کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»ایرانشناسی

1398/09/17 - محاکمه محاکمه‌گران
تاریخ معاصر ایران

1398/09/11 - تداوم حکومت پهلوی، گواهی از درماندگی مجالس شورای ملی/دکتر سینا فروزش
مصاحبه با اعضای هیأت علمی همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/10 - اعلام مقالات پذیرفته شده در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/10 - مجلس بازتاب قدرت و تجلی مشارکت سیاسی مردم/دکتر عباس قدیمی قیداری
مصاحبه با اعضای هیأت علمی همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/09 - مجلس 23 با برنامه‌های بلندپروازانه/ دکتر سیّدعلیرضا ابطحی
مصاحبه با اعضای هیأت علمی همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/09 - رونمایی از آخرین دفتر فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی
همزمان با هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/06 - قطعی شدن رونمایی از هشت اثر در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/06 - پایان مهلت ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/06 - انتخابات مجلس مشروطه در بستری از مشکلات/ دکتر توران طولابی
مصاحبه با اعضای هیأت علمی همایش تاریخ مجلس؛

1398/09/05 - مدعوین اصلی همایش تاریخ مجلس، نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه‌ها هستند
رئیس کتابخانه مجلس در نشست خبری همایش:

1398/09/03 - برگزاری دو نشست تخصصی در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/25 - شش اثر پارلمانی در هفتمین همایش تاریخ مجلس رونمایی خواهد شد
با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/22 - برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/11 - فراخوان ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/06 - همایش تاریخ مجلس در دو پنل ارائه مقالات و میزگرد تخصصی برگزار می‌شود
کمیته‌ علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس:

1398/08/01 - مصاحبه با فرانک دی بِیه مدیر کتابخانه پارلمانی اروپا
روابط کتابخانه‌ای در دنیا

1398/07/29 - برگزاری دو نمایشگاه در حاشیه هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - انتشار کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش تاریخ مجلس با 27 مقاله
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/02 - «رو به‌سوی خاوران» نگاهی نو به موضوعی کهن
دنیای کتاب

1398/06/27 - تندیس آزادی در خانه ملت
فرشته آزادی