9 آذر 1398 16:30:00
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس

اطلاعیه  


 

از مراجعین محترم تقاضا می‌شود با توجه به برگزاری «هفتمین همایش تاریخ مجلس» و محدود بودن تعداد صندوق‌های امانت کتابخانه، از آوردن هرگونه کیف و وسائل اضافی جداً خودداری فرمایید.

Parameter:305143!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار