24 مرداد 1396 13:37:00
نمایندگان مجلس را در این دی‌وی‌دی بهتر بشناسید

تصویرنامه نمایندگان مجلس «ملی، سنا، اسلامی از مشروطه تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی  

ملتی که تاریخ می‌خوانند کودکانش همانند بزرگسالانش می‌اندیشند و ملتی که تاریخ نمی‌دانند بزرگسالانش چون کودکان می‌اندیشند


گردآوری و تدوین: منوچهر نظری

تهران، زمستان 1395

لوح «تصویرنامه نمایندگان مجلس»، مشتمل بر مشخصات و تصاویر 3248 نفر از شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی ایران از اولین دوره مجلس شورای ملی در سال 1285 خورشیدی تا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1395 خورشیدی می‌باشد و گردآوری و تدوین آن دو سال و نیم به طول ‌انجامید.

این مجموعه که یکصد و ده سال تاریخ پارلمان ایران را در قالب شخصیت‌ها و نقش‌آفرینان مجلس به تصویر می‌کشد بزرگ‌ترین بانک تصاویر رجال در ایران است که تا کنون در کشور تهیه و منتشر شده است.

در تصویرنامه نمایندگان مجلس، مشخصات و تصاویر 1439 نفر از نمایندگان بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی (1357- 1285) و هفت دوره مجلس سنا (1357-1328) و همچنین مشخصات و تصاویر 1809 نفر از نمایندگان ده دوره مجلس شورای اسلامی با امکان جستجو در موضوعاتی چون: نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، تحصیلات، مشاغل قبل از نمایندگی، دوره نمایندگی و حوزه انتخابیه نمایندگان مجالس مختلف قابل مشاهده و رؤیت است.

Parameter:294335!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار