کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 131 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و شش تیر ماه 1324  

فهرست مطالب :

-1 قرائت و تصویب صورت مجلس قبل

- 2 معرفی دولت از طرف آقای صدر نخست وزیر و تقدیم و قرائت برنامه

- 3تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر مصدق

- 4موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

 

جلسه: 131

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و شش تیر ماه 1324

 

فهرست مطالب :

-1 قرائت و تصویب صورت مجلس قبل

- 2 معرفی دولت از طرف آقای صدر نخست وزیر و تقدیم و قرائت برنامه

- 3تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر مصدق

- 4موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل گردید.

 - 1 قرائت و تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و نهم خرداد ماه 1324 را آقای (طوسی( منشی به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

غایبین: روز سه‌شنبه 29/3/24

غایب با اجازه - آقای لنکرانی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تربتی- فرمند- اقبا‌ل- امینی- اعتبار- شجاع- کفایی- دولت‌آبادی- امیر ابراهیمی- فتوحی- شیخ‌الاسلامی- دهستانی- سیف‌پور فاطمی- دکتر شفق- دکتر عبده عباس مسعودی- شریعت‌زاده - حسین تهرانی- دهقان- پناهی- ذکایی - پوررضا.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان بیات- حکمت - اریه - قشقایی

غایبین روز سه‌شنبه 5/4/1324

غایبین با اجازه- آقایان : اقبال- لنکرانی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: فرمند- امینی- دکتر اعتبار- مجد ضیایی- شجاع- کفایی- دولت‌آبادی- امیر ابراهیمی - سلطانی- شیخ‌الاسلامی- سید ضیاءالدین سیف‌پور - فاطمی- دکتر شفق- دکتر عبده - عباس مسعودی- شریعت زاده- حسین تهرانی- دهقان - پوررضا.

چون عده‌ای از آقایان معتقد به ورود در دستور و آقای فیروزآبادی مخالف بودند بدواً به ورود در دستور رأی گرفته شده تصویب سپس گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال 1324 مجلس شورای ملی مطرح و در ضمن شور کلیات آقای فداکار مخبر کمیسیون در قبال استعلام آقایان نبوی و مجد ضیایی راجع به کسر بودجه روزنامه رسمی‌ کشور شاهنشاهی توضیح دادند کسر مورد بحث از لحاظ عدم پرداخت بهای آگهی‌های دولتی و شماره‌های مجانی است که به دادگاه‌ها و ادارات و وزارتخانه‌ها ارسال می‌گردد و نسبت به اظهار دیگر آقای مجد ضیایی راجع به حقوق ورثه مرحوم کیخسرو شاهرخ اظهار نمودند قید این شهریه در بودجه مجلس از لحاظ سوابق خدمت آن مرحوم در مجلس شورای ملی بوده و نسبت به میزان قانونی مصوب سابق اضافه‌ای منظور نگردیده است و راجع به اظهار نظر آقای روحی در خصوص کمک به مستخدمین جزء اظهار داشتند مبلغ کافی اعتبار برای تأمین این منظور در بودجه پیش‌بینی شده است.

آقای نجومی از طرف کارپردازی مجلس نسبت به اظهارات آقای اردلان راجع به رفتار غیرمطلوب بازرسی مجلس با مردم و ضرورت حسن سلوک و احترام نسبت به عموم واردین و ارباب مطبوعات بدون تبعیض و خصوصیت و تعیین حدود و وظایف آن توضیح دادند البته تأمین منظور ایشان به عمل خواهد آمد و بدیهی است مقررات مربوطه نسبت به این قبیل موارد از طرف هیئت محترم رئیسه تعیین و بدون تبعیض به مرحله اجرا گذارده می‌شود و راجع به قسمت دیگر اظهار ایشان

+++

در باب لزوم اضافه مقرری آقایان نمایندگان از لحاظ گرانی هزینه زندگی موقع را با توجه به اوضاع و احوال عموم افراد کشور بالفعل مقتضی ندانسته و در خصوص حذف اعتبار متحرک برای خرید خواربار جهت مستخدمین توضیح دادند چون وسیله اجرای این امر برای کارپردازی فراهم نبود با پیش‌بینی اعتبار کمک اعاشه نقدی این منظور تأمین گردیده است.

آقای ساسان مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری را با توجه به فقر عمومی خیلی زیاد دانسته و تقاضا نمودند در قبال آن نمایندگان محترم بیش‌تر به فعالیت و خدمت به کشور بپردازند - آقای هاشمی به عنوان موافق شمه در پاسخ اظهارات‌شان تقریر و در خصوص بیانات آقایان نبوی و مجد ضیایی راجع به روزنامه رسمی توضیح دادند سازمان زیادی برای آن منظور نگردیده و کسر بودجه که به نظر می‌رسد در واقع مربوط به آگهی‌های مجانی و شماره‌هایی است که هر روز به محاکم و ادارات و وزارتخانه‌ها فرستاده می‌شود و با احتساب بهای این دو قسمت و با توجه به حذف دو قلم اعتبار مربوط به مجله مذاکرات مجلس و مجله رسمی‌ کسر بودجه وجود نداشته و در هر صورت تأسیس این روزنامه از لحاظ منافع معنوی کشور و افراد آن بوده و نیز در نظر است کلیه مذاکرات مربوط به پنج دوره اولیه مجلس شورای ملی به مرور طبع و در دسترس عموم گذارده شود.

آقای صمصام کفایت مذاکرات را پیشنهاد و پس از مخالفت آقای دکتر کشاورز و توضیح آقای نجومی‌ کفایت مذاکرات و ورود در شور مواد تصویب و در ماده اول آقای حاذقی عضو کمیسیون محاسبات در جواب آقای تهرانچی راجع به علت ازدیاد بودجه امسال نسبت به سال قبل توضیح دادند اقلام اضافی مربوط به هزینه‌های پیش‌بینی نشده و اعتبار حقوق ورثه مرحوم شاهرخ و پذیرایی مهمانان خارجی و اعتبار ترفیع و اضافه حقوق قانونی کارمندان بوده و با کمال دقت در کمیسیون رسیدگی به عمل آمده است آقای صفوی در ماده اول مختصری تقریر و در این موقع (ده دقیقه بعد از ظهر) آقای محسن صدر نخست وزیر به اتفاق آقایان وزیران برای معرفی به مجلس شورای ملی حاضر شده و چون عده از آقایان نمایندگان از جلسه خارج شدند و عده برای مذاکره کافی نبود بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و نیم ساعت قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تطعیل و نیم ساعت قبل از ظهر روز پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه مجدداً به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل و آقای صفوی در ماده اول بودجه مجلس به مناسبت تبصره‌های دوم و سوم شمه دائر به تقدیر از خدمات آقای حسن غفاری رئیس سابق اداره بازرسی مجلس شورای ملی و تذکر خدمات و آثار مرحوم کیخسرو شاهرخ در کارپردازی مجلس تقریر و راجع به روزنامه جدیدالتأسیس میزان هزینه پیش‌بینی شده و سازمان آن را نسبت به مجله رسمی سابق دادگستری و مجله مذاکرات مجلس فوق‌العاده زاید تشخیص داده و عقیده داشتند کمافی‌السابق مجله رسمی واگذار به وزارت دادگستری شده و مجله مذاکرات مجلس اختصاص به بیانات نمایندگان محترم و قوانین موضوعه داشته و با این ترتیب جریان هر دو مجله منظم‌تر و یا وضع فعلی کشور نیز صرفه‌جویی کاملی در بودجه به عمل آمده و از کسر بودجه پیش‌بینی شده آن نیز احتراز خواهد شد.

آقای نجومی پاسخ بیانات قبل از تنفس آقای تهرانچی توضیحاً اظهار نمودند اضافه بودجه سال جاری نسبت به بودجه سال قبل مربوط به روزنامه رسمی و بنایی اضافی جهت حروف‌چینی آن و تهیه اثاثیه چاپخانه و بیمه کارگران و اضافه حقوق آنان بوده و نیز 3 فقره اصلاح را در صفحات نه و دوازده پیوست متذکر گردیدند آقای هاشمی نسبت به اظهارات آقای صفوی وجود روزنامه رسمی را از لحاظ خدمات معنوی آن برای کشور بسیار سودمند شمرده و کسر عواید آن را هم منوط به آگهی‌ها و روزنامه‌های مجانی وزارتخانه‌ها و محاکم و ادارات دولتی دانسته و توضیح دادند جریان سابق مجله رسمی وزارت دادگستری رضایت‌بخش نبوده و میزان هزینه آن نیز زیادتر از میزان اظهار شده از طرف آقای صفوی بوده و در عین حال چندین ماه آگهی‌های عمومی ‌کشور متوقف مانده که در روزنامه جدید‌التأسیس اقدام به طبع آنها شده و محظور قانونی مردم رفع گردید آقای فیروزآبادی نیز مخالف و پس از توضیحات آقای حاذقی منشی کمیسیون محاسبات شش فقره پیشنهاد از طرف آقایان اردلان - شهاب فردوسی- کام‌بخش - مجد ضیایی- فیروزآبادی و نقابت قرائت و پس از توضیح آقایان پیشنهاد دهندگان و اظهارات آقایان هاشمی - کاظمی- دکتر معظمی و دکتر آقایان هر شش فقره مسترد و آقای صفوی پیشنهاد آقای نقابت را دائر به حذف جمله و اداره روزنامه رسمی ‌کشور از تبصره ماده اول قبول و بعد از توضیح ایشان نسبت به ماده اول با رعایت پیشنهاد آقای صفوی اخذ رأی شده رد سپس به ماده اول و چهار تبصره آن طبق گزارش کمیسیون محاسبات مجلس رأی گرفته شده عیناً تصویب گردید ماده دوم بودجه مجلس قرائت و آقای دکتر مصدق خروج بودجه مجلس را از دستور پیشنهاد نموده ولی چون عده برای مذاکره کافی نبود و پیشنهاد تنفس نیز شده بود بقیه مذاکرات به روز سه‌شنبه پنجم تیر ماه موکول و یک ساعت بعد از ظهر روز سه‌شنبه پنجم تیر ماه مجدداً به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل و آقای دکتر مصدق راجع به پیشنهاد خود دائر به خروج بودجه مجلس از دستور توضیحاً اظهار نمودند وضع کشور به صورتی در آمده که ادامه آن زیان‌آور و برای بحث در مسائل اساسی کشور و خاتمه دادن به این اوضاع ناگوار مقتضی است بالفعل بودجه مجلس از دستور خارج و نظریات اقلیت به عرض مجلس شورای ملی برسد بالأخره پس از توضیح آقای دشتی موافقت حاصل شد بعد از تعیین تکلیف بودجه مجلس در همین جلسه ایشان نظریات خود را اظهار نمایند.

آقای دکتر مصدق پیشنهاد خود را مسترد و نسبت به ماده دوم بودجه مجلس رأی گرفته شده تصویب و در ماده سوم آقای محمد طباطبایی مخالف و معتقد بودند موضوع روزنامه رسمی‌که ضمن بودجه سال قبل مجلس شورای ملی تصویب شده محدود به دوره عمل یک ساله بودجه بوده و بهتر است ماده سوم و تعیین تکلیف روزنامه رسمی موکول به بعد شده و بالفعل از بودجه مجلس حذف گردد پس از توضیح آقای حاذقی منشی کمیسیون محاسبات مجلس آقای تهرانچی نیز شرحی مبنی بر مخالفت ایراد و وجود روزنامه رسمی را با هزنیه سنگین آن غیرضروری و عقیده داشتند به ترتیب سابق مجله رسمی در وزارت دادگستری و مجله مذاکرات مجلس برای بیانات آقایان نمایندگان در خود مجلس طبع شده و از هزینه سنگین فعلی احتراز گردد آقای هاشمی عطف به بیانات قبل از تنفس خود مجدداً راجع به عدم توجه ضرر و زیان از ناحیه روزنامه رسمی به بودجه کشور و همچنین تأمین آگهی‌های مربوط به جراید ملی شمه تقریر و 2 پیشنهاد یکی از طرف‌های محمد طباطبایی دائر به حذف عبارت: کشور شاهنشاهی ایران از بعد از عبارت روزنامه رسمی و دیگری از طرف آقای صفوی مشعر به حذف ماده سوم قرائت پس از توضیح پیشنهاد اول مسترد و نسبت به ماده سوم اخذ رأی شده عیناً تصویب و بالنتیجه پیشنهاد آقای صفوی دائر به حذف آن رد شده تلقی گردید در ماده چهارم آقایان هاشمی و ملک‌مدنی در جواب اظهارات آقای روحی راجع به لزوم توجه و کمک نسبت به مستخدمین جزء مجلس و ابقاء اعتبار متحرک برای تأمین خواربار آنان شرحی ایران و اظهار نمودند با رعایت تناسب با وضع سایر مستخدمین کشور نسبت به مستخدمین مجلس مساعدت به عمل آمده و البته خدمات عموم کارمندان و کارکنان مجلس شورای ملی منظور نظر مجلس و مورد تقدیر هیئت رئیسه بوده و در مواقع مقتضی باز هم کمک لازم منظور خواهد گردید پیشنهادی از طرف آقای فرهودی راجع به حق تقدم مستخدمین جزء نسبت به اضافه کار و همچنین دو برابر نمودن ساعات اضافی قرائت و بعد از توضیح چون مورد قبول واقع نشد نسبت به ماده چهارم و بعداً به ماده پنجم جداگانه رأی گرفته شده هر دو ماده عیناً تصویب و چون در کلیات آخر نیز مخالفی نبود نسبت به موضوع گزارش کمیسیون محاسبات مجلس مشتمل بر پنج ماده با ورقه اخذ رأی شده با اکثریت 82 رأی از 88 نفر عده حضار تصویب گردید بعد از دستور آقای دکتر مصدق راجع به انتظار مردم از مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم برای تشکیل دولت مورد توجه عامه و رعایت اصل مکافات و مجازات و اصلاح قانون انتخابات و پایین آوردن هزینه زندگی و مبارزه با فقر و بیکاری شرحی بیان و علاوه نمودند هیچ یک از انتظارات مردم از شهریور 1320 تا کنون از طرف مجلس شورای ملی تأمین نشده و وزرای ادوار سابقه روی منافع خصوصی مصدر امور بوده و فساد اخلاق و رشوه و اختلال نظامات اجتماعی در کشور حکمفرما بوده و از طرف مجلس شورای ملی و کمیسیون دادگستری انجام وظیفه نشده و تشکیل اقلیت ثابت برای جلوگیری از این اوضاع و توجه اکثریت مجلس به تأسیس دولت صالح و قوی برای تأمین منافع کشور و جریان انتخابات به نفع کشور بوده و راجع به مخالفت خودشان با برنامه دولت آقای حکیمی توضیح دادند از لحاظ وجود چندی است بلامتصدی در هیئت دولت ایشان بوده پس از آن راجع به عدم صلاحیت آقای صدر و تهیه مقدمات ابراز تمایل نسبت به نخست وزیری ایشان برخلاف مقررات اصل 7 قانون اساسی و عدم رسمیت دولت فعلی بدون معرفی به مجلس شورای ملی شرحی ایراد و آقای اردلان پیرو خبر منتشره در بعضی از جراید دائر به تخصیص دویست کشتی در هر ماه برای صدور کالای آمریکا به فرانسه و بلژیک و هلند و ضوررت توجه متفقین معظم نسبت به خدمات و زیان‌های طاقت‌فرسای کشور ایران در راه پیروزی متفقین و ضرورت اختصاص چند کشتی برای حمل کالا به ایران و توجه عاجل هیئت دولت نسبت به

+++

موضوع مهم حیاتی مختصری تقریر و آقای دشتی در جواب اظهارات آقای دکتر مصدق اظهار نمودند وجود اقلیت و اکثریت فعلی را نمی‌توان منوط به تشکیل مجلس فعلی و جریانات یک سال و نیم عمر این دوره نمود سپس اشاره به شرح خدمات مجلس سیزدهم به کشور و تصویب قرارداد با متفقین به خیر و صلاح مملکت نموده و با اشاره به ایجاد اشکالات از ناحیه اقلیت در تشکیل دولت تذکر دادند تأسیس دولت فعلی بر اساس قانونی و تعیین نخست وزیر از طرف مقام سلطنت با رعایت تمایل اکثریت مجلس شورای ملی بوده و با تذکر به صلاحیت شخص نخست وزیر و قانونی بودن دولت فعلی مذاکره در امر انتخابات و تحمیل نظریات خصوصی را از ناحیه نمایندگان اکثریت تکذیب نموده و با توجه به اوضاع فعلی جهان و مبارزه با وضع آشفته فعلی ضرورت ائتلاف و اتفاق را خاطرنشان ساخته و عقیده داشتند برای تعیین تکلیف قطعی آقایان اقلیت بر طبق اصول پارلمانی رفتار و با حضور در جلسات موافقت نمایند دولت در مجلس حاضر و معرفی شده و با بحث در برنامه اظهار نظر قطعی از طرف مجلس شورای ملی به عمل آمده و به این جریان خاتمه داده شود. چون پیشنهاد ختم جلسه شده بود جلسه آتیه به روز پنجشنبه هفتم تیر ماه ساعت به ظهر و دستور آن لوایح موجوده اعلام و مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقای دهستانی نوشته‌اند که ایشان غایب بی‌اجازه نبوده‌اند رسیدگی و اصلاح می‌شود.آقای مجدضیایی

مجد ضیایی- بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند گر چه اخیراً وظایفی را که به ما محول شده است آن طور که لازم بوده انجام نداده ایم ولی امیدواریم که بعدها کاملاً وظایف خودمان را انجام بدهیم و جبران مافات را بکنیم و چون بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض کنم که بنده اجازه خواسته بودم.

رئیس - آقای نبوی

نبوی - آقای شهاب فردوسی مدتی است مریض و بستری هستند و در بیمارستان خوابیده‌اند و عمل کرده‌اند خواستم یادآوری کنم که مراعات بفرمایید و امر بفرمایید اصلاح شود

رئیس - بسیار خوب اصلاح می‌شود اعتراض دیگری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد، یک طرحی از طرف آقای دکتر مصدق و 15 نفر دیگر از آقایان راجع به اصلاح ماده 12 قانون مالیات بر درآمد پیشنهاد شده است می‌خواهند آن را تقدیم کنند چند نفر از آقایان هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (بعضی از نمایندگان - بعد از معرفی دولت) ( جمعی از نمایندگان - دستور، دستور)

فیروزآبادی - اجازه می‌فرمایید؟

فاطمی - بنده مخالفم آقا

رئیس - آقای فیروزآبادی وقت را چرا تلف می‌کنید اکثریت مخالف است

فیروزآبادی - بنده عرض مختصری داشتم و آن این بود که تشکیل نشدن مجلس به واسطه بعضی موانع بود که مرتفع شد و کابینه امروز معرفی خواهد شد خواستم عرض کنم تشتت نباشد.

رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . آقای دکتر مصدق می‌خواهند طرح قانونی تقدیم کنند.

جمعی از نمایندگان - بعد از معرفی هیئت دولت.

2 - معرفی هیئت دولت از طرف آقای صدر نخست وزیر و تقدیم و قرائت برنامه

رئیس - بسیار خوب - آقای نخست وزیر

نخست وزیر (آقای صدر) - پس از تشکر از حسن ظن و تمایلی که نمایندگان محترم نسبت به اینجانب ابراز داشته‌اند بنابر فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دولت را تشکیل و آقایان وزیران را به مجلس شورای ملی معرفی می‌نمایم:

جناب آقای حسن‌علی کمال هدایت وزیر دادگستری

جناب آقای محمود بدر وزیر دارایی

جناب آقای عباس‌قلی گلشاییان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

جناب آقای مصطفی عدل وزیر مشاور

جناب آقای ابراهیم زند وزیر جنگ

جناب آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری

جناب آقای دکتر محمد نخعی وزیر کشاورزی

جناب آقای نادر آراسته وزیر راه

جناب آقای انوشیروان سپهبدی وزیر امور خارجه

جناب آقای غلام‌حسین رهنما وزیر فرهنگ

وزیر پست و تلگراف بعداً تعیین و معرفی می‌شود وزارت کشور نیز عجالتاً به عهده خود اینجانب خواهد بود.

برنامه دولت را هم تقدیم می‌کنم

رئیس - برنامه طبع وتوزیع و بعداً مطرح می‌شود.

جمعی از نمایندگان - خوانده شود

آقای هاشمی منشی به شرح ذیل قرائت نمودند

چون باید روشی که دولت برای اداره امور کشور دارد به صورت برنامه تنظیم و تقدیم شود اصول و رؤس اقداماتی را که مصمم به اجرای کامل آن می‌باشد در ضمن یازده ماده به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

اینک مواد برنامه:

1 - حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دول متفق و سایر دولت‌های دوست همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت اینجانب نیز از وظایف مهمه و اولیه خود می‌داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تأیید آن به کار برد- رویه دولت اینجانب برای رسیدن به این مقصود صمیمانه و صادقانه است و نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفاً بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل طبق مقررات پیمان سه‌گانه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت.

2 - مطالعه در امور اقتصادی به منظور اتخاذ و استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با مقتضیات و مصالح کشور و رفاه عامه می‌باشد.

3 - تجدید نظر در قانون مالیات بر درآمد و بعضی از مالیات های دیگر و تأمین توازن بودجه

4 - استقرار کامل امنیت در تمام شئون کشور به وسیله اجرای قطعی قوانین و اصلاح و تقویت سازمان‌های مسئول.

5 - تهیه کار برای بیکاران به وسیله تشویق شرکت‌های خصوصی و فراهم ساختن وسیله استفاده از سرمایه‌های کوچک و اقدام به کارهای عام‌المنفعه مانند امتداد راه‌های آهن و آسفالت نمودن شاهراه‌ها و آبیاری.

6 - بهبود وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذشت.

7 - بهبود وضع کارمندان دولت و تجدید نظر در قوانین استخدامی.

8 - اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چند ساله برای اصلاح بهداشت کشور

9 - تعقیب مطالعه و اصلاح برنامه‌های تحصیلی، تسریع در اجرای قانون تعلیمات اجباری و اقدام در تأسیس دانش‌سراها در نقاط مختلف کشور

10 - تجدید نظر در قانون انتخابات

11 - تهیه برنامه چند ساله برای توسعه و ترقی کشاورزی و صنعتی در همه نقاط کشور و تقدیم لوایح مربوطه به مجلس شورای ملی

رئیس - برنامه به طبع می‌رسد و توزیع می‌شود چون بعضی از آقایان معتقد بودند که جلسه فراد باشد (بعضی از نمایندگان - پس فردا) اجازه بفرمایید ولی مطابق نظامنامه نمی‌توان تا فردا قبل از ظهر را 24 ساعت حساب کرد بعضی از آقایان هم پیشنهاد می‌کنند که جلسه فردا عصر باشد (جمعی از نمایندگان - پس فردا باشد حالا اگر آقایان موافقند همان پس فردا باشد آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی - جلسه معمولی مجلس همیشه روز پنجشنبه بوده است و اگر حالا هم آقایان موافقت بفرمایند جلسه همان روز پنجشنبه باشد بهتر است.

رئیس - اگر مخالفی نیست جلسه همان پنجشنبه باشد ساعت 9 پیشنهادی آقای نقابت کرده‌اند که قرائت می‌شود

نظر به این که گزارش شعبه راجع به اعتبار‌نامه آقای محیط تقدیم شده است و در دستور است پیشنهاد می‌کنم گزارش فوق را مطرح بفرمایند.

رئیس - گزارش مربوط به ایشان هنوز نرسیده است آقای دکتر مصدق طرح خودشان را تقدیم می‌کنند و در جلسه بعد مطرح می‌شود با وجودی که چاپ هم شده است ولی در مجلس رسماً تقدیم نشده است، آقای دکتر مصدق

3 - تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق - شکایت‌های زیادی از قانون مالیات بر درآمد در ظرف این دو سال از تمام ولایات به مجلس شورای ملی رسیده است این است که یک عده از آقایان نمایندگان از نظر اصلاح تعرفه مالیاتی یک طرحی تهیه کرده‌اند یکی از امضا کنندگان هم خود بنده هستم و پیشنهاد شده است که راجع به مالیات 1323 و 1324 این تعرفه‌ای که تعیین شده مورد تصویب واقع شود تا دولت نسبت به قانون مالیات بر درآمد اگر مطالعاتی دارد بکند و در موقع خودش قانون را بیاورد و مورد تصویب و اصلاح واقع شود.

رئیس - فعلاً مطرح نمی‌شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد. یک فقره گزارش از کمیسیون

+++

عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود آقای روحی به واسطه کسالت مزاج و لزوم مسافرت به موجب گواهی پزشک معالج درخواست 45 روز مرخصی از تاریخ 20 تیر ماه 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- فعلاً عده برای رأی کافی نیست و آرای وزیر دارایی هم فرمایشی دارند.

وزیر دارایی (آقای بدر)- به طوری که ملاحظه فرمودند یکی از مواد برنامه اصلاح قانون مالیات بردرآمد است و از روزی که دولت مشغول کار شده است در این کار که یکی از کارهای خیلی فوری است مشغول اقدام بوده‌ایم و طرح قانونی و اصلاح قانونی آن تهیه شده است و در اولین فرصت این طرح به مجلس شورای ملی پیشنهاد و تقدیم خواهد شد و به نظر بنده قانون مالیات بر درآمد معایب بسیاری دارد و منحصر به جدول‌های مالیاتی آن نیست (صحیح است) و اگر فقط این یکی اصلاح شود سایر معایبش می‌ماند و همین وضعیت امروزه برقرار خواهد بود به نظر بنده اگر آقایان تأمل بفرمایند در اولین جلسه اگر تصویب بکنند که جزء دستور باشد طرحی که تهیه شده است بنده تقدیم می‌کنم که این عیب و عیب‌های دیگر مرتفع شود و آن طرح هم تحت یک ماده واحده و چند تبصره است که تقدیم خواهد شد. و ممکن است در یک یا دو جلسه طرح و تصویب شود.

رئیس - اگر آقایان موافقت فرمایند راجع به این موضوع با آقای دکتر مصدق هم مذاکره می‌شود و یک ماده متوافقی درست می‌شود و تصویب می‌شود (صحیح است)

نقابت - آقا این که مطرح نیست باید برود به کمیسیون مبتکرات.

رئیس - در دستور انتخاب یک نفر ناظر بانک هم هست اگر آقایان موافقت بفرمایند آن یک نفر انتخاب شود.

بعضی از نمایندگان - عده برای رأی کافی نیست.

فولادوند - فعلاً چون عده برای رأی کافی نیست اجازه بفرمایید که آقایانی که مطالبی قبل از دستور دارند مذاکرات خودشان را بنمایند.

رئیس - مجلس اجازه نداد قبل از دستور مذاکره شود

فولادوند - قبل از دستور که اجازه نمی‌دهند حالا بعد از دستور است اجازه بفرمایید.

رئیس - آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی - بنده می‌خواستم عرض کنم که انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس ضرورت دارد چون مطابق قانون بایستی در اردیبهشت انتخاب شود و حالا آخر تیر ماه است از مقام ریاست تقاضا می‌کنم این را جزو دستور بگذارند اگر حالا عده کافی شد حالا وگرنه اول دستور جلسه آتیه انتخاب شود چون تأخیرش خلاف قانون است.

رئیس - جزو دستور امروز هم بود ولی فعلاً عده کافی نیست آقای هاشمی.

هاشمی - چون چنین برمی‌آید که در مجلس به اندازه‌ای که برای رأی کافی باشد آقایان تشریف ندارند آقای قبادیان هم پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند اگر اجازه بفرمایید جلسه ختم شود (صحیح است)

رئیس - اگر موافقت می‌فرمایید جلسه ختم شود (اردلان - بنده مخالفم هیچ کاری ما نمی‌کنیم در این مجلس) جلسه آتیه روز پنجشنبه 28 تیر سه ساعت قبل از ظهر.

(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

جریان جلس در سه هفته اخیر

جلسات محرمانه

قبل از ظهر پنجشنبه هفتم و شنبه نهم تیر ماه 24 بر حسب دعوت آقای طباطبایی رئیس مجلس جلسه محرمانه با حضور آقایان دکتر معظمی، رضای حکمت، امیر‌نصرت اسکندری و آقای بهبهانی ، فاطمی، ملک‌مدنی، از دسته اکثریت اطاق ریاست مجلس راجع به شور و حل امور جاری خصوصاً موضوع دولت منعقد گردید.

دعوت اعلیحضرت همایونی از نمایندگان اقلیت و اکثریت

از دربار همایونی توسط آقای طباطبایی رئیس مجلس به اقلیت و اکثریت مجلس ابلاغ و اظهار شد که هر یک پنج نفر نماینده معین نموده و برای عصر شنبه نهم در کاخ سعدآباد با هم به حضور اعلیحضرت شاه برسند تا مذاکراتی که راجع به جریان اخیر مجلس و دولت است به عمل آید.

پس از این دعوت نخست نمایندگان اقلیت مجلس آقایان دکتر مصدق، امیرنصرت اسکندری، حاج آقا رضا رفیع، دکتر رادمنش صدرقاضی را به سمت نمایندگی از طرف خود تعیین و معرفی نمودند.

نمایندگان اکثریت نیز برای تعیین پنج نفر نماینده از طرف خود قبل از ظهر شنبه نهم تیر ماه 1324 در مجلس حضور به هم رسانیده و یک ساعت و ربع به ظهر در سالن جلسه خصوصی جلسه اکثریت را تحت ریاست آقای بهبهانی تشکیل دادند پس از بیانات چند نفر از نمایندگان از قبیل آقایان بهبهانی دشتی- هاشمی - نقابت - فیروزآبادی - ملک‌مدنی - یمین اسفندیاری - ثقة‌الاسلامی- فاطمی و بعضی افراد دیگر در این موضوع با رأی مخفی آقایان علی دشتی- آصف - فاطمی- بهبهانی- دکتر طاهری فیروزآبادی انتخاب گردیدند آقای دکتر طاهری و فیروزآبادی هر یک نوزده رأی داشتند و آقای بهبهانی به جهاتی حاضر برای قبول نمایندگی نبودند سپس به اصرار و خواهش حضار چنین مقرر شد که آقایان دکتر طاهری و فیروز‌آبادی به سمت نمایندگی و آقای بهبهانی هم به سمت ریاست اکثریت قبول حضور در جلسه عصر شنبه نهم را بنمایند.

عصر شنبه نهم تیر ماه نمایندگان اکثریت و اقلیت در کاخ سعدآباد به حضور اعلیحضرت همایونی مشرف شدند و پس از اصغا بیانات شاهانه راجع به جریان امور اخیر خاصه کار دولت آقایان رئیس مجلس دکتر مصدق - دکتر رادمنش - دشتی- بهبهانی- فرخ آصف وزیری هر یک بیاناتی راجع به موضوع بحران اخیر نمودند و در ضمن مکرر از طرف اعلیحضرت همایونی بیانات سودمندی نسبت به کلیه امور ایراد گردید از آن جمله فرمودند در نظر من موضوع اکثریت و اقلیت مجلس نیست بلکه میل دارم کلیه قضایا با وحدت نظر حل شود تعیین نخست وزیر به عهده من و از وظایف من است پس از این هم شخصاً از رأی مجلس اگر لزوم پیدا کرد در این باب استعلام می‌کنم.

پس از این جلسه در میان عده‌ای از نمایندگان اکثریت و اقلیت مذاکراتی راجع به حل قضیه به عمل آمد تا آن که منجر به تعیین نمایندگانی از طرف اقلیت و اکثریت گردید.

عصر دوشنبه 11 تیر ماه ساعت هیجده جلسه اکثریت در باغ مجلس شورای ملی با حضور عده‌ای از نمایندگان (قریب 60 نفر) تشکیل شد و عده‌ای از آقایان از قبیل آقایان فاطمی، فرخ، قبادیان، دشتی، دولت‌آبادی، اسعد، آصف، مجد ضیایی، دهستانی، بهبهانی، روحی، دکتر کیان بیاناتی راجع به جریان امور اخیر نمودند و جلسه در ساعت 21 خاتمه پذیرفت.

در این دو هفته اخیر در روزهایی که مقرر بود جلسه تشکیل شود یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه عموم نمایندگان در مجلس حضور می‌یافتند و غالباً نمایندگان اکثریت و اقلیت با حضور آقای رئیس مجلس مذاکرات خود در اطراف حل موضوع ادامه می‌دادند تا آن که در روز یکشنبه 24 تیر ماه که مقرر بود جلسه رسمی تشکیل شود باز نمایندگان اقلیت آقایان دکتر مصدق رضا حکمت، تهرانچی و نمایندگان اکثریت آقایان فاطمی، آصف، امیر تیمور درخواست نمودند که یک جلسه دیگر در دنیا مذاکرات سابق مشاوره نموده و راه‌حلی برای موضوع پیدا کنند، اکثریت نیز با این مصلحت‌اندیشی موافقت تام داشت و در همین روز آقای صدر نخست وزیر هم به مجلس آمده و با نمایندگان اقلیت ملاقات نمودند و در این مدت جلسات اکثریت عصرهای دوشنبه و هیئت دوازده نفری منتخب از نمایندگان اکثریت نیز نمایندگان اقلیت جلسات خود را برای پیدا کردن راه حلی جهت حل قضیه تشکیل می‌دادند و نیز هیئت رئیسه مجلس هم در دو هفته اخیر چند بار برای شور در کارهای لازم تشکیل و مخصوصاً بعد از ظهر پنجشنبه 21 تیر ماه تا قریب دو ساعت بعد از ظهر و قبل از ظهر شنبه 23 تیر تا یک ساعت بعد از ظهر رسماً تشکیل گردید و به دقت به امور جاری داخلی مجلس و عرایض متظلمین و بعضی متحصنین و غیره رسیدگی و بر طبق آرا متخذه در هیئت رئیسه به هر قسمت دستور لازم صادر نمود.

کمیسیون بودجه

روز پنجشنبه 21/4/1324 قبل از تشکیل مجلس کمیسیون بودجه به ریاست آقای ملک‌مدنی تشکیل راجع به اقلام کوچک دیوان وزارت جنگ که قبلاً به تصویب کمیسیون رسیده ولی پرداخت نشده است مذاکراتی شده و در نتیجه قرار شد سو‌کمیسیون مرکب از آقایان اردلان - صفوی- مجد ضیایی تشکیل گردیده کلیه پرونده‌های دیوان مزبور شامل 146 فقره از وزارت جنگ خواسته و در سو‌کمیسیون رسیدگی شود هر کدام مورد تصدیق واقع گردید گزارش آن به کمیسیون داده شود که کمیسیون اجازه پرداخت بدهند.

+++

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

کمیسیون عرایض و مرخصی روزهای سه‌شنبه 5/4/24 و پنجشنبه 7/4/24 به ریاست آقای محمدعلی امام جمعه (شیراز) و سایر آقایان در ساعت 8 صبح تشکیل و به تعداد (73) برگ عرایض رسیدگی به وزارتخانه های مربوطه رجوع شد ضمناً (61) پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید.

کمیسیون عرایض و مرخصی روزهای یکشنبه 10 و سه‌شنبه 12و پنجشنبه 14 تیر به ریاست آقای محمدعلی امام جمعه (شیراز) و سایر آقایان در ساعت (8) صبح تشکیل و به تعداد 315 برگ عرایض رسیدگی وزارتخانه‌های مربوطه رجوع شد ضمناً (70) پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید جلسه آینده کمافی‌السابق روز سه‌شنبه 19/4/24 خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لایحه تقدیمی به مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی

خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که قانون مالیات بر درآمد مورخ 19 آبان ماه 1322 چون بدون مطالعه و توجه به روحیات جامعه و مقتضیات اوضاع مملکت تهیه شده در عمل ایجاد مشکلاتی نموده و تلگرافاتی که از تمام نقاط مملکت به مجلس شورای ملی رسیده حاکی از این مطلب است و نظر به این که عمده شکایات مؤدیان مالیاتی از نرخ بی‌تناسبی است که در قانون مزبور به عنوان مالیات زمان جنگ تعیین شده و با این حال عایدات آن میلیون‌ها از درآمد سابق کم‌تر است و نتیجه نرخ بی‌تناسب و فوق‌العاده زیاد این شده که قوه فعاله و حس تولید بالمره از بین برود و فساد اخلاق قائم مقام صحت عمل شود ، این است که امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را به عنوان طرح قانونی پیشنهاد می‌نماییم که از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد تا دولت در قانون مزبور مطالعات کافیه نموده و اصلاحاتی که در خور یک قانون مفید و عملی است پیشنهاد کند و نواقص قانون نامبرده و شکایتی که عموم طبقات از طرز اجرای آن دارند مرتفع شود.

ماده واحده - نرخ‌های مالیاتی ماده 12 قانون مالیات بر درآمد 19 آبان ماه 1322 برای سال1323 و 1324 به طریق ذیل تعیین می‌شود:

تا 12000 ریال بخشوده

از 12001 ریال تا 300000 ریال 2% نسبت به مازاد 12001 ریال

از 30001 ریال تا 600000 ریال 5% نسبت به مازاد 30001 ریال

از 60001 ریال تا 100000 ریال 10% نسبت به مازاد 600000 ریال

از 100001 ریال تا 250000 ریال 15% نسبت به مازاد 100001 ریال

از 250001 ریال تا 400000 ریال 20% نسبت به مازاد 250001 ریال

از 400001 ریال تا 700000 ریال 25% نسبت به مازاد 400001 ریال

از 700001 ریال تا 1000000 ریال 30% نسبت به مازاد 700001 ریال

علاوه بر یک میلیون ریال هر چه باشد 40% نسبت به مازاد 1000000 ریال

دکتر محمد مصدق- دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه- افخمی - مهدی عدل- غلام‌حسین رحیمیمان طوسی- صدرقاضی- رضا حکمت- دکتر فلسفی- غلام‌علی فریور- فرمانفرماییان- مظفرزاده - جواد عامری- فتوحی- بهادری- محمدرضا تهرانچی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویب‌نامه‌ها

تمدید مدت تبصره ماده یک آیین‌نامه مالیات بر درآمد

« مدلول تبصره زیر ماده یک آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد در سال 1324 نیز قابل اجرا است »

اصلاح فوق در تاریخ 31/3/24 به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده 21 قانون مالیات بر درآمد قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی - محمد‌صادق طباطبایی

وزارت کشور

ــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه نهم تیر ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 11873/3-18491 مورخ 7/4/324  وزارت کشور شش تن آقایان زیر:

بزرگ سعیدی - ابوالقاسم قاضی- علی‌رضا سلطانی- کاظم شریفیان - عماد شریعت‌مداری - ابوتراب امینی شادیاخی. را طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره هشتم جهت کارمندی انجمن شهرداری نیشابور تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.    

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه یازدهم تیر ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 19120/1417 ط وزارت کشور تصویب نمودند که بخش بردسیر از شهرستان بم مجزا و ضمیمه شهرستان سیرجان گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است .                     

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه یازدهم تیر ماه 324 بنا به پیشنهاد شماره 976ط 15213/4 وزارت کشور تصویب نمودند که بخش اردکان از شهرستان یزد منتزع و تبدیل به شهرستان گردد و میبد و عقدا و خزانق نیز بخش‌های تابعه آن باشند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است .                    

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه 18 تیر ماه 1324 بنابر پیشنهاد شماره 2928و 1/22117 مورخ 7/4/1324 وزارت کشور شش تن آقایان زیر:

آقایان قنبر حمزوی- آقای حاجی خلیل شیعه- آقای علی‌اکبر شجاعی - آقای محمد مقبل- آقای کرام مزوی - آقای محمدرضا یزدان‌پناه را طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره دوم جهت کارمندی انجمن شهرداری زرفان (فارس) تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است .                   

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه هیجدهم تیر ماه 324 بنا به پیشنهاد شماره 1756 /1-22109 مورخ 7/4/1324 وزارت کشور 6 تن آقایان زیر:

محمد‌علی بزرگ‌زاده - اسد مسعودی- حبیب‌الله مسعودی- تقی دانشور- عباس‌علی تقوی- حسین سلطانی را طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره هشتم جهت کارمندی انجمن شهرداری آباده تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.                 

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه .............ماه 1324 بنابر پیشنهاد شماره 11057/3/18635 مورخ 7 تیر ماه 1324 وزارت کشور شش تن آقایان زیر:

آقای محمد پاکزاد- آقای محمد شاهرودی - آقای اسماعیل توکلی- آقای یحیی عطار- آقای عباس‌علی یوسفی- آقای حسین‌علی احمدی را از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره چهارم طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه جهت کارمندی انجمن شهرداری به شهر تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.                   

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه هیجدهم تیر ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 10864/1-32105 مورخ 7/4/1324 وزارت کشور شش تن آقایان زیر:

حبیب‌الله کاظم‌زاده - سید محمد‌علی ایرانی - سید حسن امیری- حاجی آقا خسروی- سید حبیب‌الله فیروزآبادی - امان‌الله رهبر را طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره سوم مکرر جهت کارمندی انجمن فیروزآباد تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.             

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه هیجدهم تیر ماه 1324 بنا بر پیشنهاد شماره 4795/1-22113 مورخ 7/4/1324 وزارت کشور 6 تن آقایان زیر:

آقای مصطفی مرتضوی - آقای محمد‌حسن رستگار - آقای ابوالقاسم طالبان - آقای عبدالحسین احمدی آقای علی بامداد - آقای محمد‌شاه فرزین را طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره هفتم جهت کارمندی انجمن شهرداری لار تعیین و تصویب نمودند .

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.            

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه 1324 بنابر پیشنهاد شماره 1912-1/1/22121 مورخ 7/4/1324 وزارت کشور شش تن آقایان زیر:

+++

آقای حسین فاتح- آقای سید محمود فاطمی - آقای حسین بهرامی آقای اسماعیل ایزدی- آقای محمد‌باقر اخوان سوخکیان- آقای علی‌اصغر منصوری را طبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن آقایان برگزیدگان دوره هفتم جهت کارمندی انجمن شهرداری نی‌ریز تعیین و تصویب نمودند.

وزارت فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت وزیران در جلسه نهم تیر ماه 1324 بنابر پیشنهاد شماره 5980-7583 وزارت فرهنگ تصویب نمودند که تبصره ذیل به ماده هفتم آیین‌نامه قانون اوقاف افزوده شود.

تبصره - موقوفاتی که متولی آنها فوت می‌شود تا تعیین متولی بعدی در مراجع و دادگاه صالح در حکم موقوفات بدون متولی خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.                  

نخست وزیر

هیئت وزیران در جلسه نهم تیر ماه 1324 به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 4 - درآمد حاصل از موقوفات مشمول مواد 41 و 42 و 43 آیین‌نامه قانون اوقاف هر محل که به طریق ماده 44 همان آیین‌نامه تأمین می‌شود و همچنین وجوهی که متولیان و متصدیان به نام کمک به تعلیمات عمومی می‌پردازند پس از وضع هزینه وصول که از صدی پنج تجاوز نخواهد کرد از اول سال 1324 خورشیدی بر طبق مقررات خاصی که به تصویب وزارت فرهنگ خواهد رسید صرف ساختمان دبستان در همان محل خواهد شد.

تبصره - وزارت فرهنگ می‌تواند هنگام ضرورت از اعتبار هر محل برای ساختمان دبستان محل دیگر به عنوان وام استفاده نماید ولی باید در سال‌های بعد وام را از اعتبار محلی که در آنجا به مصرف رسیده تأدیه نماید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.            

نخست وزیر

شماره 5222 وزارت دارایی 9/4/1324

هیئت وزیران در جلسه ششم تیر ماه 1324 بنابر پیشنهاد شماره 5787-564 مورخ 12/3/1324 وزارت دارایی تصویب نمودند که ماده زیر به آیین‌نامه دیوان دادرسی دارایی مصوب سال 1309 الحاق شود.

ماده 2- (مکرر) وزارت دارایی می‌تواند به نسبت زیادی کارهای تجدید نظر یک یا چند شعبه بر دادگاه تجدید نظر اضافه نماید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.   

شماره 5408 وزارت کشور 19/4/1324

هیئت وزیران در جلسه هیجدهم تیر ماه 1324 بنابر پیشنهاد شماره 5587/13643/2 وزارت کشور با توجه به مدلول بند ب از ماده واحده مربوط به قانون اجازه استخدام چند نفر افسر آمریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری تصویب نمودند که استخدام آقای کلنل شوار تسکیف رئیس سازمان ژاندارمری کل کشور با سایر همکاران آمریکایی او با همان شرایط سابق و مقرری که دریافت می‌داشته‌اند برای مدت یک سال (2 اکتبر 1945 لغایت 2 اکتبر 1946 تجدید شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیراست .                 

نخست وزیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصابات و احکام

وزارت دادگستری

1 - آقای احمد فلاحی رستگار دادیار دادسرای دیوان کیفر به سمت بازپرسی دادسرای دیوان کیفر

2 - آقای محمد‌جلال طباطبایی مدیر بایگانی ثبت یزد به سمت بازپرسی دادسرای شهرستان یزد

3 - آقای محمد راقی بازپرس دادگستری یزد به سمت بازپرسی دادگستری کاشان

4 - محمد‌ابراهیم لاکانی کارمند علی‌البدل دادگاه بخش بندر پهلوی به سمت دادیاری دادسرای شهرستان رشت

5 - علاءالدین مساعد مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران به سمت کارمندی علی‌البدل دادگاه شهرستان تهران به سمت کارمندی علی‌البدل دادگاه بخش بندر پهلوی

6 - آقای باقرخواجوی کارمند علی‌البدل دادگستری سمنان به سمت امانت دادگاه بخش تویسرکان

7 - محمد‌کریم یزدانی امین دادگاه بخش تویسرکان به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری سمنان

8 - کاظم روان‌بخش گرگانی دادیار دادسرای شهرستان اردییل به سمت بازپرسی شعبه اول دادسرای اردبیل

9 - ابراهیم عظیمی رشتی امین دادگاه بخش شهرداری رشت به سمت دادیاری دادسرای شهرستان رشت

10 - ابراهیم کاویان رئیس دادگستری بوشهر به سمت بازپرسی شعبه اول شیراز

11- غلام‌علی حسامی منشی دادگاه جنایی تهران به سمت امانت دادگاه بخش شهررضا

12- حسین عسگری شیرازی کارمند منتظر خدمت به سمت بازپرسی دادسرای اهواز

13- مرتضی هاشمی وزیری امین دادگاه بخش قم به سمت دادیاری دادسرای شهرستان قم

14- جعفر دبیر وزیری دادیار دادسرای شهرستان قم به سمت امانت دادگاه بخش قم

15- عبدالغفار فرساد معاون اداره دخانیات گرگان به سمت بازپرسی قاچاق دخانیات گرگان

16- خلیل تمدن بازرس قضایی در اداره نظارت بنا به مقتضیات اداری منتظر خدمت

17- جلال فیروز دادستان شهرستان بوشهر بنا به مقتضیات ادارای منتظر خدمت

18- محمود جلالی دادیار دادسرای قم به سمت ریاست دادگستری زابل

19- عبدالحمید بدیعی بازپرس دادسرای شهرستان قم به سمت دادستانی شهرستان بوشهر

20- آقای رضا سیاوش کارمند اداره گمرک زاهدان به سمت بازپرسی گمرک زاهدان.

21- محمد حسین شریعت‌مدار نجفی به سمت حاکم محضر رسمی‌شرع شهرستان نیشابور.

22- احمد میررجالی دادستان شهرستان خرم‌آباد بنا به مقتضیات اداری منتظر خدمت.

23- باقر قائم مقامی‌کارمند علی‌البدل دادگستری آبادان به سمت دادستانی شهرستان خرم‌آباد.

24- مصطفی میرفخرایی بازپرس شعبه 3 دادسرای تبریز به سمت دادستانی شهرستان خوی.

25- ابوتراب الهی آل‌آقا کارمند منتظر خدمت به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری شهرستان خرم‌آباد.

26- علی‌نقی کلانتری بخشدار داور و کوهبنان به سمت مأموریت صلح راور و کوهبنان

وزارت بهداری 30/3/1324

آقای نصرالله پزشکی پزشک بهداری چهار لنگ بختیاری به سمت پزشک بهداری پشتکوه بختیاری

آقای محمد‌رضا حکیم‌زاده گیلانی پزشک بهداری رشت به سمت پزشک سیاه‌گل اودیلمان

آقای اسماعیل کیمیای پزشک تیمار‌گاه شهرداری رشت به سمت پزشک بهداری عمارلو

آقای سعادت‌الله ذوالخیر پزشک تیمارگاه شهرداری رشت به سمت پزشک بهداری رودبار رشت

آقای محمد حکیمی صیدی پزشک منتظر خدمت به سمت پزشک بهداری رستاق یزد

آقای حبیب‌الله حکیمی نجف‌آبادی پزشک بهداری ریز

آقای دکتر شمس‌الدین جناب به سمت داروساز بهداری شهرداری اصفهان

آقای دکتر روح‌الله کیهان به سمت پزشک بهداری تکاب

آقای دکتر حبیب‌الله افشاری رئیس بهداری شهرستان زابل به سمت پزشک بهداری کرمانشاهان و بیمارستان خورشید

بانو مریم پایدار‌پور به سمت مامای بهداری ملایر

وزارت امور خارجه

آقای احمد ظهیر به سمت دبیر یکم سفارت شاهنشاهی ایران در برن.

آقای احمد مهبد به سمت دبیر دوم سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در واشنگتن

آقای عبدالحسین مستوفی سمیعی به سمت متصدی وابسته سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در لندن

آقای احمد اقبال به سمت متصدی وابسته سفارت شاهنشاهی ایران در برن منصوب گردیدند.

شهربانی کل کشور

آقای علی‌اکبر ریاحی کفیل آگاهی شهربانی کاشان از تاریخ 1/4/24 به ریاست آگاهی شهربانی شاهرود منصوب گردیدند.

وزارت کشور

آقای عبدالعلی مصداقی رئیس اداره پست و تلگراف کرمانشاهان به اداره تلگراف تهران منتقل شده است .

آقای اسماعیل خدادوست بخشدار بوئین از تاریخ 24/4/24 به سمت منشی فرمانداری قزوین منتقل شدند.

آقای محمد‌مهدی مشیری منشی دفتر فرمانداری قزوین از تاریخ 24/4/24 به سمت بخشداری بوئین منتقل شدند.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294246!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)