صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 197 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 شهریور ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقاى نخست وزیر دایر به اعلان جنگ دولت ایران به آلمان

3- بیانات آقاى رئیس و آقای دکتر ملک‌زاده و اوحدى و دشتى در تعقیب بیانات آقاى نخست وزیر

4- استرداد موضوع استیضاح از طرف آقایان: موقر و تولیت و دولتشاهى

5- اخذ رأى اعتماد به دولت

6- معرفى آقاى سرتیپ انصارى به معاونت وزارت جنگ

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 197

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 شهریور ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقاى نخست وزیر دایر به اعلان جنگ دولت ایران به آلمان

3- بیانات آقاى رئیس و آقای دکتر ملک‌زاده و اوحدى و دشتى در تعقیب بیانات آقاى نخست وزیر

4- استرداد موضوع استیضاح از طرف آقایان: موقر و تولیت و دولتشاهى

5- اخذ رأى اعتماد به دولت

6- معرفى آقاى سرتیپ انصارى به معاونت وزارت جنگ

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه را آقاى (هاشمى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ریگی، ارگانی، طالش خان، هدایت، حمزه‌تاش، دهستانی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، مرآت اسفندیاری، نوبخت، طوسی، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، اورنگ، گودرزنیا، مشار، ناصری، اکبر، عطاء‌الله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، یاراحمدی، فاطمی، شیرازی، ثقة‌الاسلامی، نمازی، معتضدی،‌ امیر تیمور، صادق وزیری، فتوحی، مسعودی، مستشار، ناهید،‌ نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیر‌آمده بی‌اجازه- آقای: لاریجانی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى نخست وزیر

2- بیانات آقاى نخست وزیر دایر به اعلان جنگ دولت ایران به آلمان

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- به طوری که خاطر نمایندگان محترم مختصر است دولت شاهنشاهى در آغاز جنگ کنونى بى‌طرفى خود را به دول متخاصم اعلام و در حفظ شرایط آن نهایت مراقبت را معمول داشت ولى در نتیجه پیشامدهایى که منتهی به وقایع شهریور 1320 گردید و پیمانى بین دولت ایران از یک طرف و دولتین انگلیس و شوروى از طرف دیگر منعقد شد و از این پس این قرارداد را مبناى سیاست خارجى ایران نسبت به متخاصمین قرار گرفت.

به این ترتیب رویه دولت شاهنشاهى در مقابل دول محور روشن و اعلام شده و انتظار می‌رفت دول محور با در نظر گرفتن

+++

وضع خاص ایران و تعهداتى که این کشور در مقابل متفقین دارد مبادرت به اقدامات و عملیاتى نمایند که بالنتیجه موجب انحراف دولت ایران از تعقیب رویه که در پیمان سه‌گانه اتخاذ نمود گردد لیکن وقایعى که اخیراً بروز کرد و شواهد و مدارکى که در دست است بى‌جهت تحریک جمعى از عشایر برعلیه دولت که منجر به وقایع اسف‌انگیز گردید و همچنین اعزام افراد مخصوص به وسیله هواپیما به منظور تخریب راه آهن و قطع وسایط ارتباط و تشکیل سازمان‌هاى جاسوسى و سایر اقداماتى که خاطر نمایندگان محترم از چگونگى آنها آگاه می‌باشد آشکار ساخت که اعمال آلمانى بر‌خلاف انتظار دست به فعالیت‌هاى وخیمى در ایران زده و سعى کرده‌اند با ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم این کشور آتش فتنه و انقلاب داخلى را بر پا ساخته موجبات سلب آسایش عامه و اختلال امنیت مملکت را فراهم کنند.

دولت ایران این قبیل عملیات نامشروع دولت آلمان را در داخل ایران خصمانه تلقى کرده و تحریکات و دسایس را هم که به منظور ایجاد فتنه و آشوب در سراسر کشور به عمل آمده است مخاطره آمیز تشخیص و براى حفظ مصالح عالیه کشور خود حقاً موظف می‌باشد اقداماتى در خاتمه دادن به این وضعیت و اوضاع ناگوار که مورد انزجار قاطبه ملت ایران است به عمل آورده بنابراین دولت با مداقه در جمیع جهات امر و تشخیص منافع مملکت در حال و استقبال خود را ناگزیر دید که به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى حالت مخاصمه را بین ایران و آلمان اعلام دارد و در همین حال الحاق خود را به اعلامیه مشترک ملل متحده مورخ اول ژانویه 1942 اعلام می‌دارد.

فرمان اعلان جنگ‏

امروز در ساعت 9 و سی و چهار دقیقه به صحه همایونى رسیده که متن آن قرائت می‌شود:

بنا به پیشنهاد دولت بر طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسى از تاریخ هفدهم شهریور ماه 1322 حالت جنگ را بین کشور خودمان و آلمان مقرر و اعلام می‌داریم. 17 شهریور ماه 1322

کف زدن نمایندگان‏

3- بیانات آقاى رئیس و آقایان: دکتر ملک‌زاده و اوحدى و دشتى در تعقیب بیانات آقاى نخست وزیر

رئیس- همه آقایان مستحضرند که دولت ایران همیشه در اعصار گذشته دوستى و یگانگى خود را با دولت معظم همسایه و دوست خود منظور داشته و همچنین نسبت به دولت امریکا از وقتى که وارد روابط سیاسى شده دایماً روابط خود را با نهایت دوستى ریایت کرده این فقره هیچ محل تردید نیست در موقع جنگ هم ملاحظه کرده‌اند که دولت ایران وظایف خود را نسبت به اقدامى که دول متفقین ما کرده‌اند به عمل آورده با کمال صمیمیت وسایل قطعى که براى پیشرفت نهایی دول متفقین لازم بود پیش گذارده و اهتمام لازم به عمل آورده است بایستى گفت اقدامى که امروز دولت در اینجا اظهار می‌دارند و قابل کمال قدردانى است یک اقدامى است که مقدمات آن در سابق فراهم شده امروز دولت نتیجه اقدام خودش را در این باب عملاً نشان داده است و جناب آقاى نخست وزیر مجلس را مستحضر می‌دارند که مجلس مستحضر شده و همان نیتى است که ملت ایران در این مسأله داشت بنده از طرف خود و مجلس شوراى ملى نسبت به این اقدام دولت قدردانى کرده و امیدوارم این مبادرتى که دولت در این موضوع کرده است نتیجه عالیه براى دولت ملت ایران داشته یگانگى و همراهى دول معظم متفقین ما نسبت به خیر و سعادت ایران طورى نتیجه مطلوبه بدهد که در تاریخ ایران آثار ابدى آن موجب امتنان ملت ایران باشد انشاء‌الله تعالى.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم اگر چه وقتى باید به طور تفصیل و مفصل در اینجا صحبت کرد که شخصى ناطق بخواهد یک عده را راجع به یک موضوعى متقاعد کند آنچه بنده استنباط کردم در مجلس خصوصى در مذاکراتی که این دو روزه جریان داشت ما بین نمایندگان بنده از براى این که نگفته باشم صد در صد و پوشیده باشم این عرض خود را و آن این بود که قریب به اتفاق راجع به این اقدام

+++

دولت موافقت موجود بود این است که بنده خودم را محتاج نمی‌بینم که در اطراف این موضوع زیاد صحبت کنم عرض کنم بنده یکى از آن اشخاصى هستم که همیشه معتقد بودم و امروز هم بیشتر از سابق روى این اعتقاد باقى هستم که نظر به مقتضیات طبیعى و جغرافیایى که ما بین ما و دول همسایه ما موجود است ملت ایران باید ساعى باشد و سعى کند که همیشه یک حسن اعتماد و یک دوستى واقعى بین ما و آنها موجود باشد و کوشش کنیم که این دوستى و حسن اعتماد روز به روز محکم‌تر و در روى یک پایه آهنین استوار باشد و تصور می‌کنم که اگر کسى پیدا شود که برخلاف این نظر داشته باشد یا باید فکر او را حمل بر غرض کرد یا باید حمل بر جهل کرد روى همین دو اصل بود که خوشبختانه در همان موقع آشفته مجلس شوراى ملى این نظر را کاملاً تشخیص داده بود که با انعقاد آن معاهده معروفى که همه آقایان و همه دنیا مطلع هستند حقیقتاً صمیمیت و همکارى خودش را عملاً به وسیله آن معاده در تمام دنیا اعلام کرد و از هیچ گونه کمک و مساعدت حقیقتاً آنچه که در خور توانایى ما بود نسبت به متفقین خودمان کوتاهى و دریغ نداشتیم و بلکه مى‌توانم بگویم که باید تصدیق کرد این را که ایران پس از قبول آن قرارداد و تصویب آن قرارداد وارد جنگ شد یعنى آنچه وسایط و وسایل براى پیشرفت جنگى متفقین در دسترس داشت آن را در دسترس آنها گذاشت.

و اگر افرادى وارد جنگ نشدند خود آنها تقاضایى نداشتند پس بنابراین می‌شود گفت که یک کار عملى یک صورت رسمى به خودش گرفته است یعنى عملاً دولت ایران وارد در جنگ بوده است یعنى تمام وسایل و وسایط ممکنه که در اختیار داشته است در اختیار آنها براى کمک آنها گذارده است و امروز آن قضیه که عملى بوده است به عقیده بنده یک صورت رسمیتى به خودش گرفته است و البته با این الحاق ما تقدیرات خودمان را روى سى و چند دولت دمکرات آزادی‌خواه بوده‌ایم و با این وابستگى وارد یک مرحله جدیدى می‌شویم و بنده امیدوارم که این قدمى که برداشته شده است کاملاً به خیر و صلاح این مملکت باشد و آقایان شاهدند که بنده در آن روزهاى تاریک هم امیدوار بودم که این قدمى که برداشته شده است آن راهى باشد که مراد ملت ایران است و ملت ایران را به طرف حسن عاقبت هدایت کند (انشاء‌الله) البته در نتیجه هم انتظار داریم که ملت و دولت ایران کاملاً از این الحاق و از نتایج این اتحاد و انفاق حقیقى یعنى اعلان جنگ برخوردار شود و بسیارى از مشکلاتى که در پیش هست آن مشکلات هم براى دولت ایران و هم براى مردم ایران برطرف شود. نکته‌اى که قابل توجه است و لازم به تذکر می‌دانستم این است که در تمام ممالک پارلمانى معمول است که وقى دولتى اعلان جنگ دارد بلافاصله بودجه جنگى خودش را تقدیم مجلس می‌کند و یک مبلغى هم اعتبار جنگى مى‌خواهد و رأى به آن بودجه در واقع رأى اعتماد به دولت در آن کار تلقى می‌شود ولى در اینجا چون ما یک بودجه جنگى نداریم و بودجه جنگى در کار نیست به عقیده بنده باید دولت رأى اعتماد بخواهد و در این عمل باید به دولت رأى اعتماد داد. (صحیح است)

