13 تير 1397 08:14:00
حقوق تطبیقی

شرط ذخیره مالکیت: با نگاه تطبیقی به فقه امامیه و حقوق انگلستان، فرانسه و آلمان  


کتاب شرط ذخیره مالکیت: با نگاه تطبیقی به فقه امامیه و حقوق انگلستان، فرانسه و آلمان به نگارش غلامرضا یزدانی؛ انتشارات مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ ویراستار محمود نظری­پور؛ 200ص.؛ شمارگان 500 نسخه، نوبت اول چاپ 1395، قیمت 9000 تومان روانه بازار گردید.

تلاش اصلی نویسنده در خلق این اثر تجزیه و تحلیل ابعاد شرط ذخیره مالکیت و مقایسه آن با حقوق اسلامی است و هدف اصلی این نوشتار بررسی ابعاد مختلف شرط ذخیره مالکیت است.

کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده است: در بخش نخست به ماهیت شرط ذخیره مالکیت و در بخش دوم به آثار شرط ذخیره مالکیت اختصاص دارد و به بررسی انواع شروط ذخیره مالکیت و تحقق این گونه شروط پرداخته است. در بخش اول، فرآیند ذخیره مالکیت و انواع شروط ذخیره مالکیت هر کدام در فصلی جداگانه بررسی می­گردد. فصل نخست به دو گفتار تقسیم شده: در گفتار اول، زمان انتقال مالکیت بررسی گردیده و در گفتار دوم به توصیف های شرط ذخیره مالکیت اختصاص یافته است.در گفتار اول ابتدا درباره قاعده انتقال فوری مالکیت سخن رفته و در مبحث بعدی به جداسازی زمانی انتقال مالکیت از عقد کاویده است و در گفتار دوم توصیف هایی که از شرط ذخیره مالکیت بعمل آمده بررسی می­گردد. بخش دوم کتاب حاضر به بررسی آثار شرط ذخیره مالکیت می­پردازد.

کتاب فوق الذکر با شماره بازیابی582736 در کتابخانه مجلس موجود می­باشد در اختیار محققین و پژوهشگران و علاقمندان قرار می­گیرد.

مریم نوری  کارشناس روابط عمومی و امور بین­‌الملل

 

Parameter:300737!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار