21 اسفند 1397 14:15:18
معرفی کتاب

احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی  


 

احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی/ از سری: تبیان آثار موضوعی/دفتر سی و دوم/تهران/ تدوین: سید محمد هاشمی تروجنی/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی/ 1385/ 727 صفحه/ وزیری/چاپ چهارم/ 1390/ 12000 تومان

کتاب حاضر برگرفته از آثار امام خمینی، خاصه مجموعه 22 جلدی صحیفه امام خمینی می‌باشد. در پنج فصل تدوین یافته:

فصل اول:‌ نحوه و علل پیدایش احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران،  نقش قدرت‌های استعماری در ایجاد احزاب.

 ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه. پیشگیری و شکست نهضت اسلامی ایران(1-27)

فصل دوم:‌ کلیاتی در باب احزاب و گروه‌های سیاسی.

معیار شناخت گروه‌ها و احزاب سیاسی، حدود فعالیت احزاب و گروه‌ها، گروه‌گرایی و پیامد‌های آن، عدم دخالت احزاب و گروه‌های سیاسی در پیروزی انقلاب اسلامی.

فصل سوم: عملکرد کلی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.

مخالفت با اسلام و جمهوری اسلامی، مخالفت با تصویب قانون اساسی، مخالفت و تبلیغات علیه روحانیت، تبلیغات و توطئه علیه انقلاب، سوء استفاده از آزادی، قدرت‌طلبی، ترور شخصیت‌ها و مسئولان، ایجاد غائله  در گنبد،‌ کردستان،‌ آمل، عدم حضور در جبهه‌های جنگ،‌ وابستگی به قدرت‌های خارجی.

فصل چهارم:‌ توصیه‌هایی در مورد احزاب و گروه‌های سیاسی.

حزب توده، جبهه ملی، انجمن حجتیه، نهضت آزادی، حزب رستاخیز، گروه‌های مارکسیستی و کمونیستی(چپ)، سازمان چریک‌های فدایی خلق،‌ سازمان مجاهدین خلق ایران،  حزب دمکراتیک کردستان، ابوالحسن بنی‌صدر و دفتر هماهنگی، حزب خلق مسلمان، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.

بدون شک و بر اساس تجربه یک‌صد و بیست سال اخیر،  جمعیت‌ها، احزاب،‌ گروه‌ها،  سازمان‌های... سیاسی در ایران نه تنها موفق نبوده که به دلایل متعددی پیش از آن که بتوانند با بخواهند خدمت کنند،‌ آگاهانه یا ناآگاهانه ابزار اختلاف،‌ تشتت، درگیری،  شقاق و شکاف در جامعه نمودند.

از اندکی قبل از عصر مشروطه جریان‌های چپ،‌ عصر مشروطه حزب دمکرات سید حسن تقی‌زاده،‌ بعد‌ها حزب کمونیست،‌ حزب سوسیالیست... در دهه 1320 از حزب توده تا حزب اراده ملی به رهبری سید ضیاء‌الدین طباطبایی، از حزب عدالت علی دشتی تا حزب آریا به رهبری حسن ارفع از جبهه ملی، تا حزب ایران،‌ حزب زحمتکشان ملت ایران،‌ از حزب پان ایرانیست تا حزب ملت ایران بر پایه پان ایرانیست،  از حزب ایران نوین،  حزب رستاخیز.... از حزب مردم به رهبری اسد‌اله علم تا حزب ملیون به رهبری دکتر منوچهر اقبال و نهایت حزب ایران نوین ،  حزب رستاخیر....اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد پیدایی افزون از 150 حزب،‌ گروه، سازمان،‌ جمعیت چپ، راست،‌ التقاط...بودیم،‌ خاصه در سال‌های (1358-1367) عملکرد آنان در برابر اسلام،‌ انقلاب اسلامی،‌ نظام جمهوری اسلامی،‌ ملت ایران...کارنامه‌ایی سراسر خطا،‌ خیانت،‌ جاسوسی،‌ بعضاً هم چون منافقین باضافه جنایت ... بود.

از حزب دمکرات کردستان و چریک‌های فدایی خلق و کومله... تا حزب توده،  حزب توفان،‌ اتحاد چپ،‌ حزب خلق مسلمان...

از انجمن حجتیه تا نهضت آزادی، از جبهه ملی تا حزب توده... از دفتر‌ هماهنگی بنی‌صدر تا نهضت رادیکال-حزب ایران...

اگرچه در طی این دوران در نقد، تحلیل،  بررسی و علل ناکارآمدی احزاب بررسی‌هایی صورت گرفت،  حتی اسناد «اطلاعاتی-امنیتی» ساواک درباره حرکت‌های پشت پرده آن‌ها انتشار یافت، اما هنوز «قصه و غصه» به جای خود باقیست، خطا‌ها، کژراهه‌ها، بیراهه‌ها ادامه دارد. چه به دلیل سیاسی‌کاری‌ها باشد! پایه دلیل عدم «حافظه تاریخی» و بکار نگرفتن عبرت‌های تاریخی، بهر صورت ملت ما بابت پیدایی، عملکرد،‌ شکست و انحطاط و احزاب بهای سنگینی معنوی و مادی، نیروی انسانی و تحمل، آسیب‌ها و آفات را داشته. و این یعنی تکرار خطا، تکرار بیراهه رفتن‌های مکرر. حضرت امام در طی سال‌های بعد از مشروطه تا 1368 شاهد فراز و فرود احزاب،‌ حرکت‌های و کارنامه جمعیت‌ها با شناخت رهبران، و‌ تأثیرات آن بوده. هم شاهد و هم اهل مطالعه و تحقیق لذا معتقدند:

مسلک‌های مختلف،‌ این احزابی که می‌بینید که در ایران حالا ما صحبتمان سر ایران است.

این احزابی که از اول مثلاً شاید از مشروطه به این طرف، این احزاب پیدا شده باشد،‌ این احزاب مختلف خیال نکنید که من باب اتفاق یک دسته‌ای با هم جمع شدند و حزبی تشکیل دادند،‌ این با یک نقش شیطانی[بوده] قدرت‌های بزرگ برای این که ایران را نگذارند با هم [متحد] بشوند یک حزب درست کرده اسمش را این گذاشته، یک حزب درست کرده اسمش را آن گذاشته. این حزب با آن دشمن است،‌ آن حزب با این دشمن است(5-6) 9/8/1357

کارنامه احزاب

تفرقه:

ایجاد احزاب مختلف،‌ از صدر مشروطیت به این طرف، تمام برای تفرقه بود(12) 16/12/1357

گروه‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:

الان شما ملاحظه می‌کنید صد گروه در تهران اظهار وجود کرده‌اند! یعنی صد گروه مخالف با اسلام... و لو خودشان نفهمند(231) 13/4/1358

دویست گروه:

احزاب مختلف بعد از این انقلاب از قراری که می‌گویند، حدود 200 گروه پیدا شده، دویست گروه معنایش این است که یک جمعیتی که باید منسجم دویست گروه شوند که از هم جدا بکنند همه را. (38) 9/10/1358

اتحادیه گروه‌ها:

امروز منافقین و جبهه ملی و حزب دمکرات و تمامی ضد انقلابیون دست در دست یکدیگر گذاشته‌اند تا شما و انقلاب پاک ملت را نابود کنند. 172(28 /3/1360)

حزب توده:

از آن طرف وقتی که حزب توده را می‌گیرند، شوروی صدایش بلند می‌شود. 352 7/3/1362

بدودن تردید اسناد تاریخی، مطالعات تاریخی، تجربه تاریخی و نهایت کارنامه احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها این معضل، مشکل، خطر را نشان می‌دهد. آنچه مهم است راه برون رفت از آن که نه آسیب امنیتی پدید آید، نه نسل‌های متوالی در کژراهه‌ها و بیراهه‌ها سرگشته و سرگردان شوند و نه خلأ یک نظارت متعهدانه، معتقدانه، مستقل بر اساس اقتدار ملی، امنیت ملی،‌ استقلال و آزادی احساس شود.

مسلماً می‌توان تشکیلاتی داشت اما بر اساس اجرای قانون و در ذیل قانون و مؤسسان معتقد و مجری قانون باشند.

معرفی: قاسم تبریزی

20 اسفند 1397

Parameter:303942!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار