صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 140 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 تیر ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- تقدیم 5 فقره سؤال به وسیله آقایان: عبدالصاحب صفایی- قنات‌آبادى- میراشرفی- مهندس شاهرخشاهى‏

3- جواب آقای وزیر کشور به سؤال آقای سیداحمد صفائی راجع به تبلیغات بهایی‌ها

4- سؤال آقاى دکتر جزایرى- راجع به مالیات اراضى دوادیه و جواب آقاى معاون وزارت دارایی.

5- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به بانک کشاورزى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

6- جواب آقاى معاون وزارت دارایی به سؤال آقاى خلعتبرى در مورد مخارج بهدارى شهرستان‌ها‌

7- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق‌

8- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر فرهنگ‌

9- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران‌

10- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکى‏

11- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافى اعتبار وزارت فرهنگ‏

12- طرح و تصویب گزارش مجلس سنا راجع به اجازه استخدام معلمین خارجى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها.

13- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 140

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 تیر ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- تقدیم 5 فقره سؤال به وسیله آقایان: عبدالصاحب صفایی- قنات‌آبادى- میراشرفی- مهندس شاهرخشاهى‏

3- جواب آقای وزیر کشور به سؤال آقای سیداحمد صفائی راجع به تبلیغات بهایی‌ها

4- سؤال آقاى دکتر جزایرى- راجع به مالیات اراضى دوادیه و جواب آقاى معاون وزارت دارایی.

5- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به بانک کشاورزى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

6- جواب آقاى معاون وزارت دارایی به سؤال آقاى خلعتبرى در مورد مخارج بهدارى شهرستان‌ها‌

7- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق‌

8- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر فرهنگ‌

9- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران‌

10- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکى‏

11- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافى اعتبار وزارت فرهنگ‏

12- طرح و تصویب گزارش مجلس سنا راجع به اجازه استخدام معلمین خارجى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها.

13- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

 

مجلس یک ساعت و 50 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید).

غائبین با اجازه آقایان قوامى- حائرى‌زاده- عبدالرحمن فرامرزى- هدى- دهقان- مکرم- تفضلى- مصطفى ذوالفقارى- باقر بوشهرى- جلیلى- مهندس ایراهیمى- دکتر عدل- عاملى- دکتر آهى- مهندس ظفر- بیات ماکو- امامی‌خویی- اورنگ- سعیدى- بهبهانى- صارمى.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر عمید- یارافشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه: آقاى اخوان- بزرگ ابراهیمى- اسفندیارى- دولت آبادى- بوربور- بهادرى- صدقى- پیراسته- شفیعى- اریه- حشمتى.

رئیس- نسبت به وصورت‌مجلس نظرى هست؟ آقاى بوشهرى بنده را جزو غائبین با اجازه نوشته‌اند، بنده جلسه قبل غائب نبودم‏

رئیس- آقاى بختیارى‏

حمید بختیارى- بنده سؤالى کردم از دولت تقاضا دارم دستور بفرمایید سؤال بنده را جواب بدهند

رئیس- روزهاى معینى براى طرح سؤالات هست که به نوبت مطرح می‌شود در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه پیش تصویب شد

2- تقدیم 5 فقره سؤال به وسیله آقایان عبدالصاحب صفایی- قنات‌آبادى- میراشرفی- مهندس شاهرخشاهى‏

رئیس- آقاى صفایی‏

عبدالصاحب صفایی- سؤال است که از دولت شده تقدیم حضور مبارک می‌شود خواستم استدعا کنم مقرر بفرمایید که در مدت مقرره جواب داده شود چون موضوع ساده است و مهم است و اگر در مدت معینه جواب ندهند به صورت استیضاح تقدیم خواهد شد

رئیس- آقاى سیداحمد صفایی‏

سید احمد صفایی- بنده سؤالى از وزارت کشور کرده‌ام راجع به وضع بهایی‌ها خواستم از حضور آقاى علم در جلسه استفاده کنم و ایشان بپرسم که ایشان وعده داده‌اند از جلسات خصوصى مجلس در مورد جلوگیرى از فعالیت‌هاى زیان‌بخش بهایی‌ها اقدامات قانونى را تعقیب بفرمایند و همیچن متجاهرین از مستخدمین دولت در پرونده استخدامی ‌علناً نوشته‌اند مذهب بهایی اقدامی ‌در این موضوع بفرمایند و آن‌ها را اخراج کنند، خواستم خواهش کنم ایشان بفرمایند که در این موضوع چه اقدامی ‌فرمودند

رئیس- آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى- سؤالى است از وزارت کشور مربوط به خرید دو واحد 5 هزار کیلوواتى برق بدون انجام مناقصه در صورتى که شرکت‌هاى دیگر عینا آن را حاضرند به سه میلیون ارزان‌تر بفروشند.

رئیس- آقاى میراشرفی‏

میراشرفی- دو سؤال است تقدیم می‌کنم یکى از وزارت دارایی راجع به اشخاصى که در سال گذشته از گمرک تهران و گمرک خرمشهر سرقت کرده‌اند و یکى هم از وزارت پست و تلگراف راجع به برکنارى آقاى رسول پرویزى که در مقالاتش اهانت به مقام سلطنت کرده چه اقدامی‌ کرده‌اند؟

رئیس- آقاى شاهرخشاهى‏

شاهرخشاهى- سؤالى است از دولت کرده‌ام راجع به امضای قرار دادهایی که با قرارداهاى انگیلسى بسته‌اند

رئیس- امروز روز طرح سؤال است آقاى علم فرمایش دارید

وزیر کشور- ممکن است بنده الان راجع به آقاى صفایی توضیحاتى عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید مانعى ندارد‌

+++

وزیر کشور (علم)- نماینده محترم سؤالى فرمودند که بنده ‌امروز می‌توانم به طور مختصر یعنى آن اندازه که اقدام شده جواب به عرض‌تان برسانم و عرض کنم که تصور می‌کردم مجلس شوراى ملى به آن اقداماتى که دولت کرده است این مسئله‌ای که جنابعالى سؤال فرمودید یک مسئله مختومه تصور می‌کنیم حال هم استدعاى بنده از مجلس این است که بررسى و اقدام به این امر را مجلس شوراى ملى مطلقاً به دولت بگذارد (صحیح است) (میراشرفی- آقاى علم این سؤال را چطور همین الان جواب می‌دهید در صورتى که دوماه است سؤال کرده‌ایم هنوز جواب نداده‌اید)

رئیس- ایشان خواستند حالا توضیح داده شود.

وزیر کشور- چون ایشان فرمودند بنده یادداشت کردم دولت با آرامش کامل اقدامات قانونى خودش را می‌کند اما براى استحضار خاطر نمایندگان مجلس رسانده‌ام دولت از کلیه تحقیقات بر‌خلاف قانون اساسى باشد بر‌حسب وظیفه قانونى خود به شدت جلوگیرى کرده و مسلماً تبلیغات بها این نیز از این امر مستثنى نیست (صحیح است احسنت) (میراشرافى- پس چرا خانه سید على محمد باب را دو مرتبه تجدید ساختمان کرده‌اید؟) اشتباه عرض کرده‌اند همچنین مراکز تحقیقاتى بر‌خلاف دین مبین و قانون اساسى همه جا موقوف شده است (احسنت) تکلیف مستخدمین متجاهر به فسق و متظاهر خلاف دین این را هم مواد دو و هشت قانون استخدام کشورى مصوب 22 آذر ماه 301 و مواد 1 و 5 قانون استخدام قضات مصوب 25 اسفند 1306 معین کرده است که البته مورد توجه و اقدام این دولت بوده است و مورد آینده هم خواهد بود اما یک نکته‌ای را که خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم این است که اقدامات به هر گونه ‌امرى به خصوص این امر لازم اش حفظ نظم و آرامش است (صحیح است) به این جهت به مأمورین انتظامی ‌و سایر مأمورین کشورى دستور سریع و اکید صادر شده است که از هر نوع خلاف نظم و اقداماتى که به هر عنوان باعث به هم خوردن آسایش عمومی‌ بشود با شدت جلوگیرى کنند (احسنت) و متخلفین را از هر دسته و مقامی‌ که باشند به کیفر برسانند آقایان تصدیق می‌فرمایند (سید احمد صفایی- ولى نه این‌جورى که به عکس مسلمانان را متهم کنید) نخیر (قنات‌آبادى- مشغولند به آن امر) آقایان تصدیق می‌فرمایند که نظم مملکت و آسایش مردم اولین و بزرگ‌ترین وظیفه دولت است (صحیح است) و در این مورد کوچک‌ترین بى‌اعتنایی نمی‌شود بکنیم بنابراین بنده مطمئن هستم اگر دولت لازم بداند در پاره‌ای مواقع براى این‌که حفظ نظم و آرامش اقداماتى هم بکند مورد تأیید و پشتیبانى مجلس محترم شوراى ملى خواهد بود (صحیح است) (قنات‌آبادى- اما به شرط این‌که مردم دم خانه سیدعلى باب به گلو نبندند این کارش مورد تأیید مجلس شوراى ملى نیست.) آنچه به عرض شما رسیده صحیح نبوده است.

میراشرافى- این فرمایشات جنابعالى قانع‌کننده نبود آقاى علم بنده این سؤال را تجدید می‌کنم براى این‌که ساختگى بود (قنات‌آبادى- با اکثریت تبانى کرده‌اند ) (میراشرافى- شما آبروى این سید بیچاره هم بردید) (سید احمد صفایی- اما آبروى شما بیشتر رفته است).

3- سؤال آقاى دکتر جزایرى- راجع به مالیات اراضى دوادیه و جواب آقاى معاون وزارت دارایی.

رئیس- آقاى جزایرى.

دکتر جزایرى- بنده تصور می‌کنم هیچ‌کس در کشور ما نباشد که نسبت به تعادل بودجه علاقه نداشته باشد و مخصوصاً نمایندگان محترم مجلس که علاقه کامل دارند وضع بودجه و وضع مالى مملکت از صورت فعلى خارج شود (صحیح است) همه علاقه‌مندند هیچ‌کس نیست که علاقمند نباشد که وضع بودجه از این صورت بیرون بیاید براى این‌که بودجه ما تعدیل ندارد مخارج از عواید بیشتر است و قسمت عمده مخارج صرف حقوق می‌شود و این حقوق براى زندگى براى تأمین حداقل زندگى مستخدمین کافى نیست (صحیح است) بنابراین من تصور می‌کنم که در اصلاح این امر هر کس در مجلس از اقلیت و اکثریت و فراکسیون‌هاى مختلف همه علاقمندند و همه قطعاً بیش از بنده علاقمندند به این قسمت بنده تصور می‌کنم براى این‌که از کلیات خارج شده باشم باید مورد خاص روشنى را در مجلس مطرح کنیم و از دولت بخواهیم که چرا این عیوب هست که نتیجه‌اش عدم تعادل بودجه ایران در سال‌هاى اخیر است یکى از موارد خرابى و علت خرابى عدم پرداخت مالیات واقعى عده‌ای از که حقاً بایستى مالیات بپردازند بنده یک مورد را پیدا کردم و سؤال کردم و در معرض افکار آقایان و همه مردم و دولت و همه کس می‌گذارم و استدعا می‌کنم که واقعاً دولت جواب قانع‌کننده‌ای در این مورد بدهند خود آقایان تصدیق می‌فرمانید که در سال‌هاى اخیر به علت بى‌بندبارى به علت عدم کنترل به علت عدم رسیدگى و توجه مخصوص دستگاه دارایی و به وصل مالیات و رسیدگى و نظارت در کار اقتصادى مملکت یک کاسبى خاصى در این مملکت ایجاد شده که صدمات فوق‌العاده‌ای از آن به این مملکت وارد شده و این موضوع خرید و فروش اراضى بایر اطراف تهران و در تمام مملکت است این یک کاسبى و شغل و شاغل عده‌ای شده است. این مطلب در ایران اگر سابقه‌ای هم داتش خیلى کم داتش از روى سابقه پیدا کرد که شهر‌هاى بزرگ و بالاخص این فعالیت در اطراف تهران شد و نتیجه‌اش بالا رفتن قیمت اراضى و خانه و ساختمان و از همه مهم‌تر ایجاد عدم تعادل در اوضاع اقتصادى کشور شد، براى این‌که دسته‌ای با سوءاستفاده نشستند نقشه کشیدند برنامه درست کردند و یک زمین را علم کردند، بین خودشان خرید و فروش کردند و نتیجه‌اش این شد که یک زمینى که امروز خریده می‌شد سال بعد چهار برابر زمین پنج برابر فروخته می‌شد و نتیجه‌اش این می‌شد که هیچ‌کس به میزان عایدى خودش دیگر رضایت نمی‌داد، مالکینى که سابقاً سرزمین زحمت کشیده، آن‌جا را آباد کرده آب از رودخانه آورده قنات‌ کنده یا چاه عمیق زده یا فرض بفرمایید یک کارخانچى که رفته سرمایش را گذاشته کارخانه پشم و پنبه و پارچه آورده است حساب فرمایید آخر سال صدى 50 اتفاقاً منفعت پیدا کند خیلى راضى است همین آدم می‌بینید که فعالیت می‌کند و گرفتار مأمورین مالیات بر در‌آمد هم هست و آخر سال صدى سى هم گیرش نمی‌آید اما یک آقایی بدون این‌که یک شاهى مالیات بدهد و بدون این‌که حساب و کتابى در بین باشد امروز زمین را می‌خرد و سال بعد به 5 برابر ده برابر می‌فروشد مالیات هم به دستگاه دولت نمی‌دهد یکى از نمونه‌هاى بارز این وضع زمین‌هاى داودیه شمال تهران است بنده خیال نمی‌کنم هیچ‌کس از تهران به شمیران رفته باشد و این محل را ندیده باشد براى بنده آقایان مطلعید صورت‌هایی فرستاده که این مرد این زمین‌ها را اول به چه مبلغى خریده و البته آقاى معاون وزارت دارایی که این‌جا نشسته‌اند بهتر از بنده اطلاع دارند این اول به عنوان زمین بایر و اراضى مختصر اراضى به 15 شانزده هزار تومان خریده شد تمام عکس‌هایش را براى بنده فرستاده‌اند بعد آمده شرکتى درست کرد به نام خانمش‏

