24 مرداد 1396 10:59:42
مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 14

جلسه: 164 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم آذر ماه 1324  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای وزیر کشور در موضوع اوضاع آذربایجان

3 - انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک

4 - طرح پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان راجع به فوریت طرح پیشنهادی بیمه کشاورزان

5 - تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

6 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 14

 

 

جلسه: 164

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم آذر ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای وزیر کشور در موضوع اوضاع آذربایجان

3 - انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک

4 - طرح پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان راجع به فوریت طرح پیشنهادی بیمه کشاورزان

5 - تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

6 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز پنجشنبه اول آذر ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبایی تشکیل و صورت مجلس قبل خوانده و تصویب شد.

غائبین با اجازه- آقایان: تهرانی- اعتمادی

غائبین بی اجازه- آقایان: خاکباز- نبوی- مؤید قوامی- نقابت- کفایی- امیر ابراهیمی- دکتر معاون- فداکار- ساسان- سیف پور- تهرانچی- بهادری- رفیعی- ایرج اسکندری- مهندس پناهی- دکتر آقایان- جمال امامی- لنکرانی- قشقایی

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: بهبانی- دشتی

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: جلیلی- بیات- امینی- فولادوند- عامری- صمصام- حسن اکبر- مسعودی- شریعت زاده- صدریه- دکتر کیان- مراد آریه- پوررضا

برای شرف یابی و عرض شادباش عید سعید غدیر آقایان خلیل دشتی- گنابادی- ذوالقدر- دولت‌آبادی- کاظم جلیلی- مهندس فریور- مخبر فرهمند- صادق بوشهری- فتوحی- گرگانی- سید ضیاءالدین طباطبایی- صمصام بختیاری- به حکم قرعه معین شدند.

آقای وزیر دارایی یک فقره لایحه از طرف آقای نخست‌وزیر راجع به عهدنامه معاونت بین‌المللی و لایحه دیگر مربوط به یک دوازدهم هزینه وزارتخانه‌ها و دو اثر دولتی بابت آبان ماه به قید فوریت و یک لایحه به عنوان چهار دوازدهم هزینه تا آخر سال به مجلس تقدیم نمودند به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد سپس نسبت به فوریت لایحه ترتیب حل و فصل اختلافات بین دولت و مؤدیان مالیات بر درآمد مطروحه در جلسه قبل که اخذ رأی به عمل آمده تصویب گردید بعداً ماده واحده پیشنهادی دولت بابت آبان ماه طبق اعتبارات مصوب سال 1323 با رعایت تبصره 2 ماده واحده مصوب دوم آبان ماه 1324 قرائت و نسبت به فوریت آن اخذ رأی شد تصویب گردید.

+++

در ماده واحده آقای فاطمی شرحی مبنی به لزوم تصویب ترفیعات و اضافات کارمندان دولت بدون تبعیض بیان نمودند و آقای وزیر دارایی جواباً اظهار داشتند قسمتی از آن ضمن لوایح یک دوازدهم پیشنهادی تصویب و اجرا شده و بقیه به لحاظ فوریت این لایحه ضمن لایحه چهار دوازدهم در نظر گرفته شده است.

آقای اردلان راجع به هزینه و درآمد بنگاه راه‌آهن که جزو درآمد و هزینه عمومی کشور منظور شود و آقای مظفرزاده راجع به توقیف حقوق کسانی که موجب تأخیر تقدیم بودجه کل کشور شده‌اند آقای هاشمی برای ارجاع پیشنهاد‌ها به کمیسیون و ضمیمه شدن بعضی که مورد توجه است به لایحه چهاردوازدهم آقای دکتر رادمنش راجع به پرداخت بودجه پیشنهادی 1324 وزارت راه بابت تعمیر و احداث طرق شوسه- آقای شهاب فردوسی راجع به ترفیع قانونی قضات مشمول تبصره 65 قانون نظام وظیفه آقای صادقی راجع به تکلیف دولت در تقدیم بودجه سال جاری تا پانزدهم اسفند- آقای نجومی راجع به آزادی عمل پست و تلگراف در امور مالی- آقای دکتر کشاورز راجع به چهار ماه حقوق عقب افتاده کارگران معادن زیر آب و شمشک- آقای دکتر طاهری راجع به هزینه نگاهداری هزار نفر ژاندارم احتیاط در مرکز- آقای دولت‌آبادی راجع به اضافات و کمک خرج کارمندان پیمانی و حکمی و روزمزد- آقای حاذقی راجع به پرداخت مستمری‌های خانواده دکتر عبداللّه حامدی- جواد آزادی و ابوالقاسم نراقی که در کمیسیون به تصویب رسیده است.

آقای رحیمیان راجع به حذف بودجه وزارت بهداری و کشاورزی و آقای شریعت زاده راجع به تشکیل کمیسیونی از متخصصین برای تجدید نظر در قوانین استخدام و تهیه لایحه بودجه کل سال 1325 پیشنهاداتی دادند که پس از توضیحات آقایان وزیر دارایی و وزیر دادگستری و بعضی نمایندگان مسترد داشتند.

سپس به ماده واحده با ورقه اخذ رأی به عمل آمد و با اکثریت 88 رأی از 92 نفر نمایندگان حاضر تصویب گردید.

سیزده فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به آقایان دکتر شفق. دکتر اعتبار. فرمند. فتوحی. شجاع. ذکائی. رضا تجدد. مؤید قوامی. دکتر عبده عامری. فداکار. نبوی و دولت‌آبادی قرائت و نسبت به هر یک جداگانه رأی گرفته و تصویب شد.

آقای وزیر دادگستری دو فقره لایحه اول در خصوص تأئید مواد لایحه کیفر عمومی و دوم راجع به اختیارات کمیسیون دادگستری و اجرای موقت لوایح مصوبه در کمیسیون دادگستری تقدیم و تقاضا نمودند لایحه اختیارات با قید فوریت در جلسه آتیه جزو دستور قرار داده شود.

جلسه آینده روز یکشنبه چهارم آذر ماه تعیین ومجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - اعتراضی بر صورت مجلس هست؟ آقای دولت‌آبادی

دولت‌آبادی - البته تهیه صورت مجلس‌ها به طور کلی نمونه ایست از آنچه از مجلس می‌گذرد ولی نباید روح مطالب ساقط گردد پیشنهاداتی که شد اینجا تقریباً مجلس موافقت کرد که آنها رجوع شود به کمیسیون برای این که ضمن رسیدگی لایحه چهار دوازدهم طرح شود در صورت مجلس اشاره نشده بود من جمله نسبت به پیشنهادی که خود بنده کرده بودم و آقای وزیر دارایی قبول کردند رسیدگی بکند زیرا یک امر استثنائی بود که حقوق افراد با این که طبق قانون بایستی داده شده باشد، داده نشده است. این هم اشاره نشده بود همین طور نوشته شده پیشنهادات خوانده شد و بعد هم استرداد شد در جرائد اینطور نوشته شده و در صورت جلسه هم همین طور هست در صورتی که افراد بایستی بدانند هر تصمیمی که در مجلس شورای ملی اتخاذ می‌شود باید معلوم باشد.

رئیس - آقای دکتر کیان در صورت مجلس اعتراضی هست؟

دکتر کیان - بنده را در صورت جلسه غایب بدون اجازه نوشته‌اند یعنی دیر آمده بدون اجازه در صورتی که بنده در جلسه گذشته چون مریض و بستری بودم اصلاً در مجلس حاضر نشده بودم این بود که خواستم تذکر بدهم اصلاح شود.

رئیس - هر دو اصلاح می‌شود آقای رحیمیان فرمایش شما راجع به صورت جلسه است؟

رحیمیان - مخالفت بنده با مرخصی آقای دکتر چون در واقع ایجاد سوء تفاهمی کرده است لازم است که عرض کنم آقای دکتر اعتبار که یکی از همکاران شریف و تحصیل کرده ما هستند (صحیح است) و یکی از همکاران محترم ما هستند که در این مسافرت دچار زحماتی شده‌اند و موفقیت‌های خوبی هم در آنجا به دست آورده‌اند بنده از طرف خودم اظهار تشکر می‌کنم و فقط مخالفت من صرفاً برای این بود که چون ایشان مستغنی هستند شاید از حقوق خودشان صرف‌نظر کنند مخالفت بنده برای این بود و الا بنده نظری نداشتم (صحیح است)

رئیس - اعتراض دیگری نیست؟ آقای هاشمی.

هاشمی - بنده فرمایش آقای دولت‌آبادی را تصدیق می‌کنم مکرر در مکرر در جلسه گذشته تصریح شد نسبت به پیشنهاد‌ها در کمیسیون لایحه چهار دوازدهم توجه خاصی مبذول بشود ولی همیشه هم سند و مدرک برای وکلا و دولت صورت مشروح مجلس است که در واقع تمام نکات در آنجا ذکر می‌شود (صحیح است)

رئیس - اعتراض دیگری در صورت مجلس نیست؟ (گفته شد-خیر) صورت جلسه تصویب شد.

2 - بیانات آقای وزیر کشور راجع به اوضاع آذربایجان

رئیس - چند نفر از آقایان قبلاً اجازه خواسته بودند که راجع به اوضاع حاضره و حوادثی که در آذربایجان پیش آمده است مذاکراتی بکنند (صحیح است) ولی لازم دانستند عده‌ای که در این خصوص آقای نخست‌وزیر و وزرایی که در جریان هستند حاضر باشند و اطلاعات کاملی از اقدامات اخیره داده بشود که اگر صحبتی می‌شود از روی اطلاع و بصیرت باشد و راجع به این موضوع آقایان نمایندگان با چند نفر از آقایان وزرا در اینجا مذاکره کردیم و مفصل بحث شد و این طور قرار شد که آقای نخست‌وزیر را خواهش بکنیم بیایند و اطلاعات کامل خودشان را بدهند و بعد در جلسه آتیه اگر خواستند آقایان صحبتی بکنند از روی اطلاع صحبت بکنند و علت تأخیر مجلس هم این بود که کمیسیون بودجه دائر بشود و کار لازمی داشت ناچار شدیم جلسه را به عقب بیاندازیم قدری طول کشید و بالأخره آقای وزیر کشور هم اطلاعی دارند که باید به استحضار مجلس برسانند آقای وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور - البته خاطر آقایان محترم از جریانات این چند روزه مستحضر است. (حاذقی- نه خیر مستحضر نیست) آقای نخست‌وزیر هم به آقایان اطلاع دادند و خواهش کردند که مجال به دولت داده شود تا این که نتیجه عملیات و اقدامات خودش را کامل کند و به عرض مجلس برساند عجالة برای استحضار خاطر آقایان محترم عرض می‌کنم یکی از نقاطی که بیش‌تر اسباب توحش و نگرانی خاطر آقایان شده بود آذربایجان است که استاندار آنجا آقای بیات معلوم شدند و طیاره هم در اختیارشان گذاشته شد و بنا بود امروز ساعت ده خودشان و چند نفر همراهان و افسرهای ژاندارمری و شهربانی همه حرکت کنند در آنجا هم اطلاع داده شد و منتظر ورود ایشان بودند خیلی هم از طرف اهالی حسن استقبال شد متأسفانه هوا تا کنون اجازه نداد که حرکت کنند با این که تمام وسایل فراهم بود خود بنده هم دستور دادم که قبل از وقت وسایل حاضر بشود معطلی دیگری غیر از هوا نداشتند امیدواریم تا فردا هوا مساعد بشود حرکت کنند این اندازه توضیح گمان می‌کنم خاطر آقایان را مستحضر بکند قضایا همان طوری که آقای نخست‌وزیر صحبت کردند بنده مجدداً از طرف ایشان عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که مجال بدهند یکی دو روز دیگر این عملیاتی که می‌شود این اقداماتی که می‌شود انشاءاللّه به نتیجه خواهیم رسید و به عرض آقایان می‌رسانیم که خاطرشان از هر حیث آسوده و راحت بشود (نمایندگان- انشاءاللّه) (بعضی از نمایندگان- دستور دستور)

3 - انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک

رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای ملک‌مدنی پیشنهاد می‌کنند که یک نفر ناظر بانک انتخاب شود (صحیح است) مدتی هم گذشته است بنابراین شروع می‌کنم با انتخاب یک نفر ناظر بانک عده حاضر 92 نفر است یک نفر انتخاب شده یک نفر دیگر باقی مانده است آقای ملک مدنی.

ملک‌مدنی - خوب است آقای رئیس تذکر بدهند که آقایانی که برای نظارت معین شده‌اند زود بیایند استخراج کنند و نتیجه را به عرض مجلس برسانند.

رئیس - عرض کنم آقا سه نفر از نظار غایبند که بایستی به جایشان انتخاب کنیم (مهندس فریور- دو مرتبه انتخاب کنید آقا) دو نفر حاضرند همه را انتخاب کنیم یا این که به عقیده بنده آنهایی که حاضرند نباید انتخاب کنیم بایستی سه نفر ناظر انتخاب شود.

ملک‌مدنی - ممکن است اجازه بفرمایید همین جا بخوانند.

رئیس - به جای آقای طوسی که مریضند و آقای بوشهری و آقای نبوی که غایبند سه نفر دیگر به قرعه معین می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده آقایان آشتیانی، عزت اللّه بیات و مجد ضیایی  معین شدند)

رئیس - آقایان سنندجی، ظفری، آوانسیان به علاوه این سه نفر که انتخاب شدند نظارت خواهند کرد.

+++

بعضی از نمایندگان - حالا شش تا شد.

رئیس - اشتباه شد آقای طوسی از طرف هیئت رئیسه منشی بودند به این جهت آقای ذوالفقاری از طرف هیئت رئیسه نظارت خواهند داشت (بعضی از نمایندگان- در همین جا قرائت شود) (همه نمایندگان- نه خیر آقا) آقای هاشمی

هاشمی – قاعده‌اش این بوده است که می‌رفتند در اطاق دیگر می‌خواندند و نتیجه اش را به عرض مجلس می‌رساندند (بعضی از نمایندگان- خیر همین جا خوانده شود)

رئیس - حالا باید یک مذاکره‌ای در این خصوص بکنیم و یک رأی هم بگیریم آقای دکتر معظمی

دکتر معظمی - عرض می‌کنم آقا باید سوابق مجلس را محترم شمرد (صحیح است) 50 مرتبه این کار شده است که چند نفر معین می‌شوند و می‌روند در خارج استخراج می‌کنند اکثریت حاصل شد که خوب و الا اگر اکثریت حاصل نشد بایستی آقایان در خارج توافق بکنند که یک نفر انتخاب شود.

4 - طرح پیشنهاد جمعی از نمایندگان راجع به فوریت طرح پیشنهادی بیمه کشاورزان

رئیس - بسیار خوب در خارج باشد یک لایحه ایست راجع به تعیین تکلیف فوریت طرح پیشنهادی آقای فرهودی راجع به تأمین زندگانی کشاورزان این فقط یک رأی برای فوریت لازم دارد اجازه می‌فرمایید رأی فوریت را بگیریم (تیمور‌تاش- عده برای رأی کافی نیست آقا) (پیشنهاد جمعی از آقایان خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

امضا کنندگان پیشنهاد می‌کنیم طرح پیشنهادی آقای فرهودی راجع به تأمین زندگانی بیمه اجتماعی کشاورزان با قید یک فوریت مطرح و به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود

اسعد- ذوالقدر- ثقت‌الاسلامی- صدریه- دکتر کیان- خلیل دشتی- امام جمعه شیراز- سلطانی- سنندجی- سید ضیاءالدین- نقابت- فرهودی

رئیس - یک فوریت مطرح است آقای اردلان.

اردلان - شاید آقای فرهودی تعجب بکنند که علت مخالفت بنده راجع به چه بوده است ولی بعد که توضیح عرض می‌کنم گمان می‌کنم خودشان هم نظر بنده را بپذیرند. اگر بخواهیم که این لایحه دفن بشود باید به یک فوریت رأی بدهیم برود به کمیسیون و از کمیسیون دیگر به هیچ وجه برنگردد به مجلس و اگر بخواهیم کار مفیدی بکنیم به نظر بنده دو راه دارد یا باید به دو فوریت رأی بدهیم و دو جلسه وقت صرف بکنیم و این را که کار بسیار سودمندی است برای کشاورزان این مملکت تصویب بکنیم و یا این که یک تبصره در این جا بگذرانیم که به کمیسیون کشاورزی اجازه بدهیم اگر مواد این لایحه را تصویب کرد برای مدت یک سال دو سال به طور آزمایش اجرا بکنیم بعد در ضمن آزمایش و عمل اگر نقصی مشاهده شد دو مرتبه در مجلس مطرح بشود و الا الآن به قید یک فوریت ما رأی بدهیم برود به کمیسیون با این وقت کمی که مجلس شورای ملی دارد دیگر بر نمی‌گردد و دفن می‌شود می‌گوئید نه بنده شاهد این قضیه و آقایان هم گوش می‌دهند حالا اگر آقایان به این موضوع علاقه دارند یکی دو جلسه وقت مجلس را صرف این کار بکنیم و این کار را تمام بکنیم و یا این که برود به کمیسیون کشاورزی که خودش این کار را تصویب بکند به این جهت بنده با فوریت مخالفم.

رئیس - آقای فرهودی

فرهودی - فرمایشات آقای اردلان در حقیقت کمال موافقت با فوریت این لایحه بود منتها ایشان علاوه بر فوریت اول که تقاضا شده فوریت دوم را هم عقیده داشتند ولی چون مسئله خیلی اهمیت دارد برای بیمه کشاورزان و این هم اولین دفعه ایست که مطرح می‌شود بنده تصور می‌کنم بهتر است که یک دفعه به کمیسیون کشاورزی برود و آقایانی که در آنجا البته سابقه و بصیرت دارند به اصول کشاورزی مطالعه می‌کنند اگر دیدیم در ظرف یک مدت کوتاهی کمیسیون کشاورزی راپرتش را خواهد داد (دکتر طاهری- یک هفته) بلکه بعد از این رأی می‌گیریم در ظرف یک هفته دو هفته انتظار می‌کشیم اگر کمیسیون کشاورزی مطالاتش را کرد و راپورت داد آن وقت نظر آقای اردلان تأمین می‌شود و اگر نشد البته ممکن است پیشنهاد دیگری در مجلس بکنیم و فوریت دومش هم تصویب بشود و آن وقت فی‌المجلس مطرح می‌کنیم.

رئیس - آقای فرخ

فرخ - بنده هم همین عرض را می‌خواستم بکنم که آقای فرهودی فرمودند.

رئیس - آقای ملک مدنی

ملک‌مدنی - بنده هم موافقم و به نظر بنده لازم است یک فوریتش رأی گرفته شود.

رئیس - چون عده برای رأی کافی نیست مذاکره می‌کنیم و رأیش را می‌گذاریم برای جلسه بعد. آقای دکتر عبده

دکتر عبده - بنده موافقم.

رئیس - آقای دهستانی.

دهستانی - بنده موافقم.

رئیس - آقای دکتر زنگنه

دکتر زنگنه - بنده موافقم

رئیس - آقای مجد ضیایی

مجد ضیایی - بنده موافقم

رئیس - در واقع همه موافقند مذاکره ندارد بنابراین مذاکره ختم می‌شود و رأی را جلسه آتیه می‌گیریم.

5- تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

رئیس - یک لایحه هم آقای وزیر دادگستری داده‌اند یک فوریتش را هم تقاضا کرده‌اند ولی چون عده کافی برای رأی نیست ممکن است آن را هم مذاکره بفرمایید یا اگر موافقید بگذاریم برای جلسه آتیه (یک نفر از نمایندگان- بفرمایید آقایان بیایند)کسی نیست اینجا آقای وزیر دادگستری نظری دارید؟

وزیر دادگستری - تمنای بنده هم این است که مطرح بشود اگر مخالفی هست صحبت بکند رأیش را موکول بکنید به جلسه آینده.

رئیس - لایحه قرائت می‌شود:

مجلس شورای ملی - لوایح عدیده که وزارت دادگستری به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید هر یک از لحاظ سازمان فضائی و اجرای عدالت در کشور دارای اهمیت می‌باشد که هر قدر زودتر مورد توجه و تصویب قرار بگیرد در وضعیت عمومی بیش‌تر مؤثر خواهد بود و چنان که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است لوایح تقدیمی پس از تجربیات ممتد و مطالعات دقیق فنی تنظیم می‌شود و مصالح عمومی ایجاب می‌نماید که هر یک از آن‌ها با دقت مخصوص نظر اهل فن به تصویب برسد و با توجه به تعداد لوایح و تفصیل هر یک و دقت‌های لازمه که به عمل آمده است هر گاه لوایح معروضه مطابق معمول در کمیسیون و مجلس شورای ملی مطرح می‌شود و مجدداً به کمیسیون برود و دوباره به مجلس بازگردد موجب بطوء جریان بوده و سرعت منظوره را در تصویب قوانین پیشنهادی تأمین نمی‌نماید چنان که لوایح عدیده که پیشنهاد شد هنوز قسمتی در کمیسیون مورد شور است و قسمتی هنوز در مجلس مطرح نشده است به علاوه از تاریخ 1305 شمسی هم رویه مجلس شورای ملی این بوده است که قوانین پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آزمایش عملی چنان چه نواقصی در آنها دیده شد رفع و مجدداً به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد. این رویه مستلزم فوایدی بوده است که قسمتی از آن فوراً اشاره گردید کما آن که تصویب قوانین مفصل جلد اول قانون مدنی مصوب اردیبهشت 1307 و اصول محاکمات حقوقی و غیره به همین ترتیب انجام شده است.

آقایان نمایندگان محترم هم هرگونه نظر اصلاحی را که داشته باشند به کمیسیون دادگستری اعلام خواهند فرمود

بنا به جهات معروضه ماده واحده زیر تقدیم و تصویب آن با قید فوریت مورد تقاضا است.

ماده واحده - وزارت دادگستری مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارد و بعد از اجرا چنان چه در ضمن عمل نواقصی مشهود گردید قوانین را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید - نخست‌وزیر _ وزیر دادگستری

رئیس - آقای دولت‌آبادی

دولت‌آبادی - بنده موافقم

رئیس - آقای ملک مدنی

ملک‌مدنی - بنده موافقم

رئیس - آقای لنکرانی

لنکرانی - در این موقع ما موظف بودیم حتی‌الامکان طریقه‌ای اتخاذ بکنیم که نشان داده باشیم به این که داریم حکومت ملی را تقویت می‌کنیم و آثار معارض با حکومت ملی را از بین می‌بریم ولی احساس می‌شود با یک تدابیر خیلی دقیقی حتی در خطرناک‌ترین موقع مملکت باز همان عادات جاریه و قواعد معموله مجری می‌شود (حاذقی- ابداً) بله بنده امروز تصمیم گرفته‌ام هر قدر هم معارضه شود جواب نداده باشم (بعضی از نمایندگان- بفرمایید آقا) و خیلی متأسفم از این که در سخت ترین موقع هم ما حاضر نیستیم یک رقتی به حال ملت خودمان کرده باشیم( یک نفر از نمایندگان - هیچ همچو چیزی نیست آقا) بله بنده مکث می‌کنم تا صحبت تمام بشود دوباره شروع می‌کنم و عرایض مختصری که دارم عرض کنم (بعضی از نمایندگان - عده کافی نیست آقا) بنده هنوز چیزی نگفتم هنوز حرفی نزدم آقایان تشریف بردند.

اردلان - ساعت یک بعد از ظهر است آقایان رفته‌اند.

+++

لنکرانی - من متشکرم از حسن ظن حضرتعالی ولی آقای اردلان توجه بفرمایید که ما در چه موقع خطرناکی باز هم داریم شوخی می‌کنیم و وقت را به این شکل می‌گذارنیم عوض این که آقایان بیایند و ببینیم مملکت را به که خواهند سپرد فترت در جلو است عوض آن مشغول چه حرف‌هایی هستیم.

خانه از پای بست ویران است                          خواجه در بند نقش ایوان است

(دولت‌آبادی - در بند نقش ایوان هم نیستند) نمی‌دانم اکثریت شده است؟ (بعضی از نمایندگان - بفرمایید اکثریت است) منظور بنده این است در جلسه خصوصی هم عرض کردم بنده نمی‌توانم غیر از آن چه معتقدم هست بر زبان آورده باشم چه کنم مقهور معتقدات خودم هستم نمی‌توانم تصنع و تظاهر کرده باشم. بنده عرض می‌کنم امروز جزئیات زندگانی ما ارتباط با زندگانی مملکتمان دارد این زمینه که الآن شروع شده است و همین طرحی که تهیه شده است (من هیچ وقت احتمال نمی‌دهم که آقای وزیر دادگستری در این باب سوء نظری داشته باشند مسلماً سوء نظری ندارند) ولی من به یاد می‌آورم سبک انتخاب کمیسیون‌ها را و آن تدابیری که به کار رفته برای این که قوه قضاییه مملکت هم در اختیار آن دستگاهی که به نام قانون ولی در واقع دیکتاتوری است قرار گرفته باشد. چه مصلحتی ایجاب می‌کند که این سه قوه که مبنای حکومت ملی است تمام در دست یک تشکیلات قرار گرفته باشد که عبارت اخرای همان رژیم دیکتاتوری است. چه مانعی هست که این لوایح بیاید به اینجا اگر بی غرضانه باشد و اگر مبتنی بر مقاصد خاصی نباشد و اگر روی مصلحت‌های مخصوصی وضع قانون نشده باشد این اندازه‌ها هم ما در خود مجلس دچار مشکل نخواهیم شد حالا ما بیاییم آن رویه‌ای را که در دوره‌های گذشته بود تجدید کنیم؛ اگر اسم بیاورم می‌گویند فلانی هی روان کرده و از رضاخان و دوره گذشته و اوضاع بیست ساله حرف می‌زند ولی چه کنم اشتباه اگر هزار سال هم جبران نشود اشتباه است غلط اگر یک میلیارد مرتبه هم اصلاح نشود باز غلط است مگر این غلط اصلاح شده که من دوباره بر زبان نیاورده باشم الآن این غلط دارد بر ما حکومت می‌کند الآن هم ما سرگرم این مشکلات عجیب و غریبی هستیم حالا در این موقع مثل این است که فرصتی به دست آمده که قوه قضائیه از قوه تقنینیه یعنی از دست مجلس خارج شده باشد و به دست افراد معینی ولو هر قدر هم خوب باشند (که من نسبت به آنها احترام هم می‌کنم) قرار گرفته باشد.

چه مصلحتی این کار را ایجاب می‌کند و علاوه بر این اگر این کار کار خوبی باشد اگر مصلحت هم باشد امروز برای خاطر این که ممکن است سوء تعبیر بشود و قدری شعله‌های آتش را بلندتر کرده باشد سوء ظن‌ها را زیادتر کند و باز آن عدم رضایت‌ها را توسعه داده باشد در این موقع بهتر این است که ما این قبیل پیشنهادات را به مجلس نیاوریم بالعکس یک پیشنهاداتی امروز بیاوریم که آن پیشنهادات بتواند در تسکین اوضاع به ما کمک کرده باشد حالا من اسم نمی‌آورم برای این که ممکن است مورد اعتراض قرار گرفته باشم این قانونی بود که زمان آن مرحوم مغفور در این مجلس گذشت (خنده نمایندگان) نخندید گریه کنید خوب نیست خوش نیست اوضاع مملکت خیلی سخت است خیلی خطرناک است شما سر جایتان نشسته‌اید و خوشید خدا شاهد است در یک کشتی نشسته‌اید که آن کشتی دارد رو به قهقرا می‌رود چرا این طور می‌کنید نکنید اینجور آقا شما سر جایتان خوشید و هیچ عملی انجام نمی‌دهید (امینی - چطور؟ گفتید که ما سر جایمان نشسته‌ایم و خوشیم و هیچ عملی هم انجام نمی‌دهیم) اجازه بفرمایید شما دارید دلسوزی می‌فرمایید یک خطیب یا یک کسی که حرف معمولی می‌زند (رئیس- راجع به فوریت لایحه حرف بزنید) بنده هم راجع به فوریت لایحه صحبت کردم پس راجع به کجا صحبت کردم حرف دیگری بنده نمی‌زنم بنده آن شب عرض کردم بایستی مراقبت کنیم در طرز قوانین در وضع قوانین در رویه خودمان یک سبکی را اتخاذ بکنیم که آن سوءظن‌ها را ما کم کرده باشیم و اعتراض من هم متوجه افرادی نبوده و از آقای امینی هم معذرت می‌خواهم ایشان را استثنا می‌کنم عیب ندارد از دوست من به من هجوم شد عیب ندارد خیلی ممنون هستم ولی باید گفته باشم که در اینجا ما عیناً یک عملی را که در دوره گذشته برای مقهور کردن قوه قضاییه و برای تنگ کردن دایره قدرت ملی شده بود به دست همان تشکیلاتی که این اوضاع مولود فساد همان تشکیلات است دو مرتبه عمل می‌کنیم آیا مصلحت است کابینه که می‌خواهد خودش را یک کابینه ملی معرفی کند و می‌خواهد با همکاری مردم اوضاع را پیشرفت داده باشد و مشکلات را حل کرده باشد امروز بیاید در مملکتی که می‌خواهند بگویند دموکراسی است در مجلسی که می‌خواهند بگویند مجلس ملی است و انشاءاللّه هم باشد و از خدا هم می‌خواهم که ملی باشد در یک همچو مجلس عین آن قانون را دوباره تجدید کرده باشند چندی روز پیش من با یکی از آقایان راجع به طرحی که تهیه کرده بودند راجع به نقض قوانینی که سر قوه قضائی مملکت را بریده بود عرض کردم بنده با این که با بعضی از آقایان هم اختلاف نظر سیاسی داشتم مع ذلک قبول کردم گفتم آقا آن طرح الغای قوانین مضره دوره گذشته را بیاورید مطرح کنید زیرا با الغا قوانینی که قوه قضائیه را به کلی فلج کرده است می‌توانم حکومت ملی را تجدید کرده باشیم آقای نقابت نظرتان است چقدر به شما التماس کردم و چقدر تشویق می‌کردم حضرت عالی را (نقابت صحیح است) حالا ما عوض این که بیاییم آن قوانین را الغا بکنیم آن وقت باز این قوانین را بیاوریم.

بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست.

لنکرانی - من که چیزی نگفتم به کسی حرفی نزدم.

رئیس - اجازه بفرمایید اکثریت بشود.

دکتر اعتبار - تصدیق بفرمایید که مذاکراتتان برای مخالفت با فوریت یک قدری مفصل است

لنکرانی - در صورتی که من علاقه داشته باشم به گذشتنش این هم هست علاوه بر این اگر رفقای قدیم من در مجلس بودند.

بعضی از نمایندگان - آقا اکثریت نیست. (پس از چند دقیقه تأمل اکثریت حاصل نشد.)

6 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - چون عده برای مذاکره کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم (بعضی از نمایندگان- جلسه فردا) فردا با آقای نخست‌وزیر مذاکرات دیگری هست جلسه آتیه سه شنبه. (لنکرانی- حق بنده محفوظ است.)

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی-سید محمد‌صادق طباطبایی

سؤالات نمایندگان

مقام ریاست

از آقای وزیر کشور سؤال زیر را دارم مقرر فرمائید در موقع خود در جلسه حاضر و جواب بدهند، اخیراً در جراید انتشاراتی داده‌اند که شخصی موسومبه هاشم آرین را توقیف نموده‌اند و مراسلاتی که به امضا اینجانب بوده در کاغذهای او یافت شده  اولاً - توضیح بدهند که به چه عنوان قانونی این شخص را در توقیف نگاه داشته‌اند.

ثانیاً - موضوع مراسلات چه بوده و عین آن مراسلات را در مجلس قرائت نمایند.

فرمانفرماییان 29 و 8 و 24

ریاست مجلس شورای ملی

خواهشمند است به جناب آقای نخست‌وزیرتذکر فرمایید برای پاسخ سؤالات زیر در مجلس حضور یابند.

1 - اغتشاش آذربایجان از ناحیه چه اشخاصی است و مبنای این اغتشاش چیست؟

2 - دولت برای جلوگیری از اغتشاش و سرکوبی دسته‌جاتی که بر علیه حکومت مرکزی قیام کرده‌اند چه اقداماتی کرده است؟

3 - از قرار اظهار جناب آقای وزیر جنگ ستونی برای کمک به پادگان آذربایجان اعزام شده و از قرار معلوم مأمورین ارتش شوروی از عزیمت این قوا در نزدیکی قزوین (شریف‌آباد) جلوگیری کرده‌اند این عمل مخالف قرارداد سه‌گانه منعقده 1320 است دولت برای این که قوای اعزامی به موقع به محل برسند چه اقدامی کرده است؟

4 - به طور کلی تأمین امنیت ایران به موجب اصول کلی و قرارداد سه‌گانه با دولت ایران است و نقل و انتقال قوا باید بدون هیچ گونه مانعی انجام گیرد و اقدام مأمورین شوروی برخلاف سریع قرارداد سه گانه و اصل حاکمیت و استقلال ایران است که به موجب اعلامیه سه دولت پیشوایان بزرگ شوروی و بریتانیای کبیر و آمریکا تصدیق شده است با توجه به این نکته که اگر دولت ایران آزادی عمل برای نقل و انتقال قوای خود در داخل کشور ایران نداشته باشد تأمین امنیت غیر ممکن است دولت برای اجرای متن قرارداد و عدم لزوم موافقت ارتش متفقین برای نقل و انتقال قوای تأمینیه ایران به طور کلی چه اقدامی کرده است؟

دکتر جلال عبده

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

راجع به اجرای ماده چهارم پیمان سه گانه مخصوصاً موارد ذیل سؤالی از جناب آقای نخست‌وزیر دارم

1 - ممانعتی که از رفتن دویست ژاندارم به مازندران شده و در فیروز‌کوه بیش از سه ماه است متوقف مانده‌اند.

2 - جلوگیری که تقریباً شش ماه قبل از رفتن

+++

یک گردان نظامی از سقز به مهاباد شده است .در صورتی که این گردان مأموریت تشکیل پادگان را در مهاباد داشته است .

3 - جلوگیری که از رفتن دو گروهان و یک گردان نظامی و ژاندارم به آذربایجان شده است و بیش از یک هفته است در شریف‌آباد مریض نزدیکی قزوین متوقف مانده‌اند.

4 - جلوگیری از رفتن سرهنگ دکتر ایادی به شریف‌آباد قزوین که برای معالجه ژاندارم‌هایی که به علت توقف در شریف‌آباد مریض شده و احتیاج به پزشک معالج دارند.

5 - جلوگیری از رفتن نظامیان مقیم تبریز به اطراف تبریز و مقید کردن حرکت آنها به تحصیل جواز مخصوصی ممانعت مأمورین نظامی شوروی در موارد فوق برخلاف فصل چهارم پیمان سه‌گانه است و در نتیجه نرفتن قوای تأمینیه به نقاط آذربایجان و شهرستان‌های شمالی امنیت آن نقاط مختل شده است.

خواهشمند است به جناب آقای نخست‌وزیر اطلاع فرمایند که هر چه زودتر برای جواب سؤال بنده در مجلس شورای ملی حاضر شوند .

فرهودی

اخبار مجلس

قبلاً از ظهر روز چهار‌شنبه کمیسیون بودجه جدید تشکیل و بدواً هیئت رئیسه خود را به قرار زیر انتخاب نمود:

آقای ملک‌مدنی                          رئیس

آقای دکتر معظمی                       نائب رئیس

آقای فرهودی                             مخبر

آقای عماد تربتی و ظفری              منشی

سپس لایحه اعتبار سی میلیون ریال برای تعلیمات ارتش با حضور نمایندگان وزارت جنگ مطرح با اساس لایحه موافقت حاصل ولی قرار شد رأی قطعی به جلسه بعد موکول و گزارش آن ضمن لایحه یک دوازدهم به مجلس داده شود.

کمیسیون دادگستری به ریاست آقای بهبانی تشکیل و با حضور آقای اردلان وزیر دادگستری لایحه دولت راجع به اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مطرح و با جزئی اصلاحی تصویب گردید.

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

کمیسیون عرایض و مرخصی در این هفته روزهای یکشنبه 28 و 8 و چهارشنبه 29 و 8 و 24 به ریاست آقای محمد‌علی امام جمعه (شیراز) و سایر آقایان در ساعت 8 صبح تشکیل و به تعداد 194 برگ عرایض رسیدگی و به وزارتخانه‌های مربوطه رجوع شد ضمناً 86 پاسخ نامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید.

امروز دو ساعت و نیم قبل از ظهر کمیسیون‌های بودجه قدیم و جدید تواماً به ریاست آقای ملک‌مدنی تشکیل و با حضور آقای هژیر وزیر دارایی و سرتیپ مقتدر و سرلشکر کیکاووسی نمایندگان وزارت جنگ لایحه شماره 216460 دولت راجع به اعتبار چهار دوازدهم بودجه کشور برای چهار ماهه آخر سال 1324 مطرح و مذاکراتی در اطراف کارخانجات ارتش و اعتبار تسلیخات به عمل آمده ضمناً چون اعتبار اضافی در لایحه مزبور برای توسعه دانشکده پزشکی منظور شده بود با اعتبار مزبور اصولاً موافقت و قرار شد شرحی به دانشگاه نوشته شود که دانشجویان پزشکی را بپذیرند و ضمناً مقرر شد برای تصویب لایحه چهار دوازدهم بودجه هفته سه روز کمیسیون بودجه روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه دو ساعت قبل از ظهر تشکیل شود.

تصویب‌نامه‌ها

شماره 13750                                    23/8/24

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه آبان ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 22992-1 / 44941 به تاریخ 19/7/1324 وزارت کشور برابر ماده 7 آیین‌نامه مقررات شش تن از برگزیدگان دوره ششم انجمن شهرداری آشتیان به ترتیب زیر:

1 - آقای حسن بیانی 2 آقای اصغر البرز 3 آقای حسن ذکایی 4 آقای ابوالقاسم حمیدی 5 آقای غفار مه‌آبادی 6 آقای زین‌العابدین عطایی

از میان سی تن برگزیدگان انجمن شهرداری آنجا تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره 11974                            23/8/1324

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 21 آبان ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 135 مورخ 26 شهریور ماه 1324 وزارت کشور 6 تن آقایان زیر:

آقای غلام‌علی برومند- آقای فرج اللّه علائی- آقای محمد باقر رفیعی- آقای احمد طوسی- آقای رضا کاظمی- آقای مراد خلیلی

را بر طبق ماده 7 آیین‌نامه از بین 30 تن برگزیدگان دوره ششم انجمن شهرداری جهت کارمندی شهرداری شاهی تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره 15118                                   23/8/1324

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 22 آبان ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 21929-1/4705 به تاریخ 29/7/1324 وزارت کشور شش تن آقایان زیر:

آقای مهراب هجرانی- آقای لطف‌اللّه نجیبی- آقای عبداللّه باوری- آقای حسن حبیبی- آقای عباس صمدزاده- آقای صمد امیری

را طبق ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن برگزیدگان دوره هفتم انجمن شهرداری جهت کارمندی شهرداری شاهپور تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره 9372                 23/8/1324

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 21 آبان ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 11636/29792 مورخ 15 مرداد ماه 24 وزارت کشور شش تن آقایان زیر را

فضل‌اللّه صباحی- فضل‌اللّه ذکایی- حسین اسکندری- عین‌اللّه مولایی- بیوک آقا‌شریفیان- سراج روایی

در حدود مقررات ماده 7 آیین‌نامه از بین سی تن برگزیدگان دوره هفتم جهت کارمندی انجمن شهرداری هروآباد خلخال تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره 13650                           28/8/24

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 23 آبان ماه 24 بر حسب پیشنهاد شماره (3889/44773) وزارت کشور تصویب نمودند شهرستان زابل که تابع استان هشتم است از آن استان مجزی و مانند سابق جزو استان نهم باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

انتصابات و احکام

وزارت دادگستری

1 - آقای منوچهر شهیدی کارمند منتظر خدمت به سمت امانت دادگاه بخش یک کرمان

2 - آقای علی ابوالفتحی امین دادگاه بخش یک تبریز بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت

3 - موسی مجتهدی لیسانسیه حقوق به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری شهرستان مراغه

4 - محمود منتخب امین دادگاه بخش شاهی به سمت دادگاه بخش یک تبریز

5 - عبدالحمید شمس امیری بخشدار رودبار به سمت مأمور صلح رودبار

6 - حشمت اللّه امامی بخشدار تبریز به سمت مأمور صلح تبریز

7 - آقای علی‌اکبر قاضی کارمند علی‌البدل دادگاه بخش ارسباران بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت

8 - آقای غلام‌حسین بینیش کارمند منتظر خدمت به سمت دادیاری دادسرای شهرستان زنجان

9 – محمد‌تقی طباطبایی به سمت ریاست تصفیه رشت

10 - آقای محمد علی شیرازی کارمند علی البدل دادگاه بخش تهران به سمت امانت دادگاه بخش شعبه 3 تهران

11 - آقای امیر‌علی میر‌فندرسکی لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای رضائیه

12 - آقای علی اسلام‌پرست دادیار دادسرای شهرستان شیراز به سمت بازپرسی شعبه 3دادسرای شهرستان شیراز

13 - آقای غلام‌حسین شید دادیار دادسرای تهران بنا بر مقتضیات اداری منتظر خدمت

14 - آقای مصطفی فشارکی لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری شهرستان اصفهان

15 - آقای همائیان دادیار دادسرای اصفهان به موجب دادنامه شماره 3706 دادگاه عالی انتظامی که بر طبق رأی شماره 3707 هیئت تجدید نظر قطعی گردیده بشش ماه انفصال موقت محکوم گردید.

+++

16 - آقای احمد میررجالی کارمند منتظر خدمت به سمت امانت دادگاه بخش شعبه دو رشت

17 - آقای یوسف رئیس سمیعی امین دادگاه بخش شعبه 3 به سمت امانت دادگاه بخش بندر پهلوی

18 - آقای محمد شیر‌دل کارمند علی‌البدل دادگاه شهرستان شیراز به سمت دادگاه بخش دو شیراز

19 - آقای فخرالدین پدرام پارسی رئیس شعبه 2 دادگاه شهرستان شیراز بنابر مقتضیای اداری منتظر خدمت

20 - آقای یوسف ناجی امین دادگاه بخش شعبه 2 شیراز به سمت ریاست شعبه 2 دادگاه شهرستان شیراز.

21 - آقای علی‌اصغر قراگوزلو بخشدار علی‌شاه عوض به سمت مأمور صلح علی‌شاه عوض

22 - آقای محمد الهی قوچانی نژاد رئیس دادگستری قوچان بابر مقتضیات اداری منتظر خدمت

23 - آقای عظیم افشار دادستان قوچان بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت

وزارت دادگستری

1 - آقای احمد سیف‌الدین بخشدار میاندوآب

2 - یوسف به‌نیا لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای شهرستان مراغه

3 – جمال‌الدین دستغیب بخشدار سر ولایت به سمت مأمور صلح سر ولایت

4 - علی پرتوی امین دادگاه بخش یک مشهد به سمت ریاست دادگستری قوچان

5 – عزیز‌اللّه قرائی بازپرس شعبه یک قوچان به سمت امانت شعبه دادگاه بخش مشهد

وزارت کشور

جناب آقای مرتضی‌قلی بیات

به موجب این ابلاغ جنابعالی به سمت استانداری سوم و چهارم منصوب می‌شوید و از حقوق و مزایای زیر استفاده خواهید فرمود.

1 - حقوق ماهانه 10370 ریال و تفاوت آن تا مبلغ 60 هزار ریال ماهانه به عنوان فوق‌العاده مقطوع مأموریت

ب - چهل هزار ریال اعتبار ماهیانه بابت هزینه سفر و سایر مصارف طبق اسناد هزینه

به علاوه دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان اعتبار مخصوص برای تا پایان سال 1324 از محل اعتبار سال 1324 دولت پرداخت خواهد شد.

وزیر کشور

شماره 63106و54317                                                   26 و 8 و 1324

آقای نصرت‌اللّه محتشم معاون اداره امور شهرداری‌ها ورئیس اداره کارگزینی از تاریخ 26/8/24 به سمت بازپرس وزارتی منتقل شدند.

شماره 13062و61619                                            30 و 8 و 1324

آقای مهندس محمدرضا سیدان بخشدار بابلسر از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشداری نور منتقل شدند.

شماره12348و54681                                             30 و 8 و 1324

آقای ابراهیم افخمی شهردار سابق حسن‌کیاده از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشداری حومه زنجان منصوب شدند.

+++

Parameter:294279!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)