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- موقعى که قرارداد و پیمان ایران با دولت بریتانیا و دولت اتحاد شوروى در مجلس شوراى ملى ایران طرح بود در جلسه خصوصى به شهادت آقاى نخست وزیر فعلى که در آن تاریخ وزیر خارجه دولت مرحوم فروغى بودند بنده اظهار موافقت با آن پیمان کردم وقتى در آن جلسه خصوصى اظهار کردم که من قاطع هستم به پیروزى متفقین و هر یک از آقایان نمایندگان که مایل باشند دلایل مرا بدانند من حاضر هستم دلایل خودم را براى آنها بیان کنم. بنابراین در تاریخى که شاید خیلى‌ها عاقبت این جنگ را نمی‌دانستند ایرانی‌ها عاقبت این جنگ را می‌دانستند که به فتح و پیروزى خاتمه پیدا خواهد کرد بنابراین بنده متأسفم ایران پس از آن که به واسطه همان پیمان عملاً وارد در جنگ بود چرا در آن تاریخ اعلان جنگ از طرف ملت ایران صادر نشد؟ و تأسفم از این است که چرا این مدت تأخیر شد و حالا تصور نشود که ورود ایران به جنگ با آلمان به واسطه عملیات اخیر متفقین است خیر این طور

+++

نیست از همان تاریخ طرح و تصویب پیمان این نظر را دولت ایران داشت ملت ایران هم این نظر را داشت مجلس هم روى همین نظر آن پیمان را تصویب کرد البته بایستى از نخست وزیر فعلى یعنى دولت آقاى سهیلى قدر‌دانى و سپاسگزارى کرد که در نظر گرفتند نتایجى را که ما از این مقدمات می‌خواستیم این پیمان را ما براى چه بستیم؟ براى چه بود آخر یک فلسفه باید باشد داخل در این پیمان ملت ایران نشد مگر براى آثارى که بعد از جنگ تکلیف تمام ملل دنیا را معین می‌کند ملت ایران هم در عرض یکى از آن ملل باشد پیمان براى نکته بود که بعد از جنگ کرسی ثابت برای ایران در هر کنفراسى که تأسیس می‌شود یا تشکیل می‌گردد معین شود و همه آثار و فوایدى که بعد از جنگ براى ملل جنگجو پیش می‌آید دولت ایران هم که همه چیز خود را در فتح و پیروزى متفقین به کار برده است سهیم و شریک باشد چون ملت ایران در مساعدت و معاضدت نسبت به متفقین منتهی درجه سختى و صعوبت را بر خود هموار کرد و کرورها افراد خود را به کشتن و مردن داد براى خاطر این که با متفقین مساعدت و همراهى کرده باشد بنابراین جاى قدر‌دانى است و البته همان طور که همکار محترم من بیان کردند که بایستى به این دولت اظهار اعتماد کرد و رأى اعتماد داد بنده هم موافقت می‌کنم و البته مجلس شوراى ملى هم رأى اعتماد خواهند داد. (صحیح است)

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- بنده اصرار ندارم که خیلى مفصل صحبت کنم براى این که حالم خوب نیست و سرم درد می‌کند ولى خیلى لازم می‌دانم این عملى را که دولت ایران کرده است یک خرده تنقید کنم و ضمناً تأیید هم بکنم اساساً بنده با کارهاى نیم بند و با کارهاى متزلزل و با کارهاى غیر قطعى موافق نیستم سلیقه‌ام این است و از این جهت معتقدم که یکى از کارهاى بى‌رویه دولت ایران اتخاذ رویه بی‌طرفى بوده است و ایرادى هم که بنده به این عمل دولت دارم فقط این است که یک قدرى دیر شده است و ایراد دیگرى نیست و علتش هم این بوده است که ما اینجا باید با کمال صراحت و بدون رو در بایستى اعتراف کنیم به این که ما که یک ملت کوچک 15 میلیونى هستیم و دو همسایه بزرگ داریم آیا صلاح یک همچو مملکتى از نظر عقل و از نظر سیاست چه چیز است؟ به هدایت عقل یعنى هر کسى که عقل سلیم داشته باشد و به وطن خودش علاقه داشته باشد باید اقرار کند که در درجه اول ما باید با این دو همسایه کاملاً موافق باشیم این مسأله خیلى بدیهى است البته تا وقتى که این دو همسایه با هم دیگر سیاست‌شان موافق نبود رویه عاقلانه این بود که ما بى‌طرفى را اختیار کنیم ولى بعد از آن که این دو همسایه با هم موافق و متحد شدند دیگر بى‌طرف ماندن ما یک رویه بسیار بى‌معنى بوده است و یک رویه بوده است که اسباب زحمت مملکت شده است. امروز باید با نهایت تأسف اعتراف کنیم که اگر دولت اعلیحضرت رضا‌شاه پهلوى زودتر این موضوع را متوجه شده بود که بنده حالا عرض می‌کنم و یک رویه‌اى را در نظر گرفته بود که دو همسایه ما به او اعتماد می‌کردند حالا کار مملکت ما به این روز نیفتاده بود و نه این وضعیت پیش مى‌آمد و نه این وضعى که ما را از هر طرف تهدید مى‌کند دچار می‌شدیم. آن رویه بى‌طرفى بى‌معنى در مقابل دو دولت قوى و بزرگ منجر به این نتیجه شد. اما خیلى خوشوقت هستم که از همان اوانى که این قضایا پیش آمد مرحوم فروغى با آن حسن‌نیت و نظرى که داشتند معاهده ما بین ما و دولت روس و انگلیس را به مجلس آورد و گذراند و همان طور که آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند آن معاهده تقریباً ملحق شدن ما است به این دولت‌ها براى این که ما به واسطه آن معاهده هر چه منبع داشتیم در دسترس متفقین گذاشتیم (صحیح است) همه چیز از راه‌آهن راه‌هاى شوسه و حتى احتیاجات پولى که داشتند ما با کمال میل و امتنان به آنها دادیم ولى چیزى که هست و باید با نهایت تأسف بگویم این است که اساس سیاست ما که جلب اعتماد متفقین و جلب صمیمیت و دوستى دولت روس و انگلیس

+++

و آمریکا باشد به نحو اتم و اکمل براى ما پیدا نشده است این مطلب را باید عرض کنم نه از نظر این که یک نفر ایرانى هستم و طرفدارى از کشور خود می‌کنم بلکه با کمال بی‌غرضى و بی‌طرفى عرض می‌کنم که ملت ایران هیچ وقت نظر سویى نسبت به این دولت‌ها نداشته است اگر بعضى اوقات اعمالى یا حرف‌هایى از اشخاص یا مطبوعات ناشى شده است که خلاف اصول دوستى و صمیمیت بوده است غالباً یا از روى بى‌اطلاعى یا بعضى اغراض خاصى بوده و مربوط به ملت ایران نیست و اگر خوب توجه کنید ملاحظه خواهید کرد که این تعرضات جاهلانه یا اغراض متوجه دولت و متوجه مجلس شوراى ملى و متوجه شخص شاه و متوجه خود ما هم شده است پس بنابراین اگر یک نحو اغتشاش و اختلال فکرى که در این مملکت بوده است این در حقیقت حاکی از این نیست که سوء‌قصد و سوء‌نیتى نسبت به همسایگان ما بوده و حاکى از احساسات و افکار ملت ایران نیست. ملت ایران و مخصوصاً طبقه منورالفکر این را تشخیص داده‌اند که ما باید صد در صد با متفقین کار کنیم و باید کارى کنیم که آنها اعتمادشان به ما زیاد شود (احسنت احسنت ، صحیح است) و البته آنها هم باید در این وظیفه با ما کمک کنند که ما بتوانیم این وظیفه ملى را خوب انجام بدهیم. یعنى همان طور که شایسته همسایگان است بایستى ما به آنها همکارى و هم فکرى کنیم. در این موقع یک موضوعى هست بنده نمى‌توانم از گفتن آن خود‌دارى کنم ولى دولت باید کاملاً به طور تفصیل این موضوع را به مردم بگوید و این اشاره پشت تریبون رئیس‌الوزرا کافى نیست و آن موضوع این است که دولت ایران همان طور که عرض کردم تا به حال بدون این که رسماً بخواهد اعلان جنگ به دولت آلمان بدهد در حقیقت به متفقین ملحق شده بود و فعلاً چه باعث شد که به انجام این خرج عمل قیام کرد همان طور که در بیانات رئیس دولت بیان شد علت این بود که در این یک ساله اخیر یک عملیات موحش و یک عملیات عجیبى در جریان بوده است از قبیل این که اشخاصى را با آیروپلان فرستاده‌اند به ایران که عشایر را بر ضد دولت تحریک کنند یعنى اختلال ایجاد کنند. از جمله یکى از این آیروپلان‌ها در کردستان عراق یعنى در موصل پیدا شده است و بعد از این که مأمورین عراق آنها را دستگیر و استنطاق کرده‌اند معلوم شده است که اینها مأمور کردستان ما بوده‌اند و آنها را فرستاده بودند که بیایند به کردستان و کردستان ما را مغشوش بکنند. این سرکشى که در فارس شد آن ناحیه را در آتش اغتشاش و بدبختى سوزانید می‌گویند تحریک آلمان در آن مدخلیت داشته است حتى مواد منفجره و چتر باز آنجا پایین کرده‌اند تمام اینها را مردم باید بفهمند که ما دچار حوادثى شده‌ایم که ممکن بود مملکت ما را به انحلال و سقوط مدهشى بکشاند ظاهر قضیه این است که خوب چه ضرر دارد که دولت آلمان دو تا جعبه یا سه تا جعبه دینامیت به فارس بفرستند این طور نیست این ممکن بود به قیمت اضمحلال ایران تمام شود ممکن بود صدها هزار نفر از اهالى ایران تلف بشوند ممکن بود راه‌آهن ایران که شما خون جگر خوردید و آن را احداث کردید و الان یگانه وسیله کمک شما به متفقین است از بین برود ممکن بود که با خراب کردن آن بزرگ‌ترین و موحش‌ترین خطر براى ایران اتفاق افتاده باشد و به کلى مجراى تاریخ را تغییر دهد یک همچنین عملیات کوچکى نیست اگر مردم بفهمند یک همچنین عملیاتى شده است آن وقت به اوضاع وطنشان بصیرتر می‌شوند اعتمادشان نسبت به دولت و متفقین زیادتر مى‌شود باید به طور مشروح گفته شود من خیلى خوشوقت هستم از این که دولت فعلى این کار را اگر چه برحسب ظاهر هم باشد نموده است ملحق شدن به متفقین گرچه دیر شده است ولى مع‌ذلک خوب است و ما باید سعى کنیم که حقیقتاً با آنها دوست شدیم یعنى این عمل را هم به طور فورمالیته نباید انجام داد یعنى حقیقتاً باید سعى کنیم که با متفقین خودمان صد در صد کمک کنیم و با متفقین کار کنیم و اعتماد آنها را جلب کنیم و در سایه دوستى آنها همه چیز داشته باشیم. (صحیح است - صحیح است)

نخست وزیر- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

+++

نخست وزیر- بنده اجازه می‌خواهم قبلاً در جواب بیانات آقاى دشتى عرض کنم که این تذکرى که دادند (لازم است که دولت و ملت ایران را از این جهانی که دولت اعلان جنگ داده است آگاه کند) این را تصدیق مى‌کنم و اذعان دارم و همین طور هم خواهیم کرد و امروز عصر هم از ارباب جراید خواهش کرده‌ام که در ساعت 5 بعد از ظهر بیایند و به طور تفصیل آنها را آگاه کنم که آنها مردم را آگاه سازند و این که اظهار داشته‌اند دیر شده است راست است ولى خواستم این قضیه را اینجا تذکر بدهم که این موضوع امروز خلق‌الساعه نیست بلکه از سه ما پیش یعنى آن وقتی که قواى آلمان‌ها در شمال آفریقا به حمله مبادرت کردند دولت در این فکر بود و از همان وقت با متفقین مشغول مذاکره بودیم و درصدد فراهم کردن انجام این امر بودیم و مقدمات کار را فراهم می‌کردیم و امروز خوشوقتم که منظور عملى شده است و احساسات نمایندگان مجلس را مى‌بینیم که با نظر دولت کاملاً وفق می‌دهد چون یک امر مهمى را دولت اقدام کرده است بنده خواستم عرض کنم که نسبت به این عمل دولت رأى اعتماد می‌خواهد رأى اعتماد که بدهند ما می‌توانیم (به طوری که اظهار شد) با نهایت قوت قلب برویم دنبال این کار و سایر کارها را انجام بدهیم.

4- استرداد موضوع استیضاح از طرف آقایان: موقر و تولیت و دولتشاهى

رئیس- آقاى موقر

موقر- عرض کنم چون ما وارد یک مرحله جدیدى شدیم و یک عملى سیاسى را می‌خواهیم وارد شویم آن نظر خودم را راجع به استیضاح فعلاً پس می‌گیریم البته نظر بنده راجع به خواربار فعلاً باقى است ولى در این موضوع استیضاح خودم را پس می‌گیرم و حاضرم که استیضاح را از جانب رفقا پس بگیرم ولى تصریق می‌کنم که دولت در موضوع خواربار یک قدرى کوتاهى کرده است.

رئیس- آقاى تولیت

تولیت- بنده هم استرداد می‌کنم روى همین نظرى که آقاى موقر اظهار فرمودند.

رئیس- آقاى دولتشاهى

دولتشاهى- بنده هم روى همین اصل استرداد می‌کنم.

5- اخذ رأى اعتماد به دولت

رئیس- آقایان نمایندگان- مطالب را که مستحضر شدند همان طوری که آقاى رئیس دولت تقاضاى رأى اعتماد کردند رأى اعتماد گرفته می‌شود.

(اخذ رأى به عمل آمده و 73 ورقه شماره شد)

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مجد ضیایی، اصفهانیان، صفاری، شباهنگ، فرمانفرماییان، فیاض، مهدوی، دکتر قزل‌ایاغ، روحی، دکتر طاهری، معتصم سنگ، دکتر سنگ، دکتر ادهم، دشتی، مسعودی خراسانی، اصفهانی ، گیو، منشور، آزادی، دکتر تاج‌بخش،‌ حریری، جلیلی، ساکینیان، جلایی، دکتر غنی، دکتر ضیا، خسروشاهی، نیک‌پور، هاشمی، عزیزی، مخبر فرهمند، مؤید قوامی، امامی، نواب یزدی، انوار، دادور، سزاوار، منصف، رفیعی، دکتر لقمان، فروهر، ملایری، تولیت، چایچی، دکتر ملک‌زاده، ابراهیم سمیعی، یمین اسفندیاری، پارسا، رهبری، دکتر نفیسی، بوداغیان، گرگانی، لاریجانی، امیر ابراهیمی، اسکندر مقدم، لیقوانی، نراقی، معدل، ملک مدنی، موقر، ذوالقدر، افشار، سلطانی، طباطبایی، نایینی، معینی، اوحدی، صفوی، افخمی، مهذب، دولتشاهی)

رئیس- عده حضار هفتاد و هفت نفر با هفتاد و سه رأى اعتماد به دولت ابراز گردید.

6- معرفى آقاى سرتیپ انصارى به معاونت وزارت جنگ

رئیس- آقاى وزیر جنگ

وزیر جنگ- آقاى سرتیپ انصارى به سمت معاون وزارت جنگ به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شود.

رئیس- آقاى فریدونى پیشنهادى دارند.

پیشنهاد می‌کنم که امروز لایحه کمک مستخدمین دولت راجع به پانصد میلیون ریال مطرح شود.

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- چون اکثریت نیست در اول جلسه بعد مطرح می‌شود اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم. (صحیح است) جلسه آینده به روز یکشنیه 20 شهریور سه ساعت پیش از ظهر دستور لایحه کمک به مستخدمین دولت‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294070!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)