رئیس- درباره سؤال می‌فرمایید؟ ‌

دکتر جزایرى- بله سؤال روى عدم پرداخت مالیات زمین‌هاى داودیه است (سلطانمراد بختیار- کجا آقا؟) داودیه (صحیح است) بعد این آدم آمده این را صد هزار تومان در یک شرکتى به نام خانمش گذاشته این زمین هم که آقایان سى سال قبل از آن‌جا رد شده‌ام یک زمین کوچکى و یک باغ کوچکى بوده است (شوشترى- اصلاً 180 هزار ذرع بوده در محضر حاج ملا‌على کنى قباله دارد) باز روى بى‌بند و بارى و متأسفانه روى فساد، روى دسته‌بندى، چون من این شخص را خدا شاهد است یک دفعه هم رویش را هم ندیده‌ام و البته یک شخصى را واسطه فرستاده که شما منظورتان از این سؤال چیست واسطه‌اش را هم اسم نمی‌برم توکى از دوستان هم که این‌جا نشسته‌اند تشریف دارند آن شخص واسطه گفت غرض‌تان از این سؤال چه بوده گفتم که هیچگونه چیزى نبوده فقط براى خاطر مالیات بود که این سؤال را کردم این زمین‌هایی را که ملاحظه می‌فرمایید عکس‌هایش را فرستاده‌اند یک قسمت عمده آن مسیل بوده است این آقا آمده است چند صد هزار متر اگر آقایان خاطرشان باشد از زمنی‌هاى شهردارى بوده است (میراشرفی- صحیح است یک قسمت عمده از مسیل را برده‌اند) پول دوزر آورده است تراکتور آورده است همه این‌ها زیرو رو کرده است بعد دعواى با شهردارى شروع شده بنا شده صد هزار متر به شهردارى بدهند آن را هم نداده بعد حکمیت کردند که صد هزار تومان بدهد آن را هم نداده گفته است مدرسه می‌سازم عکس مدرسه و گلنگ و این لوتى‌بازى‌ها را هم درست کرده حالا نمی‌دهد می‌گوید وزارت فرهنگ باید اجازه مدرسه بدهد ملاحظه بفرمایید طبق این صورت‌هایی که یکى از کارمندان شرافتمند وزارت دارایی براى بنده فرستاده‌اند (میراشرفی- آن اکرمی ‌هم شریکش هست) بنده آن‌هایی را که می‌دانم عرض می‌کنم در سال‌هاى اول این آقا از یک خرابى استفاده کرده اراضى را که به مترى 15 تومان 20 تومان فروخته بود، بعد رفته حالا در سند کرده مترى دو تومان و چهار تومان بعد براى سال 28 و 29 و 30 و 31 حساب این مرد را رسیدگى کرده‌اند همینطور که این آقایی که این نامه را براى من نوشته که به آقاى ارسلان خلعتبرى رئیس کمسیسیون عرایض تقدیم خواهد کرد که پرونده را بخواهند و ببینند گزارش کرده بودند که 900 هزار تومان براى سال اول مالیات بدهد، او از کمک مأمورین وزارت دارایی سوءاستفاده کرده می‌گوید چون تمام این اراضى بایر در پرونده زمین زراعتى است و زمنى زراعتى مشمول مالیات نمی‌شود یک نکته‌ای را هم می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم این پرونده را که گذاشته‌اند و سال قبل می‌خواستند با 11 هزار تومان تمام کنند آقایان این شخص بین 50 تا 70 میلیون تومان زمین فروخته و می‌خواستند با 11 هزار تومان این مالیات را تصویه کنند براى این‌که عده دیگرى هستند که ذی‌نفع هستند این مطلب را در کمیسیون قوانین دارایی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید زمن زراعتى، ملک زراعتى معلوم و مشخص و معین است و اگر فروخته شود مالیات خاصى دارد اما یک تکه‌

+++

باغچه یک تکه زمین کوچک را عنوان زمین زراعتى می‌کنند و چهل میلیون متر زمین بایر را که باید مالیات اراضى بدهد ضمیمه‌اش می‌کنند به دستگاه دارایی می‌سازند و می‌خواهند مالیات ندهند.

اولاً یک زراعتى نیست و کمیسیون دارایی باید توجه کند، اما این مطلب که مالیات نگرفته‌اند چون دیدم یک تذکرى ضمن سؤال جناب آقاى صفایی فرمودند و جناب آقاى علم هم جواب فرمودند بنده ناچارم که این را از نظر تذکر عرض کنم آقایان به خوبى می‌دانند امروز دنیا براى این‌که تعدیلى در زندگى اقتصادى مردم بشود سعى می‌کنند پول زیادى و اسکناس زیادى در جایی جمع نشود و یا اگر جمع شود یک مقدارى دولت به عنوان مالیات می‌گیرد و بقیه را منصرف می‌کنند و هدایت می‌کنند به طرف کارهاى تولیدى براى این‌که این پول کار اجتماعى بکنند و تمام این مملکت از آن استفاده بکنند این آقاى در این مملکت به قول یک نفر آرسن‌لوپن عصر خودش است براى این‌که در زمان رضاه شاه شرکت تجارتى آن زمان را بلعید و خورد و بنده نمی‌دانم چه جور آدمی‌است براى این‌که والله و بالله او را ندیده‌ام این آقا این پول‌ها را جمع کرده است عوض این‌که این پول را یک مقداریش را مالیات بدهد و یک مقداریش را کار تولیدى بکند نه مالیات داده نه کار تولیدى کرده می‌دانید پول‌هایش کجا رفته یک مقدار را فرستاده به خارج آن‌جا براى خودش جمع کرده الان هم رفته است به اورپا همیشه این آقایان تذکرهاى حاضر شده توى جیب‌شان است و ویزاى تمام ممالک را هم حاضر دارند تا صحبت این سؤال شد رفته به اورپا (یکى از نمایندگان- پول‌هایش را فرستاده عکا همانطورى که آقا تذکر فرمودند فرستا عکا آقایان می‌دانید یک دستگاهى است که از ایران الهام نمی‌گیرد آقایان بدانید و خارجی‌هاى که در مملکت ما هستند بدانند در این مملکت آزادى عقیده هست، آزادى ادیان هست، آزادى اجتماعى هست، آزادى اقتصادى هست، این تبلیغات که در روزنامه‌هاى خارجى بر علیه ما می‌کنند با همین پول‌ها می‌کنند، نتنها این‌ها به ما مالیات نمی‌دهند، می‌روند توى روزنامه‌هاى فرانسه، توى روزنامه‌هاى سوئیسى، توى روزنامه‌هاى آمریکا مقاله بر‌علیه ما می‌نویسند، مقاله علیه دولت و شاه و علیه شخص آیت‌الله عظمی‌حضرت آقاى بروجردى می‌نویسند که از محترم‌ترین افراد این مملکت هستند همه به ایشان علاقه دارند، همه به ایشان احترام می‌کنند، ایشان معتقد به آزادى عقاید هستند اما نه معتقد به آزادى دستجات سیاسى که بیایند کار مملکت را فلج کنند این موضوع اراضى، موضوعى بود که ساخته شده و درست شده به دست بهایی است که به عقیده من عقیده به هیچ چیز ندارند، یک روز این‌جا گفتم کلیم‌ها، آقایان به من اعتراض کردند و گفتند اگر در بین تمام این صدى دو یا سه کلیمی ‌باشند وقتى تحقیق کردم معلوم شد که تمام کلیم‌هایی بودند که از دستگاه رفتند در یک دستگاه سیاسى که به عقیده من اگر در مملکت ما فراماسونرى هست این دسته هستند، جمع شده‌اند، زندگى را گران کرده‌اند هر کارى که خواسته‌اند در این مملکت کرده‌اند تازه الهام از خارج می‌گیرند ما این‌جا الهام از مجلس می‌گیریم، از دولت می‌گیرم، از شاه می‌گیرم، از آیت‌الله بروجردى می‌گیرم این آقایان از آقایی که دلم می‌خواهد تشریف بیاورند توى این مملکت و ببینند که به اندازه یک لیسانس هم سواد ندارد و مأمور سیاسى خارجى هست هر روز می‌گویند این را هم به هم بزنید این اختلافات بهاییت و مسلمانى را که به عقیده بنده وجود ندارد و تمام این تحریکات از طرف آن‌ها می‌شود یک روز در جلسه خصوصى هم عرض کردم راهشان همین است که می‌آیند اراضى اطراف تهران را می‌فروشند به بیست و سى میلیون تومان و یک شاهى هم مالیات نمی‌دهند و یک مقدارى را به خارج می‌فرستند و یک مقدارى از آن را به عکا می‌فرستند یک مقدارى هم صرف تبلیغات بر‌علیه مملکت می‌کنند بنابراین می‌خواستم استدعا کنم دولت یک قدرى جدى‌تر اقدام کند این را به دنیا بگوید اقلیت‌ها در مملکت ما محترم هستند در مجلس شوراى ملى ما وکیل دارند ما با هم دوستیم اهل یک مملت هستیم با هم معاملات اقتصادى داریم اما این‌ها دستگاه سیاسى هستند آیا آمریکا اجازه می‌دهند یک دستگاه تبلیغات کمونیستى در مملکتش باشد؟ اجازه نمی‌دهند، شورى اجازه می‌دهد که حزب مخالفش باشد؟ فرانسه اجازه‏ نمی‌دهد یک طبیب خارجى توى مملکت او طبابت کند، سوئیس اجازه نمی‌دهد که در کشورش خارجى‌ها تجارت کنند ولى در نزد ما طبابت می‌کنند، تجارت می‌کنند، پول‌ها را هم جمع می‌کنند مالیات نمی‌دهند و می‌برند بیرون که بر‌علیه ملت ایران تبلیغ کنند این صحیح نیست این‌ها پشت پا به ایرانیت زدنند پشت پا به همه چیز زدنند ملاحظه بفرمایید این همه مسلمان‌ها با کمال آرامش با کمال انسانیت با هم زندگى می‌کنند می‌گویند واقعه شیراز مر‌بوط به این شخص بود، همین شخص می‌گفته که ده میلون تومان خرج می‌کنم که حالا یک گردن‌کلفتى که در چند سال پیش از این لوطى‌بازى راه ‌انداخته بود، ساخته شود در مقابل مکه (کاشانى- غلط می‌کنند) می‌خواهم ده میلیون تومان براى آن‌جا خرج کنم و این را علم کنم در آن‌جا دو تا نظ رفته‌اند آن خانه را گرفته‌اند بنابراین استدعا می‌کنم (مهندس شاهرخشاهى- اسمش را ببرید) معنوى آقا بنابراین استدعا می‌کنم دولت توجهى بکند از این مالیات بگیرد خواهش می‌کنم این‌ها را توجه کنید نگذارید پول‌ها را بفرستد خارج و هرروز دل‌شان خواست فرار بکنند بروند هر روز دل‌شان خواست مقاله‌ای بر‌علیه شاه ایران ملت ایران آیت‌الله ایران بنویسند (احسنت).

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انورى)- جناب آقاى دکتر جزایرى در مورد مالیات کلیاتى فرمودند ولى سؤال که فرمودند راجع به مالیات اراضى داودیه بود (دکتر جزایرى- بفرمایید چقدر مالیات گرفته‌اید) بنده راجع به مالیات گزارشى که نوشته‌ام الان عیناً به عرض آقایان می‌رسانم: در خصوص سؤال مربوط به پرونده مالیاتى اراضى داودیه به استحضار می‌رساند: طبق صورت‌هاى واصله از دفاتر اسناد رسمی ‌از شهریور ماه 1326 تا‌کنون در حدود مبلغ 80 میلیون ریال اراضى به وسیله آقاى سلیمان معنوى به وکالت از رطف بانون طوبى مرادیان به فروش رفته که مالیات آن ضمن پیش آگهى‌هاى شماره 4321 و 4319 و 5114 و 5716 و 3191 جمعا به مبلغ 40 ر 9741327 ریال بابت فروش‌هاى تا آخر سال 330 مورد مطالبه می‌باشد و نسبت به سال‌هاى بعد هم در رسیدگى است (چه مبلغ وصل شده؟) (نراقى- مترى چند فروخته؟) ضمناً مؤدى زمنی‌ها مورد بحث را مزروعى می‌داند و چون فاصله بین خرید و فروش آن بیش از 50 سال می‌باشند بر طبق ماده 14 قانون مالیات بر درآمد تیرماه 328 خود را مشمول مالیات ندانسته و دفتر اسناد رسمی‌ هم به هیمن نسبت استناد در موقع تنظیم سند مالیات از او مطالبه نکرده است ولى وزارت دارایی این ادعا را غیر وارد و مالیات را بر‌طبق مقرارات عمومی‌ مطالبه دارد و برابر قانون حل این انتخاب و اتخاذ تصمیم قطعى با کمیسیون‌هاى تشخیص می‌باشد (صدقى- پس دینارى وصل نشده) (شوشترى- جناب آقاى انورى من به شما ارادت دارم راجع به شما نیست در مهاضر مترى 30 تومان را مترى دو تومان می‌نویسند.

رئیس- نه تها مالیات نداده بلکه میسل را هم فروخته آقاى دکتر جزایر بفرمایید.

دکتر جزایرى- عرض کنم اولاً این سوءتفاهم پیش نیاید که من از جهت این شخص بهایی است عرض کنم و تذکر می‌دهم که مالیات بدهد بنده چنین عرضى نمی‌کنم ولى می‌گویم مالیات از همه چیز باید وصل بشود و بعد هم اسم این شخص را بردم براى این بود که این‌ها پیراهن عثمان درست کرده‌اند بروند این طرف و آن طرف، غرض جسارت به عثمان نیست معذرت می‌خواهم؟ می‌روند این طرف و آن طرف علیه مملکت ما تبلیغ می‌کنند من می‌خواستم بگویم این‌ها در مملکت ما خدعه می‌کنند و گرفتارى براى ما درست کرده‌اند آقاى انور فرمودند 900 هزار تومان تا آخر سال 30 مطالبه شده است بنده هم همین را می‌گویم که تا امروز یک دینار وصول نشده راجع به سال قبل هم تحقیق بفرمایید رد سال قبل خود حضرتعالى در وزارت عالى تشریف دارشتید می‌دانید آقایان، مأمورین درآمد وصل که ما به آن‌ها حمله می‌کردیم و انتقاد می‌کردیم می‌خواستم 11 هزار تومان بابت این زمین مالیات برگیرند آقاى ابراهیمی ‌هى برو زحمت بکش فایده ندارد در این مملکت یک مرتبه می‌روند زمین می‌فروشند 70، 80 میلیون پول می‌گیرند نمی‌خواهند مالیات بدهند؟ با این سؤال بنده روى تذکر دوستان دیگرى که بیش از بنده علاقه‌مند به این موضع هستند موجب شد که جلوى این پرونده گرفته شود اولاً ما تعجب کردیم که چرا مالیات از این شخص گرفته نشده و باید این موضع رسیدگى بشود و این عکس‌هایی که به آقایان نشان دادم و زمینى که این شخص فروخته قسمتى از آن مسیل بوده همه آقایانى که به آن‌جا رفته‌اند دیده‌اند که آن‌جا دو تا مسیل داشته و این شخص تراکتور و بولدزر آورده مسیل را مسطح کرده بعداً تمام آن را فروخته قرار بوده 100 هزار تومان به شهردارى بدهد البته بعد از حکمیتى که شد قبول کرده بدهد ولى حالا 100 هزار تومان را که نداده 70 میلیون پول این مملکت را برداشته فرار کرده یک مدرسه هم ساخته می‌خواهد به فرهنگ اجاره بدهد (بعضى از نمایندگان- مترى چند فروخته؟) از مترى 8 تومان شروع کرده یک دسته از ارامنه رفته‌اند آن‌جا زمین خریده‌اند آقایان اگر نمی‌دانند تحقیق کنید اول فروشش از مترى 8 تومان و ده تومان و 12 تومان بوده تا 40، 50 تومان هم فروختند و تمام اسناد فروش را در دفتر خانه با مترى دو تومان سند کرده است (صحیح است) استدعا می‌کنم مطلب را در کمیسیون قوانین دارایی حل بفرمایید یک باغچه یک زمین زراعتى فرض کنید 50 هزار متر مسیل را خورده آقایان این‌که پرونده مالیاتى او را تا حالا نگه داشته‌اند براى این است که مشابه این زیاد است زمین‌ها دولت را فروخته‌اند و مالیات نداده‌اند توى وزارت داریی هم یک عده‌ای را موافق کرده‌اند برای خودشان که از آن‌ها مالیات‌

+++

بگیرند استدعا می‌کنم آقا جواب صحیح بفرمایند

5- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به بانک کشاورزى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

رئیس- آقاى عمیدى نورى بفرمایید. (صدقى- آقا سازمان برنامه یادت نرود)

عمیدى نورى- البته همه‌اش به سازمان بر می‌خورد

سؤال بنده راجع به موضوع مهمی‌است که مورد توجه آقایان نمایندگان محترم است و آن موضوع بانک کشاورزى است که البته تماس اساسى بانک کشاورزى با حیات مردم کشاورز و خرده مالکین این مملکت است بنده یک مطالعه اجبارى کرده‌ام در این موضوع و قبلاً براى توضیح سؤالم به عرض می‌رسانم در هفته گذشته که براى مشاهده قریه نمونه که به نام زیت بوده که فعلاً به نام شاه‌آباد نامید شده است عده‌ای از آقایان هم رفته بودند به مازنداران بنده هم افتخار حضور داشتم در آن‌جا حقیقتاً نمونه‌ای دیده شد از اثر وجود بانک که به این جهت بنده معتقدم ارتباط کامل به این سؤال دارد و توجه خواهید فرمود که بانک کشاورزى چه تأثیر مهمی ‌در سرنوشت آبادى این مملکت دارد و چون همیشه در پشت این تریبون صحبت از این می‌شود که چرا مالکین املاک را آباد نمی‌کنند چرا سطح زندگى رعایا بالا نمی‌رود و به همین جهت هم گاهى وسیله افکار بسیار تندى شده که باعث ایجاد اختلاف و پیدا شدن فاصله بین کشاورز و مالک شده است و حال آن‌که کسانى که در این‌جا حضور داشتند ملاحظه کرده‌اند چه تأثیرى وجود بانک در آبادى املاک دارد بنده آن‌جا مطالعه کردم دیدم یک قریه‌ای که در مازنداران بود و هیچ آبادى نداشت جنگل بود تیغ روییده بود در فاصله یک سال به اراده اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى و به همت اداره‌ املاک که واقعاً از جناب آقاى علم بایستى تشکر کرد که ایشان سرپرستى آن اداره را داشتند ایشان زیاد زحمت کشیدند در فاصله یک سال با شش میلیون خرج که البته شش میلیون را بانک عمران داده و اگر بانک نبود این شش میلیون ریال پرداخت نمی‌شد بانک عمرانى تشکیل شده است و در مقابل اداره‌ املاک براى آباد کردن املاک و پس از آبادى کردن خودش به کشاورزان بانک عمران شش میلیون پول داده است براى آباد کردن چهارصد هکتار زمین در فاصله یک سال که با پرداخت این شش میلیون ریال آباد شده و امسال که سال اول بهره‌بردارى است 150 تن پنبه و 200 تن گندم به خود کشاورزان می‌رسد نه به مالک، اداره املاک فقط ده یک می‌گیرد که آن ده یک هم اضافه بر این مقدار است نتیجه پرداخت شش میلیون ریال سرمایه از بانک عمران براى آباد کردن قریه زیت که نه زراعت داشت و نه آباد بود به این‌جا رسید که اراضى آن قبل از آباد شدن هر هکتارى دو هزار ریال قیمت داشت و بعد از ابادى هر هکتارى 25 هزار ریال قیمت پیدا کرده است یعنى با شش میلیون ریال در ظرف یک سال که این ملک‌آباد شده 12 میلیون ریال قیمت این ملک شده بنده تعجب می‌کنم آقایان بعضى‌ها مالک هستند و اطلاع دارند کدام سرمایه‌ای است که در ظرف مدت یک سال می‌تواند سطح یک معامله‌ای را از شش میلیون ریال به دوازده میلیون ریال برساند بنده خیال می‌کنم که تمام مالکین و کشاورزان ایران اصولاً از نظر تبعیت از اراده اعلیحضرت همایونى حقیقتاً نمونه‌ای هستند براى این‌که این املاک آباد بشود و به صورت خرده مالک ایجاد بکنند همه علاقه دارند که همچو کارى بشود اما چطور مالک می‌تواند این کار را بکند بنده خیال می‌کنم که اگر خود اداره ‌املاک یک بانک عمرانى در مقابل نداشت که بتواند شش میلیون ریال بپردازد براى آباد کردن چنین ملکى ما نتوانستیم بعد از یک سال چنین نمونه‌ای نشان بدهیم حقیقتاً ساختمان جدید با اجر قزاقى و گرمابه و امثال آن با تمام وسایل موجود براى یک قریه نمونه جدید در آن‌جا به صورت جدید بسازیم که سه هزار متر زمین زیر بنا است از این شش میلیون ریال علاوه از آباد شدن به قدر 70 ر 80 کشاورز هم که قبلاً در اطراف گنبد‌کاوس و مهاجرین زابلى و سیستانى ولو بودند و شاید به گدایی می‌پرداختند تمام آن‌ها یک کشاورزانى شدند که با تقسیم این ملک توانسته‌اند امروز خرده مالک بشوند پس بنده خواستم استفاده بکنم در مقدمه عرضم در تشریح این موضوع که اگر ما بنکى در این مملکت به معناى خودش براى آبادى املاک داشته باشیم خیال می‌کنم بزرگ‌ترین قدمی ‌است براى آبادى مملکت و این فاصله‌ای که بین مالک و رعیت و کشاورز و طبقات دیگر ایجاد می‌شود آن فاصله هم از بین می‌رود و مملکت ما می‌تواند روى پایه خودش که البته همیشه استقلالش محفوظ بوده است باقى و برقرار بماند در این افکارى که برى ایجاد اختلاف طبقات به وجود می‌آید مطالعه اجمالى شده باشد این کار را بنده مطالعه کردم دیدم کشور ترکیه این کار را کرده بانک کشاورزى ترکیه به موجب گزارشاتى که به وزارت خارجه رسیده و بنده اسناد رسمی ‌از مجله رسمی‌بانک کشاورزى استخراج می‌کنم داراى این سرمایه 300 میلیون لیره ترک سرمایه رسمی‌ آن است و البته توجه داشته باشید که هر چهار لیره ترک می‌شود یک دلار و این نرخ رسمی‌است و هر سال صدى نیم از بودجه کل کشور به این سرمایه بانک کشاورزى اضافه می‌شود شش درصد از مالیات اراضى در هر سالى به این سرمایه اضافه می‌شود نتیجه‌اش یک چنین بانکى تشکیل شده چون در کشور ترکیه سازمان برنامه وجود ندارد و سازمان برنامه که دیروز بودجه خود را به کمیسیون برنامه داد 4 میلیون ریال اضافه بود بر بودجه گذشته یعنى بودجه خرج، نه بودجه عمرانى و در ترکیه ‌آمده‌اند یک بانک کشاورزى یک بانک صنعتى یک بانک معدنى تشکیل داده‌اند و با این سه بانک کشور ترکیه دارد آباد می‌شود ولى این بانک کشاروزرى ما با این سرمایه ببینیم چه کرده این گزارشى است که سفارت ایران در آنکارا به وزارت خارجه رسیده است که اعتبارى که بانک کشاورزى ترکیه به کشاورازان می‌دهد از مبلغ 538 ر 889 ر 336 لیره ترک در سال 49 ش سال پیش به یک میلیارد و سیصد و نوزده میلیون (000 ر 000 ر 319 ر 1) لیره ترک در سال 954 افزایش یافته ملاحظه کنید بانک کشاورزى ترکیه از 336 میلیون در سال 49 به یک میلیارد و 319 لیره ترک سرمایه‌اش بالا رفته حالا آقایان ملاحظه بفرمایید با سرمایه بانک کشاورزى خودمان آن وقت ببینیم چه‌جور بازى می‌کنند به این مملکت آن وقت بانک کشاورزى با افزایش این سرمایه چه کرده از این مبلغ 75 میلیون لیره مستقیماً به کشاورزان پنبه، چغندر قند، غلات و دانه‌هاى روغنى داده مبلغ 240 میلیون لیره به شرکت‌هاى تعاونى فروش محصولات کشاورزى 23 میلون لیره ترک به تعمیرات وسایل کشاورزى و 65 میلیون لیره جهت بذر مرغوب که اصولاً مملکت ما مثل این‌که به چنین چیزى وزارت کشاورزى و بانک عقیده ندارند که بذر مرغوب در آن‌جا براى محصولات به کشاورزان بدهند بذر مرغوب در آن‌جا براى محصولات کشاورزى داده شده این اعتبارات از سال 1953، 173 میلون لیره ترک بوده آقایان ملاحظه کنید بانک کشاورزى ترکیه به موجب این استاد رسمی ‌که خواندم داراى این موقعیت است حالا شما بانک خودمانم را ملاحظه کنید بانک ما فعلاً اسمش این است که 150 میلون تومان سرمایه‌اش است حالا چقدر از این سرمایه پرداخت شده است فقط 60 میلیون تومان از این 150 میلیون تومان پرداخت شده در حالى که نمایندگان محترم همه توجه کاملى دارند افزایش بانک کشاورزى داشتند از این مجلس تصویب شده که کشاورزى داده شود یک قانونى است آقایان تصویب فرمودند از قانون چند میلیون لیره که می‌بایستى 500 میلیون ریال به بانک کشاورزى داده شود قانون هست از مجلس گذشته است تصویب شده است فقط ده میلیون تومان داده است قانونى است که از فروش خالص‌جات میلیون ریال به بان کشاورزى باید داده شود بنده تحقیق کردم دینارى داده نشده است یک قانون دیگر باز آقا گذرانیدند که 100 هزار لیره از ذخیره مملکت باید به کشاورزى قرض داده شود (یکى از نمایندگان- یک میلیون) یک میلیون هنوز داده نشده براى سازمان برنامه آقایان تصویب فرمودید که 400 میلیون اعتبار وام به کشاورزان داده شود و تحقیق کردم دیدم از این 400 میلون ریال فقط 40 میلیون ریال داده شده (ثقةالاسلامى- ابتهاج مخالفت می‌کند) و بابت تعاون که 250 میلیون ریال بوده سازمان برنامه بوده است فقط 9 میلیون ریال داده شده و این نکته که از همه مهم‌تر است بابت ماشین‌آلات کشاورزى است که به درد تمام املاک کاورزان می‌خورد آقایان تصویب فرمودند 300 میلیون ریال به بانک کشاورزى داده شود ولى با کمال تأسف اعلام می‌کنم دینارى داده نشده است چون من شنیدم که آقاى ابتهاج گفته من با خرید تراکم مخالف هستم و این آقا مخالف است که در این مملکت تراکتور بیاید (صارمى- با چه چیز موافق است تنها کسى که اقدام کرده آقاى نیسارى مدیرکل کشاورزى است که خودش معامله کرده هزار تراکتور وارد این مملکت کرده‏ است و خیلى از آقایان مراجعه کرده‌اند خریده‌اند و انصافاً مورد استفاده شده ‌املاک مزروعى واقع شده است بنابراین خواستم به عرض آقایان برسانم با اینم ارقام و مصوباتى که آقایان فرمودند ملاحظه بفرمایید اهمیت بانک کشاورزى چیست با یک رقم 6 میلون ریالى بانک عمران وام به اداره‌ املاک داده است شاه‌آباد را ایجاد کرده که امروز چشم چراغ یک ده نمونه است براى این مملکت که 80 خانوار را زنده کرده و زندگى می‌کنند آقایان تصویب بفرمایند که ما بتوانیم با همین لایحه بانک عمران یعنى بودجه عمرانى که آمده یک نهضت کشاورزى بودجه بیاوریم کارى می‌کنیم که لااقل نصف آن سرمایه را بدهند به بانک کشاورزى (سلطانمراد بختیار- براى 15 میلیون کشاورز و در ضمن آن را تقسیم کنیم که مالکین املاک‌شان را آباد کنند مالکین هم نباید‌ به

+++

همین طور زمین‌هاشان را بایر بگذارند تا ایجاد یک افکار بدى در این مملکت بکند مالک طبعاً اگر سرمایه بهش داده شود از خدا می‌خواهد ملکش را آباد کند، ما باید کاری کنیم که بیشتر سرمایه عمرانى مملکت براى بانک کشاورزى اختصاص داده بشود، تمام کارهاى روستایی صندوق روستایی به وسیله بانک کشاورزى باشد و بعد هم باید برنامه معینى براى آبادى املاک در تحت نظارت بانک به وجود آورد در این صورت آقایان تصدیق خواهید فرمود که آن وقت سطح کشاورزى شما خیل بالا خواهد رفت و قیمت زندگى هم پایین خواهد آمد براى این‌که محصول که فراوان شد در داخله ‌امر زندگى گشایش پیدا می‌کند صدور هم می‌تواند ارز زیادى وارد بکنیم این سؤال بنده بود حالا منتظر جواب آقاى وزیر کشاورزى هستم‏

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى بفرمایید

وزیر کشاورزى (مهندس طالقانى)- سؤالى که نماینده محترم فرمودند درباره بانک کشاورزى شبیه آن هم جناب آقاى ارسلان خلعتبرى فرموده‌اند، بنده خواستم استفاده کنم در این موقع هر دو آقایان داده بشود عرض کنم راجع به بانک کشاورزى گمان می‌کنم که تمام آقایان متفق‌القول هستند که در ایران اگر بخواهیم سطح تولید را بالا ببریم چاره‌ای نداریم جز این‌که یک بانک کشاوزى مجهزى داشته باشیم سرمایه بهش بدهیم صندوق روستایی درست کنند ماشین‌آلات بیاورد و به مردم بدهد (میراشرفی- منفعت آن را کم کنید صدى هجده نزول نگیرید) عرض کنم ارقامی ‌را که جناب آقاى عمیدى نورى خوادند بنده تکرار نمی‌کنم همانطورى که فرمودند به طور کلى صحیح است که چندین بار تا به حال مراجعه شده است که پول سرمایه بانک کشاورزى داده بشود ولى متأسفانه یا کم شده است یا اصلاً داده نشده و علتش هم ضیق بودجه و سایر ایرادها و گرفتاری‌هاى دیگر است که خود آقایان بهتر از بنده واردید فقط خواستم توجه آقایان را جلب کنم که دولت هم متوجه این موضوع بود و بهترین دلیلش این است که چندى قبل در نتیجه مذاکراتى که در هیئت دولت شد با وجود این‌که خود دولت وضع مالیش زیاد خوب نیست دستور اکید از طرف آقاى نخست‌وزیر صادر شد که به بانک رهنى و بانک کشاورزى و بانک ساختمانى کمک‌هایی بشود و شرحى مرقوم فرمودند که 5 میلیون تومان به بانک رهنى و 5 میلیون تومان به بانک ساختمانى و 5 میلیون تا 5 میلیون تومان به بانک کشاورزى داده بشود و بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که عین همین نظرى که آقایان در باره بلا بردن سطح تولید در مملکت و کمک به بانک کشاورزى و بانک‌هاى شبیه به آن دارید خود دولت هم دارد ولى متأسفانه وضع مالى دولت طورى نیست که بتواند 150 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان کمک کند روى همین اصل بود که از سازمان برنامه خواست 20 میلیون تومان کمک بگیرد که 5 تا 10 میلیون تومان به بانک کشاورزى بدهد و بنده قول می‌دهم که نهایت سعى خودم را خواهم کرد هر جا زورم برسد در خارج به این قبیل بانک ماهر طور که میسر باشد کمک خواهیم کنیم (میراشرفی- آقاى وزیر کشاورزى نزول صد هجده را هم بیاورید پایین)

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- بنده خوشوقت هستم که جناب آقاى وزیر کشاورزى عرایض بنده را تصدیق فرمودند ولى به عقیده بنده فرمایشات‌شان قانع کننده نبود براى این‌که من استناد به یک قوانینى کرده‌ام جناب اقاى وزیر کشاورزى در این مملکت ما بایستى معتقد بشویم قوانینى که از قوه مقننه می‌گذرد اجرا بشود یا باید بگوییم اجرا نشود؟ اگر قرار باشد قوانینى که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد قطعیت پیدا می‌کند اجرایش به اختیار و میل دولت‌ها باشد بنده نمی‌دانم در آن صورت وجود قوه مقننه چه خواهد بود در صورتى که قوه مقننه وقتى قانونى را وضع می‌کند یا به صورت لایحه از طرف دولت یا به صورت طرح از طرف نمایندگان تصویب می‌شود باید دولت اجرا کند اگر اشکالى در طریق اجرایش می‌بیند حق دارد براى رفع اشکال مراجعه کند نص اجراى قانون را پیشنهاد کند و مجلس را مطلع کند متأسفانه ما این‌جا اغلب می‌بینم قوانینى گذشته و بعد هم از طرف دولت‌ها اظهار تأسف در اجرایش می‌شود می‌فرمایند ما پول نداریم چطور پول ندارید این بودجه عمرانى ملت ایران تا به حال به انتظار عایدى نفت بود از این مجلس شوراى ملى قانون مربوط به نفت گذشت حالا این عواید نفت به چه مصرفى مهم‌تر و بالاتر از مصرف کشاورزى باید برسد بنده نمی‌فهمم من می‌پرسم از آقایان در ظرف این 15 ماه اخیر مخصوصاً آیا تا به حال یک کارخانه قند به این مملکت وارد شده در حالى که من اطلاع دارم پیش از این‌که آقاى ابتهاج رئیس سازمان برنامه بشود چهار کارخانه قند براى این‌که میزان ورد قند از خارج کمتر بشود براى این‌که به کشاورزهاى چغندر کار ایران عوایدى داده بشود و وضع مالى و زندگی‌شان بهتر بشود قرار بود نصب بشود در این مدت نتنها نصب نشد بلکه شنیدم ایشان گفته‌اند کارخانه قند می‌خواهیم شروع کنیم براى چه کارخانه قند در ایران دایر بشود (پورسرتیپ- یکى در لرستان قرار بود دایر بشود می‌گویند به درد نمی‌خورد) استدلال ایشان هم این است که اگر ما کارخانه قند در ایران بیاوریم و قند تولید کنیم و توسعه بدهیم شاید گران‌تر از قندى که از خارج وارد کنیم تمام می‌شود تو را به خدا اگر آقایان ملاحظه بکنید این حرف قابل استماع است؟ در این مملکت اگر ما بخواهیم این‌جور استدلال بکنیم براى امور کشاورزى بنده خیال می‌کنم که خوب است این عده رعیت را هم که داریم آن‌ها را هم بگذاریم توى شرکت‌ها تابعه سازمان برنامه که حقوق بگیرند زندگى کنند جناب آقاى مهندس طالقانى فرمودند دولت توجه دارند و واقعاً بنده هم معتقد هستم حقیقتاً دولت توجه دارد حسن‌نیت هم دارد اطلاع هم دارد که تصویب‌نامه اخیر صادر فرمودند که ده میلیون تومان به سرمایه بانک کشاورزى اضافه شود ولى من از خودم سؤال می‌کنم حالا قوانین ما بعداً مرد نظر آقایان واقع می‌شود بعضی‌‌ها را اجرا می‌کنند و بعضى را هم اجرا نمی‌کنند آیا تصویب‌نامه‌هاى خودشان هم همیجور است آیا براى وتو گفتن به تصویب‌نامه هیئت دولت یک مقام دیگرى هم هست؟ اگر هست پس دولت چه می‌گوید؟ بنده شنیدم با همین تصویب‌نامه که آقاى مهندس طالقانى این‌جا می‌فرمایند مخالفت می‌نمایند و گفته شده این تصویب‌نامه را اجرا نمی‌کنیم و پول به بانک کشاورزى نمی‌دهیم آقایان در این مملکت یک دولتى در توى این دولت هست و آن دولت است که دارد حکومت می‌کند و کلیه ‌امور عمرانى و کشاورزى مملکت را در دست دارد بایستى با آن مبارزه کرد یعنى با آن کسى که قوانین مجلس را فلج می‌کند تصویب‌نامه مملکت را که مربوط به عمران و آبادى مملکت می‌شود جلویش را می‌گیرد بنده سؤال می‌کنم این موضوع را اگر واقعاً آقاى طالقانى اطلاع دارند تصویب‌نامه‌شان اجرا شده بفرمایند من قانع می‌شوم و اگر قبول دارید این تصویب‌نامه اجرا نشده و اگر قبول دارید که به بانک کشاورزى جداً در این مملکت مخالفت می‌شود و حتى شخص شخیص نیسارى بنده اطلاع دادم حمله شده که چرا معامله هزار تراکتور را کرده و این تراکتورها را وارد کرده است به این‌که الان این تراکتورها در املاک زراعى براى کشاورزان مشغول کار هستند این مطلب را باید دقت کرد (کاشانى- آقاى نیسارى‏ یک شخصیت بارز اقتصادى است) بنده کاملاً به ایشان اعتماد دارم و همین کار خرید هزار تراکتورشان کار بسیار مفیدى بود این است که بنده خیال می‌کنم ار آقایان توجه بفرمانید که هم قوانین ما درست اجرا بشود و هم تصویب‌نامه‌هاى دولت اجرا بشود و البته فکرى براى کشاورزان ایران می‌شود بنده ‌امیدوارم که فکرى کنید و آن مقام و کسى که مانع آبادى و توسعه کشاورزى ایران است آن مقام دستش از ادامه این رویه کوتاه باشد (احسنت).

6- جواب آقاى معاون وزارت دارایی به سؤال آقاى خلعتبرى در مورد مخارج بهدارى شهرستان‌ها.

رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- آقاى انوارى جواب بدهند بعد.

رئیس- شما تذکر موضوع را بدهید تا ایشان جواب بدهند.

خلعتبرى- تذکر راجع به بهداری‌هاى ولایات است که اعتبار آن چهار ماه دیرتر می‌رسد.

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انوارى)- سؤال جناب آقاى ارسلان خلعتبرى راجع به مخارج بهدارى شهرستان است در سال‌هاى گذشته که بودجه نداشتیم این تأخیرات ممکن بود پیش بیاید چون بودجه به صورت یک دوازدهم می‌گذشت و ممکن بود که تأخیر بشود ولى خوشبختانه در سال جارى بودجه داریم و در حال حاضر عرض می‌کنم که حواله سه ماه اول سال مخارج بهدارى شهرستان‌ها عموماً صادر شده و اجازه پرداخت هم از خزانه فرستاده شده و تصور می‌کنم در این تاریخ دیگر نگرانى نباشد و وسیله پرداخت در تمام شهرستان‌ها باشد (خلعتبرى- در چه تاریخ) در دوازده روز قبل حواله سه ماه یکجا صادر گردید معمولا وقتى که بودجه می‌گذرد دیگر حوالجات شهرستان‌ها را بعضى را سه ماهه بعضى را شش ماهه و بعضى را 12 ماهه صادر می‌کنند تصور می‌کنند که نگرانى جنابعالى رفع شده است.

رئیس- خلعتبرى.

خلعتبرى- جناب آقاى انوارى بنده فقط می‌خواستم عرض کنم بودجه‌هاى بهدارى شهرستان‌ها وقتى دیر می‌رسد بنده نمی‌دانم که آن مریض‌ها در آن‌جا چه جورى در آن‌جا ارتزاق می‌کنند وقتى اعتبار درژیر می‌رسد پس به آن‌ها غذا داده نمی‌شود و مسلماً مریض‌ها غذا نمی‌خورند و مریض که غذا نخورد چگونه از مرزش دفاع می‌کند (صارمى- نسیه می‌آوردند) اگر نسیه می‌آوردند دو سه برابر گران‌تر تمام می‌شد دارو هم چهار ماه دیرتر می‌رسید به جاى این‌که چهار ماه زودتر برسد چهار ماه دیرتر می‌فرستادند و بعضى جاها 7 ماه دیرتر می‌فرستند بنده خودم استاندار گیلان بودم آن‌جا همیشه 8 ماه دیرتر می‌رسید (پورسرتیپ- دارو هم اگر برسد تازه طبیب نداریم) حالا بنده به اطلاع آقایان می‌رسانم که دو هفته قبل یک طرحى تهیه کردیم که به موقع اینجا‌

+++

قرائت می‌شود و تکلیف بهدارى شهرستان‌ها را تعیین می‌کند ولى از جنابعالى خواهش می‌کنم ترتیبى بدهید که محتاج به سؤال نباشد ترتیبى بدهید که دو ماه و یک ماه زودتر به آن‌ها برسد دیگر عرضى ندارم.

7- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق.

رئیس- هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق که انتخاب شده است به اطلاع آقایان می‌رسد

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى در تاریخ 10- 4- 1334 کمیسیون تحقیق مجلس شوراى ملى تشکیل و هیئت رئیسه خود را از این قرار انتخاب نمودند:

رئیس- آقاى سلطانى.

نایب رئیس- آقاى خزیمه علم- منشى آقایان: صدقى و صارمى.

8 - تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر فرهنگ.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- در آذر 1333 قانونى به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است براى کمک به معلمین که اشل حقوق‌شان بالا برده بشود البته در آن قانون قید شده به ترتیبى که دولت می‌تواند اعتبار تأمین کند ابتدا کمک آموزگاران و دبیران و دانش ایران و استادان تفاوت حقوشان تأمین بشود البته چون دولت کمال علاقه را به اجرا این قانون داشت اعتبارى براى کمک آموزگاران که طبقه ضعیف‌تر این مملکت از حیث حقوق هستند فراهم شده است به این جهت لایحه‌ای با قید یک فوریت تقدیم می‌شود که حقوق این طبقه از معلمین تأمین بشود امیدوار هستم که دولت به تدریج موفق بشود براى سایر معلمین هم اعتبار کافى فراهم بیاورد (نمایندگان- انشاءالله) (میراشرافى- آقاى وزیر فرهنگ راجع به آقاى توکلى که بنده سؤال کردم جواب بفرمایید) لایحه دیگر هست راجع به اضافه اعتبار براى دانشکده پزشکى تهران و بیمارستان‌ها تابعه البته آقایان استحضار دارند که جمعیت تهران روز به روز زیاد می‌شود و بیمارستان‌ها وسایل و تجهیزات کافى ندارند حتى این وسایل موجود هم براى مریض‌هاى حاضر کافى نیست و چون محصلین دانشکده پزشکى باید در بیمارستان‌ها کار بکنند و مطب به اندازه‌کافى نیست براى تکمیل این وسایل و بهبود وضع بیمارستان‌ها یک اعتبار اضافى امسال دراختیار دانشکده‌هاى پزشکى تهران گذاشته می‌شود که این تجهیزات را کامل بکنند هم با تحصیل یک اضافه اعتبار توفیقى پیدا خواهد کرد که یک عده بیشترى دانشجو براى دانشکده پزشکى تهران بپذیرد البته آقایان استحضار دارند عده دواطلب زیاد است و طبیب هم در این کشور خیلى کم است این لایحه براى جوآن‌ها کشور کمکى خواهد بود و مفید هم خواهد بود این لایحه هم با قید یک فوریت تقدیم می‌شود (دکتر بینا- با دو فوریت بدهید.

رئیس- لایحه مالى است احتیاج به دو فوریت ندارد.

وزیر فرهنگ- یک لایحه دیگرى است براى اعتبار اضافى برای وزارت فرهنگ البته آقایان استحضار دارند که همه ساله براى اولین سال تحصیلى باید تعدادى مدارس جدید و کلاس جدید اضافه شود این اعتبار در نظر گرفته شده مدارس موجود تکمیل شود و این به این جهت این لایحه را هم با قید یک فوریت براى اضافه اعتبار تقدیم می‌کنم لایحه آخرى براى استخدام آقاى کدار براى مدت دو سال است چون یک کارهایی در باستان‌شناسى شده است و کارهایی هم در برنامه است که باید دنبال بشود بنابراین براى دو سال از وجود ایشان استفاده خواهیم کرد براى باستان‌شناسى لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم (بسیار خوب است)

9- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران.

رئیس- چون این لوایح مالى تقاضاى یک فوریت براى آن کافى است باید فوریت آن‌ها در مجلس مطرح شود همین طور یکى یکى به ترتیبى که داده‌اند فوریت آن‌ها مطرح و رأى گرفته می‌شود بنابراین فعلاً فوریت لایحه اعتبار ترمیم حقوق کمک آموزگاران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

به طورى که خاطر محترم مستحضر است ضمن تبصره 12 قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب یازدهم آذر ماه 1332 پیش‌بینی شده است که هر گاه دولت نتواند بودجه لازم را براى تأمین با پیدا شدن اعتبار مکلف است مندرجاَ به ترتیب اضافه اعتبار کمک آموزگاران آموزگاران دبیران دانشیاران و استادان را تأمین و پرداخت نماید.

نظر به این‌که وضع مالى فعالى دولت اجازه تأمین اعتبار لازم را براى همه طبقات معلمین نمی‌دهد و از طرفى دولت علاقمند است که این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا در آید و طبقه کمک آموزگاران از حیث حقوق در مراتب مختلف نسبت به طبقات دیگر ضعیف‌تر و بنابراین بیشتر مستحق کمک می‌باشند به این جهت ماده واحده زیر را با قید یک فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید:

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود ترمیم حقوق کمک آموزگاران را با توجه به تبصره 12 قانون ترمیم حقوق و فرهنگیان مصوب یازدهم آذر ماه 33 تا میزان ماهى دو میلیون ریال از اول مرداد 1334 از محل در آمد عمومی ‌کشور پرداخت نماید ترمیم حقوق مربوط به سال 1333 و چهار ماه اول 1334 این طبقه و همچنین ترمیم حقوق سایر طبقات معلمین طبق قانون مذکور با پیدا شدن اعتبار پرداخت خواهد شد

تبصره- وزارت فرهنگ می‌تواند در مازاد اعتبار فوق حقوق دبیران و کار آموزگاران را که طق تبصره 20 قانون بودجه سال 1334 باز نشسته می‌شوند بدون رعایت تبصره 12 قانون ترمیمی ‌حقوق فرهنگیان طبق اشل جدید ترمیم نموده و آن را بازنشسته نماید. و در صورتى که اعتبار فوق کافى نباشد در حقوق بازنشستگى ایشان بعد از تأمین و پرداخت ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران بر بناى اشل جدید تجدیدنظر به عمل خواهد آمد

وزیر فرهنگ دکتر مهران- کفیل وزارت دارایی فروزان- نخست‌وزیر حسین علاء

رئیس- فوریت مطرح است آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- موافقم‏

رئیس- آقاى صفایی موافقید (صفایی- بنده مخالفم) بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- آقایان نمایندگان تعجب خواهند فرمود که چطور با کمک آموزگاران و لایحه مربوط به این کار مخالفت می‌کنم (کاشانى- تعجبى ندارد) (با اعتراف به حسن‌نیت جناب آقاى وزیر فرهنگ متأسفانه از لحاظ اصول بنده به این فوریت مخالفم چرا؟ جوابش اصولاً براى این است که به موقع اجرا در نمی‌آید اگر مجلس شوراى ملى قانون تصویب بکند و بعد به مرحله اجرا در نیاید به نظر بنده توهینى است به قوه مقننه اکنون ما موارد چندى داریم که قانون از مجلس گذشته ولى دولت به مرحله اجرا در نیاورده همین چند دقیقه قبل جناب آقاى عمیدى نورى اشاره کردند که در دولت احساس یک دولتى می‌شود که او مانع اجراى قوانى و برنامه‌های اصلاحى است در کمیسیون برنامه تصویب شد که به شهرها کمک بشود از لحاظ امور برق و وسایر لوازم ضرورى ولى سازمان برنامه باقى است قانون کمک به آموزگاران گذاشته است وزارت دارایی خوب جناب آقاى وزیر فرهنگ شما با آن حسن‌نیتى که دارید قانون می‌آورید و ما تصویب می‌کنیم بعد یک شخص دیگرى می‌گود پول نداریم چرا خودتان را زحمت می‌دهید چرا ما را وارد می‌کنید قانون تصویب می‌کنید بعداً نمی‌شود قطع دارم این قانون وزیر فرهنگ آورد بعد بهشان پول نمی‌دهند چنانچه قوانین دیگر براى مملکت گذاشت تا‌کنون نه تأمین اعتبار کردند و نه پول دادند سازمان برنامه اکنون تمام بودجه‌هاى عمرانى و اصلاحى را متوقف کرده بنده علت مخالفتم نه براى این است که مطرح نشود بنده هم به فوریتش معتقدم و هم به لوزمش ولى پول نمی‌دهد در دستگاه‌ها که باید پول بدهد برخورد به اشکال می‌کند می‌گوید پول نداریم نتیجه چه می‌شود؟ ما زحمتى کشیده‌ایم و قانون تصویب کردیم و آموزگاران را اشتباه‌شان را تحریک کرده‌ایم یک پولى به آن‌ها داده می‌شود و بعد هم نمی‌دهند به آقاى وزیر فرهنگ هم در مقابل آن‌ها خجالت می‌کشد چون نمی‌تواند انجام بدهد براى این‌که پولى در اختیارشان نیست و حالا که پول نمی‌دهند و اجرا نمی‌کنند این یک فوریتش براى چیست در هر حال بنده با این اصل و فوریشتى مخالف نیستم با کمک هم مخالف نیستم ولى چون نمی‌دانم فردا آقاى وزیر فرهنگ به این معلمین بى چاره خواهند گفت پول نداریم هر جا که زور باشد فرص باشد پول دارند که همه‌گونه کمک کنند ولى به فرهنگ که می‌رسد نمی‌دهند و می‌گویند پول نداریم (قنات‌آبادى- 80 هزار لیره می‌دهند براى این‌که مطالعه در فرودگاه‌ها بکنند)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانى که با فوریت موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ فرستاده می‌شود و در جلسه بعد مطرح می‌شود.

10- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکى‏

رئیس- فوریت لایحه اضافه اعتبار دانشکده پزشکى مطرح است قرائت می‌شود

 (به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شوراى ملى نظر به وضع خاصى دانشکده پزشکى و بیمارستان‌هاى تابعه آن از حیث ضیق مالى و کسب بودجه پیدا نموده به طورى که دایر نگاه داشتم تأسیسات مرکزى بیمارستان‌هاى تابعه آن خصوصا بیمارستان‌هاى پهلوى با بودجه فعلى مقدور نمی‌باشد و از‌

+++

طرف دیگر افزایش عده دانشجویان پزشکى مستلزم افزایش تختخواب‌هاى بیمارستان‌ها براى آموزش بالینى است و این امر نیز افزایش بودجه دانشکده پزشکى را ایجاب می‌کند لذا ماده واحده زیر را با یک تبصره و با قید یک فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ 60 میلیون ریال علاوه بر مبلغ 191222000 ریال اعتبار مخارج دانشکده پزشکى و بیمارستان‌ها منظور در ردیف بیست صورت شماره او منزم به قانون بودجه سال 1334 کل کشور براى تکمیل تأسیسات و دایر نگاه داشتن بیمارستان‌هاى تابعه دانشگده پزشکى تهران خواسته بیمارستان پهلوى مطابق صورتى که به عنوان بودجه ضمیمه به بودجه تفصیلى دانشگده مذکور تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى ارسال خواهند داشت پس از تصویب کمیسیون بودجه از محل در آمد عمومی ‌سال جارى کشور پرداخت نمایند تا مانند سال اعتبار مصوب بودجه سال جارى دانشگاه قبل مقررات لایحه قانون امور مالى دانشگاه مصوب 14/ 12/ 33 کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین به مصرف برسد

تبصره- اضافه اعتبار فوق‌الذکر نباید بایستى به هیچ‌وجه مخارج پرسنلى و ادارى برسد

کفیل وزارت دارایی- فروزان‏

وزیر فرهنگ- دکتر مهران- نخست‌وزیر حسین علاء

رئیس- آقاى صارمی‌ موافقید.

صارمى- موافقم‏

رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمی‌ موافقید؟

بزرگ ابراهیمى- مخالفم‏

رئیس- بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- بنده می‌خواهم از آخرین مخالفت استفاده بکنم. و به آقاى وزیر فرهنگ عرض کنم ایران نتها تهران نیست بدبختى ما این است که تمام مسائلى ما روى شهر تهران است آقا آذربایجان قسمت مهمی ‌از این مملکت است من ده دفعه پشت این تریبون گفتم مورد حمله است در مقابل دو گروه واقع است جناب آقاى وزیر فرهنگ آذربایجان مورد حمله و در مقابل دو کوران واقع است و مورد حمله است حفظش بکنید به خدا از دستتان می‌رود آن وقت مسئول کسانى هستند که فقط چشم‌شان مثل ذره‌بین به محیط تهران و این‌جا است آذربایجان استاد ندارد مریضخانه ندارد دانشگاهش اصلاً استاد ندارد لابراتوار ندارد هیچ چیز ندارد (صارمى- فقط آذربایجان ندارد؟) (ارباب- همه این‌ها از بندرعباس انتقال بدهند) (پورسرتیپ- همه می‌آیند تهران را آباد می‌کنند) همه جا نمی‌شود این عرضى که بنده می‌کنم نباید پشت تریبون بگویم بنده عرض می‌کنم یک ملتى که از هر چیز محروم است یک دانشکده‌ای برایش دموکرات‌ها ساختند آمدیدم تکمیلش کنیم دو تا هم استاد داشت بیرونش کردند حالا یک فکرى براى آذربایجان بفرمایید من منظور از این مخالفتم عرض همین مطلب بود (صارمى- براى تمام دانشکدهاى ولایات) من که عرض کردم فقط تهران را گرفته‌اند.

رئیس- فقط دو فوریت صحبت بکنید

ابراهیمى- غرضم از این مخالفت این بود که استدعا کنم از جناب آقاى وزیر فرهنگ که یک فکرى براى دانشکده آذربایجان هم بکنید دو تا استاد هم که داشت رفت آن‌جا هم مجهز بکنید و اگر نمی‌خواهید درش را ببدنید مخالفتم را هم پس می‌گیرم‏

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- یک توضیحى لازم است عرضم بکنم که دانشکده پزشکى تهران دانشکده‌ای نیست که فقط براى تهران طبیب تربیت کرده باشد یک دانشکده‌ای است که تمام اطبایی که امروز در نقاط مختلف کشور کار می‌کنند قسمت اعظمش از این دانشکده بیرون می‌آیند (صحیح است) بنابراین اگر این بیمارستان‌ها مجهز می‌شود براى این است که این وسایل دانشگاه در اختیار دانشکده پزشکى قرار بگیرد اما راجع به شهرستان‌ها عرض کردم در لایحه بعدى که تقدیم شد پیش‌بینی‌ها لازم براى شهرستان‌ها شده به خصوص آذربایجان آقایان اطلاع دارند دانشکده‌ای الان دارد و امسال هم اولین سالى است که فارغ‌التحصیل از آن‌جا بیرون می‌آید و روز به روز کامل‌تر می‌شود و در این اعتبار اضافى که براى بودجه وزارت فرهنگ در نظر گرفته شده یک قسمتش اختصاص پیدا خواهد کرد به دانشکده پزشکى آذربایجان و همینطور سایر دانشکدهاى پزشکى بنابراین نظر آقاى ابرهیمی‌ کاملاً تأمین است (احسنت)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ فرستاده می‌شود.

11- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافى اعتبار وزارت فرهنگ‏

رئیس- فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت فرهنگ مطرح است، لایحه قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شوراى ملى به طورى که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است وزارت فرهنگ طبق قانون تعلیمات اجبارى همه ساله باید مدارس و کلاس‌هاى جدید دایر نماید و به علاوه در نظر دارد که عده‌ای مدارس کشاورزى و حرف‌های تأسیس نماید تا موجبات تحصیل آن عده از دانش‌آموزان که ذوق و استعداد آن‌ها متوجه این‌گونه تحصیلات هست فراهم گردید براى اجراى این منظور لایحه‌ای مشتمل بر یک ماده واحده و چهار تبصره به شرح زیر به عقیده یک فوریت تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارید:

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ 180 میلیون ریال از محل درآمد عمومی ‌کشور بر بودجه سال 1334 وزارت فرهنگ علاوه نماید که بر طبق صورت جزیی که وزارت فرهنگ تهیه و به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى ارسال می‌نمایند با رعایت یک دوازدهم ماهیانه به مصرف برسد.

تبصره 1- استفاده از این اعتبار محصرا براى تأسیس مدارس جدید و کلاس‌هاى اضافى در مدارس موجود و تکمیل ارتباطات مربوط به هزینه‌هاى مدارس و تهیه و سایل علمی ‌و آموزشى و تربیتى خواهد بود.

تبصره 2- تقسیم کلاس‌ها و مدارس جدید در کلیه شهرستان‌ها با رعایت جمعیت هر حوزه خواهد بود و ضمن تقسیم اعتبار باید به نقاطى که از حیث عده مدارس در گذشته عقب مانده‌اند توجه بیشترى به عمل آید.

تبصره 3- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود براى تعلیم در مدارس حرف‌های و کشاورزى فارغ‌التحصیلان دوره کامل هنرستان صنعتى و مدارس کشاورزى را با رتبه یک آموزگارى و مهندسین رشته‌هاى صنعتى و کشاورزى را که تحصیلات‌شان برابر لیسانس می‌باشد بار به یک دلیلى استخدام نموده و آن‌ها را تابع قوانین مربوط به استخدام آموزگاران و دبیران نماید به معلمین مدارس‏ حرف‌های و کشاورزى که تمام وقت آن‌ها در اختیار آموزشگاه می‌باشند و در مزارع یا کارگاه‌هاى به عملیات مشغول می‌باشند و همچنین به رئیسان و ناظمان مدارس حرف‌های و کشاورزى علاوه بر مزایاى قانونى فوق‌العاده فنى پرداخت خواهد شد و وزارت فرهنگ می‌تواند در صورت احتیاج از وجود مهندسین و متخصصین و استادان کار با پرداخت حق‌الزحمه متناسب استفاده نماید آئین‌نامه مزایاى و حق‌الزحمه فوق پس از تصویب هیئت وزرا به موقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره 4- وجوهى که از فروش محصولات مدارس کشاورزى و حرف‌های به دست می‌آید پس از وضع قیمت مواد اولیه که به حساب درآمد دولت منظور می‌گردد طبق مقراراتى که به تصویب وزارت فرهنگ خواهد رسید قسمتى به مصرف پاداش دانش‌آموزان و قسمت دیگر به مصرف تهیه وسایل و تجهیزات آموزشگاه می‌رسد و به این ترتیب نسبت به محصولاتى که در گذشته به دست آمده است نیز قابل اجرا می‌باشد.

وزیر فرهنگ- دکتر مهران.

کفیل وزارت دارایی- فروزان- نخست‌وزیر- حسین علاء.

رئیس- آقاى اردلان مخالفید؟ بفرمایید.

اردلان- بنده متأسفم با لایحه‌ای که به نام کمک به فرهنگیان است مخالفت می‌کنم ولى اصول مملکت‌دارى بالاتر از این است که انسان نسبت به یک کار مفیدى اظهار مخالفت بکند و شخص نظرش همیشه باید این باشد که آن کار اساسى محفوظ بماند آقایان شما کسر بودجه دارید کفیل وزارت مالیه می‌گوید 200 میلیون کسر دارد 200 میلیون هم نیست بالاتر است لوایح درآمدتان هم هنوز به موقع عمل و اجرا در نیامده معهذا بدون مطالعه بدون این‌که محلش معلوم باشد اضافه چطور می‌شود تصویب کرد خدا رحمت کند میرزا ابوالقاسم خان بودجه را تا یک چیزى پیش او می‌رفت می‌گفت آقا محلش را معین کنید من سؤال کردم از وزارت دارایی راجع به تأمین اعتبار این لایحه ایشان گفتند که من اصلاً پیشنهاد را هم ندیده‌ام آن وقت ما چطور می‌توانیم به این ترتیب به ده میلیون اضافه رأى بدهیم با این‌که بودجه کسر دارد؟ البته این کار خیلى خوبى است کارهاى خیلى خوب توى مملکت هست ولى آقاى عایداتان را معین بفرمایید محلش را معین بکنید بعد رأى بدهید خدا شاهد است من عقیده شخصیم این است و با نهایت قدرت می‌گویم اگر دولت متوجه خرج و دخل مملکت نباشد اگر بدون مطالع لایحه خرج به ما پیشنهاد کنند اعلام ورشکستیگى است یعنى بارى است که دائم ما را مقروض می‌کند که دائماً گرفتار باشیم که هیچ‌وقت مملکت ما پیش نرود آقایان رأى ندهید مجلس نباید رأى بدهد براى این‌که این مملکت باید بودجه اصلاحى داشته باشد نه هر روز خرجى بیاورند و به ما تحمیل بکنند (احسنت).

صدرزاده- وزیر دارایی که ‌امضا‌ کرده فکر بودجه‌اش را کرده.

اردلان- نفهمیده.

میراشرافى- ششصد میلیون کسر بودجه است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانى که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طبع و نشر فرستاده می‌شود لایحه چهارم راجع به استخدام آقاى کدار عادى است به کمیسیون فرهنگ فرستاده می‌شود.

12- طرح و تصویب گزارش مجلس سنا راجع به اجازه استخدام معلمین خارجى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها.

رئیس- لایحه استخدام معلمین خارجى در دستور بود آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- موافقم.

رئیس- آقاى کریمی ‌مخالفید؟ بفرمایید.

+++

کریمى- خواستم قبلاً توضیحى عرض‌ کنم که این مخالفت و موافقت روى مواد مربوط به نظر کمیسیون فراکسیون نیست نظر فردى است که از لحاظ حوزه انتخابیه بنده مجبور می‌شوم با یک لایحه‌ای مخالفت بکنم قنات‌آبادى (احسنت) اقلیت مثل این‌که وقت‌شان براى صحبت کم است و می‌خواهند با احسنت گفتن استفاده از این موفقعیت بکنند انشاءالله روز یکشنبه حرف‌هایشان را این‌جا خواهند زد حالا بگذارید بنده عرضم را بکنم (قنات‌آبادى- بازهم احسنت) دولت اجازه خواسته است براى کادر آموزشى و تدریسى دانشگاه‌ها معلمین خارجى استخدام کند و به این مملکت بیاورد بنده شخصاً با اصل این عمل موافق هستن ولى عرضى دارم همان مطلبى که قبلاً همکاران محترم به عرض آقایان رسانیده‌اند و آن این است که دولت‌ها هیمشه توجه‌شان را به مرکز معطوف کرده‌اند و از ولایات و شهرستان‌ها به طور‌کلى منحرف هستند یکى از استان‌هاى بزرگ مملکت استان پنجم است یعنى غرب ایران که در همین مجلس شوراى ملى چند نفر نماینده دارد جناب آقاى دولت‌شاهی جناب آقاى عمید احتشام جناب آقاى اعظم زنگنه نمایندگان محترم ثلاث جناب آقاى اردلان جناب آقاى سالار سنندجى جناب آقاى دکتر وکیل- جناب آقیا غضنفرى جناب آقای نراقى- جناب آقاى پورسرتیپ غرب این‌جاست 20 نفر نماینده دارد ولى به هیچ‌وجه براى غرب فکرى نکرده آقاى معاون نخست‌وزیر حضرتعالى توجه بفرمایید استدعا می‌کنم که یادداشت بفرمایید به جناب آقاى علاء تذکر بدهید یک نایحه‌ای که بیست نفر نماینده دارد در این مجلس براى این ناحبه از لحاظ فرهنگى هیچ فکرى نکرده‌اند کرمانشاه مرکز استان پنجم کردستان که این ناحیه حساس این مملکت است ضمیم آن‌جا است (اردلان و دکتر وکیل- جزء کرمانشاه نیست مستقل است) ثلاث تویسرکان بروجورد ملایر و همدان این‌ها همه مربوط به یک استان هستند یک دانشکده در آن‌جا نساخته‌اند تأسیس ن کرده‌اند آن‌جا مرکز است جناب آقاى رئیس با وزرا‌ صحبت می‌کنند نمی‌گذارند بنده عرضم را بکنم جناب آقاى دکتر پیرنیا بنده مطالب حساسى دارم باید معاون جناب آقاى نخست‌وزیر یادداشتى بفرمایند جناب آقاى وزیر فرهنگ جنابعالى همم یادداشت بکنید این حرف‌ها که این‌جا گفته می‌شودند توجه بکنید اگر دولت به این مطلب توجه نکند نبدیل به یک باند سیاه یعنى عدم اعتماد به دولت خواهد شد چرا توجه نمی‌کنید 20 مرتبه است این مطلب را پشت تریبون می‌گویم این یک ناحیه بزرگ مملکت را فراموش کرده اید چرا براى کرمانشاه فکر نمی‌کنید؟ چرا براى دانشکده کشاورزى کرمانشاه فکرى نمی‌کنید همه‌اش می‌خواهید که ما یا شویم بایستیم بگوییم موافقیم و بنشینیم آخر شما هم باید فکر یک ناحیه بزرگ مملکت باشید 20 تا نماینده در این‌جا دارد همه احترام می‌کند به دولت نظریه اعلیحضرت همایونى تعظیم می‌کنیم و دولت‌ها موافقت می‌کنیم ولى دولت هم باید قدمی ‌براى مردم بردارد به نظریات نمایندگان توجه بکنند بنده این‌جا صریحاً عرض می‌کنم اگر دولت به استان پنجم توجهى نکند به تمام لوایح بنده رأى کبود خواهم داد (احسنت).

عبدالصاحب صفایی- حالا هم احتیاطاً یک رأى کبود بدهید.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- حقیقت امر این است که در موضوع گله‌ای که آقایان نمایندگان محترم راجع به عدم توجه دولت نسبت به شهرستان‌ها می‌کنند خود بنده هم‌آهنگ هستم (احسنت) و اکید وارم که دولت یک توجهى بکند که شهرستان‌ها هم‌آهنگ استان مرکز پیش برود اما راجع به این قانون بنده می‌خواهم یک تذکرى حضور نمایندگان محترم بدهم به طورى که ملاحظه می‌فرمانید خوشبختانه طالبین دانش و تحصیلات عالیه در این مملکت روز افزون است و روز به روز در تزاید است و از طرف دیگر در مملکت هم یک کالاهاى عمرانى مهم از لحاظ سد‌سازى و برق در پیش داریم که محتاج به متخصص فنى هستیم که الان متخصص زیادى استخدام می‌شوند با مبالغ گزاف صلاح و صرفه مملکت و دولت این است که ما افرادمان را بفرستیم تحصیل کنند و معلومات عالیه را فرا بگیرند که ما ‌با وجود آن‌ها در کارهاى دولتى استفاده کنیم و بی‌نیاز بشویم از استخدام بیگانگان با آن مبالغ گزاف براى این کار دو سه راه موجود است یک راه این است که ما دانشکده‌ها و دانشگاه را توسعه بدهیم که بتوانند تقاضاى بیشترى را براى ما تحصیل بپذیرند من تصور می‌کنم که یک قسمتى از لوایحى که‌ امرزو آقایان نمایندگان محترم به فوریت آن رأى دادند این منظور را عملى بکند یعنى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها مرکز توسعه پیدا کند و بتواند عده زیادى از داوطلبین را بپذیرد راه دوم اعزام محصلین به خارجه است الان عده‌ای که ما در مملکت از وجودشان استفاده می‌کنیم عده‌ای هستند که در زمان اعلیحضرت فقید به اروپا اعزام شده بودند و اکنون مراجعه می‌کرده و ما از وجود آن‌ها در تمام شئون مملکتى استفاده می‌کنیم اما درباره محصلین خارجى که ما صحبت به میان آمد می‌خواستم تذکرى به جناب آقاى وزیر فرهنگ بدهم و آن این است که دولت سابق جناب آقاى دکتر امینى ده ملیون تومان به محصلینى که به خارج می‌روند از لحاظ ارز تحصیلى کمک کرده‌اند یعنى پیشنهاد داده‌اند و قبول شد ولى مربوط به همه محصلینى که در خارج هستند نیست الان یک تبعیضى برقرار شده بعضى دلار را به 32 ریال. و بعضى به 8 تومان براى فرزندان خودشان تهیه می‌کنند براى این‌که یک افرادى حاضر می‌شوند یم مبلغى براى خرج تحصیلى فرزندان‌شان بپردازند و مفارغت آنان را تحمل کنند این سزاوار نیست که دولت براى آن‌ها تبعیض به کار ببرد و موجب نارضایتى آن‌ها را فراهم بکند ولى اگر یک وقتى اعتبارات دولت کافى نباشد باید قبلاً اعلام بکند که از فلان تاریخ براى ما مقدور نیست که محصل با ارز دولتى به خارج برود ولى قبل از این‌که چنینى اعلام عمومی ‌بکند این تبعیض را نباید بکند امیدوارم جناب آقاى وزیر فرهنگ که خودشان وقتى ریاست سرپرستى محصلین را در خارج داشتند به این نکته توجه بفرمایند و البته کمیسیون محترم بودجه و مجلس هم کاملاً موافق است اما راه دیگر براى توسعه و تعلیم و تربیت دعوت استادان و معلمین خارجى است به ایران ورد هر کالا و هر متاع و هر مال‌التجاره‌ای ممکن است براى مملکت مضراتى داشته باشد ولى ورود کالاى علم و معرفت هیچ‌گونه ضررى ندارد بلکه کمال فایده را دارد من خیلى متأسفم که این لایحه قانون استخدام معلمین خارجى بیش از یک سال است که در جریان این دو مجلس گرفتار شده است در مجلس تصویب شد و به مجلس سنا رفت اول در مجلس سنا فوریت آن را سلب کردند نظرشان این بود که راجع به این لایحه یک مطالعات بیشترى بکنند و اگر نواقصى دارد مترفع کنند به طورى که بنده استحضار دارم در کمیسیون محترم فرهنگ مجلس سنا جناب آقاى دکتر اقبال که خود وزیر دانشگاه هستند با حضور جناب آقاى وزیر فرهنگ و سایر آقایان که سابقه وزارت فرهنگ داشته‌اند یک مطالعاتى کرده‌اند یک تبصره‌هاى به این قانون افزوده‌اند که آن تبصرها وسایل تسهیل کار وزارت فرهنگ را دعوت استاد و معلم فراهم می‌کند مثلاً در این‌جا ما گذارانیده بودیم که فقط سى هزار ریال یعنى سه هزار تومان به معلمین خارجى بدهند در آن‌جا یک مبلغى براى کرایه خانه منظور شده است تصدیق می‌فرمایید که معلمی‌که داراى شرایط و صلاحیت از لحاظ معلومات باشد با مبلغ کمکى وطن خود را ترک نمى‏‌کند که بیاید این‌جا اولاد و فرزندان ما را تربیت کند به علاوه ترتیبات دیگرى در این باره داده شده از کارمندان بازنشسته دولت که داراى فضایل و معلوماتى هستند در دانشکدها از وجود آن‌ها استفاده شود و در مقابل یک حق‌التدریس و یک پاداش به آن‌ها می‌دهد این نکته هم بسیار مفید است نکته‌ای دیگرى که منظور شده است این است که اطبا‌ و پزشکان عالى مقام ایرانى که 5 سال در بیمارستان‌هاى بزرگ اورپا کار کرده باشند آن‌ها هم با یک سمت استادى و دانشیارى با یک رتبه مشخصى استخدام بشوند و بیایند کارهاى دانشکدها را انجام بدهند تصدیق می‌فرمایید که این اطباى عالى مقام اگر داراى رتبه و مقام عالى نباشد هرگز چنین مسئولیتى قبول نمی‌کنند بنابراین از حضور آقایان تقاضا می‌کنم که به این لایحه که از سنا برگشته است رأى بدهند که بعد از یک سال این کار انجام بشود (صحیح است) یک نکته دیگر باید تذکر بدهم و آن این است که البته پیشنهاد به لوایح حق وکیل است و وکیل آزاد است در دادن پیشنهاد ولى این نکته را توجه داشته باشید که اگر پیشنهاداتى نسبت به این لایحه داده شود چه بسا منجر شود که این لایحه دو مرتبه به مجلس سنا برگردد موافقت آن‌ها نسبت به پیشنهاداتى که حالیه می‌دهیم به عمل بیاید و آن خودش یک سال طول می‌کشد بنابراین تمنى می‌کنم که به این لایحه به وضع حاضر رأى داده شود و آقایان اگر ایرادى دارد به دولت تذکر بدهند البته مورد مطالعه واقع خواهد شد

رئیس- آقاى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر- بنده گمان می‌کنم که احتیاجى نیست راجع به لوایح فرهنگى دفاع بشود چون همیشه خود آقایان نمایندگان محترم پشتیبان فرهنگ بوده‌اند و هر لایحه‌ای که راجع به فرهنگ مجلس تقدیم شده است خود آقایان پیشتبانى کرده‌اند و لطف کرده‌اند و تصویب فرموده‌اند فقط یک سوءتفاهمی ‌ایجاد شد که جناب آقاى اردلان فرمودند و بنده به جناب آقاى معاون وزارت دارایی صحبت کردم گویا سوءتفاهمی ‌شده جناب آقاى معاون وزارت دارایی چنین فرمایشى نفرمودند براى این‌که خود آقایان ملاحظه می‌فرمایید در ذیل این لایحه خود آقاى کفیل وزارت دارایی امضا‌ کرده‌اند و یقیناً تأمین بودجه آن شده که این را امضا‌ کرده‌اند می‌خواستم رفع این سوءتفاهم بشود و فکر نشود که آقاى معاون وزارت دارایی چنین صحبتى فرموده‌اند ایشان چنین صحبتى نکرده‌اند و خودشان هم الان تکذیب می‌کنند.

اردلان- اگر تکذیب کنند بنده اعلام جرم می‌کنم.

رئیس- آقاى دکتر افشار.

دکتر افشار- بنده با این‌که با این‌که با این لایحه کاملاً موافقم ولى تغییراتى که در مجلس سنا نسبت به این لایحه داده‌اند متأسفانه مثل این است که دقت کافى نشده و بنده تصور می‌کنم که ممکن است در عمل اشکالاتى را ایجاد کند این است که می‌خواستم تقاضا کنم آقایان موافقت بفرماید بعد از اصلاحاتى که در مجلس سنا به عمل آمده ایت یعنى اضافاتى که به این لایحه شده است این‌جا دوباره حذف بشود یکیش در تبصره 5 است که به عقیده بنده یک اشکال اساسى دارد که اولاً بازنشسته را دو مرتبه دعوت به خدمت بکنند ثانیاً به بازنشسته در مقابل خدمتى که انجام می‌دهد حقوق پرداخت کنند‌

+++

(صارمى- آقای دکتر افشار این مواد خوبش است) عرض کنم بنده تصور می‌کنم جناب آقاى وزیر فرهنگ بهتر است دقتى بفرمایند که این آقایانى که دیگر سنشان تشخیص داده شده که بهتر است کار مثبت نکنند این‌ها را به دانشگاه‌هاى ولایات تحصیل نفرمایید و بگذارید اشخاصى که می‌توانند کار بکنند یعنى در سنینى هستند که می‌توانند خدمت بکنند از آنها استفاده بشود والا دوباره یک عده‌ای که خودتان قانوناً تشخیص داده‌ایدکه موقع کارشان گذشته اگر این‌ها تحویل را به دانشگاه‌هاى ولایت بفرمایند دانشگاه ولایات را از قافله علوم جدید نیم قرن دور نگاه خواهید داشت چون طبعاً اطلاعات آنها یک قرن یا نیم‌قرن با اطلاعات امروزى تفاوت دارد مطلب دیگر این تبصره شش است که بنده فکر می‌کنم آن تبصره سه که در مجلس شوراى ملى تصویب شد این تبصره شش جانشین آن است تبصره سه سابق کافى‌تر است براى مقصود تبصره سه می‌گوید‌ دانشگاه تهران مجاز است اضافه از تعداد فوق که براى شهرستان‌ها استخدام می‌شود از استادان عالى‌مقام که مشهور کشورهاى اروپا و آمریکا براى تدریس در دانشگاه تهران نیز استخدام نماید‌ همچنین این‌جا یک حداکثر حقوق براى این‌ها گذاشته‌اند که دست و پاى ما را فرهنگ و دانشگاه‌ها را خواهد بست و بنده تصور نمی‌کنم لوزمی ‌داشته باشد به علاوه اکر آن کلمه (استخدام) را به (استفاده) تبدیل بفرمایید بهتر خواهد بود عینى شما امروز نمی‌توانید استادان عالى مقام را که در خارج وجود دارند این‌ها را استخدام کنید که بیایند ایران ولى می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید براى یک سال دو سال آن‌ها را دعوت کنید بیایند تهران تدریس کنند و یک حق‌الزحمه‌ای به آن‌ها بدهید و همیشه از این قبیل استادان استفاده کنید مطلب دیگر تبصره 7 است که در ضمن بنده فکر می‌کنم یک قدر خاصه خرجى خواسته‌اند بکنند یعنى دانشگاه داندانپزشکى و داروسازى تهران از دانشکده پزشکى منتزع و هر یک به صورتى واحد مستقل با رعایت مقررات دانشکده پزشکى انجام وظیفه بکنند پس مثل تمام دانشکده‌هایی هستند مرقوم بفرمایید که این‌ها دانشکده‌هاى مستقلى هستند ولى این‌که با رعایت مقررات دانشکده پزشکى باشند یعنى این دو تا دانشکده را می‌خواهید تحت قیومیت ‌دانشکده پزشکى باقى بگذارید خوب این‌ها الان هستند این عمل یک قدرى جنبه خصوصى را به نظر من نشان می‌دهد و یک عیب اصلى در قانون ایجاد می‌کند اگر دانشکده‌هاى دندانپزشکى و داروسازى همانطور که بنده عقیده دارم احتیاج دارند مستقل باشند البته خوب است ولى اگر بنا باشد دانشکده مستقلى باشند که رعایت مقرارات دانشکده پزشکى را بنمایند که الان جزو دانشکده‌هاى پزشکى هستند دیگر این فایده‌اش چیست این است که بنده تقاضا دارم یعنى پیشنهاد بنده این است که دانشکده‌هاى داروسازى و دندانپزشکى به صورت دانشگاه‌هاى مستقلى با رعایت مقرارت دانشگاه باشند وگر نه صحیح نیست که ما با یک دست بدهیم و با یک دست بگیریم (تیمورتاش- چه اصرارى است؟) خوب اگر دلشان خواست مستقل‌شان کنند رعایت مقرارات دانشکده پزشکى یعنى چه؟ یعنى دانشکده پزشکى در شوراى دانشگاه 9 تا رأى داشته باشد این‌جا بیایند مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را بکشند در کار که رأى دانشکده پزشکى در شوراى دانشگاه علاوه بشوند به عقیده بنده این شأن مجالس مقننه نیست اگر می‌خواهید واقعاً مستقلاً عمل کنید والله به همین شکل باقى مانند.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- بنده از توجه و ابراز علاقه‌ای که آقایان به دانشکده پزشکى شهرستان‌ها می‌فرمایند خیلى متشکرم ولى این‌که ما بخواهیم در تمام استان‌ها یک دانشکده‌هایی به وجود بیاوریم به نظر بنده یک قدرى زود است براى این‌که ایجاد دانشکده وسایل و لوازمی ‌می‌خواهد که ملاحظه می‌فرمایید ما الان در مورد دانشکدهایی که تأسیس شده به مشکلاتى برمی‌خوریم براى حل یکى از مشکلات این لایحه این است که مورد شور آقایان قرار گرفته البته آقایان باید اطمینان داشته باشند اطمینان داشته باشند که دولت هیچ‌گونه نظر خاصى نسبت به استان‌هاى مخصوصى ندارد وقتى بالاخره مرکز علمی‌در یک نقاطى تأسیس می‌شود باید سعى کرد در آن شهرهایی تأسیس شود که از حیث جمعیت وسعت آن نقطه مناسب‌تر به نظر می‌رسد البته این توجه ‌امیدواریم وسعت پیدا کند و نقاط دیگر هم وسایل از لحاظ تأمین وسایل تعلیم و تربیت فراهم بشود عرض کنم جناب آقاى صدرزاده راجع به ارز محصلین خارجى مطالبى فرموده‌ند بنده خیال می‌کنم ارتباط این موضوعى که فرمودند به این‌ها لایحه از این جهت بود که یک عده در خارجه مشغول تحصیلاتى هستند ما الان ممکن است در این دانشکدها از آن‌ها محصلین خارجى مطالبى فرمودند بنده خیال می‌کنم ارتباط این موضوع که فرمودند با این لایحه از که یک عده از این‌ها در خارجه مشغول تحصیلاتى هستند که ما الان ممکن است براى استفاده از آن‌ها بنده عرض می‌کنم براى محصلین خارجى این اشکال فعلاً مرتفع است و بنده هم امروز یا دیروز یا امروز اگر ملاحظه فرموده باشید در جراید به اولیا تمام دانشجویانى که در خارجه مشغول تحصیلات عالیه هستند و واجد شرایط تحصیلى دانشجویان را بگیرند (تیمورتاش- براى همه‌شان؟) بله براى همه‌شان (تیمورتاش- خدا عمرتان بدهد) تمام دانشجویانى که الان مشغول تحصیل در خارجه هستند و مدارک اشتغال به تحصیل‌شان را داده‌اند می‌توانند مراجعه کنند و از ارز تحصیلى را بگیرند بنابراین هیچ‌گونه تبعیضى بین داشنجویان الا نیست (دکتر بینا- ولو درسى و سى چهار رفته باشند؟ بنده سؤالى کرده‌ام) سؤال فرموده‌اید جوابش همین است عرض کنم الان اعلان کردیم که مراجعه بکنند و ارز تحصیلى را بگیرند و اما در مورد بازنشسته‌ها این البته یک موضوع کلى نیست که ما برویم اشخاص بازنشسته را بیاوریم مشغول کنیم منظور این است که اگر یک ساعات دروسى بلامتصدى باشد و تمام آن وسایلى که در این قانون پیشبینى کرده‌ایم براى اشتغال آن ساعات مسیر هم مفید می‌شود از این طرق ما می‌توانیم اگر چنانچه افراد فاضل و دانشمندى که بتوانند دو سه ساعت درس داشتید از وجود آن‌ها استفاده کنید بنده خیال می‌کنم در همه جاى دنیا معمول هست که استادان بیش از آن سن معمولى که براى بازنشسته شدن براى کارهاى دولتى هست سن بازنشستگى براى این‌ها زیادتر است و از آن‌ها بیشتر استفاده می‌شود یک مطالبى فرمودند که اصلاحات عبارتى است به نظر بنده ضرورتى ندارد  استخدام کند‌ یا‌ استفاده کنیم‌ همه‌اش نتیجه‌اش یکى است راجع به دانشکده دارو‌سازى و داندانپزشکى باید عرض کنم موقع تأسیس دانشگاه دانشکده دادنپزشکى و دانشکده داروسازى یک مدارس عالیه‌ای بود وابسته به دانشکده پزشکى و یک مؤسسات وسیعى نبود الان این دانشکدها توسعه پیدا کرده دواطلب زیاد دارد اقتضا دارد این داشکده‌ها دانشکده‌هاى جداگانه‌ای بشوند و در شوراى عالى دانشگاه نماینده داتشه باشند مثل سایر دانشکده‌ها ولى این‌که می‌فرمایید تابع مقررات دانشکده پزشکى است آقایان می‌خواهید تفکیک بفرمایید آن رابطه‌ای که بین داندانپزشکى هست و پزشکى؟ این‌ها هر دو به هم دیگر پیوستگى دارند غیر از ارتباطى که دانشکده پزشکى با دانشکده حقوق یا با دانشکده ادبیات دارد بنابراین فقط آن اشکالاتى که فعلاً حاکم است از لحاظ استخدام و از لحاظ شرایط و مقررات داخلى به عقیده بنده مانعى ندارد و در عین حال دانشکدهاى داروسازى و داندانپزشکى یک استقلالى به این ترتیب پیدا خواهند کرد (دکتر افشار- چه نتیجه‌ای دارد؟) نتیجه عملیش این است که دانشکدهاى داروسازى و دندانپزشکى آن شخصیت خودشان را که استحقاق دارند کسب خواهند کرد و مانعى ندارد براى تکامل آن‌هاست بنده باید یک نکته‌ای را عرض کنم و آن این است که آقایان هر چه توجه بفرمایید به این‌که این لایحه زودتر به‏ تصویب برسد براى ما توفیق حاصل خواهد شد که براى اول سال تحصیلى بتوانیم مشکلات دانشکدهاى شهرستان‌ها را مرتفع کنیم این تبصرهایی که در کمیسیون فرهنگ مجلس سنا علاوه شده در نتیجه مطالعات متعددى بود که به عمل آمد خود بنده در پاریس که بودم ضمن تماسى که با رؤساى دانشکدهاى خارجه گرفتم که از آن‌جا معلم استخدام کنیم البته با آن شرایط حاضر نبودند بلاخره در نتیجه تماس‌هایی که گرفتیم راه‌حل‌هایی پیدا شد که در این قانون پیش‌بینی شده و قانون به صورتى که قبلاً به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده بود احتیاج دانشکده‌ها را تأمین نمی‌کرد ولى امیدواریم طرق جدیدى که در این‌جا پیش‌بینى شده و راه‌های مختلفى که براى ما باز کرده با این ترتیب موفق بشویم براى اولین سال تحصیلى تا حدودى اشکالات فعلى در دانشکدهاى شهرستان‌ها مرتفع کنیم‏.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم‏. محمدعلى مسعودى‏

رئیس- آقاى مسعودى‏

مسعودى- بنده خیال می‌کنم بحث کافى روى این لایحه شده به خصوص این‌که یک مرتبه این لایحه مورد تصویب مجلس واقع گردیده (صحیح است) مطلب هم مربوط به علم و دانش است و مجلس واقعاً همیشه در هر مورد کمک و مساعدت با این کار کرده به نظر بنده بحث زیاد لازم نیست و بنده هم نمی‌خواهم مصدع آقایان بشوم این است که پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم‏

رئیس- آقاى تیمورتاش مخالفید؟ بفرمایید

تیمورتاش- قدر مسلم این است مجلس شوراى ملى همیشه نسبت به فرهنگ و فرهنگیان علاقه‌مند بوده است و از هیچ‌گونه مساعدت و همکارى و پشتیبانى دریغ نکرده ولکن این است و این حسن‌ظنى که در آقایان نمایندگان محترم وجود دارد نباید باعث بشود که ما بدون مطالعه دقیق و کافى در یک موضوعى که شاید تأثیر زیاد در زندگى ما داشته باشد تصمیم بگیریم براى این است که با کفایت مذاکرات مخالفت کردیم که بیشتر صحبت بشود و بیشتر بحث بشود و امور مربوط به دانشگاه که بالاخره کانون علم هست بیشتر در معرض قضاوت آقایان قرار گیرد (احسنت) و اما بنده اغتنام فرصت می‌کنم که از جناب آقاى وزیر فرهنگ تشکر کنم که بالاخره این معضل ارز محصلین را فرمودند چون که واقعاً این تبعیضى که در میان بود به نظر بنده دور از شأن مقام فرهنگى این محصلین بود و از این لحاظ بنده متشکرم و استدعا می‌کنم اجازه بدهید نسبت به این لایحه بیشتر بحث بشود که همه ما بیشتر روشن بشویم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به ماده‌

+++

واحد و تبصره‌هاى رأى گرفته می‌شود و با ورقه‏

 (اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آید).

آقایان: رضایی- قنات‌آبادى- کریمى- کاشانى- دکتر بینا- صفارى- عماد تربتى- صارمى- خرازى- داراب- موسوى- سیداحمد صفایی- بهادرى- زنگنه- صادق بوشهرى- احمد فرامرزى- امیر احتشامى- دکتر مشیر فاطمى- تیمور تاش- دکتر سعید امامى- امید سالار- شادمان- تجدد- اخوان- دولت آبادى- اردلان- بزرگ ابراهیمى- شیبانى- دکتر وکیل- سهرابیان- غضنفرى- گیو- سلطانى- شفیعى- افشار صادقى- خزیمه علم- بیات ماکو- صدرزاده- میراشرافى- پورسرتیپ- مهدى ارباب- عبدالصاحب صفایی- صدقى- مهندس جفرودى- قراگزلو- فرید اراکى- حسن کاشانیان- ایلخانى زاده- جلیلوند- پناهى- صراف‌زاده- فرود- سرمد- بهبهانى- کى‌نژاد سعیدى- توماج- دکتر امیر نیرومند- عاملى- مشایخى- مکرم- قریشى- محمود ذوالفقارى- مهدوى- کدیور- شادلو- درخشش- دکتر افشار- خلعتبرى- اسکندرى- دکتر سعید حکمت- عمید نورى- دکتر پیرنیا- نصیرى- دکتر آهى- عرب شیبانى- مرات اسفندیارى- استخر- رضا افشار- محسن اکبر- افخمى- ثقه‌الاسلامى- حمیدیه- مسعودى.

 (شمار آرا‌ به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود)

ورقه سفید موافق 75

ورقه کبود مخالف 4

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع پنج برگ.

رئیس- لایحه استخدام استادان خارجى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها با اکثریت 75 رأى موافق تصویب شد اسمی ‌موافقین- آقایان: محمود ذوالفقارى- نصیرى- کدیور- رضایی- بهادرى- اخوان- موسوى- دکتر مشیر فاطمى- عزیز اعظم زنگنه- تیمورتاش- صفارى- عماد تربتى- کریمى- صادقى- بوشهرى- دکتر سیدامامى- صارمى- شیبانى- احمد فرامرزى- امیر احتشام- امید سالار- تجدد- دولت آبادى- دکتر سعید حکمت- شادمان- بزرگ ابراهیمى- استخر- صدرزاده- گیو- خزیمه علم- اردلان- صدقى- خلعتبرى- سهر ابیان- فرود- شفیعى- دکتر پیرنیا- بیات ماکگو- ارباب- عمیدى نورى- فرید اراکى- پناهى- سعیدى- کاشانیان- ایلخانى‌زاده- خرازى- اسکندرى- دکتر پیرنیا- عرب شیبانى- ثقه‌الاسلامى- اکبر- کاشانى- دکتر امیر نیرومند- توماج- بهبهانى- جلیلوند- حمیدیه- سرمد- دکتر وکیل- افشار صادقى- درخشش- دکتر شاهکار- افخمى- دکتر آهى- عاملى- شادلو- قرشى- مهدوى- مکرم دکتر افشار- مرات اسفندیارى- مهندس جفرودى.

اسامی‌ مخالفین آقایان: قنات‌آبادى- عبدالصاحب صفایی- رضا افشار- میراشرافى.

ورقه سفید بى‌اسم امنتاع- 5 ورق.

13- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز یکشنیه ساعت 9 صبحح خواهد بود.

صدرزاده- دستور چیست؟

رئیس- دستور لوایحى است که آماده می‌شود

 (مجلس ده دقیقه بعد ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294967!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)