28 مرداد 1399 14:26:00
به مناسبت ۲۸ مرداد

پیدا شدن تعدادی از طومارهای حمایتی مردم از دولت مصدق و آیت الله کاشانی در کتابخانه مجلس  


 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه مجلس تعدادی از طومارهای حمایتی مردم از دولت مصدق و آیت اله کاشانی در مرکز اسناد کتابخانه مجلس پیدا شد.

در این ارتباط ندا شهماری مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی بیان داشت که طومارهای مذکور در فرایند رف خوانی اسناد موجود در گنجینه اسناد شماره(1) پیدا شدند.

وی افزود: در آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس، اسناد 24 دوره مجلس شورای ملی، اسناد 7 دوره مجلس سنا، اسناد مجلس مؤسسان و اتحادیه بین المجالس و اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود که برای اولین بار از بدو تأسیس، فرایند رف خوانی این اسناد در ماه جاری انجام گردید.

در همین راستا تعدادی اسناد و طومارهایی در ارتباط با واقعه 28 مرداد و حمایت از دولت مصدق و آیت اله کاشانی به دست آمد که متأسفانه به دلیل عدم نظارت در نگهداری مناسب و بی توجهی به ارزش اسناد در سالهای گذشته، تعداد قابل توجهی از آنها مخدوش گشته و یا مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مرمت و احیای این اسناد در دستور کار مرکز اسناد مجلس و معاونت فنی کتابخانه  قرار گرفته و امیدواریم به زودی بتوانیم این اسناد را در اختیار مراجعین و پژوهشگران تاریخی قرار داده تا مبادا بخشی از تاریخ پر افتخار کشور و هوشیاری مردم عزیزمان در طول تاریخ تحت الشعاع بی تفاوتی و بی احتیاطی ما در نگهداری اسناد قرار بگیرد. 

 

 

 

 

 

 

Parameter:305870!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار