صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18‌ ‌
[1396/05/30]

جلسه: 131 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 21 خرداد ماه 1334  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر جزایری- جلیلی- رضا افشار

3- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث

4- تقدیم یک فقره سؤال و دو فقره تلگراف به وسیله آقایان مصطفی ذوالفقاری و دکتر امیر نیرومند

5- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث

6- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری

7- بقیه مذاکره و خاتمه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث و ارجاع به مجلس سنا

8- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌های نظام و دارایی راجع به تغییر وضعیت بانک سپه

9- تقدیم شش فقره مقاوله مربوط به امور بین‌المللی کار به وسیله آقای معاون وزارت کار

10- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌های نظام و دارایی راجع به بیمه افراد ارتش و ژاندارمری

11- مذاکره و تصویب گزارش راجع به تشکیل سازمان تعاون نیروهای انتظامی

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

‌مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18‌ ‌

 

 

جلسه: 131

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 21 خرداد ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر جزایری- جلیلی- رضا افشار

3- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث

4- تقدیم یک فقره سؤال و دو فقره تلگراف به وسیله آقایان مصطفی ذوالفقاری و دکتر امیر نیرومند

5- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث

6- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری

7- بقیه مذاکره و خاتمه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث و ارجاع به مجلس سنا

8- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌های نظام و دارایی راجع به تغییر وضعیت بانک سپه

9- تقدیم شش فقره مقاوله مربوط به امور بین‌المللی کار به وسیله آقای معاون وزارت کار

10- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌های نظام و دارایی راجع به بیمه افراد ارتش و ژاندارمری

11- مذاکره و تصویب گزارش راجع به تشکیل سازمان تعاون نیروهای انتظامی

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

 (مجلس دو ساعت و یک ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود

غائبین با اجازه آقایان: مسعودى- مرتضى حکمت- امیر افشار- بزرگ ابراهیمى- صارمی‌دکتر عمید- امید سالار- قوامى- حائرى‌زاده- عبدالرحمن فرامرزى- محمود ذولفقار- مصطفى دولفقارى- بهادرى- مهندس شاهرخشاهى- ثقةالاسلامى- شادمان- دولت آبادى- شوشترى- مکرم- رضایی- اورنگ- کاشانیان.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه- نقابت- عبدالحمید بختیار- دهقان- استخر.

دیر‌آمدگان و زودرفتگان با اجازه: آقایان دکتر وکیل- عباسى- بزرگ‌نیا- محمود افشار- محمودى- خزیمه علم- خاکباز- درخشش- تجدد- دکتر افشار- اسفندیارى- امامى- دکتر عدل- دکتر سعید حکت- مهندس اردبیلى‏

دیر‌آمدگان و زود‌رفتگان بی‌اجازه آقایان: سلطانى- دکتر حمزوى- می‌اشرافى- بوداغیان پیراسته.

رئیس- نظرى تسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب‏ شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان جزایرى- جلیلى- رضا افشار.

رئیس- نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌شود آقاى رضا افشار گفته شد نیستند آقاى دکتر جزایرى‏

دکتر جزایرى- بنده نفر سومی ‌هستم.

جلیلى- بنده هم فعلاً صرف‌نظر کردم که وارد دستور شویم.

دکتر جزایرى- بنده هم صرف‌نظر می‌کنم که وارد دستور بشویم و لایحه مطرح شود.

رئیس- در جلسه پیش ماده 27 لایحه مالیات بر ارث مطرح بود و مورد رأى واقع شده حالا قرائت می‌شود.

قنات‌آبادى- از دولت کسى موجود نیست.

رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی باید بیائید به خیال این‌ که نطق قبل از دستور طول می‌کشد نیامده‌اند تلفن کرده‌اند ایشان می‌آیند.

دکتر جزایرى- پس اجازه بفرمایید بنده عرایضم را بکنم.

رئیس- بفرمایید. (یکى از نمایندگان- می‌خواهد قصه بگوید.)

دکتر جزایرى- بنده قربان قصه که بلد نیستم حکایت برایتان می‌گویم (کریمى- شما دوباره دبه کرده اید) چون این مذاکره این بود که وارد دستور بشویم و اگر می‌شدند بنده هم صرف‌نظر می‌کردم ولى چون نماینده دولت حاضر نیست بنابراین بنده یادداشت‌هایی دارم که به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم و با اجازه آقایان نمایندگان محترم فارس که اگر اجازه بفرمایند و چون یقین دارم که خودشان از جریآ‌نهاى فارس و خدماتى که عده‌ای از محترمین و علاقه‌مند به استان فارس در آن استان کرده‌اند مطلبى نخواهد بود با اجازه آقایان به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که در این مسافرت به شیراز دیدم واقعاً اقداماتى از طرف عده‌ای شده است که حق این است که به عنوان تشویق و تقدیر تذکر داده شود و از سایر آقایان متولى و متمکن مشابه در کشور استدعا بشود که همان اعمالى را که این آقایان در استان فارس کرده‌اند در سایر نقاط ایران بکند (مهندس اردبیلى- سایر نقاطى نماینده همه‌ آمده‌اند تهران) در همین تهران بکنند البته آذربایجان سر ایران است و امیدوارم آقاى محترم نمایندگان آذربایجان هم همان طور که در گذشته اقداماتى کرده‌اند حالا هم قدم‌هایی بردارند در فارس اقدامات مهمی ‌به حال استان و مملکت شده در شیراز دو قدم خوب و اساسى برداشته شده یکى ساختمان بیمارستان به دست آقاى نمازى که من شخصاً این بیمارستان را دیده‌ام چون در اروپا هم مشابهش را هم ندیده بودم بسیار خوشوقت شدم که مردم متمول و محترم و با

+++

مکنتى در فارس مقدارى از ثروت خود را صرف این امر خیر کرده‌اند که امیدوارم براى همیشه باقى بماند و دولت و محترمین مملکت و مسئولین همه کمک بکنند که این اساس در فارس باقى بماند و در سایر استآ‌نها هم مشابه‌اش ساخته بشود (انشاءالله) این مردم محترم علاوه بر ساختمان بیمارستان بنده البته تملق و تعارفى با کس ندارم رابطه خصوصى هم با آقاى نمازى ندارم ایشان هم بنده را به فارس دعوت نکرده بودند بنده را هم کارخانه سیمان فارس دعوت کرده‌اند بنابراین بنده با ایشان تعارفى نمی‌کنم مشاهدات خود را عرض می‌کنم خوشبختانه موازى با احداث بیمارستان و لوله‌کشی شهر را هم اقدام کرده‌اند و هم تأسیس کرده‌اند و با ده تا دوازده تا چاه عمیق و ساختمان تصفیه خانه‌ای واقعاً شهر شیراز را از این نقیصه راحت کرده‌اند چون آب شیراز خیلى بد بود بنده سه سفر هم قبلاً به شیراز رفته بودم و این را هم وقف بیمارستان کرده‌اند و بیمارستان را هم وقف شیراز کرده‌اند و مخصوصاً این عمل متوجه اعلیحضرت همایونى قرار گرفت و ایشان هم مخصوصاً یک دستور دیگر دادند که مخصوصاً استدعا می‌کنم و امیدوارم این دستور هم به موقع اجرا گذاشته بشود و آن دستور این بود که وسایل برق شیراز هم آقایان خود خریدارى بکنند و وارد بکنند آب و برق شیراز را هم آقایان خود خریدارى بکنند و آب و برق شیراز را هر دو وقف بیمارستان بکنند در تمام دنیا کارهاى عمرانى به وسیله همکارى بین دولت و مردم انجام می‌شود این عمل در فارس شده است خدا انشاءالله خیر بدهد به مؤسسین مشابه آ‌نها در مملکت زیاد بشود (ارباب- خدا خیرشان بدهد) حالا آقایان بهتر از بنده می‌دانید که اگر واقعاً مردمی ‌پیدا شدند که مقدارى از مال خودشان را صرف کارهاى عمومی‌ کرده‌اند هم خدمت به عموم کردند و هم عموم مردم را به خودشان جلب کرده‌اند و هم دفع کدورت طبقاتى را کرده‌اند در فارس شده است در همین موقع کارخانه سیمانى در فارس به دست عده‌ای از متمولین و متمکنین تأسیس شده است که چون بنده در این کار به طور خصوصى وارد هستم و می‌دانم که در این مدت واقعاً از بحرآ‌نهایی گذشته‌اند که از بى‌پولى‌هایی گذشت‌هاند بالاخره سازمان برنامه کمک کرده اصل چهار کمک کرده بیش از همه چیز قابل توجه است و بایستى اینجا تشکر بکنم کار فنى است که مهندسین ایرانى در کارخانه سیمان کرده‌اند براى اولین مرتبه یکى از مدرن‌ترین کارخانجات کارخانه سیمان و از مدرن‌ترین کارخانه‌جات به وسیله شش هفت مهندسى ایرانى مهندسى وطن‌پرست و درست به همکارى عده‌ای از کارگران شرافت‌مند براى اولین مرتبه در استان فارس به کار افتاده شده است و واقعاً از این حیث قابل تقدیر است آقاى مهندس سالور آقاى مهندس آفتاندالیان مهندس صنیع صور (صدرزاده- دکتر به همن یار) دکتر به همن یار عده‌ای دیگر نویدى و دیگران واقعاً نمونه آبرومندى براى ایران بود شخصاً بدون این‌ که به خارجى‌ها متوسل بشوند (استخر- مهندس نوید را هم بفرمایید) مهندس نویدى را هم عرض کردم مهندس سجادى و دیگران خیلى معذرت می‌خواهم که اسم‌ها را فراموش کرده‌ام در هر صورت این عمل مورد توجه و علاقه مردم ایران و دولت ایران و مجلس ایران و نمایندگان محترم فارس است (صحیح است) و بدون تعارف بایستى عرض کنم که آقایان نمایندگان محترم فارس در گذشته همیشه نمونه نمایندگان علاقه‌مند به استان خودشان بوده‌اند و این را من باب تملق و تعارف عرض نمی‌کنم بنده موقعى که متصدى وزارت فرهنگ بودم می‌دیدم هفته‌ای دو روز سه روز تشریف می‌آورند و راجع به کار خودشان اقدام می‌کردند و همین طور سایر آقایان نمایندگان محترم به این ترتیب عمل می‌کنند و اقدام می‌کنند و از همه آقایان متشکرم بنابراین وظیفه خود دانستم که با توجهى که اینجا آقایان نمایندگان فارس به عمران استان خودشان کرده‌اند و قطعاً خود آقایان نمایندگان محترم فارس نمی‌خواهند که تمجیدى از همشریان خودشان کرده باشند بنده به وکالت از طرف آقایان این را به عرض رساندم بنابراین من از این مقدمه نتیجه را می‌خواهم بگیرم که به هر صورت در اجتماع کنونى ایران و سایر اجتماعات بایستى سعى بکنند که نسبت به هم نزدیک بشوند آن کسى که واقعاً در طبقات پایین قرار گرفته و از نظر وضع زندگى در زحمت است باید در بهبود وضع او اقدام بشود و او هم بایستى یک قدرى محبت بیشترى نسبت به طبقات دیگر پیدا بکند و مخصوصاً نزدیک شدن طبقات مختلف به دست طبقه ممتکن در هر اجتماعى است چون اینها واقعاً بیشتر اختیار دارند بیشتر ثواب دارند بیشتر قدرت دارند بیشتر گاهى اطلاع دارند به اوضاع دنیا بیشتر آشنا هستند اگر در هر جایی از ایران بخواهیم انشاءالله از صورت فعلى خارج بشویم بایستى طبقات ممکن در این کشور از خود گذشتگى خرج بدهند و فداکارى بکنند و بذل مال بکنند این دستورى است که در تمام مظاهر مخصوصاً مذهب اسلام ما هم داده شده است و خود آقایان بهتر می‌دادنند تا وقتى که طبقات به یک دیگر نزدیک بودند با هم کار می‌کردند معمارى می‌کردند دوستى می‌کردند دعوت می‌کردند در عزا و خوشحالى یکدیگر شرکت داشتند اختلاف به طبقاتى در بین نبود آقایان بهتر می‌دانند که این اختلاف طبقاتى را در دنیاى انقلاب صنعتى ایجاد کرد این افکار تند در دنیا پیدا شد و روز به روز عده‌ای هستند و خود آقایان می‌دانند دسته‌جاتى هستند که می‌خواهند در مملکت ما هم تبلیغات سوء بکنند و مردم را از یکدیگر جدا بکنند و این نتیجه‌اش جز‌ بدبختى و فقر و بیچارگى و گمراهى در مملکت چیزى نیست همه بیاییم بدون تعارف با یکدیگر نزدیک بشویم همکارى کنیم و جلوى این تبلعات و بدبختى اینهاى مملکت را بگیرم علاوه بر وظیفه مردم حیثیت حاکمه و دولت‌ها هم وظیفه دارند براى نزدیک‌تر کردن طبقات مختلفه مردم و اصلاح امور مملکت به عقیده من اولویت وظیفه دولت‌ها این است که با مردم نزدیک بشوند (ارباب- به وسیله رادیو؟) نه به وسیله رادیو البته رادیو یک وسیله تبلیغى است باید از این اتاق‌هاى و وزارتى به عقیده بنده خارج بشوند و از نزدیک بروند وضع زندگانى طبقات مردم را ببینند و من خیلى تعجب می‌کنم اگر هم وزیر به خودش اجازه را داده باشد برود در گودال‌هاى جنوب شهر و ژضع زندگى مردم را ببیند از او تنقید و انتقاد بکنند من نمی‌دانم چه کار بدى شده که مورد انتقاد است خود آقایان نمایندگان باید بروند وزرا‌ باید بروند و اگر یک کسى این کار را کرد به نظر بنده دیگر حق نیست که شما ازش انتقاد بکنید باید از او تشویق بکنید و به خصوص تأکید بکنید که خودش هر روز باید برود ببیند بنده التبه نظر خاصى ندارم ولى روى کلیات یک چیزى که مردم انتقاد می‌کنند این است که می‌گویند آقایان توى اتاق‌هایشان نشسته‌اند توى پارک‌هایشان نشسته‌اند توى اتومیبل‌هایشان سوار می‌شوند نمی‌دانند وضع اتوبوس‌رانى شهر چطور است نان خوب می‌خورند نمی‌دانند شهر نانش جور است آبش چه جور است خوب اگر یک وزیر پا شد رفت به نظر من عوض انتقاد بایستى او را تشویق کرد به نظر من یکى از وظایفى است که دولت‌ها بایستى در درجه اول عمل کنند اما کارى هم براى مردم بکنند همه‌اش به وعده و وعید نگذارد اگر رفتند و دیدند که وضع مردم در جنوب تهران خراب است به جاى این‌ که تصمیم بگیرند یک هتل درجه اول بسازند به جاى این‌ که سعى کنند شهردارى دو تا سالن بزرگ دارد خرابش بکند براى این‌ که یک مقاطه‌ای بدهند به جاى این‌ که سعى کنند بلوار سومی ‌هم بین دو جاده شمیران بسازند به جاى این‌ که عمارت دوازده طبقه بسازند بروند جنوب شهر را ببینند سر هر یک از این گودال‌ها سر هر یک از این کورها یک بلوک بزرگ ساختمانى درست کنند و مردم را از لاى زاغه بکشند بیرون و بیاورند و در این خانه‌ها مسکن بدهند و رفع این بدبختى مردم را بکنند و اگر یکى رفت و دید به شر این‌ که کار بکند بسیار کار خوبى کرده حقیقتاً راهش هم رفتن و دیدن است و ما بایستى از دولت فعالى هم بخواهیم که راجع به این موضوع واقعاً یک اقدام اساسى بردارند اما آنچه را که در استان فارس ببیند گفتند و با تماسى که با مردم سایر شهرستآ‌نها و همشهری‌هاى تهران پیدا کرده‌اند و یقیناً همه آقایان محترم خیلى پیش ازر بنده اطلاع به این موضوع‌ها دارند مردم از دولت‌ها و مخصوصاً از دولت فعلى و هر دولتى که توقع فورى دارند یکى دو سه کار است که دولت باید آنى انجام بدهد و یک دو سه کارهایی هم است که باید با یک برنامه طولانى انجام بدهند که بنده به طور مختصر به عرض آقایان می‌رسانم در درجه اول توقعى را که مردم از دولت‌ها و دولت فعلى دارد این است که نسبت به پایین آوردن هزینه زندگى مردم یک فکرى بکنند و از مرحله حرف خارج بشوند البته با اطلاع که آقایان دارند و با مطالعه‌ای که از مجلات و اطلاعات سایر کشورها می‌فرمایید از جنگ بین‌الملى اول در تمام دنیا بلااخص بعد از جنگ بین‌المللی دوم هزینه زندگى روز به روز بالاتر رفته ‌اما در زندگى کجاها بالارفته است؟ در ممالکى که بى بندوبارى و عدم توجه حکومت کرده است بنده وضع شورى را نمی‌دانم ولى شنیدم که در آنچه هم قیمت زندگى بالا رفته و آن‌جاهایی که آمارهایش را می‌خوانم فرض بفرمایید سویس را می‌خوانم فرانسه را می‌بینم سوئد را می‌بینم آمریکا را می‌بینم انگلسان و سایر ممالک اروپایی را که می‌بینم می‌بینم که در ممالکى حکومت‌ها مراقب بوده‌اند و مواظب بوده‌اند و مانع از این شده‌اند که در ضمن جنگ عده‌ای اسپکولا‌نور سفته‌باز به هیچ وجه قیمت زندگى را بالا ببرند درآن‌جاها قیمت زندگى کمتر بالارفته در یک ممالکى که بى‌بند و بارى درش رواج بوده قیمت زندگى زیاد بالارفته چون به طور طبیعى قیمت‌هایی در دینا روز به روز بالا می‌رود اما غیر طبیعى بالا رفتن را باید جلوگیرى کرد در ایران بایستى قیمت زمین بالا‌ برود اما بعد از سه سال یا ده سال ده تومان دویست تومان سیصد تومان اگر بشود غیر‌طبیعى است ملاحظه بفرمایید بنده یک روز آقاى دولت‌آبادى تشریف ندرند شهردار تهران بودند با ایشان تماس گرفتم چون این مطلب را فرمودند باید ذکر خیر از ایشان کرده باشم ایشان در آن موقع که شهردار تهران بودند به بنده فرمو‌دند که معاملاتى کرده‌ایم از زندگى تهران از آن تاریخ که سال 1327 است یک عده‌ای واسطه و دلال و امثال اینها سالى دویست میلیون تومان سوءاستفاده می‌کنند یعنى نانى که باید به فلان قیمت

+++

فروخته بشود و نانواى بیچاره هم تقصیر ندارد براى این‌ که به این قیمت بایستى آرد بخرد یک دسته واسطه هستند که موجب می‌شوند آرد و گندم قیمتش بالا برود در نتیجه بیش از 20 تا 25 درصد قیمت نان بالا می‌رود و سایر چیزها هم به طور مصنوعى بالا می‌رود همینطور نسبته به گوشت و سایر چیزها هم همینطور به نظر بنده این نظر ایشان بسیار صحیح بود و حق این بود که از همان تاریخ شهردارى‌ها اقدام‏ می‌کردند به عوض این‌ که برگردند گرد کارهاى مقاطعه‌کارى و این کارهایی که نمی‌خواهم بگویم بروند پى کار خودشان از وسایطى که موجب بالا رفتن قیمت‌ها در ایران شده‌اند جلوگیرى کنند شهردارى سابق یک روزى دعوت فرمده بودند آقایان نمایندگان هم اکثر تشریف داشتند بنده هم با ایشان مذاکره می‌کردم به ایشان تذکر دادم و عرض کردم که آقا شما به جاى این‌ که کارهاى شهردارى را انجام بدهید همه‌اش دنبال خرید و فروش امثال ذالک هستید ایشان جواب دادند که چون زندگى و ارزا‌ تهران و در خود تهران تهیه نمی‌شود و از اطراف تهران است موجب گرانى ارزاق در تهران شده است بنده به ایشان جواب دادم حالا هم به عرض آقایان می‌رسانم که آقایان مطالعه بفرمایند ببینید عقیده بنده صحیح است با عقیده ایشان عرض کردم که مسئول گرانى زندگى تمام ایران تهران است براى این‌ که یک مصرف‌کننده بزرگ است از سیستان و کرمان آذربایجان از ارس و خراسان سایر نقاط ایران مورد موارد خواربار حمل می‌شود به تهران چون در تهران یک عده‌ای هستند که می‌توانند به هر قیمت باشد جنس را خریدارى کنند به این جهت نتیجه‌اش این می‌شود که یک دسته از کسبه واقعاً خداى نکرده سوءاستفاده بکنند مردم هم عوض این‌ که مقاومت بکنند تسلیم اینها می‌شوند هر قیمتى بدهند مردم می‌خرند بالنتیجه قیمت زندگى در سایر شهرستآ‌نها و استآ‌نها هم بالا می‌رود حالا آقایان این فکر را مطالعه بفرمایید و ببینید که این باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود یا خیر بنابراین به نظر بنده دولت فعلى در درجه اول بایستى سعى بفرمایند همت کنند کارى کنند که از بالا رفتن‌هاى مصنوعى قیمت ارزاق جلوگیرى بشود البته آقایان خوب اطلاع دارند که از دو سه ماه قبل از عید یک مطلب اساسى در مجلس ایران مطرح شد و آن بالا رفتن قیمت زمین بود که خودتان ملاحظه فرمودید با کمک مجلس و دولت و همه خیر‌خواهان بالاخره چون بالا رفتن قیمت زمین مبنى اقتصادى نداشت با یک عمل جوانمردانى‌ که آقایان در مجلس فرمودید خود به خود قیمت زمین‌ها مخصوصاً زمین‌هاى تجارتى در خارج تهران پایین آمد منحصر به یک نقطه هم نبود تمام اطراف تهران قیمت زمین پایین آمد گرچه دسته‌ای از مؤمنین تهرانى سعى کرده‌اند سایر شهرستآ‌نها را هم به همین روزگار در بیاندازند در شیراز بنده اسم نمی‌برم دو سه تا از آقایان محترم متمکن تهران رفته‌اند در شیراز شنیده‌اند که در شیراز یک رودخانه‌ای را نمی‌خواهند سد‌بندى کنند یک مالکى رفته بود به حساب این‌ که زمین کنار رودخانه قیمتى است هشتاد هزار متر زمین باغ ارم خریده بود مترى سه تومان حالا می‌گفتند جلویش را می‌گوید مترى دوازده تومان عقبش را می‌گوید مترى شش تومان بنابراین تصور می‌کنم اگر آقایان و دولت توجهى بفرمایند و اقدامی ‌بفرمایند از بالا رفتن‌هاى مصنوعى قیمت زندگى در ایران می‌شود جلوگیرى کرد و مردم هم از دولت فعلى این توقع را دارند و مجلس شوراى ملى هم این توقع را دارد که آقایان هم به نظر من حسن‌نیت دارند و باید این کار را بکنند و اگر این کار را نکنند قطعاً به نظر من اولین اقدام خودشان متأسفانه به موفقیت منتهى نخواهد شد ضمن این مطلب باید عرض بکنم که دیروز بنده و جناب آقاى فرود و عده‌ای از نمایندگان تهران اطلاع دادند که یکى از آقایان زمین خوار که مقدار زیادى از اراضى بالاى خیابان بهار را گرفته است مردمی ‌که در آن‌جا شاید هفصد خانه یا 800 خانه ساخته‌اند آمده‌اند مترى ده تومان به او داده‌اند و او قبول نکرده جناب آقاى فروزان استدعا می‌کنم این را توجه بفرمایید باید این را به دولت بفرمایید این شخص می‌خواهد خانه‌هاى مردم را بگیرد و بدتر از همه جناب آقاى فروزان مسجدى را که در قسمت بهار اولیا مردم بر پا کرده‌اند دیروز مأمورین آمده‌اند و احاطه کرده‌اند و می‌خواستند مسجد را خراب کنند این کار صحیحى نیست که این آقایان که سازگار با پیمان و امثال اینها که در این کار شرکت دارند استدعا می‌کنم بهشان بگویند بس است دیگر هر چه خوردید دیگر بس است این کسى که به من مراجعه کرده یک نامه‌رسان پست‏ و تلگراف است یک نفر دیگر پا نداشت اینها رفته‌اند 200 300 متر زمین خریده‌اند حاضر شدند قیمت زمین را بدهند حکمیت کرده است ثبت اسناد مترى ده تومان هشت تومان از اینها گرفته که سند به ما بدهد این آقا قبول نمی‌کند و می‌گوید من یک میلیون برده‌ام باید ده میلیون دیگر ببرم 500 هزار متر فروخته‌ام باید یک میلیون متر بفروشم و بعد مسجد را هم می‌خواهد خراب بکند این‌که نمی‌شود شرحى هم نوشته‌اند که به مقام محترم ریاست تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم رسیدگى کنند مردم دیگر هم هستند که نزدیک کار‌خانه برق تهران هستند که اسمش را نمی‌دانم چى گذاشته‌اند مفت‌آباد و چى اینها یک عده‌ای هستند که رفته‌اند آن‌جا 50 متر و صد متر خانه گرفته‌اند در مقابل یک عده آقایانى هستند که قباله‌هاى پنچاه هزار متر 100 هزار متر توى جیب‌شان هست استدعا می‌کنم که بفرمایید اداره ثبت بین اینها بیفتد و با گرفتن یک مبلغى مترى یک تومان مترى دو تومان که بیشتر نخریده‌اند و ارزش ندارد اجازه بدهید که اداره ثبت قولنامه مالکیت این بدبخت‌ها را صادر کنند باید مردم را نگاه داشت البته این مطلب مال حالا نیست مال سال قبل از این است مطلب خیابان على‌بهار هم مال 5 سال قبل از این است ولى حالا آقایان توجه دارند این را استدعا می‌کنم که توجه بیشترى بفرمایند که مرد هم یک قدرى از زحمت خلاص بشوند.

رئیس- آقاى دکتر جزایرى وقت‌تان تمام شد.

دکتر جزایرى- بنده یک ربع دیگر وقت می‌خواهم.

جلیلى- بنده ده دقیقه از وقت خودم را به ایشان می‌دهم.

اردلان- شما که نمی‌خواستید صحبت کنید.

دکتر جزایرى- خیلى متشکرم چون می‌خواستند وارد دستور شوند بنده عرضى نکردم قسمت دومی ‌که من بایستى من باب تذکر عرض بکنم و دولت باید توجه داشته باشد این بحث و انتقاداتى است که گاهى می‌شود به نظر شأن حکومت دموکرات و دموکراسى این است که بحث بشود و انتقاد بشود و تذکر داده بشود به شرط این‌ که مذاکرات غرض‌آلود نباشد (صحیح است) چون در مجلس خود ما و در سنا (صدقى- این گفته‌ها اثرى ندارد) در هر صورت همان طور که ایشان فرمودند اگر تذکرات ما اثرى نداشته یک قدرى تندتر خواهیم گفت بنابراین آقایان به این مطلب توجه داشته باشند عرض می‌کنم قسمت دوم از توقعات مردم که از مطالب پیش و پا افتاده است احتیاجات عمومی ‌شهرستآ‌نها است اگر یک روزى آب جارى ما آب مشروع و برق و طبیب در دنیا جنبه تجملى داشت امروز جزو‌ احتیاجات عمومی ‌مملکت شده جزء احتیاجات عمومی ‌مردم شده. آقایان رفقاى همکار ما در کمیسیون برنامه می‌دانند که همیشه با آقاى مدیر‌عامل سازمان برنامه گفته‌ایم که سازمان و دولت‌ها باید که برنامه داشته باشند یکى برنامه مطالعه شده با طول مدت که او را به نظر بنده به هیچ‌وجه نبایستى عجله کرد که زود این کار شروع بشود اما یک کاری است که در درجه اول به نظر دولت، آقایان نمایندگان سازمان برنامه و تمام دستگاه‌ها باید سعى بکنند که آب و برق شهرستآ‌نها راه بیفتد خوشبختانه قبل شهرستآ‌نها صد میلیون توما پیش‌بینی شده است و قرار شده است که شهرستآ‌نها و مردم در همین حدود یعنى صدى 50 هم مردم بدهند در حدود 200 میلیون می‌شود این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایند با آقاى مدیر‌عامل سازمان برنامه لازم است صحبت بفرمایید مذاکره بفرمایید خودتان اقدام بکنید در هیئت دولت تصمیم بگیرید این کار درست بشود براى این‌ که تمام مردم توقع دارند این است که استدعا می‌کنم این کار را زودتر راه بیاندازید (صدقى- یک سال است قرارداد ثبتى بسته‌اند شهردارى کاشان اجرا نمی‌کنند) سوم این‌ که دولت در این بین که این کارها را هر چه زودتر بایدد راه بیاندازد بایستى جناب آقاى فروزان بر رفقا و همکاران محترمتان از قول بنده عرض کنید که در همه حال بایستى به عنوان کار سوم دستگاه‌هایتان را تصفیه و اصلاح بفرمایید همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که متأسفانه به علل زیادى دستگاه‌هاى عمومی ‌مخصوصاً بعضى از افراد که در رأى دستگاه‌هاى مؤثر قرار گرفته‌اند آدم‌هاى فاسدى هستند (صحیح است) این را من گمان نمی‌کنم که هیچ‌کس مخالف باشد (صحیح است) مخالف و موافق مردم و شخص اول مملکت همه معتقد هستند اینها را باید تصفیه بفرمایید ولى نباید بهراسید براى این‌ که مسلماً مردمی ‌که در این مدت در اینن دستگاه‌ها به نفع خودشان سوءاستفاده می‌کردند با شما مبارزه خواهند کرد ممکن است که صف‌بندى بکنند البته باید دولت غرض ورزى نکند شما می‌توانید براى این کار شرط اول تصفیه کردن این است که آدم خودش فاسد نباشد بنده صراحتاً می‌گویم که اعضاى این دولت را عموماً اشخاص صالحى می‌دانم اما این دولت را شرط کافى نیست شرط کافى یعنى براى تکمیل این مطلب علاوه بر خوبى و عدم فساد خودشان بایستى مبارزه در این کار باشیم باید فداکارى بکنید بایستى حتماً این دستگاه‌ها را تصفیه بفرمایید از هیچ‌کس هم نهراسید بنده دکتر جزایرى اگر یک روزى خدمت‌تان عرض کردم که چرا ضمن این فلان دستگاه را تصفیه می‌کنید و من فلان رفیق را دارم به حرف دکتر جزایرى گوش نکنید به دلیل این‌ که مملکت بیش از این تاب و تحمل فساد دستگاه‌هاى عمومیش را ندارد چون شماها خودتان فاسد نیستید می‌توانید اصلاح بفرمایید به شرط این‌ که خیلى قوى و جسور و بى‌غرض مشغول عمل باشید (قنات‌آبادى- مشغولند آقاى دکتر جزایرى آقاى فروزان قبل از این‌ که تشریف بیاورند مشغول مبارزه با فساد بودند) بنابراین به نظر بنده این سه مطلبى بود که آقایان همشهری‌هاى تهرانى و مردم شهرستآ‌نها و افراد این مملکت و خیال می‌کنم همه آقایان نمایندگان محترم در این مملکت شریک باشند که آقایان بایستى هرچه

+++

زودتر به این مطالب اقدام نمایید والا خداى نکرده اگر دیر بکنید، اگر جسارت این کار را نداشته باشید، اگر خداى نکرده با غرض در این عمل خیر اقدام نفرمایید شکست می‌خورید اگر شکست خوردید مملکت‏ شکست می‌خورد و با پشتیبانى که از تمام مقامات مؤثر از آقایان به عمل می‌آید بایستى سعى بفرمایید که این مطلب در کشور ما اصلاح بشود اگر اقایان خاطر مبارک‌شان باشد بنده پشت این تریبون گفتم که من هیچ توقع خصوصى ندارم در یک مجلس میهمانى هم سى چهل نفر 50 نفر از آقایان نمایندگان و سناتور‌ها بودند این مطلب را در دولت گذشته عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که توقع خصوصى از شما ندارم اگر توقع خصوصى هم عرض کردم نپذیرید اما توقع دارم یک کارى براى مملکت بکنید براى این‌ که ما حمایت می‌کنیم ولى ما حمایت از اشخاص نمی‌کنیم ما به مقدمه‌ای که دولت فعلى آدم‌هاى درست پاک هستند از آ‌نها حمایت می‌کنیم و انتظار داریم که کارى بکنید که شخص اول مملکت انتظار دارد که شما یک کارى بکنید و ملت ایران انتظار دارد که شما یک کارى بکنید بنابراین استدعا می‌کنم، خواهش می‌کنم از موانع نهراسید و با کمال جسارت و قدرت و با کمال بى‌نظرى کارهایی که لازم است براى مردم انجام بدهید براى این‌ که وضع خیلى بد می‌شود بعد از این سه مسئله مطلبى که به نظر بنده در درجه اول اهمیت قرار گرفته و انشاءالله جناب آقاى صفایی را خسته نکرده باشد یک مطلب است که عرض می‌کنم و آن موضوع برنامه‌های عمرانى مملکت است همان طور که جناب آقاى ارسلان خلعتبرى هم فرمودند بایستى فکرى براى آبادانى براى کشاورزى و آبیارى وسایل تولیدى (داراب- اینها تولیدى است) عمرانى و تولیدى است باید یک فکرى بفرمایید و حتماً بایستى سازمان برنامه زودتر شروع به کار عمومی ‌بکند و اگر زودتر شروع به کار و عمل نکند طرفداران خودش و آ‌نها که تا حالا طرفدارى می‌کردند اینها هم ناراحت خواهند شد خوشبختانه سازمان برنامه عرض کردم که مدیر‌عاملش واقعاً مرد بسیار فعالى است و لایقى است ولى همه مردم می‌خواهند که آقایان هر چه زودتر شروع به کار کنند (صحیح است) مطالعه دیگر بس است (صدقى- از بس مردم حرف می‌شنوند خسته شده‌اند) (قنات‌آبادى- آقاى دکتر سد کرج را دارند تعطیلش می‌کنند) مطلب دیگرى که با آقاى فروزان دارم این موضوع تعدیل بودجه است خود حضرت‌عالى یکى از مردان وارد در کار مالیه هستید که آن مطالب را نوشته‌اید قبلى شما هم وارد بوده این را مکرر عرض کرده‌اید نوشته‌اید، تقاضا کرده‌اید خودتان می‌دانید براى این‌ که وضع گذشته تجدید بشود هیچ عملى که بشود هسته عملى و پایه عمرانى مملکت را روى آن گذاشت بالاتر از تعدیل بودجه نیست از این جهت هم یک فکر اساسى بفرمایید و امیدوارم در این راه‌ها موفق شوید و اگر خداى نکرده موفق نشدید از دوستان‌تان هم توقعى نداشته باشید (احسنت)

رئیس- آقاى جلیلى‏

جلیلى- بنده عرایضم راجع به وضعیت یزد بود و حالا که جناب آقاى فروزان و آقایان نمایندگان تشریف دارند خواستم چند موضوع را عرض کرده باشم (قنات‌آبادى- احسنت) آخر من هم سیدم‏

رئیس- آقایان چه خبر است؟ بگذارید بیانات‌شان را بکنند بفرمایید

جلیلى- یزد خشک و کم آب است یزد در تمام سال‌ها بیش از چهار ماه محصول براى خودش ندارد (صحیح است) و مجبور است که همیشه از فارس یا اصفهان و درجه سوم از خراسان آذوقه خودش را تأمین بکنند آقایان نمایندگان محترم فارس شاهد هستند می‌دانند این را که از حالا نبوده و به طورى که عرض کردم هر سال محصول یزد خوب بشود بیش از چهار ماهش را ندارد ولى مردم یزد در این مدتى که بنده به خاطر دارم یعنى در گذشته قبل از شهریور و بعد از شهریور که گاهى اتفاق افتاده است که بعضى از شهرستآ‌نها که خودشان دارایی گندم و آذوقه بودنند مثل خراسان من یادم هست که قبل از شهریور دچار مضیقه شد و گرفتارى نانى گردید ولى یزدى که خودش ندارد هیچ وقت دستش را دراز نکرده و از دولت هم هیچ کمکى نگرفته پروندهایی که هست و مربوط به غله‌ و کمک دولت است اگر مراجعه کنید در تمام مدت‌هایی که بنده به خاطر دارم و قبل از آن هم شنیده‌ام هیچ وقت از دولت نخواسته و خودش آذوقه‌اش را از خارج تهیه کرده و آورده است (صحیح است) یزدى بهترین راهى که دارد براى به دست آوردن مواد غذایی خودش در درجه اول فارس است در دوره چهارم مجلس شوراى ملى دولت وقت براى این‌ که کمکى به یزد بکند و حمل خواربار به یزد دچار اشکال نشود قانونى به مجلس آورد و مجلس تصویب کرده که بخش ابرقو را که جزو خاک اصفهان بود جزو خاک یزد نبود ولى در دولت گذشته یک تصویب‌نامه‌ای صادر شد و ابر قو را از یزد جدا کرد اهالى یزد از وقتى که این کار شروع شد و گفته شد شروع به شکایت کرده‌اند و عملاً هم دیدیم که بلا‌فاصله ابر‌قو و اطراف ابرقو تا پاسگاه‌هایی که دارد مانع شدند از حمل جنس و گوسفند به یزد بنده به جناب آقاى وزیر کشور آقاى علم شرحى عرض کردم و رفتم خدمت‌شان جریان را هم گفتم و ایشان دستور فرمودند که اجناس را که به یزد می‌رود مانع نشوند ولى این کافى نیست استدعا بنده این است که حالا که قانون تقسیمات کشور در کمیسیون کشور مجلس شوراى ملى هست دولت تصمیم بگیرد این نامه را لغو بکند که هم خسارتى به یزدی‌ها و هم به فارس به هر دو نرسد (صدرزاده- ولى نماینده آباده هم در این موضوع یک تذکراتى دارند باید آن را هم بشنویم آقاى امید سالار هم یک تذکراتى دارند) خوب انتخابات‌شان را می‌گذاریم براى آباد و در کمیسیون کشور این کار را انجام بدهند اما یک موضوعى که می‌خواهم عرض بکنم قانون مالیات بر مراتع و علف چرا است که در زمان حکومت مصدق‌السلطنه از اختیارات کرد و گذاردند حالا این قانون در یزد که نان چهار ماه را بیشتر ندارد می‌خواهد اجرا بکند و اداره کل خالصه به عنوان این‌ که بایستى دهات و قصبات یزد مالیات بر مراتع و علف چرا بدهند مأمورین را در آن‌جا گذاشته و به وسیله اداره دارایی یزد از مردم یزد که سالى شاید بیش از 200، 300 هزار گوسفند از فارس براى مصرف خودشان می‌آورند و تمام لبنیات و دولت خودشان را از دولت فارس می‌آورند از اینها مالیات علف‌چر‌ می‌خواهند البته طبق قانون ولى می‌خواهم استدعا کنم از دولت که دستور دهد رسیدگى شود یزدى که خوش به آب ندارد و صحرایش هم خشک و غیر از کویر هم چیزى ندارد دستور بدهند رسیدگى بشود و به جاى این‌ که تشویق بکنند که اگر کسانى در سال 100 تا 200 گوسفند تهیه می‌کنند از اینها مالیات نگیرند و تشویق بیشترى بشوند و از حشم دارهاى یزد الان این موضوع اسباب زحمت مردم شده است.‏ مطلب دیگرى که خواستم توجه دولت را به آن موضوع جلب کنم این است که یزدى اصلاً نساجى می‌کند و کارهاى دستى و نساجى‌هاى یزد هم معروف بود (صحیح است) حالا که دولت در فکر این است که می‌خواهد حمایت از محصولات داخلى بکند و به طورى که در زمان اعلیحضرت فقید دستور داده شده بود که پارچه‌ها و مایحتاجى را که در کشور تهیه بشود به مصرف ارتش و دوایر دولتى و کارمندان دولت برسد باز هم این موضوع توجه بکنید بلکه ازاین راه کمک مؤثرى به یزد بشود.

رئیس- آقاى رضا افشار.

رضا افشار- بنده در دو موضوع می‌خواستم وقت ذى‌قیمت آقایان را چند دقیقه اشغال کرده باشم و حالا عرض می‌کنم‏. آقایان نمایندگان محترم‏

پس از معاودت از سفر افغانستان مشاهدات خود را در آن کشور به عرض مجلس شوراى ملى رسانده و ضمناً بدون ذکر نام مؤلف عرض کردم انتشار کتابى از ناحیه یکى از آقایان سناتورها در تغییر مشکل هیرمند بى‌اثر نبوده است‏.

جناب آقاى فرخ به استناد نامه از چند نفر از مردم سیستان خود را در جلسه چهار شنبه 17 خرداد مجلس سنا سیستان‌شناس و مرا لاقید به محل مشکل هیرمند معرفى فرمودند

با کمال تأسف از این قبیل تظاهرات کودکانه خوشوقتم که از کتاب مزبور غیر از چند نفر در تهران و معدودى از افغانستان مستفى نشده‌ام والا اهالى محترم سیستان ملتفت می‌شدند که علت خرابى کار و هزینه بی‌کارى از کجا آغاز و سرچشمه گرفته است این عرض اول بنده بود و اما عرض دوم متأسفانه هر قدر مدت قانونگذارى دوره 18 به پایان خود نزدیک‌تر می‌گردد ترموتر چاپلوسى ضعف اداره لایقیدى به انجام وظیفه بى اعتنایی به دردهاى بى درمان کشور از ناحیه بعضی‌ها بالاتر می‌رود (صدقى- از اول هم همین طور بود)

بدبختانه شایعه تهیه لیست انتخاباتى از طرف شادیان جامعه چندان برخى از افراد غیر‌مجرب را که قطر لوله فکرشان از حد اعتدال کوچک‌تر است سرسمام زده کرده است که حاضرند تمام قوانین موضوعه و اساسى را فداى موفقیت در انتخابات دوره نوزده نمایند. به طورى که بنده تشخیص دادم با کمال تأسف اختلافات در مجلس شوراى ملى روى اصول نیست و برخى‌ها به طرفدارى از شخص بیش از جانبدارى از اصول اهمیت ارزش قائلند و روى همین سیره و علت است که در محیط کشور ما آثار و نشانه‌هاى حکومت فردى زیادتر از علائم و امارات حکومت قانونى ملحوظ و مشهود است‏.

هر گاه مطابق قسمتى که خورده‌ایم فقط توفیض حکومت قانونى برخورد و مقدرات وطن و ملت خویش می‌شدیم بالاتردید بک مشت عوامل ضعیف و نپخته و یک عده بچه‌هاى ریش‌دار و بى‌اطلاع نبض جامعه ما را به دست نگرفته و بر‌خلاف ناموس شرافت وجدان خود را دکترهاى حاذق و متخصص به ما قالب نکرده و با آمپول صامعه فریب مبارزه با فساد اعصاب و عروق ما را تخدیر نمی‌توانستند بکنند.

هر گاه این پیغمبران کاذب و ریاکار در ادعاى خود صادق و راستگو بودند می‌بایست در ظرف این مدت دوماهه ضمام‌دار خود لااقل چند نفر وزیر و وکیل و نظام مدیر‌کل را به کار میز محاکمه دعوت کرد و با کشف و عملى کردن خیانات و سوءاستفاده از خباثت آ‌نها مردم را به مفهوم مصداق لقب کابینه‌ مبارزه با فساد‌ مأنوس و مربوط می‌کردند (قنات‌آبادى- اینهم در جریان است) ولى افسوس این کابینه غیر از ایجاد عدم امنیت و غیر از تشویق تشتث و نهب و

+++

 قتل و غارت غیر از رسوا‌کردن مردم آرامش‌طلب ایران در انتظار بیگانگان معجزه صورت نداده ‌اما نباید فراموش کرد زمینه انتفاع و بهره‌بردارى از این سیاست بى‌آبرو و افتضاح‌آمیز براى عمال کشور خاصى در سرتاسر مملکت ممهد و مهیا کرده است (سلطانمراد بختیار- کشور خاص کجا است) این را وقتى آمدم پایین به آقا عرض می‌کنم این کابینه با احساسات مراجعه تقلید ملاعبه و با تمایلات اکثر قریب به اتفاق مردم نجیب ایران مکابره و حتى وسائق و تعهدات بین‌المللی را نیز مورد احترام قرار نداده است (بهبهانى- آقا چه کار کرده است این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟) (دکتر جزایرى- اینها به صلاح مجلس نیست) سؤال وکیل از وکیل جایز نیست بعد می‌آیید اینجا حرف می‌زنید.

سلطانمراد بختیار- آقاى افشار این حرف‌ها چیست می‌زنید توى مجلس؟ (زنگ رئیس) شما از پارلمان سوءاستفاده می‌کنید.

سید احمد صفایی- معلوم می‌شود تو هم طرفدار بهایی‌ها هستى‏

سلطانمراد بختیار- این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ بیا پایین توهین نکن (زنگ رئیس- دعوت به سکوت)

دکتر جزایرى- همه مردم اشخاص را می‌شناسند این حرف‌ها چیست؟

بهبهانى- ملاحظه هیچ مقامی ‌را نمی‌کند (زنگ رئیس)

رئیس- آقاى بهبهانى بنشینید ببینم چه می‌گویند

سیداحمد صفایی- آقاى افشار چرا اسم مراجع تقلید را می‌برید؟ (زنگ رئیس)

افشار- اجازه بدهید من حرفم را بزنم بعد هر چه می‌خواهید بگوید اینجا مجلس شوراى ملى است‏

بهبهانى- این مخرف‌ها چیست که می‌گویید

دکتر جزایرى- تو کى نماز خواندى؟ کى روزه گرفتى؟ کى خمس دادى؟ کى زکات دادى؟ کى می‌گویی مراجع تقلید در عمرت یک رکعت نماز نخوانده‌ای‏

رضا افشار- اجازه بفرمایید من حرفم را بزنم اینجا مگر زندان است، مگر سر گردنه است؟

سلطانمراد بختیار- حرف خلاف قانون نمی‌توانى بزنى سر گردنه آن کسى می‌رود که دزدى می‌کرده تودزدى می‌کردى خجالت بکش شرم بکنم، حیاکن، (زنگ ممتد)

رئیس- دعوت به سکوت‏

قنات‌آبادى- اکثریت اقلیت را ترور می‌کند این وضع مجلس نمی‌شود اگر توى مجلس هم وکیل اجازه نداشته باشد حرف بزند حرفش را کجا بزند بروید آقا (زنگ ممتد رئیس) (همهمه نمایندگان)

سلطانمراد بختیار- بروم یا کسى که از طواوها پول می‌گیرد؟

رئیس- آقاى بختیار به شما تذکر می‌دهم‏

قنات‌آبادى- برو دزد

رئیس- آقاى قنات‌آبادى به شما هم تذکر می‌دهم‏

سلطانمراد بختیار- دزد تو هستى تو اهانت می‌کنى شما هستید که دزدى می‌کنید و خجالت نمی‌کشید

رئیس- اینجا مگر مجلس کشتى است هر کس شلوغ بکند می‌دهم اخراجش کنند بگذارید بفهم چه می‌گوید. بفرمایید آقاى افشار ولى شما هم متوجه صحبت‌تان باشد

دکتر جزایرى- می‌گوید دکترهاى ریش‌دار

رضا افشار- این دولت فاسد تحت عنوان مبارزه با فساد یک مشت مردم بى‌گناه و لیسانسه را از دوایر دولتى به نام شخص شخیص اعلیحضرت شاهنشاه بیرون ریخته و هر‌گونه استخدام بعدى را به اسم خود عملى ساخته است (صحیح است)

هر گاه ماده 5 قانون حکومت نظامی ‌از طرف مجلس شوراى ملى ملغى گردد من به همکاران محترم خود اطمینان می‌دهم که براى دولت آقاى اعلى شخصیت مورد ملاحظه باقى نمی‌تواند بماند. آقایان انحراف ما از لحاظ رعایت اصول نفوذ و سلطه ارتجاع را در این سرزمین مستقر و حکومت قانون را به کلى متزلزل کرده است. آقایان محترم هر گاه مدرک و ملاک احترام ما از شخص و یا اشخاص فضل دانش و تجربه و استعداد می‌بوید بى‌شبه وزارت کشور که محور سیاست عمومی ‌ماست سپرده دست جوانى نمی‌شد.

رئیس- آقا اینها به شما مربوط نیست آقاى سید احمد صفایی بنشینید من دارم صحبت می‌کنم شما درباره که این جوان است و این قبیل صحبت‌ها اگر وارد شوید نمی‌گذارم‏.

افشار- پیر است‏؟

رئیس- نه جوان است اما به هر حال مجلس رأى داده و وزیر شده و اینجا آمده، گوش بدهید آقایان به خاطر دارند که اقاى هژیر را شاید براى ریاست وزرا‌ خود من هم موافق نبودم ولى وقتى مجلس رأى داد همین آقاى شمس قنات‌آبادى آمدند به آقاى حاج سید ابوالقاسم میتنگ دادند من گفتم رأى مجلس محترم است و به وزیرى که آمده و مجلس رأى داده اگر یک کلمه اهانت کنید مجبورم جلوى شما را بگیرم‏.

افشار- چون مجلس رأى داده وزیر اقلیت و اکثریت هر دو هست و من هم چیزى نگفتم جوانى که عیب نیست اگر عیب بود قسمت اعظم آقایان جوان هستند ولى این شخص به هیچ‌وجه از جغرافیاى کشور و موقعیت و شخصیت مردم استآ‌نها و شهرستآ‌نهای متعدد آن اطلاع ندارند و چنانچه ما تشخیص داده بودیم سیاست خارجى مملکت از سیاست داخلى آن الهام می‌گرد وزارتخانه مزبور را میدان فوتبال یک عده جوان ناآزموده و خام طمع قرار نمی‌دادیم که متوالین انحلال مجلس و تهیه علمی است دوره نوزده را براى ارعاب و تزویر به رخ ما بکشند (سلطانمراد بختیارى- جناب آقاى رئیس- اینها صحیح نیست)

رئیس- اینها همه دوغ است من باید اینجا توضیح بدهم اینها همه دورغ است و تحریکاتى است که مغرضین می‌کنند و هیچ صحت ندارد و بنده تکذیب می‌کنم‏.

افشار- امیدوارم این طور باشد و نیز می‌بایست آقاى علاء توجه داشته باشند که وزارت کشور یکى از وزارتخانه‌های خیلى حساس و وزیر ما است بدهى است دور از حزم و سیاست خواهد بود که یک چنین وزارتخانه همه و مؤثر در حایت اجتماعى را تفویض اراده شخصى نمایند که به تمام معناى کلمه نسبت به مقتضایت مقام خود ناجور و نارسا است. آقایان نمایندگان محترم استدعا دارد در تجزیه و تحلیل عرایضم بیش از استناد به ‌اموالم مودت با وزرا‌ کابینه موجود متوجه تأمین سعادت عمومی ‌مردم کشور و متکى و به حفظ احترام قوانین بوده و بدانید که حفظ شرافت مقام نمایندگان براى همه ما به مراتب از تکرار ستم مزبور به شرط لاقیدى و انجماد و اطاعت کورکورانه زیبنده‌تر ئو براى جامعه نیز مفید‌تر خواهد بود (دکتر جزایرى- یک سال و نیم وزارت کشور وزیر نداشت چرا اعتراض نکردى؟)

آقایان محترم شخصیت اجتماعى و سیاسى افراد کابینه دول همجوار را با فرد فرد اعضاى کابینه فعالى مقاسیه فرمایید تا بدانید ما در مقابل دنیاى پرشور و حوادث دهشتناک و رجال ورزیده و فهیم آنان چگونه می‌خواهیم اثبات موجودیت نموده و با این تفنگ‌هاى حسن موسى در کفه ترازو سیاست عمومی ‌دنیا براى خود وزن و ثقلت و قدر و منزلتى ایجاد نماییم.

ایجاد پست نایب نخست‌وزیرى از ادعات بر‌خلاف قانون آقاى دکتر مصدق بود (دکتر جزایرى- چرا برخلاف قانون؟)

رئیس- به شما چه دفاع کنید؟ به عقیده ایشان برخلاف قانون بود ایشان عقیده خودشان را می‌گویند.

افشار- اینک آقاى علاء با تکرار جرم مزبور شاید هنوز هم تصور می‌نمایند ممکن است در کارهاى مملکتى مانند امورات شخصى براى خویشتن تعیین وکیل مدافع نمایند (دکتر جزایرى- آقاى علاء بسیار مرد با شرافتى است) پس جنابعالى متکلم‌الوحده هستید دیگران حرف نزنند. آقایان محترم اجازه بفرمایید اصل ششصد و یکم متمم قانون اساسى را براى تشخیص ذهن همکاران محترم بخوانم.

اصل شصت و یکم- وزرا‌ علاوه بر این‌ که به تنهایی مسئول مشاغل متخصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسول و ضامن اعمال یکدیگرند تعمق در مدول و مفهوم این است مسلم می‌دارند که یا کابینه سابق به هیچ‌وجه در انجام وظیفه خود تعلل و تقصیر نداشته و شهرت شیوع و رواج فساد در اطراف برخى از عمال آن بی‌جا و بى‌مأخذ بوذه است (بهبهانى- چند نفر‌شان را الان گرفته‌اند و توى محبس‌اند) (دکتر جزایرى- دکتر صیفى توى مجلس است) و یا این‌ که در راعیت و احترام مفاد و مدول قانون پیش از حق قدرت توسل جسته‌ایم والا چگونه می‌شود سه نفر از وزرا‌ مسئول دولت سابق را که دولت آقاى علاء عضویت دارند با صراحت اصل شصت و یکم قانون اساسى ملائکه‌هاى آسمانى فرض و بقیه را بر‌خلاف عدل و انصاف در ردیف مردمان فاسد به هیئت اجتماع معرفى کرد.

در خاتمه عرایض خودم استدعا دارم موافقت فرمایید موافقت‌ها و مخلفت‌ها با دولت و لوایح پیشنهادى آ‌نها روى اصول قرار داده شود نه روى اونس و استیناس با آقاى وزرا‌ و تنیز میل دار‌م توجه دقیق داشته باشید که اگر من اهل آز و استفاده اعم از مشروع و نامشروع می‌بودن بدهى است نمی‌توانستم با این صراحت بیان سیاست دولت کنونى را مورد انتقاد شدید قرار دهم و چون لیاقت کفایت اعضاى دولت حاضر متناسب با انتظار و ترغب و علاقمندى شاهنشاه و نمایندگان محترم به تأمین رفاهیت و مساعدت مردم ایران است لذا مغتضى است با یک وحدت بی‌نظیر در تاریخ مشروعیت ایرن طبق اصل شصت و هفتم مبتى بر دولت موریانه خورده کنونى را معلوم و جامعه وحشت‌زده را از این اضطراب رهایی و نجات بخشید آقایان نمایندگان محترم ساختن سد کرج که یکى از اقدامات مفید و عمرانى دولت سابق بود این‌ که در اثر نداشتن پول تعطیل و هزینه زندگى به طور سرسام انگیز رو به افزایش فقر و مسکنت در کلیه نقاط کشور مانند لاقیدى متصدیان امور به انجام و درک وظیفه نمایان و با این وصف جاى تأسف است که بعضى از افراد دولت سرگرم حماسه و رجز‌خوانى و جویاى قدرت و طالب کسب هستند قافل از این‌ که با تضعیف ملت و زیر پا گذاشتن قوانین و بى‌اعتنایی بر رعایت اصول و عدم توجه به جریان سیاسى اوضاع دنیا ممکن است غیر‌ممکن بشود دولت نیرومندى از میان ملت پریشان و بى‌اطلاع و غیر‌مأنوس به تکالیف غیر‌ضرورى و اجتماعى بیرون کشید.

مادامی ‌که ملت ایران تحقیر و تضعیف

+++

می‌شود بدهى است منتهاى بى‌فکرى و اشتباه خواهد بود که افرادى با خیال واهى در صدد کسب اقتدار بر آیند.

آقایان دولت‌ها وقتى می‌توانند واجد قدرت باشند که ملت تحت حکومت آ‌نها صاحب عزم و نیرو و استقامت اداره بوده باشد والا با پوشاندن لباس گلاداستون به آقاى علاء و گذاشتن کلاه تالیران به سر آقاى انتظام و انداختن شنل هندنبورک به دوش تیمسار سپهد هدایت (سلطانمراد بختیار- آقا این حرف‌ها چیست که می‌زنید این حرف‌ها بد است آقاى افشار- این حرف‌ها را مملکت را خراب می‌کند بعد اینها را نزنید) و بستن قداره لودوندورف به کمر تیمسار سرلشکر باتمانقلیچ و بستن کروات مسیو کایبو به گردن آقایان دکتر امین و فروزان نمی‌شود قلب ماهیت در آنان به وجود آورد.

منبع تحصیل نیرو ملت است و بس و ما باید با اصلاح مرکز ثقل اداره و اهوء خویش سعى در بهبود وضع عمومی ‌مردم کنیم تا مردم نسبت به مقدرات خود علاقه‌مند و دایر به حق حیات اجتماعى و سیاسى خویش ساعى و کوشا باشند وگر‌نه چاره نیست باید تسلیم این اشخاص معلول و معیوب شد و براى عذر تقصیر متوسل به گفته شیخ سعیدى بشویم که فرموده است که هر عیب که سلطان بپسندد هنر است‏

3- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانى دارایی راجع به مالیات بر ارث‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم نسبت به ماده 27 لایحه مالیات بر ارث اعلام رأى شده بود قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده بیست و هفتم- کسانى که طبق قانون سابق در تقدیم اظهار‌نامه به عللى تأخیر نموده‌اند و به عنوان مطالبه جریمه تأخیر تعدیه مورد تعقیب قرار گرفته‌اند در صورتى که در کمیسیون‌هاى بدوى یا تجدیدنظر توافق نموده و یا به پیش آگهى تسلیم شده در ظرف مدت سه ماه ترتیب پرداخت دوین مالیاتى خود را با موافقت وزارت دارایی بدهد از جریمه و خسارت دیر کرد معاف خواهد بود

تبصره- مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعى نشده است از لیست نرخ مالیاتى و خسارت جرایم مقررات قانون 1316 می‌باشد

رئیس- آقایانى که با ماده 27 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 28 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد) قرائت شد.

ماده بیست و هشتم- مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و صلح بر اساس آئین‌نامه اجرایی مالیات‌ها وصول خواهد شد

رئیس- آقاى عماد تربتى مخالفید (عماد تربتى- مخالفم) بفرمایید

عماد تربتى- بنده با آن‌که اصولاً با قانون مالیات بر ارث موافق بوده‌ام ولى از نظر تذکر فرعى با این ماده مخالفت کرده‌ام چون بنده با قانون مالیات بر ارث اصولاً باید موافق باشم مالیات بر ارث مالیاتى است که در واقع با آن‌که که تعدیه می‌شود ولى مؤدى نگرانى ندارد زیرا که از منافع خود یک قدرى کمتر پرداخت می‌کند مخالفت بنده مخالفت اصولى نیست ولى چون این ماده یک تعارضى و تضایدى با ماده بعدى دارد از این جهت بنده خواستم یک تذکرى بدهم در این ماده نوشته شده است که‌ مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و صلح بر اساس آئین‌نامه اجرایی مالیات‌ها وصول خواهد شد‌ در صورتى که بلافاصله در ماده بعد که ماده 29 باشد آئین‌نامه اجراى مقررات این قانون را موکل کرده است به آئین‌نامه‌ای که در وزارت دارایی تهیه و با تصویب کمیسیون دارایی خواهد گذشت در صورتى که این دو ماده با هم مخالف است اگر چنانچه بایستسى مطابق آئین‌نامه‌هاى اجرایی سایر مالیات‌ها باشد که ماده 29 موضوع نخواهد داشت (صحیح است) و اگر طبق ماده 29 بایستى آئین‌نامه مخصوصى برایش نوشته شود که تابع آئین‌نامه‌هاى عمومی ‌نخواهد بود به نظر بنده این ماده با آن ماده 29 که بعدش نوشته شده است زائد خواهد بود و به همان ماده 29 باید قنات کرد (صحیح است) که در مجلس سنا وقتى لایحه می‌رود اشکالى نکند و وضع همکارى ما با مجلس سنا از بین نرود.

رئیس- آقاى صارمی ‌مخبر کمیسیون دارایی- نظرى که جناب آقاى عماد تربتى داشتند تأمین می‌شود به این شکل که در اینجا تذکر داده می‌شود که مالیات بر ارث و نقل و انتقالاتى که مطابق آئین‌نامه اجرایی مالیات بر در‌آمدها خواهد بود ولى همین آئین‌نامه باید به تصویب کمیسیون دارایی برسد براى این‌ که در ماده 29 به نحوه اطلاق و به طور کلى گفته شده است که آئین‌نامه اجرایی مقررات این قانون بایستى به تصویب کمیسیون دارایی برسد و به علاوه این موضوع که تذکر داده می‌شود می‌رود موافقت آقاى فروزان کفیل وزارت دارایی هست و این آئین‌نامه را می‌آوردند در کمیسیون دارایی تصویب می‌کنند بنابراین اشکال مرتفع خواهد بود.

رئیس- آقاى قنات‌آبادى موافقید یا مخالف؟

قنات‌آبادى- بنده یک مطلب دیگر می‌خواهم عرض کنم یک سؤالى از وزارت دارایی راجع به شرکت کامفرمایر کرده بودم عریضه‌ای حضور مقام ریاست تقدیم کردم و مقام ریاست زیرش دستور فرمودند که وزارت دارایی هم بروند مربوطه به این امر را بفرستند به مجلس با این‌ که نامه فورى بوده و همان روز هم فرستاده شده است اما متأسفانه از آن روز تا حالا پرونده را نه فرستاده‌اند و من اطلاع پیدا کرده‌ام که در اداره کل غله یک عده‌ای می‌خواهند بعضى از اوراق این پرونده را بدزدند تا این مطلب محو شود خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم بفرمایند آقاى کفیل وزارت دارایی این پرونده را بفرستند به مجلس‏

رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی‏

کفیل وزارت دارایی (فروزان) - نسبت به موضوعى که جناب آقاى قنات‌آبادى تذکر دادند به بنده مر‌قومه مقام ریاست نرسیده است اگر رسیده باشد قطعاً بدانند که بنده هم دستور داده‌ام که پرونده را جمع‌آوری کنند و مسلماً بدانید که تصوفى در پرونده نخواهد کرد و خود حضرتعالى موقعى که پرونده را مطلالعه خواهند فرمود خواهید دید که تصوفى خواهید دید که تصوفى نشده‏

قنات‌آبادى- جمع‌آوری چیست آقاى فروزان این پرونده جمع‌آوری است آن سپرده را پرداخته‌اند پرونده در آفریقا نبوده است‏.

کفیل وزارت دارایی- بنده مرقومه مقام ریاست را به خاطر ندارم زیارت کرده باشم ممکن است که قبل از بنده بوده باشد (قنات‌آبادى- در همان حین کفالت شما بوده) حالا تحقیق می‌کنم و در جلسه گذشته بعد عرض می‌کنم و اما در موضوع این ماده 28 عرض می‌کنم که این ماده با ماده 29 دو ماده متمایز است ماده 28 به اصلاح ضمانت اجراى قانون را می‌خواهد اجازه داده باشد یعنى که ما بالاخره این قوانین یعنى آن آئین‌نامه اجرایی را که قوانین که مطابق ماده 29 می‌آوریم در کمیسیون قوانین داراى تنقیح و توصیب می‌شود وقتى بخواهیم به مرحله اجرا بگذاریم خود قانون تکلیفش را تعیین کرده است یعنى گفته است بر اساس مقررات آئین‌نامه اجرایی مالیات اجرایی مالیات‌ها را هم مجلس تصویب کرده است یعنى بالاخره فرض کنید اگر کسى مالیاتش قطعى شد حق توقیف و همچنین حبس کردن مدیون را داریم این را مجلس بایستى به صراحه تصویب بکند تا دولت بتواند از این ماده استفاده بکند تقریباً یک امر جزایی است و اگر تصویب نکنند کمسیسیون در این آئین‌نامه که می‌خواهد بگذارد حق تصویب امر جزایی علاوه بر آنچه که در قانون هست ندارد خواستم عرض کنم که این دو ماده از یکدیگر متمایز است و هر دو هم لازم است‏.

رئیس- آقاى داراب موافقید شما؟ (داراب- بنده قربان تقاضایی نکرده‌ام) آقاى ارباب شما موافقید (ارباب- بنده عرضى ندارم) آقاى دکتر پیر‌نیا موافقید (دکتر پیرنیا- بله)

دکتر پیرنیا- البته توضیحى که بنده می‌خواستم عرض بکنم جناب کفیل وزارت دارایی فرمودند به قدرى واضخ‌تر عرض بکنم براى استحضار جناب آقاى عماد تربتى که براى وصول تمام مالیات‌ها یک آئین‌نامه‌ای است براى اجرا و طرز اجرا که ربطى به یک مالیات به خصوصى ندارد ولى آئین‌نامه مخصوصى است که طبق ماده 29 تهیه و توصیب کمیسیون قوانین دارایی خواهد رسید این آئین‌نامه اجرا است که ملاک عمل قرار داده شده است که به نام اجرا که آن هم سه مرحله دارد مرحله اخطار اجرایی است و مرحله توقیف مال است و بعد هم مرحله فروش مال و حراج که این به تصویب کمیسین مشترک دارایی و دادگسترى مجلسین رسیده است (صحیح است) و جنبه قانونى دارد مربوط به کمیسیون دارایی فقط هم نیست چون جنبه‌هاى قضاییش خیلى بیشتر است به همین جهت ان را تفکیک کرده است قانون در سایر آئین‌نامه‌هاى اجرایی که ان آئین‌نامه‌هاى اجرایی مربوط به مالیات بر ارث است که جنبه مالیاتى دارد و مربوط به کمیسیون قوانین دارایی است و به همین جهت براى این‌ که این قسمت تفکیک بشود واین یک آئین‌نامه است که به تصویب دو کمیسیون رسده است و کمیسیون دادکسترى هم در آن نظر داشته این تفکیک در این دو ماده به عمل آمده است و به نظر بنده اگر موافقت بفرمایید مناسب است که این دو آئین‌نامه از یکدیگر مجزا باشد (عماد تربتى- احتیاج به ماده بعد نبود ماده بعد مر بوط است به قانون اجراى مالیات بر ارث اینن آئین‌نامه اجرایی به طرز اجراى تمام مالیات‌ها مربوط است راجع به این است که دولت مطالباتى که بابت مالیات دارد به چه ترتیب به وسیله اجرا وصول بکند ماده 29 مربوط است به آئین‌نامه مربوط به اجراى این قانون مالیات بر ارث که به هیچ‌وجه مربوط به آئین‌نامه اجرایی در این ماده ذکر شد نیست‏.

4- تقدیم یک فقره سؤال و دو فقره تلگراف به وسیله آقایان مصطفى ذالفقارى و دکتر امیر نیرومند

رئیس- آقاى ذلفقارى‏

مصطفى ذالفقارى- بنده سؤالى است از وزارت دارایی کردم تقدیم می‌کنم‏

رئیس- بسیار خوب آقاى دکتر امیر نیرومند

دکتر امیر نیرومند- دو تلگراف است از شوراى کارخانه‌جات اصفهان که وضعشان خیلى بد است تقاضا می‌کنم توجهى بشود که ممکن است کارخانه‌جات تعطیل شود

+++

5- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث‏

رئیس- دیگر کسى در ماده 28 اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده 28 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 29 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده بیست و نهم- آئین‌نامه اجراى مقررات قانون و میزان جرایم آن را در وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیسون قوانین دارایی مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده خواهد شد

رئیس- کسى اجازه صحبت در این ماده نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 29 آقایانى که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 30 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده سى‌ام- مقررات و قوانینى که مخالف این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 30 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات لایحه مطرح است آقاى ارسلان خلعتبرى‏

خلعتبرى- آقایان محترم بنده اولین دفعه که با اجازه مقام محترم ریاست می‌خواهم تقاضا بکنم که در این فرصتى که دارم یک مسئله از لحاظ مصلحت مملکت تذکر بدهم اختلاف عقیده و اختلاف سلیقه بین نمایندگان محترم زیاد است ولى باید همیشه رعایت کرد که در برخورد این عقاید لطمه به کشور وارد نیاید (صحیح است) بنده نسبت به همین جهت نسبت به تمام فرمایشاتى که همکار محترم آقاى افشار ایراد کردند هیچ مطلبى نمی‌خواهم عنوان کنم براى این‌ که نماینده آزاد است در اظهار عقیده ولى آن قسمتش که فرمودند این عمل اخیر بر‌خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است راجع به بهایی‌ها بنده لین تذکر را می‌کنم (رضا افشار- بنده همچو چیزى نگفتم) اگر همچو مطلبى که گفته نشد خیلى متشکرم و اگر کسى یک همچو چیزى تصور کند صحیح نیست (صفایی- بر‌خلاف تعهدات نیست) این تصور یا این استنباط بشود حتى این استنباطش صحیح نیست بر‌خلاف تعهدات بین‌المللی هم چیزى صورت نگرفته چون آقایان دیده‌اند در این قسمت اخیر در تمام مملکت ایران به هیچ وجه صدمه زده نشد و به هیچ‌وجه آزار و شکنجه نشد با نهایت آرامش یک عمل داخلى انجام گرفت و اگر رئیس ستاد رفت شخص خودش رفت سر‌لشگر نادر با تمام نقلیچ رفت از طرف دولت ایران به تحقیق مأموریت نداشت و اگر دولت بگوید من تکذیب می‌کنم براى این‌ که تبلیغاتى بر علیه این مملکت در دنیا نشود (سیداحمد صفایی- رئیس ستاد هم مطابق قانون اساسى عمل کرده است) توجه بفرمایید می‌خواهم یک مطلبى اعتراض بکنم که یک تلگرافى به کمیسیون عرایض از استرالیا آمده به عنوان این‌ که در ایران از مقام ریاست مجلس تقاضا کرده که از شکنجه و آزار عمومی‌که در ایران برخلاف منشور بین‌الملل می‌شود جلوگیر بکنند این کذب محض است در ایران به هیچ‌کس شکنجه و آزارى نشده هر کس این حرف را بزند دورغ ‌‌گوید در ایران هر کس از لحاظ مالش و جانش امنیت و مصونیت دارد و این تهمت وارد نیست مسئله دومی ‌که خواستم عرض بکنم این لایحه تا به اینجا رسید که آقایان ملاحظه فرمودند می‌خواستم به آقاى کفیل وزارت دارایی که در اینجا تشریف دارند یک تذکرى بدهم آقاى فروزان این‌ که مردم در ایران مالیات نمی‌دهند و در سایر جاها می‌دهند که دستگاه دولت از مدت‌ها با این طرف در مردم ایجاد علاقه و رغبت براى دادن مالیات نکرده است براى این‌ که پولى که مردم به مالیات می‌دهند اکثر این پول در راه‌هایی مصرف می‌شود که در واقع مردم ایران آن را در حکم اسراف و اتلاف پول می‌دانند (صحیح است) شما اگر‌ این طور عمل بکنید شما مقصودم از 10 سال 15 سال به این طرف است که با ده تا معامله یا با 5 تا معامله صد میلیون تومان به مردم ضرر برسد یا آن‌جاهایی که مردم پول لازم دارند در آن‌جاها پول مصرف نکنند یا این پول مردم را صرف کارهایی بکنند که لازم نیست بنابراین این مالیات دهنده ایرانى حاضر نمی‌شود مالیات بدهد پس باید کارى بکنیم که پول صحیح مصرف بشود و در مردم هم ایجاد رغبت بکند اگر شما بگویی در مردم آمریکا و آلمان مردمش علاقه‌مند به مملکت و مالیات می‌دهند ولى در اینجا نیستند این دورغ است بنده چون خودم جناب آقاى فروزان وکیل عدلیه هستم مکرر وکیل اشخاصى بودم مالیات‌شان را بدهند و مالیات واقعى را هم حاظر شدند ولى برایشان اشکال ایجاد کرده‌اند 50 هزار تومان را یک میلیون دویست تعیین کرده‌اند در دولت گذشته یکى از کارهاى خوبش این بود که یک هیئتى را معین کردند که از بهترین و جدى‌ترین مأموران دارایی و از عدلیه هم کمک گرفتند براى نمونه عرض می‌کنم آقاى ‌هاشم مفخم آقاى محمد‌على‌خان گرگانى ناصحان شعبه‌ای که در یک پرونده من با آ‌نها سرو کار داشتم مردمانى بودند که ممکن نیست با صد میلیون تومان هم خریده بشوند عمرشان راگذرانیده‌اند و همش هم با شرافت این پروندهاى مالیاتى براى مردم اسباب اشکال شده باشد این پروندها به وسیله ناندانى شده بود وسیله تهدید شده بود شما رسیدگى کنید وقتى یک مأمورى مالیات به ناحق مطالبه می‌کند یک مأمورى جرأت ندارد بیاید رأى عادلانه بدهد و آن کسى که به ناحق مطالبه می‌کند نظرش قابل قبول‌تر است‏. این مسئله یک مسئله عجیبى شده است و سلب اعتماد و سلب جرأت شهامت از تمام مأموران دولتى کرده اشخاصى به تاصور خدمتگذارى یا به مقاصد سویی می‌آیند به جاى صد هزار تومان دو میلیون تومان مطالبه می‌کنند و آن وقت اشخاص دیگر جرأت نمی‌کنند نسبت به آن اظهار‌نظر بکنند شنیده‌ام اخیراً دستور داده‌اند که توافق به داورى نشود این دستور بسیار غیر وارد و غیر‌صحیحى است بنده عرض کنم در ایالات آمریکا مردم خودشان داوطلب می‌شوند مجامع داورى است که تمام اختلافات را با دولت از طریق داورى حل کند حالا اگر در این مملکت 5 نفر پیدا شود داورى غلط بکند سوء‌استفاده بکنند یا 5 نفر پیدا بشود در طریق توافق غلط نظر بدهد نباید این اصل را از بین برد شما اشخاص صحیحى را در کار بگذارید مثل آقاى گرگانى اگر ده میلیون تومان هم براهش بدهند ممکن نیست که شرافت خودش را آلوده بکند و این را می‌خواستم به شما عرض بکنم که عمل خودتان را به این قرار ندهید که اگر یک کسى یک مالیات زیادى مطالبه کرد او را مورد تشویق قرار بدهید مثل این‌ که هر کس تریاک زیاد فروخت مورد تشویق شما قرار نمی‌گیرد در مسئله وصول مالیات دقت کنید و مأمورین‌تان را مکلف کنید در ظرف یک ماه این اختلاف را خاتمه بدهند اگر زیادتر از یک ماه طول کشید آ‌نها را‌ مسئول قرار بدهید اگر صد میلیون تومان را یک میلیون تقدیم کرد طبق آئین‌نامه مجازاتش بکنید بگوید اگر بیش از ده درصد یا 20 درصد مالیات زیادتر تقویم کردى مجازات خواهید شد که بتوانید در مردم ایجاد اعتماد بکنید از ناحیه مردم به مردم زحمت نیاورید این‌ که اگر فرض کنیم دستگاه وصول مالیات رفع اختلاف بین مردم و دولت با طریق عادلانه و منصفانه براى تجارت عمل بکنید به نظر بنده اگر شما این رویه را عمل بکنید این یک توفیقى است که به صرف شما خواهد بود از حالا مردم درصدند که براى فرار از مالیات وسیله پیدا کنند همین یک ماه پیش آقاى فروزان یک نفر پیش من آمده بود و می‌خواست مالش را به یک کسى صلح کند چون خودش اولاد نداشت می‌گفت شما یک راهى براى من پیدا کنید که هم این‌ که مالم مال خودم باشد و هم این‌ که بعد از وفاتم مالیات بر ارث نخواهد و گفتم این راه هم از فکر من و هم از شرافت من خارج است بروید به فکر دیگرى بکنید بهتر است که صبر بکنید بعد از 120 سال که مردید مالتان به دولت برسد والا به هر کس می‌خواهى سند بدهى سند در هیچ محکمه‌ای پذیرفته نخواهد شد هر نوع فرارى که بخواهید بکنید نمی‌شود که این سند قطعى بدهید و این را هم می‌خواستم بگویم از حالا در صدد هستند براى فرار از مالیات بر ارث او می‌گفت آقا من می‌خواهم پول را بدهم چون اعتماد به وضع تجارى و کسب خودم ندارم گفت که اگر اطمینان داشته باشم مالم را به دیگرى نمی‌دهم من او‌ را منصرف کردم ولى شما بدانید که هزاران نفر می‌خواهند این کار را بکنند براى این‌ که اعتماد ندارند که دولت ذی‌حق است در آنچه که از آ‌نها مطالبه می‌کند مسئله دیگرى را که می‌خواستم عرض بکنم این است شما وقتى در این مورد و موارد دیگر از مردم مالیات می‌گیرید این را هم بدانید که در مقابل مردم هم وظایفى دارید امروز آقاى فروزان تجارت ایران و وضع اقتصادى ایران به مناسبت هم‌آهنگ نبودن دستگاهاى مختلف دولت و دخالت‌های بی‌مورد دولت و عدم توجه به این‌ که چه باید کرد و چه طریقه صحیحى اتخاذ کرد تمام مردم از کار و فعالیت مأیوس شده‌اند باید به مردم کمک بکنید براى مردم تسهیل بکنید دزر آمد مردم را خوب بکنید وضع اقتصادى و تجارى را خوب بکنید آن وقت از مردم مالیات بگیرید آن وقت همه مردم به میل می‌دهند یک مطلبى را می‌خواستم خدمت‌تان عرض بکنم خبرى که امروز صبح به اطلاع من رسیده است الان قریب 15 تا 20 تن برنج ایران موجود است که صادر نشده روس‌ها می‌خواهند این برنج را بخرند در مقابل چوب تراوس بدهند شرکت معاملات خارجى هم موافقت کرده وزارت راه موافق نمی‌کند می‌گوید من چوب تراوس را (اکبر- اول موافقت کرده بود.) حالا مخالفت می‌کند خوب وقتى 15 هراز تن برنج اینجا می‌پوسد و از بین می‌رود و هر دو ستگاه از دولت هستید چوبتان را از آن‌جا تهیه کنید و به جای هر هزار متر ده هزار متر چوب جنگل‌تان بریده نمی‌شود این هم‌آهنگى ایجاد کنید که برنج صادر بشود و از ان تاجر هم مالیات بگیرید اما اگر کار تجارى و اقتصاد را شما کمک نکردید چه می‌کنید؟ وقتى مردم نداشته باشند چه مالیاتى می‌توان از آ‌نها گرفت آقایان براى این‌ که نتیجه‌ای از حرف‌هایم بگیرم و خاتمه بدهم این مطلب را عرض می‌کنم تاجرى نامه‌ای براى من نوشته است و خواهش کرده اسمش را نگویم این تاجر مستجرجه یکى از روزنامه‌هاى اسپانیا براى من فرستاده که درباره سلن منتشر کنم ترجه هم کرده است هم متن انگلیسى و هم متن فارسى که اسپانیا پارسال آقاى فروزان را گوش کنید می‌گوید اسپانیا 60 هزار تن برنج صادر کرده است به کجا؟

+++

 به ژاپن ژاپنى که از ما برنج نمی‌خرد و اینجا را غرق کرده در منسوجات خود حالا همین را هم می‌خواهم عرض کنم فکر این را بکنید که مردم درآمد داشته باشند که مالیات بدهند اگر نداشته باشند که مالیات نمی‌توانند بدهند آقا ببینید اسپانی این طور در فکرش هست راهش از ما به ژاپن دورتر شصت هزار تن برنج به ژاپن فروخته اصلاً نمی‌دانم برنج ما را کى باید بخرد براى این‌ که شرکت معاملات خارجى اصلاً در فکر تهیه مشترى نیست که بگوید این شرکت معاملات خارجى سایه‌اش را از سر ما بردارد کم کند آقا شما یا خودتان برنج صادر کنید اگر برنج صادر می‌کنید باید خودتان بروید عقب مشترى تاجر باید برود مشترى پیدا کند دولت نمی‌تواند پس شما بارتان را سبک کنید برنج تاتن را من باب مثال عرض کردم همینطور تمام قسمت ایران یک محصولى دارد که اگر شما واقعاً یک برنامه صحیح اتخاذ نکنید این فرصت هم دست می‌رود دیگر وقت بهتر از این نمی‌شود یک عده اشخاصى پاکدامن دور هم جمع شده برنامه صحیحى اول براى اصلاحات تجارت و امور اقتصادى بعد براى وصول مالیات (صحیح است) این برنامه را اتخاذ بفرمایید بنده معتقدم انشاءالله این وضع اقتصادى مردم هر چقدر بیشتر بشود بیشتر مالیات می‌دهند و هر‌کس پیدا شد و از این مملکت استفاده صحیح کرد و مالیات نداد بیاید اسمش را در اینجا بگویید نترسید فاش بکنید باییند دلال‌ها و اشخاص دیگر سوءاستفاده بکنند تجارتخانه‌هاى خارجى پیدا شد که از سهمیه‌هاى خاور‌میانه استفاده کرده‌اند و هزار‌ها میلیون تومان هم فایده بردند و اشخاصى در این مملکت بودند و الان هم هستند که دم از اصلاح می‌زنند و همین‌ها بودند که که کمک کردند که آ‌نها ملیات به هزار میلیون تومان صلح کنند به مبلغ 90 یا صد هزار تومان صد مرتبه می‌گوییم دستگاه شما باید خوب باشد اگر شما طرز مالیات وصول مالیات یعنی پسیکولوژى وصول مالیات را عوض کنید آن وقت همه مردم همه به دنبال شما می‌آیند و مالیات می‌دهند اما اگر قرار شد کسى مالیات بر ارث بدهد سه سال تقلا کند و وقت تلف کند و تکلیفش معلوم نباشد ترجیح می‌دهد یک صدهزار تومان سه سال ندهد بنابراین این یک رویه‌ای است که شما باید داشته باشید نسبت به اصول مالیات که اسباب زحمت مردم نباشد به نظر بنده و همه آقایان اگر کسى پیدا شد که نخواهد مالیات صحیح بدهد مطمئناً باشید که مجلس نخواهد گذاشت و کمک خواهد کرد به هر دولتى که بخواهد ازطریق صحیح مالیات بگیرد.

6- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى- بنده چند سؤال هم دارم تقدیم می‌کنم‏

7- بقیه مذاکره و ختم شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث و ارجاع به مجلس سنا

رئیس- آقاى دکتر شاهکار موافید بفرمایید.

دکتر شاهکار- بنده بارها پشت این تریبون عرض کردم که اشکالات بیشتر مملکت ما اشکال اقتصادى است تا اشکالات سیاسى مردم روشن و وطن‌پرست ایران متوجه قسمت‌هاى سیاسى خودشان هستند که مردم مطیع اوامر و مجرى دستورات قوه مقننه و مجریه هستند و اغلب اشکالاتى که برایشان پیش می‌آید و اغلب مشکلاتى که برایشان پیش می‌آید و خطراتى که ما را تهدید می‌کند صرفاً ناشى از بی‌مبالاتى و بى‌احتیاطى‌ها و عدم ورد به مسائل اقتصادى و مالى است (صحیح است) بنده خیال می‌کنم اگر روزى این دو معضل براى ما حل شود یعنى در فرهنگ اجتماعى ما معناى این دو کلمه بیاید وزارت اقتصاد و وزارت دارایی ما درست کار بکنند اغلب اشکالات ما رفع خواهد شد جمعیت ما 20 میلیون است و در بودجه عوایدمان 12 میلیارد است 14 میلیارد مخارجمان است یعنى ما در مقابل بودجه خودمان 2 میلیارد کسر بودجه داریم ولى اگر یک نفر از مسئولین دولت یعنى آقاى وزیر دارایی بیایند بگویند که پیش‌بینی ما صحیح است و فقط این دو میلیارد کسر بودجه ما هست این بزرگ‌ترین خدمتى هست که به این مملکت کرده‌اند ولى آقایان می‌دانند که ما الان در 21 خردادیم یعنى ثلث از اول سالیم ماهیانه 50 تومان کسر عادیات داریم یعنى تا آخر سال 6 میلیارد کسر بودجه داریم 14 میلیارد 6 میلیارد بیست میلیارد خرج خواهیم کرد در مقابل 12 میلیارد عایدى (داراب- عواید هم که قطعى نیست) چون این‌طور است علتش خیلى روشن است و اگر یک وقت خود دستگاه دارایی خودش را جدا بکند از دستگاه سیاسى یعنى دستگاه فنى بشود در همسایگى ما ترکیه یک سیستم مالیاتى است که لابد جناب آقاى فروزان می‌دانند براى اطلاع بعضى از آقایان تذکر مطلب بد نیست 22 میلیون نفر جمعیت ترکیه است (سرمد- 18 میلیون) من صورت از خودشان دارم (دکتر عدل- تفاوتش تأثیر ندارد) چرا تأثیر دارد در این‌که می‌خواهم عرض بکنم 3 میلیارد لیره ترک بودجه کل این دولت ترکیه است یعنى 3 میلیارد و 5 ر 11 قران می‌شود 33 میلیارد آقایان 17 میلیون نفر از افراد ترکیه از مالیات معافند یعنى تمام کشاورزان یک قران مالیات یا یک قروش نمى‌دهند مالیات کشاورزى در ترکیه نیست بنابراین می‌ماند 4 میلیون نفر براى پرداختن 3 میلیارد مالیات این مالیات پرداخته می‌شود و این بودجه تأمین می‌شود و آقایان اطلاع دارید 54 هزار تراکتور در این مملت هست کار می‌کند من بسیار متأسفم که با آن سابقه تمدنمان یعنى تمدن ایران و روم امروز به مأموران‌مان می‌گوییم آقا بروید ببینید همسایه‌هاى ما چیکار می‌کنند این‌طور وضع مالیاتى ماست آن طرز وصول آن طرز مخارج آن طرز مالیات اما مالیات‌هاى ما به به صورت در آورده‌اند در بودجه ‌امسال در بودجه دربستى را که آقایان تصویب فرمودند مطابق این بودجه 12 میلیارد عایدى ما است 14 مییارد خرج‌مان است 2 ملیارد کسر داریم که معلوم نیست از کجا باید تأمین بشود مالیات بر ارث در آن بودجه 8 میلیون تومان براى تمام سال در نظر گرفته شده است (دکتر جزایرى- آن هم وصول نمی‌شود) آخر که معلوم نیست کى‌ها می‌میرند آقایان اطلاع دارند که استاتیتیک یک علمی‌است شعر و لغت نیست ولى اگر شما بیست سال را در نظر بگیرید می‌دانید که آن شیفرى را که در نظر گرفته‌اند بلوک است یک صدم آنچه که به دست می‌آید نیست اگر بدهند یعنى اگر مالیات واقعى بدهند خداى من می‌دانى به صدى پنج آنچه که آورده‌اند احتیاج نیست صد و هفتاد و نیم کافى است به شرط این‌ که وصول بشود شما اگر عواید گمرک‌تان عواید سیگارتان و یک قلم عواید دیگرتان که بودنش بهتر از نبودنش است درست وصول کنید بنده خودم حاضرم خدمت آقاى فروزان عرض کنم که براى مخارج 14 میلیاردى ما کافى است دیگر مجبور نیستیم که شکر کیلویی سه قران را به مردم فقیر دو تومان بگیریم و بعد آخر سال کسر بودجه داشته باشیم (صحیح است) این را که بنده عرض کردم با کلیات قوانین موافقم یعنى باز می‌خواهم بگویم البته این اشاره به دولت فعلى و یا اسبق نیست سیستم مالیاتى ما همیشه همینطور بوده است بنده ‌امیدوارم یک روزى کى وزیر دارایی در این مملکت پیدا شود بگوید من از براى تأمین دستگاه وصولى و عوایدى هستم که قوه مقننه وضع کرده است ملاحظه می‌فرمایند که وضعیت مالیاتى ما چطور خواهد شد الان اگر این آقاى فروزان دقت بفرمایند (نمی‌دانم سیگار می‌کشد یا نه؟) در جیب هفتاد درصد از افراد متمول در این مملکت سیگار کامل سیگار چستر ولیک و سیگار بالاک و از این قبیل سیگارهاى خارجى است یعنى 20 هزار مصرف سیگار روزانه سیگار خارجى این مملکت است هر بسته از این سیگارها شش سنت وارد تهران می‌شود یعنى در حدود 5 قران و خرده‌ای ولى در بازارهاى تهران در خیابآ‌نهاى استامبول جناب آقاى وزیر دارایی در حضور پلیس و با کمک پلیس فروخته می‌شود 25 قران 24 قر ان شما که این را حساب کنید می‌بینید در سال اجازه می‌دهد از راه قاچاق و نامشروع یک مقدار پول از جیب مردم می‌رود به جیب قاچاقچى‌ها و می‌رود به جیب آمریکایی‌ها خوب شما خودتان این کار را اداره کنید شما بروید ببینید سایر ممالک چه می‌کنند هیچ توتونى بدتر از توتون فرانسه نیست اما شما در هر سیگار فروشى در فرانسه بروید می‌بینید سیگار خارجى هم هست اما این اختلاف قیمت را دولت می‌برد شما چرا فکرى براى این کار نمی‌کنید سیگار لوکستیر را مردم متمول می‌کشند کسى که می‌تواند یک بسته سیگار بخرد سه تومان این یک آدمی ‌است که ممکن است شما چرا از این مالیات نمی‌گیرید اما از آن اشنوکش می‌گیرید بعد هم ان مالیات به مصرف همین آدم می‌رسد پس فردا هم سه ریال می‌کنید 7 ریال این طرز وصول مالیات جنگ با طبق سوم است و اگر این کار را ادامه بدهید پنجه رویتان خواهند انداخت و جواب ندارید به خدا من مطمئنم این مطلب را خطاب به شخصى نمی‌کنم جناب فروزان هم مثل یک فرد مثل یک ایرانى مثل خود من فکرى بکنید منظور من شخص و فرد نیست موضوع عرضم سیستم مالیاتى است من باید بگویم تفو بر تو ای چرخ گردون‏ تفو که حالا بروید یاد بگیرید از ترک‌ها ولى بدبختانه باید گفت که بروید یاد بگیرید از دیگران و ببینید چه می‌کنند سیستم وصول مالیات ما سیستم گمرک ما سیستم دخانیات و

+++

انحصارهاى ما با این تاکسى‌هایی که وضع شده است فرهنگى‌ها مثلى دارند که می‌گویند آن مرغى را که پر دارد باید ازش پر کند شما مرغ‌هاى لوک را می‌گیرید پرشان را می‌کنید مرغ‌هاى پردار را می‌گذارید شما وطن‌پرست هستید ایرانى هستید باسوادید واردید این مسائل براى دنیا حل شده است فقط براى ما حل نشده است این مسئله مشروبات خارجى مشروبات البته قدغن است بر‌خلاف مذهب اسلام است بنده مخلص آقاى بهبهانى هستم اما در تمام سر میزهاى بطرى ویسکى 120 تومانى به نفع قاچاقچى باز می‌شود سیگارهاى خارجى می‌کشند توى جیب همه هست عرض کردم به نفع قاچاقچى چاى وارد می‌شود عرض کردم در یک مملکتى 3 میلیارد یعنى 30 میلیارد ریال بودجه‌اش هست و سه چهارم مردم از مالیات معاف هستند ما هم که 12 میلیارد بودجه‌یمان است با 18 میلیون جمعیت ترکیه را هم که آقاى سرمد فرمودند 18 میلیون هستند و با ما مساوى هستند آ‌نها این سى میلیارد را از چهار میلیون نفر می‌گیرند ما از 18 میلیون نفر و هر روز از مرغ‌هاى لوک پر بکنیم و هر روز بدبختى براى طبقه سوم و براى مملکت درست بکنیم مالیات بر ارث تصویبش خوب است اگر وصول شود همانطوررى که عرض کردم 175 لازم نیست صدو هفت و نیم کافى است شما وقتى که‌ آمدید هشت میلیون پیشبنى کردید و گاهى نرخ را بردید بالا و گاهى ببرید پایین و معلوم می‌شود خودتان معتقد به دستگاه وصولى خودتان نیستید شما با این وضعیت جناب فروزان می‌آیید به ما می‌گویید که دو میلیارد کسر چهار میلیارد هم اضافه کنید ولى طبق بیانى که فرمودید جناب عالى و بنده باید تا آخر سال زنده باشیم حالا ممکن است که بمیریم ولى خواهید دید که تا آخر امسال عوض این دو میلیارد دوازده میلیارد کسر می‌آریم این قانون انشاءالله تصویب هم می‌شود امیدوارم در مجلس سنا هم تصویب بشود صد هفت شده است 175 و مادامی‌که آقایان دستگاه وصول مالیات مبنى بر تجربه و ایمان و آزمایشى که در تمام ممالک راقیه دنیا است اداراه نشود و این سیستم‌هایی را که تا به حال بوده است عوض نکنید ممکن نیست که وضعیت مالیات مملکت ما درس شود بار این کار هم به دوش وزارت دارایی است هم به دوش اقتصاد ملى وزارت اقتصاد را که یک دفعه دیگر عرض کردم ما از وزارت دارایی انتظار داریم با این قانونى که حتماً امروز تصویب خواهد شد و بسیار قدم خوبى است در سیستم وصولتان تجدیدنظر بفرمایید باید از دوش طبق سوم بردارید دست و بال مردم را باز کنید از آ‌نهایی که بیشتر استفاده می‌کنند بیشتر مالیات بگیرد سیستم فعلى شما عکس این است آن را عوض کنید جلوى قاچاق و قاچاقچى را هم بگیرید

رئیس- در کلیات دیگر کسى اجازه نخواسته، سه پیشنهاد تجزیه رسیده است در مواد مختلف یکى پیشنهادى است که آقاى فرود کردند راجع به تجزیه ماده 23، ماده 23 قرائت می‌شود اول نسبت به ان رأى می‌گیرم به شرح زیر قرائت شد.

ماده 23- مختلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرایمی ‌خواهند بود که حداکثر یک برابر مالیات بیشتر نخواهد بود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود اگر آقایان رأى دادند باقى می‌ماند آقایانى که با ماده 23 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک پیشنهاد تجزیه دیگرى هم در ماده 18 از آقاى دولت آبادى رسیده که نیستند یکى هم در ماده 20 آقاى دکتر شاهکار پیشنهاد تجزیه کرده بودند که از پیشنهاد خودشان منصرف شده‌اند بنابراین چون لایحه مالیاتى است براى کسب نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

8- طرح گزارش کمیسیون‌هاى نظام و دارایی راجع به تغییر وضعیت بانک سپه‏

رئیس- گزارش کمیسیون نظام و دارایی راجع به تغییر وضعیت بانک سپه مطرح است گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود. به شرح آتى خوانده شد.

گزارش از کمیسیون نظام به بودجه شوراى ملى‏

کمیسیون نظام لایحه شماره 12307 دولت راجع به بانک تعاونى سپه را با حضور آقاى وزیر جنگ مطرح نموده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقاى وزیر جنگ دادند کمیسیون با تغییر وضعیت به بانک مزبور به شرکت سهامی ‌موافقت نمود و با اصلاحاتى که مورد موافقت دولت بود ماده واحده به شرح زیر تصویب و اینک آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- بانک تعاونى سپه که از سال 1304 با کسور بازنشتگى افسران تشکیل یافت از اول سال 1333 به صورت شرکت سهامی ‌به نام بانک سپه با سرمایه سیصد و هفت میلیون (370000000) ریال که تمام پرداخت شده براى مدت نامحدود به ثبت می‌رسد و سرمایه آن متعلق به وزارت جنگ به نمایندگى جامعه افسران می‌باشد بانک مزبور قائم‌مقام بانک تعاونى سپه سابق در وصول مطالبات و پرداخت دیون بوده و کماکان وصول و نگهدارى وجوه بازنشتگى افسران و درجه‌داران و افراد ارتش و ژاندارمرى و پرداخت حقوق موظفین قسمت‌هاى بالا را بر‌عهده خواهد گذاشت و طبق اصول بانک‌دارى کلیه عملیات بانکى را می‌تواند انجام دهد.

مخبر کمیسیون نظام عباس حشمتى.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون دارایی لایحه شماره 12307 دولت راجع به تغییر وضعیت بانک سپه را با حضور آقایان معاون وزارت جنگ و رئیس بانک سپه مطرح نموده پس از مذاکراتى که به عمل آمد کمیسیون دارایی با گزارش کمیسیون نظام با اضافه این جمله در داخله و خارجه بعد از جمله کلیه عملیات بانکى در آخر ماده موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایند

مخبر کمیسیون دارایی- صارمى.

رئیس- اینجا کسى به عنوان مخالف ثبت‌نام نکرده در برگ موافق و مخالف فقط آقاى دکتر پیر‌نیا هستند که ایشان هم موافقند بنابراین چون پیشنهادى نرسیده براى شور دوم به کمیسیون نظام و دارایی فرستاده می‌شود آقاى معاون وزارت کار

9- تقدیم شش فقره مقاوله مربوط به ‌امور بین‌المللی کار به وسیله آقاى معاون وزارت کار

معاون وزارت کار (دکتر صحت)- به طورى که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است دولت شاهنشاهى ایران عضویت سازمان بین‌المللی کار را قبول کرده است و آنچه که آن‌جا تصویب می‌شود مقاوله نامه‌هایی که به تصویب می‌رسد براى تصویب باید تقدیم شود شش فقره مقاوله نامه است که تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.

10- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌هاى نظام و دارایی راجع به بیمه افراد ارتش و ژاندارمرى.

رئیس- گزارش دیگرى است از کمیسیون‌ها نظام وارداتى راجع به بیمه افراد ارتش و ژاندارمرى. گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 14422 دولت راجع به حوادث ناشیه که مناسبت انجام وظیفه براى کلیه افراد کادر ثابتت ارتش و ژاندارمرى رخ می‌دهد در کمیسیون نظام با حضور آقاى وزیر جنگ مطرح پس از مذاکراتى با ارسال پیشنهاد دولت موافقت و با جزیی اصلاحى که در ماده واحده به عمل آمد اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- وزارت جنگ مکلف است کلیه کادر ثابت ارتش را اعم از افسران و درجه‌داران و سربازان و دانشجویان و دانش‌آموزان آموزشگاه‌ها و دانشکده‌هاى نظامی ‌و کلیه هم ردیفان آنان وسایل کارمندان را که جزء کادر ثابت ارتش و ژاندارمرى هستند در قبال حوادث که به مناسبت انجام وظیفه در زمان صلح یا تصادفات داخلى منجرب به شهادت- قتل- فوت- نقص اعضاى بدن- از کارافتادگى کلى و جزیی و دائمی ‌و غیر‌دائمى- بیمارى آنان باشد در بانک سپه بیمه نماید.

تبصره 1- هزینه بیمه اشخاص مزبور از حقوق و مزایاى آنان کسر نشده و از محل اعتبار مصوبه به عنوان 4 درصد حقوق و مزایاى آنان که در بودجه هر سال منظور خواهد شد تأمین می‌گردد

تبصره 2- آئین‌نامه طرز اجراى این قانون وسیله وزارتین جنگ و دارایی تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دارایی لایحه شماره 31712 ر 14422 دولت مربوط به حوادث ناشیه به مناست انجام وظیفه براى کلیه افراد و کادر ثابت ارتش و ژاندارمرى را مورد رسیدگى قرار داده و پس از توضیحاتى که از طرف نماینده دولت اظهار شد عین ماده پیشنهادى و مصوبه کمیسیون نظام تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید مخبر کمیسیون قوانین دارایی- صارمى.

رئیس- در این گزارش هم در برگ موافق و مخالف کسى اجازه صحبت نخواسته و مخالفت نکرده آقاى اردلان موافقد (اردلان- موافقم) بنابراین این چون شور اول است براى شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

11- مذاکره و تصویب گزارش راجع به تشکیل سازمان تعاون نیروى انتظامى.

رئیس- یک لایحه‌ای که فرستاده بودیم به مجلس سنا راجع به تشکیل سازمان تعاون مصرف ارتش برگشته یک اصلاحاتى کرده‌اند آن اصلاحات قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند آقاى وزیر جنگ را من در هیئت رئیسه خواستم معلوم شد با موافقت خودشان در مجلس سنا این اصلاحات جزیی عبارتى به عمل آمد حالا اصلاحاتى که قرائت شده قرائت می‌شود.  

(به شرح زیر قرائت شد)

در ماده واحده در سطر اول بعد از کلمه درجه‌داران و هم ردیفان اضافه شده در سطر دوم بعد از کلمه بازنشستگان کلمه درگذشتگان اضافه شده در سطر سوم بعد از کلمه اساس‌نامه (یی که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده) حذف شده و کلمه سازمان اضافه شده در سطر دهم بعد از شهربانى پلیش راه‌آهن اضافه شده در سطر 17 بعد از کلمه آئین‌نامه (ای که به تصویب هیئت وزیرات خواهد رسید) اضافه شده و کلمه

+++

را مخصوص حذف شده در سطر 20 آخر بند (دال) نمایند بنمایند تبدیل شده در سطر 21 یک تبصره اضافه شده به این مضمون که تبصره 1 دولت مکلف است میزان معافیت‌هاى موضوع بند (ى) این قانون را همه ساله جمعاً و خرجاً در بودجه منظور نمایند

رئیس- بنابراین آقایان با این اصلاحات موافقند بفرمایید

دکتر جزایرى- در قسمت‌هایی که مجلس سنا فقط عبارتى کرده است هیچ اشکالى به نظر نمی‌رسد ولى در جاهایی که قسمت‌هایی و تبصره‌هایی به آن اضافه کرده باشد چون طبق قانون اساسى که خود حضرت اجل‌عالى و همه حافظ او هستیم مجلس سنا حق مداخله در امور مالى را ندارد و متأسفانه در این امر هم مداخله می‌کنند و تذکر مجلس هم مفید واقع نمی‌شود استدعا می‌کنم براى این‌ که روشن شود که مجلس سنا حق اظهار‌نظر ندارد به این موضوع توجه خاصى بفرمایند

رئیس- این اصلاحاتى که شده مثلاً قبل از درجه‌داران یک همردیفان گذاشته شده و از این قبیل اینها چیزى نیست که مربوط به ‌امور مالى شده باشد و البته آن قسمت همیشه رعایت خواهد شد آقاى اردلان موافقید بفرمایید.

اردلان- آقاى دکتر جزایرى البته توجه خواهند نمود که اظهار‌نظر از سنا سلب نشده است منتها رأى آخر و قطعى مربوط به مجلس شوراى ملى است بنابراین حق دارد مجلس سنا نظر خودش را بگوید علاوه بر این به نظر بنده تبصره‌ای که مجلس سنا اضافه کرده است غیر از اصلاح عبارتى یعنى گفته است که این پولى که در اینجا از در آمد است کسر خواهد شد با تشریفات مربوطه جز آمد و خرج بودجه مملکتى محسوب می‌شود یک اصلاح بسیار خوبى اسیت که آقایان نماینده محترم هم موافقند می‌فرمایند

رئیس- بنابراین به همین صورت ابلاغ می‌شود محتاج به یک رأى است آقایانى که با لایحه تشکیل سازمان تعاون موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه ختم می‌شود و جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود

 (مجلس یک ربع پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294958!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)