مجلس شورای اسلامیhttps://www.ical.ir/ical/ نقش موثر صفویان در شکل‌گیری هویت جمعی ایرانیان https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdk9RTUdoSXUlMmJWUDBJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 20 July 2019 12:34:26 از همتِ «همایی» https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdUFPaSUyYjkzJTJmbXFPRUl3QmlWVnhlZXUyMHh2djlwU1k1VSUzZA==/ 20 July 2019 12:01:00 فراخوان پنجمین دورۀ انتخاب کتاب سال اعضای هیئت علمی منتشر شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnJGVm1MSHVoT25VSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 20 July 2019 11:45:55 تاریخ، خدای انسانِ عالمِ مدرن است https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdTgwZzNMJTJmMEtPSkVJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 20 July 2019 10:08:00 حمایت پژوهشگاه میراث میراث فرهنگی و گردشگری از رساله‌هایی با موضوع میراث فرهنگی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDBEcGVxRldWa3hVSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 17 July 2019 16:03:27 معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهاردهم) <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">تهیه و تنظیم: شقایق غنیان (کارشناس اشاعه و اطلاع&zwnj;رسانی اسناد کتابخانه مجلس)</span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2w5OGhVbEs3WUwwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 17 July 2019 15:52:00 سنّت‌پذیری یا بازنگری <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">معرفی از: علی&zwnj;اکبر زارع بیدکی؛ مدیر فراهم&zwnj;آوری کتابخانه مجلس</span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc3ZrQUpocW9vcE1rSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 17 July 2019 14:50:00 تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش چهارم https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdndjbHQwb0ZrSnZrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 17 July 2019 12:25:00 بازدید سفیر ترکیه از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnowRzJOUGZTU25rSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 16 July 2019 16:32:00 بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی برگزار می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkZSVmRqMUpWS0UwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 16 July 2019 10:53:16 شماره 176 آینۀ پژوهش منتشر شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdTJQRDl5V2dYeDhFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 16 July 2019 10:44:27 گزارشی از فعالیت پنج ماهه سامانه «استعلام کتب اهدایی» https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkczl0YmRrbFZyRzAwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 15 July 2019 15:18:00 ویژه نامه ماهنامه «تاریخ» پاریس به تاریخ هخامنشیان اختصاص یافت https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdW1GMFlNcnQzSHRVSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 15 July 2019 15:02:38 ​دانش‌پژوه آبروی فهرست‌نویسی ایران در جهان است https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEpZcnVpOVNqaUUwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 15 July 2019 14:57:04 استاد شفیعی‌کدکنی حاصل 40 سال تلاشش را اهدا کرد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEhZYUFhR1lFS2FFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 15 July 2019 14:35:00 «شب‌های رمان عربی» به «شب رمان‌نویسان مصر» رسید https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc3djRENVTEd1V0YwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 15 July 2019 14:29:25 آغاز به‌روزرسانی منابع کتابخانه مجلس https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEdLZkklMmZFaHhaSUVJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 15 July 2019 13:07:02 اعلام فراخوان کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2hjenE5SFglMmI0ZUVJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 15 July 2019 10:28:29 درآمدی بر جامعه‌شناسی دین پیتر برگر <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">معرفی از: علی&zwnj;اکبر زارع بیدکی؛ مدیر فراهم&zwnj;آوری کتابخانه مجلس</span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXRUODg5NXRoM0JFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 15 July 2019 10:05:00 انتشار 59 عنوان کتاب جدید درباره امام رضا (ع) در سال 97 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdUpEUklGQjFiUUwwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 14 July 2019 11:57:00 راه مواجهه با بحران کاغذ؛ ایجاد مراکز مبادله کتب درسی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc1FwczBIUktLQ0RrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 14 July 2019 11:52:51 آئین تقدیر از واقفان کتاب‌های خطی و آثار فرهنگی برگزار شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkczNZJTJmcEtSWSUyZm9PVUl3QmlWVnhlZXUyMHh2djlwU1k1VSUzZA==/ 14 July 2019 11:32:00 رونمایی از کتاب «یادها و یادبودها» https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkFrd3Byc3p4U1RrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 14 July 2019 11:25:02 مرکز مطالعات تخصصی امام رضا (ع) شناسی راه‌اندازی می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEkzJTJiVGg1Zk9HNFVJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 13 July 2019 15:12:14 کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان بررسی می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmlMWlpseEFDRFNVSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 15:02:51 نشست نقد و بررسی کتاب «دختر ماه» برگزار شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXduS0RrNlZTQlhrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 14:44:00 شماره ۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWxiMmZ0OGZFaUtFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 13:56:23 سند مهم‌ترین اولویت‌های کاری واحدهای کتابخانه مجلس تدوین و ابلاغ شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0JaRmtZeDI3VFMwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 13:49:00 نمونه همانندسازی شده از پیکره باستانی یونانی <p><span style="font-size:12px;">تهیه مطلب: میثم رضایی مهوار؛ کارشناس موزه مجلس شورای اسلامی</span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0RKOFdSQ0Y2UmVVSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 12:46:00 چگونه اختلاف‌های دینی و اجتماعی را بین مردم کم کنیم؟ https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdFhPdSUyYmolMmZ6RXZQMEl3QmlWVnhlZXUyMHh2djlwU1k1VSUzZA==/ 13 July 2019 11:27:00 ضرورت برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعطیلی دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی خارجی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkczEwNERXUTRvMGNFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 11:12:11 بیست‌ودومین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گویی فراخوان داد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnBWTGJDSGdNMlJFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 13 July 2019 10:40:00 «نوشته‌هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او» https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2lCMG9KajRWT0MwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 10 July 2019 16:01:30 یادنامه محسن جهانگیری چاپ می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdVlReHdnTTJnN05rSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 10 July 2019 15:50:42 نشست علمی «کتاب رضوی در آینه پژوهش» برگزار می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc1RPWTJUZU1LalBFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 10 July 2019 15:47:30 نشست «ایران و نظم جهانی» برگزار می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2JyNGtrOFFQbXFVSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 10 July 2019 15:41:00 انتشار بیست عنوان کتاب در مورد حضرت شاه چراغ در یک دهه اخیر https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdHdlOGJzT2VMQUhVSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 9 July 2019 15:28:38 کتاب «زنان در جهان دانشگاهی» نقد و بررسی می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdTZFWWVLS2pGUCUyZjBJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 9 July 2019 15:16:56 نشست میراث علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdm0yJTJiUlFGd1JDZFVJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 9 July 2019 15:09:55 چگونه در محل کار محیط امن‌تری داشته باشیم؟ https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWQzZkZCakxrNGJFSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 9 July 2019 15:05:40 برپایی هشت نمایشگاه سیّار تصویر نفایس کتابخانه و موزه ملی ملک https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdHI1RmE4aWwyV0prSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 9 July 2019 14:58:33 تاریخ و فرهنگ طارم https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdFlYV21NT01IRUwwSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 9 July 2019 14:32:00 پیام تسلیت کتابخانه مجلس در پی درگذشت آیت‌الله العظمی سیّد محمد حسینی شاهرودی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2dicUI3ZHZ3cHVrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 9 July 2019 10:22:00 دیدگاه مقام معظم رهبری درباره کتاب و کتابخوانی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXNDWVI3OG04NyUyYjBJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 9 July 2019 07:48:15 باغ بهارستان https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdUtDM2xiaUVTJTJmUUVJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 8 July 2019 15:50:46 سالن مطالعه عمومی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdU9vRzlHOGNqd1hrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 8 July 2019 15:47:20 صحن علنی مجلس شورای ملی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEJCYmxROEQ5Q1owSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 8 July 2019 15:46:14 اولین سنگ مرقد امام رضا (ع) در موزۀ رضوی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdUM3TnklMmJFUkd2QzBJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 8 July 2019 14:52:16 سکه‌های 1200 سالۀ ولایت‌عهدی امام‌رضا(ع) رونمایی می‌شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2FiTWthb1pqcWVrSXdCaVZWeGVldTIweHZ2OXBTWTVVJTNk/ 8 July 2019 14:48:10 فراخوان ششمین جشنواره ملی مطبوعات خلیج فارس https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0tJc09JJTJib3l1ejBJd0JpVlZ4ZWV1MjB4dnY5cFNZNVUlM2Q=/ 8 July 2019 12:07:43