کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » منابع و خدمات فنی»آسیب شناسی و مرمت

1397/08/15

گزارش از واحد آسیب‌شناسی و مرمّت کتابخانه مجلس؛
برگزاری چهارمین جلسه آموزشی کشت و شناسایی قارچ در آزمایشگاه بخش مرمّت کتابخانه مجلس

1397/08/01

گزارش از واحد آسیب‌شناسی و مرمّت کتابخانه مجلس؛
برگزاری دوره آموزشی قارچ‌شناسی در بخش مرمّت کتابخانه مجلس

1397/06/20

انتخاب معاون منابع و خدمات فنّی کتابخانه مجلس به عنوان سرپرست کارگروه حفاظت کاغذ (گروه حفاظت ایکوم ایران)

1397/06/06

احیاء میراث فرهنگی
اسناد قوام‌‌الملک شیرازی در حال مرمت

1397/01/29

پاسداری از میراث فرهنگی
مرمت مجموعه احکام، فرامین و نامه‌های متفرقه دوره قاجاریه

1396/09/01

حفاظت و نگهداری از میراث اسنادی
مرمت سندی با موضوع مصالحه‌نامه

1396/08/07

خبر دیگر از کتابخانه مجلس
گسترش بخش آسیب‌شناسی و مرمت کتابخانه مجلس

1396/07/11

روابط فرهنگی ایران و شرق آفریقا
گزارش تصویری از کارگاه آموزشی استاد ملکیان در زنگبار

1396/07/11

روابط فرهنگی ایران و شرق آفریقا
استاد حمید ملکیان در زنگبار