23 مهر 1397 08:55:00
کتابخانه مجلس برگزار می‌کند

چاپ‌های سنگی و قدیمی دیوان حافظ در کتابخانه مجلس  


 

به بهانه برگزاری نمایشگاه نسخ خطی نفیس دیوان حافظ در کتابخانه مجلس، اینک منتخبی از تصاویر چاپ سنگی و قدیمی از دیوان‌های موجود در کتابخانه در ذیل درج می گردد. این نمایشگاه از روز شنبه، 21 مهرماه به مدت 10 روز از ساعت 8 تا 17 در بخش خطی کتابخانه مجلس برپا می‌‌شود.

بررسی و تحقیق: محمود نظری مصحح و فهرست‌نویس نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

 

 

----------------------------

 

 

 

----------------------------

 

 

 

----------------------------

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter:301065!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار