1 آبان 1396 11:34:00

انتشار کتاب «مصحف ابراهیم: منتخب سوره‌های قرآن کریم به خط ابراهیم‌سلطان»  


کتاب «مصحف ابراهیم: منتخب سوره‌های قرآن کریم به خط ابراهیم‌سلطان» تألیف دکتر محمدصادق میرزاابوالقاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، منتشر شد. این کتاب به بررسی یکی از نوادر و نفایس خطی قرآن کریم در دورۀ تیموری می‌پردازد. این نسخه شامل 18 سوره کوچک از کلام‌الله است که در 830 هجری قمری به قلم ابراهیم‌سلطان در شیراز کتابت شده است و اکنون در موزه پارس نگهداری می‌شود.

این مصحف جزو آخرین آثار مهم خوشنویسی ابراهیم‌سلطان محسوب می‌شود و از نظر ویژگی‌های کتاب‌آرایی بسیار شایان توجه است. با این‌همه، در سیاهه آثار کارگاه هنری ابراهیم‌سلطان ناشناخته مانده و پیش از این مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار نگرفته بود. بر این اساس، در کتاب مصحف ابراهیم به سرگذشت تاریخی و ویژگی‌های نسخه‌شناختی این قرآن  پرداخته شده است، و سبک و سیاق ابراهیم‌سلطان در کتابت مصاحف بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشار این کتاب با ششصدمین سالگرد وفات ابراهیم‌سلطان مصادف گردیده است.

میرزاابوالقاسمی، محمدصادق. «مصحف ابراهیم: منتخب سوره‌های قرآن کریم به خط ابراهیم‌سلطان»، شیراز: دانشنامه فارس، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، و سازمان میراث فرهنگی فارس، 100 صفحه، 1396.

Parameter:297998!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار