقاى نقابت، آقاى جلیلى، آقاى مشایخى بفرمایید جلو بنشینید. آقاى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات آباده و نمایندگى آقاى امید سالار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

محمدعلى مسعودى- با اجازه آقایان محترم چون اولین اعتبارنامه‌اى است که بنده می‌خوانم شروعش را با بسم‌الله‌الرحمن الرحیم قرائت می‌کنم (اشرافى- کار آقاى شوشترى را عصب کردید) به طورى که پرونده انتخابات آباده حکایت دارد از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده که در تاریخ 19/10/32 در عمارت فرماندارى حضور به هم رسانند در جلسه مزبور اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه انجمن مرکزى انتخاب شده و پس از تعیین حوزه‌هاى فرعى و توزیع تعرفه و اخذ آرا از تاریخ 1/11/32 شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده است در نتیجه اقاى محمدرضا امید سالار به اکثریت 10043 رأى از 10252 رأى مأخوذ به نمایندگى دوره هجدهم قانونگذاری مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند و انجمن اعتبارنامه به نام آقاى امید سالار صادر می‌نماید. پرونده در شعبه اول مورد بررسى قرار گرفت و شعبه مزبور صحت انتخابات شهرستان آباده را تأیید و اعتبارنامه آقاى محمدرضا‌امید سالار را که به اکثریت 10043 رأى از مجموع آرا مأخوذه به نمایندگى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى انتخاب گردیده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- انتخاب آقاى امید سالار از آباده تصویب شد. آقاى محمود جلیلى بفرمایید.

 (آقاى محمود جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بندر پهلوى و نمایندگى آقاى احمد داراب را به شرح ذیل قرائت نمودند). انتخابات دوره هجدهم در بندر پهلوى به شرحى است که ذیلاً معروض می‌دارد. پس از آگهى انتخابات و تعیین ایام توزیع تعرفه و اخذ رأى در تاریخ 2/11/32 اخذ رأى شروع و پس از خاتمه به قرائت آرا اقدام می‌شود در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقاى احمد داراب از مجموع 7560 رأى مأخوذه با 7012 رأى حائز اکثریت می‌شوند و در مدت مقرره هم اعتراضى و شکایتى به انجمن نمی‌رسد وانجمن اعتبارنامه به نام آقاى احمد داراب صادر می‌نماید شعبه دوم که پرونده مزبور را مورد رسیدگى قرار داد چون ایرادى ندید صحت انتخابات بندر پهلوى و نمایندگى آقاى احمد داراب را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى احمد داراب از بندر پهلوى تصویب شد. آقاى مهدى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات خرمشهر و آبادان و نمایندگى آقاى ضیاالدین نقابت را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى خرمشهر و آبادان حاکى است که در تاریخ روز شنبه 19 دی ماه 32 از طرف فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه دعوت به عمل آمد و در همین تاریخ 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل را برأى مخفى انتخاب از تاریخ چهارشنبه 30 دی ماه 1332 لغایت یکشنبه چهارم بهمن 1332 براى صدور تعرفه و اخذ رأى تعیین گردید واز صبح دوشنبه پنجم بهمن ماه 32 شروع به استخراج آرا شد در نتیجه از 25776 رأى مأخوذه آقاى سیدضیاالدین نقابت با 21488 رأى حائز اکثریت شناخته شدند انجمن تاریخ قبول اعتراضات و شکایات را از 24 بهمن تا یک هفته تعیین ودر این مدت چند فقره شکایت واصل گردید که پس از رسیدگى چون مستند به دلایل و مدارکى نبود انجمن آنها را مردود تشخیص و اعتبارنامه به نام آقاى سیدضیاالدین نقابت صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده امر به مجلس شوراى ملى و احاله آن به شعبه سوم، شعبه پرونده مزبور را مورد رسیدگى قرار داد چون ایرادى به نظر نرسید صحت انتخابات حوزه آبادان و خرمشهر و نمایندگى آقاى نقابت را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى نقابت از خرمشهر و آبادان تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه راجع‌به انتخابات رضاییه و نمایندگى آقاى افشار صادقى را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در شهرستان رضاییه حاکى است که در تاریخ 20 دی‌ماه 1332 فرماندار از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آورده و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از بین دعوت شدگان و انتخاب هیئت رئیسه از روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه تا آخر روز شنبه دهم بهمن ماه اخذ آرا به عمل آمده در نتیجه قرائت آرا مأخوذه آقاى محسن افشارصادقى با 13451 رأى از 13658 رأى مأخوذه به نمایندگى هچدهمین دوره تفنینیه از شهرستان رضاییه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسیده لذا در تاریخ 24 بهمن ماه 1332 اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌شود. شعبه چهارم به پرونده رسیدگى و چون ایرادى ندید صحت انتخابات رضاییه و نمایندگى آقاى افشار صادقى را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى.‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى افشار صادقى از رضاییه تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهررى و نمایندگى آقاى مهدى مشایخى را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه شهررى و توابع حاکى است که در تاریخ 17/10/1332 از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله بخشدارى دعوت به عمل آمده که انجمن اصلى و على‌البدل انتخاب را انتخاب نمایند. پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و انجمن‌های فرعى به موجب آگهى منتشره از روز 26 دی‌ماه الى 28 دی‌ماه 32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى وقت تعیین شده در مدت مقرره تعداد 9222 رأى اخذ گردید. پس از استخراج و قرائت آرا آقاى مهدى مشایخى که داراى 9030 رأى از کل آرا مأخوذه بودند به سمت نمایندگى انتخاب می‌شوند. انجمن پس از اعلان نتیجه آرا یک هفته براى قبول شکایات تعیین وقت می‌نمایند در موعد مقرره فقط یک فقره شکایت می‌رسد که در جلسه انجمن مورد رسیدگى واقع و انجمن آن را مدلل تشخیص نمی‌دهد و اعتبارنامه به نام آقاى مهدى مشایخى صادر می‌نماید. شعبه پنجم پس از قرائت و رسیدگى پرونده چون دو فقره شکایت به مجلس شوراى ملى در موعد مقرر رسیده بود شکایت را مورد مداقه قرارداد نظر به این که اعتراضات وارد و مدلل نبود شعبه آن را مردود دانسته صحت انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى را در شهررى و نمایندگى آقاى مهدى مشایخى را تصویب نموده و اینک براى تأیید تقدیم می‌دارد. مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى مهدى مشایخى از شهررى تصویب شد. آقاى ضیاالدین نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات قوچان و نمایندگى آقاى حسین عاملى را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری از حوزه قوچان حاکى است که در تاریخ20/10/32 سى وشش نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل در فرماندارى حضور یافته و پس از انتخاب اعضا انجمن و انجام سایر تشریفات قانونى و تشکیل انجمن‌های فرعى در روزهاى 27 و 28 و 29 دی‌ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى شده در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقاى حسین عاملى به اکثریت 27101 رأى از مجموع 29009 رأى مأخوذه حائز کثریت شناخته شده‌اند.

در هفته وصول شکایات هیچ‌گونه شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا اعتبارنامه به نام آقاى حسین‌عاملى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و مداقه کامل در محتویات آن صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری قوچان و همچنین نمایندگى آقاى حسین عاملى را که به اکثریت 27101 رأى به نمایندگى انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏.

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى حسین عاملى از قوچان تصویب شد. آقاى محمدعلى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات اردبیل و نمایندگى آقاى فضل‌على هدى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به طوری که پرونده انتخابات اردبیل در هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى حکایت دارد در تاریخ 13 دی‌ماه 1332 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرماندارى دعوت

+++

به عمل آمد و از بین آنان اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب گردیدند و پس از انتخاب هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعى از صبح روز 24 بهمن 32 تا آخر وقت روز 26 بهمن ماه در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمد و از روز 27 بهمن آرا مأخوذه استخراج و قرائت گردید به النتیجه از تعداد 16137 رأى آقاى فضل‌على هدى با اکثریت 16027 رأى به نمایندگى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى انتخاب شدند در مدت یک هفته که جهت اخذ شکایت تعیین گردیده بود چند فقره شکایت واصل و مورد رسیدگى قرار گرفت ولى به واسطه مدلل نبودن آنها مردود شناخته شد و انجمن در تاریخ 10/ 12/ 32 به نام آقاى سى فضل‌على هدى اعتبارنامه صادر می‌نماید.

شعبه اول پرونده مزبور را مورد رسیدگى قرار داد و صحت انتخابات شهرستان اردبیل و نمایندگى آقاى فضل‌على هدى را که به اکثریت 16027 رأى از 16137 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره 18 قانونگذاری انتخاب شده‌اند تصویب نمود و اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می گردد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى‏.

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى فضل‌على هدى از اردبیل تصویب شد. آقاى محمود جلیلى بفرمایید. (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌ به انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى احمد فرامرزى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخاب هجدهمین دوره قانونگذاری از بوشهر حاکى است که در تاریخ هشتم دی‌ماه 32 انجمن مرکزى انتخابات پس از انجام تشریفات قانونى تشکیل و در تاریخ 4 بهمن ماه 32 شروع به اخذ رأى شده در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه که جمعاً بالغ بر 47550 رأى می گردد آقاى احمد فرامرزى به اکثریت 43241 رأى در درجه اول و آقاى باقر بوشهرى با 40808 رأى در درجه دوم به سمت نمایندگى دوره 18 تقنینیه حوزه بوشهر انتخاب و در تارخى 20 بهمن 32 چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نمی‌رسد اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و با مطلاعه کاملى که نسبت به آن شده با توجه به دو فقره شکایت که به مجلس شوراى ملى رسیده بود و شعبه آن را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری بوشهر و نمایندگى آقاى احمد فرامرزى که در درجه اول به اکثریت 43241 رأى انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى.‏

نمایندگان- مبارک ست.

رئیس- نمایندگى آقاى احمد فرامرزى از بوشهر تصویب شد. آقاى مهدى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مهدى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات خوى، سلماس، مرند، ماکو و نمایندگى آقاى نورالدین امامى را به شرح ذیل قرائت نمودند). جریان انتخابات خوى، سلماس، مرند، ماکو در دوره هجدهم به شرحى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

در تاریخ 21/10/32 به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که انجمن‌های اصلى و فرعى انتخابات را تعیین نمایند. پس از تعیین اعضا انجمن‌های اصلى وعلى‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه روزهاى 10 و 11 دی‌ماه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین واعلام می گردد پس از اخذ آرا در کلیه حوزه‌ها شروع به استخراج و قرائت شده از مجموع 33588 رأى مأخوذه آقایان نورالدین امامى و احمد بیات (افخم السلطنه) در درجه اول و دوم حائز اکثریت می‌شوند و نتیجه براى اطلاع عموم آگهى شده در مدت مقرر شکایت و اعتراضى به انجمن نمی‌رسد و انجمن اعتبار نامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. شعبه سوم با توجه به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات خوى و سلماس و مرند و ماکو را تأیید و نظر به آن که آقاى نورالدین امامى در درجه اول با 32089 رأى به سمت نمایندگى آن حوزه انتخاب شده‌اند نمایندگى ایشان را تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند. مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى نورالدین امامى تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان زابل و نمایندگى آقاى جهانگیر تفضلى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری شهرستان زابل از این قرار است که در تاریخ 20/10/32 از طرف فرماندار 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که انجمن نظارت را انتخاب نمایند و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه و انجمن‌های فرعى از روز اول بهمن تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه 32 توزیع تعرفه و اخذ رأى می‌شود که پس از قرائت آرا آقاى اسدالله علم به اکثریت 10065 رأى از 16375 رأى مأخوذه به نمایندگى هجدهمین دوره قانونگذاری شهرستان زابل انتخاب می‌شوند. پس از استعلام از ایشان به موجب تلگراف شماره 37363 از قبول نمایندگى عذر خواسته لذا انجمن طبق ماده 51 قانون انتخابات آقاى جهانگیر تفضلى را که در درجه دوم داراى 5051 رأى بوده‌اند حائز اکثریت دانسته و پس از استعلام قبولى از ایشان و وصول پاسخ مراتب را انجمن آگهى و مدت یک هفته تعیین وقت براى قبول شکایت می‌نماید پس از انتقضاى مهلت چون شکایتى نمی‌رسد اعتبارنامه به نام آقاى جهانگیر تفضلى صادر می‌نماید. شعبه چهارم با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات هجدهمین دوره تفنینیه شهرستان زابل و همچنین نمایندگى آقاى جهانگیر تفضلى را که داراى 5051 رأى بوده‌اند تایید و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى جهانگیر تفضلى از زابل تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید. (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرکرد و نمایندگى آقاى سلطان مراد بختیار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از شهرکرد حاکى است که در تاریخ 24/ 11/ 32 از طرف فرماندارى 360 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد و 9 نفر اعضا اصلى و على‌البدل انجمن انتخابات با رعایت مقررات مربوطه انتخاب و از طرف انجمن نظارت مرکزى به مدت 5 روز از تاریخ 9/ 12/ 32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین وقت شد در مدت مزبور تعداد 17017 راى اخذ گردید و از صبح روز شنبه 25/12/32 شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و از مجموع آرا مذکور آقاى سلطان مرادخان بختیار با 16382 رأى حائز اکثریت شناخته شدند انجمن نظارت انتخابات ضمن آگهى مراتب فوق مدت یک هفته از تاریخ 17/ 12/ 32 براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین وقت نمود و چون در مدت مذکور شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى سلطمان مراد بختیار صادر و انحلال خود را به وسیله فرماندارى اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم شعبه پس از رسیدگى کامل صحت انتخابات شهرکرد و نمایندگى آقاى سلطان مراد  بختیار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى سلطان‌مرادبختیار از شهرکرد تصویب شود. آقاى ضیاالدین نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کردان و ساوجبلاغ و نمایندگى آقاى دکتر جواد حمزوى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری از کردان، ساوجبلاغ حاکى است که در تاریخ 27 دی‌ماه 32 از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد و پس از انجام تشریفات قانونى و تشکیل انجمن مرکزى واعضا اصلى وعلى‌البدل و شعب فرعى از تاریخ هشتم تا دهم بهمن ماه اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شد. در نتیجه استخراج آرا آقاى دکتر سیدجواد حمزوى از 12414 رأى مأخوذه داراى 10931 رأى بوده و حائز اکثریت شناخته شده‌اند د رمدت مقرر وصول شکایات چون به انجمن مرکزى شکایتى نرسیده بود لذا در تاریخ بیستم بهمن ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. شعبه ششم با توجه به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت به مجل شوراى ملى صحت انتخابات کردان، ساوجبلاغ و نمایندگى آقاى دکتر سیدجواد حمزوى را که به اکثریت 30931 رأى از مجموع آرا مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر جواد حمزوى از کردان، ساوجبلاغ تصویب شد. آقاى محمدعلى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت آبادى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

انتخابات شهرستان اصفهان در دوره هجدهم قانونگذاری مجلس شوراى ملى از این قرار بوده که در تارخى 11/11/32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده است مدعوین مزبور از بین خود اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى را انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعى و انجام تشریفات مقدماتى از تاریخ اول الى پنجم اسفند ماه 32 در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده است بعد از استخراج و قرائت آرا از مجموع 63115 رأى خوانده شده آقاى حسام‌الدین دولت آبادى به اکثریت 56236

+++

رأى در درجه اول و آقاى دکتر عبدالحسین مشیرفاطمى با 49816 رأى در درجه دوم و آقاى حیدرعلى برومند با 41457 رأى در درجه سوم حائز اکثریت و نمایندگى شهرستان مزبور انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته مقرره جهت اخذ شکایات دو فقره شکایت رسیده است که چون فاقد دلیل و مدرک بوده مردود شناخته شده و اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه اول به پرونده مزبور رسیدگى و صحت انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت آبادى را که به اکثریت 56236 رأى از کل آرا مأخوذه در درجه اول به نمایندگى هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى از شهرستان اصفهان انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت آبادى از شهرستان اصفهان تصویب شد. آقاى محمود جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه 2 راجع‌ به انتخاب آقاى باقر بوشهرى را از شهرستان بوشهر به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 2 شعبه دوم دایر به نمایندگى آقاى احمد فرامرزى چون آقاى باقر بوشهرى با اکثریت 40858 رأى در درجه دوم و به سمت نمایندگى شهرستان بوشهر انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگى آقاى باقر بوشهرى را تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند. مخبر شعبه دوم- محمودجلیلى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى باقر بوشهرى از بوشهر تصویب شد. آقاى مهدى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مهدى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى بیات ماکو را از خوى، مرند، ماکو، سلماس به شرح ذیل قرائت نمودند). پیرو گزارش شماره 2 راجع‌به انتخابات خوى، مرند، ماکو، سلماس و نمایندگى آقاى نورالدین امامى نظر به آنکه آقاى احمد بیات ماکو با 19806 از 33588 رأى در درجه دوم به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى در دوره 18 انتخاب شده‌اند شعبه سوم صحت نمایندگى ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى احمد بیات ماکو از خوى تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان سارى و نمایندگى آقاى عبدالصاحب صفایى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در شهرستان سارى از این قرار است که در تاریخ 21 دی‌ماه 1332 با دعوت طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرماندارى انجمن انتخابات تعیین و انجمن شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى می‌نماید در مدت مقرره بالغ بر 41543 رأى اخذ و پس از قرائت آرا آقاى عبدالصاحب صفایى حائرى با 38526 رأى و آقاى مصطفى تجدد با 37350 رأى حائز اکثریت می‌شوند. در خلال انتخابات فقط یک فقره شکایت می‌رسد که نویسنده آن شناخته نشده و انجمن پس از انقضاى مدت قانونى اعتبارنامه به نام آقایان صادر می‌نماید. شعبه چهارم پرونده انتخابات سارى را رسیدگى و نظر به این که ایرادى ندید صحت انتخابات سارى و نمایندگى آقاى عبدالصاحب صفایى را که با 38526 رأى در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى.‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى عبدالصاحب صفایى حائرى از شهرستان سارى تصویب شد.

 (نورالدین امامى- چرا اسم ایشان را به این محکمى خواندید) آقاى عمید نورى بفرمایید.

 (آقاى عمید نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان اهواز و شوشتر و نمایندگى آقاى عبدالحمید بختیار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از اهواز و شوشتر حاکى است که در تاریخ 19/10/32 از طرف فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و در همین تاریخ اعضا اصلى وعلى‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات تعیین و از تاریخ 26/10/32 به مدت 5 روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین گردیده. در مدت مزبور تعداد 27236 رأى اخذ گردید و سپس شروع به شمارش و قرائت آرا شد و از این مقدار آقاى عبدالحمید بختیار 21235 رأى داشتند و حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

در مدت یک هفته وصول شکایات چند فقره شکایت به دفتر انجمن از طرف اهالى واصل و مورد رسیدگى قرار گرفته و چون هیچ کدام از آنها مستند به دلایل کافى نبود از طرف انجمن مردود شناخته واعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را به وسیله فرماندارى اعلام می‌نماید.

پرونده امر پس از ارجاع به شعبه پنجم مورد رسیدگى قرار گرفت و چون شکایتى به مجلس نرسیده بود صحت انتخابات اهواز و شوشتر و نمایندگى آقاى عبدالحمید بختیار که به اکثریت 21245 رأى حائز اکثریت بوده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى عبدالحمید بختیار از اهواز تصویب شد.

آقایان دقت بفرمایند در عده لازم و عده‌اى که بایستى در این موقع در مجلس حضور داشته باشند اگر قدرى از غیبت امساک بفرمایید براى انجام کارها بیشتر مساعد است. آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه ششم راجع‌به نمایندگى آقاى شوشترى و انتخابات گرگان را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری گرگان حاکى است که در تاریخ 19 دی‌ماه 32 از طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انجام تشریفات قانونى و انتخاب اعضا انجمن مرکزى و حوزه‌هاى فرعى انتخابات از تاریخ 30 دی‌ماه تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه 32 توزیع تعرفه و اخذ رأى گردیده و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا مأخوذه شد. در نتیجه از 21876 رأى مأخوذه آقاى سید محمدعلى شوشترى به اکثریت 20103 رأى حائز اکثریت و به نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شوند. چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نگردیده لذا در تاریخ 14 بهمن ماه 32 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم با مطالعه کافى که به محتویات آن به عمل آمد چون به مجلس نیز شکایتى واصل نشده بود شعبه ششم صحت انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه شهرستان گرگان و نمایندگى آقاى سید محمدعلى شوشترى را که به اکثریت 20103 رأى به نمایندگى آن حوزه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى شوشترى از گرگان تصویب شد. آقاى محمدعلى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى مشیر فاطمى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 3 راجع‌به انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگى حسام‌الدین دولت آبادى آقاى دکتر عبدالحسین مشیر فاطمى به اکثریت 49816 رأى از مجموع 63115 رأى در درجه دوم نمایندگى هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى از شهرستان اصفهان انتخاب شده‌اند و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر مشیر فاطمى از اصفهان تصویب شد. آقاى جلیلى بفرمایند.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بیرجند و نمایندگى آقاى امیرحسن خزیمه علم را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى از بیرجند به شرح زیر به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد. در تاریخ 21/10/32 از طرف فرماندارى از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده است که اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات را تعیین نمایند پس از انجام تشریفات لازمه از تاریخ شنبه سوم بهمن ماه 32 تا آخر وقت روز دوشنبه 5 بهمن ماه 32 به مدت سه روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى آگهى شده و بعد از خاتمه اخذ آرا شروع به استخراج و قرائت گردیده است.

در نتیجه آقاى امیرحسین‌خان خزیمه علم که داراى 25910 رأى از مجموع 27417 رأى بودند حائز اکثریت شناخته شد و انجمن ضمن آگهى مراتب فوق مدت یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت هیچ گونه اعتراضى به عمل نیامد و انجمن اعتبارنامه به نام آقاى امیرحسین‌خان خزیمه علم صادر و انحلال خود را اعلام نموده است.

پرونده امر در شعبه دوم رسیدگى و چون نظرى نبود به صحت انتخابات بیرجند و نمایندگى آقاى امیرحسین‌خان خزیمه علم موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى امیرحسین خزیمه علم از شهرستان بیرجند تصویب شد، آقاى مهدى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دزفول و نمایندگى آقاى محمدصادق بوشهرى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دزفول در دوره هجده مجلس شوراى ملى حاکى است که از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در تاریخ 15/10/1332 به فرماندارى

+++

دعوت و اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات از بین آنان برأى مخفى انتخاب می‌شوند.

انجمن مدت اخذ رأى را از تاریخ 29 دی‌ماه تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه تعیین می‌نماید و بلافاصله به استخراج آرا شروع گردیده در نتیجه از مجموع 10592 رأى آقاى محمدصادق بوشهرى با 8065 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن پس از اعلام نتیجه استخراج آرا براى گرفتن شکایت یک هفته مدت تعیین نموده و در این مدت چند فقره شکایت از طرف عده‌اى رسیده ولى چون ایرادات مزبور مستند به دلایل کافى نبود انجمن اعتبارنامه به نام آقاى محمدصادق بوشهرى صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پرونده به شعبه سوم مراجعه و یک فقره شکایت به مجلس شوراى ملى واصل ولى پس از رسیدگى و مداقه کافى شکایت مزبور مدلل تشخیص نگردید و لذا شعبه سوم رأى به صحت انتخابات دزفول و نمایندگى آقاى محمدصادق بوشهرى داده و اینک نتیجه را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى محمدصادق بوشهرى از دزفول تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى مصطفى تجدد را از سارى به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 3 ائر به انتخابات سارى و نمایندگى آقاى عبدالصاحب صفایى حائرى چون آقاى مصطفى تجدد در درجه دوم با 37350 رأى به سمت نمایندگى سارى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم نمایندگى ایشان را هم تأیید و اینک به عرض گزارش مبادرت می‌نماید. مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى تجدد از سارى تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگى آقاى سردار فاخر حکمت را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از شیراز حاکى است که در تاریخ 26/10/1332- 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله فرماندارى دعوت و 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخابات را طبق مقررات انتخاب نموده‌اند و از روز 5/11/32 تا آخر وقت 7/11/32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و در مدت مذکور بالغ بر 40300 رأى اخذ گردیده است.

از روز هشتم بهمن ماه 32 شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده و آقاى رضا حکمت در درجه اول با 39695 رأى از مجموع 40300 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن نظارت مرکزى از روز 13 بهمن تا بیستم بهمن را براى دریافت شکایات تعیین وقت می‌نماید و در این مدت دو فقره شکایت رسیده که پس از رسیدگى معلوم شد مستند به دلایل کافى نبوده و مردود تشخیص می‌شود و انجمن اعتبارنامه به نام آقاى سردار فاخر حکمت صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده امر پس از ارجاع به مجلس شوراى ملى براى رسیدگى به شعبه پنجم واگذار شد و شعبه پس از رسیدگى و مطالعه کامل صحت انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى سردار فاخر حکمت را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

نمایندگان- مبارک است.

رئیس- نمایندگى آقاى میرزارضاخان سردار فاخر حکمت از شیراز تصویب شد. آقاى ضیاالدین نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دشت گرگان و گنبدکابوس و نمایندگى آقاى توماج را به شرح ذیل قرائت نمودند).

محتویات پرونده انتخاباتى دشت گرگان و گنبد کابوس حاکى است که پس از دعوت طبقات شش گانه و انجام تشریفات قانونى سه روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین می‌شود در مدت مقرر تعداد 16891 رأى اخذ می گردد که پس از قرائت آنها آقاى عبدالله توماج با 16832 رأى حائز اکثریت می‌شوند و بعداً شکایتى به انجمن نمی‌رسد و در تاریخ 11 بهمن ماه 32 اعتبارنامه به نام ایشان صادر می گردد.

شعبه ششم با ملاحظه محتویات پرونده و این که شکایتى هم نمی‌بیند انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى در حوزه گنبد و دشت گرگان را تصویب و نمایندگى آقاى عبدالله توماج را که به اکثریت 16832 رأى از کل آرا مأخوذه انتخاب شده‌اند تأیید می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سیدضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى توماج از دشت گرگان تصویب شد. تصویب شد. آقاى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى حیدرعلى برومند را از شهرستان اصفهان به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 3 راجع‌به انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت آبادى آقاى حیدرعلى برومند به اکثریت 41457 رأى از مجموع 63115 رأى خوانده شده در درجه سوم به نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى از شهرستان اصفهان انتخاب شده‌اند که اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می گردد.

رئیس- نمایندگى آقاى برومند از اصفهان تصویب شد. آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات تربت حیدریه و نمایندگى آقاى عماد تربتى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری تربت حیدریه حاکى است که در تاریخ 17 دی‌ماه 32 از طرف فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخابات را برأى مخفى انتخاب نموده‌اند و مدت دو روز از تاریخ 29 دی‌ماه 32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین می گردد.

پس از خاتمه اخذ آرا شروع به استخراج و قرائت آنها گردیده و از مجموع 20062 رأى آقاى عماد تربتى با 17480 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند و مدت یک هفته براى وصول شکایت و رسیدگى به آن وقت تعیین شده و چون در مدت مقرره شکایتى نمی‌رسد لذا اعتبارنامه به نام آقاى عماد تربتى صادر و انجمن انحلال خود را به وسیله فرماندارى اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى براى رسیدگى به شعبه دوم فرستاده شده شعبه پس از رسیدگى صحت انتخابات تربت‌حیدریه و نمایندگى آقاى عماد تربتى را تأیید نموده و اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى عماد تربتى از تربت حیدریه تصویب شد. آقاى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دشت میشان و نمایندگى آقاى سیداسدالله موسوى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى در دشت میشان از این قرار است پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل انجمن انتخابات از تاریخ 26/10/32 دو روز براى توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین شده پس از اخذ آرا شروع به استتخراج گردیده و در نتیجه آقاى سیداسدالله موسوى با 10282 رأى از کل 10484 رأى مأخوذه حائز اکثریت می‌گردند. در مدت مقرره هیچ گونه شکایتى به انجمن نمی‌رسد و انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

شعبه سوم که پرونده مزبور را مورد رسیدگى قرار داده صحت انتخابات دشت میشان را در دوره هجدهم و نمایندگى آقاى سیداسدالله موسوى را که داراى 10282 رأى بوده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب تقدیم می‌نماید.

مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى موسوى از دشت میشان تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان ساوه و نمایندگى آقاى پیراسته را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه از حوزه ساوه حاکی است که در تاریخ 17 دی‌ماه 1332 از طرف فرماندارى از طبقات شش گانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه انجمن و تشکیل شعب فرعى از روز 30 دی‌ماه تا آخر وقت روز سوم بهمن ماه 1332 توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و در نتیجه استخراج آرا مأخوذه آقاى سید مهدى پیراسته به اکثریت 11608 رأى از مجموع 14596 رأى به نمایندگى هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در مدت قانونى شکایتى به انجمن نرسیده، لذا انجمن در تاریخ 12 بهمن ماه 1332 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل آن و یک فقره شکایتى که در مدت قانونى به مجلس رسیده بود و شعبه آن را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات ساوه و نمایندگى آقاى سیدمهدى پیراسته را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى پیراسته از ساوه تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى قوامى را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 4 راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى سردار فاخر حکمت نظر به آنکه آقاى اسمعیل قوامى با 39356 رأى از 40300 آرا مأخوذه در درجه دوم از شیراز انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگى آقاى قوامى را هم تصویب و اینک براى تأیید به مجلس شوراى ملى گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى قوامى از شیراز تصویب شد. آقاى نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات لاهیجان و نمایندگى آقاى محمدعلى صفارى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

+++

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى از لاهیجان حاکى است که طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 18 دی‌ماه 32 از معتمدین محل و طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن مرکزى و اعضا اصلى و على‌البدل و شعب فرعى انتخابات در تاریخ دوشنبه پنجم و سه‌شنبه ششم بهمن ماه شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى نموده و پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه آقاى محمدعلى صفارى به اکثریت 20521 رأى از 25261 رأى مأخوذه حائز اکثریت شناخته شده و انجمن مدت یک هفته براى وصول شکایات تعیین وقت نموده چون در مدت مزبور شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ 22 بهمن ماه 32 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از وصول پرونده به مجلس شوراى ملى و ارجاع آن به شعبه ششم با مطالعه کاملى که نسبت به محتویات آن شد چون شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده بود به صحت انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى از حوزه لاهیجان و نمایندگى آقاى محمدعلى صفارى که به اکثریت 20521 رأى از 25261 رأى مأخوذه حائز اکثریت شده‌اند رأى گرفته و تصویب شد که اینک گزارش آن جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می گردد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى صفارى از لاهیجان تصویب شد. آقاى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات اهر و ارسباران و نمایندگى آقاى دکتر سعید حکمت را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى در اهر و ارسباران حکایت دارد از این که در تاریخ 20/10/32 به منظور اجراى ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى محل از معتمدین محل و طبقات شش گانه دعوت به عمل آورده مدعوین مزبور از بین خود اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى را انتخاب کرده‌اند و پس از تعیین و انتخاب هیئت رئیسه و انجمن‌های فرعى از روز 13/11/32 پنج روز در انجمن مرکزى و انجمن‌های فرعى تعرفه و توزیع و اخذ رأى به عمل آمد. و از روز 19/11/32 شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده است.

در نتیجه آقاى دکتر سعید حکمت به اکثریت 16988 رأى از مجموع 19920 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته مقرره جهت اخذ شکایات سه فقره شکایت رسیده که انجمن آنها را غیر وارد تشخیص داده و به نام آقاى دکتر سعید حکمت اعتبارنامه صادر و انحلال خود را اعلام داشته است.

شعبه اول به پرونده انتخاب شهرستان اهر رسیدگى کرده صحت انتخابات مزبور را تأیید و اعتبارنامه آقاى دکتر سعید حکمت را که به اکثریت 16988 رأى از مجموع آرا مأخوذه به نمایندگى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند تصدیق واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه اول- محمدعلى موسوى‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر سعید حکمت از اهر و ارسباران تصویب شد. آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى گزارش شعبه راجع‌به انتخابات جهرم و نمایندگى آقاى غلام‌حسین صارمى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى جهرم حاکى است که در تاریخ 27 دی‌ماه 32 از 36 نفر معتمدین محل و طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزى و حوزه‌هاى فرعى در روزهاى پنجم و ششم و هفتم بهمن ماه در شهر و شعبات اخذ رأى به عمل آمده و در نتیجه استخراج و قرائت آرا از مجموع 4792 رأى مأخوذه آقاى غلامحسین صارمى به اکثریت 3670 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند. در مدت مقرر یکى دو فقره شکایت به انجمن می‌رسد که انجمن قابل توجه نمی‌داند و در تاریخ نوزدهم بهمن ماه 32 اعتبارنامه به نام آقاى غلام‌حسین صارمى صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگى به محتویات آن چون در مدت مقرر شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده بود صحت انتخابات دوره هجدهم جهرم و همچنین نمایندگى آقاى غلامحسین صارمى را که از 4792 رأى مأخوذه داراى 3870 رأى بوده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى صارمى از جهرم تصویب شد. آقاى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دماوند و فیروزکوه و نمایندگى آقاى محمدعلى مسعودى را به شرح ذیل قرائت نمودند). پس از وصول دستور انتخابات حوزه دماوند و فیروزکوه براى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى از طرف فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه دعوت شده و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و انتخاب اعضا انجمن‌های فرعى و شعب در تاریخ 14/10/32 آگهى مربوطه منتشر و مقرر گردید پس از 5 روز توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آید.

در این جریان 14 نفر از اعضا اصلى و على‌البدل استعفاء نموده و جریان به وزارت کشور اطلاع داده شد و از طرف وزارت کشور دستور صادر گردید تا تشکیل مجدد انجمن از اخذ رأى خوددارى شود. سپس بنا به دستور وزارت کشور مجدداً از 36 نفر طبقات شش گانه دعوت به عمل آمد که روز 29/10/32 در فرماندارى حاضر شوند در همان تاریخ اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات از بین 31 نفر حاضرین انتخاب گردیده و پس از تعیین هیئت رئیسه انجمن اصلى آگهى مجدد منتشر و قرار شد از تاریخ سوم بهمن ماه 32 تا سه روز اخذ رأى به عمل آید و سپس از روز 3/11/32 مبادرت به توزیع تعرفه گردید و تا آخر روز 5/ 11/ 32 در کلیه شعب و در انجمن مرکزى دماوند و فیروزکوه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه از 9597 رأى مأخوذه 9017 رأى به نام آقاى محمدعلى مسعودى بوده است.

در تاریخ 14/11/32 پس از خاتمه مدت قبول شکایات انجمن مرکزى تشکیل و به شکایات واصله رسیدگى نمود و چون شکایات مزبور فاقد دلیل و مدرک بود انجمن آنها را غیر وارد تشخیص واعتبارنامه به نام اقاى محمدعلى مسعودى صادر می‌نماید. شعبه سوم در تاریخ 17 فروردین ماه 33 پرونده انتخابات دماوند و فیروزکوه را مورد دقت و رسیدگى قرار داده و نظر به این که شکایت و ایرادى به شعبه نرسیده بود شعبه سوم صحت انتخابات دماوند در دوره هجدهم مجلس شوراى ملى و نمایندگى آقاى محمدعلى مسعودى را تأیید واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى محمدعلى مسعودى از دماوند تصویب شد. (مبارک است) آقاى نراقى بفرمایید.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه 4 گزارش انتخابات سیرجان و نمایندگى آقاى محسن مرآت اسفندیارى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری سیرجان حاکى است که در تاریخ دوشنبه 21 دی‌ماه 32 از طرف فرماندار از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى وعلى‌البدل و تعیین انتخاب هیئت رئیسه انجمن نظارت مرکزى و شعب فرعى در روز دوم بهمن ماه 32 تا مدت سه روز اخذ رأى شده در نتیجه قرائت آرا از 11773 رأى مأخوذه آقاى محسن مرآت اسفندیارى به اکثریت 11441 رأى به نمایندگى هجدهمین دوره تفنینیه از حوزه سیرجان انتخاب می‌شوند. چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نگردیده بود در تاریخ دوشنبه 12 بهمن ماه 32 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه چهارم با توجه به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری سیرجان و نمایندگى آقاى محسن مرآت اسفندیارى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى محسن مرآت اسفندیارى از سیرجان تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى صدرزاده را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 4 راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى سردار فاخر حکمت چون آقاى مهدى صدرزاده با 37997 رأى از مجموع 40300 رأى در درجه سوم حائز اکثریت شده بودند شعبه پنجم نمایندگى آقاى صدرزاده را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى صدرزاده از شیراز تصویب شد. آقاى نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان مشهد و نمایندگى آقاى سیدمحمد قرشى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى از مشهد حاکى است که در تاریخ 20 دی‌ماه 1332 از طرف فرماندار 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت مرکزى را طبق قانون انتخابات تعیین واز طرف انجمن تصمیم اتخاذ شده که روزهاى ششم و هفتم و هشتم بهمن ماه 32 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى اختصاص داده شود مراتب جهت اطلاع اهالى آگهى شده و پس از استخراج آرا شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده در نتیجه آقایان سیدمحمد قرشى حسن مکرم، حسن کفایى، سعید مهدوى حائز اکثریت شناخته شده‌اند ولى آقاى حسن کفایى در جواب استعلام انجمن ضمن نامه کتبى از قبول نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى خوددارى و انجمن به جاى ایشان به موجب ماده 51 قانون انتخابات آقاى کدیور را در درجه پنجم حائز اکثریت شناخته و آگهى لازم منتشر و یک هفته براى قبول شکایات معین می‌نماید.

در مدت مزبور یک فقره شکایت رسیده که مستند به دلایل و مدارک نبود، لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقایان مذکور صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پرونده امر به شعبه ششم احاله گردیده و شعبه پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت انتخابات مشهد و نمایندگى آقاى سیدمحمد قرشى را که در درجه اول داراى 41706 رأى از مجموع 50185 رأى بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم

+++

مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى محمد قرشى از مشهد تصویب شد. آقاى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات ایوانکى و نمایندگى آقاى عبدالرحمن فرامرزى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى در ایوانکى حاکی است که از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف بخشدار دعوت به عمل آمده و از بین آنان اعضا اصلى و على‌البدل انتخاب گردیدند پس از انتخاب هیئت رئیسه انجمن در رزهاى 28 و 29 دی‌ماه 1332 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمد پس از استخراج و قرائت آرا از 15053 رأى مأخوذه آقاى عبدالرحمن فرامرزى با 12910 رأى حائز اکثریت شناخته شدند پس از اتمام قرائت آرا انجمن یک هفته جهت اخذ شکایات وقت تعیین و پس از آن تشکیل جلسه داده چون فقط یک فقره شکایت به انجمن رسیده بود که مردود شناخته شد اعتبارنامه به نام آقاى عبدالرحمن فرامرزى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام نمود.

پرونده مزبور به شعبه اول ارجاع شد پس از رسیدگى به محتویات آن صحت انتخابات حوزه ایوانکى و نمایندگى آقاى عبدالرحمن فرامرزى در هجدهمین دوره قانونگذاری را که به اکثریت 12910 رأى از 15053 آرا مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- نمایندگى آقاى فرامرزى از ایوانکى تصویب شد. آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى گزارش شعبه ارجع به انتخابات شهرستان خرم‌آباد و نمایندگى آقاى پورسرتیپ را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى از خرم‌آباد حاکى است که در تاریخ 23 دی‌ماه 32 از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل توسط فرماندار دعوت به عمل آمده و پس از انجام تشریفات قانونى و انتخاب اعضا اصلى و انتخاب هیئت رئیسه از تاریخ 7 بهمن ماه 32 تا 9 بهمن 32 سه روز توزیع تعرفه و اخذ رأى شده در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه که جمعاً 37438 رأى بوده آقاى فتح‌الله‌پور سرتیپ به اکثریت 17416 رأى در درجه اول و آقاى على‌محمد غضنفرى به اکثریت 15299 رأى در درجه دوم به نمایندگى مجلس انتخاب می‌شوند. چون در مدت وصول شکایات به انجمن شکایتى واصل نگردیده لذا در تاریخ 19 و 22 بهمن ماه اعتبارنامه به نام منتخبین صادر و انحلال انجمن اعلام می گردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم با مطالعه کاملى که نسبت به اوراق آن به عمل آمد چون شکایتى به مجلس نرسیده بود و از طرفى تشریفات قانونى پرونده صحیح انجام گرفته بود لذا صحت انتخابات هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى از حوزه خرم‌آباد و همچنین نمایندگى آقاى فتح‌الله پورسرتیپ که در درجه اول با اکثریت 17416 رأى از 37438 رأى مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى پورسرتیپ از خرم‌آباد تصویب شد. آقاى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى گزارش شعبه سوم راجع‌به انتخابات ملایر، نهاوند، تویسرکان و نمایندگى آقى على‌اکبر جلیلوند را به شرح ذیل قرائت نمودند).

انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در حوزه ملایر، نهاوند، تویسرکان در تاریخ 23 دی‌ماه 1332 شروع و از طبقات 6 گانه دعوت به عمل آمده پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل انجمن و تعیین هیئت رئیسه انجمن نظارت مرکزى از روز دوشنبه 5 بهمن 32 الى 7 بهمن 32 براى سه روز مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى اعلام گردید و پس از اخذ و استخراج آرا آقاى على‌اکبر جلیلوند رضایى با 33462 رأى از کل 33621 رأى در درجه اول و آقاى غلام‌حسین بوربور با 32259 رأى در درجه دوم به سمت نمایندگى دوره هجدهم انتخاب شدند. انجمن در مدت یک هفته آماده براى قبول شکایات بوده و چون شکایتى نرسیده اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى و قرائت پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات ملایر و نمایندگى آقاى على‌اکبر جلیلوند را که با 33462 رأى در درجه اول انتخاب شده‌اند تصدیق و تأیید می‌نماید و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى جلیلوند از ملایر تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات شهرستان شاهرود و نمایندگى آقاى قنات‌آبادى را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات شاهرود حاکى است که در تاریخ 18 دی‌ماه 32 از طبقات 6 گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا انجمن و هیئت رئیسه و شعب فرعى در روزهاى جمعه 25 و شنبه 26 دی‌ماه اخذ رأى به عمل می‌آید. در نتیجه از 13412 رأى مأخوذه آقاى سیدشمس‌الدین قنات آبادى به اکثریت 12504 رأى به نمایندگى هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب می‌شوند. در مدت وصول شکایات به انجمن نظارت مرکزى فقط یک فقره شکایت رسیده بود که در هفدهمین جلسه انجمن مورد رسیدگى واقع و از طرف انجمن مردود تشخیص داده شد و اعتبارنامه ایشان صادر گردید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل آن چون شکایتى در مدت قانونى به مجلس نرسیده بود صحت انتخابات شاهرود و نمایندگى آقاى سیدشمس الدین قنات آبادى را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى سیدشمس‌الدین قنات‌آبادى از شاهرود تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى علی‌محمد دهقان را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 4 راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى سردار فاخر حکمت صحت نمایندگى آقاى علی‌محمد دهقان را که داراى 35798 رأى از مجموع 40300 رأى در درجه چهارم بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- نمایندگى آقاى دهقان از شیراز تصویب شد. آقاى نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى حسن مکرم را از مشهد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 6 راجع‌به انتخابات مشهد و نمایندگى آقاى سید محمد قرشى شعبه ششم صحت نمایندگى آقاى حسن مکرم را که در درجه دوم از مجموع 50185 رأى داراى 35405 رأى بوده‌اند مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى حسن مکرم از مشهد تصویب شد. آقاى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بجنورد و نمایندگى آقاى یارمحمد شادلو را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات بجنورد حاکى است که در تاریخ 21/1/32 از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده است و از بین آنان اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب شده‌اند انجمن مزبور پس از انتخاب هیئت رئیسه و تعیین شعب فرعى از تاریخ اول الى پنجم بهمن ماه 32 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آورده است. پس از استخراج و قرائت آرا آقاى یارمحمد شادلو به اکثریت 19610 رأى از مجموع 20992 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى از شهرستان مزبور انتخاب شده‌اند و چون در مدت یک هفته مقرره جهت اخذ شکایات هیچ گونه شکایتى به انجمن واصل نگردیده انجمن به نام آقاى یارمحمد شادلو اعتبارنامه صادر نموده و پس از انهدام آرا انحلال خود را اعلام داشته است. شعبه اول پرونده مزبور را رسیدگى و صحت انتخابات بجنورد و نمایندگى آقاى یارمحمد شادلو را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- نمایندگى آقاى یارمحمد شادلو از بجنورد تصویب شد. آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى غضنفرى را از خرم‌آباد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 7 دایر به انتخابات خرم‌آباد و نمایندگى آقاى فتح‌الله پورسرتیپ چون آقاى على‌محمد غضنفرى به اکثریت 15299 رأى از مجموع 37438 رأى مأخوذه انتخاب شده‌اند لذا صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه دوم- محمودجلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى غضنفرى از خرم‌آباد تصویب شد. آقاى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى غلامحسین بوربور را از ملایر به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 7 راجع‌به انتخابات ملایر و نهاوند و تویسرکان و نمایندگى آقاى غلام‌حسین بوربور در درجه دوم با 32259 رأى اکثریت داشته‌اند شعبه سوم نمایندگى ایشان را هم در دوره 18 قانونگذاری تأیید و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید. مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى بوربور از خرم‌آباد تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه چهارم دایر به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات یزد در هجدهمین دوره تقنینیه به شرحى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

در تاریخ 15/10/32 از طرف

+++

فرماندارى طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که انجمن‌های اصلى و فرعى انتخابات را تعیین نمایند. پس از حضور آقایان در فرماندارى و انتخاب اعضا اصلى وعلى‌البدل و تعیین هیئت رئیسه سه روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین می‌شود.

در مدت مزبور بالغ بر 35620 رأى اخذ می‌شود و پس از استخراج و قرائت آرا آقایان رضا صراف‌زاده و محمود جلیلى و مهدى لارى به اکثریت آرا به سمت نمایندگى انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرر براى قبول شکایات، شکایتى به انجمن نمی‌رسد و انجمن اعتبارنامه به نام آقایان  صادر می‌نماید. شعبه چهارم که پرونده یزد به آنجا ارجاع شده بود پس از مطالعه پرونده و قرائت جریان انتخابات و عدم وصول شکایت صحت انتخابات یزد را در هجدهمین دوره تقنینیه تصویب و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده را که به اکثریت 31087 رأى از کل 35620 رأى مأخوذه در درجه اول انتخاب شده بودند تأیید می‌نماید. مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده از یزد تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دایر به نمایندگى آقاى محمدحسین استخر را از شیراز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 4 راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى سردار فاخر حکمت شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى محمدحسن استخر را که با 32089 رأى از مجموع 40300 رأى در درجه پنجم حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى استخر از شیراز تصویب شد. آقاى نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگى آقاى سعید مهدوى را از مشهد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 6 راجع‌به جریان انتخابات مشهد و نمایندگى آقاى سیدمحمد قرشى چون آقاى سعید مهدوى در درجه سوم داراى 34825 رأى از مجموع 50185 رأى بوده‌اند شعبه ششم صحت نمایندگى ایشان را مورد تأیید قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى سعید مهدوى از مشهد تصویب شد. آقاى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه دایر به انتخابات محلات و نمایندگى آقاى عباس حشمتى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به موجب محتویات پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از حوزه محلات در تاریخ 11/ 10/ 32 از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد. مدعوین از بین خود اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى را انتخاب کرده‌اند. پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعى و انجام مقدمات امر در روزهاى اول و دوم و سوم بهمن ماه 32 در کلیه حوزه تعرفه توزیع واخذ رأى به عمل می‌آید بعد از استخراج و قرائت آرا آقاى عباس حشمتى به اکثریت 15694 رأى از مجموع 17395 رأى قرائت شده به نمایندگى محلات در دوره هجدهم مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند در ظرف یک هفته که جهت اخذ شکایات فقط یک فقره شکایت رسیده که غیر وارد تشخیص گردیده و انجمن به نام آقاى عباس حشمتى اعتبارنامه صادر می‌نماید. شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مزبور صحت انتخابات محلات و نمایندگى آقاى حشمتى را که به اکثریت 15694 رأى از مجموع 17395 رأى به نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می گردد. مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- نمایندگى آقاى عباس حشمتى از محلات تصویب شد. آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات نائین و نمایندگى آقاى دکتر حسین پیرنیا را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از نائین حاکى است که در تاریخ 16 دی‌ماه 32 از طرف فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده پس از انتخاب اعضا انجمن مدت سه روز از تاریخ 24 دی‌ماه 32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین وقت گردید پس از اخذ رأى شروع به استخراج گردید پس از اخذ رأى شروع به استخراج و قرائت آرا مأخوذه شده و در نتیجه آقاى دکتر حسین پیرنیا با 6740 رأى از مجموع 8680 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند. در مدت مقرر چند فقره شکایت رسید که پس از رسیدگى عدم صحت ادعاى شاکیان وغیر مستدل بودن آن معلوم گردید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى دکتر حسین پیرنیا صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

در شعبه دوم انتخابات نائین مورد رسیدگى قرار گرفت و شعبه صحت انتخابات نائین و نمایندگى آقاى دکتر حسین پیرنیا را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر حسین پیرنیا از نائین تصویب شد. آقاى مشایخى بفرمایید.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه سوم دایر به انتخابات نیشابور و نمایندگى آقاى عبدالله سعیدى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به استناد پرونده انتخابات نیشابور در تاریخ 16 آبان ماه 32 توسط فرماندارى محل از سى و شش نفر طبقات شش گانه دعوت و در تاریخ پنجشنبه 17/10/32 اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب و سپس اقدام به نشر آگهى انتخابات و تعیین شعب فرعى شده از تاریخ جمعه 25 دی‌ماه تا آخر وقت روز 27 دی‌ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده و در نتیجه 32443 رأى اخذ و آقاى عبدالله سعیدى به اکثریت 28878 رأى از مجموع آرا فوق به نمایندگى هجدهمین دوره تفنینیه انتخاب و برابر ماده 41 قانون انتخابات از تاریخ 29/10/32 تا مدت یک هفته جهت وصول شکایات تعیین و در مدت مقرر هیچ‌گونه شکایتى نرسیده لهذا در تاریخ هفتم بهمن ماه 32 اعتبارنامه به نام آقاى عبدالله سعیدى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشت.

پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسیدگى به محتویات پرونده شعبه صحت انتخابات نیشابور و نمایندگى آقاى عبدالله سعیدى را از حوزه انتخابیه مزبور تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى عبدالله سعیدى از نیشابور تصویب شد. آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى محمود جلیلى را از یزد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 8 راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده چون آقاى محمود جلیلى دردرجه دوم با 20808 رأى از 30620 آرا مأخوذه حائز اکثریت بوده‌اند شعبه نمایندگى ایشان را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌نماید.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى محمود جلیلى از یزد تصویب شد. آقاى عمیدى نورى بفرمایید. آقایان یک قدرى رعایت عده را بفرمایید (عبدالصاحب صفایى- آقایانى که بیرون هستند بفرمایید بیایند) همه مسئولند).

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات فومن راجع‌به نمایندگى آقاى محمود محمودى را به شر ح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از فومن حاکى است که در تارخى 17/10/32 طبق ماده 14 قانون پس از دعوت از معتمدین محل و طبقات شش گانه و انتخاب انجمن‌های اصلى وعلى‌البدل مدت دو روز از تاریخ دوشنبه 28/10/32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین می گردد در این مدت 12241 رأى از تمام حوزه‌ها اخذ گردیده و از تاریخ 30/10/32 شروع به استخراج و قرائت نموده و از مجموع آرا آقاى محمود محمودى با داشتن 10901 رأى حائز اکثریت شناخته شدند. ضمن آگهى مدت یک هفته از تاریخ 1/11/32 براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین وقت شد و چون در مدت مقرره شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى محمود محمودى صادر می‌نماید.

پرونده در شعبه پنجم مورد رسیدگى قرار گرفته و چون نظرى نبود نمایندگى آقاى محمود محمودى از فومن تصویب و اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى محمود محمودى از فومن تصویب شد. آقاى ضیاالدین نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى کدیور را از مشهد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 6 راجع‌به انتخابات مشهد در هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى چون آقاى رضا کدیور داراى 17707 رأى از مجموع 50185 رأى در دوره چهارم بوده‌اند شعبه نمایندگى ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى رضا کدیور از مشهد تصویب شد. آقاى محمدعلى مسعودى بفرمایید.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بهبهان و نمایندگى آقاى سلطان‌على سلطانى شیخ الاسلامى را به شرح ذیل فرائت نمودند).

چون انتخابات دوره 18 قانونگذاری در بهبهان حاکى است که در تاریخ 24 دی‌ماه 32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرماندارى دعوت به عمل آمده پس از انتخاب و تعیین هیئت رئیسه و انجام تشریفات مقدماتى از صبح روز ششم الى آخر روز هشتم بهمن ماه 32 (سه روز) تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده است.

پس از استخراج و قرئت آرا از 15245 رأى مأخوذه آقاى سلطان‌على

+++

سلطانى شیخ‌الاسلامى با 13732 رأى به نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى از بهبهان انتخاب شده‌اند و انجمن مدت یک هفته براى پذیرفتن شکایات تعیین واعلام نموده و چون در مدت مزبور هیچ‌گونه شکایتى واصل نگردید اعتبارنامه به نام آقاى سلطان‌على شیخ‌الاسلامى (سلطانى) صادر می‌شود.

شعبه اول با مراجعه به پرونده انتخابات بهبهان و نمایندگى آقاى سلطان‌على شیخ‌الاسلامى را براى دوره هجدهم قانونگذاری تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد. مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- نمایندگى آقاى سلطان‌على شیخ‌الاسلامى از بهبهان تصویب شد (مبارک است) آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى گزارش شعبه دوم راجع‌به انتخابات بیجار و نمایندگى آقاى اورنگ را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از بیجار، گروس به شرح زیر به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسد:

طبق ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراى ملى 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرماندار دعوت گردیده و طبق مقررات 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن انتخابات با رأى مخفى انتخاب شده‌اند. مدت پنج روز از تاریخ شنبه 26/10/32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین گردیده است.

پس از اخذ آرا شروع به استخراج و قرائت آن گردید و از مجموع 7839 رأى آقاى عبدالحسین اورنگ با داشتن 7298 رأى حائز اکثریت شناخته شدند.

چون در مدت مقرره هیچ‌گونه شکایتى نرسید از طرف انجمن اعتبارنامه به نام آقاى عبدالحسین اورنگ صادر و انحلال خود را اعلام نموده است.

شعبه دوم با توجه به پرونده مزبرو نمایندگى آقاى عبدالحسین اورنگ را تصدیق و اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبرشعبه دوم- محمودجلیلى‏

رئیس- نمایندگى آقاى اورنگ از بیجار تصویب شد.

نمایندگان- واقعاً مبارک است.

میراشرافى- آقاى رئیس ما زدیم شما نشنیدید.

رئیس- من هم خورده‌ام (خنده نمایندگان) آقاى مهدى مشایخى.

 (آقاى مهدى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات جیرفت و نمایندگى آقاى سیدجلال‌الدین شادمان را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخاباتى حوزه جیرفت حاکى است که به تاریخ 11/12/32 از طرف فرماندارى محل از طبقات شش گانه براى انتخاب انجمن نظارت مرکزى دعوت به عمل آمده و اعضا اصلى و على‌البدل انجمن تعیین و پس از انتشار آگهى با رعایت ماده (21) قانون انتخابات در روزهاى دوشنبه و سه‌شنبه 24 و 25 اسفند ماه اخذ رأى به عمل آمده و پس از قرائت از مجموع آرا مأخوذه آقاى سیدجلال‌الدین شادمان به اکثریت 6361 رأى از مجموع 6949 رأى به نمایندگى دوره هجدهم مجلس شوراى ملى نتخاب و انجمن جریان را اعلام و یک هفته براى قبول شکایات وقت معین می‌نماید.

براى این منظور انجمن جلسات خود را صبح و عصر تشکیل و تا آخرین ساعت مقرر هیچ‌گونه شکایتى به انجمن نرسیده لذا انجمن در تاریخ پنجم فروردین ماه 33 اعتبارنامه به نام آقاى سیدجلال‌الدین شادمان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده مزبور در شعبه سوم مطرح مذاکره قرار گرفته با توجه به صورت مجلس و مداقه در رعایت تشریفات قانونى انتخابات جیرفت و نبودن شکایتى در پرونده صحت انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه جیرفت و نمایندگى آقاى سیدجلال‌الدین شادمان را تأیید و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- انتخاب آقاى شادمان از جیرفت تصویب شد. (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه چهارم راجع‌به انتخاب آقاى مهدى لارى را از یزد به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 8 راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده چون آقاى مهدى لارى در درجه سوم به اکثریت 21376 رأى از کل 35620 رأى انتخاب شده‌اند شعبه نمایندگى آقاى لارى را تصویب و اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- انتخاب آقاى مهدى لارى از یزد تصویب شد. (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى پرویز یارافشار را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى از قزوین حاکى است که در تاریخ 17/11/32 طبق ماده 14 قانون انتخابات از طرف فراندار 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شود که اعضا اصلى و على‌البدل را انتخاب نمایند و پس از انتخاب انجمن مرکزى مدت پنج روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین نموده‌اند.

انجمن پس از اخذ آرا شروع به قرائت نموده واز مجموع 40727 رأى مأخوذه آقایان پرویز یارافشار و حاج سیداحمد صفایى حائزین اکثریت شناخته شده‌اند. در مدت مقرر براى قبول شکایات، شکایتى نمی‌رسد لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى براى رسیدگی به شعبه پنجم فرستاده شد و شعبه پس از رسیدگى و عدم وصول شکایت صحت انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى پرویز یارافشار را که دردرجه اول داراى 38979 رأى از 40727 آرا مأخوذه بوده تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى یارافشار از قزوین تصویب شد. (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بم و نمایندگى آقاى زین‌العابدین سالار بهزادى را به شر ح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى از بم حاکى است که در تاریخ 2 بهمن ماه 1332 از طرف فرماندارى طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت شده و پس از انتخاب اعضا انجمن اصلى واعضا على‌البدل از تاریخ شنبه اول اسفند شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آورده پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه که جمعاً بالغ بر 6971 رأى می‌گردید آقاى زین‌العابدین سالار بهزادى با 6500 رأى حائز اکثریت شناخته شده و انجمن نتیجه استخراج آرا و آمادگى خود را براى قبول شکایات اعلام در نتیجه پس از انقضا مدت مزبور چند فقره شکایت و اظهار رضایت به دفتر انجمن واصل می گردد که انجمن به استناد این که نحوه شکایت مغرضانه بوده و از طرف کاندیداها می‌باشد آنها را غیر وارد و مردود دانسته و در تاریخ هجدهم اسفندماه 1332 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و با مطالعه کاملى که به محتویات آن به عمل آمد چون دلایل رد اعتراضات انجمن در مورد شکایات مورد تأیید واقع گردید و ضمناً شکایتى به مجلس نرسیده بود لذا شعبه ششم صحت انتخابات دوره 18 شهرستان بم و همچنین نمایندگى آقاى زین‌العابدین سالار بهزادى را که به اکثریت 6500 رأى از 6971 رأى مأخوذه انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- انتخاب آقاى سالار بهزادى را از بم به عرض می‌رسانم که تصویب شد. (مبارک است)

یک نفر از نمایندگان- علت به عرض رساندن چه بود؟

رئیس- علت آن (را) زیادى بود که لازم بود با کلمه به عرض می‌رسانم تکمیل بشود. علت این بود. آقاى محمدعلى مسعودى.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سبزوار و نمایندگى آقاى محمود رضایى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات شهرستان سبزوار حاکی است که در تاریخ 19/10/32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در فرماندارى دعوت به عمل آمده و اعضا اصلى و على‌البدل از بین آنان انتخاب گردیدند پس از انتخاب و تعیین هیئت رئیسه انجمن مرکزى و انجمن‌های فرعى از صبح روز 4/11/32 تا غروب روز 6/ 11/ 32 (مدت سه روز) اقدام به توزیع تعرفه واخذ رأى گردید و پس از آن شروع به استخراج و قرائت آرا شد در نتیجه از مجموع 1858 رأى مأخوذه آقاى محمود رضایى با 17621 رأى در درجه اول و آقاى على بزرگ‌نیا با 17404 رأى در درجه دوم به نمایندگى حوزه سبزوار در هجدهمین دوره مجلس شوراى ملى انتخاب شدند و قبولى آنان از طریق فرماندارى استعلام گردید. انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات یک هفته از تاریخ 8/11/32 براى وصول شکایات تعیین ومراتب را آگهى نمود در مدت مزبور فقط یک فقره شکایت رسیده بود که غیر وارد تشخیص گردید و اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر شد و در روز 15/11/32 انجمن انحلال خود را اعلام نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن صحت انتخابات شهرستان سبزوار و نمایندگى آقاى محمود رضایى را که به اکثریت 17621 رأى از 18557 رأى مأخوذه انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- انتخاب آقاى رضایى از سبزوار تصویب شد. (مبارک است) آقاى محمود جلیلى.

 (آقاى محمود جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سراب و نمایندگى آقاى شفیعى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

+++

پرونده انتخابات سراب حاکى است که در تاریخ 29 دی‌ماه 32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه و سیار تشریفات مقرره در قانون انتخابات از روز 9 بهمن 32 شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده و در نتیجه از 22146 رأى حائز اکثریت گردیدند و در مدت مقرر وصول شکایات چون شکایتى به دفتر انجمن نرسیده است لذا در تاریخ 29/11/32 اعتبارنامه به نام آقاى شفیعى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و مداقه در آن چون در مدت وصول شکایات به مجلس شوراى ملى شکایتى واصل نگردیده بود لذا صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى و نمایندگى آقاى حیدر شفیعى که از 22146 رأى مأخوذه داراى 21121 رأى بوده‌اند مورد تصویب واقع و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند. مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- انتخاب آقاى شفیعى از سراب تصویب شد. (مبارک است) آقاى مشایخى.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سقز، بانه و نمایندگى آقاى محمدعلى عباسى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره 18 قانونگذاری حوزه انتخابیه سقز، بانه حاکى است که روز سوم بهمن ماه 1332 طبق ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراى ملى 000 نفر از طبقات شش گانه و 12 نفر از معتمدین محل به وسیله فرماندارى دعوت و نه نفر اعضا اصلى و نه نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخابات برأى مخفى انتخاب و مدت اخذ رأى تاریخ سیزدهم بهمن 32 تا آخر روز پنجشنبه 15 بهمن تعیین واعلام گردیده است.

از تاریخ 16 بهمن ماه 32 شروع به قرائت آرا مأخوذه گردید. و از مجموع 10420 رأى آقاى محمدعباسى با 10250 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند. پس از خاتمه قرائت آرا یک هفته براى وصول شکایات اعلام گردیده و در این مدت شکایتى نرسیده و بر طبق ماده 41 قانون انتخابات اعتبارنامه به نام آقاى محمد عباسى صادر و انحلال انجمن به وسیله فرماندارى اعلام گردیده است. پرونده امر پس از احاله به مجلس شوراى ملى به شعبه سوم ارجاع و مورد رسیدگى قرار گرفت یک فقره شکایت تلگرافى واصل شده است که غیر وارد تشخیص گردیده شعبه صحت انتخابات شهرستان سقز، بانه و نمایندگى آقاى محمد عباسى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- انتخاب آقاى محمد عباسى از سقز، بانه تصویب شد. (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات خیاو و مشکین شهر و نمایندگى آقاى سیدمهدى میراشرافى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات خیاو و مشکین- شهر براى تعیین یک نفر نماینده دوره 18 مجلس شوراى ملى از این قرار است که از طرف فرماندارى طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند. در جلسه مزبور انجمن‌های اصلى و على‌البدل انتخاب گردیده آگهى لازم منتشر می‌نمایند و از روز 26 دی‌ماه تا آخر وقت 30 دی‌ماه اخذ رأى می‌شود در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقاى سیدمهدى میراشرافى از مجموع 8138 رأى با 8120 رأى حائز اکثریت می‌شوند. در مدت مقرر قبول شکایات ایراد و اعتراضى به جریان انتخابات نمی‌شود و انجمن اعتبارنامه به نام آقاى میراشرافى صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. شعبه چهارم پس از مطالعه پرونده آن چون شکایتى نمی‌بیند صحت انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری شهرستان خیاو و مشکین‌شهر و نمایندگى آقاى سیدمهدى میراشرافى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى.

رئیس- انتخاب آقاى میراشرافى از مشکین‌شهر تصویب شد. (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى حاج سیداحمد صفایى را از قزوین به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 10 راجع‌به جریان انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى پرویز یارافشار نظر به آن  که آقاى حاج سیداحمد صفایى داراى 32427 رأى از مجموع 40727 رأى دردرجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند شعبه نمایندگى ایشان را تأیید واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملی می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى صفایى از قزوین تصویب شد. (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات رفسنجان و نمایندگى آقاى معین‌زاده باقرى را به شرح ذیل قرائت نمودند). به استناد محتویات پرونده انتخابات رفسنجان در دوره 18 مجلس شوراى ملى در تاریخ 17/10/32 از طرف فرماندارى از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل می‌آید.

در جلسه مزبور انجمن اصلى و على‌البدل انتخابات تعیین و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا در تمام حوزه‌ها دو روز معین می‌شود.

در حوزه مرکزى استخراج آرا روز پنجشنبه 8 بهمن ماه 32 خاتمه و در سایر حوزه‌ها پس از خاتمه اخذ آرا به قرائت آن اقدام می‌شود و چون پس از شمارش آرا معلوم می گردد تعداد 74 برگ زائد بوده قبل از قرائت 74 برگ رأى باطل و بقیه قرائت می‌شود عده آرا قرائت شده در تمام حوزه‌ها 1117 رأى و بده و آقاى معین‌زاده باقرى به اکثریت 10111 رأى حائز اکثریت بوده‌اند. پس از آگهى لازم شکایاتى به انجمن می‌رسد که انجمن پاسخ آنها را می‌دهد و ایرادى به انتخابات وارد نمی‌بیند و اعتبارنامه به نام آقاى مهدى معین‌زاده باقرى صادر می‌نماید. شعبه ششم پس از مراجعه به پرونده و وصول شکایاتى به مجلس موضوع را به سوى کمیسیون ارجاع و مورد رسیدگى قرار داد و در جلسه دیگر پس از مداقه لازم به ایراد شاکیان و توجه به قانون انتخابات نظر به آن که موضوع شکایت به مجلس در حدود همان شکایاتى بوده که به انجمن رسیده و انجمن هم موج‌ها آن را مرود دانسته صحت انتخابات رفسنجان و نمایندگى آقاى معین‌زاده باقرى را که با 10111 رأى انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه ششم- سیدضیاالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى معین‌زاده از رفسنجان تصویب شد. (مبارک است) آقاى محمدعلى مسعودى.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه 8 راجع‌به انتخاب آقاى بزرگ‌نیا را از سبزوار به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 11 راجع‌به انتخابات سبزوار و نمایندگى آقاى محمود رضایى آقاى بزرگ‌نیا با 17404 رأى از 18557 رأى در درجه دوم به سمت نمایندگى از سبزوار انتخاب شده‌اند. شعبه موافقت خود را با نمایندگى ایشان هم اظهار و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- انتخاب آقاى بزرگ‌نیا از سبزوار تصویب شد. (مبارک است) آقاى محمود جلیلى.

 (آقاى محمود جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات زاهدان و نمایندگى آقاى روح‌الله کیکاوسى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى از زاهدان و فهرج حاکى از این است که طبق ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل را از روى لیستى که در سنوات قبل موجود بوده دعوت به عمل می‌آورد ولى معلوم می‌شود که اکثر آنها حایز شرایط لازم از قبیل داشتن سواد و غیره نمی‌باشند و به همین جهت هم چند نفر از مدعوین در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند و نیز عده‌اى از اهالى هم به این عمل اعتراض می‌نمایند. بعداً طبق دستور وزارت کشور کمیسیونى مرکب از رؤساى ادارات و بازرس انتخابات تشکیل و به شکایات وارده رسیدگى می‌کنند و معلوم می‌شود 13 نفر از 36 نفر فاقد سواد و یک نفر هم داراى حکومیت جزایى بوده است و کمیسیون مزبور گزارش امر را به وزارت کشور ارسال می‌نماید و وزارت کشور به موجب تلگراف شماره 36078 دستور می‌دهد به جاى اشخاص فوق عده‌اى که واجد شرایط باشند دعوت شوند و از طرف فرماندار به همین نحو عمل می ود و مدعوین در تاریخ شنبه 10/11/1332 طبق مقررات قانون انتخابات شروع به انتخاب اعضا اصلى و على لبدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات می‌نمایند و مدت 3 روز از تاریخ سى‌ام بهمن الى آخر وقت روز یکشنبه دوم اسفند براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین می‌نماید پس از خاتمه آرا شروع به استخراج و قرائت گردید و در نتیجه آقاى روح‌الله کیکاوسى با 18411 رأى از مجموع 19712 رأى مأخوذه حایز اکثریت شناخته شده‌اند و انجمن ضمن آگهى مراتب فوق مدت یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین و چون در مدت مقرره هیچ گونه اعتراضى به انجمن نرسید لذا اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى براى رسیدگى به شعبه دوم احاله گردید و شعبه پس از رسیدگى صحت انتخابات زاهدان (ایرانشهر) و نمایندگى آقاى روح‌الله کیکاوسى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه دوم- محمودجلیلى‏

رئیس- انتخاب آقاى کیکاویسى از زاهدان تصویب شد. (مبارک است) آقاى مشایخى.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کاشان و نمایندگى آقاى کاظم شیبانى صالح را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات کاشان در هجدهمین دوره تفنینیه حاکی است که بر طبق مقررات و انجام تشریفات قانونى و انتخاب اعضا انجمن اصلى و على‌البدل‌هاى فرعى دو روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین می‌شود که در ظرف دو روز در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعى 21577 تعرفه توزیع و اخذ رأى می‌شود.

از تاریخ 2/11/32 استخراج و قرائت آرا شروع و در نتیجه آقاى کاظم شیبانى صالح در درجه اول با 21021 رأى و آقاى حسین صدقى با 19746 رأى در

+++

درجه دوم حائز اکثریت می‌گردند. در مدت مقرره براى قبول شکایات شکایتى به انجمن نمی سد و انجمن اعتبارنامه به نام آقاى کاظم شیبانى و حسین صدقى که حایزین اکثریت بودند صادر می نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و قرائت و رسیدگى به محتویات آن و عدم وصول شکایت صحت انتخابات کاشان و نمایندگى آقاى کاظم شیبانى صالح که با 21021 رأى از کل 21577 رأى در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می گردد.

مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- انتخاب آقاى شیبانى از کاشان تصویب شد. (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سمنان و نمایندگى آقاى عنایت‌الله نصیرى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات سمنان در دوره 18 تقنینیه حاکى است که در تاریخ 26 دی‌ماه 32 از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزى و انتخاب هیئت رئیسه و تعیین شعب فرعى در روزهاى 23 و 24 بهمن ماه 32 اخذ رأى به عمل می‌آید. در نتیجه از 16574 رأى مأخوذه آقاى عنایت‌الله نصیرى (عنایت السلطنه) به اکثریت 15448 رأى به نمایندگى هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نگردیده بود در تاریخ بیستم اسفند ماه 1332 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام داشته است. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل پرونده چون در مدت قانونى صول شکایات اعتراضى به انتخابات آنها نرسیده بود لذا شعبه صحت انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه سمنان و همچنین نمایندگى آقاى عنایت‌الله نصیرى را تأیید و اینک جریان امر براى تصویب به مجلس شوراى ملى به عرض می‌رسد.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- انتخاب آقاى نصیرى از سمنان تصویب شد. (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از بابل به شرح زیر می‌باشد در تاریخ 29 دی‌ماه 1332 از طرف فرماندار 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از حضور مدعوین با رعایت مقررات اقدام به انتخاب 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتهاب گردید انجمن از تاریخ چهارشنبه 14 بهمن ماه 32 تا مدت پنج روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین وقت می‌نماید در مدت مقرر تعداد 42032 رأى اخذ گردید و سپس شروع به استخراج و قرائت می گردد.

از مجموع 42032 رأى قرائت شده آقایان ارسلان خلعتبرى و عمیدى نرى و دکتر عبدالحمید مجیدى آهى به اکثریت آرا به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شوند.

انجمن ضمن آگهى مراتب فوق مدت یک هفته از تاریخ دوشنبه سوم اسفند ماه براى وصول شکایت تعیین وقت می‌کند و در این مدت چند فقره شکایت رسیده که پس از رسیدگى معلوم می‌شود هیچ یک از آنها مستند به دلایل کافى و قانونى نمی‌باشد لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى و احاله آن به شعبه پنجم شعبه محتویات پرونده را با یک فقره تلگرافى که از آقاى عباس اسلامى به مجلس رسیده بود قرائت چون مستند به دلیلى نبود صحت انتخابات بابل را تصویب و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى را که در درجه اول با 29136 رأى از 42032 آرا مأخوذه انتخاب شده بودند تأیید می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى خلعتبرى از بابل تصویب شد. (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات گناباد و فردوس و نمایندگى آقاى امیر تیمور کلالى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

به استناد پرونده انتخابات گناباد و فردوس در هجدهمین دوره تقنینیه جهت انتخاب یک نماینده در تاریخ 17/ 10/ 32 طبق مقررات قانونى انتخابات شروع و انجمن‌های اصلى وعلى‌البدل انتخاب می‌شوند.

از تاریخ 8/11/32 الى 12/11/32 براى توزیع تعرفه واخذ رأى وقت تعیین و پس از خاتمه اخذ رأى شروع به استخراج و قرائت آن شده در نتیجه آقاى ابراهیم امیرتیمور کلالى با 15778 رأى از مجموع 17267 رأى حائز اکثریت شناخته شده و مراتب جهت اطلاع عموم منتشر و انجمن آماده براى قبول اعتراضات می‌شود چون شکایتى نمی‌رسد اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

شعبه ششم جریان انتخابات را مورد رسیدگى قرار داده چون ایرادى نمی‌بیند صحت انتخابات فردوس و گناباد و همچنین نمایندگى آقاى امیرتیمور کلالى را که با 15778 رأى از کل 17267 رأى مأخوذه اکثریت داشته‌اند تصدیق و گزارش آن را تقدیم به مجلس شوراى ملى می‌نماید.

پیراسته- بنده مخالفم.

میراشرافى- بنده هم مخالفم اسم بنده را بنویسید (شوشترى- بنده اول زدم) (عبدالصاحب صفایی- وزیر کشور مصدق بود).

رئیس- با مخالفت سه نفر آقایان شوشترى، میراشرافى و پیراسته به کمیسیون تحقیق مراجعه شد (صفایى- بسیار صحیح است).

شوشترى- قیام بر علیه حکومت ملى کرد.

میر اشرافى- ادارات ما را غارت کرد.

رئیس- آقایان من شرم دارم از این که یک عرضى کرده باشم (میراشرافى- پس نفرمایید). پس خودتان مراقب نظم و آرامش باشید (صحیح است) آقاى محمدعلى مسعودى.

 (آقاى مسعودى راجع‌به انتخابات فسا و نمایندگى آقاى عباس‌قلى عرب شیبانى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات شهرستان فسا حکایت دارد که در تاریخ 9/10/1332 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرماندارى عمل به عمل آمده و اعضا اصلى و على‌البدل از بین آنان انتخاب گردیدند پس از اتمام تشریفات مقدماتى و تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعى از روز سوم الى هفتم بهمن ماه 32 (پنج روز) در حوزه مرکزى و از روز سوم بهمن ماه تا آخر روز ششم بهمن ماه (چهار روز) در بخش‌هاى تابعه تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 17849 رأى مأخوذه آقاى عباس‌قلى عرب شیبانى با 17506 رأى در درجه اول و آقاى مرتضى حکمت با 16006 رأى در درجه دوم به نمایندگى دوره 18 قانونگذاری از حوزه فسا انتخاب می‌شوند. در مدت یک هفته که انجمن مرکزى جهت اخذ شکایات تعیین کرده بود هیچ گونه شکایتى نرسیده ودر تاریخ 15/11/32 اعتبارنامه به نام آقایان فوق صادر می‌نماید. شعبه اول پس از قرائت پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات دوره 18 قانونگذاری شهرستان فسا و نمایندگى آقاى عباس‌قلى عرب شیبانى را که در درجه اول انتخاب شده‌اند تصدیق و اینک براى تأیید تقدیم می‌دارد.

رئیس- انتخاب آقاى عرب شیبانى از فسا تصویب شد. (مبارک است) آقاى جلیلى.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات مراغه و نمایندگى آقاى احمد حمیدیه را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى از مراغه حاکى است که طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 20/10/32 از طرف فرماندار 26 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و طبق قانون انتخابات اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات را تعیین و از تاریخ 6/11/32 تا آخر دهم بهمن ماه 32 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معلوم گردید و پس از جریان قانونى مدت مزبور شروع به استخراج و قرائت آرا شد و در نتیجه آقاى احمد حمیدیه با 30632 رأى از مجموع 33414 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن ضمن آگهى مراتب فوق مدت یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین نموده و چون در این مدت شکایتى به انجمن نرسیده لذا اعتبارنامه به نام آقاى احمد حمیدیه صادر و انحلال خود را به وسیله فرماندار اعلام نموده است.

پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى براى رسیدگى به محتویات آن به صحت انتخابات مراغه و نمایندگى آقاى احمد حمیدیه رأى داد و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- انتخاب آقاى حمیدیه از مراغه تصویب شد. (مبارک است) آقاى مشایخى.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى حسین صدقى را از کاشان به شرح ذیل قرائت نمودند).

تعقیب گزارش شماره 12 راجع‌به انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری کاشان و نمایندگى آقاى کاظم‌صالح شیبانى چون آقاى حسین صدقى با 19746 رأى از 21577 در درجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند شعبه صحت نمایندگى آقاى صدقى تأیید و اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- انتخاب آقاى صدقى از کاشان تصویب شد. (مبارک است) آقاى نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کاشمر نمایندگى آقاى منوچهر تیمورتاش را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات کاشمر از این قرار است که در تاریخ 17/ 10/ 32 پس از حضور طبقات شش گانه و معتمدین محل فرماندارى و تعیین اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت و تعیین شعب فرعى در روزهاى چهارشنبه 30 دی‌ماه تا آخر روز جمعه دوم بهمن ماه اخذ رأى می‌شود و در نتیجه از 11187 رأى مأخوذه آقاى منوچهر تیمورتاش به اکثریت ده هزار و ششصد و سى و سه رأى به نمایندگى هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون تا پایان مدت قبول

+++

اعتراضات به انجمن شکایتى نمی‌رسد اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم شعبه آن را مورد رسیدگى قرار داد چون شکایتى نمی‌بیند صحت جریان انتخابات را در کاشمر و نمایندگى آقاى منوچهر تیمورتاش را تأیید واینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می گردد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- انتخاب آقاى تیمورتاش از کاشمر تصویب شد. (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى ابوالحسن عمیدى نورى را از بابل به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 12 شعبه پنجم راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى ابوالحسن عمیدى نورى را که از مجموع 42032 رأى با 26154 رأى در درجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى عمیدى نورى از بابل تصویب شد. (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات گلپایگان و نمایندگى آقاى کی‌قباد ظفر را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه شهرستان گلپایگان حاکى است که در تاریخ 17 دی‌ماه 32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى و تعیین شعب فرعى از روز 26 دی‌ماه تا آخر وقت روز 28 دی‌ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى گردیده و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا شده در نتیجه از مجموع 18785 رأى مأخوذه آقاى کی‌قباد ظفر به اکثریت 15441 رأى به نمایندگى هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند.

انجمن ضمن آگهى مراتب فوق مدت یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت دو فقره شکایت رسیده که پس از رسیدگى معلوم شد که شاکیان ساکن آن شهرستان نمی‌باشند و مطابق ماده 43 قانون انتخابات غیر وارد تشخیص و اعتبارنامه به نام آقاى کی‌قباد ظفر صادر می گردد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى براى رسیدگى به شعبه ششم ارجاع گردید شعبه پس از رسیدگى به محتویات آن صحت انتخابات گلپایگان و نمایندگى آقاى کی‌قباد ظفر را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- انتخاب آقاى ظفر از گلپایگان تصویب شد. (مبارک است) آقاى محمدعلى مسعودى.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى مرتضى حکمت را از فسا به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 13 راجع‌به انتخابات شهرستان فسا و نمایندگى آقاى عباس‌قلى عرب شیبانى چون آقاى مرتضى حکمت به اکثریت 16006 رأى از 17849 رأى مأخوذه در درجه دوم انتخاب شده‌اند شعبه اول صحت انتخابات و نمایندگى ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- انتخاب آقاى مرتضى حکمت از فسا تصویب شد. (مبارک است) آقاى جلیلى.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى محمود افشار را از مراغه به شرح ذیل قرائت نمودند). پیرو گزارش شعبه راجع‌به انتخابات مراغه و نمایندگى آقاى احمد حمیدیه شعبه دوم صحت نمایندگى آقاى محمود افشار را که از 33414 رأى داراى 23232 رأى بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى‏

رئیس- انتخاب آقاى محمود افشار از مراغه تصویب شد. (مبارک است) آقاى مشایخى.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات نجف آباد و نمایندگى آقاى دکتر عیسى قلى‌امیر نیرومند را به شرح ذیل قرائت نمودند). پرونده انتخابات نجف آباد حاکى است که در تاریخ 3/11/32 سى و شش نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل از طرف فرماندارى دعوت و 9 نفر اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخاب شده و طبق ماده 14 قانون انتخابات اقدام به تشکیل انجمن‌های اصلى و فرعى نموده‌اند. از روز شنبه دهم بهمن ماه 32 لغایت دوشنبه 12 بهمن ماه 32 براى اخذ رأى تعیین و از روز 3/11/32 قرائت آرا به عمل آمده و در نتیجه آقاى عیسى‌قلى امیر نیرومند به اکثریت 13632 رأى از مجموع 33 هزار و ششصد و بیست و یک رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

انجمن از تاریخ 14/11/32 تا تاریخ 21/11/32 براى قبول شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت شکایتى به انجمن نرسیده و با رسیدن قبولى آقاى دکتر نیرومند اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال انجمن مرکزى به وسیله بخشدارى اعلام گردیده است.

پس از ارجاع پرونده امر به مجلس شورای ملى شعبه سوم پرونده را رسیدگى و در موعد قانونى به مجلس نیز شکایتى نرسیده لذا صحت انتخابات نجف آباد و نمایندگى آقاى دکتر عیسى قلى‌امیر نیرومند را تأیید و اینک گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می گردد. مخبر شعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- انتخاب آقاى دکتر نیرومند از نجف آباد چنانچه مشاهده شد تصویب می‌شود. (مبارک است) (یک نفر از نمایندگان- بفرمایید تصویب شد).

رئیس- این مضارع در حکم ماضى است فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش.

احمد فرامرزى- امر بفرمایید که حقوق دوره گذشته را هم از شهیدى پس بگیرند و بدهند به دکتر نیرومند.

رئیس- آقاى نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى ابوالحسن حایرى‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات طهران در هجدهمین دوره تقنینیه حاکى است که بر طبق ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند تا انجمن‌های اصلى وعلى‌البدل انتخابات را معین نمایند در جلسه مزبور که با حضور استاندار طهران تشکیل شده پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت و انتخاب هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌های فرعى و شعب در جلسات بعداً آگهى لازم منتشر گردید که در ایام 18 و 19 و 20 اسفند ماه 1332 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شود.

سپس در آخر وقت روز 20 اسفند ماه 32 کلیه صندوق‌هاى آرا شعب به توسط اعضاى هر شعبه و مأمورین انتظامى لاک و مهر شده به مسجد سپهسالار منتقل می گردد و از تاریخ 21/12/32 شروع به استخراج آرا و شمارش آنها و تطبیق با دفاتر و قرائت آنها می‌شود در تاریخ 27 اسفند ماه 32 قرائت آرا خاتمه یافته و در نتیجه از 86514 رأى قرائت شده به استثناى معدودى که باطله تشخیص داده می‌شود آقایان ابوالحسن حائرى‌زاده، فتح‌الله فرود، دکتر شمس‌الدین جزایرى، سید جعفر بهبهانى، رضا کی‌نژاد، دکتر موسى عمید، احمد اخوان، حسن کاشانیان، محمدرضا خرازى، دکتر محمد شاهکار، محمد درخشش، دکتر حسن افشار، حائزین اکثریت شناخته شدند.

مراتب طى آگهى براى اطلاع عموم اعلام و مقرر گردید در صورتی که اشخاصى اعتراض و شکایتى از انتخابات دارند ظرف یک هفته از تاریخ 28/12/32 به انجمن ارسال دارند. در تاریخ 7/1/33 که مجدداً انجمن براى رسیدگى به شکایات تشکیل می‌شودچند فقره شکایت به انجمن واصل شده بود که مورد رسیدگى قرار گرفت ولى شکایات مزبور به واسطه نداشتند دلیل و مدرک کافى غیر وارد تشخیص داده شده که در صورت جلسات انجمن تصریح شده است و انجمن در تاریخ 12/1/32 اعتبارنامه به نام آقایان فوق صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده طهران که به شعبه چهارم مجلس شوراى ملى ارجاع شده بود در جلسه اخیر خود آن را مورد مطالعه و دقت قرار داده پس از ملاحظه اوراق پرونده چون اعتراضى در تاریخ 19/1/33 به امضاى آقاى عباس دیوشلى یکى از معترضین به انجمن انتخابات به مجلس رسیده بود که به نظر برخى از اعضا شعبه خارج از موعد قانونى بوده مع ذلک مورد توجه اعضا شعبه واقع گردید. پس از مراجعه کامل به مدلول نامه اعتراضیه و ملاحظه جریان پرونده و پاسخى که انجمن به شاکیان داده شعبه چهارم هم شکایت مزبور را بی‌مورد تشخیص و رأى به صحت انتخابات تهران گرفته تصویب و چون آقاى ابوالحسن حائرى‌زاده در درجه اول داراى 57759 رأى از کل 86514 رأى قرائت شده بودند نمایندگى ایشان از طهران مورد تأیید واقع و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می گردد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- انتخاب آقاى آقا سیدابوالحسن حائرى‌زاده از طهران تصویب شد. (مبارک است) اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه تنفس داده شود (صحیح است) آقاى شوشترى فرمایشى دارید؟

شوشترى- چون وقت مجلس سه ساعت است و الآن دو ساعت و نیم است مشغول کارى اگر آقایان موافقت بفرمایند این نیم ساعت دیگر را هم بدون تأخیر کار کنیم. (صحیح است).

رئیس- من نخواستم بآقاى شوشترى یک سرى را عرض کنم شما موافقت بفرمایید که چند دقیقه تنفس داده شود.

 (ده دقیقه بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً بیست دقیقه بعد از ظهر تشکیل گردید).

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏ (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه را راجع‌به انتخاب آقاى دکتر عبدالحمید آهى از بابل به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 12 راجع‌به

+++

جریان انتخابات بابل و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى نظر ه آنکه آقاى دکتر عبدالحمید مجیدى آهى در درجه سوم از بابل با اکثریت 25609 رأى انتخاب شده‌‌اند شعبه نمایندگى ایشان را هم تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى دکتر آهى از شهرستان بابل تصویب شد. (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات گرگانرود و طوالش و نمایندگى آقاى سیدمصطفى کاشانى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری در حوزه گرگان‌رود و طوالش به شرحى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

به موجب صورت جلسه نهایى انجمن در تاریخ 19 بهمن ماه 32 از طرف فرماندارى محل 24 نفر از طبقات شش گانه و 12 نفر از معتمدین محل دعوت می‌شوند که اعضا اصلى و فرعى انجمن انتخابات را تعیین نمایند. در همان تاریخ 31 نفر از مدعوین در محل فرماندارى حاضر شده و مبادرت به انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل می‌نمایند انجمن اصلى پس از تشکیل جلسه اولیه خود و انتخاب هیئت رئیسه شروع به تهیه مقدمات انتخابات نموده آگهى لازم منتشر و دو روز 29 و 30 بهمن ماه را در تمام حوزه‌ها براى اخذ رأى معین می‌نمایند.

در مدت مقرره که صبح و عصر انجمن مشغول کار بوده 8427 ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأى می‌شود.

پس از شمارش آرا و تطبیق آن با دفاتر مربوطه قرائت آرا شروع ودر نتیجه آقاى سیدمصطفى کاشانى با 8271 رأى حائز اکثریت شناخته می‌شوند.

مراتب به وسیله آگهى براى اطلاع اهالى اعلام و یک هفته براى قبول شکایات مهلت داده می‌شود چون شکایتى نمی‌رسد انجمن انتخابات را صحیح دانسته واعتبارنامه به نام آقاى سیدمصطفى کاشانى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. شعبه پنجم به پرونده مزبور رسیدگى چون اشکالى وارد نمى‌بیند صحت انتخابات گرگان‌رود و طوالش و نمایندگى آقاى آقا سید مصطفى کاشانى را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى حاج سید مصطفى کاشانى از طوالش تصویب شد. (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى امیرنصرت اسکندرى را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینیه از شهرستان تبریز حاکى است که طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 20 دی‌ماه 1332 از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزى و اعضا اصلى و على‌البدل و تعیین شعب فرعى به علت فصل زمستان و مسدود بودن راه‌ها مدت اخذ رأى را دوازده روز متناوب از روز 17/11/32 الى 28/11/32 در 14 حوزه فرعى و 7 روز متوالى در شعب پنج گانه شهر تعیین و آگهى لازم منتشر می‌شود پس از توزیع تعرفه و اخذ رأى از طرف اعضا انجمن فرعى اوجان عباس شرحى به انجمن می‌رسد که امین انجمن مرکزى بدون حضور اعضا انجمن فرعى صندوق محتوى آرا را انتقال داده وچون بر اثر شکایت انجمن فرعى عمل امین صندوق مشکوک به نظر رسید لذا صندوق مذکور که تعداد 1829 رأى داشت طبق تصمیم انجمن مرکزى ابطال گردید.

ضمناً در موقع شمارش صندوق آرا رود مقات چون مقدارى رذى در داخل هم قرار داشتند تعداد 857 برگ مشکوک را نیز ابطال نمودند.

در این اثنا چون به نظر بازرسان اعزامى و فرماندار عده‌اى از اعضا انجمن نقض بی‌طرفى کرده و باعث تعویق انتخابات می‌گشتند تلگراماً به مرکز گزارش و در اثر آن پنج نفر اعضا اصلى انجمن استعفا می‌دهند. چون در این موقع انجمن فاقد اکثریت بوده از اعضا على‌البدل دعوت و 5 نفر از آقایان به جاى اعضا مستعفى انتخاب آقایان مزبور نیز از قبول دعوت انجمن خوددارى لذا براى احتراز از تعویق جریان انتخابات که در شرف اختتام بوده از 36 نفر دیگر دعوت به عمل آمده مجدداً با انجام تشریفات قانونى انجمن جدیدى انتخاب می‌شود و از تاریخ 20 اسفند 32 شروع به ادامه قرائت آرا می‌نمایند و در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه که بالغ بر 48986 رأى بوده آقایان ذیل داراى اکثریت بوده‌اند.

آقاى امیرنصرت اسکندرى با 32431 رأى.

آقاى احمد بهادرى با 30395"

آقاى مهندس بیوک اردبیلى با 28995"

آقاى موسى ثقه‌الاسلامى با 27310"

آقاى رضا افشار با 23907"

آقاى دکتر احمدسیدامامى با 22894"

آقاى دکتر على‌اکبر بینا با 21026"

آقاى غلامرضا عدل با 20629"

بلافاصله در اجراى ماده 39 و 40 قانون انتخابات آگهى براى اطلاع عموم صادر می‌شود و ضمناً طبق ماده 41 قانون یک هفته جهت وصول شکایات تعیین می‌شود.

در خلال مدت قبول شکایت دو فقره شکایت به انجمن واصل می‌گردد که از طرف انجمن مشروحاً پاسخ داده می‌شود و آنها را وارد و مدلل تشخیص نمی‌دهد لذا در تاریخ 29 اسفند 1332 اعتبارنامه به نام منتخبین صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و مطالعه کامل نسبت به جریان آن که مشروحاً نقل گردید و با توجه به شکایات وارده که نظیر شکایات واصله به انجمن مرکزى انتخابات بود که موج‌ها به وسیله انجمن مردود تشخیص داده شد به نظر شعبه هم به لادلیل و غیر موجه تشخیص گردید. شعبه ششم صحت انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى امیرنصرت اسکندرى را که در درجه اول با 32431 رأى انتخاب شده‌اند تصدیق و مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

رئیس- انتخاب آقاى امیرنصرت اسکندرى از تبریز تصویب شد. (مبارک است) آقاى محمدعلى مسعودى.

 (آقاى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بروجرد و نمایندگى آقاى سلطان- العلما طباطبایی را به شرح ذیل قرائت نمود).

پرونده انتخابات شهرستان بروجرد در دوره هیجدهم مجلس شوراى ملى حاکى است که در تارخ 18 اسفند ماه 32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل به وسیله فرماندارى دعوت به عمل آمده و اعضا اصلى وعلى‌البدل مرکزى از بین آنان انتخاب شده و پس از انتخاب هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌های فرعى وانجام تشریفات قانونى در روزهاى بیست و پنجم و بیست و ششم اسفند ماه 32 در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و رأى گرفته شده است.

پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 21118 رأى خوانده شده آقاى محمد سلطان‌العلما طباطبایی به اکثریت 20859 رأى در درجه اول و آقاى علاالدین فرید اراکى به اکثریت 19991 در درجه دوم به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته مقرره جهت وصول شکایات هیچگونه شکایتى نرسیده و در موقعیکه انجمن براى رسیدگى نهائى تشکیل شده بود یک فقره شکایت می‌رسد که پس از رسیدگى انجمن آن را مردود تشخیص می‌دهد و اعتبارنامه به نام آقایان فوق الذکر صادر می‌نماید. شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مزبور صحت جریان انتخابات بروجرد و نمایندگى آقاى محمدسلطان العلما طباطبای را در دوره 18 مجلس شوراى ملى که به اکثریت 20859 رأى از مجموع 21118 رأى مأخوذه در درجه اول انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- انتخاب آقاى سلطان العلما از بروجرد تصویب شد. (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى فتح‌الله فرود را از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 14 از شعبه چهارم راجع‌به انتخابات تهران نظر به آنکه آقاى فتح‌الله فرود در درجه دوم داراى 55536 رأى از 86514 رأى قرائت شده بوده‌اند نمایندگى ایشان مورد تصویب شعبه واقع و اینک گزارش آن براى تأیید تقدیم می‌شود.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- انتخاب آقاى فرود از تهران تصویب شد. (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات رشت و نمایندگى آقاى محسن‌اکبر را به شرح ذیل قرائت نمودند).

جریان پرونده انتخابات دوره 18 مجلس شوراى ملى در رشت به شرح زیر می‌باشد در تارخى 15/10/32 از طرف فرماندارى 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محلى دعوت شده اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات را طبق مقررات انتخاب واز صبح روز شنبه سوم بهمن ماه 32 تا آخر روز یکشنبه چهارم بهمن ماه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین وقت می‌شود پس از اخذ آرا در مدت مزبور از تاریخ دوشنبه پنجم بهمن ماه 32 شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده واز مجموع 31891 رأى آقاى محسن‌اکبر با 31091 رأى دردرجه اول و آقاى مهندس کاظم جفرودى در درجه دوم حائز اکثریت شناخته شده‌اند و ضمن آگهى مراتب فوق از تاریخ چهارشنبه هفتم بهمن ماه 32 تا مدت یک هفته براى وصول شکایات و رسیدگى به آنها تعیین می‌گردد.

در این مدت چند فقره شکایت به انجمن واصل شده و پس از رسیدگى چون هیچ یک

+++

از آنها مستدل نمود انجمن اعتبارنامه به نام آقایان مزبور صادر و انحلال خود را ضمن آگهى اعلام می‌دارد. پرونده امر در شعبه پنجم مورد رسیدگى واقع و پس از رسیدگی‌هاى لازم و عدم وصول شکایت به صحت انتخابات رشت و نمایندگى آقاى محسن‌اکبر که در درجه اول انتخاب شده بودند موافقت شده واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- انتخاب آقاى محسن‌اکبر از شهرستان رشت تصویب شد. (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى بهادرى را از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 14 دایر به تصدیق و تصویب جریان انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى امیرنصرت اسکندرى چون آقاى احمد بهادرى در درجه دوم با 30395 رأى به نمایندگى هجدهیمن دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاالدین نقابت‏

بهادرى- آقاى رئیس بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

بهادرى- بنده راجع‌به جریان انتخابات تبریز اعتراض داشتم چون آقایان نمایندگان محترم و رفقاى عزیزم از بنده خواهش فرمودند فعلا بنده عرضى نمی‌کنم و موکول می‌کنم به یکى از جلسات دیگر تا مداخلاتی که از طرف بعضى از مأمورین در امر انتخابات شده به عرض مجلس شوراى ملى برسانم.

رئیس- انتخاب آقاى بهادرى از تبریز تصویب شد. (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى دکتر شمس‌الدین جزایرى را از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات تهران چون در درجه سوم آقاى دکتر شمس‌الدین جزایرى داراى 55219 رأى از کل 86514 رأى بوده‌اند شعبه با نمایندگى ایشان موافقت نمود گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهار م- صادق نراقى‏

رئیس- آقاى میراشرافى مخالفید.

میر اشرافى- بله.

نمایندگان- پس گرفتند.

میر اشرافى- پس گرفتم.

رئیس- انتخاب آقاى دکتر شمس الدین جزایرى از تهران تصویب شد. (مبارک است).

محمد على مسعودى- یک تذکرى دارم آقاى میر اشرافى مخالفتى نکردند که پس بگیرند.

رئیس- ما هم پس گرفته ننوشتیم.

 5- اعلام رسمیت مجلس

رئیس- چون در این موقع اعتبار نامه سه ربع آقایان نمایندگان حاضر تصویب شده است اعلام می‌شود که نیم ساعت از ظهر گذشته روز پنجشنبه 26 فروردین 1333 مجلس شوراى ملى رسمیت یافت. (نمایندگان- مبارک است). و رسمیت مجلس شوراى ملى را به عرض آقایان رسانیدم.

 6- تقدیم یک فقره اعلام جرم علیه آقاى دکتر مصدق به وسیله آقاى عبدلصاحب صفایى و قرائت آن

رئیس- اکنون اقاى عبدالصاحب صفایى یک کلمه حرف دارند.

عبدالصاحب صفایى- بعضى وظایف است که در اول ازمنه امکان باید انجام شود مخصوصاً وظیفه نمایندگى از لحاظ حفظ قانون اساسى و سایر قوانین محترم کشور، بنده را ملزم کرده است که در این دقیقه‌ای که دوره هجدهم مجلس شوراى ملى رسمیت مى‌یابد اعلام جرمى که بر علیه دکتر مصدق و کابینه او دارم تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم (احسنت) و از مقام ریاست استدعا کنم که در این دقیقه اول که شروع بکار می‌کنند در این مجلس خوانده شود و به جریان گذارده شود.

رئیس- آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- فرمایشات آقاى صفایى رفیق محترم بنده یک قسمتش صحیح است یک قسمتش تصور می‌کنم با آیین‌نامه تطبیق نمی‌کند قبول است که دراین ساعت مجلس رسمیت پیدا کرد ولى رسمیت مجلس موقعى است که هیئت رئیسه دایم انتخاب شود حالا تا موقعى که رئیس دایمى انتخاب نشده است رئیس سنى کار رئیس دایمى را می‌کند (صحیح است) (صفایى- بفرمایید اعلام جرم خوانده شود تا موقعی که هیئت رئیسه دایمى انتخاب نشده هیئت رئیسه سنى همان وظایف واختبارات را دارند).

اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم.

رئیس- آقاى امامى بفرمایید.

نورالدین امامى- نمی‌شود قربان مطابق مقررات قانون باید هیئت رئیسه دایم انتخاب شود کمیسیون‌ها انتخاب شود تا این اعلام جرم به کمیسیون مراجعه شود.

صفایی- حالا خوانده می‌شود بعد می‌رود به کمیسیون.

رئیس- آقاى پیراسته بفرمایید.

پیراسته- عرض کنم این عمل آقاى صفایى از این نظر است چون ایشان توجه داشته‌اند که تمام نمایندگان یا اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان این نظر را داشته‌اند خواسته‌اند که این نظر را اول ایشان بفرمایند والبته این نظر آقاى امامى مانع از این نیست، به نظر بنده آقاى صفایى خواسته است زرنگى بکند براى این که این کار را قطعاً همه نمایندگان یا اکثریت قریب به اتفاق آقایان نمایندگان می‌کردند، آقاى صفایى خواسته است یک حق تقدمى براى خودش قائل شود (صحیح است).

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- هر امرى از امور قانونى که تالى فاسدى نداشته باشد و مسبوق به سابقه تصریحى نباشد از نظر استنباط و کلا می‌توانند مستنبط خود در این موقع عمل درآورند اصل جرم از نظر آقاى صفایى محقق (پیراسته- به نظر همه) (عبدالصاحب صفایى- خوانده شود فعلاً) اجازه بفرمایید تقدیم به مجلس شوراى ملى در موقعى که مجلس رسمیت پیدا کرد یعنى اعتبارنامه سه ربع از نمایندگان محترم به تصویب رسیده اشکالى ندارد و نمی‌تواند کسى بگوید که وکیل حق ندارد اعلام جرمى بدهد و اما بجریان افتادن و رسیدگى به آن طبق مقررات بر عهده مجلس است (چند نفر از نمایندگان- قرائت شود).

رئیس- تأمل کنید آقا، آقاى دولت آبادى.

حسام‌الدین دولت آبادى- بیاناتى که جناب آقاى شوشترى فرمودند بنده را از توضیح بیشترى باز می‌دارد همان طورى که گفته شد بدبختانه زندگى در این چند سال همه‌اش استثنایى بوده است. این که امر فوتى را مقدم بر امر عادى باید داشت نظر همه آقایان است (صحیح است) و با تشریفاتى که خود اعلام جرم دارد خیال می‌کنم نظر جناب آقاى نورالدین امامى تأمین است.

یکى از نمایندگان- فقط قرائت شود.

رئیس- آقاى حاج شمس یک بیانى داشتید؟

شمس‌الدین قنات آبادى- بنده می‌خواهم عرض کنم با قرائت این اعلام جرم فعلاً مخالفم و شاید خود آقایان نمایندگان محترم بدانند که من یکى از کسانى هستم که با انحرافات دولت گذشته تا پاى جان و پاى مرگ مبارزه کردم واز هیچ مانعى نهراسیدم (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است) بنابراین نه از نظر این است که اگر کسى ... هر کسى در هر مقامى باشد جرمى مرتکب شده باشد باید تعقیب شود مقصود من از این تذکر، در ابتداى مجلس هجدهم مخالفت کردن با این مطلب نیست بلکه همان طور که جناب آقاى نورالدین امامى فرمودند اعلام جرم دادن شاید فعلاً اشکالى نداشته باشد از نظر قاون و اما چون رسیدگى کردن به آن کار مجلس است و قرائت کردن یک اعلام جرمى یا مطلبى یا لایحه‌اى مقدمه رسیدگى کردن به همان مطلب است چون این مقدمه است. مقدمه باید براى موقعى باشد که مجلس آماده به کار باشد.

رئیس- بفرمایید، جمع بین تمام این نظرها ...

میراشرافى- آقاى رئیس اجازه بفرمایید جناب آقاى حائرى‌زاده نظرشان را بفرمایند.

مشایخى- اخطار نظام نامه‌اى دارم.

رئیس- بفرمایید.

مهدى مشایخى- بنده توضیح مختصرى عرض می‌کنم ماده 47 آیین‌نامه شوراى ملى تکلیف را کاملاً روشن و تصریح کرده است یکى از کمیسیون‌هایی که باید تشکیل شود اعلام جرم بر علیه وزرا به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون دادگسترى است (یکى از نمایندگان- عرایض) بنده با اساس عرضى که شده همان طور که تمام نمایندگان موافقت دارند بنده هم به نوبه خودم موافقت دارم رسیدگى قهرى و الزامى است. کار کمیسیون دادگسترى و کمیسیون عرایض همین کار خاص بود اما از نظر اصول و رعایت تشریفات بنده معتقدم جناب آقاى صفایى موافقت بفرمایند که اعلام جرم بعد از انتخاب کمیسیون‌ها قرائت شود (چند نفر از نمایندگان- حالا قرائت شود چرا؟ ...) اجازه بفرمایید آقایان. ما نباید یک کارى بکنیم که مجلس در آتیه در مقابل تهمت واقع شود اما اگر شما اعلام جرم را قرائت کردید و بعد اعضاى کمیسیون‌ها انتخاب بشوند بعدها طرفداران آن دستگاه خواهند گفت که این کمیسیون دادگسترى از اشخاصى انتخاب شده است که براى محکومیت و مجرمیت آن حکومت خائن رأى بدهد در حالی که اگر حالا قرائت نکنیم منظور بهتر حاصل می‌شود بنده معتقدم اعلام جرم در مقام ریاست کمیسیون دادگسترى تشکیل شود.

رئیس- اجازه بفرمایید. قدر مسلم این است که وقتى به جریان گذارده می‌شود که ابزار این کار در دستگاه تقنینیه فراهم است (صحیح است) ولى مانعى ندارد، دادن اعلام جرمى با یک مطلبى به اینجا حتى قرائت شود مانع قانونى ندارد ولى ترتیب اثر داده نمی‌شود. ترتیب اثر وقتى داده می‌شود که تمام ابزار این کار انتخاب شوند (صحیح است) بنابراین صفحه بیشتر نیست قرائت می‌شود و ارجاع آن را می‌گذاریم براى وقتش. (متن اعلام جرم به شرح زیر قرائت شد).

ریاست محترم مجلس شوراى ملى، و همه آقایان نمایندگان محترم سوگند یاد کردیم که در حفظ قانون اساسى بکوشیم به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت نورزیم نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه صدیق و راستگو باشیم و چون دکتر محمد مصدق در دوره تصدى وزیرى خود قانون اساسى را پایمال کرده و آن را لغو و بر خلاف بسیارى از قوانین و مقررات، مقدمات تغییر رژیم را فراهم نموده است لذا به منظور انجام وظیفه نمایندگى و وظیفه به سوگندى که خورده‌ام بر علیه نام برده بنا به موارد زیر اعلام جرم می‌کنم.

1- منحل ساختن دوره هفدهم مجلس شوراى میل به طریقى که بر خلاف قانون اساسى بوده است.

+++

2- بدعت رفراندم آن هم بدون مراجعه واقعى به آرا عمومى بلکه به طور مجعول به منظور نقض و تغییر قانون اساسى.

3- گرفتن اختیار بر خلاف قانون اساسى به وسیله تهدید و تحریص نمایندگان مجلس شوراى ملى.

4- سوءاستفاده از همان اختیارات غیر قانونى.

5- برکنار ساختن قضات و رؤساى محاکم از شغل قضاوت بر خلاف نص صریح فصل 81 و 82 قانون اساسى.

6- نقض قوانین کیفرى و مدنى و تصویب وضع قوانین کیفرى و مدنى بون هیچ گونه مجوزی حتى در اختیارات بزور گرفته.

7- مداخله غیر قانونى در انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى.

8- تصویب آیین‌نامه‌هایی که مخالف و نقض قانون انتخابات بوده است.

9- اجرا نکردن قانون اختیارات در مورد وضع و اصلاح قانون انتخابات با سوء نیت.

10- متوقف نمودن انتخابات دوره هفدهم به نحوی که قریب به نصف از مرم کشور در مجلس شوراى ملى نماینده نداشته‌اند که این بدعت نیز بر خلاف قانون و با سوء نیت بوده است.

11- کوشش در تغییر رژیم سلطنت و انجام قسمت عمده از مقدمات تغییر رژیم با تشبث به وسایلى که قطعاً باعث انقراض ملیت و استقلال کشور می‌گردید.

12- عدم امتثال فرمان عزل و طغیان علیه پادشاه و قانون اساسى و قیام مسلحانه بوده است فهرستى از بزه‌هاى دکتر محمد مصدق که اعلام می‌دارم واستدعا می‌کنم به جریان قانونى گذارده شود و ضمناً تعقیب این عده از وزرا که در این جرم‌ها شرکت داشته‌اند نیز مورد تقاضا است.

عبدالصاحب صفایى‏

رئیس- الآن گذارده می‌شود تا به موجع هنجارى خودش سیر و جریان پیدا کند (صحیح است).

 7- انتخاب رئیس

رئیس- الآن موقعى است که به موجب وظیفه قانونى بنده هیچ کارى مقدم بر انتخاب رئیس مجلس شوراى ملى نیست (صحیح است). بنده با این که تنفس داده بودم آقایان گفتند که تا این دقیقه تحمل کنم و تأمل کردم و آمدم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند که من بر این وظیفه قیام کنم یعنى بمانم و این کار را هم تمام کنم.

میراشرافى- تمام بفرمایید آقاى رئیس.

رئیس- به چه رأى بگیریم آقاى اردلان به اعتبارنامه‌ها نباید رأى بگیریم باید الآن رئیس انتخاب شود.

اردلان- براى انتخاب رئیس رأى بگیرید.

رئیس- تا انتخاب رئیس می‌مانید؟

احمد فرامرزى- بله آقا.

دولت آبادى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید آقا.

دولت آبادى- البته مطابق آیین‌نامه چون نصاب قانونى حاصل شده باید به انتخاب رئیس اقدام شود ولى چون وقت منقضى شده ...

صفایی- نه آقا منقضى نشده.

تیمورتاش- وقت زیادى نمی‌خواهد.

پیراسته- چون تشنجى نیست به نظر بنده باید رأى گرفته شود.

شوشترى- دو کلمه عرض دارم.

رئیس- بفرمایید.

شوشترى- استدعا دارم از مقام محترم آقاى اورنگ و جناب آقاى سردار فاخر و آقایان نمایندگان محترم که در تعیین رئیس یک وحدتى نشان بدهند چون می‌دانند آقایان که حیثیات مجلس را متزلزل کرده بودند و اگر رئیس محترم مجلس با یک اکثریت قریب به اتفاق تعیین شود به نظر من اول قدم است در اعاده حیثیت مجلس و از دو آقا استدعا دارم عملى بفمرمایید که مجلس شوراى ملى آبرومند شود.

رئیس- سه نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند که با آقایان کاشى و رضایى از هیئت رئیسه در جریان اخذ و استخراج آرا نظارت کنند. (اقتراع به عمل آمده آقایان صادق بوشهرى، حسام‌الدین دولت آبادى و عبدالله سعیدى تعیین شدند).

رئیس- آقایان نمایندگان محترم به تمام آقایان عرض می‌کنم من در اینجا یشمى در آتش ندارم، به احدى هم استدعا نکردم و نمی‌کنم و نخواهم کرد تکلیف خودتان هر چه که هست با نهایت رغبت به هر آقایى که دلتان می‌خواهد توجه بفرمایید.

(اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى دولت‌آبادى اعلام و آقایان به ترتیب ذیل در محل نطق حاضر و رأى دادند).

آقایان: محمود افشار، حمیدیه، بهادرى، حائرى‌زاده، پورسرتیپ، قنات آبادى، امید سالار، نورالدین امامى، حبیب پناهى، دکتر سیدامامى، کاظم شیبانى، نقابت، نراقى، پیراسته، غضنفرى، عمیدى نورى، محمد على مسعودى، مهندس قباد ظفر، تیمورتاش، رضا افشار، ثقه الاسلامى، سنندجى، عدل، دکتر بینا، دکتر حمزوى، عماد تربتى، افشار صادقى، محمود جلیى، امیرنصرت اسکندرى، هدى، موسوى، باقر بوشهرى، احمد فرامرزى، سیداحمد صفایى، مهندس اردبیلى، عباس حشمتى، مهندس جفرودى، محسن اکبر، محمود محمودى، ایلخانى زاده، دکتر وکیل، بیات ماکو، صارمى، صدرزاده، بزرگ نیا، جلال شادمان، عاملى، شوشترى، عبدالصاحب صفایى، قراگزلو، بوربور، استخر، اردلان، کدیور، خاکپور، کیکاوسى، صدقى، یارافشار، شادلو، مهندس شاهرخ شاهی، عبدالله توماج، مشایخى، دکتر نیرومند، میر اشرافى، دکتر مشیر فاطمى، مکرم، قرشى، سعید مهدوى، لارى، صراف‌زاده، فرید اراکى، درخشش، خرازى، کاشانیان، دکتر شاهکار، دکتر عمید، ارسلان خلعتبرى، دکتر جزایرى، نصیرى، دکتر آهى، مرآت اسفندیارى، دکتر پیرنیا، سالار بهزادى، معین‌زاده، مراد اریه، دهقان، بختیار، عرب شیبانى، قوامى، دولت آبادى، اخوان، کى‌نژاد، جلیلوند، برومند، حیدر شایعى، اورنگ، کاشانى، صادق بوشهرى، سعیدى، رضایی، مرتضى حکمت.

استخراج آرا به عمل آمد نتیجه به شرح زیر حاصل شد:

مهره تقتیشیه: 100، ورقه رأى 101.

کاشانى- یک مهره تفتیشیه نزد من است. آقاى سردار فاخر حکمت 93 رأى، آقاى اورنگ 3 رأى، ورقه سفید 5 برگ.

تیمورتاش- بنده عرضى دارم، اجازه می‌فرمایید.

رئیس- حاصل رأى اعلام شود بعد فرمایشات شما را امضا می‌کنم عده حاضر در موقع اعلام رأى 101 نفر آقاى سردار فاخر 93 رأى سفید 5 ورقه.

سه رأى هم به نام اورنگ، بنابراین آقاى سردار فاخر با 93 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است). آقایان اجازه بفرمایید آقاى تیمورتاش هم مطلبى دارند بفرمایند و بعد جلسه ختم می‌شود. بفرمایید آقاى تیمورتاش.

تیمورتاش- این اتفاق آرایى که راجع‌ به مقام ریاست در مجلس ملاحظه شد موجب کمال تشکر همه آقایان است و همچنان موجب کمال خوشوقتى و خرسیندى و امید است در آتیه هم روى این شیوه مرضیه جریان داشته باشد مخصوصاً خیال می‌کنم مترجم احساسات همه آقایان باشم از این که از جناب آقاى اورنگ تشکر کنم که در کمال ملاطفت جلسات را اداره فرمودند و همچنین کمک فرمودند در این اتفاق آرایى که حاصل شده است. (صحیح است).

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده صبح یکشنبه 29 فروردین سه ساعت به ظهر مانده دستور انتخاب بقیه هیئت رئیسه.

 (مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى- اورنگ‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294827!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)