4 مرداد 1396 09:11:43
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 66 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1310(17 رمضان 1350)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور اول لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام

3- شور اول لایحه معافیت گمرکی مروارید

4- تصویب واگذاری مزرعه برنج‌زار نیریز به بلدیه همان محل

5- تصویب سه هزار تومان اعتبار اضافی

6- شور اول لایحه تأسیس کلاس‌های اختصاصی وزارت داخله

7- نتیجه انتخاب شعب برای عضویت کمیسیون‌های بودجه و محاسبات مجلس

8- موقع جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 66

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1310(17 رمضان 1350)[1]

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور اول لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام

3- شور اول لایحه معافیت گمرکی مروارید

4- تصویب واگذاری مزرعه برنج‌زار نیریز به بلدیه همان محل

5- تصویب سه هزار تومان اعتبار اضافی

6- شور اول لایحه تأسیس کلاس‌های اختصاصی وزارت داخله

7- نتیجه انتخاب شعب برای عضویت کمیسیون‌های بودجه و محاسبات مجلس

8- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت هشت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه دوم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه­ی قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین با اجازه - آقایان : مفتی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف - اقبال

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - اسفندیاری - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگنه - مصدق جهانشاهی - عبدالحسین خان دیبا- قراگوزلو - قوام - حاج غلامحسین خان ملک

دیر آمده­ بی‌اجازه - آقای سهراب خان

]1- تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس اعتراضى هست؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

] 2- شور اول لایحه اصلاح ماده 47 قانون استخدام‏[

رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون استخدام مطرح است قرائت می‌شود:

کمیسیون داخله لایحه نمره 42471 دولت راجع به اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشورى را با حضور آقاى وزیر داخله و نماینده وزارت مالیه، مالیه تحت شور و مداقه آورده و در نتیجه عین ماده پیشنهادى دولت تصویب و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده قرائت می‌شود:

+++

ماده واحده- ماده 47 قانون استخدام کشورى از این تاریخ ملغى و این ماده از اول فروردین 1310 به جاى آن برقرار مى‌شود.

اولاً- هر گاه یکى از مستخدمین که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایى که در سر خدمت هستند یا آنهایى که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدی که دریافت می‌کرده است یا ممکن بود اخذ نماید به طور متساوى به ورثه قانونى که در ماده 3 قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 تصریح شده است به علاوه برادر و خواهرى که در کفالت متوفى بوده‌اند داده مى‌شود.

ثانیاً- مستخدمینى که به حد تقاعد نرسیده ولى مطابق ماده 46 به اخذ وظیفه معادل دو ثلث حقوق ذیحق شده باشند نصف بلاکسر وظیفه که دریافت می‌داشته‌اند در حق ورثه قانونى آنها که در ماده 3 قانون وظایف ذکر شده به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار مى‌شود و اگر به حد تقاعد رسیده باشند پس از فوت همان نصف حقوق تقاعد بر طبق قسمت اول این ماده به بازماندگان مزبور داده خواهد شد.

ثالثاً- هر ایرانى که در خدمت دولت بوده و حقوق مى‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنى مستخدمین با رتبه و بى‌رتبه و جزء و کنتراتى) اگر در راه اداى وظیفه به واسطه حادثه‌اى هلاک شود دو ثلث بلاکسر آخرین مقررى او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانونى او به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفى بوده‌اند برقرار مى‌شود ولى اگر مستخدم رسمى بوده و به حد تقاعد رسیده بوده است دو ثلث مقررى مذکور از میزان حقوق تقاعدى که بایستى مطابق ماده 45 به مستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.

وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانى مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمى باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومى دولت برقرار خواهد شد مگر آن که مستخدمین اداراتى باشد که عایدات آن منحصراً به مخارج خود مى‌رسد که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته مى‌شود.

تبصره- مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده مانند قتل مفتش در دست قاچاقچیان و سوختن مأمورین اطفائیه در حین خاموش کردن حریق و انفجار مواد محترقه براى مأمورین حفر تونل و نظایر این وقایع مى‌باشد.

رئیس- ماده واحده مطرح است آقاى روحى‏

روحى- بنده با اصل این اصلاح در قسمت قانون مخالفت ندارم ولى در کلیات یک عرایضى داشتم که می‌خواستم عرض کنم. اولًا اعتراض بنده این است که به چه مناسبت این قانون به کمیسیون داخله رفته است در دوره چهارم که قانون استخدام وضع شده است یک کمیسیون خاصى براى این کار معلوم شد و رسیدگى کرد و قانون استخدام را تدوین کرد و مجلس رأى داد حالا صلاحیت کمیسیون داخله براى این کار از کجا بوده است این یک قدرى براى بنده اشکال دارد. عرض دیگر بنده این است که این ماده شاید تقریباً پانزده ماده قانون است یک ماده به اندازه یک کتاب نوشته‌اند این را نمى‌شود نه درش دقت کرد و نه درش مذاکره کرد و اصلاحات کرد چه ضرورتى ایجاب کرده است این را باید توضیح بدهند که چطور شده است تقریباً هفتاد سطر را به عنوان ماده واحده آورده‌اند چه ضرورت داشت خوب بود ماده به ماده مى‌شد که در هر ماده ما پیشنهاد می‌کردیم شاید یک کارهایى مى‌توانستیم بکنیم. یک اشکال دیگرى که بنده دارم و خیلى موقع را مغتنم مى‌شمارم که یک وزیر دانشمندى مثل آقاى وزیر مالیه حضور دارند این عرایض بنده را دقت می‌فرمایند. عرض کنم که قانون استخدام چندى است که از هر طرف دارد خدشه‌دار مى‌شود و از هر طرف یک رخنه‌هایى دارند در او ایجاد می‌کنند و از نظر احتیاج (ناچار احتیاج دارند) یک رخنه هر روز ایجاد می‌کنند و هر روز ماده مى‌آورند و تفسیر می‌کنند حالا هم وزارت داخله از راه دیگر دارد خدشه‌دارش می‌کند که می‌خواهد کلاس باز کند آن را

+++

هم بعد عرض می‌کنم در موقع خودش بنده بالنسبه به قانون استخدام عقیده دارم که قانون استخدام بایستى از نظر وزارتخانه‌ها اصلاح شود نه از نقطه‌نظر اشخاصى که مشمول قانون هستند آنها را هم خیلى محترم مى‌شماریم هم درجات‌شان را هم خودشان را و همه اینها را مملکت باید حقوق بدهد ولى بالاخره براى تیپ فاضل و مردمان تحصیل کرده قانون استخدام باید یک فکرى بکند این نمى‌شود یک نفر تحصیلات خیلى عالى کرده پس از چندى که استاژ بدهد بیاید آن وقت رتبه یک بگیرد این ظالمانه است به عقیده بنده خیلى از انصاف دور است ولى یک کسى که سال‌ها رفته است یک تحصیلات خیلى مهمى کرده فکر کنید در امور مالى این شخص شده است یک نفر متخصص مالى ولى قانون که به او اجازه نمی‌‌دهد که رتبه پنج یا شش داشته باشد باید بیاید استاژ بدهد بعد رتبه یک پیدا کند از نظر این که فهم و دانش را لطمه می‌زند این قانون تا این حد. حالا نظر خود بنده: بنده عقیده‌ام این است قانون استخدام در هر وزارت‌خانه از نظر آن وزارتخانه باید تنظیم شود. مثل مى‌زنم وزارت معارف تا رتبه یک و دو و سه‌اش مى‌تواند شرایط سهل داشته باشد که هر کس مى‌تواند حائز شود ولى رتبه چهار حتماً باید معلم باشد حتماً باید در یک قسمت از کلاس‌هاى معین معلم باشد که اگر آن مأمور را یک وقتى گماشتند بتواند تدریس کند. رتبه پنج معلومات رتبه شش رتبه شش معلومات بالاترى همین طور باید برود بالا رتبه شش بلکه باید معلومات خیلى بلند عالى داشته باشند که بتواند مملکت از او استفاده بکند همین طور تصور بکنید در وزارت عدلیه عقیده‌ام این است که رتبه سه و چهار قضایى باید یک قاضى خوب باشد و معلومات خوب داشته باشد رتبه شش و هفتش همین طور به بالا معلومات بلندتر داشته باشد. همین طور در وزارت خارجه و مالیه و سایر وزارتخانه‌ها این ترتیب قانون را بیاورند روى اطلاعات خاص که هر کس از هر جاى دنیا هر ایرانى پا شد آمد آن معلومات را امتحان داد آن رتبه قانونى را دارا شود این که یک جوان تحصیل کرده فاضلى که تحصیلات عالیه کرده است آمده است در این مملکت بسیار خوب دولت هم به این احتیاج دارد یا این که بیایند کنتراتش کنند و آن هم که نمی‌تواند از فواید قانونى استفاده کند از تقاعد و غیر ذلک یا این که باید رتبه یک قانونى بهش بدهند سى و دو تومان یک مرد عالى مقامى را استخدام کنند این به عقیده بنده یک قدرى از نظر عدالت و انصاف دور است و این لطمه می‌زند به مردمان فاضل و به ابناء آتیه مملکت که نتوانند رجال فاضل بزرگ بیرون بیایند که بتوانند استفاده کنند از این قانون که مثل یک برجى جلو آنها افتاده است خلاصى پیدا کنند. این یک قانون خوبى است از نقطه‌نظر مستخدمین فعلى مملکت ولى از نقطه‌نظر آتیه دانش‌کش است فضل‌کش است و به درد این مملکت نمى‌خورد و حالا بنده عقیده‌ام این است که دولت این نظر را اتخاذ کند و هر روز یک لطمه ایجاد نکند و هر مقدار که احتیاج دارد اصلاحاتى در قانون استخدام بکند و یک مرتبه یک قانون جامعى بیاورند اصول شوروى و اصول مشروطیت بالاخره براى همین است که در قوانین اگر گاهى اشکالاتى مى‌بینند مجلس هست مى‌آورند و اصلاح می‌کنند. این که می‌گویند اصل مشروطیت تعطیل‌بردار نیست یک جهتش براى همین است براى رفع همین اشکالات قانونى است و باید البته قوانین در موقع خودش اصلاح شود و این قانون با این ترتیب بنده مى‌بینم در آتیه نزدیکى که هر ساعت از یک گوشه‌اش یک ماده بیاورند و بالاخره یک چیزى بیرون مى‌آید وقتى که مجموع اینها را جمع بکنیم به نام قانون استخدام یک شیر بى‌دم و سر و شکمى مى‌شود که سابقه ندارد و این طور خوب نیست و باید آقاى وزیر مالیه که یک وزیر دانایى هستند یک نظرى بکنند که رعایت فضل و علم و هنر در آن بشود و این قانونى بشود که براى آتیه مملکت مردم را تشویق و ترغیب کنند و الا با این ترتیب که امروز مى‌بینیم عرض کردم یک نفر دانشمند چاره ندارد و باید رتبه 1 و سى و دو تومان حقوق اعاشه کند و این یک قدرى از نظر عمل به عقیده بنده باعث تحقر معلومات خواهد بود.

وزیر مالیه- این اشکالى را که آقاى روحى اصولاً

+++

و در اساس قانون استخدام مملکت داشتند بنده حرفى ندارم صحیح است و یک قسمتش را کاملاً بنده موافقم به قانون استخدام یک ترتیباتى داده شود که اشخاص لایق روى کار بیایند ولى در همین حال باید عرض کنم و یقین دارم که همه آقایان هم قطعاً توجه فرموده‌اند به مرور زمان که این قانون استخدام یکى از نعمت‌هاى عمده براى این مملکت بوده است در مقابل بى‌قانونى و آقایان هم البته حق دارند که خیلى مواظب باشند مبادا رخنه پیدا کند که خللى وارد شود ولى هر جا که خلل و نقصى داشته باشد به نظر بنده اصلاح آن به موجب بعضى مواد کوچک بهتر است از این که این را به کلى به هم بزنند و یک قانون استخدام تازه بیاورند مگر این که نواقص خیلى زیادى انباشته بشود که آخرش برسد به یک کمیسیون قانون استخدامى که مفصل و مشروح شور بشود و این را دوباره حلاجى بکنند ولى این قانون که نظر آقا را متوجه کرد که یک ماده خیلى مفصلى شده خود بنده این طور می‌خواستم بنویسم و این طور نوشتیم این یک کلمه بیشتر نیست کلمه واحده ولى عین آن قانون سابق است که دوباره نوشته شده و غیر از آن یک کلمه ما تغییرى ندادیم در قانون استخدام نوشته بود کسانی که در سر خدمت و در راه انجام وظیفه ناقص یا علیل شده باشند باید فلان چیز بهش داد اما اگر کشته شود نباید چیزى داد (خنده نمایندگان) به نظر بنده یک اشتباه شده بود کسى که در راه انجام خدمت ناقص یا علیل شود باید نصف حقوقش را بهش داد ولى اگر در سر انجام وظیفه کشته شود ما قانونى پیدا نکردیم هر چه گشتیم یکى دو نفر در سر انجام وظیفه کشته شدند در اینجا مثل زده شده یک کسى مأمور اطفائیه است می‌خواهد آتش را خاموش کند سوخت براى این قانونى ندارد فقط براى نظمیه یک قانونى درست کردیم که اگر در راه انجام وظیفه کشته شدند ولى مأمور مثلاً با قاچاقچى جنگ کرد و کشته شد و یا این که تونل می‌کند دینامت منفجر شد و کشته شد براى این بدبخت چیزى منظور نشده ولى آن کسی که علیل شده دو ثلث بگیرد پس خواستیم بنویسیم در ماده 43 قانون استخدام بعد از سطر 5 میان کلمه (ناقص و علیل) (کشتن) هم اضافه شود و ممکن بود براى آقایان اسباب اشکال شود و مطلب غامض شود باید آن اولى را پیدا کنیم بعد این کلمه را اضافه کنیم آن وقت چطور مندرج کنیم اگر یک ماده بنویسیم به علاوه ضمیر و مرجع ضمیر خراب مى‌شد می‌گوید آن کسی که ناقص و علیل شد و این در ماده تکرار شده و این قانون غیر از این معنى دیگرى ندارد و خیال می‌کنم که معناً و روحاً موافق منظور و مقصود آقایان است منظور آقایان هم همین طور است که این کشته شده اضافه شود (نمایندگان- صحیح است) امسال یک مفتش کشته شد ما کارى کردیم غیر از این که دو سه ماه حقوق مرخصى به او بدهیم راهى پیدا نکردیم بنده یک راهى پیدا کردم که یک لایحه تهیه کردم که بیاید به مجلس و شهریه معین کنند وقتى که مذاکره کردیم در هیئت وزرا این به نظر آمد که اگر هر کسى در راه انجام وظیفه کشته شود یک لایحه شهریه جداگانه برود به کمیسیون و بیاید اینجا هر سال چند نفر این طور واقع مى‌شود ولى این حق مشروع او است که باید داد لهذا تصور می‌کنم که از اول تا آخر مطلب قابل بحثى غیر از این نیست و اگر در این باب فرمایشى هست بفرمایید و الا تمنا دارم زودتر تصویب بفرمایید.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

دیبا- کافى نیست بنده عرض دارم‏

رئیس- مخالفید در کفایت مذاکرات بفرمایید.

طباطبایى دیبا- در این ماده بنده یک اشکالى داشتم اگر آقایان اجازه می‌دهند عرض کنم که رفع اشکال شود و الا (جمعى از نمایندگان- بفرمایید بفرمایید) اینجا در اول ماده نوشته است ماده 47 قانون استخدام کشورى از این تاریخ ملغى مى‌شود و این ماده از اول فروردین 1310 به جاى آن برقرار مى‌شود پس ماده 47 تا این تاریخ هست یعنى از این تاریخ ملغى می‌شود و تا این تاریخ به قوت خودش باقى است ولى این ماده از اول فروردین به جاى آن برقرار مى‌شود پس تا این تاریخ در قانون استخدام کشورى دو ماده داریم یکى

+++

ماده 47 سابق است که از تصویب ملغى مى‌شود و یکى هم این ماده که از اول فروردین 1310 برقرار می‌شود و این حقیقتاً تناقض است بنده عقیده‌ام این است که در لایحه دولت اشتباه شده و کمیسیون داخله که عیناً موافقت کرده گمان می‌کنم اشتباه کرده و این ترتیب باید اصلاح شود. یکى هم در تبصره نوشته شده مسأله کشته شدن پیش‌بینى شده است در دست قاچاقچى در صورتى که این طور نیست ممکن است مفتش کشته بشود در دست یک شرورى دیگر در ضمن انجام وظیفه مثلاً مفتش حرکت کرده از یک نقطه به یک نقطه دیگر آن وقت به دست یک شرور دیگرى کشته شده آن هم باید مشمول این ماده بشود.

وزیر مالیه- آن ملاحظه اول آقا صحیح است صحیح مى‌فرمایند باید اصلاح شود اول ماده نوشته شده بعد دست آخر فسخ آن را نوشته‌اند ولى ملاحظه ثانوى آقا را اجازه بفرمایید عرض کنم که منظور همین بوده است که اینجا نوشته شده آن فقط مثل است همان معنایى که ازش فهمیده مى‌شود مثال زدند کشته شدن به واسطه حادثه در قانون استخدام سابق هم داریم که غالباً مورد بحث و صحبت بوده گفت و گو مى‌شده ما شک نداریم و می‌دانیم هر کس قانون وضع کرده مقصود از حادثه که او را اکسیدان می‌گویند یعنى همین طور چیزها آدم زیر اتومبیل می‌ماند از بام پرت مى‌شود آن وقت این را به تدریج پیدا شده است هر کس که تلف مى‌شده یا اکثریت‌شان می‌گفتند که من به فلان ولایت رفتم سرم درد گرفت اینجا آدم طبیب فلان طور گفت در این باب کشمکش بود و می‌خواستند شامل کنند. بنده عرضى ندارم که براى بعضى اشخاص هم که یک وقتى ناخوش شوند و اینها براى آنها هم یک چیز دیگرى به واسطه قانون دیگرى منظور شود. عرضى ندارم. ولى اینجا در قانون استخدام که می‌گوید براى کسى که حادثه واقع شود براى این که در آتیه دیگر هیچ بحثى کشمکشى با اداره تقاعد و با تفسیر وزارت مالیه و تفسیر مجلس نباشد خواستیم اینجا صریح باشد که این مثل آدمى است که مأمور اطفائیه باشد در آتش سوخته باشد یا مثل کسى که تونل حفر می‌کند دینامیت ترکیده باشد کشته شده باشد یا مأمورى که در دریا غرق شده باشد یا بیست تا هم مثل این باشد این است که گفتیم که نظایر اینها نه این که فلان کس بگوید در فلان جا رماتیسم گرفتم مردم این نمى‌شود دیگر.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود؛

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره حذف شود.

پیشنهاد آقاى احتشام زاده:

پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به آخر ماده واحده اضافه شود: مگر این که حقوق تقاعدى که ممکن بود مستخدم مزبور اخذ کند کمتر از وظیفه مقرره در ماده 46 باشد که در این صورت نصف وظیفه مزبور به ورثه داده خواهد شد.

پیشنهاد آقاى دهستانى:

مقام منیع ریاست معظم مجلس شوراى دامت عظمته: براى آن که نسبت به بازماندگان مستخدمین دولت تبعیضى نشده باشد لذا قسمت اول ماده واحده را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کنم.

