کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/25]

جلسه: 109 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 25 مهر ماه 1327  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات قبل از دستور آقایان: رحیمیان -  اردلان

3. بیانات آقای نخست وزیر و تصمیم مجلس مبنی به رأی اعتماد بنابر تقاضای دولت

4. طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان با دو فوریت راجع به اختصاص پول حزب دموکرات ایران به زلزله‌زدگان در جزو باجگیران

5. موقع و دستور جلسه بعد -  ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه: 109

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 25 مهر ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات قبل از دستور آقایان: رحیمیان -  اردلان

3. بیانات آقای نخست وزیر و تصمیم مجلس مبنی به رأی اعتماد بنابر تقاضای دولت

4. طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان با دو فوریت راجع به اختصاص پول حزب دموکرات ایران به زلزله‌زدگان در جزو باجگیران

5. موقع و دستور جلسه بعد -  ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حمکت تشکیل گرید.

1. تصویب صورت مجلس‏

صورت جلسات قبل را آقاى صدرزاده (منشى) به شرح زیر قرائت کردند.

یک ساعت و بیست دقیقه به ظهر روز سه‌شنبه سیزدهم مهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه - آقایان: دادور - نورالدین امامى - محمد ذوالفقارى - نبوى - رضوى - آصف - بهادرى - على بهبهانى - دکتر مجتهدى - قهرمان - سعد - حاج امین.

غایبین بى‌‌اجازه آقایان: حاذقى - شادلو - ضیاء ابراهیمى - قبادیان - تولیت - رضا رفیع - کامل ماکویی - آقاخان بختیار - ابوالقاسم بهبهانى - امیر تیمور -  خوئی‌لر - دکتر ملکى - فاضلى - صفا امامى - دکتر دفترى.

آقایان کفایی و اقبال پیشنهاد نمودند که گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آقاى قوام قرائت شود و آقاى اقبال توضیح دادند که در بحرانی‌ترین اوقات زمامدار کشور بودند و اعلام جرم‌هایی که علیه ایشان شده باید هر چه زودتر روشن شود.

آقاى صفوى گفتند کارهاى معوق است و نمی‌توان به کارهای دیگر پرداخت خاصه آن که مجلس نیز رأى داده است که تا تکلیف بودجه معلوم نشود به کار دیگرى دست نزنیم.

رأى به پیشنهاد مذکور اخذ و تصویب و گزارش قرائت گردید.

آقاى صفوى پیشنهاد نمودند پرونده اعلام جرم‌های نسبت به آقای قوام را در مجلس حاضر نمایند.

آقاى دهقان نیز مخالف طرح گزارش بوده گفتند چون پرونده هنوز در اختیار ایشان گذاشته نشده نوبت خود را به آقاى صفوى واگذار می‌کنند.

آقاى صفوى به عنوان مخالف گفتند مجلس مرکز ثقل مملکت و مورد توجه ملت ایران است و رأى نمایندگان نسبت به این گزارش قابل کمال توجه می‌باشد، گفته شده است پول‌دهندگان براى کمک به حزب دموکرات ایران اقدام کرده‌اند در حالی که نخست وزیر رهبر حزب بوده و باید نسبت به عموم احزاب مساعد و بی‌طرف باشد شایسته نبوده است که منافع مملکت و ارزاق ملت صرف منافع خصوصى شده باشد سپس به ترتیب تقدیم اعلام جرم به مجلس و مندجات آن وارد صحبت شدند و قسمتى از گزارش رسیدگى به تصویب‌نامه‌ها را حاکى از اسامى گیرندگان و فروشندگان و خریداران جوازها و وجوهى که دریافت و پرداخت قرائت نمودند.

آقاى اورنگ طبق ماده 28 اخطار نظامنامه‌ای

+++

کردند و ماده قرائت شد و گفتند محتویات این پرونده در کمیسیون دادگسترى مطالعه و خلاصه شده براى اجتناب از اتلاف وقت مجلس گزارش رسیدگى شده قرائت شود.

آقاى رئیس بیان داشتند آقاى نخست وزیر تقاضا نموده‌اند روز استیضاح معین شود و بعد از این گزارش مقرر می‌گردد.

35  دقیقه بعد از ظهر مجلس به تنفس خاتمه یافت و به صبح چهارشنبه براى انتخاب هیئت رئیسه محول گردید.

یک ساعت به ظهر روز چهارشنبه 14 مهر مجلس به ریاست آقاى امیر حسین ایلخان ظفر بختیار نایب رئیس تشکیل گردید.

اسامى غایبین گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غایبین بااجازه -  آقایان: دادور - محمد ذوالفقارى - ناصر ذوالفقارى - نبوى - ابوالحسن رضوى - آصف - سید على بهبهانى - حاج امین.

غایبین بى‌‌اجازه - آقایان: حاذقى - شادلو - ضیاء ابراهیمى - قبادیان - تولیت - رفیع - کامل ماکویی - آقا خان بختیار - امیر تیمور - دکتر عبده - حسین وکیل - بهار - یمین اسفندیارى - دکتر ملکى - فاضلى - صفا امامى - دکتر متین دفترى - ابوالقاسم بهبهانى.

براى نظارت در تجدید انتخاب هیئت رئیسه آقایان احمد فرامرزى، محمد‌حسین قشقایی و ناصر قلى اردلان به حکم قرعه معین شده‌اند.

آقاى ملک مدنى گفتند براى گفتند براى حفظ اصول دموکراسى و مشروطیت در انتخاب هیئت رئیسه باید اتفاق و وحدتى باشد و چون دسته‌جاتى آقاى تقى‌زاده را در نظر گرفته‌اند بنده هم به نفع آقاى تقى‌زاده کنار می‌روم.

در این موقع براى انتخاب رئیس اخذ رأى به عمل آمد از 103 نفر عده حاضر آقاى رضا حکمت با 53 رأى به ریاست انتخاب شدند آقاى تقى‌زاده نیز 46 رأى داشتند.

35 دقیقه به ظهر تنفس داده شد و ده دقیقه بعد از ظهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید ولى چون عده براى اخذ رأى کافى نبود به تنفس خاتمه یافت و به روز پنجشنبه موکول شد.

یک ساعت به ظهر روز پنجشنبه 15 مهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه - آقایان: دادور - دکتر راجى - محمد ذوالفقارى - ناصر ذوالفقارى - نبوى - ابوالحسن رضوى -  فرج‌الله آصف - على بهبهانى -  حبیب‌الله امین.

غایبین بى‌‌اجازه - آقایان: حاذقى - شادلو - قبادیان - تولیت - رضا رفیع - کامل ماکویی - ابوالقاسم بهبهانى - امیر تیمور - دکتر عبده - حسین وکیل - بهار - یمین اسفندیارى - گلبادى - دکتر ملکى - عباس فاضلى - صفا امامى - دکتر متین دفترى.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: دکتر معظمى - دکتر طبا - جواد گنجه امامى اهرى - نواب - هراتى.

دیرآمدگان بى‌‌اجازه - آقایان: محمد‌حسین قشقایی - بیات - دکتر اعتبار - آقا خان بختیار - نراقى -  محمد‌على مسعودى - مهندس هدایت - مسعودى - مسعود ثابتى - دهقان اسلامى - دکتر مصباح‌زاده - قهرمان - اسدى - باتمانقلیج - کهبد.

آقاى رئیس از ابراز اعتماد مجلس نسبت به خود اظهار امتنان نمودند و انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه آغاز شد نخست از 92 نفر رأى دهندگان آقاى امیر حسین ایلخان ظفر بختیار با 74 رأى به سمت نایب رئیس انتخاب شدند و در انتخاب نایب رئیس دیگر نوبت اول اکثریت حاصل نگردیده و نوبت دوم از 95 نفر رأى دهندگان آقاى گنجه با 57 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند و أقاى عبدالقدیر آزاد نیز 30 رأى داشتند.

آقاى دهقان پیشنهاد تنفس نمودند و أقاى اردلان مخالف بودند و تصویب نگردید و در انتخاب جمعى 4 نفر منشى اخذ رأى به عمل آمد از 92 نفر رأى دهندگان آقاى صدرزاده با 72 رأى و آقاى حسن اکبر با 70 رأى و آقاى موسوى با 69 رأى و آقاى فولادوند با 67 رأى انتخاب گردیدند آقاى افشار 29 رأى و آقاى معتمد دماوندى نیز 28 رأى داشتند.

نیم ساعت بعد از ظهر مجلس به تنفس خاتمه یافت و به روز سه‌شنبه محول گردید.

یک ساعت به ظهر روز سه‌شنبه بیستم مهر ماه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غایبین بااجازه - آقایان: بیات - دکتر اعتبار - عزیز زنگنه - فولادوند - اورنگ - محمد ذوالفقارى - نبوى - رضوى - برزین.

غایبین بى‌‌اجازه - آقایان: حاذقى - شادلو - دادور - قبادیان - تولیت - دکتر فلسفى - حاج آقا رضا رفیع - کامل ماکویی - اخوان - ابوالقاسم بهبهانى - گرگانى - امیر تیمور - دکتر عبده - آصف - حسین وکیل - بهار - یمین اسفندیارى - دکتر ملکى - فاضلى - صفا امامى - دکتر متین دفترى.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: ملک مدنى - کشاورز صدر - نورالدین امامى - منصف - امامى اهرى.

دیرآمدگان بى‌‌اجازه - آقایان: محمد‌حسین قشقایی - مهدى ارباب - معتمد دماوند - دکتر راجى - آقاخان بختیار - نراقى - دکتر طبا - مهندس هدایت - مسعودى - مسعود ثابتى - شهاب خسروانى -  نیک‌پور - مشایخى - گلبادى - اسدى - هراتى - کهبد.

آقاى رئیس راجع به زلزله خراسان و در جز و مساعدت آقایان نمایندگان و ثروتمندان کشور را درباره آسیب‌دیدگان شمردند.

آقاى آزاد گفتند چون دولت براى پاسخ استیضاح حاضر نشده استیضاح اعلام شده را مسترد و استیضاح جدیدى تقدیم می‌دارند.

آقاى مکرم در باب کمک به آسیب‌دیدگان زلزله خراسان بالاخص اهالى درگز که بیش از نقاط دیگر صدمه و خسارت دیده‌اند توضیحاتى داده گفتند از طرف دولت اقدام مؤثرى نشده و چادر و طبیب و دارو هنوز به محل نرسیده و ضمن تشکر از عطیه ملوکانه براى بیمارستان درگز اظهار عقیده نمودند که چون املاک عمده خراسان و نقاط زلزله‌زده متعلق به آستان قدس است باید در این موقع از بذل مساعدت دریغ نکنند و در ارسال پول و وسایل تسریع لازم به عمل آید.

استیضاح نامه آقاى آزاد قرائت گردید و سپس به انتخاب جمعى کارپردازان اخذ رأى به عمل آمد از 87 نفر رأى دهندگان آقایان عرب شیبانى و امینى، و پالیزى انتخاب شدند.

آقاى عباس مسعودى ماده 15 نظامنامه را قرائت نموده گفتند دوره کمیسیون‌ها منقضى شده و اکنون که بقیه موضوع گزارش دادگسترى مطرح می‌شود مخبر کمیسیون مربوطه تا تجدید انتخاب نمی‌تواند از آن دفاع کند.

آقاى رئیس بیان داشتند البته باید تجدید انتخاب کمیسون‌ها به عمل آید در دفعه پیش هم 17 روز بعد از انتخاب هیئت رئیسه انتخاب کمیسیون‌ها انجام شد معهذا بسته به نظر مجلس است.

آقاى صفوى گفتند تشریفات قانونى هر لایحه باید در مجلس رعایت شود و ماده 97 نظامنامه قرائت شود.

و آقاى صفوى در دنباله قرائت گزارش دادسرا و نظریه بازپرس‌ها آغاز مطلب نموده گفتند در این پرونده‌ها اسناد و مدارک مهمى موجود است که باید به عرض مجلس برسد.

آقاى عباس اسکندرى گفتند از پرونده باید فقط موارد خوانده شود و ماده نظامنامه قرائت شد.

آقاى صفوى به قرائت بقیه گزارش و نظزیه بازرس دادگسترى پرداخته و بعد به پرونده مربوط به ورود چهارصد تن چاى اشاره کرده به قرائت گزارش مربوطه به این موضوع شروع کردند

یک ربع بعد از ظهر جلسه ختم و به روز یکشنبه محول گردید.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس بعداً تصویب می‌شود براى این که حالا اکثریت نیست و سه نفر از آقایان اجازه نطق مختصرى خواسته‌اند که راجع به زلزله خراسان صحبت کنند (مخالفى نبود) بفرمایید آقاى رحیمیان.

2. بیانات قبل از دستور آقایان: رحیمیان - اردلان‏

رحیمیان - روزى که آقاى دکتر معظمى در اینجا اظهار کردند که اگر بخواهند تابلوى بدبختى یک ملتى را بکشند باید به سراغ ملت ایران بیایند. واقعاً حرف صحیح و تاریخى بود و بنده می‌خواهم اضافه بکنم که ملت ایران نه تنها به دست خود و خودى و بیگانه بدبخت است و بدبختش کرده‌اند طبیعت هم با کمال بیرحمى به این بدبختی مردم افزوده است (صحیح است) براى این که کمک طبیعت در این سر زمین یا خشکسالى یا سیل فراوان یا زلزله متوالى در نقاط مختلف کشور هست زلزله‌ای که اخیراً در درگز و باجگیران پیش آمده است باعث خرابى و بى‌‌خانمانى شش هزار خانوار شده است (صحیح است)

+++

و تقریباً درحدود 900 نفر تلفات و زخمى داده است و متجاوز از 30 هزار نفرالان بدون هیچ پناهى بدون هیچ سرپوشى به سر می‌برند (صحیح است) اقداماتى که پس از وقوع این زلزله درخراسان شده است و اولاً از طرف شیر و خورشید سرخ خراسان فوراً حرکت کرده‌اند و رفته‌اند در آنجا مختصر کمکى به اندازه استعداد خودشان کرده‌اند بنده از زحمات آن‌ها کمال تشکر را دارم آقاى کفیل استاندارى هم که با یک عده‌ای رفته‌اند براى رسیدگى به وضع زلزله‌زدگان و مراقبت کرده‌اند و گزارشات خود را به دولت داده‌اند البته هر اقدامى از اینجا شده است یا نشده است و اخیراً گویا اقداماتى شده است البته از زحمات کسانى که در این امر خیر کمک می‌کنند بایستى اطهار تشکر کرد (صحیح است) و بنده از طرف خودم از کسانى که از بدو امر رفته‌اند و سرکشى کرده‌اند تشکر می‌کنم (مهندس رضوى -  از آنهایی که نکرده‌اند باید ایراد گرفت آنهایی که رفته‌اند انجام وظیفه کرده‌اند) اقداماتى که از طرف شیر و خورشید سرخ تهران به عمل آمده است و ما در سه جلسه حضور داشتیم اقداماتش این بوده است که آقاى دکتر خوش‌بین را فرستادند و بعد از آن هم هر شب جلسه تشکیل می‌شود و می‌شود گفت که با کمال حرارت با یک فعالیت بى‌‌نظیرى مشغول اقدام و مشغول کمک به زلزله‌زدگان می‌باشند (صحیح است) ولى البه آقایان تصدیق میفرمایند که این کمک جزیی است و کافى نیست (صحیح است) از اشخاصى هم که تاکنون به عنوان نوع‌پرستى و خیرخواهى کمک کرده‌اند بایستى اظهاى قدردانى کرد ولى به هیچ وجه براى این شش هزار خانوار کافى به نظر نمی‌رسد صد و پنجاه هزار تومان از طرف دولت تهیه شده و پنجاه هزار تومن از طرف دولت تهیه شده و پنجاه هزاز تومان اعلیحضرت همایونى مرحمت کرده‌اند و پنجاه هزار تومان هم در بدو امر خود شیر و خورشید سرخ تهیه کرده است البته از این اقدام بایستى اظهار تشکر کرد ولى در عین حال کافى نیست و از طرف دیگر در درگز و قوچان املاک آستان قدس هست املاک درجز را کسى وقف نکرده است یک معامله سیاسى بوده است که در مدت صدها سال تیول سرداران و سرحدداران درجزی بوده است بعد از مدتى آمدند این املاک را به عنوان خالصه به قشقایی‌ها دادند و بعد به چهارصد هزار تومان براى آستان قدس خریدند و الان آستان قدس بیست مرتبه چهارصد هزار تومان منفعت کرده است و من نمی‌دانم چرا عایدات آنجا را به خود مردم واگذار نمی‌کنند و از قوچان هم در حدود صد و پنجاه هزار تومان املاک آستان قدس در سال عایدى دارد و این بایستى به درد خود مردم برسد پیغمبر بزرگ و ائمه ما همه‌شان براى بشریت فداکارى کردند و جان‌شان را دادند این شایسته نیست که به نام آن‌ها مزاحمتى برای‌ای عده‌ای فراهم بکنند (صحیح است) پس بنابر این بنده از طرف خودم و به نام نمایندگان خراسان از آقایان و از پیشگاه اعلیحضرت همایونى تقاضا می‌کنم که درآمد این املاک آستان قدس در مشهد و در قوچان را اختصاص بدهند عوائدش را به زلزله‌زدگان یعنى عایدات یک ساله املاک آستان قدس را در مشهد و قوچان به زلزله‌زدگان بدهند (صحیح است) و بقیه عوائد آنجا هم صرف عمرانى و آبادى و صرف مردم مرزنشین بشود (صحیح است) و امیدوارم که این تقاضاى کوچک ما مورد قبول اعلحضرت همایونى واقع بشود از طرفى هم می‌خواستم به آقاى دکتر آشتیانى که این جا تشریف دارند و رئیس عامل سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى هستند عرض کنم که هنوز اقدامى نشده است و در این باب سکوت اختیار کرده‌اند بنده در یک سال و نیم قبل از این از ایشان خواهش کردم که در آنجا دو سه درمانگاه بسازند و تبعیض قائل نشوند و اگر می‌ساختند امروز جان یک عده‌ای نجات می‌یافت و من خیال می‌کنم که از این نیت خیرخواهانه شاه یک عده‌ای نظر شخصى یا نظر سیاسى خودشان را توأم بکنند به این نیت پاک و خیر‌خواهانه و پول فراوانى که در دسترس ایشان هست و شاید در حدود ده میلیون تومان الان موجودى دارند البته اگر از طرف سازمان شاهنشاهى هم یک خدمتى به زلزله‌زدگان‏ می‌شد به عقیده بنده به موقع بود در این باب سکوت شایسته نیست و باید از طرف سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى یک کمکى بشود (دکتر مصباح‌زاده - کمک خواهد شد دیروز صحبت شد و حتماً خواهد شد) تشکر می‌کنم و ضمناً از طرف خودم چون این زلزله در درجز اتفاق افتاده و در باجگیران از شیر و خورشید سرخ و سایر مقاماتى که کمک می‌کنند خواهش می‌کنم که نظر خصوصى اعمال نکنند بنده این صحبت را براى پروپاکاند و از نظر کاندیدى وکالت نمی‌کنم وکالتی که این‌ همه توأم با اتهام و افترا شده زیر خاک برود بنده امروز از طرف یک عده مردم بدبخت حرف می‌زنم استدعاى ما این است که این نظر خیرخواهانه و این کمکى که مردم می‌کنند و از روى ایمان عقیده است لازم است که اعمال نظر خصوصى مشود و به تناسب جمعیت و به تناسب خسارتى که به آنجا وارد شده است به مردم کمک بکنند (صحیح است)

رئیس - آقاى رحیمیان بیانات شما مفصل است؟

رحیمیان - خیر مختصر است الان تمام می‌شود و استدعا دیگر بنده این است که این پولى که به نام حزب دمکرات ایران در دادگسترى توقیف شده است و خود آقاى قوام‌السطنه هم شاید در این نظر موافق باشند و خودشان معقد باشند و عده‌ای از طرفداران ایشان هم همین عقیده را دارند که این پول دریافت شده به نفع مردم برسد و هیچ نظر خصوصى در این کار نداشتند و هیچ نفع شخصى هم که این پول به مصرف زلزله‌زدگان خراسان برسد نیست (صحیح است) و بنده تقاضا می‌کنم که این پولى که در توقیف دادگسترى است را به نفع زلزله‌زدگان درجز و قوچان قوام‌السلطنه هم شاید با این عقیده موافق باشند و هیچ کسى هم نمی‌تواند بگوید که این پول مال شخص من است یا در راه دیگرى به خرج برسد یا این که بماند براى حزب که در آتیه بخواهند تأسیس بکنند این تقاضاى من است و در این باب یک طرحى تهیه شده است به قید دو فوریت و من از آقایان نمایندگان محترم مجلس و خصوصاً از حزب دمکرات ایران تقاضا می‌کنم این کار بدون اظهار نظرى این را اجازه بدهند فوراً طرح و تصویب شود و سى هزار خانوار البته از آن‌ها قدردانى خواهند کرد و خیال می‌کنم که شاید یک خوشوقتى و یک آسایش وجدان براى خود آقاى قوام‌السطنه حزب دمکرات هم بشود و من غیر از این عرضى ندایم و این را هم تقدیم می‌کنم به جناب آقاى رئیس و استدعا می‌کنم که همین الان مطرح شود و رأى گرفته شود بعد به کارهای دیگر برسند (صحیح است)

رئیس -  صورت صورت جلسات پنجشنبه و یکشنبه سه‌شنبه پیش تصویب شد آقاى اردلان.

کشاوزرصدر - بنده پیشنهاد نمودم وارد در دستور شویم‏

رئیس - اجازه بفرمایید ایشان هم به طور اختصار بیانات‌شان را بکنند

اردلان - استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید بنده هم حرفم را بزنم چرا کم‌لطفى میفرمایید؟

رئیس - اجازه بفرمایید آقاى کشاورز ایشان هم صحبت‌شان را بکنند البته رعایت اختصار را خواهند کرد بفرمایید آقاى اردلان‏

اردلان - بنده بسیار مختصر صحبت خواهم کرد جنابعالى هم آقاى کشاورز یک منتى به بنده بگذارید اجازه بدهید که صحبت کنم بنده و آقاى رحیمیان صبح خیلى زود آمدیم کنم بنده و آقاى رحیمیان صبح خیلى زود آمدیم اینجا اسم‌نویسى کردیم و خیلى تشکر می‌کنم که آقایان به اندازه پنج شش دقیقه صحبت بنده را استماع بفرمایند (بعضى از نمایندگان - بفرمایید) عرض بنده راجع به توضیحی بود در بیانات جناب آقاى نخست وزیر که اینجا فرمودند در 12 روز پیش بنده آن موقعى که ایشان فرمودند متوجه نشدم بعد در روزنامه اطلاعات خواندم که آقاى هژیر گفته‌اند که من دولت ایشان را براى این استیضاح کرده‌ام که چون در سرسراى مچلس شوراى ملى تقاضاى ارزى از ایشان را استیضاح کردم به نظر من خیلى براى یک نماینده پست و کوچک باشد که در مقابل یک انجام وظیفه ملى بیاید یک قضایاى خصوصى را مداخله بدهد مملکت ما مملکت کوچکى است اصلاً چه بنده بیایم در این موضوع توضیح عرض بکنم یا نکنم طولى نمی‌کشد که مردم این مملکت حقیقت را خودشان درک می‌کنند اگر یک مسئله‌ای را من خداى نکرده بیایم خدمت آقایان برخلاف حقیقت عرض بکنم طولى نمی‌کشد که این براى آقایان روشن می‌شود نه تنها در مورد من این موضوع صدق می‌کند براى همه همین طور است اگر کسى بیاید اینجا مطلبى بگوید که خداى نکرده آن مطلب با حقیقت وفق ندهد مسلماً طولى نمی‌کشد که قضیه فاش می‌شود حقیقت قضیه این است که بنده پارسال در کابینه آقاى قوام‌السلطنه موقعی که آقاى هژیر وزیر دارایی بودند یک فهرستى یک تجارتخانه‌ای به من داده بود که ده 12 نامه نوشته بود آن تجارتخانه به بنگاه تقسیم ارز و خواهش کرده بود که هر کارى با سایر مردم می‌کنند با آن‌ها هم بکنند من در سرسراى مجلس این فهرست را تقدیم آقاى هژیر کردم و خدا را به شهادت می‌طلبم که ثالثى در آن موقع نبود ولى من به ایشان گفتم آقاى هژیر آقاى وزیر دارایی من از جنابعالى تقاضا می‌کنم که هر رفتارى شما با سایر تجارتخانه‌ها و سایر مردم می‌کنید با این

+++

تجارتخانه هم همان رفتار را بکنید و تبعیض نکنید این موضوعى بود که من به ایشان گفتم و بعد هم دولت آقاى قوام‌السطنه استعفا داد و کابینه آقاى حکیم‌الملک آمد در آن کابینه آقاى هژیر ابتدا شرکت نفرمودند و بعد وزیر مشاور شدند اصلاً بنده با ایشان هیچ صحبتى نکردم موقی که ایشان نخست وزیر شدند تنها مطالبى که راجع به ارز گفتم همان بود که در مورد استیضاح به عرض آقایان رساندم و عرض من این بود که چند نفر از تجار آمده‌اند و می‌گویند که دولت شما می‌خواهد قیمت ارز را بالا ببرد ایشان هم گفتند که خیر چنین قصدى ما ندارم و همین جریان را هم به عرض رساندم من ار روى ایمان و عقیده معتقد بوده و هستم که تصویب‌نامه ارز خانه ما را خراب می‌کند خانه‌ای که حفاظتش به عهده ما نمایندگان مجلس شوراى ملى است و یک وکیلى وقتى عقیده‌اش این بود باید از عقیده خودش دفاع بکند این چه ارتباط دارد چیزى که پارسال من یک فهرستى خدمت آقاى هژیر تقدیم کرده بودم با این که این تصویب‌نامه ارزش پول‌مان را کم می‌کند؟ این یک فصل جدیدى است که در مقابل اظهار یک نماینده یا که با رقم و منطق و دلیلى صحبت می‌کند عوض این که جواب را با منطق و دلیل و رقم بدهند تهمت و افترا می‌زنند! این یک فصلى است که تازه در مملکت ما خداى نکرده ممکن است باب بشود! هر حرفى که من راجع به شکر و راجع بارز زدم جواب من را باید با دلیل و استدلال بگویند این حربه بسیار کهنه و زنگ‌زده‌ای است که در مقابل استدلال و دلیل تهمت و افترا بزنند به بنده هم این مقام محترم و مقدس مجلس شوراى ملى و تربیت خانوادگی و ادب حکم می‌کند که با کمال ادب و نزاکت این توضیح را به عرض آقایان برسانم و بیش از این عرضى نخواهم کرد و این تا حدى است که به حیثیت و شرافت من لطمه‌ای وارد نباید و الا من هم می‌توانم طور دیگر صحبت کنم و طرز صحبت و طرز بیانم را تغییر دهم من با وقتى که وکیل مجلس شوراى ملى هستم انجام وظیفه می‌کنم و از هیچ تهمت و افترایی هم گریزان نیستم و با کمال جرأت جانم را در کف دست می‌گذارم و هر جا که مصلحت مملکت را در خطر ببینم خواهم گفت و جوابم را باید با دلیل داد (صحیح است)

رئیس - پیشنهادى رسیده که وازد دستور شویم آقاى دماوندى هم اجازه خواسته‌اند حالا پیشنهاد قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم وارد دستور شویم - کشاورز صدر

رئیس - مخالفى نیست؟

نمایندگان - خیر

3. بیانات آقاى نخست وزیر و تصمیم مجلس مبنى رأى اعتماد بنابر تقاضاى دولت‏

رئیس - وارد دستور می‌شویم آقاى نخست وزیر صحبتى دارید؟ بفرمایید.

نخست وزیر -  در جلسه گذشته آقایان عبدالقدیر آزاد استیضاحى را که چندین روز قبل کرده بودند مسترد داشتند و استیضاح دیگرى تقدیم مجلس شوراى ملى کردند.

آقایان محترم در خاطر دارند که همان روزی که استیضاح اول آقاى آزاد در مجلس قرائت شد و تصادفاً حضور داشتم تقاضا کردم که همان روز استیضاح مطرح شود نظر مجلس شورای ملى این شد که طرح استیضاح بماند براى بعد از تصویب بودجه از لحاظ اهمیتى که براى بودجه مملکتى قائل بودند بنده هم موافقت کردم ولى متعاقب آن معلوم شد مذاکرات و نظریات مختلفى که راجع به بودجه کل کشور هست و دامنه‌دار است و طول می‌کشد به طوری که هنوز هم از مرحله اولیه‌ای که داشت تجاوز نکرده و در همانجا باقى است از طرف دیگر بعد از این که موعد یک ماهه استیضاح هم گذشت انتظار داشتم در همان ایام و قبل از خاتمه مدت وارد استیضاح بشویم تا جواب‌هایی که لازم است به عرض برسانم ولى آقایان آزاد نمی‌دانم به چه نظر شاید صرفاً از همین لحاظ که یک وقت دیگرى باقى بماند براى طرح استیضاح این را پس گرفتند و عیناً همان را با یکى دو جمله اضافى به مجلس تقدیم کردند از آنجا که مطالبى که در استیضاح نوشته شده به اندازه‌اى محسوس و مشهود است که احتیاجى به توضیح زیادى از طرف دولت براى اثبات عدم انطباق مطالب زیادى از طرف دولت براى اثبات عدم انطباق مطالب مورد استیضاح ندارد از طرف دیگر یک وضعى در دنیا و در مملکت ما پیش آمده است که حکومتى که در سر کار است و مسئول امور است بایستى هم مورد اعتماد کامل مجلس شورای ملى باشد و هم همه مردم هم به این امر اطمینان داشته باشند می‌خواستم تقاضا کنم که امر اطمینان داشته باشند می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان موافقت بفرمایند استیضاح ایشان فى الفور طرح شود و جواب دولت هم هر چه زودتر در این باب ظاهر و آشکارا بشود البته از لحاظ و وضع دنیا عرض کردم طورى آشفتگى در همه جاى دنیا حکمفرما است که ایجاب می‌کند حکومت‌های عموم ممالک با یک بیدارى و مراقبت کاملى داخلى خودشان را کامل و مستقر بکنند و هم از انعکاس حوادث دنیا در باب امور عمومى برحذر باشند وضعى که در داخله مملکت هست ایجاب می‌کند که ارزاق مردم و آنچه مورد احتیاج عامه است هر چه زودتر با آرامش تهیه شود و ذخیره بشود و نگهدارى بشود و از این گذشته امنیت و آرامشى که از هر جهت امنیت حیثیتى و شأنى براى عموم افراد لازم است آن هم به بهترین شکلى تأمین شده باشد وضعى که در خارج مجلس شورای ملى در ظرف ایام اخیر پیش آمده است طورى است که موجب ایجاد آن گونه آرامش و حیثیت فکرى و معنوى و ظاهرى براى افراد ملت نیست اقداماتى که دولت بایستى براى این کار انجام بدهد البته مستلزم این است که مجدداً اعتماد اکثریت مجلس شورای ملى نسبت به دولتی که عهده‌دار انجام آن وظایف است ابراز شود بنابراین این تقاضاى بنده بود که خواستم عرض کنم که دولت براى جواب استیضاح حاضر است و تقاضا دارد فى الفور مطرح شود

رئیس - آقاى آزاد الان در جلسه حاضر نیستند و از این که امروز استیضاح مطرح بشود البته ایشان اطلاع مطلع نداشتند (صحیح است) این است که باید ایشان مطلع شوند (عباس اسکندرى - بنده استیضاح ایشان را قبول می‌کنم) من تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند با نظر مجلس براى روز بعد گذاشته شود

نخست وزیر - اجازه میفرمایید؟

رئیس - بفرمایید

نخست وزیر - البته هر نماینده‌ای بر طبق قانون اساسى مملکت ایران حق دارد هر روز و هر ساعت هر دقیقه دولت را استیضاح کند و در آن واحد چندین استیضاح ممکن است بدهد ولى این وضع تا آنجا که بنده شخصاً تصور می‌کنم در هیچ جاى دنیا نیست و در هیچ جا همچون سابقه‌ای که یک روز در آن واحد دولت را مدام و متصل استیضاح بکنند موجود نمی‌باشد بسیارى از ممالک دنیا حتى مثلاً پاکستان که در این اواخر تشکیل شده است به طوری که سفیر کبیرش یک روز ضمن مذاکره به بنده توضیح می‌داد وضع استیضاح در آنجا این طور پیش‌بینى شده که اولاً تا یک عده معتنابهى که ارزش داشته باشند وقت مجلس شورای ملى را بگیرند ورقه استیضاحى را امضا نکنند (مکى - این خلاف قانون اساسى ما است) هیچگونه استیضاحى مطرح نمی‌شود و بعد از این که اگر یک استیضاحى مطرح شد و به دولت رأى دادند تا 6 ماه دیگر اصلاً تمام مجلس هم نمی‌تواند دولت را استیضاح کند بنابراین و به هر صورت بنده می‌خواستم این را عرض کنم که اگر آقاى آزاد علاقه‌ای به این که استیضاح خودشان را مطرح کنند نداشتند لااقل پس از این مدت اینجا بایستى حاضر باشند و استیضاح بکنند (مکى - توهین نکنید آقا) از این گذشته ایشان یک استیضاح کرده که در ظرف 40 روز قرار بوده است مطرح بشود و دولت هم حاضر بوده که همان روز طرح استیضاح جواب بدهد حالا به هر حال بنده حرفى ندارم که امروز مطرح بشود یا بماند براى روز دیگرى ولى همان طوری که عرض کردم نظر به این که دولت بایستى بداند که مورد پشتیبانى مجلس هست یا نیست بنده بداند همین الان تقاضاى رأى اعتماد از مجلس شورای ملى می‌کنم‏

رئیس - من گفتم آقاى آزاد اطلاع نداشتند و امروز غایبند به حرف خودشان هم باقى هستند و روز دیگر حاضر خواهند شد و استیضاح مطرح می‌شود این ممکن است بماند براى روز بعد و روز استیضاح معلوم شود و این را آقایان باید موافقت کنندحالا ماده 44 نظام‌نامه قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

هر نماینده‌ای که از وزیرى می‌خواهد استیضاحى نماید باید تقاضاى خود را کتباً به رئیس داده و موضوع استیضاح را در ضمن تعیین نماید رئیس آن را در مجلس قرائت می‌کند و مجلس باید آن تقاضا را قبول نموده و پس از آن که از اظهارات وزیر یا وزرا در باب گفتن روزی که استیضاح باید به عمل آید مستحضر شد بدون مباحثه در اصل موضوع قرار روز استیضاح را بدهد استیضاحاتی که در باب امور سیاسى مملکت می‌شود باید یک ماه بیشتر طول نکشد

نخست وزیر - به هر صورت بنده امروز تقاضاى رأى اعتماد می‌کنم کارى به استیضاح ندارم‏

رئیس - تکلیف استیضاح باید معین بشود و روز استیضاح باید با نظر مجلس تعیین شود رأى اعتماد مطلبى است جداگانه موضوع استیضاح موضوعى است موجود و از بین نمی‌رود و باید روزش را تعیین کنند آقاى فرامرزى شما بیاناتى دارید؟

+++

فرامرزى - می‌خواستم عرض کنم به موجب همین ماده بنده عرضى دارم مثلاً اگر امروز به دولت رأى اعتماد بدهند باز فردا هم استیضاح به عمل آید پس فردا هم به دولت رأى اعتماد بدهند این که معنى ندارد پس یا استیضاح از بین می‌رود و دولت به وضع سابق باقى می‌ماند یا این که دولت صبر می‌کند تا روز استیضاح.

رئیس - در هر صورت استیضاح از بین نمی‌رود و این البته به نظر نمایندگان است که روز استیضاح تعیین شود موافقید با روز سه‌شنبه.

نخست وزیر - بنده هم با امروز موافقم هم با روز سه‌شنبه.

رئیس - آقاى دکتر معظمى بیاناتى دارید؟

دکتر معظمى - بنده عرضى ندارم توضیحى می‌خواستم بدهم که آقاى فرامرزى دادند.

رئیس - در هر صورت روز استیضاح باید با نظر مجلس معین شود که آقاى آزاد هم اطلاع داشته باشند سه‌شنبه چطور است؟ به آقای آزاد هم اطلاع داده می‌شود که حاضر شوند چون سه‌شنبه است تصور می‌کنم تقاضاى رأى اعتماد امروز مورد پیدا نکند.

نخست وزیر - تقاضاى رأى اعتماد بنده امروز می‌کنم اجازه بفرمایید.

رئیس - بفرمایید.

نخست وزیر - آقا اشکال ندارد ممکن است امروز رأى اعتماد گرفته شود اجازه بفرمایید آقا استیضاح معنی‌اش این است که ممکن است نظریات و ایراداتی که به نظر یک نماینده استیضاح کننده و رسیده بعد از این که مطرح شد اکثریت مجلس شوراى ملى عقیده‌شان این باشد که آن ایرادات وارد است و دولت باید برود امروز می‌فرمایید استیضاح نشود روز سه‌شنبه خواهد شد ولى حالا تا روز سه‌شنبه می‌خواهم ببینم که دولت طرف اعتماد هست یا نه.

رئیس - این حق دولت است و می‌تواند تقاضاى رأى اعتماد کند. آقاى اسکندرى‏

عباس اسکندرى - بنده توضیحم این است که در هر موقعى دولت می‌تواند تقاضاى رأى اعتماد بکند ولى مذاکراتى که جناب آقاى نخست وزیر کردند راجع به استیضاح آقاى آزاد بود باید توضیح داد که دولت مستقلاً می‌خواهد تقاضاى رأى اعتماد بکند و اصلاً ارتباطى با آن استیضاح ندارد.

رئیس - موضوع استیضاح روز سه‌شنبه مطرح خواهد شد استیضاح کننده حرف‌های خودش را می‌زند و دولت جواب می‌دهد و نمایندگان رأى می‌دهند.

حائرى‌زاده - بنده پیشنهاد تنفس تقدیم کرده‌ام و این مورد ندارد.

رئیس - بفرمایید پیشنهاد را کى دادید؟ تنفس هم بشود باز بالاخره باید برگردیم به همین ترتیب مورد ندارد.

نورالدین امامى - آقاى رئیس اعلام رأى نشده پیشنهاد تنفس دیگر مورد ندارد.

حائرى زاه - تقاضاى ایشان مورد ندارد.

رئیس - حالا اعلام رأى نشده است و تقاضاى تنفس مورد ندارد.

حائرى‌زاده - ممکن است یک عده‌ای از مخالفین دولت غایب باشند و دولت می‌خواهد از غایب بودن آن‌ها سوء‌استفاده کند دولت صبر کند روز سه‌شنبه رأى اعتماد بگیرد.

رئیس - اعلام رأى شده است رأى گرفته می‌شود به ترتیب ماده 92 اسامى آقایان خوانده می‌شود.

 (اسامى نمایندگان به ترتیب ذیل قرائت و اخذ رأى شد)

آقایان: سید على بهبهانى. ناصرى. ابوالقاسم امینى. سزاوار. شریعت‌زاده. دکتر مصباح‌زاده. اورنگ. اسدى. منصف. شریف‌زاده. نراقى. اردلان. دکتر آشتیانى. دکتر فلسفى. منهدس رضوى. آقاخان بختیار. دکتر معظمى. دکتر مجتهدى. برزین. کفایی. حائرى‌زاده. محمد‌على مسعودى. دهقان. امامى خویی. صفوى. مسعود ثابتى. سلطانى. کهبد. افخمى. عباس اسکندرى. حبیب‌الله امین. ناصر ذوالفقارى. اعظم زنگنه. عدل اسفندیارى. کشاورز صدر. ملک مدنى. دولتشاهى. رحیمیان. نصرت‌الملک ملکى. مشایخى. دکتر اعتبار. سلطان‌العلما. آزاد. مکى. وثوق. گنابادى. افشار. عباس مسعودى. قهرمان. سید هاشم وکیل. محمود محمود. اعزاز نیک‌پى. لاهوتى. بوداغیان. لیقوانى. ساعد. گنجه. پالیزى. مکرم. مهدى ارباب. معین‌زاده. عرب شیبانى. امامى اهرى. دکتر راجى. خسرو هدایت. نواب. ظفرى. احمد فرامرزى. تقى‌زاده. ارباب گیو هراتى. وکیلى. شهاب خسروانى. ملک‌پور. دکتر شفق. امیر نصرت اسکندرى. بهادرى. عباسى. خوئی‌لر. ضیاء ابراهیمى. سالار بهزادى. اکبر فولادوند. موسوى.

رئیس - از 88 نفر عده حاضر 64 رأى موافق 8 مخالف و 10 ممتنع است 64 نفر به دولت اظهار اعتماد کرده‌اند.

اسامى موافقین آقایان: اسدى. ناصر ذوالفقارى. سلطانى. اسلامى. ملکى. دکتر شفق. هراتى. موسوى. عزیز اعظم زنگنه. سلطان‌العلما. لاهوتى. حسن مکرم. مهدى ارباب. دکتر مجتهدى. محسن گنابادى. قهرمان خوئی‌لر. خسروانى. نواب یزدى. على وکیلى. عرب شیبانى. ساعد. بهادرى. گیو. اکبر. ملک‌پور. منصف. ناصرى. دکتر فلسفى. خسرو هدایت. ظفرى وثوق. عباسى. على بهبهانى. محمد‌على مسعودى. دکتر آشتیانى. افخمى. شریعت‌زاده. لیقوانى. ابوالقاسم امینى. دکتر مصباح‌زاده. بوداغیان. کهبد. مشایخى. سالار بهزادى. اعزاز نیک‌پى. کشاورز صدر. اورنگ. امامى. حبیب‌الله امین. نراقى. فتحعلى افشار. فولادوند. امیر نصرت اسکندرى. معین‌زاده. باقرى. دکتر راجى. امامى اهرى. پالیزى. گنجه ثابتى. سزاوار. ضیاء ابراهیمى. صفوى. دهقان.

اسامى مخالفین: آقایان: آزاد. احمد فرامرزى. اردلان. دکتر معظمى. عباس اسکندرى .رحیمیان. حائرى‌زاده. مکى.

نخست وزیر - بنده خواستم اگر اجازه بفرمایید از آقایان محترمى که به بنده اظهار اعتماد کرده‌اند تشکر کنم.

4. طرح پیشنهادى جمعى از نمایندگان با دو فوریت راجع به اختصاص پول حزب دمکرات ایران به زلزله‌زدگان درجز و باجگیران‏

رئیس - طرحى از طرف یک عده‌اى داده شده با قید دو فوریت که مطرح می‌شود.

اردلان - چندین طرح به قید دو فوریت ما قبلاً تقدیم کرده‌ایم که بایستى نوبت رعایت شود.

رئیس - قرائت کنید.

(طرح به ترتیب زیر خوانده شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در نتیجه زلزله اخیر خراسان چندین قریه مهم در جزو باجگیران به کلی ویران و قریب شش هزار خانوار بى‌‌خانمان شده‌اند و سیل تلگرافات مبنى بر استمداد و استدعاى کمک از نقاط مزبور روان است اینجانبان ماده زیر را پیشنهاد و با قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را داریم. ماده واحده کلیه وجوهى که از طرف وزارت دادگسترى راجع به حزب دمکرات ایران از بابت وجوه دریافتى پروانه‌های صادره و وارده دریافت شده و فعلاً تحت توقیف است به زلزله‌زدگان در جز و باجگیران بالمناصفه اختصاص داده شود و فوراً دستور پرداخت داده شود و تحت نظر شیر و خورشید سرخ تهران و سه نفر از نمایندگان که از طرف مجلس شوراى ملى تعیین می‌شوند به مصرف برسد. غلامحسین رحیمیان - مکرم - بهادرى - عباسى - امامى اهرى - مسعود ثابتى - افشار - جواد گنجه -  محمد‌على مسعودى - گنابادى و عده‌ای دیگر که قابل خواندن نیست.

رئیس - این طرح فوریتش مطرح است.

رحیمیان - مخالفى نیست آقا.

رئیس - آقاى اسکندرى مخالف هستید؟

اسکندرى - بله.

رئیس - بفرمایید آقاى اسکندرى.

اسکندرى - بنده خیلى متأسف هستم که در موقعى که این حادثه در خراسان اتفاق افتاده و همه هم بایستى به سهم خودشان براى مردم آسیب دیده خراسان کمک کنند همکار محترم بنده آقاى رحیمیان که کمال علاقمندى را به ایشان دارم و بعضى از آقایان نمایندگان که اینجا امضاهای‌شان خوانده شد پیشنهادى کرده‌اند که این پیشنهاد به عقیده بنده به هیچ صورتى قابل طرح نیست (صحیح است) چه رسد به این که فوریتش مطرح شود.

اصولاً آقایان می‌دانند که بنده هیچ وقت جزو حزب دموکرات ایران نبوده‌ام و شرکت نداشته‌ام و در یک قسمت هم بنده اعتراضاتى داشته‌ام مثلاً با همین گزارش که راجع به جناب آقاى قوام‌السلطنه اینجا مطرح است بنده مخالف هستم و اگر فرصتى به من داده شود نظریاتى که دارم به عرض آقایان نمایندگان می‌رسانم ولى خیلى به نظر بنده عجیب می‌آید که پولى که یک اشخاصى درست یا نادرست در خارج این‌ها جمع‌آورى کرده‌اند و سرش هم اختلاف و مذاکره

+++

هست مجلس شورای ملى بیاید بگوید ما می‌خواهیم این پول را به زلزله بدهیم این که آقا خودش بک زلزله جدیدى احداث می‌کند (خنده نمایندگان) این چه معنى دارد و پول کى را بهه کى می‌خواهند بدهند بنده می‌خواهم بگویم که این لباس را می‌خواهم بدهم به زلزله‌زدگان اگر هم پول دادم یکى دیگر حق برگداندنش را هم ندارم ولى بنده به نظرم آقایان این راه کار را صحیح نمی‌دانم بنده خیال می‌کنم که شیر و خورشید سرخ بایستى با تمام کمکى که کرده است باز هم مجاهدت بکند و کمک بکند و نمایندگان مجلس باید از جیب خودشان کمک کند و در صورتى که باز هم کسر داشت از جناب آقاى نخست وزیر تقاضا کنیم یک لایحه‌ای بیاورند اینجا تصویب شود اما اگر ما بیاییم با قید دو فروریت پولى را که فلان آدم یا فلان جمعیت گرفته است یا به او هدیه کرده‌اند این پول را بدهیم به زلزله‌زدگان من از شما خواهش می‌کنم دائره‌المعارف را ورق بزنید ببینید یک چنین چیزى اصلاً قابل طرح هست که یک اشخاصى پولى را به یک اشخاص دیگر بدهند و بعد مجلس آن را به مصرف دیگرى اختصاص دهد بنده هم مخالفم که این پول را گرفته‌اند اما چه ربطى دارد به این که ما بیاییم اینجا یک طرحى را پیشنهاد کنیم با قید در فوریت که این پول را به زلزله‌زدگان بدهند بنده از همکاران محترم خواهش می‌کنم که قواعد و اصول را رعایت بفرمایند البته همه کار می‌شود کرد همه کار برخلاف قواعد و اصول را می‌شود انجام داد ولى این می‌شود حرفى در دنیا که اصلاً پولى که در اختیار مجلس شورای ملى نیست پولى که خود شما می‌گویید وزارت دادگسترى توقیف کرده... (رئیس - این آقا راجع به فوریت است؟) بله درباره فوریت است اصولاً این پیشنهاد قابل طرح نیست تا چه رسد به فوریتش رأى داده شود، بنده حالا بعضى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند تقاضا می‌کنم که فوریتش رأى داده نشود تا بعداً این موضوع مذاکره شود و براى آسیب دیدگان هم باید فکر عجلى کرد. رئیس - آقاى رحیمیان‏

رحیمیان - با کمال تأسف باید گفت که اظهارات آقاى اسکندرى نماینده محترم جز سفسطه چیز دیگرى نبود (صحیح است، صحیح است) هیچ وقت پول شخصى را ما ننوشتیم که به مصرف زلزله‌زدگان خراسان برسانند! ما نگفتیم پول یک حزبى را صرف این هزینه بکنند ما گفتیم پولى که خود آقاى قوام‌السلطنه و کمیسیون دادگسترى اعتراف می‌کنند که مردمانى براى نجات کشور داده‌اند و این پول مال هیچ کس نیست (صحیح است) و بنابراین الان در توقیف کمیسیون دادگسترى است و هیچ ربطى به حزب دموکرات ندارد و الان ازآن جنبه در مجلس مورد مذاکره است و شاید در تبرئه قوام‌السلطنه تأثیر کلى ببخشد به این مصرف برسانند خیلى جاى تأسف است که آقاى اسکندرى می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم این پول را به این مصرف برسانیم این پول مال اشخاص معینى نیست اشخاصى داده‌اند براى مردم این کشور من هم تقاضا می‌کنم به درد زلزله‌زدگان خراسان برسد (صحیح است - احسنت)

رئیس - رأى باید بگیریم باید به فوریت رأى گرفت ولى عده براى رأى کافى نیست‏

فولادوند - آقایان وکلایی که مفیدند این تصویب شود از رفقای‌شان خواهش کنند که بیایند تو

دهقان - آن‌ها مفیدندهمه اینجا هستند

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - عده براى رأى کافى نیست عده هم هستند که شاید حاضر نشوند عجالتاً هم این موضوع در دستور است جلسه آینده پس‌فردا ساعت هشت و نیم‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294419!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)