29 مرداد 1396 15:02:26
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

جلسه: 72 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه سوم اسفند ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل

2- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند 31

3- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی

4- تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در تهران به وسیله آقای معاون وزارت دفاع

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی

6- ختم جلسه به عنوان تنفس


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 72

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه سوم اسفند ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل

2- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند 31

3- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی

4- تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در تهران به وسیله آقای معاون وزارت دفاع

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی

6- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- قرائت اسامى غایبین جلسه قبل‏

نایب رئیس - صورت غایبین جلسه گذشته قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل به وسیله آقاى ناظرزاده قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: مشار - احمد فرامرزى - قنات‌آبادى - حاج سید جوادى - منصف - اورنگ.‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - عبدالرحمن فرامرزى - صفایى - محمدحسین قشقایى - راشد - شهاب خسروانى - دکتر ملکى - دکتر مصباح‌زاده‏

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان - آقایان: نریمان 15 دقیقه - عامرى نیم ساعت - حمیدیه چهل دقیقه - کریمى 45 دقیقه - صراف‌زاده 45 دقیقه - بهادرى 45 دقیقه - زهرى یک ساعت - امیر‌افشار یک ساعت - دکتر بقایى یک ساعت.‏

دیرآمدگان و زودرفتگان بى‌اجازه - آقایان: دکتر کیان 20 دقیقه - شاپورى نیم ساعت - شوکتى نیم ساعت - شبسترى نیم ساعت - شادلو نیم ساعت - تولیت چهل دقیقه.

غایبین در رأى - آقایان: خسرو قشقایى دو رأى - صراف‌زاده دو رأى - دکتر کیان دو رأى.

نایب رئیس - نسبت به صورت مجلس تهیه شده و به اداره چاپخانه مجلس داده شده بود ولى به علت فنى در چاپخانه چاپ نشده است از این جهت در دسترس آقایان گذارده نشده است آقاى حمیدیه فرمایشى دارید بفرمایید.

حمیدیه - بنده غایب نبودم ولى تقاضاى مرخصى کرده بودم و در مجلس هم حاضر بودم اشتباهاً بنده را جزو غایبین نوشته‌اند ضمناً یک طومارى هم از طرف اولیاى اطفال رسیده است مبنى بر این که آقاى وزیر فرهنگ با فرستادن یک عده‌اى از مدیر و ناظم در مدارس براى ابقاى خودش امضا جمع‌آورى می‌کند و باعث تشنج مدارس مى‌شوند تقاضا کرده‌اند از مقام ریاست که به عرایض آنها توجه بشود عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى اخگر بفرمایید.

اخگر - آقاى دکتر ملک‌مدنى است مریض هستند و ایشان را غایب بدون اجازه نوشته‌اند خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس - اصلاح مى‌شود آقاى شمس قنات‌آبادى بفرمایید.

شمس قنات‌آبادى - صورت مجلس را که به آقایان نمایندگان نداده‌اند البته وقتى که توزیع کردند بنده عرض خودم را بیان می‌کنم اما یک عرضى بنده مى‌خواستم راجع به نطق آقایان نمایندگان و پخش مذاکرات مجلس از رادیو بکنم. بنده بارها این مطلب را در مجلس تذکر داده‌ام که این اداره تبلیغات نطق نمایندگان را تحریف می‌کند و آقایان نمایندگان هم غالباً به این موضوع اعتراض کرده‌اند من به نام آزادى نطق و این که باید نطق نمایندگان منتشر بشود تا مردم ایران بدانند و اطلاع حاصل کنند بنده از آقاى رئیس تقاضا می‌کنم که دستور بدهند نطق نمایندگان را به وسیله رادیو پخش بکنند یا این که نوار نطق نمایندگان را ضبط  و عیناً به رادیو وصل بشود و پخش گردد.

نایب رئیس - در هئیت رئیسه این موضوع مطرح شده و عنقریب نتیجه گرفته مى‌شود آقاى شهیدى فرمایشى دارید بفرمایید.

شهیدى - یک تلگرافاتى است از طرف کشاورزان اصفهان راجع به مالیات املاک مزروعى که تقدیم مقام ریاست مى‌نمایم.

نایب رئیس - آقاى گنجه بفرمایید.

گنجه - تلگرافى از تبریز رسیده که دانشکده ادبیات آنجا تعطیل شده بنده از آقاى وزیر فرهنگ مى‌خواهم که دستور بفرمایند در این قسمت رسیدگى و اقدامات عاجلى به عمل بیاورند.

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور بفرمایید.

وکیل‌پور - یک تلگرافى است از بندرعباس که به نام بنده و آقاى ریگى رسیده است و راجع به چاى است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (مهندس غروى - مثل همان است که آقاى ناظرزاده دادند) على اى حال به امضاى تجار بندرعباس است و از جنابعالى شکایت کرده‌اند ولى بنده نخواستم پرده‌درانى بکنم (مهندس غروى - بنده مستقیماً جوابشان را دادم) ضمناً نامه‌هایى از کارمندان دولت در بهشهر و مشگین شهر و درجز و مشهد لنگرود کنگاور میانه و تبریز و دزفول و بندرعباس رسیده است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و ضمناً از شوراى عالى نمایندگان کارمندان وزارت‌خانه‌ها تقاضا می‌کنم همان طور که با حسن تدبیر تا به حال کار کرده‌اند

+++

در این موقع هم کمال حسن تدبیر را به خرج بدهند که موجب تشنج پیش نیاید (ناظرزاده - صحیح است مثل این که دیگر اعتصاب لازم نیست)

نایب رئیس - آقاى کهبد فرمایشى دارید بفرمایید.

کهبد - پیشنهادى است به امضاى 16 نفر از آقایان نمایندگان محترم که بعد از لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس جزو دستور قرار بگیرد.

نایب رئیس - آقاى ناصر ذوالفقارى بفرمایید.

ناصر ذوالفقارى - سؤالى است از آقاى وزیر اقتصاد ملى راجع به اشخاصی که از جواز برنج استفاده کرده‌اند لیست اسامى‌شان را خواسته‌ام تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - یک عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند خواستم تمنى کنم از آقایان که نطق قبل از دستور را به وقت دیگرى موکول بفرمایند (صحیح است) به طوری که آقایان می‌دانند 4 نفر از آقایان نمایندگان تشریف برده‌اند به آبادان چون عده براى تشکیل جلسه کم بود استدعا شد از آقایانی که در خارج بودند به تهران تشریف بیاورند و تشریف آوردند مخصوصاً از آقاى ناظرزاده که عازم بودند به حوزه انتخابیه‌شان تشریف ببرند و تلگراف هم کرده بودند بنده از ایشان استدعا کردم که این دو سه روز در مرکز تشریف داشته باشند که هم بودجه مجلس و هم لایحه دو دوازدهم حقوق کارمندان دولت تصویب شود.

2- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند 1331

نایب رئیس - لایحه دو دوازدهم بودجه مطرح مى‌شود گزارش کمیسیون بودجه قرائت مى‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت دارایى لایحه شماره 78109 - 29/11/31 دولت راجع به اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کشور بابت بهمن و اسفند ماه 1331 را مطرح و پس از مذاکرات لازم عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود حقوق و کمک و مزایاى کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مخارج کشور از بابت بهمن و اسفند ماه 1331 را بر طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه مصوب دوم مردادماه 1331 (به استثناى حقوق و مزایاى سناتورهاى سابق) از محل درآمد عمومى کشور پرداخت نمایند.

رئیس کمیسیون بودجه - دکتر بقایى کرمانى‏

نایب رئیس - آقاى خلخالى بفرمایید.

خلخالى - بنده امروز براى تذکر مختصر عرایض خودم آمده بودم در مجلس و اجازه نطق قبل از دستور گرفته بودم ولى چون گفته شد که کار زیاد است به این مناسبت در این لایحه اسم نوشتم و مطالبى هم که می‌خواستم عرض کنم خیلى بى‌ارتباط با این لایحه نیست نسبت به وضعیت سازمان‌هاى دولتى و تشکیلات ادارى و وضع کارمندان است قبلاً موضوعى می‌خواستم عرض کنم که البته لازم است دولت توجه کند و آن وضع دانشگاه تبریز است با کمال تأسف بنده وقتى راجع به آذربایجان و تبریز صحبت می‌کنم آن طوری که انتظار مى‌رود مورد توجه دولت قرار نمى‌گیرد من صریحاً باید عرض کنم که نباید منتظر شد که در آذربایجان انقلابى پیش بیاید شورشى بشود مردانى به دار کشیده شوند تا چند خیابان آسفالت گردد یا دانشگاهى تأسیس بشود یا وضعیتى به وجود بیاید حالا من اصلاحى و غیراصلاحى نمی‌گویم بعد از وقایع آذربایجان دانشگاهى که تأسیس شده بود با کمال تأسف دولت در رفع نواقص دانشگاه آنجا نه تنها تصمیماتى نگرفت بلکه براى این که دانشگاه آنجا را غیر مستقل و به صورت مبتذلى جلوه بدهد به تأسیس دانشگاه‌هاى دیگر در نقاط دیگر که آن هم کمال مطلوب ما است دست زد کاش از نقطه نظر اشاعه فرهنگ و وجود واقعى دانشگاه‌ها در استان‌هاى دیگر مى‌بود در هر حال مدتى است از طرف دانشگاهیان خواه از دانشجویان خواه از معلمین و استادان شکایاتى مى‌رسد که با کمال تأسف با این که تذکرات به صورت خصوصى داده شده توجهى مبذول نگردیده آنچه مورد اهمیت است مسئله معلم و استاده و رفع احتیاجات دانشگاه مخصوصاً دانشکده پزشکى است رئیس دانشگاه آنجا هم مکرر به تهران مسافرت کرده و با اولیاى امور تماس گرفته با وجود این در رفع نواقص آنجا اقدامى نشده است و تحصیل طب هم مطلبى نیست که بدون سالن تشریح و بدون وسایل انجام بگیرد خواه ناخواه آنها هم دکتر مى‌شوند فردا با جان مردم نمى‌توانند بازى کنند و اخیراً هم معلمین دانشکده ادبیات تبریز به تهران آمده بودند با کمال تأسف جناب آقاى وزیر فرهنگ آنها را راه نداده بودند که مطالب آنها را استماع بفرمایند و من چون قول داده بودم که مطالب آنها را اینجا تذکر بدهم این است که استدعا می‌کنم مخصوصاً توجه بشود که آنها چه می‌گویند آنها مى‌گویند که ما را به عنوان معلم نه به عنوان دبیر براى استادى و دانشیارى به آنجا فرستاده‌اند و 6 سال است که کرسى استادى را عملاً اشغال کرده‌ایم وزارت فرهنگ تکلیف ما را که عملاً استاد هستیم روشن نمی‌کند و باز با کمال تأسف دانشگاه تهران مثل این که رقیبى براى خود تصور می‌کند درباره آنها تصمیمات نامساعدى مى‌گیرد من استدعا می‌کنم که نسبت به این آقایان معلمین که از حیث کمال و از حیث فضل شاید از کسانى که در اوایل تأسیس دانشگاه تهران که استادى یا دانشیارى به آنها داده شده بود کمتر نیستند توجهى مبذول فرمایند همین طور مدیران دبیرستان‌هاى ملى آنجا کسانى هستند که ده پانزده بیست سال سابقه خدمت دارند چندین ماه پیش به من شکایت کردند که وزارت فرهنگ بخش‌نامه کرده است که چون شما گواهى تحصیلى ندارید و دیپلمه یا لیسانسیه نیستند براى امتیاز گرفتن دبستان یا دبیرستانى که فعلاً دارید باید کسى را معرفى کنید که تصدیق دیپلم یا لیسانس داشته باشد و براى آنها مشکل بود که چنین اشخاصى را پیدا کنند و بعد از سال‌ها و مدت زیادى و بعد از سال‌ها و مدت زیادى که زحمت و مصیبت کشیده‌اند امتیاز اداره دبیرستان یا دبستان خود را به دیگرى واگذار کنند و این مطلب را من به وزارت فرهنگ نوشته‌ام و بعد از 4 ماه به من نوشته‌اند که طبق مقررات نمى‌شود کارى براى آنها کرد در صورتی که نظر اینک بود مقرراتى به نفع آقایان وضع بشود بعد از این مطلب البته به طور خیلى اختصار مى‌خواستم راجع به وضع کارمندان دولت عرض کنم و این جمله را به عرض آقایان نمایندگان برسانم که مشهور است یعنى این کلام را منسوب به حضرت امیر علیه السلام کرده‌اند که فرموده‌اند انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال ولى در امر سیاست باید به آن کسى که صحبت می‌کند و مطلبى اظهار می‌دارد بیشتر توجه داشت تا به آن حرفى که زده مى‌شود براى این که ممکن است حرف خوب را کسى براى غرضى که در نظر دارد بزند و از این راه اغفال کند به هر حال بنده که مدتى در خدمت دولت بوده‌ام به فساد این دستگاه کاملاً واقفم (صحیح است) و با کمال تأسف باید عرض کنم کسانى که فعلاً مصدر کارها هستند و در حکومت ملى هم از موقعیت و جریان‌ها استفاده می‌کنند واقعاً دشمنان سرسخت نهضت و دشمنان سرسخت ملت و مزاحم حقیقى این مملکت هستند و من خیلى تعجب می‌کنم وقتى مى‌شنوم با دست آنها می‌خواهند اصلاحاتى در تشکیلات ادارى مملکت بکنند واقعاً خنده‌دار است که از مقدمه غلط به نتیجه صحیح رسید اگر چنانچه راجع به کارمندان و تشکیلات دولتى به طریق منطقى و صحیح اقدام نشود با دو نیروى مقاومت روبرو خواهیم شد یعنى تعدیات و ظلم و رویه بى‌قاعده‌اى که در تصفیه دستگاه‌هاى دولتى می‌خواهد عملى بشود مقاومتى خواه ناخواه در میان کارمندان در هر دسته‌اى که باشند به وجود مى‌آورد دیگرى قدرت‌هاى شیطانى مخربى که که براى اصلاحات مملکتى مشکلاتى ایجاد می‌کنند به بهترین وجهى که تأثیر خواهد کرد و آنها هم البته اصلاحات ادارى را غیرممکن خواهند نمود در صورتى که براى اصلاحات داخلى مهمتر از انجام اصلاحات ادارى امرى وجود ندارد اما محال است که با تشکیلات غلط و ادارات خراب و افراد دزد و ناپاک بتوانیم اصلاحاتى را که به عموم مردم وعده داده‌ایم‏ انجام دهیم و در این راه موفقیتى حاصل کنیم خوب به خاطر دارم شبى که فرداى آن می‌خواستیم اختیارات به جناب آقاى دکتر مصدق بدهیم در حضورشان بنده عرایضى کردم که مختصرى از آن در روزنامه‌ها منتشر شد مخصوصاً فرمودند که غیر از مسئله نفت و لزوم تظاهر به قدرت با واقعیتى در قبال خارجی‌ها این اختیارات براى انجام اصلاحات داخلى هم لازم است بنده که از اول مایل بوده‌ام اصلاحات واقعى نه به طور سطحى و محدود به لفاظى و عبارت‌پردازى انجام بشود تسلیم شدم البته براى خاطر این اصلاحاتى که باید بشود رأى هم دادم و تأیید هم کردم این دولت را و خواهم کرد با کمال تأسف در این قوانینى که وضع مى‌شود و عملیاتى که انجام مى‌گیرد رؤسا و مدیران کل و معاونین و حتى کسانى که مدت‌ها در این مملکت وزارت کرده‌اند معصوم قلمداد مى‌شوند و آنها نه تنها در دایره تصفیه نمى‌افتند بلکه خود این کسانى که موجد خرابى این مملکت هستند و مسئول شناخته می‌شوند مأمور تصفیه می‌شوند آنها مى‌نشینند از بین خودشان رؤساى ادارات را معین مى‌کنند و با دستیارى آنها کارمندانى که فکر می‌کند مزاحمتى براى آنها فراهم خواهند کرد یا بى‌دست و پا هستند آنها را بیرون مى‌اندازند (نایب رئیس - استدعا می‌کنم در دو دوازدهم که مختصر بفرمایید چون سابقه ایجاد مى‌شود) چشم یعنى اینها مربوط نیست به دو دوازدهم؟ (نایب رئیس - خیر اگر مربوط هم باشد طبق آیین‌نامه خیلى مختصر باید صحبت کرد) من متأسفم این مطلبى که باید درش بحث کرد وقت نیست البته امیدوارم که در این باب وقت دیگرى صحبت کنم بنده محال است در باب عدم اصلاحات و اجراى تصفیه دستگاه‌هاى دولتى بحثى نکنم یا به طور دربست از آنها دفاع نمایم براى این که خودم همان طور که عرض کردم به خرابى و فساد ادارات و دستگاه‌هاى دولتى خوب واقفم و کسانى را که عرض کردم مشاهده می‌کنم که سال‌ها پیش باید از کار طرد مى‌شدند دولت از دو نظر مصمم است تغییرى در کارمندان

+++

بدهد یکى از نظر تعادل خرج و دخل مملکت دیگرى از نظر اصلاح وضع ادارات این دو نظر باید مبتنى بر تصفیه ادارات باشد یعنى اگر لازم است از نظر بودجه مملکت که به خرج این آقایان مى‌رسد یعنى در دارالعجزه‌ها خرج مى‌شود تصفیه به عمل بیاید لازم است که از نادرست‌ها و دزدها و از افراد ناصالح تصفیه کنند و باز تصفیه از کسانى که عمرى به صحیح یا به غلط در خدمت دولت به سر برده و اکنون پیر و فرتوت و عاجر و ناتوان شده‌اند تصفیه از این قبیل اشخاص بشود یعنى مبتنى بر بازنشستگى کسانى بشود که حقاً باید بازنشسته بشوند اصرارى در این نباشد که مجدداً برگردند و آنها باعث طرد جوان‌هاى شایسته و لایق بشوند ولى با کمال تأسف نحوه اجراى این قوانین طورى است که تحصیل کرده‌ها ناراضى مى‌شوند و خودشان درخواست بازنشستگى مى‌نمایند و تشویق به بازنشستگى مى‌شوند و مقررات هم طورى وضع شده که آنها را تشویق می‌کنند و همان طوری که کارمندان ناصالح از این خوان یغما مدت‌ها استفاده کرده‌اند حالا هم حاضر نیستند که در این وضع تغییرى پیدا کنند چند تا اعلامیه که از طرف جامعه لیسانسیه‌ها و کارمندان دیپلمه وزارت دارایى براى من رسیده بود وقتى من اینها را مطالعه می‌کردم دیدم فوق‌العاده جالب توجه است مخصوصاً از این نظر که آقایان خواهان اصلاحاتى در دستگاه‌هاى دولتى هستند اى کاش وقت پیدا مى‌شد تا بنده نظریات اطلاح طلبانه این آقایان تحصیل کرده را به عرض آقایان نمایندگان محترم مى‌رسانیدم و اینجا قرائت مى‌شود و بنده غالب آنهایى را که مى‌شناسم و صلاحیت آنها را می‌دانم این اشخاص مأیوس مى‌شوند و تقاضاى بازنشستگى می‌کنند در صورتى که من آنجا اشخاص گناهکارى را مى‌شناسم که بر سر کارند و تعجب می‌کنم این دولت چطور به اصلاحات موفق خواهد شد من آنهایى را مى‌شناسم که در جلوى هژیرها که محکوم ملت هستند سر مى‌سائیده‌اند کرنش مى‌کرده‌اند تعظیم مى‌کرده‌اند اکنون در دستگاه دولت ملى و حکومت جناب آقاى دکتر مصدق همان کارها را مقلدانه تکرار می‌کنند و من مى‌خواستم راجع به تفصیه اقتصادى و دزدى‌هایى که شده است و سر به میلیون‌ها مى‌زند و مطالب دیگرى مى‌خواستم بحث کنم ولى وقت آقایان را از نقطه نظر دو دوازدهم نمى‌گیرم و به وقت دیگرى موکول می‌کنم و امیدوارم همین مختصر دولت را بیدار کند و بداند که براى اصلاحات با مقدمه غلط به نتیجه درست نمى‌شود رسید و آن سعادتى که براى آینده خود فکر می‌کنند تحصیل نخواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى بفرمایید.

دکتر فقیهى‌شیرازى - مطالب همکار محترم آقاى خلخالى مبتنى بر مخالفت با لایحه دو دوازدهم بود که این جا تذکر دادند درست بود (خلخالى - ببخشید کارمندان تبریز هم نامه‌هایى فرستاده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌کنم) بنده هم مواردى به نظرم رسید که بر حسب قاعده باید عرض کنم اعتراض است ولى چون شب عید نوروز نزدیک است و سنتى است ملى از نظر این که زودتر موفق شده باشند کارمندان دولت به اخذ حقوق حقه خودشان تحت عنوان مخال مشروط اسم نوشتم موضوعى که در وجه اول اهمیت است موضوع اجتماع بهدارى‌هاى کشور است اگر آقایان توجه بفرمایند اغلب و اکثر ادارات دولتى دستگاه‌هاى مستقل ادارات یا دوایرى تشکیل دادند تحت عنوان اداره بهدارى مثلاً اداره بهدارى وزارت پست و تلگراف اداره بهدارى وزارت دارایى وقس علی هذا (صحیح است) هر یک از این دوایر بهدارى اگر توجه بفرمایید غیر از قسمت‌هاى فنى و کارمندان فنى یک کارمندان اضافى تحت عنوان کارپرداز و یا کارگزین و یا دایره کارگزینى دارند از نظر خرید دارو باز هم به همین کیفیت است یک یک وازرتخانه‌ها ادارات بهدارى تحت این عنوان دارند از حیث تهیه دارو و درمان به همین نسبت یک پول‌هایى اتلاف مى‌شود در صورتى که اگر وزارت دارایى به این نکته توجه بکند و جناب آقاى قریب که به عنوان معاون وزارت دارایى اینجا تشریف دارند توجه به این نکته که بنده عرض کردم بکنند باید از ایشان سؤال کرد که آیا واقعاً لازم می‌دانید که هر یک از وزارت‌خانه‌ها یک بهدارى مستقل داشته باشند؟ و بنابراین آیا به نفع دولت و به نفع کارمندان و صندوق دولت هست یا خیر؟ اگر به نفع است خواهش می‌کنم بعد از این که اینجا به عنوان مخالف مشروط صحبت کردم تشریف بیاورید و در این مورد به خصوص جواب بفرمایید اگر به نفع صندوق دولت است و به نفع کارمندان دولت مى‌باشد که هیچ و اگر نفعى از این حیث نداریم و نخواهیم داشت علت این که تا به حال سر و صورتى به این موضوع داده نشده چیست؟ مطلب دوم موضوع بهدارى سازمان برنامه است سازمان برنامه یک قسمتى دارد تحت عنوان قسمت بهدارى چهار پزشک و 4 همکار محترم بنده در این قسمت حقوق مى‌گیرند که بنده مى‌خواهم از آقایان اعضاى کمیسیون سازمان برنامه سؤال کنم که آیا یک قدم کمیسیون بهدارى سازمان برنامه یا قسمت بهدارى سازمان برنامه تا به حال بر داشته است از لحاظ وضع بهدارى کشور یا خیر تنها یک قسمت تقسیم و توزیع گرد د. د. ت است که آن را هم وزارت بهدارى انجام می‌دهند بنابراین آیا بهتر نیست این پولى که مصرف مى‌شود تحت عنوان بهدارى سازمان برنامه واقعاً به یک مصرفى برسد که از نظر واقعى قابل استفاده باشد؟ اخیراً بنده شنیده‌ام در این بودجه‌اى که وزارت دارایى تقدیم مجلس شوراى ملى کرده در این باب جناب آقاى دکتر بقایى هم قطعاً توجه دارند یک قسمتش را تقریباً دو ثلث کم کرده‌اند و آن بودجه سازمان تعاون اجتماعى است همه آقایان می‌دانند که در حدود 72 درمانگاه سازمان تعاون اجتماعى در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده که حقاً واقعاً باید گفت که در نقاطى این درمانگاه‌ها تأسیس شده که قبل از تأسیس این درمانگاه‌ها اساساً پزشک در آن نواحى دیده نشده بود مثل بندر قشم بندر چاه‌بهار و از این قبیل جاها وزارت دارایى بودجه سازمان تعاون اجتماعى را دو ثلث از آن را کم کرد ولى در قسمت سازمان برنامه به نام قسمت بهدارى یک دایره‌اى تأسیس می‌کند که تا به حال یک قدم به نفع بهداشت مردم این مملکت بر نداشته است موضوع سوم اختلاف پایه‌هاى قضایى پزشکى و دبیرى است (دکتر بقایى - آموزگارى را هم بفرمایید) اخیراً جناب آقاى لطفى وزیر دادگسترى توجهى کردند به آقایان لیسانسیه‌هاى حقوق که البته باید توجه کرد براى این که تیپ انتلکتوئل و تحصیل کرده کشور هستند براى پایه‌هاى قضایى و یک تأمین اعتبارى را کردند ولى در بودجه وزارت فرهنگ براى دبیران و آموزگاران هم قریب به این مضامین فکرى شده است ولى نمی‌دانم علت چیست که دولت به فکر پایه‌هاى پزشکى نیفتاده در صورتی که تصور نمى‌کنم که یک پزشک تحصیل کرده ایران محال و ممتنع است با ماهى سیصد یا سیصد و پنجاه تومان به یکى از زوایاى کشور برود و هر روز هم همکاران محترم و نمایندگان محترم در مجلس ناله دارند که چرا در فلان نقطه دورافتاده از مرکز پزشک نمی‌رود توجه نمی‌کنیم که براى پایه‌هاى قضایى و یک توجهى دولت کرده براى پایه‌هاى دبیرى و آموزگارى فرهنگ هم توجه نموده‌اند ولى براى پایه‌هاى پزشکى هیچ توجهى نشده است (نایب رئیس - استدعا می‌کنم یک قدرى مختصر بفرمایید) اطاعت می‌کنم مطلب چهارم موضوع صندوق بازنشستگى حقاً و انصافاً بایستى لااقل به صورت یک شرکتى در بیاید که در سال و ماه یک منافع مشروعى از آن به دست بیاید که تمام نشود اخیراً با این وضعى که پیش آمده است و به طرق مختلفى که کارمندان دولت را بازنشسته می‌کنند نقصان کلى به صندوق بازنشستگى وارد مى‌شود و واقعاً موجب نهایت تأثر و تأسف است که کارمندان به این صورت بازنشسته مى‌شوند در صورتی که اگر حقیقتاً به سن حقیقى بازنشستگى و تقاعد رسیده باشند که بایستى بازنشسته بشوند اگر خاطى و خطاکار باشند بایستى سعى کنیم قانونى تحویل‌شان داد که محاکمه بشوند اگر کارمندان متمکن و متمول هستند و میل دارند در خدمت دولتى بمانند قاعدتاً بایستى حاضر بشوند که کارمند دولت باشند ولى به صورت افتخارى کار کنند ولى این طور نیست و ما مى‌بینیم که به یک صورت بسیار فظیع و فجیعى کارمندان دولت بازنشسته مى‏‌شوند و همه هم احاله به این صندوق بازنشستگى مى‌شوند معلوم نیست که اگر صندوق بازنشستگى یک روزى پولش ته کشید و تمام شد تکلیف زن و بچه کارمندانى که به این صورت بازنشسته مى‌شوند چیست؟ ... آخرین مطلبى که به عرض همکاران محترم مى‌خواهم برسانم قضیه عطیه ملوکانه است که به وزارت فرهنگ چند سال قبل داده شد یک میلیون تومان داده شد و به قرارى که شنیدیم این عطیه ملوکانه را وزارت فرهنگ به شرکت بیمه واگذار کرده است و شرکت بیمه در سال 60 هزار تومان به نام سودى که از عطیه ملوکانه مى‌برد به وزارت فرهنگ مى‌دهد خواستم پیشنهاد کنم اگر آقایان محترم هم موافقت کنند چون شب عید است و یک عده از اطفال یتیم و بى‌بضاعت هم لباس ندارند از محل سود عطیه ملوکانه که شرکت بیمه همه ماهه به وزارت فرهنگ مى‌دهد و وزارت فرهنگ هم به طورى که تحقیق کرده‌ام این پول را به آموزگاران قراردادى و حکمى و پیمانى که بازنشسته شده‌اند ولى حقوق بازنشستگى‌شان مکفى براى اداره زندگى آنها نیست کمک می‌کند از همین پول به اطفال بى‌بضاعت هم به عنوان لباس و کتاب و نوشت‌افزار وزارت فرهنگ کمک بکند.

نایب رئیس - با اجازه آقایان رأى مى‌گیریم به اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه دو ماهه کشور بابت بهمن و اسفند ماه جارى آقایانى که موافقند با ورقه سفید اعلام موافقت می‌کنند.

(در این موقع اسامى آقایان نمایندگان توسط آقاى معتمد‌دماوندى (منشى) به شرح زیر اعلام و هر یک براى دادن ورقه رأى به جایگاه نطق حاضر شد رأى خود را مى‌دادند)

آقایان: دکتر بقایى - مهندس حسیبى - شمس قنات‌آبادى - دکتر فاخر - دکتر سنجابى - دکتر شایگان - کریمى - زهرى - انگجى - میلانى - افشارصادقى - شبسترى - دکتر معظمى - دکتر کیان - ناصر ذوالفقارى - حمیدیه - گنجه - شوکتى - کهبد - مجتهدى - پورسرتیپ - پارسا - عامرى - موسوى - افشار - امیرافشارى - جلالى - صفایى - ریگى - حائرى‌زاده - حاج سید جوادى - شهیدى - دکتر فلسفى - دکتر فقیهى‌شیرازى - اخگر - نبوى - نجفى - فرزانه - خلخالى - هدى - اقبال - مصدقى - دکتر طاهرى - جلیلى - ذکایى - مجدزاده - شاهپورى -

+++

بهادرى - ملکى - غروى - صراف‌زاده - ملک‌مدنى - مکى - رفیع - تولیت - شهاب خسروانى - معتمددماوندى - وکیل‌پور - ناظرزاده.

خسرو قشقایى بنده هم الان آمده‌ام و رأى مى‌دهم.

نایب رئیس - اشکالى ندارد.

(آراء ماخوذه شماره شد 56 رأى موافق و 4 ورقه سفید بى‌اسم بود)

نایب رئیس - از 61 نفر عده حاضر با 56 رأى موافق لایحه دو دوازدهم بهمن و اسفند تصویب شد.

اسامى موافقین آقایان: تولیت - حمیدیه - عامرى - شهاب خسروانى - شوکتى - موسوى - جلالى - سید جوادى - ریگى - امیرافشارى - دکتر فقیهى‌شیرازى - مجدزاده - اخگر - نبوى - مصدقى - شاپورى - دکتر فلسفى - جلیلى - معتمد‌دماوندى - نجفى فردوسى - هدى - خلخالى - شادلو - دکتر طاهرى - ناظرزاده - ذکایى - دکتر کیان - افشار - دادور - خسرو قشقایى - پورسرتیپ - مهندس حسیبى - غروى - شهیدى - دکتر فاخر - کریمى - مجتهدى - دکتر شایگان - دکتر بقایى - دکتر معظمى - فرزانه ملک‌مدنى - میلانى - افشارصادقى - اقبال - گنجه - پارسا - ناصر ذوالفقارى - کهبد - وکیل‌پور - مکى - انگجى - شبسترى - زهرى - دکتر سنجابى - قنات‌آبادى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع 4 برگ‏.

نایب رئیس - یک پیشنهادى از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان رسیده که بودجه مجلس مقدم باشد.

دکتر معظمى - من مخالفم.‏

نایب رئیس - قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

امضا کنندگان ذیل پبشنهاد مى‌نماییم که بودجه مجلس بعد از دو دوازدهم مقدم بر دستور مجلس مطرح شود.

خسرو قشقایى - جلالى - مصدقى - ملک‌مدنى - کهبد - شهیدى - ریگى - وکیل‌پور - دکتر فقیهى‌شیرازى - افشار - ذکایى - قنات‌آبادى - مجتهدى - امامى‌اهرى - موسوى و یک امضاى دیگر

وکیل‌پور - بنده اجازه مى‌خواهم یک توضیح مختصرى عرض کنم.

نایب رئیس - آقاى دکتر معظمى بفرمایید.

خسرو قشقایى - طرح را ما داده‌ایم اجازه بدهید یک توضیح مختصرى هم بدهیم.

دکتر معظمى - مخالفت بنده از این نظر نیست که بودجه مجلس مطرح نشود ولى چون الان با تصویب دو دوازدهم اجازه پرداخت حقوق نمایندگان و اعضاى مجلس داده شده بنابراین بهتر است که اول ما گزارش کمیسیون راجع به چند فقره اعتبار اضافى را مطرح کنیم چون با وجود این که دولت در کمال مضیقه بوده است از نظر مالى این قسمت را موافقت کرده خوب است مجلس شوراى ملى هم توجه بکند.

نایب رئیس - بنده خودم همین فکر را مى‌کردم که نظر آقایان هم این بوده است که بعد از گذشتن این دو دوازدهم و بقیه کارهاى کمیسیون بودجه بودجه مجلس مطرح شود - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - ما که این پیشنهاد را کردیم قصدمان همین بود که بعد از این لایحه که لایحه دو دوازدهم و آن اضافات گذشت بودجه مجلس طرح شود براى این که قصد ما این بود که این دو تواماً انجام بشوند زیرا مستخدمین دولت انتظار دارند که ترفیعات‌شان انجام بشود و ما هم قصدمان این بود که بودجه مجلس بعد از اضافات مطرح بشود.

شبسترى - این اشکالى ندارد.

ملک‌مدنى - بنابراین نظر امضا‌کنندگان با نظر آقاى دکتر معظمى و سایر آقایان موافق است.

نایب رئیس - آقاى مکى‏

خسرو قشقایى - ما اصولاً پیشنهادمان را پس گرفتیم.‏

مکى - بنده پس از تصویب اضافه اعتبارات دولت هم اگر بودجه مجلس بخواهد مطرح شود مخالفم دلیل مخالفتم هم این است که تبعیض‌هایى در این کمیسیون شده است عده‌اى از کارمندان مجلس هستند که نهایت فداکارى را کرده‌اند اینها موقع ترفیع‌شان است عده‌اى هستند بنده خودم در کمیسیون عرایض هستم اینها جان کنده‌اند از اول سال تا به حال 12 هزار نامه به مجلس آمده است که اینها به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده‌اند داده‌اند و جواب گرفته‌اند و به شاکی‌ها ابلاغ کرده‌اند اینها را آمده‌اند حق‌شان را پایمال کرده‌اند چند نفر از آقایان اعضاى کمیسیون محاسبات هم به این عمل اعتراض کردند و استعفا داده‌اند این بودجه با این تبعیضاتى که شده به هیچ‌وجه قابل طرح نیست و بنده با این خاصه خرجی‌هایى که شده مخالف هستم و مى‌آیم تمام این حرف‌ها را مى‌گویم.

معتمددماوندى - آقاى مکى کى کرده در هیأت رئیسه تمام کارها به جا شده ما پنجاه مرتبه گفتیم کسى نشنید.

مکى - شما باید بگویید که در هیأت رئیسه عضو هستید شما باید مى‌گفتید.

معتمددماوندى - ما پنجاه مرتبه گفتیم و کسى نشنید.

مکى - شما رأى گرفته‌اید که در هیأت رئیسه جلو کارهاى غلط را بگیرید شما خودتان مى‌خواستید بگویید اگر نمى‌شنیدند مى‌خواستید استعفا بدهید.

2- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافى‏

نایب رئیس - چون آقایان پیشنهاد دهندگان موافقت فرمودند بودجه مجلس بعد از اضافات مطرح شود گزارش کمیسیون بودجه مربوط به اضافات قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت دارایى لایحه شماره 7811 - 29/11/31 دولت راجع به چند فقره اعتبار اضافى براى پرداخت اضافه حقوق مستخدمین جزو دون پایه و احتیاجات دیگرى را که پیش آمده مورد مطالعه قرار داده و پس از توضیحات نماینده دولت قسمتى از ماده واحده پیشنهادى را از لحاظ فوریت آن به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد:

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود اضافه اعتبارات ذیل را از محل درآمد عمومى کشور پرداخت نماید.

1- اعتبار اضافه حقوق سال 1328 کارمندان دون پایه 10000000 ریال‏.

2- اعتبار اضافه حقوق یازده ماهه سال 1330 خدمتگزاران جزو کارمندان دون پایه 3570000 ریال.

3- اعتبار اضافه حقوق سال 1331 خدمتگزاران جز و کارمندان دون پایه 39000000 ریال.

4- اعتبار اضافه حقوق سال 1330 مستخدمین جز وزارت پست وت لگراف در شهرستان‌هاکه در سال 1331 نیز باید پرداخت بشود ولى به واسطه نبودن محل در بودجه مربوطه پرداخت نشده 3200000 ریال.‏

5- اضافه اعتبار دانشگاه از بابت حقوق و حق‌التدریس معلمین شعبه مهندسى نفت در دانشکده فنى براى شش ماه آخر سال 1331 - 655740 ریال.

6- اضافه اعتبار دانشکده پزشکى ازبابت حقوق و مزایاى 48 نفر فارغ التحصیل آموزشگاه‌هاى پرستارى و رادیولوژى در سه ماهه آخر سال 1331 - 274140 ریال.

7- اضافه اعتبار وزارت بهدارى از بابت حقوق و مزایاى یک ماهه اسفند 1331 هیجده نفر فارغ التحصیل‌هاى آموزشگاه عالى پرستارى و حقوق و مزایاى نه ماهه آخر سال 1331 شصت و نه نفر بهدار و ده نفر ماماى روستایى 2008000 ریال.

8- اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت در سال 1331 - 3000000 ریال - جمع 93887880 ریال.

نود و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ریال.

رئیس کمیسیون بودجه - دکتربقایى کرمانى.

نایب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - موضوع فشارى که به طبقه ضعیف کارمندان دولت وارد شده یک موضوع تأثرآورى است که من تعجب می‌کنم تا به حال چرا به فکر این طبقه نبوده‌اند چندى پیش من در وزارت دادگسترى رفتم همکارهاى قدیمى من و رفقاى کارمند جزیى که در آنجا بودند حقیقتاً مانع از عبور و مرور من در راهروها شده بودند و داد و فریاد داشتند و حرف‌شان هم حسابى بود مى‌گفتند آنها که مقامات عالى دارند اضافات و حقوق‌شان محفوظ است ولى این طبقه‌اى که بیش از دیگران زحمت مى‌کشند این مستخدمین سرپایى حقوق و مزایا و کمک خرجى که به آنها داده شود داده نشده اخیراً در نتیجه این تشنجات همچو لایحه‌اى آمده‌اى و من نفهمیدم که تفاوت عملى که بین لایحه دولت و این گزارش کمیسیون بودجه است یک مبلغ معتنابهى است و در خود همین قسمت هم یک خاصه خرج‌هایى شدن را بنده موافق نیستم یک قسمت‌هایى است که لازم است و باید زودتر انجام شده باشد آن قسمت اول اعتبار اضافه اعتبار سال 28 کارمندان دون پایه قسمت سوم اعتبار اضافه حقوق سال 331 خدمتگزاران جزو کارمندان دون پایه اعتبار اضافه حقوق سال 1330 مستخدمین جزو وزارت پست و تلگراف در شهرستان‌ها که در  سال 1331 باید پرداخت بشود ولى به واسطه نبودن محل پرداخت نشده اینها قسمت‌هایى است که باید شده باشد و تأخیر شده یک قسمت دارد اضافه اعتبار دانشگاه از بابت حقوق و حق‌التدریس معلمین شعبه مهندسى نفت در دانشکده فنى براى 6 ماهه آخر سال 1331- 6 اضافه اعتبار دانشکده پزشکى از بابت حقوق و مزایاى 48 نفر فارغ التحصیل‌هاى آموزشگاه پرستارى در سه ماهه آخر سال 31 من در قسمت دانشگاه آنچه از دور مطالعه می‌کنم با اوضاعى که باید از دانشگاه انتظار داشت تطبیق نمی‌کند یک قسمت اوضاع دانشگاه شده است مثل مقام‌هاى دوره ناصرى و مظفرى مثلاً یکى استاد حقوق است ولى یک سال در اروپا و امریکا به فکر کارهاى خودش است و این کرسی‌ها همین طور احتکار مى‌شود به علاوه استاد مقام عالى و ارجمندى دارد که باید ساعات کمى براى تدریسش معین بشود و سایر ساعاتش مشغول مطالعه باشد مشغول تتبع باشد مشغول جمع‌آورى اطلاعات جدید علمى باشد که به درد محصلین زیر دستش بخورد و تربیت بشوند نه این که وزیر بشود وکیل بشود مأمور بشود در تمام کمیسیون‌ها وارد باشد تمام مشاغل براى او آزاد

+++

باشد، باید انحصار داشته باشد کرسى معلمى به آن اشخاصى که قناعت کنند به کرسى معلمى نه این که منصب و مقام باشد و از این مقام کرسى و احترامى که استاد و معلم دارد سوء‌استفاده بشود و حقوق‌هایى بگیرند و بروند کارهاى دیگرى بکنند من اصولاً با این فکر موافق نیستم در این مملکت استاد کم داریم معلم کم داریم به معلم احتیاج داریم ما براى احترام آنها هر چه حقوق و مزایا برایشان لازم باشد با کمال احترام باید تصویب بکنیم مشروط به این که منحصر باشد کارشان به این کرسى نه این که یک پله ترقى براى آنها باشد این اشخاص در دانشگاه یک کرسى دارند و فردا همین کرسى باعث مى‌شود که آقا وزیر بشود این سیاست بازى دانشگاه را خراب می‌کند ما باید دانشگاه به معنى خودش داشته باشیم استاد و معلم که احترام دارد باید به وظایفى که به او محول شده و اجتماع به او سپرده باید منحصراً به آن بپردازند نه این که به کارهاى دیگر بپردازد و این کرسى پله و نردبان ترقى او باشد این مافوق ترقى است مافوق مقامات است این جا را نباید پله قرار بدهند براى جاهاى دیگر و مدارس و شاگردان ما سرگردان و ویلان در کوچه‌ها بچرخند ما اگر توجه بیشترى به دانشگاه کرده بودیم یعنى اساتید مقام و احترام خودشان را رعایت کرده بودند و آنجا را پله و نردبان مقام سیاسى خودشان قرار نداده بودند این همه هوو جنجال در دانشگاه ما پیدا نمى‌شد استادهاى ما می‌روند کنار دانشیارها و کمک استادها باید مدارس را بچرخانند دانشکده را باید بچرخانند من در این که قاطى کرده‌اند آن قسمت واجب را با این قسمتى که باید در آن مطالعه کرد از این جهت اظهار مطلب کردم یک قسمت‌هایى هم هست مربوط به اینجا است که در آن هم باید بیشتر مطالعه بشود اینجا اضافه اعتبار وزارت بهدارى را در نظر گرفته‌اند خوب وزارت فرهنگ هم اضافه اعتبار لازم دارد لازم است سایر وزارتخانه‌ها هم لازم دارند این را قاطى کردن با این حقوق و مزایاى مستخدمین و دون پایه‌هاى یعنى اشخاصى که زحمات زیاد داشته‌اند و حقوق آنها باید محفوظ باشد و باید از آنها حمایت بشود. آنها را قاطى بکنند با یک اضافه اعتبارهایى که وزارتخانه‌ها می‌خواهند این به عقیده من مناسب نبوده این را خواسته‌اند شتر و گربه را به هم ببندند و با هم معامله کنند و من با این طرز موافق نیستم (ناظرزاده - اینها استخدام شده‌اند حقوق‌شان پرداخت نشده) در هر وزارتخانه‌اى هستند در بودجه‌اش منظور کنند.

4- تقدیم لایحه تمدید فرماندارى نظامى در تهران به وسیله آقاى معاون وزارت دفاع ملى

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دفاع ملى‏

معاون وزارت دفاع ملى (سرلشگر مهنا) - لایحه تمدید فرماندارى نظامى در شهرستان تهران براى مدت 3 ماه تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

نایب رئیس - طبع و توزیع مى‌شود.

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافى

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى (قریب) - تذکراتى که جناب آقاى حائرى‌زاده در اینجا فرمودند البته به موقع خودش بسیار مفید است و استفاده هم خواهد شد ولى بنده خواستم عرض بکنم که این لایحه کمتر ارتباط داشت با فرمایشات ایشان این که اضافه حقوق مال مستخدمین جز و اعضاى دون پایه تأخیر شده البته به واسطه نبودن اعتبار بوده است کما این که ملاحظه فرمودید مال اضافه حقوقشان آنچه که مربوط بوده است به سال 29 چون در بودجه اعتبار داشته پرداخت شده متأسفانه در سنوات اخیر به واسطه مضیقه مالى البته همان طور که کمال جدیت را داشته دولت که اضافه حقوق مستخدمین را بپردازد متأسفانه مقدور نبوده ولى براى مستخدمین جز همین طور در سال 28 اعتبار کافى بود که به مستخدمین جز پرداخت بشود ولى مستخدمین دون پایه اضافه حقوقشان باقى مانده بود در سال 1330 و همین طور در سال 1331 همان طورى که خاطر آقایان مستحضر است بودجه به تصویب نرسید و با یک دوازدهم عمل شد و اضافه اعتبارى نبود بنابراین چون وضع آنها فوق‌العاده مورد توجه بود و مورد علاقه نمایندگان محترم هم بود (صحیح است) و مکرر هم توصیه مى‌فرمودند که اقدام بشود (صحیح است) بنابراین پیشنهاد شدکه اضافه حقوق معوقه این چند ساله مستخدمین جزو دون پایه پرداخت شود تا این که انشاء‌الله گشایشى پیدا شود و نسبت به سایر مستخدمین هم با توجهى که آقایان نمایندگان محترم دارند فکرى بشود و اقدام به عمل آید اما راجع به قسمت تأسیس شعبه نفت فرمایشات نماینده محترم البته مربوط به امور استخدامى است ما این پیشنهادى که کرده بودیم راجع به مخارج یعنى حقوق استادان و دانشیارانى است که در اینجا در این شعبه تدریس می‌کنند و این شعبه به واسطه احتیاج مفرطى که ما داشتیم براى متخصصین قسمت نفت تأسیس شده و مى‌بایستى که حقوقشان حق‌التدریس‌شان پرداخت شود و البته این براى 6 ماهه آخر سال است راجع به قسمت بهدارى هم که مى‌فرمودند این مال مخارج آموزشگاه پرستارى است و آموزشگاه رادیولوژى که مورد کمال احتیاج بوده و تأسیس هم شده و فارغ‌التحصیل‌هاى آنجا که مال دوره گذشته بوده الان مشغول خدمت هستند و البته سزاوار نبود که حقوق آنها معوق بماند آن چند ماهه که پرداخت نشده به واسطه نداشتن اعتبار بوده به این مناسبت است که تقاضاى اضافه اعتبار شده که با توجه آقایان نمایندگان محترم تصویب بشود.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - در این که بى‌نظمى در بودجه دولت‌ها از چندین سال به این طرف دیده می‌شده و هنوز هم دیده مى‌شود حرفى نیست ولى در این لایحه اضافات که تقدیم مجلس شوراى ملى شده مخصوصاً در دو قسمتش کاملاً به جا و بسیار شایسته است یک قسمت ماده 6 اضافه اعتبار دانشکده پزشکى است که در این باب بنده محتاج نمى‌بینم تصدیع داده باشم براى این که همه آقایان معترف هستند به این نکته که دانشکده پزشکى و دانشکده‌هاى پزشکى کشور ما از نظر تعداد شاگرد و فارغ‌التحصیل و دکترى که همه ساله بیرون می‌دهند با در نظر گرفتن نسبت جمعیت و کثرت جمعیت خیلى کم است و هر قدر کمک به دانشگاه پزشکى بشود از هر قسم و هر جهت لازم است و این مقدار کمک‌هایى که هم مى‌شود مکفى به نظر نمى‌رسد در قسمت ماده 7 اضافه اعتبار وزارت بهدارى هم از بابت حقوق و مزایاى 18 نفر فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه عالى پرستارى است که خاطر آقایان محترم باید مسبوق باشد که در عین حال که به نام فارغ‌التحصیل آموزشگاه عالى پرستارى نامیده می‌شوند از وجودشان تحت عنوان فن مامایى هم استفاده مى‌شود به علاوه امور تزریقات را آنها در مریض‌خانه‌ها و درمانگاه‌ها انجام می‌دهند و حقاً و انصافاً شایسته است به این کارمندانى که جانشان دائما در معرض خطر بیمارى‌هاى مسرى و واگیردار است کمکى بشود یک قسمت هم در تبصره 5 این لایحه است (عده‌اى از نمایندگان تبصره‌ها نیست) (ناظرزاده - تبصره‌ها را پس گرفتند که زودتر تصویب بشود) پس مطالب بنده راجع به تبصره‌ها مى‌ماند براى موقعى که مطرح می‌شود عرض کنم عجالتاً در مورد کارمندان وزارت بهدارى و اضافه اعتبار پرستاران فارغ‌التحصیل آنچه که به نظر بنده می‌رسد به عرض رساندم و آنچه که احساس کردم مثل این است که آقایان نمایندگان محترم هم همه موافق هستند.

نایب رئیس - پیشنهادى رسیده که قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از مذاکره یک موافق و یک مخالف رأى گرفته شود. کهبد.

نایب رئیس - آقاى کهبد بفرمایید.

کهبد - با توضیحاتى که نماینده محترم آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى دادند و همین طور جناب آقاى معاون وزارت دارایى و از طرف دیگر جناب آقاى حائرى‌زاده هم مخالفت اصولى با خود لایحه نفرمودند و تصویب این لایحه هم آن طور که بنده حس می‌کنم مورد علاقه عموم نمایندگان محترم است (صحیح است) بنابراین چون وقت زیادى هم نداریم بنده خواستم تمنى کنم در کلیات به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود (یک نفر از نمایندگان - ماده واحده است کلیات ندارد) تا اگر آقایان نظر اصلاحى داشتند پیشنهاد بکنند این بود که از آقایان تقاضا کردم به کفایت مذاکرات رأى بدهند.

نایب رئیس - آقاى ناظرزاده‏

ناظرزاده - در هر جلسه مجلس که یک قدم مفیدى به نفع مردم در آن جلسه برداشته می‌شود بنده واقعاً از صمیم قلب خوشحال می‌شوم یکى از آن جلسه‌ها همین امروز است که بحمدالله دولت موفق شده اضافات یک عده از کارمندان جز را بپردازد و این مژده‌اى است (حاج سید جوادى - بنده یک عرضى دارم باید معلوم شود که این تلفونچى‌ها کارمند دولت هستند یا نیستند) البته براى آنها هم فکرى بشود کاش وضع مالى دولت الان طورى بود که مجلس اضافات و ترفیعات تمام کارمندان را تصویب می‌کرد و امیدوار هستیم که وضع مالى دولت بهتر بشود تا تمام کارمندان دولت نگرانی‌شان رفع بشود اما توضیحى که بنده خواستم اینجا بدهم راجع به آموزشگاه عالى بهداشتى کرمان است که اگر جناب آقاى وزیر فرهنگ هم توجه بفرمایند مدتى است این وعده به کرمان داده شده که یک آموزشگاه عالى بهداشتى در کرمان تأسیس شود و با احتیاجى که کرمان به این موضوع دارد انتظار مى‌کشیدیم که حتى پارسال و پیارسال این کار عملى بشود ولى این کار به تأخیر افتاده خوب بود که وزارت فرهنگ توجهى به این کار مى‌کرد که این آموزشگاه عالى کرمان هم اضافه می‌شد و این قدر مردم مراجعه نمی‌کردند بنده توجه وزارت فرهنگ را جلب می‌کنم که با توجه به سوابق امر و احتیاج مردم کرمان به آموزشگاه عالى بهدارى بذل توجه بفرمایند.

نایب رئیس - آقایانى که موافق کفایت مذاکرات هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت مى‌شود دو پیشنهاد شبیه هم رسیده که آقایان توجه بفرمایند هر دو خوانده مى‌شود و به عقیده بنده پیشنهاد آقاى ذکایى جامع‌تر است توجه بفرمایید قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره - وجوهى که در سال جارى براى ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى اختصاص داده شده تا آخر سال 1332 قابل پرداخت است.

نبوى - نجفى - فرزانه - غروى - شهاب خسروانى - و یک عده امضاى دیگر

+++

(پیشنهاد دیگرى هم به شرح زیر قرائت شد)

تبصره - اعتباراتى که براى ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى از محل اعتبار ساختمان کل کشور از محل صدى نیم بهداشت و یا از محل موجودى اوقاف ضمن بودجه 1329 منظور شده و تاکنون به مصرف نرسیده تا آخر سال 1332 قابل تعهد پرداخت خواهد بود. ذکایى‏

نایب رئیس - آقایان اگر موافق باشند این پیشنهاد آقاى ذکایى مطرح شود آقاى ذکایى بفرمایید توضیح بدهید.

خلخالى - یک پیشنهاد شبیه این هم هست بفرمایید آن را هم قرائت کنند.

فرزانه - 29 مورد ندارد 30 را قبول کنید.

ذکایى - البته خاطر آقایان نمایندگان محترم هست که اعتباراتى که براى ساختمان داده مى‌شود و در نقاط سردسیر از قبیل آذربایجان فصل ساختمان در حدود 4 ماه یا 5 ماه است که با این همه تشریفات بقیه آن می‌ماند براى سال بعد و در سال آتیه هم سال مالى منقضى شده و همان تشریفات باعث مى‌شود که این ساختمان‌ها همین طور نیمه تمام بماند (صحیح است) و همین طور دارد از بین می‌رود (صحیح است) به عقیده بنده آقایان موافقت بفرمایند (خلخالى - ما هم پیشنهاد داریم که 29 را حذف کنند) (شبسترى - 29 بودجه مصوبه دارد) موافقت بفرمایید که اعتبارات تا سال 32 قابل مصرف باشد آن وقت ساختمان‌هاى فرهنگ و بهدارى اینها را تمام بکنند و یک خسارات بیشترى دیگر وارد نشود (فرزانه - عبارت سال 29 را حذف بفرمایید)

کهبد - نوشته شود باقیمانده سنواتى قابل مصرف است‏.

شبسترى - 29 باید باشد چون غیر از 29 ما بودجه مصوب نداریم.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - عرضى ندارم.

نایب رئیس - آقاى دکتر کیان‏

دکتر کیان - البته آقایان محترم توجه دارند که اعتبار ساختمانى که فعلاً مورد بحث است در کشور فقط اعتباراتى است که ضمن بودجه سال 1329 تصویب شده براى این که نه در سال 30 و نه در سال 1331 و نه هنوز براى سال 32 بودجه که مربوط به ساختمان باشد به تصویب نرسیده بنابراین آنچه که مورد بحث است اعتبارات ساختمانى در 1329 است که از محل اعتبار ساختمانى کل کشور یا از محل صدى نیم بهداشت یا از محل موجودى اوقاف باشد منظور شده در بودجه 29 و تصویب شده که طى یک مقرراتى بین شهرستان‌ها تقسیم شود و مقدارى هنوز به مصرف نرسیده آنهایى که تاکنون به مصرف نرسیده از این تاریخ تا آخر سال 32 قابل مصرف باشد بنابراین کلمه 29 را نمی‌توان از این حذف کرد براى این که اگر حذف کنیم دیگر اصلاً به اعتبار معینى برگشت نخواهد کرد و مورد عمل نخواهد داشت و سال 30 و 31 و 32 هم نمی‌شود اضافه کرد براى این که آنها اصلاً بودجه مصوبى ندارند بنابراین بهتر است همین طور که این تبصره پیشنهاد شده تصویب بفرمایند البته بعضى از آقایان نمایندگان عقیده دارند که صرف‌نظر از اعتبارات مربوط به ساختمان‌هاى فرهنگى و بهداشتى سایر اعتباراتى هم که در بودجه 29 براى ساختمان‌هاى ادارى و غیرذالک مرکز و شهرستان‌ها تصویب شده بود آن را هم اگر مصرف نشده است تا آخر سال 32 قابل مصرف باشد این را هم اگر بخواهید می‌توانید کلمه (و سایر اعتبارات ساختمانى) را هم اضافه بفرمایید ولى کلمه 29 را نمى‌شود حذف کرد حالا بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى ذکایى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (پیشنهاد آقاى اخگر به شرح ذیل قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم در بند یک ماده واحده بعد از عبارت دون پایه عبارت خدمتگزاران جز اضافه شود. اخگر.

نایب رئیس - آقاى اخگر

اخگر - در ماده واحده نوشته شده.‏

1- اعتبار اضافه حقوق سال 1328 کارمندان دون پایه اسمى از خدمتگزاران جز برده نشده در صورتی که در بند دو اسم برده شده در بند یک اسم برده نشده (یکى از نمایندگان - به مستخدمین جز داده شده) اگر داده باشند باید توضیح بدهند.

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - مال مستخدمین جز پرداخت شده و مال دون پایه فقط باقى است.

اخگر - بسیار خوب پس مى‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى اخگر به شرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در بند دو ماده واحده به جاى عبارت حقوق 11 ماهه 12 ماهه نوشته شود.

نایب رئیس - آقاى اخگر

اخگر - در بند دو نوشته شده اعتبار 11 ماهه در صورتی که سال 12 ماه است اگر یک ماه به جهتى داده شده یا نباید داده بشود توضیح داده شود و الا سال 12 ماه است (یکى از نمایندگان - مجوز پرداخت 11 ماه است) آن وقت مطلب دیگرى که هست این است که سال 29 هم از قلم افتاده است در صورتی که سال 28 و سال 30 هست 31 هم هست 29 اصلاً منظور نیست اگر جهتى دارد بفرمایند و الا نوشته شود.

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - اولاً در قسمت اول این که دون پایه قید شده است براى این قسمت دوم راجع به سال 1329 همان طور که بنده عرض کردم به طور کلى مال مستخدمین جزو دون پایه پرداخت شده سال 1328 که 11 ماهه است براى این است که یک ماهش پرداخت شده یعنى احتساب شده ماه اول را باید بابت تقاعد بدهند آن به منزله پرداخت است یک ماهه پرداخت شده است بنابراین 11 ماه اعتبارش را خواسته‌ایم.

نایب رئیس - آقاى اخگر پس مى‌گیرید؟

اخگر - بنده قانع شدم پس گرفتم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى گنجه به شرح ذیل قرائت شد)

تبصره زیر را پیشنهاد مى‌کنم.‏

وزارت فرهنگ مى‌تواند مازاد اعتبار ماده 14 بودجه‌هاى فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس برساند. گنجه‏

دکتر کیان - خوب پیشنهادى است‏.

بعضى ازنمایندگان - مخالفى نیست.‏

نایب رئیس - آقاى گنجه بفرمایید.

گنجه - اگر مخالفى نیست رأى بگیرید.

نایب رئیس - بفرمایید توضیح بدهید.

گنجه - یکى از نواقص عمده فرهنگ در شهرستان‌ها مسئله ساختمان است (صحیح است) و این شاید در ولایات ما در شهرستان‌ها اولین و مهمترین مسئله‌ای است که مجلس بایستى متوجه باشد و هر چه می‌تواند و از هر محل مى‌تواند براى ساختمان مدارس یک فکرى بکند (صحیح است) ماده 14 بودجه عبارت از تعمیرات و کرایه است اغلب این تعمیرات به عمل نمى‌آید و مورد مصرف پیدا نمی‌کند بنده پیشنهادم این است که از آن محل هر چه باقى ماند بتوانند براى مصرف ساختمان‌هاى مدارس برسانند (صحیح است) و من تصور می‌کنم که آقاى وزیر فرهنگ هم مخالف نباشد (ناصر ذوالفقارى ساختمان همان شهرستان) بله ساختمان همان محل بنابراین تصور می‌کنم که از آقایان هم کسى مخالفى نباشد (صحیح است)

وزیر فرهنگ - بنده هم موافقم.‏

نایب رئیس - آقاى بهادرى مخالفید بفرمایید.

بهادرى - مطلبى که جناب آقاى گنجه فرمودند واقعاً مطلب اساسى است و من هم می‌خواستم چند بار این مطلب را تأیید کنم و به عرض مجلس برسانم و راجع به این ساختمان‌هاى نیمه کاره به دفعات بنده تذکر داده‌ام پیشنهاد داده‌ام حتى دولت هم قبول کرده است ولى تا حال اقدامى نشده است مخصوصاً دانشگاه تبریز سه سال است که ساختمانش نیمه کاره مانده و استدعا می‌کنم که به آنجا توجهى بفرمایند ضمناً کارمندان دولت و مأمورین آذربایجان شرحى فرستاده‌اند که از این فرصت استفاده می‌کنم و تقدیم مقام ریاست می‌کنم (گنجه - جمله (در همان محل را) که فرمودند اضافه شود بنده قبول می‌کنم)

نایب رئیس - مجدداً قرائت مى‌شود.

(با اصلاحى که شد به شرح زیر قرائت شد)

وزارت فرهنگ مى‌تواند مازاد اعتبار ماده 14 بودجه‌هاى فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند.

گنجه - آقایان مى‌فرمایند که نوشته شود مکلف است به جاى (می‌تواند) نوشته شود (مکلف است).

نایب رئیس - یک دفعه دیگر قرائت مى‌شود.

(به طریق زیر خوانده شد)

وزارت فرهنگ مى‌تواند مازاد اعتبار ماده 14 بودجه‌هاى فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند (صحیح است)

نایب رئیس - آقایانى که موافقند با پیشنهاد آقاى گنجه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم در قسمت 6 اضافه شود فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه پرستارى به شهرستان‌ها فرستاده شوند. ملک‌مدنى‏

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى بفرمایید.

ملک‌مدنى - عرض کنم این موضوع را در کمیسیون بودجه هم ما صحبت کردیم آقایان هم شاهدند متأسفانه مطالبى که گاهى گفته مى‌شود وقتى قانون می‌گذرد به دست اجرا گذاشته مى‌شود آن طورى که مردم ولایات انتظار دارند عمل نمی‌شود دلیلش هم اشکال در دولت نیست اشکال در افرادى است که مى‌خواهند به ولایات بفرستند الان اگر شما صورت از آقاى وزیر فرهنگ بخواهید خیلى نقاط هست که تا به حال که چهار پنج ماه از سال گذشته هنوز دبیر فرستاده نشده (صحیح است) مأمورین به هیچ‌وجه نمی‌خواهند از تهران بروند بیرون براى این که متأسفانه مزایاى تهران به قدرى شده و ولایات به قدرى انحطاط پیدا کرده که شهرستان‌هاى بزرگ مثل تبریز و شیراز و مشهد و اصفهان هم اصلاً با تهران قابل مقایسه نیست تمام وسایل زندگى در تهران

+++

فراهم شده اشخاص هم از تهران بیرون نمی‌روند مردم ولایات آقا مالیات و عوارض می‌دهند مردم ولایات ماها را فرستاده‌اند آمدیم اینجا که حقوق موکلین‌تان را حفظ بفرمایید (معتمددماوندى - در قانون هست) با این که در قانون هم هست نمی‌روند این را که بنده اینجا پیشنهاد کردم باید جزو قانون بشود که مجبور بکنند آنها را بفرستند بیمارستان‌هاى شهرستان‌ها نه پرستار دارند نه قابله و ماما دارند آقایان همه واقفند جاهاى بزرگ را بنده عرض مى‌کنم مثل اراک مثل قزوین حالا شهرستان‌هاى کوچک مثل نقاط ماها که هیچ هر چه می‌گوییم آنچه که به جایى نمى‌رسد فریاد است بنده می‌خواستم استدعا کنم در این موقعى که دولت آمده و یک مزایایى قائل شده است و آموزشگاهى درست شده در قانون قید کنیم که اینها حتماً به ولایات بروند تهران به قدر خودش از تمام قسمت‌ها کاملاً بهره‌مند شده است و هیچ احتیاجى ندارد آقا نباید ولایات را خراب کرد و تهران را آباد کرد الان این طور شده اگر شما امتیاز را براى مأمورین ولایات قائل بشوید کسى در تهران نمى‌ماند الان درست معکوس است البته در شهرستان‌ها در ولایات سینما نیست وسایل تفریح و زندگى و خوشگذرانى نیست در غالب قصبات دور افتاده چراغ برق نیست مأمورى که می‌خواهد برود در یک نقطه‌اى. در یک شهر کوچکى باید این محرومیت‌ها را داشته باشد ولى مردم ولایات هم مردم این مملکت هستند از دولت از مجلس شوراى ملى انتظار دارند که در این مواقع لااقل آن احتیاجات اولیه‌شان را تأمین کرده باشند این است که بنده این پیشنهاد را کردم و این توضیح را عرض کردم. یک مطلبى را جناب آقاى حاج سید جوادى فرمودند و بنده هم مى‌خواستم عرض کنم جناب آقاى معاون وزارت دارایى این تلفن‌چیها وضعشان نامعلوم است اینها معلوم نیست که جز مستخدمین جزئند؟ جز مستخدمین دون پایه هستند؟ جز کارمندان رسمى هستند؟ هیچ نوع امتیاز و مزایایى براى اینها پیش‌بینى نشده البته به همه آقایان هم گویا مراجعه کرده‌اند و چون آقاى حاج سید جوادى فرمودند و صحیح هم فرمودند به بنده هم صبح دو سه نفر تلفن کردند به نمایندگى از طرف تلفن‌چیها می‌خواستم آقاى قریب معاون وزارت دارایى توضیحى بدهند که ببینیم وضع آنها از بابت این اضافات چیست و وضع آنها هم روشن بشود چه کمکى برایشان کرده‌اند آنهایى که طبقه زحمتکش هستند آنها هم واقعاً خوشوقت بشوند که در این شب عید استفاده می‌کنند از این مزایایى که مجلس و دولت براى کارمندان قائل شده است.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - مطالبى که اینجا آقاى ملک‌مدنى فرمودند محتاج به تجزیه و تفکیک است در این که شهرستان‌ها و ولایات و ایالات از حیث پرستار و پزشک و ماما در زحمت و مضیقه هستند حرفى نیست و در حقیقت این یک بلیه‌اى است که اغلب و اکثر از آقایان مبتلا هستند و در حوزه‌هاى انتخابیه گرفتار نداشتن جراح و پزشک و ماما و پرستار هستند ولى در عین حال انصاف و وجدان را هم بایستى قاضى و حکم قرارداد جناب آقاى ملک‌مدنى آن مثل معروف که سواره از پیاده خبر ندارد و سیر از گرسنه را فراموش نکنید جنابعالى ضمن این لایحه اضافات پیشنهاد مى‌کنید تحت یک تبصره‌اى که فارغ‌التحصیل آموزشگاه‌هاى پرستارى به شهرستان‌ها بروند بنده هم موافقم ولى با گفتن یک جمله و یک سطر و دو سطر به این صورت بدون در نظر گرفتن حوایج یک دخترى که سرپرست ندارد و از خانواده آمده بیرون با یک ثمن بخس و حقوق کم به شهرستان‌ها پرستار فرستادن مشکل است با فرس ماژور و ژاندارم تحت‌الحفظ فرستادن یک بانوى ماما و یا یک دختر پرستار به یک شهرستان در بدو امر عملاً خالى از اشکال است یعنى با پس گردنى بفرستندش ولى چون خود جنابعالى شخص منصفى هستید مخاطب شخص جنابعالى را قرار مى‌دهم آیا با این حقوق غیرمکفى که وزارت بهدارى به یک پرستار می‌دهد یعنى با ماهى 90 تومان حقوق یک دختر فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستارى در یک شهرستان هم مى‌تواند غذا بخورد هم مسکن تهیه کند هم لباس داشته باشد؟ این محال است و باز باید برگردم به همان مثل که عرض کردم سواره از پیاده خبر ندارد و سیر از گرسنه و الا بنده هم مذغن و معترفم به این که در شهرستان‌ها پرستار نداریم پزشک به اندازه کافى وجود ندارد و بالاخص جراح نداریم ولى استدعا می‌کنم در مورد بانوان که یک اوضاع و احوال اخلاقى دارند که باید به آن اوضاع و احوال اخلاقى هم توجه بشود این طور با فرس ماژور نمى‌شود با ماهى نود تومان حقوق یک دخترى را بدون در نظر گرفتن اطراف و جوانب کار با پس گردنى بفرستند به شهرستان‌ها این عملى نیست و عمل هم نمى‌شود.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى پس مى‌گیرید یا رأى بگیریم؟

ملک‌مدنى - عرض کنم در قانون سابق مدت تعیین شده دو سال بنده پیشنهاد مجدد کردم که 2 سال به شهرستان‌ها بروند بیانات آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى متأسفانه قانع کننده نبود ایشان با این که وکیل شهرستان‌ها هستند حق این بود که از مردم شهرستان‌ها حمایت می‌کردند (دکتر فقیهى - اوضاع و احوال را باید در نظر گرفت (نادعلى کریمى - علت وکیل غیرمحلى همین است) بنده پیشنهاد کردم که مدت را دو سال قرار بدهند به علاوه در قانون هم هست نود تومان حقوق هم که فرمودند هیچ همچو چیزى نیست 90 تومان حقوق نیست و این قدر نمى‌گیرند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى یک دفعه دیگر قرائت مى‌شود.

(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

مهندس غروى - آقا این پیشنهاد را واضحتر بنویسید ما رأى می‌دهیم این مبهم است.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند یک مرتبه دیگر پیشنهاد قرائت مى‌شود.

(با اصلاحى که به عمل آمد مجدداً به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم در قسمت 6 اضافه شود فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه پرستارى براى مدت 2 سال به شهرستان‌ها فرستاده شوند.

دکتر کیان - یک کلمه (لااقل) هم اضافه کنید.

ملک‌مدنى - اجازه بفرمایید این سابقه دارد باید دو سال در ولایات باشند.

معتمددماوندى - یعنى پس از دو سال باید برگردند به مرکز؟

ملک‌مدنى - سابقه دارد در قانون قبل هست که باید دو سال در ولایات باشند و بنده حرفى ندارم که لااقل را اضافه کنند.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى با اضافه (کلمه لااقل) آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى نادعلى کریمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم اسم کارمندان حکمى و قراردادى در آخر بند سه از ماده واحده اضافه شود. کریمى‏

چند نفر از نمایندگان - پیشنهاد خرج است.‏

نایب رئیس - آقاى کریمى‏

نادعلى کریمى - عرض کنم آقایان توجه دارند وضع مشکلى که امروز براى کشور ما پیش آمده است اختلاف شدید طبقاتى است مسلماً آقاى سهام‌السلطان بیات 12 هزار تومان حقوق مى‌گیرد در ماه یک کارمند دون پایه یا حکمى 90 تومان حقوق می‌گیرد این نسبت گمان نمی‌کنم در هیچ جاى دنیا باشد 90 تومان یک مأمور دولت حقوق مى‌گیرد 12 هزار تومان یک مأمور دیگر (صحیح است) در میان این لایحه‌اى که دولت آورده است به مجلس براى اضافات اسم کارمندان جزو خدمتگزاران جز هست اما اسم قراردادی‌ها و حکمی‌ها نیست یک عده‌اى در این دستگاه دولت دارند خدمت می‌کنند که حقوقشان نود تومان صد تومان صد و بیست تومان است آقایان یک فکرى به حال اینها بکنید ببینید شما با ماهى هزار و صد و خورده‌اى حقوق مجلس اداره می‌شوید غیر از این که آنهایى که دارید یک مقدارى هم از جیب خود مى‌گذارید آن وقت چطور اینها اداره مى‌شوند؟ چرا دولت فکرى به حال خدمتگزاران جزو دون پایه و قراردادى نمی‌کند بنده چون سابقه خدمت دولتى ندارم درست این اسامى را از هم تمیز نمی‌دهم باید بنویسم چرا دولت فکرى به حال اینها نمى‌کند اصلاح مملکت فقط بیرون کردن از ادارات نیست بلکه باید وضع کارمندان را یک جورى قرار داد که بتوانند با آن حقوق خودشان را اداره کنند بنده این پیشنهادى را که دادم منظورم این نبود که الان اینجا تصویب بشود چون می‌دانم این پیشنهاد پیشنهاد خرج است بنده پیشنهادم را پس مى‌گیرم ولى خواستم دولت را به این قسمت متوجه کنم که به این طبقه از خدمتگزاران باید نهایت دقت و رعایت بشود (احسنت)

نایب رئیس - پس گرفتید؟

کریمى - بله‏

نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى نبوى به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به عنوان مکمل پیشنهاد جناب آقاى ذکایى به ماده واحده اضافه شود.

تبصره - وجوه ساختمانى سال 1331 تا آخر سال 1332 قابل پرداخت است. نبوى‏

نایب رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - راجع به پیشنهاد جناب آقاى ذکایى آن پیشنهادى که اول تقدیم کرده بودند به مقام ریاست یک سوء‌تفاهمى پیدا شد در آن پیشنهاد ایشان مرقوم فرموده بودند سال 30 و 31 و 29 آقایان به استناد این که بودجه‌اى در سال 30 و 31 تصویب نشده گفتند که این کلمه 30 و 31 را حذف کنند و 29 کافى است در حالى که عملاً بنده معتقدم که این طور نیست در سال 31 از نظر این که بعضى از این ساختمان‌ها نیمه تمام مانده بود ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى و غیره وزارت دارایى با ضیق مالى که داشته اقدام کردند و سه میلیون و کسرى به ولایات حواله دادند و آقایان حالا توجه نکردید که این 3 میلیون و نیم از محل بودجه 29 نیست در سال 31 در نظر گرفتند که کدام یک از این ابنیه ممکن است رو به خرابى برود و اگر پول نرسانند سال بعد از بین خواهد رفت یک مبلغ که خیلى جزیى بود رسانیدند پس این اعتبار مال سال 31 است نه 29 اگر ما فقط اکتفا کنیم به پیشنهاد آقاى ذکایى و بگوییم اعتبارات سال 29 تا آخر سال 32 قابل پرداخت است این 3 میلیون

+++

 و نیم که وزارت دارایى خودش با زحمت از محل عوایدش در آورده و این پول را پیدا کرده و به ولایات حواله کرده و الان هم در دست عمل است مشمول این پیشنهاد نخواهد شد و آخر اسفند این پول را بر مى‌گردانند در حالى که وزارت دارایى رعایت الا هم فالاهم را کرده و جاهایى که بیشتر رو به خرابى بوده براى آنها 3 میلیون و نیم پیدا کرد و حواله کرده به ولایات و از طرفى هم ما وضع کار ادارات را می‌دانیم غالباً طورى است که این حواله تا آخر سال نمی‌رسد براى این که تا تشریفات ادارى‌اش تمام بشود سال تمام شده چنان که خود آقاى ذکایى هم اینجا بیان فرمودند در بسیارى از نقاط ایران هم در زمستان نمى‌شود بنایى کرد پس این پول قسمت مهمش به مصرف نرسیده و در آخر سال هم مدت اعتبارش تمام مى‌شود و آن بناها همین طور نیمه تمام مانده و پول را بر می‌گردانند این پیشنهاد بنده مکمل آن پیشنهاد است خواستم از آقایان استدعا کنم که به این پیشنهاد رأى بدهند که این سه میلیون و نیم از بین نرود بنده هم اضافه می‌کنم سال 30 را یعنى سال 30 و 31

نایب رئیس - آقاى پارسا

پارسا - بنده با پیشنهاد جناب آقاى نبوى مخالفتى ندارم ولى چون ابهامى وجود دارد خواستم توضیحى عرض کنم در پیشنهادى که جناب آقاى ذکایى دادند و تصویب شد این براى ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى است اگر ما بگوییم که اعتبار ساختمانى را بدهند پس فردا ساختمان ثبت اسناد و دارایى و فلان با این مضیقه مالى که وجود دارد مشمول این قسمت مى‌شود (یک نفر از نمایندگان - در این قسمت هم اضافه شود فرهنگ و بهدارى) عرض کردم اگر این اشکال را نداشته باشد یعنى اعتبار هر ساختمانى را که قبلاً هم شده است حتى براى ادارت شهربانى و دارایى و فلان فقط به مصرف ساختمان‌هاى نیمه تمام فرهنگ و بهدارى در شهرستان‌ها مصرف کنند بنده مخالفتى ندارم.

نایب رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - عرض کنم به طوری که بنده توضیحاً حضور آقایان عرض کردم این سه میلیون و نیم براى مجموع ساختمان‌هایى که الان هست و نیمه تمام است و قسمت عمده آنها ساخته شده است اختصاص داده شده چیز تازه‌اى الان از این پول اضافه نمى‌شود دستورى که وزارت دارایى به ولایات داده و پول را تقسیم کرده و فرستاده اجازه نداده که کار تازه‌اى انجام بشود منظور این است که ساختمان‌هاى نیمه تمام با این پول ساخته بشود.

پارسا - فقط ساختمان‌هاى نیمه تمام فرهنگ و بهدارى اگر باشد اشکالى ندارد.

نبوى - این اعتبار براى ساختمان‌هاى موجودى که الان هست در نظر گرفته شده چیز تازه‌اى درست نمی‌کنند که نگرانى براى جنابعالى ایجاد کند نه پول اضافه خواهد شد و نه بر تعداد ساختمان‌ها ى جدید اضافه خواهد شد البته فرهنگ و بهدارى مقدم است (ناصر ذوالفقارى - مشروط بر این که بهدارى و فرهنگ مقدم باشد)

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى نبوى یک دفعه دیگر قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى نبوى مجدداً به شرح زیر با اصلاح قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به عنوان مکمل پیشنهاد جناب آقاى ذکایى به ماده واحده اضافه شود:

تبصره وجود ساختمانى سال 1330 و 1331 تا آخر سال 1332 قابل پرداخت است مشروط بر این که ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى مقدم باشد.

(وکیل‌پور - قید غلط است) (نبوى - نه این جور درست است)

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى نبوى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى وکیل‌پور به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بند هشت از ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود.

8- اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت در سال 1331 سه میلیون ریال و از این اعتبار حقوق انتظار خدمت کارمندان منتظر خدمت بدون رعایت حد نصاب مقرر در قانون استخدام کشورى قابل پرداخت خواهد بود. وکیل‌پور

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - عرض کنم در بند 8 اینجا سه میلیون ریال براى اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت کارمندان منظور شده ولى به طوری که بنده اطلاع دارم چون تعداد کارمندان منتظر خدمت خیلى زیاد شده و در قانون استخدام کشورى براى تعداد کارمندان منتظر خدمت حد نصابى قائل هستند از این جهت اداره تطبیق اسناد مخالفت با پرداخت حقوق آنها می‌کند و در حقیقت یک عده‌اى از کارمندان که منتظر خدمت شده‌اند و باید از حقوق انتظار خدمت استفاده بکنند از همان مختصر حقوق هم استفاده نمی‌کنند در صورتی که آقاى معاون وزارت دارایى این اشکال را خودشان حل کرده باشند و یا الان پشت تریبون بفرمایند که حل شده است بنده حرفى ندارم غیر از این صورت بنده معتقدم که در این اعتبار که براى انتظار خدمت کارمندان منظور مى‌شود این قید وجود داشته باشد که از این اعتبار حقوق انتظار خدمت کارمندان منتظر خدمت بدون رعایت حد نصاب مقرر در قانون استخدام کشورى پرداخت بشود تا براى پرداخت آن اداره تطبیق اسناد اشکال نکند ملاحظه مى‌فرمایید الان یک عده‌اى هستند که اینها منتظر خدمت شده‌اند تعداد منتظرین خدمت از حد نصابش گذشته است در این صورت نمى‌توانند حقوق انتظار خدمت آنها را پرداخت کنند بنده مى‌خواهم عرض کنم این عده‌اى که از این حقوق مختصر هم بى‌بهره و محروم هستند آخر چه گناهى کرده‌اند (دکتر سنجابى - این مبلغ کافى است؟) بنده آن را نمى‌دانم (دکتر سنجابى - اگر کافى است درست و اگر کافى نیست که پیشنهاد خرج است) بنده آن را نمی‌دانم بسته است به این که آقاى معاون وزارت دارایى توضیح بدهند.

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - البته نکته‌اى را که جناب آقاى وکیل‌پور نماینده محترم فرمودند صحیح است یک حد نصابى براى منتظرین خدمت در قانون استخدام منظور است که نبایستى از صدى پنج تجاوز بکند ولى گاهى اوقات البته تولید یک اشکالى می‌کند که اشاره کردند اداره تطبیق این کار را می‌کند ولى خیال نمی‌کنم مشکلى باشد که قابل رفع نباشد بنده اطمینان مى‌دهم این مطلب را و این مبلغى که پیشنهاد شده یک اضافه اعتباری است که منتظرین خدمت یک مقدارى طلبکار هستند که چون اعتبار کافى موجود نبوده پرداخت نشده و بنابراین براى کسر حقوق انتظار خدمت آنها است و آن اشکال را هم بنده خیال می‌کنم که قابل رفع باشد براى این که گاهى اوقات اختلافى در اداره تطبیق اسناد پیش مى‌آید از لحاظ این است که تعداد منتظرین خدمت هر اداره با مستخدمین همان اداره تطبیق می‌کنند ولى از مجموع که بگیریم تجاوز نمى کند و اشکال رفع مى‌شود.

وکیل‌پور - با این توضیحاتى که جناب آقاى قریب فرمودند بنده پیشنهادم را پس مى‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل آقاى ناظرزاده قرائت کردند)

پیشنهاد مى‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود: مادامى دولت حداکثر استفاده از مؤسسات فعلى شرکت ملى نفت نکرده است اشخاصى که ماهیانه دوازده هزار ریال درآمد شخصى دارند اعم از کارمندان کشورى و لشگرى و قضایى از دریافت حقوق محرومند. محمود جلیلى‏

ناظرزاده - آقاى قریب تبسم کردند معلوم مى‌شود مورد قبول ایشان است.

نایب رئیس - آقاى جلیلى بفرمایید.

جلیلى - بنده خواستم عرض کنم که همه آقایان متوجه هستند که یکى از گرفتاری‌هاى دولت مضیقه مالى است و در نتیجه این گرفتارى دولت مجبور است که یک عده از کارمندان را از کار بر کنار کند یا به وزارت کار منتقل کند و یا متقاعد و منتظر خدمت کند و این خودش ایجاد تشنجى شده و دولت را دچار زحمت کرده ما باید یک فکرى بکنیم یک کمکى به دولت بکنیم متأسفانه تاکنون لوایحى که داده شده و پیشنهادهایى که شده از طرف مجلس خیلى مؤثر واقع نشده و بنده مدت‌ها است که با این فکر بودم که در یک موقع مناسبى همچو پیشنهادى را تقدیم مجلس بکنم. بنده از اشخاصى مى‌شنوم که هستند کسانى که درآمد کافى دارند میلیونر و ثروتمندند ولى آنها خودشان پسرشان از دولت ماهى 1200 تومان 1500 تومان حقوق مى‌گیرند و دولت هم بنده مطمئن هستم هر عملى بکند منتقل به وزارت کار بکند از کار بر کنار بکند بازنشسته بکند حتماً و مسلماً این اشخاص که داراى قدرت و نفوذ هستند این‌ها سر کار باقى مى‌مانند و همین حقوق را هم از خزانه مملکت مى‌گیرند و یک عده بدبخت و بیچاره را از کار بر کنار مى‌کنند و متقاعد مى‌کنند این بود که بنده این پیشنهاد را دادم و استدعا می‌کنم با این پیشنهاد موافقت بفرمایید که بلکه کمکى به دولت بشود.

نایب رئیس - آقاى پارسا

پارسا - عرض کنم قبل از این که راجع به این پیشنهاد صحبت کنم چون راجع به کارمندان اینجا زیاد صحبت مى‌شود و بنده هم که الان وکیل هستم سابقاً کارمند دولت بودم و اگر موکلین بنده در آینده بى‌لطفى بفرمایند و مجدداً به بنده رأى ندهند خواهم برگشت به آنجا بنابراین به خودم حق می‌دهم که راجع به این موضوع عرض کنم اگر حقیقتاً مجلس و دولت اعتقاد دارند که دستگاه دولت کامل است و یا زیادى نیست و اضافه نداریم و با این که تصفیه نباید بشود این را باید به دولت بگوید بگوید آقا این دستگاه دولتى ایران ناقص نیست کامل هست و ما نمی‌خواهیم تقلیلى در آن انجام شود و الا این که گفتن هر روز که مستخدمین اله و بله هستند (شمس قنات‌آبادى - آقا مستخدمین می‌گویند این 120 ساله‌ها را نگاه ندارید و جوان‌ها را نریزید بیرون) این را مجلس می‌تواند نظارت بکند این را مجلس به دولت بگوید از دولت بخواهد و نظارت کند و الا مملکت ایران که 20 میلیون جمعیت دارد شما بیایید به نوزده میلیون و هشتصد هزار نفر بگویید که شما چون روزنامه ندارید چون متشکل نیستید شما چون در مرکز نیستید و با وکلا ارتباط ندارید صداى آنها در نیاید و به خاطر این دویست هزار نفر که بنده هم عرض کردم جزو آنها بوده‌ام

+++

و بعداً هم خواهم بود بیایید بگوییم که این کارها لازم نیست (وکیل‌پور - شما بفرمایید که این لایحه سازمانى درست است؟ باید خارج کردن ملاکى داشته باشد) بنده آن را عرض نکردم اگر هم نظریاتى دارید به دولت بیایید بگویید و اما این پیشنهادى که جناب آقاى جلیلى فرمودند خیلى خوب است این پیشنهاد ولى دو سه عیب دارد یکى این است که عام نیست چرا براى آنهایى که در شرکت نفت هستند پیشنهاد مى‌فرمایند (دکتر سنجابى - عام است آقا) و در ثانى این موضوعى است که یک کمى باید مطالعه شود و براى تمام مأمورین دولت باشد اگر در نظر است که کمکى بشود حقیقتاً در این موقعى که مضیقه مالى وجود دارد در این مبارزه‌اى که با اجنبى داریم ببینیم تمام مأمورین دولت در چه حدود می‌توان حداقل زندگى آنها را تأمین کرد آنهایى که حداقل عایدى را دارند حق نداشته باشند که حقوق بگیرند ولى تخصیص به یک نفر و یک دسته یک جا بدهید این درست نیست.

ناصر ذوالفقارى - تازه دارند قانون می‌گذرانند که استادان دانشگاه از پنج جا حقوق بگیرند.

جلیلى - مؤسسات وابسته به دولت را بنده اضافه می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى جلیلى با اصلاحى که شده یک مرتبه دیگر قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود: مادامى که دولت حداکثر استفاده را از مؤسسات فعلى شرکت ملى نکرده است اشخاصى که ماهیانه دوازده هزار ریال درآمد شخصى دارند اعم از کارمندان کشورى و لشگرى و قضایى و مؤسسات وابسته به دولت از دریافت حقوق محرومند. جلیلى.

خسرو قشقایى - نمایندگان مجلس را هم اضافه بفرمایید.

ناظرزاده - می‌خواهید تصویب نشود.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى جلیلى با اصلاحى که به عمل آمده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره - به وزارت فرهنگ اجازه داده مى‌شود در صورتى که اعتبار فوق‌العاده از خارج از مرکز و فوق‌العاده بدى آب و هوا و فوق‌العاده بعضى از شهرستان‌هاى زاید بر احتیاج آن نقاط باشد در شهرستان‌هایى که کسر اعتبار دارند به مصرف برسانند. دکتر کیان.

نایب رئیس - آقاى دکتر کیان‏.

دکتر کیان - متأسفانه بعد از رد پیشنهاد قبلى (یک نفر از نمایندگان - رد نشده قبول شده) محیط مجلس طورى شده که کسى گوش نمی‌دهد موضوع این است که همه آقایان می‌دانند این جا تصویب شد اضافه اعتبارات فرهنگى به نسبت جمعیت بین مرکز و شهرستان‌ها تقسیم بشود این موضوع مشکلاتى براى وزارت فرهنگ ایجاد کرده بود (همهه نمایندگان) خواهش مى‌کنم آقایان نه مخالف و نه موافق صحبتى نفرمایند تا بنده روشن کنم وزارت فرهنگ اساساً منکر اصل این موضوع بود مدت مدیدى از نظر تعمیم اعتبارات در زحمت بود ولى از طرف نمایندگان فشار آورده شد و خود آقاى وزیر فرهنگ هم کمک کردند و این ابلاغ شد بنابراین از این جهت نگرانى باقى نماند ولى موضوعى که هست این است که کارمندان دولت همین طورى که می‌دانید مزایا و فوق‌العاده‌هاى خارج از مرکز و بدى آب و هوا و حق اولادشان متناسب است با وضع شهرستان‌ها یعنى در نقاطى مثل بندرعباس و بندر بوشهر فوق‌العاده بدى آب و هوا و سختى معیشت خیلى بیشتر است از فرض بفرمایید اصفهان و قم و با این کیفیت و با این تناسب وقتى که خواست کاملاً حدودى انجام بگیرد براى نقاطى که این اضافه قانونى وجود دارد یعنى که بایستى مثلاً در بندرعباس صدى صد خارج از مرکز بدهند محلى از این بابت در آنجا باقى نمی‌ماند در صورتى که جاهایى است که احتیاجى نیست که از محل اعتبارات بدى آب و هوا و خارج از مرکز استفاده شود و در آنجا باقى می‌ماند از این جهت تبصره‌اى پیشنهاد شده بود که کمیسیون بودجه آن تبصره را برداشت یعنى گذاشت براى بعد و فعلاً مطرح نیست آقاى وزیر فرهنگ دیروز اظهار مى‌کردند که از لحاظ این دو مورد بدى آب و هوا و خارج از مرکز نقاطى که فوق‌العاده‌هاى آنها بیشتر است این از نظر وزارت فرهنگ قابل عمل شد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که فقط در مورد بدى آب و هوا و خارج از مرکز و فوق‌العاده اولاد وزارت فرهنگ بتواند در نقاطى که این اعتبارات زاید بر احتیاج است براى نقاطى که این اعتبارات کافى براى احتیاجاتشان نیست مصرف نماید و بنده خیال می‌کنم که اگر وزارت فرهنگ صلح بکند و این موضوع را به همین جا خاتمه بدهد مصلحت همه نمایندگان شهرستان‌ها است که با این پیشنهاد رأى بدهند و این قسمت پرونده‌اش بسته شود.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - تقسیم بودجه فرهنگ به نسبت جمعیت شهرستان‌ها مطلبى است بسیار منطقى و صحیح (پورسرتیپ - بسیار صحیح) ولى این تذکرى هم که همکار محترم آقاى دکتر کیان دادند اگر توجه بفرمایید این تذکر هم منطقى است این جا تقاضاى آقاى وزیر فرهنگ و تذکرى که آقاى دکتر کیان دادند بالاجمال عبارت از این جمله که بنده عرض می‌کنم ضمن بودجه فرهنگ در این لایحه اضافات و به طور اعم در تمام قسمت‌هاى دیگر وزارت فرهنگ دو ماده است تحت عنوان حق تأهل و یک قسمت دیگر هم تحت عنوان بدى آب و هوا این که بعضى از همکاران محترم با پیشنهادى که شده است مخالفت می‌کنند بنده هنوز متوجه نشدم که این نکته کجاست اگر در یک شهرستانى رئیس فرهنگ و یا کادر آموزش دبیر و آموزگارش عده معتنابهى متأهل نبودند مى‌فرمایید این حق تأهل را چه بکند؟ این خیلى بدیهى است که باید این حق تأهل را بدهند به یک شهرستانى که کمیتش از قسمت بودجه لنگ است و اما اگر یک منطقه‌اى جز مناطق خوش آب و هوا بود و جز منطقه بد آب و هوا تلقى نشده بود اعتبارى که در آنجا هست چطور مى‌شود آنجا را جزو منطقه بد آب و هوا در نظر بگیرند؟ این که منطقى نیست منتهى بنده با این پیشنهاد این جمله را اضافه می‌کنم که تأمین خاطر آقایان بشود چون این بودجه تحت نظر کمیسیون بودجه و خیال می‌کنم تأمین مى‌شود نظر آقایان براى خاطر این که وقتى با نظر کمیسیون بودجه شد قطعاً و مسلماً تبعیض نمى‌شود و اگر بنا هست از یک شهرستانى گرفته شود و به یک شهرستان دیگر داده شود باز به همان نسبت جمعیت و اکثریت خواهدبود و اضافه کردن جمله با نظر کمیسیون بودجه تأمین می‌کنند نظر آقایان را استدعا می‌کنم که با این نظر آقایان موافقت بفرمایند.

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - بنده وقتى مطالعه کردم اصلاً راجع به وزارت فرهنگ در اینجا چیزى نیست و مطرح نیست و گویا نظر آقاى دکتر کیان به تبصره‌ای است که هنوز مطرح نشده است (دکتر کیان - آن که حذف شده است) پس در این جا وارد نیست براى این که الان در این اعتباراتى که مطرح است و رأى گرفته مى‌شود راجع به وزارت فرهنگ صحبتى نیست (صحیح است) بهتر است پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر کیان - بسیار خوب پس گرفتم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم میزان حقوق و مزایا و فوق‌العاده کارمندان شرکت ملى نفت به طور کلى نباید بیش از 2500 تومان در ماه باشد. قنات‌آبادى‏

نایب رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى - یکى از کارهایى که انگلیس‌ها در مدت تسلط‌شان در ایران کردند و این از نظر سیاست آنها بسیار براى آنها مفید بود و براى وطن ما بسیار مضر بود همین ترویج تبعیض در دادن حقوق به کارمندان بود شما الان در لیست حقوق شرکت ملى نفت که متأسفانه بعد از این که نفت هم ملى شد ابداً دست به ترکیبش نخورد و همان طورى که سابق بود با همان میزانى که سابق پرداخت می‌شد پرداخته مى‌شود اگر شما بروید و مطالعه بفرمایید خواهید دید که بعضى از اشخاص هستند که اینها یک حقوق بسیار هنگفتى در ماه می‌گیرند و در مقابل آنها یک عده دیگر از هموطنان ما هستند که اینها حداکثر کار و کوشش را می‌کنند معذلک کله بسیار حقوق‌شان ناچیز است در چندى قبل در همین تهران کارگران و کارمندان شرکت ملى نفت یک تقاضاهایى داشتند از اولیاى امور تقاضاهاى آنها که ترتیب اثر داده نشد هیچ این کارمندان و کارگران گفتند شما روزى یک لیتر نفت به هر یک از ما بدهید خوب دقت بفرمایید آقا اینها گفتند شما روزى یک لیتر نفت به ما بدهید به این تقاضاى جزیى هم ترتیب اثر داده نشد و حال این که در همین تهران و آبادگان اشخاصى هستند که این اشخاص بستگى دارند به آن طبقات مخصوصه مملکت که تاکنون غارت کرده‌اند برده‌اند خورده‌اند چپاول کرده‌اند و بنابراین اینها هنوز سر کارشان محکم نشسته‌اند و تمام حقوق و مزایایى که انگلستان به بعضى از این اشخاص البته براى یک جهات خاصى می‌داد براى یک خدمتگزاری‌هاى خاصى می‌داد حالا هم که نفت ملى شده و ملت ایران با این همه فداکارى بودجه ادارى شرکت نفت را به خودش هموار کرده و مى‌پردازد این آقایان حقوق همان زمان را مى‌گیرند و حال آن که از زمانى که نفت ملى شده و اختیار نفت در دست خود دولت ایران و ملت ایران آمده و دیگر اساساً این تبعیض‌ها و این بودجه‌هاى هنگفت اصلاً معنى نداشته این جا دوست ما آقاى کریمى فرمودند که مدیر عامل شرکت نفت ماهى دوازده هزار تومان حقوق مى‌گیرد؟ اصلاً براى چه باید ماهى دوازده هزار تومان حقوق بگیرد؟ چه شده مگر؟ حقوق رئیس الوزراى مملکت ماهى دوازده هزار تومان نیست آن کسى که شب و روز کار می‌کند به تمام کارهاى مملکت و تمام ادارات مملکت باید رسیدگى کنند (معاون وزارت دارایى - ایشان اصلاً حقوق نمى‌گیرند) خوب على اى حال ایشان اگر حقوق نمى‌گیرند براى این پست این حقوق را تعیین کرده‌اند این دوازده هزار تومان را کسر کنند و به یک عده زیادى از کارمندان بدهند براى چه باید یک همچو حقوق گزافى

+++

براى یک همچو مقامى تعیین کرده باشند (افشارصادقى - اشتباه شده آقاى نخست‌وزیر را می‌گویند اصلاً حقوق دریافت نمی‌کند) بنده که عرض نکردم آقاى رئیس‌الوزرا حقوق می‌گیرند بنده می‌گویم چرا آنها دوازده هزار تومان حقوق می‌گیرند بنده که مى‌دانستم آقاى دکتر مصدق حقوق نمی‌گیرند بنابراین من خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان محترم به این مطلب توجه بکنند و این یک اثر بسیار بسیار روحى دارد. شما اگر به گرسنه‌ها و محرومین به آن کسانى که این همه رنج کشیده‌اند کمک و استعانتى نمی‌کنید در مقابل چشم آنها هم این قدر به این عده کمک نکنید که یک کینه و بغضى در دل اینها ایجاد بشود و اختلاف طبقاتى روز به روز شدیدتر بشود من معتقدم آقایان نمایندگان محترم به این پیشنهاد اگر رأى بدهند یک پشتیبانى بسیار بسیار معنوى است نسبت به طبقه محروم و رنجدیده و کارگرانى که ماهى 100، 120 تومان حقوق می‌گیرند.

خلخالى - مهندسین و متخصصین را استثناء بفرمایید.

شمس قنات‌آبادى - چه استثنایى متخصصین فنى هم 2500 تومان حقوق می‌گیرند از وزیر بیشتر.

نایب رئیس - آقاى مکى‏

مکى - بنده با تعدیل بودجه تأسیسات نفت جنوب موافق هستم (شمس قنات‌آبادى احسنت) ولى دستگاه نفت خیلى حساس است و تا کسى با آن دستگاه مدتى همکارى نکرده باشد معایب و نواقص را نمى‌تواند خوب تشخیص بدهد اصولاً براى روشن شدن ذهن آقاى قنات‌آبادى عرض می‌کنم کسانى که حقوق‌شان در حدود 4500 تومان است چند نفر بیشتر نیستند (شمس قنات‌آبادى - همان چند نفر را کمک کنند) و آنها هم همان طور که شما گفتید براى یک خدمات و فداکاری‌هایى که به بریتانیاى کبیر کرده‌اند (شمس قنات‌آبادى - احسنت) این حقوق را به آنها مى‌دهند در سوم شهریور ارتش انگلیس ناجوانمردانه به ایران حمله کرد (صحیح است) ششصد و چند نفر سرباز و افسر را در خوزستان به خاک هلاکت و ناتوانى نشاند عده زیادى از مردم بی‌گناه و شهرنشین خوزستان زیر آتش بمباران رفتند و یک دسته نشان وفادارى دولت شاهنشاهى بریتانیا دریافت کردند خوب خاطرم هست که یکى از آنها که موجبات اغفال افسران شهید را فراهم کرده بود به نام مستوفى به قدرى بدنام بود در خوزستان که نتوانستند او را آنجا نگهدارند و فرستادند معاون منطقه نفت کرمانشاهش کردند (صحیح است) این از کسانى بود که نشان وفادارى گرفته بود و مدتى وقت من صرف شد تا چند نفر از امثال اینها را توانستم از کار بر کنار بکنم ولى وقتى که اینها بر کنار شدند چون طبق قانونى که از مجلس گذشت ما قرار گذاشتیم که کارمندان شرکت سابق را با همان مزایا حقوق قبول بکنیم وقتى این را قبول کردیم دیدیم اگر اینها را بازنشسته هم بکنیم باز هم 4500 تومان را می‌گیرند در این که تعدیلى در این کار باید بشود شکى درش نیست ولى عده زیادى از مهندسین فنى در خوزستان کار می‌کنند که اینها اشل حقوقشان وقتى که از مدرسه بیرون بیایند 1200 تومان است بنده خودم خوب چند نفر از همکارانم را که از تهران انتخاب شده بودند و با ما به خوزستان آمدند دیدم که به چه بدبختی‌هایى دچار شدند بعضی‌ها بچه‌هایشان دچار سل استخوانى شدند و الان در بیمارستان‌ها خوابیده‌اند و آمده‌اند تهران و شغل دیگرى دارند ولى در خوزستان انجام وظیفه کردن با آن آفتاب فوق‌العاده خوزستان بایستى یک قدرى اشل حقوق را در نظر گرفت این است که خواستم خواهش کنم می‌دانم این پیشنهاد آقا مورد تصویب مجلس قرار خواهد گرفت ولى با عجله کارى را نکنید. بگذارید کمیسیون مخصوص نفت را که طبق قانون باید تشکیل بشود تشکیل بدهیم و اساسنامه شرکت بیاید آنجا و هر نوع اصلاحى که آقا بخواهید بفرمایید در اساسنامه بفرمایید امیدواریم که این کمیسیون مخصوص نفت و مجلس شوراى ملى ایران همان طورى که تاکنون بارها امتحان مبارزه با اجنبى و اجنبى‌پرستى را داده یک مرتبه دیگر هم این امتحان را بدهد. کسانى که داراى نشان وفادارى از دولت بریتانیا هستند اینها را براى همیشه از دستگاه نفت ایران طرد کند و من اطمینان دارم کسانى که خون ایرانى در عروقشان جریان دارد هیچ وقت اجازه نخواهند داد آن کسانى که وفادار به دولت بریتانیاى کبیر بوده‌اند امروز به عنوان یک خدمتگزار شرکت ملى نفت ایران معرفى بشوند و در این لباس خدمت خودشان را به ارباب‌هاى گذشته‌شان و ارباب‌هایى که فکر می‌کنند در آینده بر این دستگاه مسلط می‌شوند ادامه بدهند (صحیح است) بنابراین من خواهش می‌کنم آقاى قنات‌آبادى پیشنهادشان را یا به حداکثر حقوق سه هزار تومان اصلاح کنند و یا پس بگیرند.

شمس قنات‌آبادى - با اصلاح سه هزار تومان موافقم ولى پس نمی‌گیرم بگذارید رأى ندهند.

نایب رئیس - آقاى قریب معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - یک قسمت از عرایضى را که بنده می‌خواستم بکنم (شمس قنات‌آبادى - مالیات از آب آلو فروش را بلافاصله تصویب می‌کنند و می‌گیرند) البته پیشنهادى که جناب آقاى شمس قنات‌آبادى فرمودند قابل توجه است ولى یک مشکلاتى بنده خیال می‌کنم اصلاً براى اجراى پیشنهاد ایشان و همین طور پیشنهادى که نماینده محترم قبلاً فرمودند در عمل پیش مى‌آید بنده چند اشکال را که به نظرم رسید این جا یادداشت کردم اولاً بایستى که در نظر مبارک آقایان باشد که در خوزستان به مستخدمین خود دولت هم یعنى آنهایى هم که در شرکت نفت نیستند اگر حقوق زیاد داده مى‌شود براى این است که یک مزایایى هست که مربوط به آن منطقه است و باید داده شود و آن میزانى را که در نظر مى‌گیرند با توجه به میزان حقوقى که به کارمندان دولت در سایر دستگاه‌ها داده مى‌شود نیست دیگر این که بنده مى‌خواستم توجه جناب آقاى قنات‌آبادى را به این عرض خودم جلب بکنم که به نظر مبارک ایشان خدمت اجبارى است یعنى اگر کسى که حقیقتاً وجودش مورد حاجت است و نظیرش را نداریم و مى‌بایستى حتماً براى گردانیدن دستگاهى که خودمان می‌خواهیم اداره کنیم و این افتخار را هم داریم و انشاء‌الله دارا خواهیم بود که مستغنى خواهیم شد از مستشار خارجى و متخصص خارجى آیا مى‌بایستى که این را مجبور کنیم که خدمت بکند یا این که اگر به قدر کفایت حقوق بهش ندادیم و نتوانست زندگى بکند این اختیار را دارد که استعفا بدهد و کنار برود؟ (قنات‌آبادى - جناب آقاى قریب میزان تشخیص را که نباید انگلیس‌ها بدهند این تشخیص را که مى‌فرمایید آنها داده‌اند اینها که مى‌فرمایید مال وطن ما هستند) می‌خواستم استدعا کنم همان طور که آقاى مکى فرمودند این موضوع مى‌بایستى مطالعه بیشترى درش بشود اگر حقیقتاً یک اشخاصى هستند که روى یک مزایایى به آن تعبیرى که آقا مى‌فرمایند بهشان حقوق مى‌دهند براى بنده الان مورد تردید است چون الان مى‌فرمودید که دو هزار تومان حقوق داده مى‌شود این را بنده نمى‌توانم عرض کنم براى این که اطلاعات کاملى ندارم ولى اگر در موارد خاصى که حقوق زیاد داده مى‌شود مى‌بایستى که مطالعه بشود تحقیق بشود و بنده می‌خواستم استدعا بکنم که این را همان طوری که جناب آقاى مکى هم فرمودند موکول بفرمایند به این که یا همان هیئت کمیسیون نفت یا این که یک کمیسیون دیگرى مطالعه بکند و اقدام بکند (مهندس حسیبى - اگر مطالعه بشود صحیح است)

قنات‌آبادى - بنده توضیحى دارم که خیلى مختصراست.

نایب رئیس - از همانجا بفرمایید.

قنات‌آبادى - چون بعضى از آقایان ثقل سامعه دارند از اینجا نمى‌شود صحبت کرد با بلندگو بهتر است آقایان وقتى که موضوع اضافه حقوق بعضى از عزیز دردانه‌ها پیش مى‌آید می‌گویند که در اهواز و آبادان هوا بد است باید داد حقوق زیاد دادشما در تهران هم می‌دهید شما بروید لیست حقوق همین آقاى رؤساى شرکت ملى نفت را در تهران ببینید در تهران رئیس شرکت قریب چهار هزار تومان حقوق می‌گیرد مزایا مى‌گیرد در صورتی که یک وزیر 1200 تومان می‌گیرد اصلاً باید اساس این باج دادن به یک عده عزیز انگلستان را به هم زد مطلب بنده این است و ربطى به اهواز و آبادان ندارد علاوه بر این مقایسه حقوق کارمندان دولت با این عزیزان بلا جهت انگلستان اصلاً آنجا هم باجى است که می‌دهند شما به یک کارمندى که در خوزستان دویست تومان حقوق می‌گیرد وقتى صدتومان هم فوق‌العاده بدى آب و هوا بدهید می‌شود سیصد تومان ولى اینها چهار هزار و پانصد تومان حقوق مى‌گیرند این براى ملت کمرشکن است تا کى پیرزن‌ها مالیات بدهند و یک عده عزیزان بلاجهت حقوق بگیرند (مکى - یک کارگر در خوزستان روزى چهار تومان حقوق می‌گیرد) (کریمى - سه هزار تومان روزى صد تومان می‌شود روزى صد تومان چرا کم است)

نایب رئیس - آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى‏

دکتر ملک‌اسمعیلى (معاون نخست‌وزیر) - عرض مى‌شود در چند مورد بنده فرصتى دستم آمد و این مطلب را عرض کردم یک مرتبه دیگر هم حضور آقایان عرض می‌کنم که براى قانون‌نویسى و قانونگذارى بایستى دقت کرد که در مجلس علنى و روى احساسات و منطقى که شاید بعداً خود انسان توجه بکند با عجله این منطق را براى خودش پخته کرده قانون نوشته نشود این را در مورد لایحه تعلیق مجازات زندانیان بنده یک مرتبه استدعا کردم حضور آقایان عرض کردم در همه جاى دنیا قانونگذارى یک راه مخصوصى دارد خوب ما هم هر چه می‌کنیم بد نیست که از تجربه دیگران هم استفاده کنیم موضوع قانونگذارى تازگى ندارد در دنیا قانونگذارى در همه ممالک از ادوار قدیم بوده الان هم قانونگذارى می‌کنند آقایانى که سابقه ذهنى دارند اطلاع دارند که مثلاً در یکى از ممالک بزرگ مثل فرانسه براى تهیه لوایح قانونگذارى در شوراى دولتى یعنى کنسى دتا Konseil d’élat همیشه قوانین اول مطالعه مى‌شود یعنى این کنسى دتا Conseil d’élat که هم محکمه عالى ادارى است و هم براى تهیه قوانین است تمام مطالبى که مربوط به لوایح قانونى است در کمیسیون‌هاى هر وزارتخانه‌اى اول مطالعه مى‌شود و بعد مى‌آید در مجلس علنى بنابراین بنده فکر می‌کنم طرز قانون‌نویسى این نیست که با عجله یک موضوعى که حقیقتاً داراى اهمیت است به صورت قانون درآید بنده تعجب می‌کنم مثلاً مى‌فرمایید هر که هزار و دویست تومان در ماه عایدى دارد دیگر حقوق نگیرد و بنده عرض می‌کنم خوب هیچ آقایان توجه کردید که این آدم ممکن است بیست نفر را هم نان بدهد؟

+++

خوب این هم یک موضوعى است شما وقتى مالیات مستغلات مى‌نویسید می‌گویید آقا مالیات از عایدى خالص گرفته شود اگر یک ملکى هزار تومان عایدى دارد ولى در ماه هم پانصدتومان خرج داشته باشد باز هم می‌گویید هزار تومان عایدى دارد؟ (کریمى - راجع به آنچه تصویب شده چیزى نفرمایید) اجازه بفرمایید بنده مقدمه را عرض می‌کنم و الا گفتن یک عبارت و یک کلمه که فایده ندارد همان طور هم اینجا اگر یک نفرى 1200 تومان می‌گیرد یعنى از جاى دیگر عایدى دارد دیگر حقوق نگیرد آیا باید توجه نداشته باشیم که این مستخدم خرجش چقدر است اگر واقعاً خود این آدم مریض است و در ماه حتماً سیصد تومان باید خرج مرضش بکند این که تقصیر ندارد که سیصد تومان خرج مرضش بکند یا 18 نفر 20 نفر را نان بدهد پس خوب است در مقابلش مى‌نوشتیم که اول ببینیم به تناسب مخارج اگر آن عایدى را لازم ندارد حقوق بهش ندهیم اما اگر لازم داشت باز هم حقوقش را ازش بگیریم آن وقت توقع هم داشته باشیم که این آقا آدم بسیار درستى در دستگاه دولت باشد؟ بنده تعجب می‌کنم که یک مرتبه می‌گوییم 90 تومان کم است براى مستخدمین راست است دویست تومان هم کم است آن هم صحیح است خوب این منطق را که نباید به مستخدمین حقوق کم داد همه ماها قبول داریم براى این که پشتش فساد است فساد اخلاق مستخدم است در عین حال قبول نباید بکنیم اگر این آدم واقعاً عائله‌اش زیاد است خرجش هم زیاد است هزار و دویست تومان هم از خارج عایدى دارد دیگر حقوق بهش ندهیم این هم مى‌شود مثل 90 تومانى به نظر بنده این که صحیح نیست پس باید بگوییم که اگر مستخدمى پول از خارج گرفت و مخارجش هم همان میزان بود که عایدى دارد دیگر حقوق به او ندهیم البته این بسیار منطقى و صحیح است راجع به این موضوع که مستخدمین فلان قسمت یا فلان قسمت بنده فکر می‌کنم که باز این هم همان طور است واقعاً اگر یک کسى یک ریاضى‌دان بزرگى است یک نفر متخصص بزرگى است ما بگوییم آقا حقوق بیش از این به او نمى‌دهیم آن هم از دستگاه برود دستگاه هم بخوابد یا دستگاه را ببریم منتهى تعدیل هم بشود؟ بنده خیال می‌کنم همان طورکه آقاى مکى فرمودند اگر این موضوع در موقعى که کمیسیون نفت به اساسنامه رسیدگى می‌کند مطرح بشود و رسیدگى بکند مناسب‌تر است واقعاً یک نفرى در آفتاب خوزستان کار بسیار خطرناک جانش را مى گذارد البته باید حقوقش را با کارش تکافو بکنند حقوقش را زیادتر بدهند بنده فکر مى کنم که این مثال خیلى روشن می‌کند موضوع را در یکى از سیرک‌هاى اروپا شنیدم یک کسى بندبازى مى‌کرده و در یکى از کارهاى بسیار خطرناک سیرک کار مى‌کرده و به او حقوق عجیب و گزافى مى‌دادند چون تمام این سیرک واقعاً بسته به وجود این آدم بود کار خطرناکش هم این بود که روى هوا روى طناب به طناب دیگرى که پنج ذرع فاصله داشته مى‌پریده و در هوا آن طناب را مى‌گرفته اگر بگوییم نه آقا بودجه سیرک براى حقوق این شخص پنجاه تومان است خوب سیرک مى‌خوابد تمام آمدن این اشخاص به این سیرک و مؤسسه واقعاً شاهکار این آدم بوده است بنده در کارهاى دولتى حقیقتاً بعضى کارها را شاهکار مى‌دانم مسئولیت قبول کردن در یک کارى را شاهکار می‌دانم بنده فکر می‌کنم که یکى که جانش را مى‌گذارد روى مسئولیتش ما بگوییم که هزار تومان بیشتر به تو نمى‌دهیم خوب کسى حاضر نمى‌شود اگر هم حاضر شد فداکارى نمى‌کند اگر فداکارى از اشخاص مى‌خواهیم و براى کار مخصوصى فداکارى مخصوص می‌خواهید باید با مطالعه باشیم (شمس قنات‌آبادى - بندبازها را نشان بدهید) فرمایش آقاى شمس قنات‌آبادى بسیار صحیح است ولى همان طور که بنده در لایحه تعلیق مجازات زندانیان گفتم نباید کارى کرد که مخالف مقصود عمل شود باید حتماً این نظر جناب آقاى‏ شمس قنات‌آبادى تأمین بشود یعنى کسانى که جاسوس اجنبى بوده‌اند اصلاً پول نگیرند براى چه چهار هزار تومان هم نباید بگیرند اصلاً پول نباید بگیرند چون جاسوس اجنبى بوده چهار هزار تومان زیاد است 3 هزار تومان بهش بدهیم بنده قبول نمی‌کنم و این که یک نفر یا دو نفر جاسوس هست یا نیست قاعده کلى نمى‌شود گذاشت بنده خیال می‌کنم که اگر چهار تا جاسوس هست نمی‌شود گفت هزار تومان حقوق بگیرند بنده خیال می‌کنم این منطق آقاى مکى کاملاً صحیح است باید همان طور که جناب آقاى مکى فرمودند در کمیسیون مطالعه بشود حقوق‌ها را دید استاد فن و شاگرد را یک جور نمی‌شود حقوق داد آن کسى که واقعاً شیمیست است مطالعه کرده و کارش مثل یک نفر پاستور که براى نجات دنیا میکرب را پیدا می‌کند یا یک طرز به خصوصى براى نفت کشف مى‌کند ما نمى‌توانیم بگوییم که به او نباید بیش از دو هزار تومان حقوق داد که اوان را کشف نکند میکرب هم پیدا نکند یک نفر طبیب عالى مقام متخصص اگر وجودش براى بشریت نافع است باید بیست هزار تومان بهش داد بنده خیال نمی‌کنم که ما می‌توانیم ادعا کنیم که یک نفر آدمى که واقعاً تمام عمرش را مطالعه کرده و خودش را فداى بشریت می‌کند بیاییم تنگ نظرى بکنیم و بگوییم حقوق او دو هزار و پانصد تومان بیشتر نباید باشد تمام این مطالب این افکار را خوب باید جمع کرد عجله نکرد بگذارید به کمیسیون برود و رسیدگى بکنند خائنین را همان طور که آقاى شمس مى‌فرمایند 4500 تومان که هیچ کوفت هم بهشان ندهند (خنده نمایندگان) آنهایى که واقعند خادم مملکت هستند اگر خدمت‌شان براى مملکت ایران نافع است بیست هزار تومان بهشان بدهند نه 12 هزار تومان ولى آقایان قدر کلمات را پایین نیاورید خائن به کسانى می‌گویند که خیانتش در محکمه ثابت شده من و شما نباید مثل سایر مردم حرف بزنیم کسى که در عدلیه خدمت کرده یا در خارج مطالعاتى دارد و سمتى دارد به کسى دزد باید بگوید که محکمه حکم صادر کرده که دزد است ولى تا وقتى که حکم صادر نشده به او می‌گوییم متهم آقایان توجه کنید ما این شخص را گرفتیم یا پاسبان او را گرفته دلایل هم داریم آوردیم او را براى محکمه اما هنوز بهش مجرم و دزد نمى‌گوییم مى‌گوییم اتهام دزدى دارد قوانین خارج را مطالعه بفرمایید به یک نفر جانى که هنوز که .... به میز آلاشامبردول اکوزاسیون   Mise ále chambre del accusation یعنى اطاق اتهامیه یا محکمه اتهامیه نرفته محکوم بهش نمى‌گوید متهم وقتى بهش می‌گویند متهم بلند شو که محکمه اتهام را به او وارد کرده باشد در مرحله استنطاق هم بهش نمی‌گویند متهم. ما چطور می‌توانیم قبل از صدور حکم و دلایلى کافى او را محکوم بدانیم درست است ممکن است ملت آنها را محکوم کرده باشد اما آقایان محکومیت ملت را در مقام رسمى و براى صدور حکم و براى چسبانیدن یک لکه‌اى که مثل یک محکومیت است نمى‌شود به کار برد در مقام رسمى باید گفت این اتهام را دارد و تعقیب کرد و دلایل را جمع‌آورى کرد بعد از دستگاه بیرون کرد دستگاه باید این کار را بکند اگر دستگاه این کار را نکند ناقص است بنده خیال می‌کنم که سیاست دولت هم بعد از ملى شدن نفت همین است که این دستگاه محفوظ بماند تا موضوع حل بشود آقایان ما نباید عجله کنیم بنده با آن هزار و دویست تومان که هر مستخدمى عایدى دارد حقوق نگیرد موافق نیستم چون نمى‌توانیم بگوییم هر مستخدمى که 1200 تومان عایدى دارد اگر دو هزار تومان هم خرج دارد حقوق بهش ندهیم که هشتصد تومان را هم یواشکى اجازه بدهیم خودت درآر ما چه کار کنیم. آقایان این استدلال صحیح نیست بهتر است مطالبى که ما می‌گوییم با منطق منطبق باشد و با عقل سلیم و تمام دنیا بپسندند 90 تومان کم است باعث دزدى مستخدم است اما محدود کردن پول براى این که همان فسادهاى 90 تومانى را به 1200 تومانى‌ها بکشانیم به نظر بنده ابداً استدلال صحیحى نیست آقایان خواهش می‌کنم روى احساسات نروید قانون باید اجرا بشود به نفع مردم ایران و به نفع دستگاهى که ما روى همدیگر اسمش را می‌گذاریم حکومت. جمیع مستخدمین همه روى هم رفته دولتند اگر ما واقعاً قانونى مى‌گذرانیم و مى‌خواهیم توجه به حال آنها بکنیم باید هر دو نفر را ببینیم نود تومانى را زیاد کنیم اما آن کسى که تازه دارد می‌رسد به این که حقوقش به اندازه‌اى بشود که لباس بپوشد نان بخورد نباید آن را از دستش بگیریم سایر مردم مملکت در مقابل دستگاهى که باید مردم را اداره بکند از آهن‌فروشان و اوراق‌چیان میلیون‌ها روی هم بگذارند و ما بنشینیم نگاه کنیم آقایان دستگاهى که مملکت را مى‌گرداند دستگاه مستخدمینى است که همه را روی هم بگذارید اسمش می‌شود دولت و اگر این طبقه درست شد و این طبقه را با دقت حقوق‌شان را ما تأمین کردیم و زندگی‌شان را تأمین کردیم آن روز است که یک ملت منظم و یک دولتى داریم که واقعاً همه ماها از آن دولت استفاده خواهیم برد.

(احسنت)

مکى - بنده طبق ماده 90 اجازه مى‌خواهم.

قنات‌آبادى - طبق ماده 90 هم بنده اجازه می‌خواهم.

کریمى - به مجلس توهین شده طبق ماده 90 عرض دارم.

نایب رئیس - آقاى مکى‏

مکى - بنده خیال می‌کنم که آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى برایشان بیان آقاى شمس قنات‌آبادى و بنده سوء‌تفاهم ایجاد کرده به این دلیل که نه ایشان نه بنده هیچ کدام نگفتیم که تمام کسانى که در شرکت نفت کار مى‌کنند خائن هستند (دکتر ملک‌اسمعیلى بنده چند نفر را گفتم ایشان گفتند) بنده این را شهادت مى‌دهم که کارگر و کارمند و مهندس و هم چنین سایر طبقاتى که در شرکت نفت کار مى‌کردند بهترین احساسات و شایسته‌ترین نمونه وطن‌پرستى را در خوزستان از خودشان بروز دادند و هیچ کس منکر وطن‌پرستى کارگران خوزستان و کارمندانى که در موقع خلع ید آن همه فداکارى کردند نشد اگر بیانى آقاى شمس قنات‌آبادى کردند یا بنده عرض کردم همان است که خودتان فرمودید ما گفتیم که 29 نفر یا سى نفر بیشتر نیست که آنها نشان وفادارى دولت انگلیس دولت انگلیس را دارند و هیچ کدام هم آن طورى که فرمودید پاستور ایران نیستند (قنات‌آبادى - بند باز خوبى هم نیستند) به علاوه دستگاه شرکت نفت با تصفیه دو تا است آنجا یک کارگرش می‌گیرد چهار تومان دو قران و اگر یک کارگرى 42 ریال مى‌گیرد در آن آب و هواى 60 درجه خوزستان نه یخ بهش می‌دهند نه وسایل معیشت دارد نه محل براى زندگى در چادر آباد و حصیر آباد زندگى می‌کند آن وقت چهار هزار و پانصد تومان را آن

+++

شخص مى‌گیرد که آمده توانسته این کارگران را استثمار بکند و در مواقع مخصوص به نفع دولت بریتانیا خدمت کند در دستگاه تصفیه 4500 تومانى ندارد به یک مهندس 4500 تومان حقوق نمى‌دهند و آن عده‌اى که این کار را می‌کنند 29 نفر یاسى نفر بیشتر نیستند من خوب خاطرم هست که یکى از کارمندان سابق شرکت هشت هزار تومان در ماه تنها حقوق مى‌گرفته و علاوه بر آن یک مقدار لیره در لندن بنده چهار تلگراف رمزدار به مرکز مخابره کردم که از کار بر کنار بشود و بالاخره سر خود این این کار را کردم او رفت و این دستگاه مى‌گردد هشت هزار تومان این مرد رفته کنار و دستگاه نخوابید 29 نفر کسانى هستند که در خود مجله نفت در خود خبرهاى روز در مجلات رسمى شرکت نفت گفتند اینها نشان وفادارى دولت انگلستان را دارند (دکتر ملک‌اسمعیلى - هر 29 نفر را باید بیرون کرد) و اگر هم آقاى شمس قنات‌آبادى مى‌فرمایند 4000 تومانى اینها هستند (ناصر ذوالفقارى - آقاى رئیس بفرمایید بیان آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى را در صورت مجلس بنویسند فرمودند این 29 نفر را باید بیرون کرد) هیچ کس به مستخدمین این مملکت و به آن طبقه‌اى که در خوزستان کار مى‌کنند براى این تشکیلات و خودشان را خدمتگزاران دولت و ملت ایران مى‌دانند نه اهانتى کرده و نه توهین کرده زبان کسى را بخواهد توهین بکند من قطع مى کنم چون آنها بهترین نمونه وطن‌پرستى را در خوزستان از خودشان بروز دادند و من خودم را همیشه سپاسگزار مراحم و خدمات مهمى که آنها براى ملى شدن نفت براى مملکت انجام دادند می‌دانم.

دکتر ملک‌اسمعیلى - اجازه مى‌فرمایید؟

نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقاى دکتر چند نفر دیگر هم طبق ماده 90 اجازه خواسته‌اند.

دکتر ملک‌اسمعیلى - یک توضیح مختصرى می‌خواستم بدهم.

نایب رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى - مثل این که اصلاً بنابراین شده که توى چشم همدیگر ما مطالب و حقایق را تحریف بکنیم نایب رئیس در پیشنهاد آن قدر نمى‌شود صحبت کرد) پیشنهاد بنده خیلى ساده بود (نایب رئیس - سادگى او الان یک ساعت طول کشیده) و سادگیش این بود که ما گفتیم در یک مملکتى که دولت و ملت تمام شکایت دارند فریاد مى‌زنند بودجه نیست پول نداریم یک عده‌اى را هم می‌گویند خیلى خوب آدم‌هایى هستند شاید آدم‌هاى برجسته‌اى هستند و گرفتن مدال وفادارى هم هیچ اشکالى ندارد اما این اشخاص از افراد این مملکت هستند این‌ها علاقه‌مند به این مملکت هستند یا نیستند این‌ها می‌خواهند نهضت ملى ادامه پیدا بکند یا نه؟ به این دلایل و جهات بیشتر از دو هزار و پانصد تومان و سه هزار تومان حقوق نگیرند این یک مطلبى بود ساده چطور سال‌ها و ماه‌ها وقت می‌خواهد که مطالعه شود؟ آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى هزار لایحه و موضوع بى‌نهایت مهمتر از این مطلب یعنى کسر حقوق یک عده عزیز بلا جهت توى این مجلس با قید دو فوریت و سه فوریت آورده شده و در بعضى لوایح هم خود جنابعالى آمدید پشت این تریبون به شهادت صورت جلسات فرمودید که مصلحت اقتضا می‌کند باید این طور بشود باید این لایحه سریعاً تصویب بشود و برود حالا نمى‌دانم چه اشکالى دارد به کجاى دنیا به کجاى مملکت ما بر می‌خورد که یک عده که 4500 تومان حقوق مى‌گیرند اینها حقوقشان به 3000 تومان تقلیل پیدا بکند؟ گو این که این کار را مجلس مى‌کند بسیار بسیار مفید است از نظر روحى براى مردم مردمى که در مملکت پول ندارند یک وعده غذا بخورند اما شما مى‌فرمایید آبادان هوایش گرم است و بد است منهم قبول دارم بد است اما آنهایى که 4500 تومان می‌گیرند اینها کولر دارند یخ دارند ماشین سوارى دارند پنکه دارند تمام وسایل آسایش و راحتى براى آنها وجود دارد و علاوه بر اینها کسى نگفته اگر یک کسى زحمت مى‌کشد و رنج مى‌برد و مراحل علمى را طى کرده بهش حقوق ندهند و بگویید به میراز گرسنگى مگر اینها بیشتر از سه هزار تومان حقوق احتیاج دارند این مطلب خیلى خیلى ساده‌تر از آن است که این طور پیچیده‌اش کردید و به صورت یک معمایى در آوردید پس فردا هم یک عده نفاق‌انداز که براى آشوب حرکت می‌کنند جنیش می‌کنند این مطلب را یک دستگى بهش مى‌بندند و جنجالى به وجود مى‌آورند ما گفتیم در این وقتى که مملکت احتیاج دارد که یک مقدارى از این بودجه‌هاى مملکتى کم بشود این آقایانى که چهار هزار و پانصد تومان چه در آنجا چه در تهران حقوق مى‌گیرند حقوقشان به سه هزار تومان تقلیل پیدا کند شما راجع به طهران چه می‌گویید؟ در همین تهران الان هستند در شرکت ملى نفت کسانى که چهار هزار تومان سه هزار تومان حقوق مى‌گیرند با این که به کارگران یک لیتر نفت نمی‌دهند چندین مرتبه نامه نوشتند من نامه این کارگران شرکت ملى نفت را به جناب آقاى دکتر مصدق داده‌ام که اینها تقاضایشان این است که یک لیتر نفت به ما بدهید نمی‌دهند چرا این حقوق‌ها ادامه پیدا بکند.

نایب رئیس - آقاى کریمى جنابعالى هم می‌خواهید از ماده 90 استفاده بفرمایید.

کریمى - استاد محترم جناب آقاى دکتر شایگان در یکى از نطق‌هاى خودشان یک مطلب بسیار جالبى فرمودند که بنده مثل همیشه از مطالب ایشان استفاده کردم فرمودند که در خارج وقتى به کسى علن نطق و خطابه مى‌آموزند او را قسم می‌دهند که یک مطلب ناحق را با الفاظ به حق جلوه ندهند بنده خیلى متأسفم که به نام یک نماینده مردم از ماده 90 بر علیه جناب آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى استفاده می‌کنم و صحبت می‌کنم ایشان در ضمن صحبتشان فرمودند که آقایان نمایندگان باید پیشنهادشان منطبق با عقل سلیم باشد مفهوم مخالف این مطلب بنده نمی‌خواهم عرض کنم چیست (چند نفر از نمایندگان - این طور نگفتند) آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى ما به آقاى دکتر مصدق نهایت احترام را قائلیم ملت ایران و مجلس به ایشان اختیارات تمام داده است ولى خیال نمی‌کنم به معاونین ایشان چنین اختیاراتى داده شده باشد (دکتر ملک‌اسمعیلى - صورت جلسه هست من چنین چیزى نگفتم این سفسطه است) من از دولت دکتر مصدق عاجزانه استدعا می‌کنم به مجلس شوراى ملى یک قدرى بیشتر توجه بکند مجلس شوراى ملى را این قدر تحقیر نکند یک ماده‌اى که تصویب شده چرا رویش این همه صحبت می‌کنید یک ماده‌اى که نمایندگان مردم رأى داده‌اند نباید دیگر مورد بحث واقع شود من نمى‌فهمم که این مردم چرا یک وقت خیلى خوبند به نظر شما یک وقت خیلى بدند؟ یک وقت از مردم الهام مى‌گیرید یک وقت نمایندگان‌شان را تخطئه می‌کنید یک وقت افکارعمومى آنها را محکوم دانسته یک وقت نه. این تناقض چرا باید باشد؟ بنده استدعا می‌کنم با کمال عجز و انکار که این مجلس این مجلس مقام ملى رسمى است به نمایندگانش اهانت نکنید (حسیبى - کى اهانت کرده؟)

نایب رئیس - اگر کسى به مجلس توهین بکند من خودم دفاع می‌کنم.

کریمى - بنده یک نماینده مجلس هستم (حسیبى - کسى اهانت کرده به شما؟) من جرأت ندارم به وزارت فرهنگ بروم خدمت آقاى وزیر فرهنگ درد حوزه انتخابیه‌ام را بگویم (حسیبى - این چه ربطى به اهانت دارد؟) یک ماده‌اى که تصویب چرا تخطئه می‌کنید (حسیبى - این چه ربطى دارد) (نایب رئیس - دعوت به سکوت) داد نزنید ماد‌ه‌اى که در مجلس تصویب شده حق ندارد وزیر تخطئه بکند (حسیبى - این چه ارتباطى دارد با اهانت به مجلس با هوچى‌گرى نمی‌شود کارى کرد)

(شمس قنات‌آبادى - هوچى و دزدى و بدسابقه آنهایى هستند که نوکر غلام یحیى و پیشه‌ورى بودند)

(زنگ شدید رئیس - دعوت به سکوت)

نایب رئیس - به هر دو آقایان تذکر می‌دهم.

کریمى - ماده‌اى که مجلس تصویب کرده دولت نباید تخطئه بکند (مهندس حسیبى - هوچى‌گرى نکنید) پیشنهاد هزار و دویست تومان را آقایان تصویب کرده اید یا خیر؟ (مهندس حسیبى - این پیشنهاد چه ربطى به پیشنهاد بعدى دارد چرا هوچى‌گرى می‌کنید؟) (قنات‌آبادى - کسانى هوچى‌گرى می‌کنند که نوکر غلام یحیى و پیشه‌ورى بودند) (گنجه - اجازه بفرمایید ما هم حرف داریم) (چند نفر از نمایندگان - تنفس بدهید) خواهش می‌کنم تنفس بدهید مجلس را تبدیل به گود زورخانه کرده‌اند به مجلس توهین می‌شود و دفاع می‌کنید (خسرو قشقایى - اگر به مجلس توهین شده رئیس مجلس تذکر می‌داد).

(مهندس حسیبى - من مثل شما نیستم آقاى کریمى) من سابقه ائتلاف با اجانب ندارم‏.

مهندس حسیبى - آقا مزخرف نگویید.

(زنگ شدید رئیس)

کریمى - مزخرف مى‌شنوم سراپا

6- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

نایب رئیس - ده دقیقه تنفس داده مى‌شود.

(سه ربع بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - محمد ذوالفقارى‏

+++

Parameter:294810!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)