کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/15]

جلسه: 130 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه آبان ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب مرخصى آقاى گرگانى‏

3- بقیه شور وتصویب لایحه اضافه حقوق مستخدمین به دولت‏

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 130

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه آبان ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب مرخصى آقاى گرگانى‏

3- بقیه شور وتصویب لایحه اضافه حقوق مستخدمین به دولت‏

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس دوشنبه 5 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: تهرانچی - خواجه نوری - دبستانی - دولتشاهی - فاطمی - کیوان .

غایبین بی اجازه - آقایان: آصف - اعظم زنگنه - امامی - تولیت - جهانشاهی - حیدری - صادق وزیری - کامل ماکو - معدل - نواب یزدی .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : مهدوی - دکتر جوان - طباطبایی - همراز – ذوالقدر)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده پیشنهادى عرض کرده بودم در ماه پنجم راجع به اشخاصى که سابقه خدمت داشته‌اند ولیکن به واسطه کمى حقوق اخیراً کنتراتى شده‌اند و آن پیشنهاد این بوده که مدت خدمت را جزء کنترات حساب کنند و از آن به بعد مشمول جدول شوند آقاى وزیر دارایی قبول فرمودند لیکن در صورت مجلس دیدم نوشته شده است پیشنهادها رد شد.

طوسى - پیشنهاد آقا رد شد پیشنهاد دیگرى بوده رد شد

رئیس - اصلاح می‌شود. صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب مرخصى آقاى گرگانى‏

رئیس - یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى است به اطلاع می‌رسد.

گزارش از کمیسیون عرایضى و مرخصى‏:

آقاى گرگانى براى حفظ انتظامات محلى حوزه انتخابیه خود

+++

برحسب در خواست فرماندارى گرگان 36 روز از حضور در مجلس غایب و در محل متوقف بودند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون با سى روز از مدت نامبرده از تاریخ دوم شهریور موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى گرگانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(جمعى از نمایندگان - دستور)

3. بقیه شور وتصویب لایحه اضافه حقوق مستخدمین به دولت‏

رئیس - بقیه شور لایحه افزایش حقوق مطرح است ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم - به حقوق بازنشستگى بازنشستگان مشمول قوانین استخدام کشورى و لشکرى و وظیفه موظفین صدى 25 علاوه می‌شود. مبلغى که از بابت این اضافه پرداخته خواهد شد از محل بودجه هزینه سال 1320 تأمین و به صندوق بازنشستگى تحمیل نخواهد گردید.

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - این ماده نهم مربوط است به حقوق بازنشستگى بازنشستگان مشمول قوانین بازنشستگى و لشکرى و وظیفه موظفین که صدى 25 علاوه می‌شود اولاً بازنشستگان که صحبت شد یک قسمت هستند که از راه سن‌شان اینها بازنشسته شده‌اند یک قسمت هم هستند که برحسب میل بنده اینها پیر تشخیص داده شده‌اند این قسمت که برحسب میل اشخاص بازنشسته شده است البته راه‌حلش این است که وزیر وقت دقت زیادترى کند که آنهایى که به میل اشخاص پیر تشخیص داده شده است از بین برود و واقعاً هر کس برحسب تقاضاى خودش یا برحسب مقررات یا به موجب تقاضاى هیئتى بازنشسته شده همین طور بماند و البته همین آن آدمى که بازنشسته شده در این موقعی که حقوق افراد اضافه می‌شود و منتظرین خدمت هم حقوق‌شان علاوه می‌شود بنده موجبى نمی‌بینم که این دسته از مردم از این معنى استفاده نکنند به جهت این که اگر رعایت است نسبت به یک آدم پیرمردى که هم داراى عائله شده است باید رعایت شود ما یک منتظر خدمتى را که ممکن است جوان باشد و جزء منتظرین خدمت شده در اینجا برایش اضافه پیش‌بینى کرده‌ایم که هر قدر به او پول می‌رسد به این تناسب بر حقوق انتظار خدمتش علاوه شود و به این آدمى که بازنشسته شده و حالا یک عائله زیادترى دارد موجب ندارد که ما کمترى بدهیم بلکه باید به او بیشتر رعایت کنیم چون هشتاد سال عمرش را براى مملکت صرف کرده و در آن مدت خدمت کرده و هیچ خلاف قانونى نکرده تا محروم شود از حقوق حالا که این آدم روزگار پیرش است و جوانى را به این امید صرف کرده که روزگار پیرى دستش را بگیرد حالا محروم شود اگر بنا باشد یک آدمى که عمرش را براى ما صرف کرده در روزگار ناتوانى ما جوآنها دستش را نگیریم دیگران چه اعتماد دارند به ما و به قدرشناسى ما که بیایند و قواى جوانی‌شان را براى ما صرف کنند من از خاطرم نمی‌رود یکى از بزرگان یک روزگارى هر چه البسه داشت تقسیم کرد (خدا بیامرزد او را مرحوم شده است) بین نوکرهاى پیرش و نوکرهاى جوانش مرا واسطه کردند که بروم پیش او من همیشه واسطه جوآنها هستم رفتم پیش آن شخص وگفتم که چرا به جوآنها کمتر داده‌اید گفت علتش این است که اینها دیدند که من به پیرها بیشتر لباس داده‌ام این جوآنها در خدمت به من رقبت زیادى پیدا می‌کنند و مى‌دانند روزى که از پا افتادند و بینوا شدند به آنها بیشتر عنایت می‌کنم مملکت هم همین طور است اگر بنا شد یک عده جوانى با قواى جوانى کار می‌کنند و استفاده هم از تمام مزایاى قانونى بکنند این کار را چرا در جوانى می‌کنند براى این که وقتى در این کشور خوب خدمت کرد به صداقت خدمت کرد روز ناتوانى روز پیرى این جوان‌های مملکت زیر بازوى او را بگیرند ما آمده‌ایم در اینجا براى تمام صنف مستخدمین دولت حقوق‌شان را بالا برده‌ایم حالا حق این است که آن که پیر شده پیرى و ناتوانى او را استثنا نکنیم و به او هم چیزى بدهیم این را زیبنده‌ شأن مملکتى که میل دارد ترقى کند بنده نمی‌بینم که استثنا را قائل بشوم و خوب است آدم هم از مزایاى این قانون که دیگران استفاده می‌کنند

+++

استفاده کنند این استدعا را می‌کنم آقاى وزیر دارایی که در دوره جوانى موى مبارک‌شان سفید شده و از پیرى نیست یک عنایتى بفرمایید که آن پیرها هم دلگرم باشند.

وزیر دارایی - بنده توجه نماینده محترم را جلب می‌کنم به این موضوع که این لایحه موقتى است آورده‌ایم براى این که یک اضافاتى در این پنج ماه داده شود و بعد سر فرصت با یک مطالعه بیشترى یک لایحه تهیه کنیم ویک تجدیدى نظرى راجع به حال مستخدمین بکنیم و تا حدود امکان هم این کار را می‌کنیم الان یک موقعیتى است که بودجه کشور اجازه نمی‌دهد که ما بیشتر از این اضافات بدهیم.

راجع به مستخدمین که مشغول کار بوده‌اند البته یک قدرى بیشتر اضافه داده‌ایم براى این که نظر این بود که با افزایش حقوق صحت عمل حسن فداکارى در آنها ایجاد بشود تا بتواند وظایف خودشان را به نحو اکمل انجام بدهند راجع به بازنشستگان چون امروز وظیفه‌ای ندارند انجام بدهند و خطر این که این مانع انجام وظیفه آنها ممکن است بشود در بین نبود به این جهت کمتر منظور شده و این که باز نشان داده شود که دولت حسن نیت دارد ما 25 درصد اضافه کردیم و چون عده‌شان هم خیلی زیاد است اگر بخواهیم زیادتر بدهیم چون صندوق تقاعد هم وضع حسابى ندارد این است که بنده عقیده‌ام این است که آقاى اورنگ لطف بفرمایند پیشنهادشان را مسترد بکنند (اورنگ - پیشنهادى تقدیم نکردید) بنده راجع به حقوق بازنشستگان یک مطالعاتى بیشترى می‌کنم در قانون استخدام جدیدى که در مجلس آینده تقدیم می‌شود یک وضعیت مخصوصى براى اینها در نظر گرفته می‌شود و نظر آقا تأمین خواهد شد.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - یک قوانین بازنشستگى خاص از مجلس گذشته که همه آقایان اطلاع دارند و آقاى وزیر دارایی هم مستحضرند بنده خواستم عرض کنم که آن اشخاص اگر مشمول این اضافه پیش‌بینى شده هستند ولى براى این که اداره بازنشستگى در عمل و اجرا سوءتفاهم نکنند و آن دسته افرادى را که مشمول قوانین خاص بازنشستگى هستند محروم نکنند خواهش می‌کنم آقاى وزیر دارایی یا آقاى مخبر محترم توضح بدهند که در عمل تولید اشکال نشود.

وزیر دارایی - ملاحظه بفرمایید که نوشته است حقوق بازنشستگى بازنشستگان و بعد هم قانون به جمع نوشته قوانین راجع به بازنشستگان شامل همه می‌شود.

رئیس - دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى دکتر تاج‌بخش

ریاست مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌کنم به حقوق بازنشستگان 50 درصد اضافه شود.

مخبر - بنده قبل از این که توضیح بدهند خواستم آقا را متذکر بکنم که نمایندگان نمی‌توانند اضافه خرج پیشنهاد کنند.

دکتر تاج‌بخش - پیشنهاد بنده راجع به جلب موافقت از براى بعد است که در نظر بگیرند و فعلاً پس می‌گیرم‏.

پیشنهاد آقاى حمزه تاش‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 9 قید شود به حقوق بازنشستگان تا هزار ریال صدی صد و تا هزار و پانصد ریال صدى پنجاه و تا دو هزار ریال صدى بیست و پنج اضافه تأدیه خواهد شد.

رئیس - آقاى حمزه تاش‏

حمزه تاش - همین طور که آقاى اورنگ فرمودند اینها یک خدماتى در سالیان دراز کرده‌اند و با این که زندگانى روزبروز بالاتر می‌رود و هم آنها بچه دارند خرج دارند و شما نسبت به همه یک ارفاقى فرمودید اینجا چرا تبعیض قائل شده‌اید به علاوه در ماده یک چیز است که به نظر بنده گنگ است اینجا مرقوم فرموده‌اید حقوق لشکرى و وظیفه موظفین این موظفین کی‌ها هستند همان ورثه بازنشستگان متوفى هستند یا عده دیگرى هستند که موظف هستند این را تمنا می‌کنم توضیح بفرمایید و ثانیاً فرض بفرمایید یک بازنشسته که صد تومان حقوق داشت مرده بین ورثه‌اش 5 قسمت می‌شود این چه بکند می‌خواهد تحصیل بکند این تبعیض روى چه نظرى است این

+++

را بنده استدعا می‌کنم قبول بفرمایید راست است که فرمایش آقاى اعتبار نماینده حق پیشنهاد خرج ندارد ولى این یک اضافه‌ای است که خود دولت خوبست پیشنهاد بکند بنده خواستم فقط تبعیض نشود.

مخبر - در قسمت اول که فرمودند اضافه شود این هم در ردیف همان پیشنهاد آقاى دکتر تاج‌بخش است اما موضوع موظفین اینها اشخاصى هستند که شهریه می‌گیرند و طبق قوانینى است که از مجلس گذشته یا مطابق قانون وظایف که سابقاً از مجلس گذشته و یک قسمتى از اینها را دولت بازخرید کرد و یک قسمتش هم که نفروخته‌اند هنوز می‌گیرند نسبت به آنها هم این بیست و پنج درصد پیش‌بینى شده که به وظیفه‌شان افزوده شود.

حمزه‌تاش - به طوری که بنده اطلاع داریم قسمت موظفین مطابق قانون ووظایف آنچه که بود دولت بازخرید کرده و دیگر چیزى نمی‌دهد این است که خیال کردم این موظفین همان ورثه بازنشستگان باشند.

رئیس - موافقین با ماده نه برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده دهم - ماده 45 قانون استخدام کشورى به طریق زیر اصلاح می‌شود:

میزان حقوق بازنشستگى مساوى است با یک پنجم حد وسط حقوق 36 ماهه اخیر خدمت خود در عده سنوات خدمت.

رئیس - موافقین با ماده دهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم‏

ماده یازدهم - کارمندان مشمول قوانین استخدامى کشورى و لشکرى که مشمول شرایط بازنشستگى گردیده در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا تاریخ سال جارى درخواست بازنشستگى نمایند استثنائاً با یک سوم علاوه بر آنچه طبق مقررات خاص بازنشستگی خودشان مستحق هستند بازنشسته می‌شوند وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در ظرف همین مدت کارمندان خود را که به سن بازنشستگى رسیده‌اند طبق شرایط این ماده بازنشسته نمایند.

تبصره - به مستخدمینى که در اثر کسالت و تشخیص وزارتخانه مربوطه قادر به ادامه خدمت نیستند و سن آنها پنجاه سال متجاوز است حق داده می‌شود که طبق شرایط ماده یازده این قانون تقاضاى بازنشستگى نمایند.

مخبر - در این ماده یک اصلاحى هست همین طور تبصره‌اش در سطر دوم آخر ماده می‌نویسد: وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در ظرف همین مدت اصلاح می‌شود که وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در اسفند ماه 1320 کارمندان خود را که به سن بازنشستگی رسیده‌اند طبق شرایط این ماده بازنشسته نمایند و منظور هم این بوده است که حتی این چند ماه بتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند و بهره بیشترى ببرند یکى دیگر هم در تبصره می‌نویسد: به مستخدمینى که در اثر کسالت و تشخیص وزارتخانه این اصلاح می‌شود: به تشخیص وزارتخانه تا آخر

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده اول اجازه خواستم و این موضوع ثانیاً نظرم آمد اول باید آقایان منشی‌ها توجه داشته باشند که یک نماینده که اجازه می‌خواهد در نظر بگیرند. حالا آمدیم سر این موضوع که اشاره کردند. اگر آقایان در نظر داشته باشند سى نفر هر یک طرحى را پیشنهاد کرده بودند تقدیم مقام ریاست کردیم و به کمیسیون بودجه هم دادیم و آن اصلاح ماده 3 قانون استخدام کشورى است که در سال 1311 در شهریور گذشت چنانکه خود آقایان می‌دانند بنده که مستخدم نیستم لکن خود آقایان مستحضرند که آن قانون چقدر شهدا پیدا کرد چقدر محرومین پیدا شدند یک اشخاصى که سوابق ممتمدی در خدمت داشته‌اند و یک اشخاصی که داراى مقامات عالیه در تحصیل بوده‌اند جماعتى خدا شاهد است به اندازه‌اى در این باب دلیل آوردند و به نمایندگان نشان دادند که این قانون قانون غیرعادلانه‌ای است و جابرانه.

این دولت هم در برنامه‌شان تصدیق کردند که قوانین غیرعادلانه را اصلاح می‌کنیم این قانون هم که می‌گذرد موقعش هست که با آقاى وزیر دارایی صحبت کنیم وآن طرح را در

+++

این قانون را بگنجانیم آقاى وزیر دارایی فرمودند که در قانون استخدام که مشغول اصلاح هستیم اینها را در نظر خواهیم گرفت از این نقطه‌نظر که آقاى وزیر دارایی این اطلاع را دادند و خوشبختانه آقاى وزیر دادگسترى هم که تشریف دارند در این باب توجه تامی فرمایند عده‌اى که حقیقتاً قابلیت لیاقت دارند اینها محتاج هستند که کار بکنند و مهذب هستند از این جهت خواستم بیبینم اگر می‌شود جماعت‌شان را داخل بکنند و آن این است که نوشته است به مستخدمینی که در اثر کسالت و تشخیص وزارتخانه مربوطه قادر به ادامه خدمت نیستند و سن‌شان 50 سال بیشتر است به وزارتخانه حق داده می‌شود: اینجا اضافه می‌کنند: اشخاصى که سن آنها از پنجاه سال بیشتر است و آن قانون اینها را خارج کرده است وزارتخانه داخل بکند اگر موافقت می‌فرمایید بنده پیشنهاد کنم و اگر موافقت نمی‌فرمایید همین قدر که بفرمایید من آن طرح را در نظر گرفته‌ام و آن شهدا را تا به سن تقاعد نرسیده‌اند به خدمت برمی‌گردانیم کمال امتنان را دارم.

مخبر - عرض کنم بیانات آقاى انوار کاملاً تصحیح است وبنده هم خودم این طرح را امضا کرده‌ام ولى نظر آقاى وزیر دارایی این بود که این قانون قانون استخدام نیست قانون افزایش حقوق است در قانون استخدام جدیدى که در نظر است این را هم در نظر می‌گیرند و اصلاح می‌کنند با این ترتیب بنده خیال می‌کنم نظر آقاى انوار تأمین می‌شود و بنده خودم هم یکى از اشخاصى هستم که طرفدار این فکرم و آن قانون خلاف بوده و بایستى اینها به وضع خودشان برگردند.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقایان سزاوار و دکتر سمیعی:

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده 11 به شرح زیر اصلاح شود:

وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در اسفند ماه 1320 کارمندان خود را که به سن بازنشستگى رسیده‌اند طبق شرایط این ماده بازنشسته نمایند.

وزیر دارایی - این پیشنهاد را آقاى مخبر کمیسیون کردند و یاداشت فرمودند

طوسى - حسب‌المعمول باید پیشنهادات را بخوانیم.

وزیر دارایی - موافقت شده است.

پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند:

بنده پیشنهاد می‌کنم سطر پنجم ماده یازده را به ترتیب ذیل اصلاح نمایند:

وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در ظرف همین مدت کارمندان خود را از سن 65 سالگى طبق شرایط این ماده بازنشسته نمایند.

رئیس - آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند - عرض کنم بنده صرف‌نظر از این که معتقدم یک اشخاصى را که خدمات زیادى کرده‌اند و داراى تجربیات زیاد هستند بیشتر می‌شود از آنها استفاده کرد قانون استخدام اول بازنشستگى را به اختیار وزارتخانه‌ها نگذاشته بود بعد در چند سال قبل یک قانونى گذشت و سن را به این ترتیب نوشتند که از شصت به بالا و این اختیار را به وزارتخانه‌ها دادند اشکال بنده در این کلمه (به بالا) است براى این که قانون بایستى صریح و بدون ابهام باشد اگر گفتیم از شصت به بالا شصت و یک ممکن است شصت و پنج ممکن است و تا هفتاد هم ممکن است این اختیار با وزارتخانه‌ها است قانون باید صراحت داشته باشد بنده خواستم عرض کنم که نه آن هفتاد باشد نه شصت بنده حد وسط را گرفته‌ام یعنى کارمندان دولت باید بدانند در چه تاریخى متقاعد می‌شوند که ترتیبات و لوازم کار خویش را مهیا کند شاید بخواهد برود کار دیگرى براى خودش تهیه کند شاید یک وقت هست بخواهد زندگانى خودش را عوض کند باید بداند در سن 65 سالگى است یا هفتاد سالگی است یا کمتر یا زیادتر و در یک سن معینی متقاعد می‌شود و الا اگر نامعلوم باشد یعنى از شصت به بالا معلوم نیست شصت و یک است شصت و دو است یا شصت و پنج این است که بنده پیشنهاد کردم که این ابهام از قانون برداشته شود و تکلیف وزارتخانه و مستخدم هر دو معلوم باشد.

وزیر دارایی - منظور آقاى مخبر فرهمند این است که

+++

هیئت دولت نتواند اشخاصى را که به سن تقاعد رسیده‌اند اگر سن‌شان از 65 کمتر است متقاعد کند بنده در خارج هم عرض کردم خدمت‌شان البته هیئت دولت نظرى ندارد که بیخود مستخدمینى را که به درد کار می‌خورند و از وجودشان استفاده می‌شود و لو به سن 65 رسیده باشند متقاعد کند ولى این حق را براى خودش می‌خواهد که اگر در یک اداره یک اشخاصى باشند که طرز کارشان رضایت‌بخش نباشد و مجبور باشد براى پیشرفت کار خودش آنها را بردارد و کسان دیگر را به جای‌شان بگذارد اگر به سن تقاعد رسیده باشند آنها را بتوانند متقاعد کند اگر این حق را نداشته باشد ممکن است منتظر خدمت بکند براى این که بالاخره یک وزیرى که مسئولیت دارد نمی‌تواند یک کارمندى را که به درد کار نمی‌خورد در کار بگذارد آن وقت به ترتیب سابق اگر منتظر خدمت بکنند اگر در رتبه پایین باشد دو ثلث می‌گردد حالا این ترتیبى که ما در نظر گرفته تأمین می‌کند آن وضع انتظار خدمت را منتها به طرز تقاعد به ترتیب ماده قبل که یک ثلث به حقوق تقاعدش اضافه می‌شود این پنج ماه که خدمت کرده است حقوقش اضافه می‌شود و یک مبلغى به حقوق تقاعدش اضافه می‌شود و در واقع در طرز تقاعد او این طور خواهد بود که براى هر یک سال خدمتى که کرده باشند یک سی‌ام حقوقش به او داده خواهد شد اگر مستخدمینى باشد که به ترتیبی که فرمودید سی سال سابقه خدمت داشته باشد (و لابد کسى که به سن شصت رسیده باید سى سال سابقه خدمت داشته باشند) تمام حقوق امروزه‌اش به او داده خواهد شد راست است اضافه‌اى که منظور است به او داده نخواهد شد ولى گمان می‌کنم براى مستخدمینى که به درد کار نمی‌خورند این ترتیب که معین شده خیلى خوب است و بیش از این هم نمی‌شود موافقت کرد و البته این را بنده عرض کردم و باز هم عرض می‌کنم که هیچ وقت دولت خیال ندارد بدون جهت یک اشخاصی را که به درد کار می‌خورند ولی موافقت بفرمایید اگر یک آدم بیکاره‌ای بود وزارتخانه‌ها مجبور نباشند آنها نگاه بدارند.

رئیس - آقاى مخبر فرهمند پیشنهادتان را مسترد می‌فرمایند یا رأى گرفته شود.

مخبر فرهمند - رأى گرفته می‌شود

رئیس - موافقین با پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند برخیزند. (عده کمى برخاستند)

رئیس - تصویب نشد. موافقین با ماده 11 با اصلاحی که شده است برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوازدهم

ماده دوازدهم - به کسور تقاعد عموم مستخدمین کشورى و لشکرى صدى یک و نیم افزوده می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 12 برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 13 قرائت می‌شود

ماده سیزدهم - فوق‌العاده‌هاى زیر طبق آیین‌نامه‌اى که هیئت وزیران فعلى تدوین خواهند کرد پرداخت خواهد شد و سواى آنها به هیچ وجه فوق‌العاده‌اى پرداخت نمی‌شود.

1. فوق‌العاده ویژه‏

2. فوق‌العاده کسر صندوق‏ و تضمین

3. فوق‌العاده کشیک شب‏

4. فوق‌العاده کرایه خانه‏

5. هزینه سفر

6. حق‌الکفاله‏

7. حق مقام‏

8. فوق‌العاده بدى آب وهوا

9. فوق‌العاده اقامت پزشکان در نقاط مرزى و محرومیت از مطب‏

تبصره - فوق‌العاده ویژه تنها به اشخاصی تعلق خواهد گرفت که مجموع حقوق و مزایاى دریافتى آنها در آخر مهر ماه 1320 بیشتر از میزانى بوده که در نتیجه اجراى این قانون به آنها پرداخته خواهد شد.

وزیر دارایی - یک اصلاحى بود که بنده می‌خواستم

+++

پیشنهاد کنم در موقعی که این ماده در کمیسیون تغییر کرد اینها از قلم افتاده بود یکی راجع به قسمت سوم است فوق‌العاده‌هایی که ذکر شده فوق‌العاده کشیک شب و اوقات تعطیل در قسمت چهارم هم کرایه‌خانه و اشتغال در خارج از مرکز

رئیس - آقای آزادی

آزادی - اساس این قانونی که طرح شده و الان تصویب می‌شود برای تشویق مستخدمین دولت است و این قسمت مادی مستخدمین دولت را تأمین می‌کند و وضع زندگانی آنها را بهتر خواهد کرد اما بنده فکر می‌کنم بهتر است وضع روحی مستخدمین را هم باید بهتر کرد و پیش‌بینی کرد در خارج راجع به بعضی قسمت‌ها تبعیضات می‌شود مثلاً راجع به هزینه سفر و حق‌الکفاله‌ها و این قسمت‌ها را بنده عقیده‌ام این است که حالا که این قانون می‌گذرد در قانون تصریح شود که تبعیضی نشود. از آن جمله موضوع هزینه سفر است که در اغلب وزارتخانه‌ها است که بعضی اوقات مطابق مقررات و بعضی اوقات مطاببق قانون و هر کدام از اینها یک تفاوت‌هایی دارد به بعضی اشخاص خرج اتوبوس و اتومبیل می‌دهند و این یک تبعیضاتی می‌شود یا یک اشخاصی که موافق هستند یا مایل هستند کمک می‌کنند بنده عقیده‌ام این است که در قسمت هزینه سفر تصریح شود که مطابق قانون استخدام کشوری داده می‌شود و بدون تبعیض داده شود بدون این که مطابق یک آیین‌نامه‌های خاصی تبعیض کنند. دوم قسمت کرایه‌خانه و آن قسمتی که حالا آقای وزیر دارایی اضافه کردند که اشتغال در خارج از مرکز اضافه شود منحصر شود کرایه‌خانه به اشخاصی که در خارج مأموریت پیدا می‌کنند یعنی از محل اصلی‌شان به جای دیگر منتقل می‌شوند کرایه‌خانه به آنها داده شود اهل اصفهان است مثلاً در تهران مأموریت پیدا می‌کند و به علاوه این موضوع را بنده عقیده‌ام این است که به آن اضافه شود که فقط به اشخاصی داده می‌شود که خانه شخصی ندارند چه بسا اشخاص هستند (نمی‌خواهم اسم ببرم) که اینها در وزارتخانه‌ها به عنوان کرایه‌خانه فوق‌العاده می‌گیرند و علاوه بر این که خانه‌های شخصی و اختصاصی دارند مستغلات هم دارند با وجود این کرایه‌خانه به آنها داده می‌شود این قسمت را باید اصلاح کرد. موضوع دیگری که در این قانون می‌خواستم تذکر بدهم حق‌الکفاله است و حق مقام موضوع حق‌الکفاله در قانون استخدام است و تصریح دارد کسی که در رتبه مادون هست و در رتبه مافوق به او کار می‌دهند حق‌الکفاله می‌تواند بگیرد بعد از آن در بعضی وزارتخانه‌ها آمدند حق‌ مقام را درست کردند حالا این اگر متحد‌الشکل بشود یعنی در تمام وزارتخانه‌ها به طور تساوی داده شود بهتر است یعنی اگر حق‌الکفاله داده می‌شود به همه حق‌الکفاله و اگر حق‌ مقام می‌دهند به همه حق‌ مقام بدهند یعنی اگر کسی لایق شد و رتبه دو دارد و به جای رتبه شش گذارده شد حق مقام رتبه شش به او می‌دهند بنده معتقدم که حق‌الکفاله را حذف کنند و به همه حق مقام بدهند یا اگر بخواهند حق‌الکفاله بدهند به همه حق‌الکفاله بدهند که این تبعیضات وزارتخانه‌ها برطرف شود که روحیه مستخدمین درست شود و اگر روحیه مستخدمین درست نشود عوض صدی صد اگر صدی دویست هم اضافه کنیم باز آن ضعف روحی مستخدمین اصلاح نخواهد شد و آن منظوری که مستخدمین وظیفه شناس دارند تأمین نخواهد شد. موضوع دیگری که می‌خواستم وظیفه‌شناس دارند تأمین نخواهد شد. موضوع دیگری که می‌خواستم به عرض برسانم موضوع انتقالات است در وزارتخانه‌ها و به عقیده بنده قانون تشکیلات وزارتخانه‌ها بایستی اصلاح شود در مجلس تصویب شود که معلوم شود هر کس پنج سال یا ده سال یا بیشتر یا کمتر یک حد معینی در ولایات کار کنند چه بسا در ولایات اشخاصی هستند که ده سال بیست سال در یک محل یعنی در مرکز مانده‌اند و اشخاصی هم هستند که از اول استخدام‌شان تا به حال در ولایات مانده‌اند و هر چه داد می‌زنند فریاد می‌زنند شکایت می‌کنند که ما پانزده سال در خارج زندگی می‌کنیم ما را اجازه بدهید که سر خانه و زندگی‌مان برویم موافقت نمی‌شود این قسمت را استدعا می‌کنم که در یک ماده در قانون استخدامی‌که تهیه می‌شود در نظر بگیرند که این تبعیضات برطرف شود تا روحیه مستخدمین بهتر بشود و بهتر بتوانند خدمت کنند.

وزیر دارایی - بنده تصور می‌کنم در اطراف ماده 13

+++

بد نباشد یک توضیحاتی خدمت آقایان نمایندگان عرض کنم که کاملاً از جزییات امر مستحضر شوند و در همین موضوع توضیحات لازم در کمیسیون داده شده و اصلاحاتی که لازم بود شد و موافقت شد عرض کنم که این فوق‌العاده‌هایی که دولت به مأمورین خودش می‌دهد اینها غالب اوقات ضروری است بعضی از آنها البته در موقعی داده می‌شد که حقوق‌ها فوق‌العاده کم بود و قانون اجازه نمی‌داد که یک اضافاتی داده شود و وزرای وقت هم می‌دانستند حقوقی که داده می‌شود کفاف گذران مستخدمین را نمی‌کند ناچار بودند به یک عناویتی یک کمک‌هایی بکنند یک چیزهایی بدهند که از آن راه کمی‌ حقوق جبران شود ما آن چه را که به این عنوان داده می‌شد چون علتی برای دادن آنها نبود حذف کردیم ولی بعضی فوق‌العاده‌ها هست که اینها ادامه‌اش ضرورت دارد و الا به کارها سکته وارد می‌کند بنده دانه دانه این فوق‌العاده‌هایی که این جا نوشته شده اینها را می‌خوانم و توضیح می‌دهم که آقایان مستحضر شوند. فوق‌العاده ویژه به مستخدمینی داده می‌شود که سابقاً جزو شاگردهای دولتی بوده و در فرنگ رفته و تحصیل کرده بودند و طبق قانون اعزام محصل به فرنگ مجبور بودند بعد از مراجعت‌شان چند سال در ادارات دولتی کار کنند و با یک رتبه و شرایط معینی فرض بفرمایید یک مهندس و یک کسی که تحصیلات عالیه کرده بود با رتبه سه مجبور بود خدمت بکند فرض بفرمایید که این شخص از شاگردهای دولتی نبود و به خرج خودش تحصیل کرده بود وقتی به ایران مراجعت می‌کرد فوراً با سیصد تومان یا چهارصد تومان حقوق ممکن بود پذیرفته شود این یک نقص بزرگی بود و کاملاً به ضرر اشخاصی بود که به خرج دولت رفته‌اند تحصیل کرده‌اند و به هیچ وجه حقوق رتبه کفاف زندگانی آنها را نمی‌داد این بود که این فوق‌العاده ویژه را منظور کردند از برای این که یک کمک خرجی به این طبقه داده شود و امروز هم ادامه این عمل ضرورت دارد برای این که فرض بفرمایید یک مستخدمی‌ که با دیپلم عالی آمده است وارد خدمت شده و می‌خواهد با پنجاه و دو تومان کار کند مطابق این قانون افزایش ما پنجاه و دو تومان دیگر هم به آن اضافه می‌کنیم می‌شود صد و چهار تومان در صورتی که یک مستخدم دیگری افزایش پیدا کرده و حقوقش شده چهارصد تومان و این جبران نمی‌گرد زندگانی او را اگر ما فوق‌العاده ویژه را برداریم نتیجه این می‌شد که نه تنها این قانون یک افزایشی برای او پیدا نمی‌کند بلکه یک مبلغی هم از درآمد سابق او را از بین می‌برد از این نقطه‌نظر این فوق‌العاده ویژه را منظور کردیم و از طرف دیگر فقط برای این که بی‌مورد داده نشود یک تبصره هم اضافه کردیم که این فوق‌العاده به اشخاصی داده می‌شود که در نتیجه این قانون حقوق‌شان کسر می‌شود و اگر کسی اضافه داشت از این فوق‌العاده استفاده نخواهد کرد. فوق‌العاده کسر صندوق و تضمین این مربوط به اشخاصی است که صاحب جمع اموال دولتی هستند چون در نتیجه تضمینی که می‌دهد آن تضمین یک هزینه برای او دارد و همین طور فوق‌العاده کسر صندوق راجع به اشخاصی است که در روز صدها هزار تومان پول می‌دهند و در ضمن پرداخت موجب می‌شود که یک مبلغی زیاد بدهند و اگر این فوق‌العاده نباشد که جبران آن را بکند هیچ کسی حاضر نمی‌شود که به این نوع کارها تن در دهد. فوق‌العاده کشیک شب برای این است که در بعضی از وزارتخانه‌ها مجبورند شب کار کنند مثل تلگرافخانه که اینها شب کار می‌کنند و اینها اگر بنا بشود یک اضافه دریافت نکنند البته یک ظلمی‌است نسبت به آنها. فوق‌العاده اشتغال در خارج از مرکز این راجع به مستخدمینی است که در تهران هستند و یک مأموریتی به خارج پیدا می‌کننند به نقاطی که هزینه زندگی در آن جا زیاد است یا این که وسیله زندگی پیدا نمی‌شود فرض بفرمایید مستخدمی است که در تهران کار می‌کند و ماهی سی تومان کرایه‌خانه می‌دهد این را ممکن است بفرستند در یک شهری که کرایه‌خانه فوق‌العاده گران است و اگر بخواهد چند اطاق کرایه کند خیلی بیشتر از این مبلغی که در تهران می‌دهد مجبور خواهد شد بدهد بنابراین باید یک کمک خرجی

+++

به او داده شود و همچنین این مستخدمی‌ که در تهران زندگی می‌کند و یک وضعیاتی از برای خودش تنظیم کرده است اگر ما این را وادار کنیم که برود در خارج از تهران زندگی کند وضعیت زندگی او به هم می‌خورد اغلب اوقات هم ممکن است دو خرجه بشود مثلاً مستخدمی ‌است که اولاد بزرگ دارد و مجبور است در این جا تحصیل بکند اگر او را جای دیگر بفرستند که مدرسه نیست و او مجبور است اولادش را در این جا بگذارد و خوش برود در محل مأموریت و این کار برای او یک خرج‌های اضافی تولید می‌کند که باید جبران بشود همچنین مستخدمین وزارتخانه که وقتی به مأموریت‌های خارجه اعزام می‌شوند آن جا یک هزینه سنگینی را بایستی تحمل کنند بایستی یک فوق‌العاده به آنها داده شود که بتوانند هزینه خود را تأمین کنند قسمت حق‌الکفاله و حق مقام این چیزهایی است که در قوانین سابق بود منتها عمومیت نداشت بعضی وزارتخانه‌ها می‌دادند بعضی وزارتخانه‌ها نمی‌دانند ما از برای این ترتیبی که نماینده محترم اشاره کردند مخصوصاً این را گذراندیم و تصریح هم کردیم که تمام این فوق‌العاده‌ها طبق آیین‌نامه خواهد بود که هیئت وزیران تدوین می‌کنند منتها در کمیسیون آقایان گفتند که نمی‌دانیم هیئت وزیران که بعد خواهند آمد چه نظری اتخاذ خواهند کرد گفتند که ما پیشنهاد می‌کنیم که هیئت وزیران فعلی باشند چون ما از نظرشان اطلاع داریم و طرف اعتماد هستند این آیین‌نامه را همین هیئت دولت تدوین کنند و چون منظور این است که از هر نوع تبعیض و هر نوع افراط و تفریط جلوگیری شود گمان می‌کنم منظور آقایان تأمین شده است. فوق‌العاده هزینه سفر که معلوم است و فوق‌العاده بدی آب و هوا هم که قانونی است یکی فوق‌العاده اقامت پزشکان در نقاط مرزی و محرومیت از مطب که این فقط مربوط به اطبایی است که آنها را وادار می‌کنیم که مطب خودشان را در تهران تعطیل کنند و به نقاط مرزی بروند و البته بایستی یک فوق‌العاده برای جبران این خسارت به آنها داده شود پس به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند این فوق‌العاده‌هایی که باقی مانده است هیچ کدامش چیزی نیست که جنبه افراط و تفریط داشته باشد و مزایای خلاف قانونی برای یک عده شخاص قایل شود این است که بنده از آقایان تقاضا می‌کنم که این ماده را به همین ترتیبی که هست قبول بفرمایند.

رئیس - آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند - عرض کنم گرچه توضیحات آقای وزیر دارایی تا ‌اندازه‌ای نظری را که بنده داشتمم تأمین کرد ولی بنده تصور می‌کنم لازم است حقوق کارمندان و اعضای اداراتی که انجام مشکلات آن ادارات به دست آنها است تأمین بفرمایند ما در قسمت دوایر چاپخانه مجلس یک اشخاصی را داریم که از نظر احتیاج و کار با آن که حقوق کمی ‌می‌گرفتند و چون حقوق آنها خیلی کم بود یک فوق‌العاده زیادتری به آنها داده می‌شد حالا این جا اگر مطابق ماده اول این قانون که می‌گوید حقوق ثابت را اگر بگیریم و پایه حقوق را دو برابر کنیم با آن فوق‌العاده که می‌گرفته است یا دو تومان سه تومان چهار تومان علاوه می‌شود یا یک مبلغی کسر می‌آید در مجلس چند نفر هستند که این وضعیت را دارند و در خارج هم در بعضی وزارتخانه‌ها هستند حالا بنده خواستم عرض کنم که این تبصره که نوشته شده است راجع به فوق‌العاده ویژه مربوط به این اشخاص هم هست یا خیر مربوط به همان مواردی است که هیئت وزیران تعیین خواهند فرمود.

وزیر دارایی - این آیین‌نامه که در این ماده پیش‌بینی شده اعم است از کلیه فوق‌العاده‌ها و راجع به این قبیل فوق‌العاده هم که فرمودند طرز پرداخت و اشخاصی که حق‌استفاده دارند در آن جا تشریح خواهد شد.

رئیس - آقای انوار

انوار - بنده کم کم آن ترتیبی که در دوره چهارم و پنجم داشتیم به کلی از یادم رفته است. در دوره چهارم و پنجم فوق‌العاده در موارد بودجه رعایت املاک را می‌کردیم و جزییات را در نظر می‌گرفتیم حالا در این جا که تمام فوق‌العاده‌ها نوشته شده و غیر از اینها چیزی باقی نمی‌ماند حق‌الکفاله و حق‌المقام و کرایه‌خانه می‌دهیم غیر از اینها که نوشته شده است چیز دیگری باقی نمی‌ماند خدا می‌داند اگر غیر از این حقوق

+++

چیزی بدهید ظلم به مالیه ملت کرده‌اند معنی ندارد حق‌الکفاله و حق‌المقام دیگر معنی ندارد که یک کسی هم حق‌الکفاله می‌گیرد و حق‌المقام هم می‌گیرد این چه خبر است که هر دو را بگیرد؟! (بعضی از نمایندگان - یکی را می‌گیرد) این چیزی است که آقای وزیر مالیه باید کاملاً تحت نظر بگیرند این را بر سبیل کلیت عرض کردم مملکت ما روز به روز مخارجش زیادتر می‌شود با این بودجه دیگر نمی‌شود فوق‌العاده داد به بخشید بنده فوق‌العاده بعد از این متّه به خشخاش می‌گذارم و لو این که آقایان وزرا همه به من حمله کنند.

وزیر دارایی - فوق‌العاده حق‌الکفاله با فوق‌العاده و حق‌المقام با هم جمع نمی‌شود یا این داده می‌شود یا آن داده می‌شود حق‌الکفاله وقتی است که یک مستخدمی ‌را با رتبه مادون به یک شغلی که برایش یک رتبه بالاتری منظور شده معین کنند یک تفاوتی برای او منظور می‌کنند که جبران شود زحمات اضافی و مسئولیتی را که روی دوش او گذاشته شده حق مقام و حق‌المقام این فقط مربوط به قضات است قضاتی هستند که با یک رتبه پایین‌تری به مشاغل بالاتری گماشته می‌شوند چون اینها حق‌الکفاله دریافت نمی‌دارند حق‌المقام به آنها داده می‌شود چون اینها در قوانین مخصوص خودش تصریح شده است ما خواستیم این جا یک جا جمع کنیم و به علاوه آیین‌نامه‌ای که در نظر گرفته شده این را ما پس از آن که تدوین شد چاپ می‌کنیم در روزنامه‌ها و آقای نماینده محترم هم ملاحظه خواهند فرمود اگر دیدید حاتم‌بخشی شده ممکن است در مجلس بعد اظهاراتی که دارند بفرمایند البته مورد توجه خواهد شد.

رئیس - آقای اورنگ

اورنگ - بنده در ماده بعد عرض دارم

رئیس - پیشنهادی رسیده است خوانده می‌شود.

این جانب پیشنهاد می‌نمایم که جمله زیر به تبصره ماده 13 افزوده شود.

میزان فوق‌العاده و حقوق ثابت در هر صورت متجاوز از کل مبلغ مأخوذی قبل از تاریخ فوق نخواهد بود - آزادی

رئیس - آقای آزادی

آزادی - هر چند در این ماده توضیح داده شده است که آیین‌نامه نوشته می‌شود اما به نظر بنده این فوق‌العاده ویژه که نوشته شده به اشخاصی داده می‌شود که مجموع دریافتی آنها در مهر 1320 بیشتر از میزانی بوده که در نتیج اجرای این قانون به آنها پرداخته خواهد شد. این جا درست روشن نیست و معلوم نیست که بالاخره دولت چه مبلغی می‌تواند به این اشخاصی که در نتیجه اضافه حقوق این قانون کمتر می‌گیرند بایستی فوق‌العاده بدهد این بود که بنده پیشنهاد کردم بعد از آن که فوق‌العاده ویژه می‌دهند به اشخاصی که کمتر حقوق دریافت می‌کنند مجموع فوق‌العاده و مبلغی که بعد از اجرای این قانون دریافت می‌کنند از جمع مبلغ مأخوذی قبل از این تاریخ تجاوز نکند.

وزیر دارایی - ملاحظه بفرمایند آقای آزادی نظر آقایان نمایندگان همیشه این بود که از تبعیض جلوگیری شود مکرر در طی طرح این قانون مذاکره شد حالا اگر چند نفر باشند که با این که به تمام کارهای آنها یک اضافه مثلاً در حدود صد تومان خواهیم داد حالا چرا به آنها یک اضافه پنج تومانی بدهیم آن وقت یک عده ناراضی پیدا می‌شوند در جلسه گذشته خود آقایان پیشنهاد کردند که به سه نفر اشخاصی که در آستانه خدمت می‌کردند یک امتیازی داده شود که حقوق بیشتری بتوانند دریافت کنند در صورتی که این اشخاص که مشمول این فوق‌العاده هستند اشخاص تحصیلکرده هستند و خیلی زحمت کشیده‌اند در این کشور و اگرضرورت پیدا کرد پنج تومان ده تومان سی تومان به اینها داده می‌شود و این مبلغ ضرری برای دولت ندارد و موجب تشویق کارمندان خواهد بود.

آزادی - بنده مسترد می‌دارم.

رئیس - پیشنهاد آقای افشار

بنده پیشنهاد می‌نمایم در زیر بند 4 ماده سیزده علاوه شود:

فوق‌العاده هزینه مسافرت به مأموریتی که از محل مأموریت دایمی‌خود به خارج موقتاً گسیل می‌شوند.

رئیس - آقای افشار

+++

افشار - این اصلاً توضیح ندارد و تقریباً آن چه را که آقای وزیر دارایی فرمودند این را بنده به صورت پیشنهاد عرض کردم و تصور می‌کنم لازم است برا ی مأموریتی که موقتاً به محل دیگری خارج از محل مأموریت دائمی‌خودشان می‌روند یک فوق‌العاده منظور شود مثلاً یک مأموری که در اصفهان است می‌خواهند او را به قمشه بفرستند این حقوقی که دریافت می‌دارد کفایت خرج خانواده و خود او را نمی‌کند مدت بیست روزی را که در قمشه توقف می‌کند و کارهای اداری را انجام می‌دهد بایستی فوق‌العاده دریافت کند که بتواند زندگی خود را تأمین کند و اگر موافقت نشود البته موجب اشال خواهد شد و به همین جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و امیدوارم قبول شود.

وزیر دارایی - ممکن است این پیشنهاد را به بنده لطف بفرمایند که موقعی که این آیین نامه نوشته می‌شود در نظر گرفته شود و الا در قانون که نمی‌شود همه نظرها را گنجاند

افشار - مسترد می‌کنم

رئیس - موافقین با ماده سیزدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم

ماده چهاردهم - معلمانی که به نقاط بد آب و هوا مأموریت می‌یابند از فوق‌العاده بدی آب و هوا که به سایر مأمورین پرداخته می‌شود استفاده خواهند نمود.

رئیس - پیشنهادی از آقای اورنگ رسیده است:

تبصره زیر در آخر ماده چهاردهم پیشنهاد می‌شود:

تبصره - معلمانی که در خارج از محل دائمی ‌خود مأموریت پیدا می‌کنند از فوق‌العاده کرایه‌خانه و هزینه سفر بهره‌مند خواهند شد.

رئیس - آقای اورنگ

اورنگ - بنده برای این که تأخیر شده و از ظهر گذشته است از آقایان معذرت می‌خواهم. بین من و بین وجدان و خدای من امروز اولین روزی است که در عمرم یک مقدار متعارفی می‌بینم معلمین در قانون یک عنوانی پیدا کرده‌اند که معلمین آمده‌اند وارد قانون می‌شوند و از فوق‌العاده بدی آب و هوا هم دارند بهره‌مند می‌شوند به جهت این که نوزده جور فوق‌العاده بود اگر خاطر آقایان سابق مستحضر باشد هیچ یک از آن مزایای نوزده‌گانه شامل حال معلم نبود و این معلمین در مملکت و کشور مشمول این مزایا واقع نشده بودند ولی البته در محاوره‌ها همه طالب علم بودیم طالب ترقی بودیم از راه علم و معرفت و در عدل اگر انکار نکنیم و بد نباشد اقرارش ما در عمل کشنده علم و کشنده معرفت بودیم برای این که هیچ عملی از ما صادر نمی‌شد که ترویج علم کرده باشد ترویج علم با این الفاظ نمی‌شود ما یک عالمی‌را می‌فشاندیم و در حضورش یک جاهلی را بلند می‌کردیم و می‌گفتیم تو عالمی‌خود این عمل کشتن علم است این را بنده خودم در این مسافرت‌ها در غالب دهات من معلمین را دیده‌ام (راست می‌گویم قسم لازم نیست) کفش به پا نداشتند جامه در بر نداشتند و این آدم باید صبح زود برخیزد و برود توی دبستان صد تا پنجاه تا شصت تا شاگرد و بچه این مملکت را علم بیاموزد و درس بیاموزد این سبک معلمین است در همین تهران خیلی نظایر دارد و نمی‌خواهم ذکر کنم نه این که نمی‌دانم فرق است بین نگفتن و ندانستن من امساک می‌کنم از گفتنش ما چطور ترویج علم را می‌خواهیم که مثل آقای میرزا طاهر تنکابنی باید در خانه مندرس شود و از میان برود پس ما درست نمی‌گوییم این ترویج علم کردم یا ترویج هر چیزی کردن یک رویه دارد و امروز که به فضل خداوند و عنایت آقای وزیر دارایی و هیئت دولت معلمین در این قانون ماده پیدا کردند و در صدر صفحه هم جا داده شده است و از این فوق‌العاده‌ها یکی‌اش را در باب معلمین در نظر گرفته‌اند که معلمینی که در نقاط بد آب و هوا مأموریت می‌یابند از فوق‌العاده بدی آب و هوا که به سایر مأمورین داده می‌شود آنها هم استفاده کنند من خواستم خواهش و استدعا کنم که به نام ترویج علم و به نام ترویج معرفت و به نام این که اینها هم مثل سایرین هستند از هزینه مسافرت و هزینه کرایه‌خانه و سایر فوق‌العاده‌ها مستفیض شوند و عرض دیگری هم ندارم و فرمایشات آقای وزیر دارایی را بنده قبول دارم و از همه هم بیشتر.

+++

وزیر دارایی - برای این که معلمان از سایر فوق‌العاده‌هایی که به مأمورین داده می‌شود استفاده کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده 14 حذف شود چون بعد از آن که ماده 13 در کمیسیون تصویب شد این ماده 14 دیگر زاید بود چون مطابق مقررات سابق معلمین حق نداشتند فوق‌العاده بدی آب و هوا بگیرند این ماده گذارده شده بود و حالا چون ماده قبل اجازه داده است این ماده ضرورت ندارد. حذف می‌شود.

اورنگ - ممنون و واقعاً ممنون این ماده را اعتقادم این است که بردارید که آن عمومیت شامل حال همه بشود.

وزیر دارایی - بر می‌دارند

اورنگ - خیلی متشکرم

مخبر - عرض کنم این ماده حقیقتاً همان طور که آقای وزیر دارایی فرمودند زاید است جهتش هم این است که این را در پیشنهادی که اول دولت داده بود این ماده را گذاشته بود ولی در کمیسیون بودجه فوق‌العاده‌های فراوانی خیلی زیاد که بعضی‌ها میانی قانونی هم نداشتند اینها را تمام کمیسیون بودجه خلاصه کرد به این چند تا که ملاحظه فرمودید و نظرش هم این بود که تمام مستخدمین از این فوق‌العاده‌ها و حق مقام که فقط برای وزارت دادگستری بود استفاده کنند به این جهت ماده 14 دیگر مورد ندارد وقتی که ما آن ماده 13 را به آن ترتیب برای عموم قایل هستیم این دیگر لازم نیست و به این جهت نظر آقای اورنگ کاملاً تأمین است و بنده تقاضا می‌کنم مادهد 14 حذف شود.

طوسی - پس ماده پانزدهم ماده چهارده خواهد شد.

رئیس - ماده پانزدهم که ماده چهارده می‌شود خوانده می‌شود.

ماده چهاردهم - اشخاصی که بعد از تصویب این قانون به خدمت پذیرفته می‌شوند و یا ترفیع می‌باشد حقوق یا اضافه را که این قانون باری رتبه یا مقام آنها معین نموده دریافت خواهند داشت.

رئیس - رأی می‌گیریم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم که پانزدهم خواهد شد خوانده می‌شود:

ماده پانزدهم - اضافاتی که به موجب این قانون پرداخته می‌شود مشمول فقره 3 ماده 57 قانون استخدام کشوری نبوده و به نفع صندوق بازنشستگی کسر نمی‌شود.

هاشمی‌ - پیشنهاد بنده را بخوانید

پیشنهاد آقای‌هاشمی:

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 15 اضافه شود.

کارمندان دولت که از محل انجمن ترتبیت بدنی و اوقاف حقوق می‌گیرند و کارمندان اداری از قبیل اطاق تجارت

رئیس - آقای ‌هاشمی‌

هاشمی - چون عده‌ای هستند از کارمندان اداره تربیت بدنی و پیشاهنگی که انتصاب‌شان به موجب حکم وزارتی است و از سه چهار پنج سال پیش از این کار گزینی وزارت فرهنگ به این کارمندان از اعانه‌های انجمن تربیت بدنی و چندی از اعانه‌های اوقاف حقوق اینها را تأمین می‌کرده یکی هم کارمندان اطاق‌های تجارتی یعنی مستخدمین و کارمندان سرپایی که از محل درآمد بازرگانان صدی یک برای هزینه اطاق‌های تجارت اختصاص داده شده است که از آن محل به آنها داده شود نظر به این که همه باید بهره‌مند شوند از اضافه حقوقی که امروز برای کارمندان منظور می‌شود ممکن است در ‌آتیه برای این اشخاص اشکال تولید شود و بهره‌مند نشوند این پیشنهاد را کردم گرچه در جلسه گذشته راجع به کارمندان بانک‌ها که آقای وزیر دارایی در جواب آقای وکیلی شرحی فرمودند قضیه را روشن می‌کرد که تبعیضی در کار نیست و همه از این پیش‌آمد استفاده‌های مشروع خواهند کرد اما مستدعی هستم که راجع به این دو قسمت مخصوصاً کارمندان انجمن تربیت بدنی و این نوع کارمندان توجه بفرمایند.

مخبر - عرض کنم که این لایحه صرفاً از نظر مستخدمین دولت نوشته شده و البته هر کس مستخدم دولت است از لایحه و افزایش حقوق بهره‌مند می‌شود و البته یک قسمت‌های دیگر بنگاه‌ها و شرکت‌ها هستند که اینها هیئت‌های مدیره و

+++

اساسنامه‌هایی دارند آنها هم باید منطبق بکنند یعنی تطبیق بدهند حقوق مستخدمین خودشان را با همین رویه‌ای که دولت در نظر دارد ولی در این لایحه مورد ندارد و جایش این جا نیست.

هاشمی‌ - این کارمندان اطاق‌های تجارت مثلاً یک نفر را که برای اطاق تجارت شیراز یا کرمان فرستاده‌اند بیخود که نرفته‌اند آنها برحسب حکم دولت آن جا مشغول کار هستند مستخدمین دولت هم هستند ولی محل حقوق‌شان از صندوق دولت نیست حتی کارمندان تربیت بدنی یک مبلغی از صندوق دولت است و یک مبلغی از اعانه‌ها و بودجه شهرداری و اینها باید روشن شود که اینها اضافه‌ای خواهند برد یا نه تقریباً اینها حکم یک نوع مستخدم را دارند کار اینها کار دولتی است

وزیر دارایی - این جا جای این پیشنهاد نیست همان طوری که توضیح دادهد شد اینها آزاد هستند و مربوط به دولت نیست هیئت مدیره آنها می‌توانند این کار را بکنند ولی آن کسی که از خزانه دولت حقوق می‌گیرد این قانون است و کسانی که در محل‌های دیگر هستند اعم از مستخدمین خودشان این با هیئت‌های مدیره‌شان است.

رئیس - رأی بگیریم؟

هاشمی‌ - با توضیحی که آقای وزیر دارایی دادند پس می‌گیرم.

رئیس - موافقین با ماده شانزدهم که پانزدهم خواهد شد برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده هفدهم که شانزدهم خواهد شد خوانده می‌شود:

ماده شانزدهم - این قانون از اول آبان ماه 1320 اجرا می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده شانزدهم برخیزند (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. مذذاکره در کلیات کافی است. آقای مخبر فرهمند

امیر تیمور کلالی - بنده در کلیات ثانی اجازه خواسته‌ام در بیرون روی ورقه امضا کرده‌ام.

مخبر فرهمند - وقت گذشته بنده هم نمی‌خواهم به طور مفصل صحبت کنم فقط در کلیات آخر عرضی داشتم و آن این است که در کمیسیون بودجه‌ای راجع به این لایحه و اصلاحاتی که می‌بایستی بشود یک تقاضاها و پیشنهاداتی رسیده بود و تمام آنها با دقت‌هایی رسیدگی شد آقای وزیر دارایی و جناب آقای نخست وزیر که در درجه دو سه جلسه تشریف داشتند و همین طور آقای وزیر دادگستری در کمیسیون توضیحات مفصل دادند و مذاکرات و مداقه زیادی به عمل آمد و تقریباً تمام کارمندان دولت به حق خودشان رسیدند و عموماً از مزایای این لایحه استفاده نمودند بنده هم به سهم خود آن چه را که لازم بود عرض و یادآوری نمودم و برای این که خود بنده هم سابقه خدمتم در کارهای دولتی بیشتر از مجلس شورای ملی است البته تعصب و حمایتم اجازه می‌داد که آن چه لازم است عرض کنم البته از نقطه‌نظر مصالح مملکت نه از نظر اشخاص به عقیده بنده اصلاح چرخ‌های مملکت و اصلاحاتی که باید در مملکت بشود شروعش از ادارات است برای این که آنها موتور آن چرخ‌ها هستند اول باید آنها را اصلاح نمود و رنگ و روغن زد تا بتواند این چرخ‌ها را به حرکت در بیاورند و اصلاح ادارات هم از همین جایی است که دولت تشخیص داده است بایستی که وسایل آسایش آنها را فراهم کرد که با خیال آسوده بتوانند انجام وظیفه نمایند این در جای خودش اقدام صحیحی بوده است و ما امیدوار هستیم قدم اولی که برداشته شده است به نتیجه خوب برسد فقط چیزی را که بنده می‌خواستم همین طور که آن جا یک چیزهایی گفته شد این جا یادآوری به آقایان کارمندان دولت کنم البته آن چیزی که دولت در نظر گرفته است و تحمیل بودجه مملکت شده است برای آسایش و رفاه حال کارمندان از مردم گرفته می‌شود یک شاهی صد دینار پنج تومان ده تومان از افراد مردم گرفته می‌شود و داده می‌شود به حقوق با هزینه‌های دیگر پس بایستی که اشخاصی که به ما حق دارند یعنی به ما حقوق می‌دهند حافظ حقوق آنها باشیم و به آنها احترام کنیم

+++

و وظیفه خودمان را که انجام کارهای آنها است به خوبی از عهده بربیاییم و به عقیده من مصداق الناس علی دین ملوکهم را در نظر داشته باشیم و آن این است که الان ملاحظه می‌فرمایید اعلیحضرت همایونی رویه‌ای را که اتخاذ کرده‌اند نسبت به ملت بایستی سرمشق تمام طبقات بشود دولت مجلس و کارمندان دولت بایستی همان رویه را نسبت به مردمی ‌که به ما پول می‌دهند و زحمت می‌کشند و چرخ‌های زندگی ما را به حرکت می‌آورند ما هم نسبت به آنها حس احترام داشته باشیم و انجام وظیفه کنیم که بالاخره با یک روح و حدت و محبتی بشود کاراهی مملکت را اصلاح کرد.

رئیس - آقای امیر تیمور

امیر تیمور کلالی - مذاکراتی که در موقع طرح مواد این قانون از طرف بعضی از آقایان رفقا و نمایندگان شده است از این نظر نبوده و نیست که نباید به مستخدمین اضافه حقوق داده شود بلکه ما معتقدیم که به یک طبقه از مستخدمین بایستی اضافه حقوق داده شود مثلاً پاسبان‌ها با این حقوق واقعاً نمی‌توانند زندگی کنند و باید برای اینها البته در نظر گرفته شود. عرایض بنده این است که حالا که دولت متوجه شده بر اثر سختی معیشت و گرانی زندگی متوجه حال مستخدمین ادارات شده این سختی معیشت و گرانی تنها متوجه مستخدمین دولت نیست این شامل حال تمام طبقات این مملکت است گفته شد یک عده از طبقات نسبت به گرانی بر دستمزد خودشان بر قیمت متاع خودشان اضافه کرده‌اند چنانچه آقای مؤید احمدی در دو جلسه قبل فرمودند که بنای چهار قرانی اجرتش حالا چهار تومان شده است این یک طبقه است که البته مورد قبول است ولی تصدیق می‌فرمایید یک طبقه مهم دیگری هسند که هیچ بر عواید آنها افزوده نشده و در نهایت فلاکت و بدبختی زندگی می‌کنند و آن طبقه زارع و فلاح این مملکت است توجه بفرمایید والله ده مرتبه بنده در مازندران توجه کردم یک رعیت مازندرانی یک زن مازندرانی ندیدیم که کفش داشته باشد عوایدی که حاصل می‌شود برای یک نفر رعیت این خرج و دخل نمی‌شود. در مدت سال اینها قند نمی‌توانند بخورند. اینها گوشت ندارند معیشت ندارند لباس و پوشاک ندارند برای این طبقه دولت بایستی یک فکری بکند بنده البته تصدیق می‌کنم که گرانی معیشت ما وضعیت زندگی ما یک قسمت مهمش به واسطه جریانات دو سه ساله اخیر دنیا است ولی از طرف دیگر اذعان بفرمایید که صدی پنجاه گرانی مخارج به واسطه سنگینی عوارضی است که بر مصارف زندگی تحمیل شده و دولت می‌گیرد این موضوع را خوب است دولت مطالعه کند توجه کند ببیند این خرج و دخل شایسته این است که یک ملتی و یک قومی‌ این همه در زحمت باشند برای این که یک مختصری دولت از اینها به عنوان مالیات بگیرد بالاخره یک روزی باید این مطلب مورد توجه واقع شود و مذاکره شود و در هر روزی که دولت در این موضوع این قدم اصلاح را بردارد به عقیده بنده خدمت اساسی به اساس مملکت کرده. مطلب دیگر که بنده تمنا می‌کنم آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند این است که در موضوع این لایحه چندین مرتبه استفسار شد که چه مبلغ تصویب این قانون بر بودجة مملکت تحمیل خواهد کرد به هیچ وجه از طرف آقای وزیر دارایی یک جواب قانعی داده نشد به طور کلی گفته می‌شود که شاید از صد میلیون تا شصت میلیون بر بودجه مملکت تحمیل می‌شود این قلم درشت را ما از کجا می‌توانیم تأمین کنیم از متن بودجه مملکتی است که مطابق قانون بودجه 1320 ما هفتاد میلیون کسر بودجه داریم و به واسطه وضعیت اخیر هم قسمتی از عواید دولت از بین رفته و به واسطه کسر مخارج برای این که چرخ‌های جاری مملکت از کار نیفتد وزارت دارایی چند روز قبل قانون مخصوص آورد و مختصر ذخیره ما را برداشتند پس این اضافات را از کجا می‌پردازند به علاوه مطابق قانون اساسی هیچ خرجی ممکن نیست به مجلس پیشنهاد شود مگر این که محل آن خرج را دولت بنمایاند و نشان بدهد و بگوید که من این پنج تومان را می‌خواهم خرج کنم و محل خرجش هم از این عایدی است در این جا که هنوز ندیدیم که دولت چیزی نشان بدهد اگر

+++

می‌خواهد مالیات جدیدی وضع کند که قبلاً بنده عرض می‌کنم این مملکت توانایی مالیات جدیدی ندارد از محل بودجه مملکتی که مطابق اظهارات خودشان جا ندارد ولی البته بنده اذعان می‌کنم که دولت این لایحه را آورده در این موضوع فکری کرده خواهش می‌کنم فکری که در این موضوع کرده‌اند به مجلس بفرمایند.

وزیر دارایی - بنده خواستم در جواب آقای مخبر فرهمند عرض کنم که فرمودند حالا که این اضافه حقوق به مستخدمین دولت داده می‌شود بایستی مستخدمین هم با حسن نیت و فدا کاری کار کنند بنده تصور می‌کنم بین مستخدمین هم چنانچه چندین مرتبه هم آقای نخست وزیر توضیح دادند اشخاصی هستند که تمام وطن‌پرست و علاقمند خدمت به کشور و میهن هستند پس از این که این مساعدت را از طرف ملت دیدند البته بر جدیت و فداکاری‌شان افزوده خواهد شد و بنابراین امیدواریم که بعدها خیلی طرز کار بهتر بشود و پیشرفت خوبی در امور حاصل شود اما از حیث تأثیری که این لایحه در بودجه خواهد داشت همان طور که آقای امیر تیمور توضیح دادند هر پیشنهاد خرجی که می‌شود باید در مقابلش هم پیشنهاد درآمدی شده باشد چنانچه ملاحظه می‌فرمایید در این لایحه هم هیچ پیشنهاد خرجی نشده یعنی یک مخارجی شده که در آن هیچ پیشهاد عواید جدیدی نشده دلیلش این است که یک لایحه دیگری هست فردا صبح به مجلس تقدیم خواهد شد که در این دو روزه که باقی است با دقت هرچه تمام‌تر تحت مطالعه قرار بدهند و در آن لایحه همین تقاضای اعتبار شده و بعضی اصلاحات مختصری هم در بودجه امسال پیشنهاد شده است و بنده در موقع تقدیم لایحه استفاده خواهم کرد و یک توضیحات مبسوطی رجع به وضعیت بودجه خدمت آقایان عرض خواهم کرد. بنده عقیده‌ام این است که برای این که یک کشوری وضعیت ثابتی داشته باشد نبایستی هیچ وقت مسائل پنهانی داشته باشند باید تمام جزییات امور به نظر نمایندگان و افراد ملت برسد و بدانند که مالیاتی که می‌پردازند به چه مصرف می‌رسد و بنده هم تصمیمم این است که تمام جزییات را به اطلاع نمایندگی ملت برسانم ولی چون موضوع اعتبار این لایحه در لایحه مخصوصی خواهد بود اجازه می‌خواهم که این جواب را موکول به آن موقع نمایم.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

رئیس - رأی گرفته می‌شود به کلیه لایحه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 79 ورقه سفید و شش ورقه کبود شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأی 96 با اکثریت 79 رأی تصویب شد.

(اسامی‌ موافقین آقایان: عزیزی - ناهید - ذوالقدر - طوسی - موقر - گودرزی - اصفهانیان - ناصری - ملک مدنی - شهدوست - چایچی - ‌هاشمی‌ - افخمی‌ - دکتر تاج بخش - نمازی - آزادی - مکرم افشار - علی وکیلی - هدایت - فروهر - رفیعی - مستشار - جرجانی - محیط - دکتر نهورای - بیات - لیقوانی - نایینی – ملک‌زاده آملی - فرشی - معتضدی - ریگی - دکتر ضیاء - صفاری - دکتر غنی - بوداغیان - مهذب - مؤید احمدی - کازرونیان - فیاض - پارسا - حریری - دکتر سمیعی - عطاء‌الله پالیزی - داور - اردبیلی - پناهی - قزل ایاغ - جعفر اصفهانی - لاریجانی - فرهمند - دکتر ملک‌زاده - صفوی - مقدم - همراز - جلایی - دکتر سنگ - امیرابراهیمی‌ - مولوی - یاراحمدی - مشیردوانی - دکتر جوان - نقابت - شباهنگ - سزاوار - دکتر طاهری - معتصم سنگ - ابراهیم سمیعی - مجد ضیایی - معینی - محمد‌تقی شیرازی - نوبخت - اورنگ - فتوحی - شاهرودی - ساکینیان - مسعودی

اسامی‌ مخالفین آقایان: انوار - دشتی - مؤید ثابتی - فرخ مهدوی - کلالی)

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

رئیس - آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری - به طوری که آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند قرار بود بنده هم وعده کرده بودم راجع به امور املاک واگذاری و احقاق حقی که باید نسبت به دعاوی مردم به عمل بیاید مطالعاتی بشود و کمیسیون‌ها مشغول رسیدگی شوند بعد از تفکراتی که در این باب شد و از جهات دیگری هم مطالعه شد لازم دیدیم که یک قانونی در این باب باشد و یک موادی تقدیم شود به مجلس برای رسیدگی به این کار از لحاظ این که اگر بنا شود کارهایی که راجع به این املاک

+++

هست به جریان عادی گذاشته شود ممکن است طولانی شود و مدتی هم اشخاصی که شاید گرفتاری‌هایی داشتند حالا این هم مزید بر آنها شود بیشتر گرفتار شوند بهتر بود که تسریعی در این کار بشود و اسباب تسریع کار فراهم شود این بود که بنده به طوری که وعده کرده بودم لایحه مربوطه به این امر تنظیم گردد آن لایحه حاضر شده است و حالا تقدیم می‌کنم و تمنای تصویب آن را دارم که این آقایانی که اظهار نگرانی می‌کردند بدانند و ببینند که در این باب دولت کوتاهی نکرده است و با تصویب این قانون اسباب پیشرفت این کار البته بهتر فراهم خواهد شد.

مؤید احمدی - بنده عرضی دارم

رئیس - بفرمایید

مؤید احمدی - بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیر دادگستری تقاضای یک فوریت بکنند و الا با این مجلس نمی‌رسد چون باید به کمیسیون برود و شور اول بشود و بین الشورین پنج روز فاصله پیدا کند و به این مجلس نمی‌رسد.

بعضی از نمایندگان - تقاضای فوریت بکنید

رئیس - آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند - عرض بنده هم این است که همان طور که تذکر دادند دو روز دیگر مجلس بیشتر نیست فردا پس‌فردا و با این دوره نمی‌رسد و در واقع این آقایان هم این جا دو سه شب است که متحصن‌اند و جا هم کم است و وسایل پذیرایی آقایان را هم نداریم به آقایان هم سخت می‌گذرد حالا که دولت این لایحه را تهیه کرده‌اند و اسباب کار فراهم است خوب است تقاضای فوریت کنند و ما هم یک قدری صرف وقت کنیم که زودتر بگذرد.

وزیر دادگستری - این را بنده باید بدواً و صریحاً عرض کنم که دولت تحت تأثیر این موضوع و برای خاطر این که این آقایان آمده‌اند این جا و اقامت گزیده‌اند این لایحه را نیاورده است. از مدتی قبل به این طرف برای احقاق حق این آقایان لازم دیده شد که پیشنهادی در این باب بشود و تصور می‌کنم آقایان متوجه نبودند که دولت متوجه است به اقدام در این کار چنان چه بنده پریروز که با یکی دو نفر از نمایندگان این آقایان مذاکره کرده دیدم خودشان اطلاع ندارند و بعد از این که اطلاع پیدا کردند خودشان اظهار کردند که دیگر احتیاجی ندارد که ما این جا بنشینیم بنده تصور می‌کنم حالا هم که لایحه به مجلس تقدیم شده و آقایان مطلع شدند خودشان خواهند دید که لزومی‌ندارد که در این جا بمانند قبلاً هم لزومی ‌نداشت برای این که دولت مشغول اقدام بود و اقدام خودش را هم کرد و قریب بیست روز هم طول کشید تا در نتیجة مطالعه مواد تهیه شده است به این جهت بنده تصور نمی‌کنم لازم باشد این آقایان این جا باشند و پس از این که لایحه منتشر شد ملاحظه خواهند فرمود و این که تقاضای فوریت نکردم برای این است که یک لایحة است در واقع راجع به مواد آیین دادرسی که خواستیم سهل‌تر بشود و زودتر نتیجه گرفته شود و البته بنده فکر می‌کردم که بهتر است آقایان با یک دقت بیشتری مطالعه بفرمایند و در خلال این احوال ما مطالعاتی می‌کنیم برای این که دادگاه‌هایی که پیشنهاد شده است برای رسیدگی به این موضوع و این مقدمات تهیه شود بنده اصراری نداشتیم به همین جهت هم تقاضای فوریت نکردم و تصور می‌کردم که به طریق عادی می‌شود ولی اگر آقایان میل داشته باشند که در همین دو روزه بگذرد به نظر بنده ضرر ندارد و ممکن است تقاضای فوریت بشود.

بعضی از نمایندگان - ختم جلسه

رئیس - آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ - بنده خواستم عرض کنم آقایانی که برای استرداد املاک‌شان... .

عده‌ای از نمایندگان - عده برای مذاکره کافی نیست .

دکتر سنگ - یک نفر که بیاید کافی می‌شود ...

(عده برای مذاکره کافی شد)

دکتر سنگ - بنده خواستم عرض کنم آقایانی که برای استرداد املاک‌شان تقاضایی داشتند تمام نظرشان منوط بود به توجه مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اعلیحضرت جوانبخت شاهنشاه معظم‌مان این عطیه را مرحمت فرمودند و

+++

آنها هم می‌داستند که این موضوع عملی خواهد شد و از هیئت دولت و نمایندگان محترم همه همیشه اظهار امتنان و شکرگزاری می‌کردند و علت آمدن‌شان در این جا غالباً برای نداشتن جا بود که اینها نمی‌دانستند کجا بروند و چکار بکنند و به علاوه این که فرمودند تصور کردند تأثیری داشته است آمدن آنها برای آوردن این لایحه خیر هیچ وقت این آقایان همچون فکری نکرد‌ه‌اند ولی اینها به یقین می‌دانستند که وقتی شاهنشاه آنها توجه خاصی نسبت به آنها دارند هیئت دولت و نمایندگان هم که کراراً راجع به آنها صحبت کردند یک توجه خاصی نسبت به آنها دارند و حالا که مطمئن شدند که این لایحه را آورده‌اند و مطالعه فرموده‌اند و تصویب خواهد شد بنده هم از طرف عموم آن اشخاص تشکر می‌کنم

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - چون عده کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده (فردا) چهارشنبه هفتم آبان ماه سه ساعت پیش از ظهر ولی از آقایان خواهش می‌کنم سر وقت تشریف بیاورند دستور هم لوایح موجوده

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

قانون

راجع به افزایش حقوق کارکنان دولت

ماده اول - به حقوق ثابتی که طبقات زیرین در تاریخ آخر مهر ماه 1320 دریافت می‌داشته‌اند:

1 - خدمتگزاران اداری مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها

2 - افسران ارتش و امنیه از ستوان سوم به بالا

3 - خدمتگزاران قضایی

4 - استادان و دانشیاران مشمول قانون تأسیس دانشگاه

5 - استادان و دانشیاران و رؤسای بخش و درمانگاه‌های بیمارستان‌های مشمول قانون اصلاح قانون دانشگاه

6 - دبیران و آموزگاران مشمول قانون تربیت معلم و آموزگاران قراردادی

7 - پزشکان و پزشکیاران و دامپزشکان

8 - کارمندان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران

9 - رئیس مجلس شورای ملی و نمایندگان مجلس و معاون اداری مجلس.

10 - نخست‌وزیر و وزیران و سپهبدان و معاون رئیس دفتر نخست‌وزیری و معاونین و روسای دفتر وزارتخانه‌ها و مدیران کل متصدی مقام و استانداران و فرمانداران

از تاریخ اول آبان ماه 1320 به نسبت‌های زیر افزوده خواهد شد:

تا یک هزار ریال حقوق ماهیانه صد درصد

از یک هزار و یک ریال تا دو هزار ریال نسبت به مازاد بر یک هزار ریال پنجاه درصد

از دو هزار و یک ریال به بالا نسبت به مازاد بر دو هزار ریال بیست و پنج درصد

تبصره - حداکثر حقوق کارمندان و طبقات مذکور در فقرات 1 تا 8 این ماده با منظور کردن اضافه فعلی از ماهی 6000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

تبصره - حداقل حقوقی که در ماه به آموزگاران قراردادی پرداخته خواهد شد در تهران از 400 ریال و در شهرها و قصبات از 300 ریال و در دهات از 250 ریال کمتر نخواهد بود.

ماده دوم - حقوق ماهیانه کارمندان و افراد ارتش و امنیه از استوار یکم به پایین به شرح زیر تعیین می‌شود:

استوار یکم ماهیانه 650 ریال

استوار دوم ماهیانه 600 ریال

گروهبان یکم ماهیانه 550 ریال

گروهبان دوم ماهیانه 500 ریال

گروهبان سوم ماهیانه 450 ریال

سرجوقه امنیه ماهیانه 400 ریال

سرباز پیمانی و تابین یکم امنیه بدون جیره ماهیانه 320 ریال

سرباز پیمانی و تابین دوم امنیه بدون جیره ماهیانه 300 ریال

سرباز یکم وظیفه ماهیانه 15 ریال

+++

سرباز وظیفه ماهیانه 10 ریال

ماده سوم - حقوق کارمندان زیر پایه و ردیف افراد شهربانی و خدمتگزاران جزء دو برابر می‌شود ولی حداکثر حقوقی که به این طبقات پرداخته می‌شود از ماهی 750 ریال تجاوز نخواهد کرد.

تبصره - به حقوق فعلی خدمتگزاران جزء مجلس که تابع آیین‌نامه مخصوصی هستند مطابق جدولی که به تصویب هیئت رئیسه مجلس رسیده است از صدی چهل تا صدی شصت افزوده می‌شود.

ماده چهارم - حقوق پاسبانان و سرپاسبانان در تهران به شرح زیر تعیین می‌شود:

پاسبان درجه 3 بی‌سواد ماهیانه 350 ریال

پاسبان درجه 3 باسواد ماهیانه 400 ریال

پاسبان درجه 2 ماهیانه 420 ریال

پاسبان درجه 1 ماهیانه 440 ریال

سرپاسبان درجه 3 ماهیانه 480 ریال

سرپاسبان درجه 2 ماهیانه 500 ریال

سرپاسبان درجه 1 ماهیانه 520 ریال

در سایر شهرستان‌ها میزان حقوقی که به پاسبان و سرپاسبانان پرداخته خواهد شد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که هیئت وزیران با عطف به وضعیت محل و هزینه زندگی تدوین خواهد نمود.

ماده پنجم - نسبت به کارمندان قراردادی و حکمی ‌با عطف به میزان حقوق و تاریخ ورود آنها به خدمت اضافاتی طبق جدول زیرین منظور خواهد شد.

تبصره 1 - حداکثر حقوقی که به کارمندان قراردادی و حکمی ‌داده خواهد شد با منظور داشتن اضافه فعلی از ماهی پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2 - حداکثر حقوق خدمتگزاران قراردادی و حکمی‌ جزء از قبیل شوفر تلفنچی و مکانیک و امثال آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت وزیران تدوین می‌شود

 

تاریخ شروع به خدمت

قبل از 1313 یا در 1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

حقوق ماهیانه تا یک هزار ریال

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30

حقوق ماهیانه تا دو هزار ریال برای هزار ریال اول

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

حقوق ماهیانه تا دو هزار ریال برای مازاد آن

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

حقوق ماهیانه بیش از دو هزار ریال برای هزار ریال اول

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

حقوق ماهیانه بیش از دو هزار ریال برای هزار ریال دوم

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

حقوق ماهیانه بیش از دو هزار ریال برای مازاد آن

25%

22%

20%

%

15%

%

10%

%

+++

ماده ششم - نسبت به کارمندان روزمزدی هیئت وزیران با عطف به نوع کار و محل اقامت و داشتن عیال و اولاد آیین‌نامه جهت افزایش حقوق آنها تدوین خواهد نمود.

ماده هفتم - به کارمندانی که حقوق آنها از دو هزار ریال کمتر است و بیش از سه اولاد دارند برای هر فرزندی که سن او به هیجده سال تمام نرسیده مدد معاشی معادل پنج درصد حقوق پرداخته خواهد شد.

ماده هشتم - حقوق منتظرین خدمت به همان تناسبی که حقوق رتبه آنها به موجب این قانون افزایش یافته ترقی داده خواهد شد.

ماده نهم - به حقوق بازنشستگی مشمول قوانین استخدام کشوری و لشکری و وظیفه موظفین صدی 25 علاوه می‌شود.

مبلغی که از بابت این اضافه پرداخته خواهد شد از محل بودجه هزینه سال 1320 تأمین و به صندوق بازنشستگی تحمیل نخواهد گردید.

ماده دهم - ماده 45 قانون استخدام کشوری به طریق زیر اصلاح می‌شود:

میزان حقوق بازنشستگی مساوی است با یک پنجاهم حد وسط حقوق 36 ماهه اخیر خدمت ضرب در شده سنوات خدمت.

ماده یازدهم - کارمندان مشمول قوانین استخدامی‌کشوری و لشکری که مشمول شرایط بازنشستگی گردیده در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال جاری درخواست بازنشستگی نمایند استثنائاً با یک سوم علاوه بر‌ آن چه طبق مقررات خاص از بازنشستگی خودشان مستحق هستند باز نشسته می‌شوند. وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در آخر اسفندماه 1320 کارمندان خود را که به سن بازنشستگی رسیده‌اند طبق شرایط این ماده بازنشسته نمایند.

تبصره - به مستخدمینی که در اثر کسالت به تشخیص وزارتخانه مربوطه قادر به ادامه خدمت نیستند و سن آنها از پنجاه سال متجاوز است حق داده می‌شود که طبق شرایط ماده یازده این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.

ماده دوازدهم - به کسور تقاعد عموم مستخدمین کشوری و لشکری صدی یک و نیم افزوده می‌شود.

ماده سیزدهم - فوق‌العاده‌های زیر طبق آیین‌نامه‌ای که هیئت وزیران فعلی تدوین خواهند کرد پرداخت خواهد شد و سوای آنها به هیچ وجه فوق‌العاده پرداخت نمی‌شود.

1 - فوق‌العاده ویژه

2 - فوق‌العاده کسر صندوق و تضمین

3 - فوق‌العاده کشیک شب و اوقات تعطیل

4 - فوق‌العاده کرایه‌خانه و اشتغال در خارج از مرکز

5 - هزینه سفر

6 - حق‌الکفاله

7 - حق مقام

8 - فوق‌العاده بدی آب و هوا

9 - فوق‌العاده اقامت پزشکان در نقاط مرزی و محرومیت از مطب.

تبصره - فوق‌العاده ویژه تنها به اشخاصی تعلق گرفت که مجموع حقوق و مزایای دریافتی آنها در آخر مهر ماه

+++

یادداشت ها
Parameter:293863!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)