کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»ایرانشناسی

1398/07/02

دنیای کتاب
«رو به‌سوی خاوران» نگاهی نو به موضوعی کهن

1398/06/27

فرشته آزادی
تندیس آزادی در خانه ملت

1398/06/27

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش هفتم‌

1398/06/02

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش ششم

1398/05/19

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش پنجم

1398/05/01

گفت‌وگوی ایبنا با سکینه مرادی، مسئول کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی؛
مهم‌ترین وظیفه کتابخانه مجلس، کمک و پشتیبانی اطلاعاتی به نمایندگان است

1398/04/26

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش چهارم

1398/04/11

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش سوم

1398/03/27

تازه‌های ایران‌شناسی
تازههای کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398 بخش دوم

1398/03/20

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1398، بخش اول

1398/02/21

برده‌داری در ایران
نشست تخصصی آفرو-ایرانی‌ها برگزار شد

1397/12/26

معرفی کتاب‌های کتابخانه ایران‌شناسی مجلس؛
ایران‌نامه، دستاورد تحقیقات دانشگاهی در سفر به چهل شهر ایران

1397/12/05

تازه‌های لاتین
‎‏‏ تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397 ، بخش هشتم

1397/10/18

تازه‌های ایران‌شناسی
از جیحون تا فرات(ایرانشهر و دنیای ساسانی)

1397/10/10

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش هفتم

1397/09/07

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش ششم

1397/08/15

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش پنجم

1397/08/02

تازه‌های لاتین
تازه های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397، بخش چهارم

1397/07/22

تازه‌های ایران‌شناسی
تازه‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397 (بخش سوم)

1397/04/03

تازه­‌های کتاب در کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی 1397(بخش دوم)