6 شهريور 1398 14:53:55
اثر هفته

چهل ستون  

میثم رضایی مهوار- کارشناس موزه داری


 

محمود جوادی پور (1299-1391)
1346
رنگ و روغن روی بوم  

شماره 121 موزه مجلس شورای اسلامی

 

 

این اثرکه به شیوه ای امپرسیونیستی تصویر شده ، بخشی از ایوان ستوندار بنای معروف کاخ «چهل ستون» اصفهان از عصر صفوی را نمایش می دهد. نقاش آن محمود جوادی‌پور  است که از پیشگامان هنرنوگرای ایران بود  و از ویژگی های  آثار وی، تلفیق نگاه نو با مضامین و حال و هوای هنر ایرانی و توجه به سنت های ملی و بومی است که در آثار هنرمندان هم نسل او که اولین فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای زیبا بودند نیز کاملاً ملموس است و نشان از روحیه ملی و هویت جویی این هنرمندان و توجه به هنر و فرهنگ والای ایرانی است. وی در رشته‌های گرافیک، تصویرسازی و چاپ دستی نیز فعالیت داشت و در دانشگاه تهران و هنرستان هنرهای زیبا تدریس می‌کرد. آثار وی در برخی موزه‌های ایران و امریکا نگهداری می‌شوند.

منبع: موزه مجلس شورای اسلامی

Parameter:304694!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار