10 آبان 1396 09:50:00
نمایندگان مجلس را بهتر بشناسیم

تصویرنامه نمایندگان مجالس ملی، سنا و اسلامی از مشروطه تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی  


ملتی که تاریخ می‌خوانند کودکانش همانند بزرگسالانش می‌اندیشند و ملتی که تاریخ نمی‌دانند بزرگسالانش چون کودکان می‌اندیشند

 

گردآوری و تدوین: منوچهر نظری

تهران، زمستان 1395

لوح «تصویرنامه نمایندگان مجلس»، مشتمل بر مشخصات و تصاویر 3248 نفر از شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی ایران از اولین دوره مجلس شورای ملی در سال 1285 خورشیدی تا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1395 خورشیدی می‌باشد و گردآوری و تدوین آن دو سال و نیم به طول ‌انجامید.

این مجموعه که یکصد و ده سال تاریخ پارلمان ایران را در قالب شخصیت‌ها و نقش‌آفرینان مجلس به تصویر می‌کشد بزرگ‌ترین بانک تصاویر رجال در ایران است که تا کنون در کشور تهیه و منتشر شده است.

در تصویرنامه نمایندگان مجلس، مشخصات و تصاویر 1439 نفر از نمایندگان بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی (1357- 1285) و هفت دوره مجلس سنا (1357-1328) و همچنین مشخصات و تصاویر 1809 نفر از نمایندگان ده دوره مجلس شورای اسلامی با امکان جستجو در موضوعاتی چون: نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، تحصیلات، مشاغل قبل از نمایندگی، دوره نمایندگی و حوزه انتخابیه نمایندگان مجالس مختلف قابل مشاهده و رؤیت است

Parameter:298066!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار