کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/26]

جلسه: 157 سه¬شنبه 14 شهر شوال 1328  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دوره 2

 

 

جلسه: 157

سه­شنبه 14 شهر شوال 1328

 

مجلس تقریبا سه ساعت قبل از غروب آفتاب تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل گردید.صورت مجلس روز شنبه 11 خوانده شد.

غائبین بدون اجازه: آقای مرتضیقلی خان بختیاری – آقای قوام­الاسلام – آقای میرزا اسمعیل نوبری – آقای حاج میرزا آقا- آقای صدیق حضرت- آقای سید محمد رضا - آقای سید محمد کاشف- آقا میرزا علی اکبرخان- آقای سپه­دار اعظم- آقای سردار اسعد- آقای آقا سید علی آقا.

آقایانی که به وقت مقرره حاضر نشده­اندآقایان شیخ حسین- شیخ محمد- شیخ رضا - حاج وکیل­الرعایا ­– حاج محمد­کریم خان- ضیاءالممالک- حاج امام جمعه.

اقایان حاج میرزا زین­العابدین- حاج مصدق­الممالک- آقا سید حسین اردبیلی تقاضا نمود تتمه استیضاح عدلیه جزء دستور آتیه گذاشته شود.

نتیجه استخراج آراء اعضای کمیسیون معارف و فوائد عامه و کسر اعضای کمیسیون تفتیش مالیه به تفضیل خوانده شد.

کمیسیون معارف- آقایان ذکاءالملک- دکتر علیخان- به اکثریت 56 رأی ، به اکثریت 54 رأی

آقایان وحید­الملک- میرزا محمد­علی خان – تربیت- میرزا علی اکبرخان دهخدا- به اکثریت 46 رأی با با 29 رأی با 26 رأی آقای سید حسین اردبیلی با 25 رأی.

کمیسیون فوائد عامه و پست و تلگراف.

آقایان دکتر اسمعیل خان- دکتر عیلخان- وکیل­التجار- با اکثریت 35 رأی با 34 رأی با 33 رأی.

آقایان ناصر­الاسلام - شیبانی - بهجت- منتصر­السلطان با 31 رأی با 30 رأی با 24 رأی آقای آقا میرزا احمد- حاج محمداسمعیل کاشف با 23 رأی یا 22 رأی

کسر اعضاء کمیسیون تفتیش مالیه

آقای فهیم‌الملک با 24 رأی آقای عزالملک با 24 رأی آقای شاهزاده ابوالقاسم با 24 رأی آقای میرزا رضاخان با 21 رأی – آقای میرزا کیخسرو با 21 رأی

آقایان میرزا کیخسرو و عز‌الملک از عضویت کمیسیون تفتیش مالیه  استعفا نموده و اظهار شد عوض ایشان در جلسه دیگر انتخاب می‌شود آقای وکیل‌التجار از عضویت کمیسیون تفتیش گندم و نان استعفا نمود راپورت کمیسیون قوانین مالیه و عدلیه و تفتیش مالیه و فوائد عامه مشعر به انتخاب هیئت رئیسه آن کمیسیون ها به تفضیل ذیل خوانده شد در کمیسیون قوانین مالیه آقای موتمن‌الملک به ریاست و آقای حسنعلی خان  به نیابت ریاست و آقای حاج عزالممالک به سمت منشی و آقای فهیم‌الملک به مخبری

کمیسیون عدلیه- آقای حاج شیخ‌الرئیس به ریاست و آقای صدرالعلماء به نیابت ریاست و آقای سلیمان میرزا منشی و آقای شیخ ابراهیم به مخبری

کمیسیون تفتیش مالیه- آقای فهیم الملک به ریاست و آقای میرزا رضاخان به سمت منشی و شاهزاده ابوالقاسم میرزا به مخبری

در کمیسیون فوائد عامه – پست و تلگراف آقای دکتر اسمعیل خان به ریاست و آقای دکتر علیخان به ریاست و آقای شیبانی به سمت منشی و آقای منتصر‌السلطان به مخبری انتخاب شدند.

صورت استیضاح هشت نفر از نمایندگان محترم راجع به تعیین  بنان‌السلطنه به پیشکاری مالیه خراسان و اضافه یک صد هزار تومانن به مالیات آنجا قرائت شد.

رئیس اظهار داشت سه چهار روز قبل آقای آقا سید محمد‌باقر ادیب لزوم برای معالجه چشم تقاضای امتداد ده روز بر مرخصی یک ماهه خود نمودند چون فوریت داشت اجازه ده روز مرخصی به ایشان داده شد لازم بود استحضاراً به عرض مجلس برسد.

طرح آقای ادیب‌التجار و جمعی از نمایندگان راجع به موقوف شدن ادارات بلدیه موقتاً در مملکت و ارجاع وظایف آن به ادارات حکومتی و نظمیه قرائت و به کمیسیون مبتکرات رجوع گردید آقای متین‌السلطنه تقاضا نمود راپورت کمیسیون معاف راجع به روزنامه رسمی جزء دستور این جلسه گذاشته و مطرح شور شود در این خصوص رأی گرفته به اکثریت تصویب و راپورت کمییسون معارف راجع مطرح مزبور قرائت و در کلیات آن مذاکرات لازمه به عمل آمد.

پس از آن برای داخل شدن در شور رأی گرفته به اکثریت تصویب و پس از مشاوره لازمه چون در جلسات سابق فوریت آن تصویب شده بود لهذا به راپورت کمیسیون رأی گرفته به مضمون ذیل تصویب گردید.

ماده 1- در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تأسیس می شود که حاوی خواهد بود دستخط‌های سلطنتی و احکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیازات و شئونات و عزل و نصب و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت راپورت کمیسیون عدلیه و  لایحه قانونی ثبت اسناد قرائت و از ماده 51 تا آخر 56 شور اول به عمل آمد در ضمن شور مواد آقای مشیر‌الدوله چند فقره اصلاح پیشنهاد نمود به کمیسیون رجوع گردید در ضمن شور ماده (54) بعضی از نمایندگان محترم چند فقره پیشنهاد نمودند به تقاضای مخبر کمیسیون رجوع گردید که با ملاحظات ثانوی مطرح شور شود.

رئیس جلسه آتیه را به روز چهارشنبه و دستور آن را به قرار ذیل اعلام نمود.

راپورت کمیسیون خارجه راجع به استخدام مستخدمین گمرک بودجه مجلس شورای ملی - شور در بقیه لایحه قانونی ثبت اسناد مجلس مقالرن مغرب ختم گردید.

 

یادداشت ها
Parameter:292289!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)