6 آبان 1398 13:17:00
برگی از کتب قدیمی

قاموس القانون فی الطب لابن سینا  

معرفی و توضیح: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

کتاب«قاموس القانون فی الطب لابن سینا»فرهنگی است حاوی اصطلاحات و واژگان  طبی بکار رفته در کتاب «قانون» ابن سینا که در این قاموس، معادل  انگلیسی هریک از این واژگان و اصطلاحات درج شده است.  تدوین قاموس القانون توسط اداره تاریخ و تحقیقات طبی و تنی چند از اطبای هند انجام یافته و در مطبعه دائره المعارف العثمانیه حیدرآباد دکن به سال 1967 میلادی منتشر گردیده  است.

این اثر شامل مقدمه‌ای است که درآن به اختصار زندگانی ابن سینا و دایره المعارف طبی وی یعنی قانون نوشته شده و نیز به شهرت این کتاب در شرق و غرب و شروحی که بر آن نگارش یافته اشاراتی دارد. علاوه بر آن از برخی ترجمه‌های قانون به سایر زبان ها یاد شده و هدف از تدوین و تنظیم  و همچنین ویژگی‌ها و ممیزات این قاموس را که مقدمه ای برای ترجمه کل کتاب قانون می باشد بیان کرده است.   

 

 

 

 

 

Parameter:305001!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار