کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏8
[1396/05/04]

جلسه: 120 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول دى ماه 1311(23 شعبان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم حاج حسین آقا مهدوى - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏8

جلسه: 120

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول دى ماه 1311(23 شعبان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم حاج حسین آقا مهدوى - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه بیست و سوم آذرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بااجازه: آقایان فزونی - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - موقر - یارعلی - آقازاده سبزواری - حاج غلامحسین ملک

غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - حاج میرزا حبیب‌الله امین - افشار - صادق خان اکبر - دکتر شیخ - صفاری - دکتر سنگ - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - مژده‌ای - دبیر سهرابی - حکمت - قوام

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان میرزا سید مهدی خان فاطمی - شریعت‌زاده)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد). صورت مجلس تصویب شد.

2. بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم حاج حسین آقا مهدوى - ختم جلسه‏

رئیس - آقاى حاج حسین آقا مهدوى چهارمین دوست و همکارى است که ما در دوره هشتم تقنینیه از دست داده‌ایم!! و فقدان آنها ما را افسرده و محزون ساخته است (صحیح است)

فقید مرحوم به قدری محسنات و مکارم اخلاق داشت که بنده مرددم کدام یک از آنها را به عنوان تذکر از آن مرحوم ذکر کنم.

یقین دارم اگر از صمیمیت و پایدارى ایشان در رفاقت و سیاست بیان کنم براى مذاکره در مجلس شوراى ملى که به این دو صفت در اعضایش احتیاج مبرم دارد حسن تشخیص باشد (صحیح است)

از پیدایش مشروطیت تا هنگام وفاتش مرحوم مهدوى به آزادى و عدالت باوفا و صدیق بود - و به این دوره نورانى و عصر درخشان پهلوى خادم و پایدار زیست (صحیح است)

+++

تمام ساعات این مرد خیرخواه مصروف کارهاى اجتماعى و اقتصادى بود - و این سیره و عادت تا آنجا دوام داشت که به کارهای شخصى خود نمی‌پرداخت و آنها را در درجه دوم می‌شناخت (صحیح است)

به اوضاع حاضره در ترقیات باهره امروز ایمان و عقیده داشت و به پیشرفت امور وطنى خویش عملاً ابراز علاقه می‌کرد - و در روش محکم خود لغزش و فتورى نداشت (صحیح است)

به جرگه ما مهربان و براى همه نیکخواه بود از زبان و عملش کسى را رنجه نمی‌کرد (صحیح است) و با خیر و نیکى اخوت و الفت داشت - خداوند توانا روح سعید او را غریق رحمت فرماید (انشاءالله) و به نیات و اعمال شایسته آن مرحوم پاداشى متناسب با عظمت و بزرگوارى خودش عطا نماید.

براى ابراز تأثر از این حادثه مؤلمه و به رعایت احترام از این همکار محترم و برازنده اگر اجازه فرمایند جلسه را ختم و جلسه آتیه روز یکشنبه چهارم دى سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

مجلس سه ساعت و ربع قبل از ظهر ختم شد.

رئیس مجس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293353!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)