مجلس شورای اسلامیhttps://www.ical.ir/ical/ نشست تاریخچه نورس برگزار می شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdGdkYjcwTlYlMmYySG5JUmVmcWZVaGg4/ 24 June 2019 15:45:00 جایزه تاریخ ادیان پییر آنتوان برنهم به امیرمعزی اهدا شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdGl4VERyV09qNUVYSVJlZnFmVWhoOA==/ 24 June 2019 15:39:00 حفاظت از 12 میلیون برگ سند درباره مجلس در کتابخانه مجلس https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdGoxd01oQUloUFEzSVJlZnFmVWhoOA==/ 24 June 2019 14:47:00 نمایش سندی 700 ساله در نمایشگاه گنج ملک https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdG0xakEzQiUyZjNCekhJUmVmcWZVaGg4/ 24 June 2019 13:59:23 احوال افکار و آثار علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnlqdUppZGglMmZTNkhJUmVmcWZVaGg4/ 24 June 2019 13:40:49 سنگ نگاره های گلپایگان گذرگاه تاریخ https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXlvYVNxNzlDcVNYSVJlZnFmVWhoOA==/ 24 June 2019 12:06:00 آیین رونمایی از سه اثر علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWZpQU9sZTh2dmUzSVJlZnFmVWhoOA==/ 24 June 2019 11:47:24 رفع معضل گرانی کتابهای مرجع با ورود مجلس و دولت https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdUdhTXdmUGpQS0xYSVJlZnFmVWhoOA==/ 24 June 2019 09:59:00 مجموعه 50 جلدی فرهنگنامه سبک زندگی در آموزه های قرآن و اهل بیت(ع) منتشر می شود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmVMa2gzSUlqOXZISVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 15:26:00 نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب حکمت منتشر شد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdndnZzI0ZlMlMmZrUVhJUmVmcWZVaGg4/ 23 June 2019 15:16:04 احتشام السلطنه چگونه به توپ بستن مجلس شورای ملی را روایت می کند https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdW1rVHBHVWRqRU4zSVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 15:06:39 میرزا هادی خوشنویس (مولانا) <p><span style="color:#DDA0DD;"><strong><span style="background-color:#800000;">میثم رضایی مهوار- کارشناس موزه داری</span></strong></span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmx0ZlNBYkZWRlIzSVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 14:34:00 تمدید فراخوان جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdFVESjRGTEFwbE1ISVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 14:30:00 یاران امام به روایت اسناد ساواک: حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">معرفی از: قاسم تبریزی</span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc3Zld2ZtUFlOVlFISVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 14:17:25 در سوگ زبان فارسی https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdHZTQlR2VlRRSzNYSVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 12:00:16 جایزه نقد زرین فراخوان داد https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc3YwTnVHMEo5ckxYSVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 11:42:56 نسخ خطی کتابخانه مجلس شناسنامه دار می شوند https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2xHWXF4QzBIMGpYSVJlZnFmVWhoOA==/ 23 June 2019 09:40:00 کتاب تهران - 56 نقد و بررسی میشود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0VyNVA4N3UyS1ZISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 15:41:57 خوی میزبان پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdHE3SU1pTDNrektYSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 15:37:00 مراسم پایانی جایزه فرشته با سه تقدیر https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2MwVkpFTEpibyUyZm5JUmVmcWZVaGg4/ 22 June 2019 15:28:00 آغاز جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdjRBRnNNeUNWdXIzSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 15:01:46 جلسه: 314 سهشنبه 03 اردیبهشت ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnNnZllTSkpPendISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 14:12:39 جلسه: 313 سهشنبه 03 اردیبهشت ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdm1hOFVMVVE1bDlYSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 14:11:47 جلسه: 312 دوشنبه 02 اردیبهشت ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdVVDSTJSMlNabnVuSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 14:10:45 جلسه: 311 سهشنبه 27 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkw3dEh2VVprNXozSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 14:09:34 جلسه: 310 سهشنبه 27 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdiUyYkQlMmZUR2VOdTJLbklSZWZxZlVoaDg=/ 22 June 2019 14:08:21 جلسه: 309 دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdiUyZmd3a0FleEJjZW5JUmVmcWZVaGg4/ 22 June 2019 14:07:15 جلسه: 308 یکشنبه 25 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXBuQzhXNkNhQ3EzSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 14:06:08 جلسه: 307 سهشنبه 20 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnBRSG1VJTJmZjRQJTJmWElSZWZxZlVoaDg=/ 22 June 2019 13:36:06 جلسه: 306 سهشنبه 20 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkRBVjJYWG9haDQzSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 13:07:58 جلسه: 305 دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdTh5Q2hVRE5vbjRISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 13:07:04 جلسه: 304 یکشنبه 18 فروردین ماه 1398 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDdKTW1qWFlURk9ISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 13:06:09 جلسه: 303 یکشنبه 26 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0J2dU5kZ2xRUkpISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 13:04:17 جلسه: 302 سهشنبه 21 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdm9zZFZXcmlQV3gzSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:44:59 جلسه: 301 دوشنبه 20 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdGhmcnUwelFWbExYSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:40:49 جلسه: 300 یکشنبه 19 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2duU3k0eFllJTJiZG5JUmVmcWZVaGg4/ 22 June 2019 12:39:41 جلسه: 299 دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdGhnU3ZSMEdZejNISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:36:25 جلسه: 298 یکشنبه 12 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdk9uQmxWc21tVlRYSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:31:32 جلسه: 297 شنبه 11 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXltVWRCT1pTTDFYSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:20:00 جلسه: 296 چهارشنبه 08 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkQ2cGlqU2lUNmwzSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:16:37 معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سیزدهم) <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">تهیه و تنظیم: شقایق غنیان (کارشناس اشاعه و اطلاع&zwnj;رسانی اسناد کتابخانه مجلس<span dir="LTR">(</span></span></p> https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdFRjVEZORU92dDJISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:09:00 نگهداری از 28 هزار مجلد نسخه خطی و دستنوشته در کتابخانه مجلس https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkRPdXltcml0Yk5YSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 12:00:00 جلسه: 295 سهشنبه 07 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkczZRZUVldzhYeVFYSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 11:34:47 جلسه: 294 دوشنبه 06 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdFQlMmJPVWlhaVRnOEhJUmVmcWZVaGg4/ 22 June 2019 11:33:50 جلسه: 293 یکشنبه 05 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDlsSTZEZU5sSldISVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 11:32:43 جلسه: 292 شنبه 04 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2NOUGFOSjdOUlNuSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 11:31:29 جلسه: 291 پنجشنبه 02 اسفند ماه 1397 https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdm4wRHRkOUhRM2luSVJlZnFmVWhoOA==/ 22 June 2019 11:30:09 کارنامه پژوهشی حسین مسرّت در یادگار قلم https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdjlKTjRjeExRM1luSVJlZnFmVWhoOA==/ 19 June 2019 15:36:12 دعوت حسینی پور از اهالی قلم برای پیوستن به کمپین با مهر تامهر https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEclMmY4TGl0b2olMmJlWElSZWZxZlVoaDg=/ 19 June 2019 15:31:00 کرسی نگاهی به عاطفه در فلسفه علامه طباطبایی برگزار میشود https://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdlUzeFdiS1g3dmkzSVJlZnFmVWhoOA==/ 19 June 2019 15:23:41