ماده واحده- ماده 47 قانون استخدام کشورى را این تاریخ ملغى و این ماده به جاى آن برقرار مى‌شود.

پیشنهاد آقاى ملک زاده:

پیشنهاد مى‌کنم بعد از کلمه مأمورین اطفائیه کلمه مأمورین صحى اضافه شود.

پیشنهاد آقایان افسر- خواجوى:

پیشنهاد مى‌کنیم که به جاى فروردین 1310 فروردین 1309 نوشته شود.

پیشنهاد آقاى رهنما:

اینجانب پیشنهاد حذف تبصره را می‌نماید.

پیشنهاد آقاى اعتبار:

تبصره را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:

تبصره- مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده است صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در حین انجام وظیفه مأمور به آن تصادف و موجب قتل آن می‌گردد.

+++

پیشنهاد آقاى جمشیدى:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى تبصره ماده واحده را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم:

تبصره- مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده مانند قتل مأمورین دولت در دست قاچاقچیان و سوختن عمال اطفائیه در حین خاموش کردن حریق و انفجار مواد محترقه براى حفر تونل و نظایر این وقایع مى‌باشد.

پیشنهاد آقاى دیبا:

پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده ماده 47 قانون استخدام کشورى از اول 1310 ملغى و این ماده به جاى آن برقرار مى‌شود

رئیس- آقایانی که با ورود در شور دویم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3] - شور اول لایحه معافیت گمرکى مروارید[

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به صدور مروارید قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون اقتصاد ملى به تاریخ فوق با حضور آقاى رئیس کل تجارت لایحه نمره 23100 دولت راجع به صدور مروارید از سرحدات ایران را مطرح نموده و نظر به این که مروارید یک متاع سبک وزن و گران قیمتى است اگر دادن تصدیق صدور در مقابل آن مجاز باشد احتمال همه قسم قاچاق و بالاخره موجب ضرر عمده براى موازنه تجارت خواهد شد. بنابراین با موافقت رئیس کل تجارت قرار شد این قسمت از ماده حذف و فقط براى توسعه تجارت مروارید از بندر لنگه عوارض ورودى و صدورى آن موقوف شود.

بنابراین ماده واحده به طریق ذیل تصویب شد که باید در کمیسیون قوانین مالیه نسبت به معافیت عوارض مزبور مذاکره نموده و راپورت آن را به مجلس تقدیم دارند.

ماده واحده- ورود و صدور کلیه مرواریدى که در خلیج فارس صید مى‌شود از هر نقطه چه داخله و چه خارجه به بنادر و جزایر ایران از مقررات قانون انحصار تجارت آزاد است و نیز ورود و صدور مروارید از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف مى‌باشد و فقط صادر کنندگان مکلفند که در موقع صدور اظهارنامه معمولى گمرکى را تسلیم نمایند.

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه در این خصوص قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره 23100 راجع به صدور مروارید را مطرح نموده در نتیجه با اصلاحى که در کمیسیون اقتصاد ملى در ماده واحده پیشنهادى دولت شده موافقت حاصل شده و خبر تقدیمى کمیسیون اقتصاد ملى را تأیید می‌نماید.

رئیس- آقاى افسر

افسر- موافقم‏

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- موافقم‏

رئیس- مخالفى نیست؟ (خیر) آقاى فهیمى هم موافقید؟

فهیمى- بلى‏

رئیس- آقایانی که با ورود در شور دویم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4]- تصویب واگذارى مزرعه برنج زار نیریز به بلدیه آن محل[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به واگذارى مزرعه برنج نیریز به بلدیه همان محل قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 29429 دولت را مطرح شور قرار داده و با مختصر اصلاحى به ترتیب ذیل تصویب شد اینک خبر آن تقدیم مى‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مزرعه مسلوب‌المنفعه برنج‌زار واقعه در قصبه نیریز فارس را به عنوان ملکیت به بلدیه محل واگذار نماید تا آب آنجا را به خرج خود به قصبه مزبوره آورده و براى مصرف اهالى اختصاص دهد.

+++

رئیس- ماده واحده مطرح است. مخالفى نیست؟

(اظهارى نشد) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 86 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام 90 نفر با اکثریت 86 رأى تصویب شد.[2]

5] - تصویب سه هزار تومان اعتبار اضافى‏[

وزیر مالیه- یک لایحه خیلى مختصرى دارم و تمناى فوریت کرده‌ام اگر ممکن باشد همین الان آقایان لطف بفرمایند و تصویب کنند در اعتبارات دولت یک مختصر نقصى داریم براى بعضى مخارج خیلى ضرورى و جزئى ولى نرسیده نتوانسته‌ایم انجام بدهیم ناقص آمده تمام شده آقایان مسبوقند که ما یک اعتبار سرى داریم یک اعتبار مخارج غیر مترقبه یعنى اعتبارات دولت را به سه قسمت می‌کنیم. بعضى اعتباراتش تمام شده بود و یک مواقع قطعى فورى پیش آمده است که نمى‌توانیم نکنیم ولى اعتبار تمام شده و نداریم لهذا به اندازه سه هزار تومان اعتبار تمنا شده که براى خیلى مخارج فورى و ضرورى است.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که اعتبارات هذه‌السنه دولت (اعتبار مخارج غیر مترقبه- اعتبار مخارج سرى- اعتبار انعام) براى پرداخت تعهداتى که به حکم ضرورت به عمل آمده و می‌آید کافى نیست و براى تأمین کسر اعتبارات مزبوره معادل سه هزار تومان اضافه اعتبار ضرورت دارد لذا ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را تمنا می‌نماید:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى براى تأمین کسر اعتبارات هذه‌السنه دولت مبلغ سه هزار تومان اضافه اعتبار تصویب می‌کند که از صرفه‌جویى کل اعتبارات 1310 مملکتى پرداخته شود- طرز تقسیم اضافه اعتبار مذکور بین هر یک از اعتبارات سه گانه دولت به تشخیص هیئت وزرا خواهند بود.

رئیس- فوریت مطرح است. مخالفى نیست (نمایندگان خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است مخالفتى نیست؟

دیبا- بنده مخالفم‏

رئیس- آقاى طاهرى مخالفید؟

طاهرى- موافقم‏

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- بنده اصولاً با اعتبارات دولت موافقم البته دولت باید اعتباراتى براى مخارج غیر مترقبه و مخارج سرى و اتفاقات داشته باشد ولى مطابق صورتى که هر ماه دولت تقدیم مجلس می‌کرد و ما می‌دیدیم بنده خیلى از آنها را لازم نمى‌دانستم این بود که خواستم تذکر بدهم آقاى وزیر مالیه هم تشریف دارند خوب است دولت در مخارجى که از اعتبارات خودش تصویب می‌کند یک قدرى هم ملاحظه کند یعنى یک مخارجى ما مى‌بینیم در آنجا حقیقتاً خیلى لزوم فورى فوتى ندارد با وجود این دولت تصویب می‌کند که از اعتبارات دولت آن مخارج بشود این بود که تذکراً عرض کردم که یک قدرى اگر دولت دقت بکند در خارج بنده عقیده‌ام این است که محتاج به کسر هم نمى‌شود ولى این که هر سال در بودجه یک اعتبارى معین مى‌شود و آخر هر

+++

سال مى‌آیند یک اعتبار جدیدى هم مى‌خواهند بنده با این مخالفم.

وزیر مالیه- در مخارجى که از اعتبار دولت شده است ممکن است نظرهاى مختلف وجود داشته باشد و بعید هم نیست که بعضی‌هاش به نظر آقا کمتر ضرورى به نظر بیاید ولى اگر درست توجه بفرمایید در چه موقعى دولت مجبور شده آن خرج را بکند همه اینها براى مخارجى است که در بودجه منظور نشده و در وسط سال پیش مى‌آید اساس حکمت منظور کردن اعتبارات دولت براى این بوده است بعضى اوقات هم شده است براى یک چیزى بوده که ممکن بوده است در بودجه منظور کرد این صحیح است البته بایستى در بودجه منظور شود ولى اتفاق هم مى‌افتد که یکى دو مطلب فراموش مى‌شود موقعش می‌گذرد بعد در وسط سال حاجت پیدا مى‌شود که قطعاً باید خرج بشود این طور شده ولى بنده اطمینان می‌دهم که این چیزى که الان خواسته شده این به قدرى ضرورت دارد که اگر جزئیاتش را عرض می‌کردم توجه می‌فرمودید که این هیچ نوع قابل صرف‌نظر نبوده است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایان موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء شده 76 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام 89 نفر با اکثریت 76 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان – آقایان : مرتضی قلی خان بیات – حاج محمدرضا بهبهانی – افسر – روحی – مسعود ثابتی – حسینقلی خان نواب – دکتر امیر اعلم – فاطمی – دکتر ضیایی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – مقدم – ساکینیان- محمدعلی میرزا دولتشاهی – دبیر سهرابی – اسدی – ملک‌زاده – مژده­ای – مجد ضیایی – رهبری – فرشی – دبستانی – امیر ابراهیمی – بیات ماکو – سید کاظم یزدی – فتوحی – میر سید احمد بهبهانی – تربیت – کفایی – شریعت‌زاده – اسکندری – مؤقر – هزار جریبی – دکتر لقمان – فهیمی – میرزا محمد حسین نواب – معتضدی – فزونی – رهنما – حیدری – لاریجانی – دادور – خواجوی – مخبر فرهمند – علوی سبزواری – دکتر احتشام – مؤید احمدی – مولوی – عراقی – آخوند یار علی – ملک مدنی – اعتبار – اسعد- معتصم سنگ – دکتر سنگ – ابوالحسن خان پیرنیا – بنکدار – دکتر شیخ – یونس آقا وهاب‌زاده – طالش خان - ثقة­الاسلامی - میرزا یانس – ملک‌زاده آملی – طهرانچی – مهدوی - ایزدی – قراگوزلو – امیر دولتشاهی – دهستانی – لیقوانی – دربانی – کازرونی – دکتر طاهری – ناصری – وهاب‌زاده – صفاری

6 ] - شور اول لایحه تأسیس کلاس‌هاى اختصاص وزارت داخله[

رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع به محصلین کلاس اختصاص وزارت داخله مطرح است:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون داخله لایحه نمره 27791 دولت راجع به محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله را با حضور آقاى وزیر داخله تحت شور و مداقه آورده و با توضیحاتى که آقاى وزیر داخله در اطراف آن دادند عین ماده واحده پیشنهادى دولت تصویب و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله را که بر طبق نظامنامه مصوب دولت از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره برآیند در صورتی که از مستخدمین رسمى نباشند پس از سه ماه خدمت مجانى با رتبه یک ادارى استخدام نماید و هر گاه از مستخدمین رسمى باشند در ارجاع شغل و ترفیع رتبه بر دیگران مقدم بدارد.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- به طوری که در اینجا مذاکره شد و مخصوصاً آقاى وزیر مالیه تذکر دادند قانون استخدام یک خدمات خیلى زیادى به مملکت کرده است و به عقیده بنده یکى از مهمترین خدماتى که قانون استخدام کرده است به مملکت این است که وسیله براى پیشرفت و تشویق معارف است یعنى در آنجا یک معلوماتى قید شده است که اشخاصى که می‌خواهند داخل در خدمت دولت شوند باید داراى این معلومات باشند تحصیلات ابتدایى را تمام کرده باشند و لااقل سیکل اول متوسطه را هم خوانده باشند و البته هر قدر که بر عمر قانون استخدام

+++

و تکامل مملکت می‌گذرد. همه انتظار داریم که امتیازات فضلى در قوانین و اصلاحاتى که در اطراف قانون استخدام مى‌شود بیشتر منظور و مرعى شود این است که بنده می‌خواستم از آقاى وزیر داخله سؤال کنم که درجه معلومات محصلینى که در این کلاس قبول مى‌شوند در این کلاس تخصصى آیا مطابق با درجه معلومات کسانى که می‌خواهند شامل قانون استخدام شوند هست یا زیادتر است یا کمتر عرضى که بنده داشتم این بود چون چیزى در ماده قید نشده بود خواستم یک توضیحى بفرمایند که بنده مستحضر شوم.

وزیر داخله- البته وقتی که بناى استخدام می‌شود روى موازین و اصول قانون استخدام است شرایط اولیه ورودى قانون استخدام باید در کسى جمع باشد تا آن که قابل استخدام شود منتهى ما قید کردیم که یک معلومات اختصاصى هم تحصیل بکنند بنابراین همان طور که فرمودند نظر همان ترویج معلومات و تشویق معلومات است براى این که قانع نشدیم که فقط همان شرایط اولیه را داشته باشد چنانچه در نظامنامه این کلاس هم قید شده است آن اشخاصى که وارد کلاس مى‌شوند و بعد از طى دوره کلاس و دادن امتحان وارد خدمت وزارت داخله مى‌شوند اولاً بایستى که مشمول ماده دوم قانون استخدام باشند یعنى آن معلومات سیکل اول متوسطه را داشته باشند با سایر شرایط آن وقت در آن کلاس قبول مى‌شوند و بعد از این که دوره آن کلاس را طى کردند و از عهده امتحان برآمدند بعد که لازم باشد قبول مى‌شوند بنابراین نظر نماینده محترم رعایت شده و ترجیح معلوماتى کامل‌تر داده شده.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- کلاس اختصاصى بدواً از وزارت عدلیه شروع شده کلاس قضایى و بعد ثبت اسناد و اینها و بالاخره منتهى شده است فعلاً به وزارت داخله که این لایحه را تقدیم کرده است اداره احصائیه و سجل احوال هم یک لایحه تهیه کرده است براى یک کلاس اختصاصى بنده اساساً موافقم البته دولت وقتى لازم دارد عیبى ندارد در این لایحه انتظارى که بنده داشتم این بود کلاس اختصاصى که نتیجه آن این است که دولت به اشخاصى که در این کلاس مى‌روند تحصیل می‌کنند و بیرون مى‌آیند رتبه بدهد باید پروگرام این کلاس و ترتیب دروس آنها در قانون معین شود نه این که محول بشود به نظامنامه که دولت مى‌نویسد در این قانون فقط نوشته‌اند که کلاس اختصاصى وزارت داخله تشکیل داده خواهد شد این کلاس اختصاصى پروگرامش چه چیز است ترتیبش چه چیز است دوره تحصیلاتش چقدر است هیچ معلوم نیست فقط خواستم طرف احتیاج بودن این کلاس را از آقاى وزیر داخله سؤال کنم که معلم کیست و محل ضرورت چیست و چه دروسى تدریس خواهد شد در این باب یک توضیحى بدهند به عقیده بنده ممکن است موافقتى حاصل شود نه این که به مجرد این که مجلس اجازه بدهد که وزارت داخله یک کلاس اختصاصى تشکیل بدهد و بعد اشخاصى مى‌روند آنجا تحصیل مى‌کنند که دوره تحصیلات‌شان معلوم نیست پروگرام کلاس معلوم نیست بعد که بیرون آمدند صاحب رتبه باشند این توضیح را بفرمایند تا بنده موافق شوم.

وزیر داخله- این نظریاتى را که آقا فرمودند راجع به ترتیب پروگرام و دوره تحصیل و جزئیات که معلم کیست و چه می‌کنند و اینها بنده تصور می‌کنم که فقط نظامنامه است (دیبا- نظامنامه نیست) در ماده قانون لزوم ندارد که ما بگوییم چه درسى اینجا می‌دهند و چند ساعت مى‌دهند و به علاوه بهتر هم همین است که نظامنامه باشد براى این که ممکن است یک تغییراتى بر حسب احتیاج و در نتیجه عمل لازم شود درش داده شود و نظامنامه را بهتر مى‌شود اصلاح کرد تا هر روز یک قانونى پیشنهاد شود و این که فرمودند چه احتیاجى هست و چه تحصیلى مى‌شود عرض می‌کنم احتیاج خیلى هست به جهت این که اگر بخواهیم مطابق اصول و قوانین کار بکنیم البته باید مأمورین‌مان خوب تربیت شوند از سابق البته در طى عمل یک عده مأمورینى هستند و تربیت شده‌اند و بعضی‌شان هم خوبند ولى به قدر کفایت نیست امروزه که قوانین وضع مى‌شود تشکیلات جدیده در مملکت هست البته باید

+++

مأمورین متناسب باشند با احتیاجات امروز باید به ترتیب و پاکیزه کار کنند اشخاص مطلع کار کنند و کار را ترقى بدهند به واسطه اطلاعات خودشان این چیزها است که ما را وادار می‌کند اقلاً یک تحصیلات عملى وسایل تحصیلات عملى براى مأمورین خودمان تهیه کنیم و این تحصیلات هم که عرض می‌کنم فقط راجع به اشخاص جدیدالورد نیست ما خیلى میل داریم یعنى نظر هم همین است که اشخاصى که داخل خدمت هستند یا منتظر خدمت هستند این کلاس بیشتر براى آنها است که بیایند تحصیلات عملى بکنند قانون در آنجا تدریس مى‌شود جغرافیاى مفصلى تدریس مى‌شود دروس دیگرى که مناسب است با کارشان تدریس مى‌شود اینها را در طى یک دوره که این کلاس دارد یا مى‌گیرند و بهتر کار می‌کنند و براى خودشان بهتر ترقیات حاصل مى‌شود و در حین احتیاج هم مى‌توانیم یک عده را با یک شرایط معینى تازه وارد کنیم و بعد از این که تشخیص داده شد که داراى استعداد هستند از عهده امتحانات برمى‌آیند مى‌توانیم آنها را وارد خدمت کنیم با رتبه یک البته اگر ما اشخاصى را داشته باشیم که حقیقتاً شرایط اولیه قانون استخدام را داشته باشند و مدتى هم تحصیلات عملى براى اداره بکنند چه ضرر دارد که آنها را وارد خدمت کنیم و از آنها استفاده کنیم در کاربر در دوره خدمت بیندازیم ترقى و بدهیم در آتیه یک ذخیره مستخدمین داشته باشیم و به عقیده بنده این خیلى مفید است براى این کار.

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

رئیس- آقاى ملک‏

ملک مدنى- بنده می‌خواستم از آقاى وزیر داخله سؤال کنم که مقصود از تأسیس این کلاس چه چیز است آنچه بنده اطلاع دارم وزارت داخله خیال نمی‌کنم احتیاجى به اعضا جدید داشته باشد مقصود از این که کلاسى تأسیس شود و یک اشخاصى بیایند و یک دوره را طى بکنند و اینها جزء مستخدمین دولت بشوند و بالاخره عده اشخاصى منتظر خدمت زیاد شود چیست؟ چه ضرورتى دارد؟ فرض کنید شما یک مستخدمینى که داراى تحصیلات سیکل اول متوسطه باشند آمدند در کلاس اختصاصى وارد شدند اینها رتبه یک دارا شدند و بیرون آمدند اینها از عهده حکومت بر نمى‌آیند این اشخاص که سن‌شان مقتضى نیست دوره تدریس مدرسه را دیده‌اند و حالا مى‌روند در کلاس اختصاصى وزارت داخله فرض کنید شش ماه یا یک سال هم درس بخوانند اینها اصلاً وضعیت‌شان اجازه نمی‌دهد که در یک کارهایى که در بودجه وزارت داخله دارد و براى رتبه چهار و پنج در نظر گرفته شده فرستاده شوند قسمت‌هاى دفاتر اگر نظرشان به این باشد که براى دفاتر حکام ایالات و ولایات باشد آنها هم بنده در بودجه‌شان دیده‌ام اطلاع دارم اغلب اشخاصى هستند که سابقه خدمت دارند و سند خدمت‌شان صادر شده بنده می‌خواستم استعلام کنم که مقصود از آوردن این لایحه به مجلس چیست اصل شغل این اشخاص وقتى که از کلاس بیرون آمدند چیست زیرا بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم بنده معتقد نیستم که دولت اشخاصى که تحصیل می‌کنند و یک معلوماتى دارند آنها را بیاورد به وسیله یک کلاس‌هاى اختصاصى جزء مستخدمین دولت بکند و آنها را از شغل آزاد باز دارد زیرا هر کس آمد و وارد استخدام دولت شد این طبعاً از حرفه آزاد و مشاغل آزاد که منافعش هم بیش از استخدام دولت است باز می‌ماند و اینها را از همان مرحله اول راکد می‌کند به عقیده بنده هیچ صلاح نیست ما اشخاصى را که بالاخره مدرسه را طى می‌کنند و یک افکار تازه دارند وارد استخدام دولت کنیم آنها را باید تشویق کرد که بروند دنبال کار آزاد این تأسیس کلاس‌هاى اختصاصى که در وزارتخانه‌ها درست مى‌شود اینها دسته دسته اشخاص را بیرون می‌دهد و یک مستخدمین جدیدى براى دولت تدارک می‌کند در صورتی که ما از بودجه دولت اطلاع داریم که فعلاً بودجه‌اش طورى نیست که احتیاج داشته باشد بیاید یک دسته مستخدمین جدیدى را استخدام کند و اینها هم یک اشخاصى هستند که وقتى بالاخره از کلاس بیرون آمدند کار می‌خواهند اگر اینها بیکار ماندند اسباب زحمت می‌شود این است که باید دقت کرد در تأسیس این کلاس‌ها وزارت عدلیه

+++

کلاس ثبت اسناد دارد و دایم از این کلاس مستخدم بیرون مى‌آید وزارت طرق هم این کار را کرد آنچه هم اطلاع دارم قسمت احصائیه هم نمی‌دانم مقصود از این لایحه هم همان هست یا نه یعنى در روزنامه دیدم که آنها هم کلاسى در نظر دارند البته احتیاج هم دارد اینها بالاخره مستخدمین قدیم دولت هستند سند خدمت در دست دارند کار هم می‌خواهند طبعاً هم باید دولت به آنها کار بدهد چون آنها سابقه دارند و باید دولت معاش آنها را تأمین بکند این است که بنده خواستم توضیح مفصلى اینجا بدهند ببینیم مقصود چه چیز است اینها وقتى از کلاس بیرون آمدند کارشان چیست و چه کارى می‌خواهند به اینها بدهند.

وزیر داخله- این بیانى که آقا فرمودند مثل این بود که خیال کردند فقط نقطه‌نظر این است که بر عده مستخدمین افزوده شود این نقطه‌نظر نیست یا این که مستخدمین فعلى بیکار بشوند این هم نیست اولاً عرض کردم که اول اشخاصى که از این کلاس استفاده بکنند همین مستخدمین فعلى هستند همان منتظرین خدمت هستند که آقا فرمودند که شاید حالا بعضی‌شان حاضر براى بعضى کارها نباشند اما وقتى که دوره این کلاس را طى کردند وارد مى‌شوند و بهتر مى‌توانند وارد کار شوند این که فرمودید این اشخاصى که در این کلاس تحصیل می‌کنند یک مرتبه نمى‌شود رتبه پنج به آنها داد یا حکومت عمده داد این البته نمى‌شود مقصود ما هم این نیست مقصود ما این است که به اندازه که احتیاج داشته باشیم تصور می‌کنم اینجا هم نوشته باشند در هر صورت در نظامنامه‌اش خاطرم هست که صریحاً قید کردیم به قدر احتیاج هر عده که احتیاج داشته باشیم ممکن است که جدید بگیریم آن هم با آن شرایط که شرایط اولیه قانون استخدام را هم داشته باشند و دوره را طى کنند و امتحان بدهند و شرایط مسابقه را طى کنند آن وقت آنها را ما وارد خدمت می‌کنیم با رتبه یک مرتبه که نمى‌شود گفت با رتبه پنج اتفاقاً این رتبه‌هاى پایین خیلى مورد احتیاج است چرا به جهت این که همین مأمورین در ولایات یک رشته وظایف خاصى دارند که یکى از آنها وظایف قضایى است وظایف صحى وظایف نمایندگى مدعى‌العمومى با همین رتبه‌هاى ادارى پایین ما می‌خواهیم اینها اصول قوانین را یاد بگیرند بتوانند آن وظایف را انجام بدهند و همین طور سایر اجرائیات قانونى، قانون نظام وظیفه است قوانین احصائیه است سایر قوانین است که البته در هر نقطه بایستى به دست حکام و مأمورین آن حوزه انجام شود حوزه بزرگ حاکم کل دارد حوزه‌هاى کوچک حکام جزء دارند آن حاکم جزء طبعاً باید بى‌سواد نباشد عارى از قانون نباشد باید یک چیز بداند که برود انجام وظیفه بکند خوب نمایندگى مدعى‌العمومى را حالا به نایب‌الحکومه‌ها می‌دهند آیا نباید آنها قانون بلد باشند آیا ما نباید مطمئن باشیم که حقوق مردم را دست این اشخاص می‌دهیم آنها خوب انجام بدهند سایر قوانین همین طور امروز مى‌خواهیم عرض کنم که از نقطه‌نظر تشکیلات جدیده مملکتى حکام و مأمورین حکومت طور دیگر هستند خیال نکنید هر کسى را مى‌شود حاکم کرد این را بنده معتقد نیستم بنده عقیده‌ام این است و صریحاً عرض می‌کنم مسئولیتم اجازه نمى‌دهد که این قبیل کارها را به کسانى رجوع کنم که مطمئن نباشم آن کار را به طور خوبى انجام می‌دهند باید از روى اصول و قوانین کار بکنیم بایستى تمام مأمورین‌مان قوانین را بدانند و آشنا به اصول ادارى باشند بالاخره قادر به آن کارى باشند که بهشان رجوع مى‌شود حالا کوچک است کوچک است بزرگ است بزرگ است این تحصیلاتى که براى این کلاس ما پیش‌بینى کردیم در واقع حداقل معلوماتى است که یک مأمورینى امروزه باید داشته باشند و نمى‌توانیم ازش صرف‌نظر کنیم اگر صرف‌نظر کنیم قائل شده‌ایم به این که مأمورین‌مان ندانند چه بکنند ما هم ندانیم آنها چه می‌کنند.

جمعى از نمایندگان- کافى است‏

روحى- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

روحى- عرض کنم که این قانون یک اشکالاتى دارد که باید در آن مذاکره شود که در شور دوم دچار اشکال نشویم بیاناتى که آقاى وزیر داخله کردند یک

+++

قسمتى البته اقناع کننده بود و یک قسمتش اقناع کننده نبود اجازه بفرمایید یک قدرى بیشتر صحبت شود که مطالب روشن شود.

رئیس- نظر آقا را توجه می‌دهم که اگر اجازه هم بدهند جنابعالى یازدهمین شخص هستید.

روحى- باشد خوب سایرین صحبت مى‌کنند.

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- معلوم می‌شود کافى است. پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتبار:

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم:

تبصره- مستخدمین دون اشلى{شأنی} که 5 سال متوالى یا هفت سال متناوب سابقه خدمت دارند و وزارتخانه‌هاى مربوط از خدمات آنها رضایت دارد با از عهده بر آمدن امتحان معلومات اداره مربوطه به رتبه یک قانونى پذیرفته مى‌شوند

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

مقام منیع ریاست دامت عظمته- پیشنهاد مى‌شود در آخر ماده واحده اضافه شود شرایط ورود در این کلاس و پروگرام آن را وزارت داخله تهیه نموده و به تصویب کمیسیون داخله مجلس شوراى ملى می‌رسانند.

پیشنهاد آقاى جمشیدى‏

ماده واحده را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم:

ماده واحده- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله را که لااقل داراى تصدیق سیکل اول متوسطه بوده و بر طبق نظامنامه به تصویب دولت از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره بر آیند الى آخر.

پیشنهاد آقاى روحى:

پروگرام تدریسیه و شرایط پذیرفتن اعضا جدید را باید قبلاً به تصویب شوراى عالى معارف برسانند.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى‏

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره- مأمورین احصائیه و بلدیه در ورود کلاس حق تقدیم دارند.

رئیس- آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

7] - اعلام اسامى اعضا کمیسیونهاى بودجه و محاسبات مجلس‏[

رئیس- نتیجه استخراج اعضا کمیسیون بودجه جدید از شعب و همچنین نتیجه استخراج اعضا کمیسیون محاسبات مجلس از شعب قرائت مى‌شود:

کمیسیون بودجه جدید منتخبه دوم بهمن.

شعبه اول آقایان: محمد على میرزا دولت شاهى- دکتر سنگ- باستانى.

شعبه دوم آقایان: اعتبار- کفایى- ملک مدنى.

شعبه سوم آقایان: دکتر طاهرى- جمشیدى- فرشى.

شعبه چهارم آقایان: اسدى- مخبر فرهمند- مسعود ثابتى.

شعبه پنجم آقایان: رهنما- عراقى- امیر تیمور.

شعبه ششم آقایان: اسکندرى- مرتضى‌قلی خان بیات- افشار.

کمیسیون محاسبات مجلس منتخبه دوم بهمن:

شعبه اول آقاى بوشهرى شعبه دوم آقاى هزار جریبى

شعبه سوم آقاى دبیر سهرابى شعبه چهارم مجد ضیایى

شعبه پنجم میرزا محمد حسین نواب شعبه ششم لاریجانى‏

8] - موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- از آقایان اعضا دو کمیسیون تمنا می‌شود که در اول جلسه آینده هیئت رئیسه خودشان را انتخاب کنند که ما براى ارجاعاتمان مرجع داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید مجلس را ختم بکنیم (صحیح است)

جلسه آینده سه‌شنبه دوازدهم بهمن ساعت هفت و نیم بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت ده و نیم ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه واگذارى مزرعه برنج زار واقعه در قصبه نیریز به بلدیه همان محل‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مزرعه مسلوب‌المنفعه برنج زار واقعه در قصبه نیریز فارس را به عنوان ملکیت به بلدیه محل واگذار نماید تا آب آنجا را به خرج خود به قصبه مزبوره آورده و براى مصارف اهالى اختصاص دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در یک جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

سه هزار تومان اعتبار براى تأمین کسر اعتبارات سال 1310 دولت‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى براى تأمین کسر اعتبارات هذه‌السنه دولت مبلغ سه هزار تومان اضافه اعتبار تصویب می‌کند که از صرفه‌جویى کل اعتبارات 1310 مملکتى پرداخته شود. طرز تقسیم اضافه اعتبار مذکور بین هر یک از اعتبارات سه‌گانه دولت به تشخیص هیئت وزراء خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++[2] اسامی رأی دهندگان – آقایان : افسر – دکتر احتشام – فزونی – مخبر فرهمند – معتضدی – میرزا محمد حسین نواب – مؤید احمدی – شریعت‌زاده – خواجوی – امیر ابراهیمی – دکتر ملک‌زاده – سید کاظم یزدی – علوی سبزواری – دبستانی – محمد ناصر خان قشقایی – شریفی – اسکندری – فرشی – موقر – مجد ضیایی – حاج محمدرضا بهبهانی – دکتر ضیایی – دکتر لقمان – بیات ماکو – صفاری – فتوحی – مهدوی – تربیت – مقدم – طالش خان – طباطبایی دیبا – سمیعی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – فاطمی – میرزا سید مهدی خان فاطمی – ساکینیان- محمد علی میرزا دولتشاهی – دبیر سهرابی – دادور – مسعودی خراسانی – حسینقلی خان نواب – بیات – فقیه – حاج حسین آقا مهدوی – محیط – حیدریی – هزار جریبی – اعتبار – رهنما – آخوند یار علی – لاریجانی – دکتر ابراهیم اعلم – ناصری – دکتر شیخ – دهستانی –دکتر سنک – اسعد – عراقی – ملک مدنی – معتصم سنک – جمشیدی – قراگوزلو – ارکانی –دکتر طاهری – وثوق –رهبری – طهرانچی – بوشهری – کفایی – روحی – لیقوانی – ملک زاده آملی – مولوی – ثقة­الاسلامی – میرزا محمد تقی خان طباطبایی – دربانی – مژده­ای – افخمی –امیر دولتشاهی – میر سید احمد بهبهانی - فهیمی – امیر تیمور – کازرونی – یونس آقا وهاب‌زاده – ابوالحسن خان پیرنیا

Parameter:293299!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)