30 تير 1398 08:44:00
هنر ایرانی

منتخبی از جلدهای لاکی- روغنی  

معرفی از طرف محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی


 

گزارش تصویری از تعدادی از جلدهای لاکی روغنی نسخ خطی کتابخانه مجلس

Parameter:304500!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار