22 مهر 1397 15:50:22
درباره خلیج فارس

تحولات سیاسی خلیج فارس پس از انقلاب اسلامی ایران  


 

بر کسی پوشیده نیست که منطقه‌ خلیج فارس، مهم‌ترین منبع انرژی جهان به ویژه نفت است. از زمانی که انرژی و نفت برای کشور‌های توسعه‌یافته و قدرتمند جهانی اهمیت اقتصادی یافت،‌ این منطقه نیز مورد توجه بیش از پیش قدرت‌های جهانی قرار گرفته است. لذا تحولات این منطقه به طور اعم و تحولات سیاسی آن به طور اخص با تحولات نفت گره خورده است.

مهدی خورشیدی در این کتاب تلاش کرده است که تحولات سیاسی خلیج فارس را از این منظر بنگرد. در این میان،‌ ظهور انقلاب اسلامی ایران و گسترش آرمان‌ها و اهداف آن در کل منطقه خلیج فارس و ایجاد آگاهی و بیداری اسلامی در میان ملل این منطقه از جایگاه خاصی برخوردار است.

 

فصول کتاب

کتاب در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل اول که کلیات نام دارد به مفهوم نفت و تاریخ قرارداد‌های نفتی ایران و اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت تا کنون را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل دوم به شوک‌‌های نفتی در بستر تحولات تاریخی و تـأثیر آن بر اقتصاد و بازار جهانی می‌پردازد.

در فصل سوم، تأثیر متقابل شوک‌های نفتی و تحولات سیاسی منطقه به‌ویژه جنگ‌های مختلف منطقه بررسی می‌شود.

انواع امنیت منطقه‌ای و سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص امنیت منطقه‌ای در فصل چهارم مورد کنکاش قرار گرفته است.

و فصل پنجم و پایانی نیز اهمیت سیاسی،‌ جغرافیایی،‌ اقتصادی و ژئوپلیتیک خلیج فارس می‌پردازد. نتیجه‌گیری نیز در همین فصل قرار دارد.

 

اطلاعات کتابشناختی

کتاب حاضر  به قلم مهدی خورشیدی در 196 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه و به بهای 18 هزار تومان و در سال 1397 از سوی انتشارات برتر‌اندیشان منتشر گردیده است.

گزارش از مجید سائلی

majsaeli@yahoo.com  

 

 

  

Parameter:301064!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار