کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»پژوهش و انتشارات

1400/02/11 - چالش‌های قانون‌گذاری در ایران (1399-1359)
معرفی تازه های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1399/06/02 - مشروطه‌: دموکراسی‌خواهی یا قدرتمندسازی دولت
تازه‌های انتشارات کتابخانه

1399/05/13 - پیام بهارستان در گام سی و سوم
انتشارات کتابخانه

1399/04/03 - گذری و نظری مجموعه مقالات استاد سید محمدکاظم امام (استاد فقید دانشگاه تهران)
مشاهیر ایران

1398/11/19 - تلاش کتابخانه مجلس برای حفظ تیراژ پانصد نسخه ای کتاب
گفتگوی ایبنا با مدیر انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/10/11 - هم‌اندیشی «پژوهش در کتابخانه مجلس؛ گام‌های پیش‌رو»
قدر‌شناسی و گرامیداشت اساتید و پژوهشگران کتابخانه مجلس

1398/10/09 - دیوان ازرقی هروی توسط کتابخانه مجلس منتشر شد
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/09/30 - فهرست مجموعه قباله‌های اسناد محاکم شرع فارس و زنجان
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/09/27 - کتابچه نخستین بودجه حقوق و مستمریّات مجلس شورای ملّی
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/09/27 - نخبه التواریخ فی مواد التاریخ متشر شد
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/09/26 - منشآت عبدالله مروارید به چاپ رسید
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/09/26 - منشآت اسفزاری به چاپ رسید
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/09/24 - منشورات جدید کتابخانه مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش کتابخانه مجلس در سال 1398؛

1398/09/17 - خاطره‌ای از غارت اموال مجلس در هفتاد وهفت سال پیش
تاریخ اجتماعی ایران

1398/07/10 - کتاب «اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» توسط کتابخانه مجلس منتشر شد
معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/07/10 - اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی به چاپ دوم رسید
معرفی تازه‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

1398/05/13 - تحریف تاریخ
یادداشتی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت؛

1398/03/27 - پنجاه و چهارمین جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی منتشر شد
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛

1398/03/26 - دیوان سید حسن غزنوی منتشر شد
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛

1398/03/25 - دفتر پنجم متون ایرانی به چاپ رسید
تازه‌های نشر کتابخانه مجلس؛