کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»پژوهش و انتشارات

1398/08/22 - برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/18 - «اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» روی میز منتقدان
برگزاری نشست نقد کتابی از گروه مطالعات پارلمانی کتابخانه مجلس؛

1398/08/11 - فراخوان ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/06 - همایش تاریخ مجلس در دو پنل ارائه مقالات و میزگرد تخصصی برگزار می‌شود
در کمیته‌ علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس تصمیم گرفته شد:

1398/07/29 - برگزاری دو نمایشگاه در حاشیه هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - انتشار کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش تاریخ مجلس با 27 مقاله
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/10 - کتاب «اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» توسط کتابخانه مجلس منتشر شد
معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/07/10 - اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی به چاپ دوم رسید
معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/05/13 - تحریف تاریخ
یادداشتی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت؛

1398/03/27 - پنجاه و چهارمین جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی منتشر شد
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛

1398/03/26 - دیوان سید حسن غزنوی منتشر شد
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛

1398/03/25 - دفتر پنجم متون ایرانی به چاپ رسید
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛

1398/03/22 - دیوان اشعار بدر شروانی منتشر شد
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛

1398/03/11 - کتاب «خدایان شبه جزیره» به ترجمه سیّد محمدحسین مرعشی منتشر شد
معرفی کتاب؛

1398/02/03 - منشورات جدید کتابخانه مجلس در نمایشگاه کتاب
کتابخانه مجلس در سی‌ و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛

1398/02/03 - نشریه پیام بهارستان در گام 31
شماره جدید نشریه متن‌پژوهی پیام بهارستان،‌ منتشر می‌شود؛

1398/01/20 - پویایی انتشارات بنیاد موقوفات افشار در انتشار متون
همراه فهرست انتشارات بنیاد موقوفات افشار؛

1397/10/05 - رسائل طغرای مشهدی به چاپ رسید
معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1397/09/28 - «رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی می‌شوند
نشست معرّفی و رونمایی یک کتاب و یک نشریه کتابخانه مجلس:

1397/09/27 - شماره جدید نامه بهارستان منتشر شد
تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس؛